Page 1

V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17 - 8710 Wielsbeke

Infoblad over Gezond Leven - 7de jaargang - nummer 3 - juni 2011 Afgiftekantoor: 8500 Kortrijk 1-2 P408659 Verschijnt 6 x per jaar in februari, april, juni, september, oktober, december

Groene daken

een stukje natuur op je dak

Koffie

pro’s en contra’s

10 tips

Hoe verstandig tegen cholesterol aankijken?

Salvestrolen

ideale ondersteuning bij kanker

Uw natuurwinkel: uw partner in gezondheid !


Publireportage

Omega-3 Index en vitamine D in het vizier Omega-3 vetzuren en vitamine D hebben een aantal dingen gemeen. Beide types voedingsstoffen zitten in vette vis. We neigen er met z’n allen te weinig van in te nemen. Ze zijn zo fascinerend dat het onderzoek naar hun gezondheidsondersteunende draagwijdte onafgebroken verdergaat. En ze worden u aangeboden in hun meest fysiologisch werkzame vorm in één capsule MarinEPA GOLD. Vitamine D zonder vitamine A Vitamine D kent u wellicht het best als de zonnevitamine die uw skelet sterk houdt. Vitamine D bevordert namelijk de opname van calcium. Maar er is ook een rol weggelegd voor vitamine D in de opbouw van uw natuurlijke weerstand, en in het behoud van een gezonde circulatie, een goede gemoedstoestand en een normale spierfunctie. Het gehalte aan vitamine D uit één MarinEPA GOLD capsule kunt u met een gerust gevoel gebruiken, en komt overeen met 150% van de hoeveelheid die een gemiddeld persoon dagelijks nodig heeft. Het is trouwens de superieure vorm van vitamine D, meer bepaald vitamine D3 of cholecalciferol. Wist u dat vitamine D3 minstens drie maal beter door uw lichaam wordt gebruikt dan vitamine D2 (ergocalciferol)? Dat vitamine D de zonnevitamine wordt genoemd, is verklaarbaar doordat in onze huid vitamine D wordt aangemaakt als de zon erop schijnt. U kunt hier maar beter van profiteren door in de zonnige seizoenen voldoende buitenactiviteiten te plannen. Laat dan een vierde of meer van uw huid onbedekt. In de donkere periodes, gewoonlijk van begin november tot en met maart, is het quasi onmogelijk om voldoende zonlicht op te zoeken. Dan overweegt u best een vitamine D-supplement. Weet dan dat u met MarinEPA GOLD eveneens van een uitzonderlijk hoog gehalte aan omega-3 geniet, bovenop dat van de toegevoegde vitamine D. MarinEPA GOLD is het gezonde alternatief voor kabeljauwleverolie (ook gekend als levertraan). Kabeljauwleverolie bevat naast vitamine D en het eerder lage gehalte aan omega-3, helaas ook nog

vitamine A. Van vitamine A hebben we geen extraatje in onze voeding nodig. Deze vitamine maakt de botten overigens minder sterk, en werkt zo de kracht van vitamine D tegen, wat vooral nadelig is voor vrouwen na de menopauze. Bovendien is de productie van kabeljauwleverolie zeker niet interessant voor het visbestand. Om aan uw dagelijkse portie omega-3 te komen wordt namelijk heel veel kabeljauw opgeofferd. Dan bent u ook op het ecologische vlak veel beter af met MarinEPA GOLD. Deze visolie is afkomstig van duurzaam beheerde Antarctische makreel en sardienen die van nature heel veel omega-3 bevatten.

heid is nog ruimer. Het EPA-gehalte uit één MarinEPA GOLD capsule is voldoende hoog om uw gemoedstoestand te ondersteunen, terwijl dat van DHA een grote bijdrage levert om uw gezichtsvermogen en geheugenfunctie scherp te houden. Met de kwaliteit van onze omega-3 vetzuren kan het niet beter. Onze omega-3 wordt namelijk opgezuiverd en geconcentreerd via de mildste procedure die voorhanden is: superkritische CO2 extractie, een milieuvriendelijke procedure die overigens alle zware metalen uit de ruwe visolie wegwast. Meer weten over uw Omega-3 Index: www.omega-3-index.com/nl/index.php www.MarinEPA.be

Iedereen heeft een eigen Omega-3 Index De gezondste omega-3 vetzuren zijn EPA en DHA. Hun aandeel in uw vetzuurprofiel wordt uw eigen Omega-3 Index genoemd. Het is een persoonlijke gezondheidsmeter: ligt uw Omega-3 Index tussen 8% en 11%, dan wijst dit op een goede gezondheid van uw circulatie. Eén capsule MarinEPA GOLD bevat een bijzonder grote hoeveelheid EPA en DHA van maar liefst 1005 mg. Met deze dagportie ligt de geadviseerde Omega-3 Index daadwerkelijk binnen uw handbereik. Veel westerlingen moeten het immers stellen met een Omega-3 Index van amper 4.5%. Om dergelijk lage score op te trekken naar een gezonde 8%, eet u best vier vismaaltijden per week. Dit blijkt voor veel mensen moeilijk haalbaar. Vandaar uw keuzemogelijkheid voor de gebruiksvriendelijke MarinEPA GOLD. EPA en DHA ondersteunen dus uw circulatie. Maar hun impact op uw gezond-

MarinEPA GOLD ®

Hoogst geconcentreerde, superkritische 1005 mg EPA/DHA + extra vitamine D per 1 capsule

Bel Minami Nutrition 03 458 79 54 of Mannavita 056 439852 Verkrijgbaar via de betere reformwinkel


Inhoud Inhoud Duurzaam toerisme: Groene daken, een stukje natuur op je dak wegwijs inmeteen complexe wereld… Het is snel gegaan de groene daken. Werden ze tot voor kort nog beschouwd als een grappige

.4

Intussen weten we watmensen, duurzame betekent. hobby van donkergroene dan energie laten de laatste jarenDuurzaam steeds meertoerisme, steden endaarentegen, gemeenten, sportheel wat vraagtekens onbegrijpelijk, gezienbekleden de term is en natuurverenigingen, bedrijvenop. en Niet particulieren hun gebouwen metniet een wettelijk plantentapijt. pag roept beschermd, en er tal van verwante omschrijvingen worden gehanteerd: ecotoerisme, fairtradetoerisme en nog veel meer. Stuk voor stuk hebben deze reisvormen bijzondere troeven: inzake cultuur, natuur, en het kunnen genieten in maximale gemoedsrust. pag. Over de echte waarde van koffie voor onze gezondheid bestaat er heel wat discussie. Volgens sommigen is koffie een onmisbare stimulerende en gezondheidsbevorderende (deel 1) drank, volgens anderen en dus mijden boosdoener. Nu blijken meer wetenschappelijke stuDe lever is niet alleeneen deregelrechte grootste klier vantotaal ons te lichaam, het is ook het orgaansteeds dat het meeste lichaamsfuncdies te tonen dat ingewikkelde mensen die metchemische mate gebruikfabriek maken van een gezondheidsvoordeel hebties voor ons uitvoert. Zoaan vervult deze eenkoffie centrale rol in de verwerking, ben ten opzichte van degenen die er helemaal geen drinkenisofook degenen die er te veel van gebruiken. opslag enpag verdeling van opgenomen voedingsstoffen. Levensbelangrijk de ontgiftingsfunctie van de

4

Koffie, pro’s en contra’s

Mariadistel,de leverreiniger bij uitstek .8

14 Hoe verstandig tegen cholesterol aankijken?

lever, een werking die steeds meer onder druk komt te staan bij de westerse mens. Gelukkig kan het kruid mariadistel hierbij een niet te onderschatten natuurlijke hulp bieden.

pag.

Ontstekingsremmende voeding

18 18

pag . pag.

Dagelijks worden we door de media, reclameboodschappen, zorgverstrekkers en farmaceutische industrie gewaarschuwd voorzijn eenhet te gevolg hoog cholesterolgehalte! Door mensen – veelal in onnodig – op te Heel wat ziektebeelden van een chronisch ontstekingsproces het lichaam. zadelen metaanpassen een angstgevoel, men zoveel mogelijkacuut cholesterolverlagende medicijnen, margariDoor het van dewil voeding, niet zozeer dan wel op langere termijn, -kan men nes of drankjes aan de man brengen. Hoe kunnen wij verstandig tegen cholesterol aankijken en welvaak het ontstekingproces verminderen tot zelfs een halt toeroepen, waarbij een opheldering kevan veilige maatregelen kunnen we nemen alsde hetpijn cholesterolgehalte inderdaad naar beneden moet? de klachten of een verzachting van kan verkregen worden.

verder Koken, vaak beter dan rauw! enen Salvestrolen, de ideale verder Dat voor een optimale gezondheid een niet onbelangrijk 12 redenen om geraffineerde suiker te laten ondersteuning bij zou kanker deel van onze dagelijkse voeding moeten bestaan uit BioGezond Koken Bijna iedereen die biologische voeding consumeert, rauwe, ongeraffineerde en onbewerkte voeding, prois iets moot of verkoopt weet het inmiddels: het belangrijkste wat we allemaal ter harte zouden moeten nemen. De argument om van biogewassen verkiezen boven gangbare aanhangers de “rawtefood”voedingswijze stellen landbouwgewassen is het feit dat ze ongeveer 30 maal rijdat minstens 80 % van ons voedsel zou moeten bestaan ker zijn aanvoeding. salvestrolen. Salvestrolen zijn bijzondere stofuit rauwe Zijn er hiaten in deze theorie en is het fen die ontaarde cellen in ons lichaam een niet zo dat verstandig verhitten van voedhalt kunnen toeroepen in hun ontwikkeling. pag. sel net belangrijke voordelen kan bieden? pag

.1824

BioGezond Koken De Hoekje omega-3 index Geert’s Geertsolie Hoekje Etherische in de kijker Nieuwtjes over voeding Nieuwtjes over voeding Bachbloesemtherapie Bachbloesemtherapie Biologische wijn van devan maand Biologische wijn de maand BioGezond Info BioGezond Info

6 10 14 22 19 26 20 27 22 30 28 31 29 32 30

BioGezond natuurwinkelklant BioGezondisiseen eentweemaandelijks tweemaandelijksinfoblad infobladvoor voordede natuurwinkelklant

colofoon colofoon

Eindredactie EINDREDACTIE P. P. Desmyter Desmyter

Voor Wallonië: Wallonië: Bio Bio Info, Voor Patricia de de Moffarts, Moffarts, Patricia 02-53443 4330 30 02-534

Adres ADRES Evolution Verantwoordelijke uitgever uitgever Verantwoordelijke Evolution Media MediaGroup Group Vlasstraat 17 - 8710 Wielsbeke Desmyter P.P.Desmyter Vlasstraat 17 8710 Wielsbeke Tel. 056-60 73 33 Vlasstraat17 17 -- 8710 8710 Wielsbeke Wielsbeke Vlasstraat Tel. 056-61 056-60 05 73 83 33 Fax Fax 056-61 05 83 Advertenties en publiscopiën kunnen Advertenties en publiscopiën kunnen zonderenige enige motivering motiveringworden wordengeweigerd. geweigerd. zonder Publiciteit De uitgever wijst elke aansprakelijkheid De uitgever wijstvan elke PUBLICITEIT Peter Verbeke voor de inhoud deaansprakelijkheid advertenties af. voor de inhoud de advertenties af. publi­ De inhoud vanvan elke advertentie en Peter Verbeke Tel. 051-22 02 22 De inhoud vanonder elke advertentie en publiscopie valt de verantwoordelijkheid Tel. 051-22 051-22 66 0254 22 Fax scopie onder de verantwoordelijkheid van de valt adverteerder. Fax 051-22 66 54 van de adverteerder. Abonnementen: € 13 - reknr.: 385-0451160-76 Abonnement: 13 e - reknr.: 385-0451160-76

PHYTAL-CREA bvba, Jozef Plateaustraat 33 B-9000 Gent tel 09/224.16.71 fax 09/223.57.45

®

ALTISA Sinds 1970

BioGezond 33 BioGezond • j u n• iapril 2 0 12011 1


Groene daken

Een stukje natuur op je dak Het is snel gegaan met de groene daken. Werden ze tot voor kort nog beschouwd als een grappige hobby van donkergroene mensen, dan laten de laatste jaren steeds meer steden en gemeenten, sport- en natuurverenigingen, bedrijven en particulieren hun gebouwen bekleden met een plantentapijt. En eigenlijk hoeft dat geen verwondering. Ze gaan namelijk gepaard met verrassend veel praktische, esthetische en ecologische voordelen.

In de zesde eeuw voor Christus was in Babylon, een stad in wat vandaag Irak is, koning Nebukadnezar aan de macht. Hij huwde met Amytes. Maar al snel kreeg ze heimwee naar haar geboortestreek, waar ze was omringd door bergen vol groen. De koning wilde dat haar verdriet ophield en gaf de opdracht tot de aanleg van torens en terrassen waarop bomen, struiken en bloemen waren geplant. Later zou dit botanisch en architectonisch meesterwerk één van de zeven wereldwonderen worden. Of de tuinen zich werkelijk in Babylon bevonden en ze uit liefde van een koning voor zijn echtgenote waren aangelegd, is onduidelijk. Vandaag wordt alvast vermoed dat dit indrukwekkende groen zich eerder bevond in Nineve, een andere Iraakse stad. Maar ze illustreren reeds één van de voordelen van daken die hoofdzakelijk bestaan uit levende planten – de zogenaamde groendaken: ze geven gebouwen kleur, en zorgen ervoor dat het in omgevingen met beton en stenen aangenamer toeven wordt.

Voor elk wat wils Indrukwekkende ‘hangende tuinen’ zoals deze in Babylon zijn er bij ons nog niet. Maar groendaken komen alleszins steeds meer voor. We vinden ze vooral in Duitsland en Zwitserland, maar ook elders, onder meer in België, zijn ze in opkomst. Vaak worden ze onderverdeeld in drie

Koen Vandepopuliere

types. Ten eerste de ‘intensieve groendaken’. Dat zijn tuinen die sterk lijken op deze die op de begane grond zijn te vinden. De begroeiing kan dan bestaan uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Ook paden, terrassen en eventueel zelfs een vijver zijn aanwezig. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud zijn ze vergelijkbaar met gewone tuinen. Wie net als koning Nebukadnezar zijn liefde wil betonen via dergelijk groen, kiest dus best voor zo’n type. Probleem is wel dat zo’n dak al gauw 400 tot zelfs meer dan 1.500 kg per vierkante meter weegt en dus een aangepaste, dure, dragende constructie vergt. Het genot van dergelijk zogenaamd ‘tuindak’ is dan ook voor weinigen weggelegd. Een andere soort groendaken zijn de zogenaamd ‘lichte’ of ‘eenvoudige intensieve groendaken’, ook wel ‘grasdaken’ genoemd. Deze zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Ze wegen tussen 100 en 400 kg per m² dakoppervlak. En tenslotte zijn er de ‘extensieve groendaken’. Ze vergen weinig of geen onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Ook het gewicht van deze daken is veel geringer, 20 tot 100 kg/m², waardoor ze vaak geen aangepaste dakconstructie vergen en dus op reeds bestaande gebouwen kunnen worden aangebracht. In dit geval zijn ze wel niet begaanbaar, tenzij heel af en toe, bijvoorbeeld voor een nazicht of onderhoud van het dak. Naar gelang het aandeel van de verschillende plantensoorten worden ze nog onderverdeeld in sedum-, mos- en kruidendaken.

Verrassende gevolgen

De begroeiing van ‘intensieve groendaken’ kan bestaan uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen.

4

BioGezond

juni 2011

Groendaken bieden heel wat voordelen. Ze bieden extra ruimte aan vlinders, en aan vogels, die zich te goed doen aan insecten. Het stukje natuur op je dak brengt kleur in de steden die vaak grijs en versteend zijn. Voorts treedt een groendak op als een soort buffer voor regen: een deel ervan wordt door de planten en het substraat waarop ze groeien, vastgehouden en eventueel verbruikt. Gevolg is dat de rioleringen minder worden belast dan wanneer hemelwater op een onbegroeid dak valt. Tevens heeft een groendak isolerende eigenschappen. Vooral het koelende effect in de zomer is merkbaar. Het verschil qua oppervlaktetemperatuur tussen een groendak en een bitumendak kan zelfs oplopen tot 30 à 40 °C! Hierdoor kan een energieverslindende airco in het gebouw worden vermeden. Maar ook de minimumtemperatuur in de winter wordt erdoor beïnvloed: deze kan namelijk hoger zijn. Interessant is voorts dat het groen de dakbedekking beschermt (tegen UV-stralen, hevige temperatuurschommelingen, bevriezing,…) waardoor deze


er zijn verschillende methodes om de vegetatie aan te brengen: planten, zaaien, vermeerderen met plantendelen, of zelfs voorgekweekte vegetatiematten. (Foto davy Stroobants)

een langere levensduur krijgt. Maar er is meer. De planten en microorganismen in het substraat nemen schadelijke stoffen als koolstofmonoxide, benzeen en fijn stof uit de lucht op, en breken ze af. Ook hemelwater wordt erdoor gezuiverd. De neerslag in stedelijke gebieden bevat namelijk nogal wat schadelijke stoffen. Maar, uiteraard, zijn er eveneens enkele nadelen. Deze zijn wel beperkt, onder meer omdat er maatregelen kunnen worden genomen om ze te beperken. Zo is de aanschaf van groendaken duurder, wat kan worden gecompenseerd door beroep te doen op subsidies in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en Vlaamse Overheid. Meer nog: op lange termijn vallen groendaken niet zelden goedkoper uit dan gangbare, onder meer door de langere levensduur van de dakbedekking, minder nood aan airconditioning in de zomer, verwarming in de winter,… Ander mogelijk nadeel is dat het moeilijk en duur kan zijn eventuele lekken op te sporen. Tegenwoordig bestaan er wel dermate kwaliteitsvolle, met name ‘waterkerende lagen’, dat lekken nog nauwelijks voorkomen. Belangrijk in dat verband is ook dat wordt gekozen voor een wortelbestendige dakbedekking. Vooral de eventuele naden vormen een extra aandachtspunt tijdens de uitvoering. Als oplossing kan bijvoorbeeld worden gekozen voor EPDM-folie in één stuk.

Laag per laag... In een typisch groendak kunnen verschillende lagen worden teruggevonden. Sterk vereenvoudigd, kunnen we stellen dat zich onderaan de ‘substraatlaag’ bevindt. Deze heeft een meervoudige functie: ze zorgt voor voedingsstoffen, water en zuurstof voor de planten. Daarop ligt een, bijvoorbeeld, fijnmazig net, dat er onder meer voor zorgt dat het substraat niet kan wegspoelen zolang de planten nog niet zijn volgroeid. Dat vormt de ‘erosiebeschermende laag’. Deze is niet altijd noodzakelijk. Maar door de band genomen kan worden gesteld: des te meer het dak helt, des te nuttiger het is. Het is door deze laag, en door andere, recente technieken, dat tegenwoordig niet alleen platte daken, maar zelfs deze met hellingen tot ongeveer 45° zonder veel problemen met een extensief groendak worden begroend. En bovenaan hebben we dan de ‘vegetatielaag’, die bestaat uit het deel van de planten dat boven het substraat uitsteekt. Andere (mogelijke tot noodzakelijke) lagen, waarop we niet nader kunnen ingaan, zijn onder meer de wortelbestendige dakbedekking, het dampscherm, de thermische isolatie, de afdichtingslaag, mechanische bescherming, draineerlaag, filterlaag en waterophoudende laag.

En het onderhoud? Er zijn verschillende methodes om de vegetatie aan te brengen: planten, zaaien, vermeerderen met plantendelen, of zelfs voorgekweekte vegetatiematten, die in een mum van tijd een dichtbegroeide vegetatie

tevoorschijn toveren. En, net als elke tuin, heeft een groendak wat onderhoud nodig. Hoeveel, echter, hangt sterk af van het type groendak, de methode waarop de vegetatielaag werd aangebracht en het gewenste eindresultaat. Om te beginnen kan het nodig zijn na de aanleg van het groendak gedurende een periode een startonderhoud uit te voeren: namelijk wanneer het gaat om intensieve begroeiingen, of voor sedum (vetplantjes). Dan moeten de kiempjes regelmatig water krijgen, tot ze het substraat voldoende hebben doorworteld en bestand zijn tegen perioden van droogte. Maar een meevaller is dat vooral extensieve groendaken (vanwege hun voedselarme substraat) weinig last hebben van onkruid. Na dit startonderhoud, vervolgens, kan worden overgeschakeld naar een minder intensief, gewoon onderhoud. Dat van intensieve groendaken is vergelijkbaar met dat van gewone tuinen. Maar bij het onderhoud van extensieve types, is het vaak water en bemesting geven zelfs ongewenst: de plantjes die daarbij worden gebruikt, zijn namelijk aangepast aan voedselarme en uitdrogende omstandigheden. Bewateren en bemesten mogen dan enkel als duidelijk aan de vegetaties is te zien dat het nodig is. Tenslotte zal af en toe eens op het dak moeten worden gewandeld om de afvoer van het regenwater schoon te maken, met name door wortels en bladeren te verwijderen.

davy Stroobants’ dak heeft het wel iets van een bloemenweide

Davy Stroobants

davy Stroobants is architect, en docent aan de Katholieke Hogeschool Kempen. Vorig jaar won hij de ‘Award duurzame Woning 2010’, die werd verleend door de Confederatie Bouw en het Steunpunt dubo Limburg. Het groendak op zijn woning droeg daar alleszins toe bij. “Het betreft een oppervlakte van 250 m 2 ,” legt davy Stroobants uit. “en het heeft hellende dakvlakken: 10° aan de straat-, en 15° aan de achterzijde. op het substraat, dat 10 cm dik is, groeien vetplantjes, grassen, kruiden en bloemen. op die manier heeft het wel iets van een bloemenweide. Vlinders, en andere insecten, voelen er zich thuis.” Het groendak heeft tot gevolg dat de dakbedekking langer meegaat. in davy’s geval komt het erop neer dat hij verwacht tot een renovatie ervan over te moeten gaan binnen 40 à 50 jaar; zonder de bloemweide op zijn huis zou dit mogelijks reeds binnen de 20 à 30 jaar nodig zijn. Maar het waren vooral ecologische overwegingen die hem aanzetten tot zijn beslissing. “Als je een huis bouwt, palm je een stuk grond in. door de begroeiing op het dak, echter, geef je die oppervlakte terug aan de natuur, maar dan enkele meters hoger.” de kostprijs valt mee, zo blijkt. Subsidies van de plaatselijke intercommunale zorgden er namelijk voor dat deze ruim werd gehalveerd (slechts 36% was zijn eigen bijdrage). en onderhoud blijkt nauwelijks nodig: het komt vooral neer op besproeien met (regen)water, in langdurige droge periodes, en dit tijdens de eerste levensjaren.

BioGezond

juni 2011

5


Koffie

pro’s en contra’s Over de echte waarde van koffie voor onze gezondheid bestaat er heel wat discussie. Volgens sommigen is koffie een onmisbare stimulerende en gezondheidsbevorderende drank, volgens anderen een regelrechte en dus totaal te mijden boosdoener. Nu blijken steeds meer wetenschappelijke studies aan te tonen dat mensen die met mate gebruik maken van koffie een gezondheidsvoordeel hebben ten opzichte van degenen die er helemaal geen drinken of degenen die er te veel van gebruiken. BIOGEZOND gaat hier dieper op in.

Bron van antioxidanten! Dat koffie een bron is van cafeïne, een stimulerende stof die behoort tot de methylxanthines, weten de meeste mensen. Niet zo bekend is het feit dat koffie ook heel wat interessante antioxidanten aanvoert: polyfenolen (waaronder chlorogeenzuur), oligomewre procyaniden (OPC’s) en dimethylsulfoxide, om het bij de belangrijkste te houden, zijn antioxidanten die helpen schadelijke vrije radicalen te neutraliseren. Een Amerikaans onderzoek rekende uit dat mensen die gemiddeld per dag een grote beker koffie (of ongeveer 2 kopjes) drinken via die weg ongeveer 1 g flavonoïden (waartoe de voornoemde OPC’s behoren) tot zich nemen. Koffie is dan ook voor veel mensen met een klassieke, verarmde westerse voeding met een gebrek aan groenten en fruit een meer dan welgekomen bron van antioxidanten! Hierbij mag natuurlijk niet al te voorbarig de conclusie getrokken worden dat hoe meer koffie men drinkt, hoe beter men af is, want er zijn ook heel wat mogelijke negatieve gevolgen verbonden aan het overmatige gebruik van koffie (zie verder).

Minder kans op degeneratieziekten

Geestelijke oppepper

Grotendeels op basis van zijn antioxidantenwerking, helpt matig gebruik van koffie volgens verschillende studies te beschermen tegen degeneratieziekten zoals:

Dat koffie een gunstige uitwerking heeft op onze geest, blijkt uit het feit dat heel wat mensen graag een “bakje troost” tot zich nemen of koffie als een geestelijke stimulans gebruiken. Inderdaad, de methylxanthines als cafeïne, theobromine en theofylline stimuleren het centrale zenuwstelsel en veel koffiedrinkers passen deze werking bij ondermeer toe bij slaperigheid, vermoeidheid, verminderde alertheid, verminderde concentratie en traag denkvermogen. Het is alvast bewezen dat koffie het korte termijngeheugen verbetert, de aandacht vergroot en de reactietijd verbetert. Niet dat men er dus “slimmer” of intelligenter van wordt, maar het denkproces wordt er wel door versneld en men is meer geconcentreerd. Omdat koffie ook de afscheiding verhoogt van de neurotransmittor serotonine en van bèta-endorfines, krijgt men er vaak een betere stemming (een eufoor gevoel) en een gevoel van ontspanning door.

• de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie: 3 kopjes koffie per dag vermindert de kans op ernstige geheugenproblemen met 33 % • de ziekte van Parkinson • hart- en vaatziekten • diabetes • kanker van de mond, slokdarm, dunne darm, prostaat, lever en huid (melanoma) • levercirrhose en andere leveraandoeningen Zo toonde een grootschalige studie die een grote groep vrouwen tussen de 55 en 69 jaar volgde, aan dat het gebruik van 1 à 3 tassen koffie per dag leidde tot 28 % daling van de sterfte door ontstekingsziekten en 24 % daling van sterfte door hart- en vaatziekten. Belangrijk hierbij is dat meer dan 3 tassen per dag geen bijkomend voordeel oplevert! 6

BIOGEZOND

JUNI 2011

Beter fysiek presteren? Minder duidelijk is het feit of koffie wel degelijk het fysieke prestatievermogen vergroot. Hij wordt in elk geval door veel sporters om die redenen gebruikt. Van koffie mag men stellen dat het slagvolume van het hart vergroot en het hartritme verhoogt. Samen met het verhogen van


Caricol: Bevordert de spijsvertering Voor een goede darmwerking Draagt bij tot een regelmatige stoelgang

cks 20 sti l à 20m

Caricol ondersteunt op natuurlijke wijze de spijsvertering. Het is een natuurlijk voedingssupplement op basis van papaja’s. De papaja’s worden op biologische wijze geteeld en daarna via een speciale bereidingswijze geproduceerd. De dagdosering is één stick van 20 ml. Caricol is vrij van gluten, gist, soja en lactose.

Verkrijgbaar bij natuurwinkels.


de vetverbranding en een toename van de afscheiding van bijnierhormonen (de catecholamines w.o. adrenaline, die ondermeer het contractievermogen van de spieren vergroten), zou dat een prestatieverhogende werking met zich meebrengen. Anderzijds is in bepaalde onderzoeken aangetoond dat koffie de bloedcirculatie in de hartspier bij inspanningen vermindert, wat de voornoemde voordelen mogelijk opheft. Opvallend is wel het feit dat koffie spierpijn door inspanningen vermindert.

Nog andere argumenten pro Er bestaan nog heel wat andere gezondheidsvoordelen die een gematigd gebruik van koffie rechtvaardigen: • door een luchtwegenverwijdend (bronchodilaterend) effect en het verhogen van het ademritme (cafeïne stimuleert het ademcentrum) kan koffie helpen astmatische klachten verlichten • door het doen vernauwen (vasoconstrictie) van de hersenbloedvaten is koffie een hulpmiddel bij spanningshoofdpijn, waarbij het effect van aspirine toeneemt, en bij migraine, waarbij het effect van ergotamine ondersteund wordt • door het verbeteren van de vetverbranding, het stimuleren van het calorieverbruik en een mild eetlustremmend effect, kan koffie het afvallen te bevorderen. Maar koffie verhoogt wel de secretie van insuline, een hormoon dat de vetaanmaak bevordert als er teveel geconcentreerde koolhydraten worden gegeten! • koffie heeft een mild urinedrijvend (vochtafdrijvend) effect • koffie bevordert de secretie van maagsappen (stomachicum) bij gebrek aan maagzuur en werkt spijsverteringsbevorderend (digestief), gedronken na de maaltijd. • door het doen samentrekken van de bloedvaten (vasoconstrictie) werkt koffie ook bloeddrukverhogend en wordt het aangewend bij neiging tot flauwvallen en duizeligheid door lage bloeddruk • door de samentrekkende (astringerende) polyfenolen is koffie ook inzetbaar bij diarree en keelpijn • koffie, vooral nuchter gedronken, stimuleert de darmen tot stoelgang • matig koffiegebruik vermindert de kans op darmontstekingen en galstenen

Argumenten contra bij teveel koffie Natuurlijk zijn er aan het (overmatige) gebruik van koffie ook heel wat negatieve aspecten verbonden. Bij het doornemen van de literatuur zijn dit de zaken die het meest op de voorgrond treden: • overmatig gebruik van koffie, zeker vanaf gemiddeld 5 à 6 kopjes per dag leidt tot overprikkeling van het zenuwstelsel met als mogelijke gevolgen slapeloosheid, rusteloosheid, zenuwachtigheid, paniekgevoelens, beven, te snelle hartslag, hartkloppingen... 8

BIOGEZOND

JUNI 2011

• hoewel hoger gewezen werd op een mogelijke bescherming tegen hart- en vaatziekten door de antioxiderende werking, blijkt koffie wel al bij gebruik van één kopje te leiden tot verhoging van de bloeddruk: de vaatwanden worden strakker aangespannen of ‘stijver’. Bij hoge bloeddruk of het stadium ervoor (prehypertensie), moet dus zeker koffie beperkt worden. Ook vlak voor het sporten, wat op zich al leidt tot een hogere bloeddruk, is koffie niet aan te raden • niet gefilterde koffie (zoals Turkse koffie, koffie verkregen wordt door een kookproces of ‘cafétière’, expressokoffie), waarvan de diterpene vetstoffen kahweol en cafestol dus niet door een koffiefilter worden afgefilterd, veroorzaakt een lichte stijging van het cholesterolgehalte vanaf 5 kopjes per dag • hoewel hoger op een mogelijke antioxidante werking van koffie werd gewezen, blijkt koffie aan de andere kant wel het vrije radicaal ‘homocysteïne’ te verhogen. Zeker bij mensen die een door een verarmde voeding (met vooral een gebrek aan vitamines B6, vit B9 en vit B12) al neigen naar een verhoogde homocysteïne, kan hierdoor de kans op hart- en vaatziekten, reumatische ontstekingen en diabetes verhogen. Ook ontstekingsfactoren als interleukine-6, C-reactief proteine, amyloïde A en tumor necrosis alfa verhogen door koffiedrinken • omdat bestanddelen van koffie zich binden met calcium en dus de opname van dat mineraal verminderen en omdat koffie ook de uitscheiding van calcium via de nieren verhoogt, kan een overmatig gebruik van koffie osteoporose of botontkalking in de hand werken en de kans op calciumoxalaatnierstenen verhogen • koffie vermindert de opname van ijzer met meer kans op ijzergebreksanemie en dus vermoeidheid • koffie vermindert de opname van vitamine C met ondermeer meer kans op een verminderde immuniteit en infecties, met een minder goede aanmaak van collageen en dus eerdere huidveroudering • koffie verhoogt de uitscheiding van vitamine B1 (thiamine), inositol, kalium, zink en magnesium • koffie tijdens de zwangerschap het verhoogt het risico op miskraam en vroeggeboorte, op een lager geboortegewicht en op gezondheidscomplicaties bij de baby na de geboorte. Bovendien wordt door een zwangere vrouw cafeïne minder snel gemetaboliseerd (de halfwaardetijd of de tijd om de cafeïnespiegel te halveren bedraagt 7,5 à 12,5 uur in tegenstelling van 3 à 5 uur voor een volwassene) • hoewel sommigen melden door koffie goed in te slapen (dit op basis van een ontspannende werking die de stimulerende werking voorafgaat), is het helemaal niet zo goed koffie te drinken tijdens de avonduren: koffie verstoort namelijk de aanmaak van melatonine, een hormoontje dat ons beter en dieper doet slapen, dat een belangrijke antioxidantenwerking heeft en ons immuunsysteem stimuleert • koffie bij de maaltijd bemoeilijkt de regulering van diabetes type 2: zowel de glucosespiegel als de insulinespiegel stijgen meer na de maaltijd in vergelijking met een maaltijd zonder koffie • koffie verergert de symptomen van hypoglycemie of te lage bloedsuikerspiegel, waardoor klachten als beven, zweten en hartkloppingen in de hand worden gewerkt. Vooral mensen die veel suiker en geraffineerde koolhydraten gebruiken, zijn hier gevoelig aan • koffie verhoogt de plasklachten door benigne prostaathypertrofie (BPH) of goedaardige prostaatvergroting • een overmaat koffie verhoogt de kans op goedaardige borsttumoren • overmatig gebruik van koffie verhoogt de kans op kanker van de blaas en de urineleiders • er treedt in een zekere mate gewenning op voor koffie, waardoor men de neiging kan krijgen er steeds meer te drinken en er dus van een bepaalde vorm van verslaving kan gesproken worden. • overmatig gebruik van koffie vergroot de kans op zure oprispingen, maagontstekingen tot maagzweren. Vooral koffie op de nuchtere


maag verhoogt de kans op zuurbranden • omdat koffie de bijnieren stimuleert tot de afscheiding van catecholamines (adrenaline, noradrenaline…), zal hij bij overmatig en langdurig gebruik op de duur de bijnieren uitputten met meer kans op overgewicht, lusteloosheid, mentale klachten, vermoeidheid en burnout • overmatig gebruik van koffie leidt door een diuretisch effect tot een ‘uitdroging’ van het lichaam • overmatig gebruik van koffie verzwakt de blaasspieren bij de vrouw met meer kans op incontinentie of onwillekeurig verlies van urine • overmatig gebruik van koffie kan leiden tot ‘cafeïnisme’ met als mogelijke symptomen: verlies van eetlust, gewichtsverlies, geïrriteerdheid, slapeloosheid en een gloeiende huid

Individuele tolerantie Uit al het voorgaande is het dus duidelijk dat verstandig genieten van koffie vooral neerkomt op een matig gebruik. Nu is het zo dat het verdragen of de tolerantie voor koffie individueel zeer verschillend is en ondermeer afhangt van factoren als genetische factoren, lichaamsgewicht, voeding, roken, medicijnengebruik, aard van het zenuwstelsel (dominantie van de orthosympaticus of de parasympaticus), leverfunctie... Sommige mensen geven aan dat ze al van één kopje niet goed meer slapen, rusteloos worden, hartkloppingen krijgen of koffie eenvoudigweg niet verdragen. Zij kunnen dan ook maar beter afzien van het gebruik ervan. Anderen verdragen daarentegen ogenschijnlijk grote hoeveelheden cafeïne, maar daaruit mag zeker niet afgeleid worden dat ze er ongebreideld mogen aan toegeven!

Vitamont Biologische sappen

Hoe geniet je op een verstandige manier van koffie?

• Hou het bij 1 à maximum 3 kopjes per dag. Eén kopje koffie bevat gemiddeld 75 à 80 mg cafeïne. • Drink geen koffie in de avonduren om de slaap niet te verstoren en om de aanmaak van het belangrijke hormoon melatonine niet af te remmen • Kies voor een koffie met een bio-certificaat en van een goede kwaliteit: niet te sterk en op een goede manier gebrand, niet bewerkt met chemische glansmiddelen, eventueel gestoomd voor een betere verteerbaarheid • Hou ermee rekening dat er naast koffie met thee, chocolade, cola en cacao nog andere bronnen van cafeïne bestaan, die dus een additief effect kunnen hebben qua negatieve gevolgen • Kies voor filterkoffie, maar vermijd plastic filters die ondermeer xenooestrogenen (vreemde oestrogenen) en dioxineverbindingen bevatten • Vermijd cafeïnevrije koffie, want die bevat residuen van extractiemiddelen als ethylacetaat, dichloormethaan of benzeenverbindingen • Vermijd suiker in je koffie • Drink geen koffie op de nuchtere maag als je gevoelig bent voor maagzuur • Drink per tas koffie gemiddeld één glas water om uitdroging van het lichaam te vermijden • Neem je medicijnen of je supplementen met mineralen niet samen in met koffie • Hou ermee rekening dat koffie voor interacties met medicijnen kan zorgen en deze minder of meer werkzaam kan maken. Vraag raad aan je arts, therapeut of apotheker

w

Nieu

Ontdek de nieuwe «Vitamont» sappen, heerlijk voor deze zomer. Kokoswater. Het kokoswater is het water dat zich in de onrijpe kokosnoot bevindt, zonder toegevoegde suikers noch zoetstoffen. Weinig calorieën (19 kcal/100 ml), rijk aan oligoelementen (magnesium en potassium) en vochtafdrijvend.

Limonade Agrumes, bruisend vruchtensap. Verfrissend en dorstlessend.

Citronnade op basis van puur citroensap of puur limoensap. Zeer verfrissend, niet bruisend. Distributie

Limonade Rode Vruchten, bruisend vruchtensap. Verfrissend en dorstlessend.

Cola met agavesiroop. De agavesiroop is een natuurlijke suiker van het sap van de agave, een Mexicaanse cactus. Hij is van nature rijk aan fructose (90%) waardoor hij een lage glycemische index bevat.

Verkrijgbaar in elke goede natuurvoedings- en bio winkel

Oostjachtpark 3 - 9100 Sint-Niklaas • Tel. 03 780 53 00 - Fax 03 778 14 13 • email: info@hygiena.be • www.hygiena.be 06-2011 - Nr 3 BG 1

BIOGEZOND

6/05/11 09:59

JUNI 2011

9


10 nuttige tips

Hoe verstandig tegen cholesterol aankijken?

Dagelijks worden we door de media, reclameboodschappen, zorgverstrekkers en farmaceutische industrie gewaarschuwd voor een te hoog cholesterolgehalte! Door mensen - veelal onnodig – op te zadelen met een angstgevoel, wil men zoveel mogelijk cholesterolverlagende medicijnen, - margarines of - drankjes aan de man brengen. Hoe kunnen wij verstandig tegen cholesterol aankijken en welke veilige maatregelen kunnen we nemen als het cholesterolgehalte inderdaad naar beneden moet? 10 gouden tips van BIOGEZOND.

1. Cholesterol is een nuttige stof Cholesterol is zeker niet die grote boosdoener waarvoor hij wordt gehouden! We hebben deze stof broodnodig in ons lichaam: • als component van de celwanden van de miljarden lichaamscellen, opdat deze goed zouden functioneren. Zo hebben de hersenen minstens 10 à 20 % cholesterol nodig voor een goede werking. • om vitamine D van te maken onder invloed van zonlicht en zo sterke botten te behouden • om hormonen van te maken, die bijdragen tot een normale voortplanting en seksualiteit • om galzouten van te maken, stoffen die als onderdeel van de galvloeistof de vertering van vetten bevorderen • als een antioxidans dat de beschadigde vaatwand helpt te herstellen • Nog even deze doordenker: als cholesterol zo slecht zou zijn, waarom zit er dan zoveel van in moedermelk? Een te hoog cholesterolgehalte is maar één risicofactor op hart- en vaatziekten Er wordt al te vaak vergeten dat er een hele reeks van risicofactoren zijn beschreven, die bijdragen tot het ontstaan van hart- en vaatziekten. We mogen dus door het overbelichten van cholesterol niet uit het oog verliezen dat er heel wat andere (en soms belangrijkere) risicofactoren bestaan: • risicofactoren die we niet in de hand hebben: erfelijke aanleg, hogere leeftijd, diabetes type 1, mannelijk geslacht • risicofactoren, die we wel in de hand hebben: overgewicht met vooral een te grote buikomtrek, slechte voedingsgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging, diabetes type 2 (dat zelf vooral berust op de 3 voorgaande factoren), roken en stress • meetbare risicofactoren: hoge bloeddruk, hoge rustpols, te sterk stolbaar bloed, te hoog gehalte lipoproteïne (a), te hoog homocysteïnegehalte, te hoog triglyceridengehalte 10

BioGezond

juni 2011

3. HDL-cholesterol is inderdaad de ‘goede’ cholesterol Cholesterol is als vetstof niet oplosbaar in een waterig medium en moet daarom in het bloed worden vervoerd door welbepaalde dragermoleculen, de zogenaamde ‘lipoproteïnes’. HDL-cholesterol is cholesterol dat is gebonden aan de zogenaamde High Density Lipoproteïnes. Deze transportvorm is ‘overtollige’ cholesterol die wordt vervoerd naar de lever om er verwerkt te worden. Het is dan ook terecht een ‘goede’ fractie van cholesterol. 4. LDL-cholesterol is geen ’slechte’ cholesterol, wel geoxideerde LDL-cholesterol of ‘oxycholesterol’ Cholesterol kan ook voorkomen in het bloed als LDL-cholesterol en dus gebonden op ‘Low Density Lipoproteïnes’ als dragerstoffen. LDL-cholesterol is een transportvorm van cholesterol die aan cholesterol aanbiedt aan de miljarden cellen die cholesterol nodig hebben, zoals de testikels, eierstokken, hersenen en bijnieren. LDL-cholesterol is dan ook helemaal geen ‘slechte’ cholesterol! Bij mensen met een verkeerde levenswijze en/ of slechte voedingsgewoonten kan helaas wel een deel van LDL-cholesterol geoxideerd worden tot het zogenaamde ‘oxycholesterol’. En dit is de eigenlijke ‘slechte’ of ‘echte slechte’ cholesterol, die op de vaatwand gaat aanslibben. Het is deze vorm die eigenlijk moet bepaald worden om de schadelijkheid van cholesterol in te schatten (zie verder). 5. Je hebt ook ‘kleverige’ en ‘niet-kleverige’ cholesterol Een andere manier om het schadelijkheid van LDL-cholesterol te evalueren is te kijken naar de ‘kleverigheid’ ervan of dus de mate waarin het kan aanslibben op de vaatwand. Er kunnen 7 types van LDLcholesterol beschreven: type 1 noemt men ‘large buoyant’ of ‘groot en drijvend’ en neigt niet tot aanslibben op de bloedvatwand; type 7 noemt men ‘small dense’ of ‘klein en zwaar’ en zal zich veel eerder afzetten op de vaatwand. Hoe meer je LDL-cholesterol behoort tot de lage subtypes (1-4), hoe minder kleverig of ‘slecht’ het is, hoe meer je LDL-cholesterol behoort tot de hogere subtypes (4-7), hoe kleveriger en dus ‘slechter’ het is.


Zonder toevoeging van suiker

MARMA

Kokosolie bevat bijna alleen die gezonde vetten die het lichaam snel in energie kan omzetten en dus niet opslaat als lichaamsvet. Kokosolie bestaat voor bijna 50 % uit laurinezuur, dat het cholesterolgehalte (LDL) niet verhoogt.

Q

een

Q

als u geen suiker mag eten

CORNET

en een frisco ‘LINER’ om van te smullen

een CORNETgezoet en eenmet frisco ‘LINER’ om van te smullen Q •uitsluitend zoetstoffen als u geen suiker mag eten Q •vezelrijk uitsluitend gezoet met (t.o.v. zoetstoffen Q •tot 40% minder caloriën de versie met suiker) • vezelrijk Q slechts 137 KCAL/CORNET en 117 KCAL/LINER • tot 40% minder calorieën (t.o.v. de versie met suiker) Q zeer laag in vet • slechts 137 KCAL/CORNET en 117 KCAL /LINER Q 1 CORNET = 0,9 Kh.rw.* 1 LINER = 0,9 Kh.rw.* • zeer laag in vet * = koolhydraatruilwaarde • 1 CORNET = 0,9 kh.rw.* 1 LINER = 0,9 kh.rw.* * = koolhydraatruilwaarde

Het lekkerste assortiment voor elk moment.

Distributeur :

MARMA bvba

Esperantolaan 5a · 3300 Tienen info@marma.be · www.marma.be

Marma_Bio_0611.indd 1

Verkrijgbaar in uw dieet- en natuurwinkel Verkrijgbaar dieet- en1 •natuurwinkel nv REVOGANin• uw landegemstraat 9031 drongen tel 09/280 90 60 • fax 09/282 98 73 • www.revogan.be

NV REVOGAN, Landegemstraat 1, 9031 DRONGEN Tel. 09-280 90 60, Fax 09-282 98 73, www.revogan.be

31/05/11 16:21


productie van de spieren. Statines innemen betekent dus meestal een te lage spiegel aan co-enzyme Q10 in het bloed vertonen. Dat is één van de redenen waarom statines tot vervelende spierpijnen en ontstekingen kunnen leiden. Samen met het feit dat door het kunstmatig laag houden van de cholesterolspiegel het aanbod van de broodnodige cholesterol voor bepaalde cellen te laag worden, kan het gebruik van statines mogelijk leiden tot nevenwerkingen als: spierpijnen en –ontstekingen, gestegen spierenzymen, peesontstekingen, gestegen leverenzymen, leverontsteking, vermindering van de nierfunctie, cataract (staar), slaap-, stemmings-, geheugen- en concentratiestoornissen, ontsteking van de zenuwbanen, verminderd libido, erectiestoornissen en volgens sommige onderzoekers zelfs tot een verhoogde kans op kanker.

Gefermenteerde rode rijst, de beste natuurlijk én veilige cholesterolverlager

6. Hoe kan je uiteindelijk cholesterol verstandig evalueren? Zonder dus de andere risicofactoren uit het oog te verliezen, die je in het bloed kan bepalen (homocysteïne, lipoproteïne a, triglyceriden, bloedstolling... ), kan je het cholesterolgehalte het best als volgt evalueren: a) Het totaal cholesterolgehalte en LDL-cholesterolgehalte hebben relatief weinig belang! b) Het ‘goede’ HDL-cholesterol is het best hoog en zou minimaal 40 mg/ dL bij de man en 46 mg/dL bij de vrouw moeten bedragen c) De ‘cardiovasculaire risicofactor’ of de verhouding totaal cholesterol/ HDL-cholesterol is best zo laag mogelijk. Onder de 5 is goed, onder de 4 is nog beter! d) Het oxycholesterolgehalte moet uiteraard liefst zo laag mogelijk zijn. Er bestaat een test voor, namelijk via het meten van de antilichamen tegen oxycholesterol. Een gehalte van die antilichamen is ideaal onder de 500 mU/ml. Dit is eigenlijk de belangrijkste test om de schadelijkheid van cholesterol te evalueren! Hij wordt niet terugbetaald en dat zal er waarschijnlijk niet zo snel van komen, want heel wat mensen zouden hun cholesterolverlagende medicijnen mogen dumpen en dat zou een grote aderlating zijn voor de farmaceutische industrie e) De subtypes van cholesterol: als deze bepaalde worden, is subtype 1 de allerbeste en subtype 7 de allerslechtste. 7. Eerst de levensstijl aanpassen! Bij een te hoge cholesterolspiegel is het in eerste instantie aangewezen de levenswijze aan te passen. Door meer te bewegen, af te vallen bij overgewicht en een gezonde, vezelrijke voeding is het doorgaans perfect mogelijk om de cholesterolspiegel te beheersen. Staar je hierbij niet blind op het cholesterolgehalte in de voedingsmiddelen zelf, want het cholesterolgehalte in het bloed wordt maar voor 20 % bepaald door het cholesterol dat uit de voeding komt en voor 80 % door het cholesterol dat door de lever wordt aangemaakt. Wat betreft voedingstips om het cholesterolgehalte te verlagen, verwijzen we naar pag. 10 van Bio Gezond van oktober 2005 (raadplegen via het archief; www.biogezond.be) 8. Waarom cholesterolverlagende statines zeker geen eerste keuze zijn om cholesterol te verlagen De synthetische medicijnen die cholesterol verlagen (vooral de statines) zouden zoveel mogelijk moeten voorbehouden worden voor ernstig verhoogde cholesterolwaarden of voor erfelijk bepaalde gevallen van een verhoogde cholesterolspiegel. Staines blokkeren immers een sleutelenzym voor de aanmaak van cholesterol in de lever (HMG-Coenzyme reductase), dat ook essentieel is voor de lichaamseigen aanmaak van co-enzyme Q10. Nu is laatstgenoemde stof een zeer belangrijk beschermend antioxidans in het lichaam, die ook betrokken is in de energie12

BioGezond

juni 2011

9. Gefermenteerde rode rijst, de beste natuurlijk én veilige cholesterolverlager Met gefermenteerde rode rijst of ‘red yeast rice’ bestaat een traditioneel Aziatisch fermentatieproduct dat al duizenden jaren in de Chinese geneeskunde wordt ingezet voor een betere bloedcirculatie en een gezond hart. Van zodra men cholesterolgehalten begon te meten, zag men dat gefermenteerde rode rijst zijn gunstige werking ondermeer te danken had aan het op een natuurlijke manier verlagen van een verhoogde cholesterolspiegel. Inmiddels is via klinische studies zowel de werkzaamheid als de veiligheid van gefermenteerde rode rijst aangetoond. Mensen die de inname van statines dienen te staken door de nevenwerkingen, kunnen zonder last geholpen worden met gefermenteerde rode rijst om een natuurlijk (en geen kunstmatig) lager cholesterolgehalte te bereiken. Voor wie gefermenteerde rode rijst wil gebruiken nog deze tips: een preparaat verrijkt met co-enzyme Q10 garandeert nog meer zowel de veiligheid als de efficiëntie ven gefermenteerde rode rijst. Kies een preparaat dat is gestandaardiseerd op monacoline K en dat per dag 4,8 mg monacoline K aanvoert. Er vergewis er je van dat het preparaat vrij is van ‘citrinine’, een potentieel toxische stof, die soms in minderwaardige preparaten zit. Gefermenteerde rode rijst is de meest efficiënte natuurlijke cholesterolverlager. Minder werkzaam, maar ook inzetbaar, zijn: tocotriënolen, citrusbioflavonoïden, niacine (vitamine B3), gefermenteerde knoflook, guggul (Commiphora mukul), artisjok, bètaglucanen (uit haver) en fytosterolen. 10. Visolie (EPA en DHA) is geen cholesterolverlager, maar wel zeer belangrijk in de preventie van hart- en vaatziekten Een goed visoliepreparaat als bron van EPA en DHA, is ideaal om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen. Zo hebben geleerden gemerkt dat de kans op hart- en vaatziekten omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid EPA en DHA in de celmembranen of dat de kans dus lager is bij een omega-index vanaf 8 en meer (zie het artikel “Omega3-index” van de vorige BioGezond). Nu denken veel mensen onterecht dat visolie werkt als een pure cholesterolverlager, maar de gunstige werking ervan in de preventie van hart- en vaatziekten is veeleer toe te schrijven aan: • het verminderen van de ontsteking van de vaatwand: het proces van atherosclerose dat aan de basis ligt van hart- en vaatziekten, is in feite het gevolg van een chronische ontsteking. Omega-3-vetzuren, voorop EPA en DHA uit vette vis, helpen dit ontstekingsproces een halt toe te roepen • het minder ‘kleverig’ maken van cholesterol: door te zorgen voor meer ‘drijvende’ subtype 1 tot 3 en minder ‘kleverige’ subtypes 4 tot 7, zet er zich minder cholesterol af op de vaatwand • een natuurlijke ‘bloedverdunnende’ werking • het beter regelen van het hartritme • het verbeteren van de verhouding HDL-cholesterol ten opzichte van LDL-cholesterol


Bescherm uw gezin thuis en op reis met de juiste probiotica

INFANT’S BLEND

CHILDREN’S BLEND

ADULT’S BLEND

ADVANCED ADULT’S

SUPER 8 HI-POTENCY

SUPER 5 ZUIGTABLET

Voor zuigelingen en

Voor kinderen

Voor volwassenen

Voor senioren

Om gistoverwoekering in de

Voor een goede mond-

peuters 0-5 jaar

5-15 jaar

16-60 jaar

60 plus

darmen tegen te gaan

en darmhygiëne

UW DARMFLORA IN BALANS MET DE JUISTE GOEDE BACTERIËN In onze darmen leven meer dan 400 soorten en in totaal meer dan 100.000 miljard bacteriën. De totale bevolking noemen we de darmflora. Daaronder zitten zowel ‘nuttige’ als ‘schadelijke’ bacteriën. Zodra die ‘schadelijke’ of ‘ziekmakende’ bacteriën de overhand krijgen, is het delicate evenwicht verstoord en worden we ziek. Diverse factoren kunnen het aantal nuttige bacteriën drastisch verminderen: leeftijd, stress, slechte eetgewoonten, alcoholgebruik en te weinig beweging. Ook een bevalling met een keizersnede, chloorhoudend drinkwater, bacteriële infecties en het gebruik van vele medicijnen zoals o.a. antibiotica doen irritaties zoals gasvorming en een opgeblazen gevoel ontstaan.

Onderzoek toont het belang van supplementering met de juiste probiotica aan. Een consequent gebruik versterkt het immuunsysteem, produceert antioxidanten, verbetert de opname van de voeding door de verhoogde afbraak en opname van vitaminen, mineralen en aminozuren én synthetiseert de B vitaminen die noodzakelijk zijn voor een gezond zenuwstelsel. Probiotica zijn heilzame, nuttige bacteriën die voorkomen in het spijsverteringskanaal, waarbij hun effectiviteit afhangt van de juiste samenstelling en concentratie. Die zijn bij zuigelingen, peuters en kleuters verschillend van volwassenen of senioren. Daarom heeft Dr. Udo Erasmus nu voor elke leeftijd en conditie een specifieke probiotica ontworpen.

VERKRIJGBAAR IN DE BETERE NATUURVOEDINGSWINKEL EN DE APOTHEEK.

UDO’S CHOICE®

PROBIOTICA • verbeteren de weerstand tegen slechte bacteriën • optimaliseren de spijsvertering • verbeteren de opname van vitaminen, mineralen en aminozuren • bevorderen een regelmatige stoelgang • verhinderen de woekering van gisten en schimmels • versterken de immuniteit

voor meer informatie over de probioticaproducten

Ojibwa-De Roeck+32 (0)52 48 43 00 www.ojibwa.be | www.gezondevetten.be


BioGezond koken Met de vakantie weer voor de deur hebben we ditmaal een allegaartje van gerechten bijeen geschreven. Om lekker buiten te eten onder een stralend zonnetje met een goed glas wijn en aangenaam gezelschap. Meer heeft een mens toch niet nodig om gelukkig te zijn? Geniet van je vakantie !

Ludo Slaets

en bevochtigen met 2 liter water. - Voeg er nu de gesneden selder bij en bouillon naar eigen smaak en laat een uurtje zachtjes garen. - Mix fijn en zet terug op het vuur. - Haal het binnenste, zachte gedeelte uit het citroen­gras en snij dit heel fijn. Snij dunne ringen uit het groen van de prei, doe alles bij de soep en laat nog even meekoken. - De gesneden gerookte vis en de garnalen pas bij het opdienen op het bord schikken.

Salade met verse tonijn

TIP: Soep is altijd lekkerder als zij een dag voorafIngrediënten: gemaakt is. Ook hier komt de smaak van het citroengras dan beter tot zijn recht. • Verse bio tonijn • Verse bio seizoengroenten • Bio ansjovisfilets • Bio Tzatziki (recept zie BG april 09) • Bio olijfolie • Bio rode ui Bereidingswijze: • Maak een mooi slaatje van de seizoengroentjes • Kruid de tonijn met zwarte peper van de molen en bak kort • langs beide kanten aan in olijfolie. • Tonijn lauwwarm en rosé binnenin serveren. • Garneren met ansjovisfilets. • Afwerken met tzatziki en rode ui

14 B i o G e z o n d • j u n i 2 0 1 1


Champignons met look Ingrediënten: • 250 gr. bio portobello champignons • Bio olijfolie • 1 bio sjalotje • 1 bio courgette • ½ rode bio pepertje • 3 teentjes bio look • 8 bio kerstomaatjes • 1 el. zure bio room Bereidingswijze: • Snij het sjalotje in ringen en de courgette in staafjes van ongeveer 1 cm. en stoof aan in een beetje olijfolie. Pers er 2 teentjes look bij, het fijngesneden rode pepertje en laat nog even mee aanstoven. Haal uit de pan en hou apart. • Borstel de champignons zuiver, snij ze in repen en bak aan in dezelfde pan. Stevig kruiden met peper uit de molen en klein beetje zout. • Voeg het sjalotje, de courgette en de look er terug bij. • Snij het laatste teentje look fijn en de kerstomaatjes half door en doe ze bij de champignons. • Roer de zure room eronder en dadelijk opdienen . TIP: Kan zo opgediend worden als vegetarisch gerecht. Ook heel lekker als groenteschotel bij lamsvlees of bij pasta.

Aardappelkoekjes met broccoli Ingrediënten: • 2 grote bio aardappelen • ½ stronk bio broccoli ( alleen de roosjes) • Bio nootmuskaat • Bio zwarte peper van de molen Bereidingswijze: • Kook de aardappelen in de schil en laat afkoelen. • Stoom de broccoli roosjes gaar. • Rasp de aardappelen fijn en meng met de broccoli. • Kruiden met muskaatnoot en peper. • Maak hiervan bolletjes en druk deze plat. • Laat nog enige tijd opstijven in koelkast en bak dan zachtjes aan in olijfolie

BioGezond

juni 2011

15


Notenbrood met honing Ingrediënten: • 300 gr. bio volkoren spelt bloem • 100 gr. bio witte bloem • 5 gr. bio himalaya zout • 20 gr. verse bio gist • 2 el. bio acaciahoning • 125 gr. bio notenmengeling Bereidingswijze: • De bloemsoorten mengen met het zout. • De gist oplossen in 100 ml. lauwwarm water met 1 kl. honing. • Een kuiltje maken in de bloem en hierin de gist gieten. • Voorzichtig mengen tot zich een smeuïg papje heeft gevormd. Afdekken en een kwartiertje laten rusten. • 200 ml. water bijvoegen en kneden tot een stevig deeg. • Afdekken en 2 uur laten rijzen. • Mengen met de noten en terug even kneden. • Een uurtje laten rijzen. • Een vorm inboteren, het deeg erin storten, weer een kwartiertje laten rijzen en vervolgens afbakken gedurende een 40-tal minuten in een op 180 graden voorverwarmde oven. • Uit de vorm halen en laten afkoelen op een rooster.

Appel-kaneel cake Ingrediënten: • 250 gr. bio bloem naar keuze • 10 gr. bio bakpoeder • 1 El. bio kaneelpoeder • 250 gr. bio boter • 250 gr. bio kokosbloesemsuiker

• Bio ruwe rietsuiker • 4 bio eieren • 1 bio citroen • 2 bio appelen

Bereidingswijze: • Klop het eiwit stevig op met 1/3 van de kokossuiker. • Klop dan het eigeel op met de rest van de kokosbloesemsuiker en het kaneelpoeder • Doe er mondjesmaat de zachte boter bij en vervolgens de gezeefde bloem en het bakpoeder. • Schil de helft van de citroen, snij deze schil zeer fijn en meng onder het deeg. • Schil de appelen, snij er ééntje in blokjes en meng onder het deeg. • Roer er nu het opgeklopte eiwit door en stort in een geboterde en bebloemde vorm. • Snij de andere appel in fijne partjes en duw bovenaan in het deeg. • Afbakken gedurende 45 minuten op 180 graden. • Op het einde van de baktijd overstrooien met de ruwe rietsuiker, enkele klontjes boter erop, wat kaneelpoeder erover en nog even laten karameliseren. Voedingswaarde: Kokosbloesemsuiker is pas vrij recent op de markt. Het zou een bijzonder lage glycemische index hebben, wat je bloedsuikerspiegel ten goede komt en bijzonder rijk zijn aan antioxidanten, meer zelfs dan kiwi en mango.

16

BioGezond

juni 2011


Helpt bij droge huid en droge slijmvliezen Ons lichaam wordt beschermd door de huid. En onze huid kan door verschillende omstandigheden droger worden. Ook de slijmvliezen kunnen droger worden naarmate de leeftijd vordert. Vaak merken vrouwen rondom en na de menopauze veranderingen. Membrasin bevat olie uit het vruchtvlees van de duindoornbes. Naast de onverzadigde vetzuren omega-3, -6 en -9 bestaat de olie grotendeels uit de omega-7 vetzuren. Omega -7 vetzuren hebben een positieve invloed op de droge huid en slijmvliezen.

100% natuurlijk voedingssupplement dat helpt van binnenuit.

Ook geschikt tijdens en na de overgang

Meer weten over Membrasin? Infolijn: 02 502 04 05 www.membrasin.be

Verkrijgbaar in startverpakking van 60 capsules en voordeelverpakking van 150 capsules. Binnenkort ook in vloeibare variant leverbaar.

Membrasin is verkrijgbaar bij uw gezondheidswinkel


Salvestrolen

de ideale ondersteuning bij kanker Bijna iedereen die biologische voeding consumeert, promoot of verkoopt weet het inmiddels: het

belangrijkste argument om biogewassen te verkiezen boven gangbare landbouwgewassen is het feit dat ze ongeveer 30 maal rijker zijn aan salvestrolen. Salvestrolen zijn bijzondere stoffen die ontaarde cellen in ons lichaam een halt kunnen toeroepen in hun ontwikkeling. Deze bijzondere stoffen, die hun werking uitoefenen als antioxidanten gefaald hebben en er toch kwaadaardige cellen zijn ontstaan, kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren in de natuurlijke bescherming tegen kanker of bij de ondersteuning in geval van kanker.

Biogewassen, de beste leerlingen van de klas Er wordt al lang geredetwist over het feit of biologische groenten en fruit al dan niet rijker zijn aan vitaminen en mineralen dan de gangbaar gekweekte gewassen. Volgens sommige instanties – die zich enkel focussen op vitaminen en mineralen, maar niet peilen naar andere belangrijke bio-actieve stoffen – zou er geen merkbaar verschil zijn. Wat we wel met zekerheid mogen stellen, is het feit dat biologische gewassen het fundamenteel voordeel hebben op gewone landbouwproducten dat ze geen of nauwelijks residuen van pesticiden bevatten. Vorig jaar nog werd in een onderzoek door Test-Aankoop bij 8 op 10 stalen gewoon fruit pesticiden aangetroffen. Dat betekent dat deze chemische producten, die worden gebruikt om fruit en groenten te beschermen tegen schimmels, insecten en onkruid, ook in ons lichaam terechtkomen. In datzelfde onderzoek werd daarentegen op 8 stalen biologisch fruit maar bij één ervan een kleine concentratie pesticidenresidu aangetroffen, die dan nog kan verklaard worden door het overwaaien van pesticiden van niet-biologische teelt. Maar nu is er dus nog een ander en eigenlijk nog belangrijker argument om resoluut voor biologische voeding te kiezen: ze is veel rijker aan salvestrolen, stoffen waarmee we kankercellen kunnen afremmen.

Wat aan de ontdekking voorafging Eén van de grootste frustraties van de moderne geneeskunde in de strijd tegen kanker is het feit dat met therapieën als radiotherapie en chemotherapie naast de kwaadaardige cellen ook gezonde cellen getroffen worden. Niet alleen kan dit tot vervelende nevenwerkingen leiden, deze therapieën ondermijnen ook de immuniteit van de patiënt, wat dan weer de lichaamseigen afweer tegen de oprukkende kankercellen vermindert. Om die reden zijn bepaalde wetenschappers al een tijdje op zoek naar een element, waarin kankercellen wezenlijk verschillen van gezonde cellen, waardoor ze op een zeer selectieve manier zouden kunnen aangevallen en geëlimineerd worden. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, ontdekte Prof. Dan Burke met zijn team van de Universiteit van Aberdeen een bepaald enzym, dat heel specifiek in menselijke (pre)kankercellen voorkwam en niet in gezonde weefselcellen: CYP1B1. Dat leidde tot volgende denkpiste: als men nu een on18

BIOGEZOND

JUNI 2011

schadelijke medicijn of ‘prodrug’ kon ontwikkelen die gezonde cellen onaangetast liet, maar die door dit kankerspecifieke enzym binnenin een kankercel werd omgezet tot een toxische stof, die vervolgens leidt tot de dood van de kankercel (de zogenaamde ‘apoptose’), dan zou men een ideaal kankermedicijn hebben. Deze veilige en inactieve prodrug zou dus als een ‘paard van Troje’ door een kankercel worden opgenomen, om vervolgens door het enzym CYP1B1 omgezet te worden tot een kankerdodende stof.

Gezocht: natuurlijke prodrugs Nu vroegen Prof. Dan Burke en medewerker Prof. Gary Potter zich terecht af of er in de natuur geen dergelijke stoffen voorkwamen, die gezonde cellen ongemoeid lieten, maar binnenin een kankercel door het betreffende CYP1B1-enzym werden omgezet tot kankerdodende substanties. Stoffen die, gezien de enorme toename van kanker in onze samenleving, waarschijnlijk ook minder en minder voorkwamen in de westerse voeding. Uiteindelijk kwamen Burke en Potter inderdaad voedingsstoffen op het spoor, die gezonde cellen ongemoeid laten, maar heel selectief door het enzym CYP1B1 in kankercellen worden omgezet


tot voor de kankercellen toxische stoffen: “salvestrolen”. Tot hun niet geringe verbazing vonden ze deze stoffen bijna niet terug in gangbaar geteelde gewassen en dus te meer in biologische planten.

Wat zijn salvestrolen precies? Salvestrolen zijn een heterogene groep van stoffen, die een plant in de natuur aanmaakt om zich te verdedigen tegen vreemde organismen zoals schimmels, bacteriën, virussen en insecten. Om die reden worden de salvestrolen begrijpelijkerwijs vooral aangetroffen in de schil, zaden en wortels van planten. Het spreekt vanzelf, dat als planten behandeld worden met fungiciden (schimmelwerende middelen) of andere pesticiden, ze niet of nauwelijks gestimuleerd worden om zelf beschermende salvestrolen aan te maken. Burke en Potter stelden vast dat niet-biologisch geteelde gewassen gemiddeld 30 maal minder salvestrolen bevatten dan biologisch geteelde gewassen!

Westerse voeding arm aan salvestrolen Gangbare groenten en fruit zijn dus door de gebruikte bestrijdingsmiddelen een heel stuk armer aan salvestrolen dan biogewassen, omdat ze het niet meer nodig hebben om deze beschermende stoffen aan te maken. Verder is het zo dat salvestrolen van nature een bittere of scherpe smaak hebben. De laatste decennia is er helaas veel aan plantenselectie en –veredeling gebeurd, waarbij er steeds minder bittere rassen van salvestrolenrijke landbouwgewassen werden geteeld. Zo deden veel zoetere en minder bittere rassen van appels, peren, wortels en andere gewassen hun intrede, die helaas ook armer waren aan salvestrolen. Ten slotte is het zo dat veel producenten van vruchtensappen en oliën vaak (ongewild) de salvestrolen verwijderen, om hun product minder bitter, troebel en donker te maken. Burke en Potter schatten dan ook dat de hedendaagse voeding 80 à 90 % minder salvestrolen bevat dan pakweg 50 à 100 jaar geleden, wat mogelijk één van de oorzaken zou kunnen zijn in de toename van kanker in de westerse wereld.

Belangrijkste biologische bronnen van salvestrolen Uit al het bovenstaande kunnen we maar één conclusie maken: wie optimaal gebruik wil maken van het feit dat salvestrolen als onschadelijke plantenstoffen gezonde cellen ongemoeid laten, maar wel kankercellen stimuleren tot apoptose of ‘geprogrammeerde celdood’, moet voor biologische gewassen kiezen en deze in voldoende hoeveelheid verorberen! Ondertussen zijn al heel wat biologische gewassen onderzocht op hun gehalte aan salvestrolen. In groenten worden ze vooral aangetroffen in groene groenten, alle koolsoorten, artisjokken, asperges, waterkers, rucola, pepers, wortelen, selder, komkommer, spinazie, pompoen, courgette en aubergine. Onder het fruit zijn de toppers vooral alle bessensoorten (inclusief frambozen, druiven, aardbeien, moerbeien), appels, pruimen, vijgen, mandarijnen, sinaasappels, peren, meloenen, olijven, avocado, ananas en mango. Tenslotte moet we er ook op wijzen dat heel wat kruiden rijk zijn aan salvestrolen: peterselie, basilicum, rozemarijn, tijm, salie, munt, paardenbloem, rooibos, weegbree, rozenbottel, mariadistel, meidoorn(bes), kamille, agrimonie en citroenverbena.

Bescherming voorbij de antioxidanten Wie zich dus op een natuurlijke manier wil beschermen tegen kanker, doet er om te beginnen goed aan om meer groenten en fruit te eten. Het halen van minstens 5 à 9 porties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en diverse gezondheidsinstanties aanbevelen, zou voldoende antioxidanten moeten aanvoeren om onze lichaamscellen zoveel mogelijk te beschermen tegen vrije radicalen en het ontstaan van kwaadaardige

cellen te helpen voorkomen. Nu we ook weten dat er met de salvestrolen natuurlijke componenten bestaan die – eens de antioxidanten het ontstaan van kwaadaardige cellen niet volledig hebben kunnen voorkomen – kankercellen tot celdood kunnen prikkelen, maken we zonder twijfel met biologische groenten en fruit de beste keuze. Daarnaast zou het zeker de moeite lonen om oude groenten- en fruitvariëteiten, die geen selectie en veredeling ondergingen om ze zoeter of minder bitter te maken en die zodoende meer salvestrolen bevatten, in eer te herstellen.

Ook mogelijk als voedingssupplement Voor mensen die zeker willen zijn dat ze voldoende salvestrolen binnenkrijgen of voor mensen die meer salvestrolen nodig hebben dan wat een royale dagelijkse hoeveelheid biologische voeding bevat, bestaan er tegenwoordig voedingssupplementen met een hoge concentratie salvestrolen.

kje e o h s ’ ert

Eén van de sterkste antioxidanten, zoniet de sterkste antioxidant in de natuur is de stof ‘astaxanthine’, behorende tot de carotenoïden. Astaxanthine is de allerbeste manier om de huid te beschermen tegen de gevolgen van zonlicht zoals zonnebrand, huidveroudering, rimpelvorming en de vorming van ontaarde huidcellen. Ondertussen is aangetoond dat astaxanthine ook helpt te beschermen tegen maagzweren, gewrichtsklachten, vaatvernauwingen en leeftijdgebonden achteruitgang van het gezichtsvermogen. Verder is het ook interessant om weten dat astaxanthine de uithouding bij sporters vergroot en de spermakwaliteit verbetert. Een uitstekende bron van astaxanthine is de alg Haemotoccus pluvialis. Marcus Rohrer PRO ASTIN bevat een concentraat van deze alg en levert per capsule de aanzienlijke dosis van 4 mg astaxanthine.

Ge

BIOGEZOND

JUNI 2011

19


Etherische olie in de kijker

tijm CT thymol (Rode tijm)

In de vorige BIOGEZOND zagen we dat de essentiële olie van tijm met het chemotype thujanol ondanks een krachtige antimicrobiële werking toch vrij veilig kan ingezet worden. Helemaal anders is het gesteld met de essentiële olie van tijm met het chemotype ‘thymol’: hiervan is de werking bijna te krachtig, zodat het oraal gebruik ervan enkel wordt aangeraden op voorschrift van een ervaren therapeut. En ook bij gebruik op de huid moeten we erop letten dat deze olie minstens verdund wordt tot 5 %. Maar als de olie van ’thymus vulgaris CT thymol’, ook ‘rode tijm’ genoemd, met kennis van zaken wordt ingezet, heeft ze wel een heel krachtige en brede remmende werking op allerlei infectieverwekkers. Ook op het terrein van algemene vitaliteit, spijsvertering en huid, kan ze trouwens uitstekende resultaten opleveren.

Botanische aspecten Echte tijm (Thymus vulgaris) is een altijdgroene, overblijvende en aromatische plant, die zich als een laag, kruipend struikje (tot 45 cm) voordoet. Het biochemisch ras “thymol”treft men vooral aan onder de vorm van bosjes op droge en open terreinen, vaak tussen stenen of rotsen. Vanuit ruwe, kronkelende en houtige stengels vertrekken takjes die compacte bosjes vormen met kleine blaadjes en die bloeien met witte tot lichtpaarse bloemen. De blaadjes zijn bovenaan grijsgroen en onderaan viltachtig wit. Van echte tijm CT thymol heb je 100 tot 140 kg bloeiende toppen nodig voor 1 L van een intense, kruidig zoete oranjerode essentiële olie met een medicinale, fenolische geur.

Belangrijke inhoudsstoffen Fenolen (40 %) met vooral thymol (35 %) en ook carvacrol (5 %); Monoterpenen (25 %): vooral paracymeen (20 %), ook alfaterpineen, pineen en camfeen; Monoterpenolen (17 %) met terpinen-1-ol-4, borneol, thujanol, geraniol; Sesquiterpenen: bètacaryophylleen; Esters: linalylacetaat, bornylacetaat; Ketonen: kamfer en thuyon.

Belangrijkste eigenschappen en indicaties; toepassingen We willen nogmaals benadrukken dat je rode tijm inwendig niet op eigen houtje gebruikt, maar enkel op advies van een arts of therapeut! Zo kunnen te hoge doses en/of langdurig gebruik leiden tot levertoxiciteit. Aan zwangere en zogende vrouwen en aan kinderen jonger dan 6 jaar wordt deze olie helemaal niet gegeven. Vaak zal het voorschrift er als volgt uitzien (als enkel rode tijm oraal wordt ingezet): 3 maal daags 1 tot maximaal 2 druppels, in een lepeltje olie, honing of op een klontje suiker. Het geheel een tijdje in de mond houden en nadien de mond spoelen met kruidenthee en doorslikken. Dit niet langer dan drie dagen aanhouden. De mogelijke indicaties voor dit gebruik zijn: - bacteriële infecties, want rode tijm heeft een krachtige breedspectrum antibiotische werking: ondermeer als er een bacteriële surinfectie (bijbesmetting) is bij een griep, angina (keelontsteking), bronchitis of sinusitis (aandoeningen die meestal viraal beginnen) of bij een bacteriële infectie op de ondergrond van een longziekte. Ook bij dysenterie, bacteriële diarree en hoge urineweginfecties kan men deze olie inzetten. 20

BioGezond

juni 2011

virale infecties zoals griep, angina (keelontsteking), bronchitis, rhinitis (neusverkoudheid), sinusitis en diarree. - parasitaire darminfecties -

Wat betreft de uitwendige toepassing moet er op gelet worden dat deze olie voldoende verdund wordt, liefst rond de 3 % en maximaal tot 5 %, want anders kan ze leiden tot een vervelende huidirritatie. Opnieuw kan rode tijm zowel bij bacteriële (abces, impetigo...), virale, parasitaire en schimmelinfecties ingezet worden. - zo bestaat een goede synergie bij een virale infectie door het Epstein Barr-virus (Mononucleosis infectiosa) of door het cytomegaalvirus uit de synergie van 3 delen ravintsara (Cinnamomum camphora CT cineol), 3 delen Eucalyptus polybractea, 2 delen palmarosa (Cymbopogon martinii) en 1 deel rode tijm. Van dit mengsel wordt (voldoende verdund op een draagolie) gedurende 2 weken 3 tot 4 maals daags 8 druppels op de borst en 8 druppels op de rug aangebracht - bij acne en folliculitis (ontsteking van de haarzakjes, ‘puistjes’) kan men veel heil verwachten van 5 ml rode tijmolie en 5 ml kruidnagelolie, opgelost in 30 ml rozenolie (Rosa rubiginosa). Tweemaal per dag de letsels aanstippen gedurende 10 dagen doet de huid weer opklaren. - bij parasitaire huidinfecties zoals schurft is een ideale synergie van essentiële oliën: 3 delen ajowan (Trachyspermum ammi), 2 delen rode tijm, 2 delen tea tree (Melaleuca alternifolia) en 1 deel kruidnagel (Eugenia caryophyllata/Syzygium aromaticum). Gedurende 2 tot 3 weken wordt dan 2 tot 3 maal daags 3 druppels van dit mengsel op een draagolie op het huidletsel aangebracht. Er zijn nog 3 andere terreinen, waarop de essentiële olie van rode tijm met succes kan toegepast worden, in synergie met andere etherische oliën en met inachtname van de hoger vermelde waarschuwingen. Omdat ze de lokale bloedsomloop verhoogt, kan men soms rode tijm verwerken in een synergie, lokaal toe te passen bij reumatische aandoeningen zoals artrose en artritis, bij ischias (sciatique) en bij lumbago (rugpijn) • vanwege een algemeen stimulerende werking, kan ze van nut zijn bij vermoeidheid, fysieke en geestelijke uitputting en depressiviteit • door de spijsverteringsbevorderende en carminatieve (windverdrijvende) werking, zijn er toepassingen bij dyspepsie (moeilijke spijsvertering), gastralgie (maagpijn) en flatulentie (winderigheid)


De WELDADEN van GEFERMENTEERD GRANAATAPPELSAP CURTAY DE MEEST ONDERZOCHTE GEZONDHEIDSNUTRIËNT: 300 STUDIES

door Dokter Jean-Paul

De granaatappel-polyfenolen zoals punica- weigering van elke cultuur die pesticiden gelagine blijken merkwaardige antioxidanten, bruikt, krijgt men een product dat helemaal krachtige ontstekingsremmende middelen vrij is van elk chemisch besmettingsmiddel. en agentia te zijn die de meeste mechanis- Talrijke vervaardigingprocedés veroorzamen kunnen tegenwerken die tot de met ken veranderingen van de polyfenolen. Het het verouderen steeds vaker voorkomende heetdrogen condenseert de polyfenolen tot zogenoemde degeneratieve ziektes leiden: grote moleculen die niet door de wand van cardiovasculaire, neurologische ziektes en het darmkanaal kunnen gaan en dus niet worin het bijzonder Alzheimer. den opgenomen. Voor de productie van het Ze zijn vooral gekend voor hun medethera- Elixir heeft Dr. Jacob een lyofilisatieproces bij peutische effecten in prostaatkanker. Studies lage temperatuur voorgeschreven waarmee over celculturen bij dieren en bij de mens dit fenomeen kan worden vermeden. hebben aangetoond dat ze door talrijke complementaire effecten de ontwikkeling Maar zelfs bij lyofilisatie zijn veel polyfenolen nog te groot om uit de darm in de bloedvan tumoren kunnen bestrijden. somloop over te gaan. Preklinische studies laten denken dat granaatappel-polyfeMen weet dat de Hebreëers « De doelnolen ook een hulpmiddel in Babylonië het granaatreffendheid van zouden kunnen zijn tetappelsap fermenteergefermenteerd sap den en dat fermentatie gen andere kankers zoals op de uitbreiding van talrijke moleculen kan borstkanker. tumorcellen is ook voorverteren, waaronder Tenslotte zijn ze vaatverwijderend en aanbevolen groter dan die van polyfenolen, waardoor die vers sap. » tegen erectiele disfunctie; het veel beter kunnen worden is ook vastgesteld dat ze de progeabsorbeerd. Overigens was liferatie van het griepvirus kunnen dat al aangetoond door het oververminderen. gaan van de polyfenolen in het bloed vanaf Maar onder welke vorm moet gefermenteerde rode wijn en vanaf druivenmen granaatappel-polyfenolen sap te vergelijken. Een Israëlische onderzoeinnemen om het best van hun ker had het idee vers granaatappelsap met gefermenteerd granaatappelsap te vergelijeigenschappen te profiteren? ken. Resultaat: lange polyfenolen worden In verse vruchten bevatten de zaden veel wa- door de fermentatie ontbonden en er gaan ter en heel kleine hoeveelheden polyfenolen. er veel meer in het bloed en in de weefsels Grenadine bevat veel suiker maar weinig of over. Dat door Dr. Jacob verbeterde progeen polyfenolen. De granaatappelsappen cedé verhoogt de effecten van het Granaabevatten er meer, maar de gehaltes variëren tappelelixir. sterk, van 900 mg/l tot een beetje meer dan Studies hebben aangetoond dat een halve 4000 mg/l. dosis gefermenteerd sap dezelfde remmende Dr. Ludwig Jacob, een Duitse arts en onde- effecten op de proliferatie van borstkankercelrzoeker, heeft gezocht hoe men een polyfe- len heeft als een dosis vers granaatappelsap. noolconcentraat kan verkrijgen. Door een De doeltreffendheid van gefermenteerd sap honderdtal granaatappels per liter te gebrui- op de uitbreiding van tumorcellen is ook ken, is hij erin geslaagd het Granaatappel groter dan die van vers sap. Elixir te produceren dat 40 000 mg/l bevat, 23 Ten slotte kan de fermentatie, die de biolomaal superieur aan de beste sappen op de markt. gische beschikbaarheid van de polyfenolen De kwaliteit van de gebruikte granaatappels verbetert verdergaan dankzij de darmflora. is ook belangrijk. Als die niet streng worden Daarom is het aanbevolen, bij het begin gesorteerd, kunnen bedorven granaatap- van de inname van Granaatappel Elixir (20 pels tot de aanwezigheid van sorbitol in het ml per dag of 4 capsules Granaprosan), het sap leiden, een ongewenst laxeermiddel dat evenwicht van de darmfermenten te optiook een teken is van minder goede kwaliteit. maliseren door een kuur van Ré-Énergetik, Door de analyses van elk lot kan worden ge- die inuline - een prebioticum van de aardverifieerd indien er geen sorbitol is waarvan peer - bevat. Anderzijds, als de Ontzurende de aanwezigheid soms te wijten is aan de Formule 2 maanden lang samen met die toevoeging van andere vruchten. Dankzij de Ré-Énergetik wordt ingenomen, alkaliniseert meer informatie : www.granaatappelelixir.be - 04/349.03.03 - info@medicatrix.be

ze het celmilieu, reduceert dus de acidose en zal geschikt zijn om de doeltreffendheid van de kuur van Granaatappel Elixir te verhogen. Om van de talrijke preventieve of medetherapeutische effecten van de granaatappelpolyfenolen te profiteren, is het dus heel belangrijk op de kwaliteit van hun bron te letten: ze moeten biologisch beschikbaar zijn d.w.z. dat ze gemakkelijk worden opgenomen en dus door onze weefsels en organen zullen kunnen worden gebruikt.

De gehaltes aan polyfenolen van de granaatappelsappen zijn met elkaar vergeleken. Ze zijn uiterst verschillend. 100 granaatappels worden gebruikt om 1 liter Granaatappel Elixir te vervaardigen, daarom is die drank verreweg het polyfenolenrijkste product op de markt. Een andere kwaliteitsfactor, de hoge temperatuur, zal de polyfenolen polymeriseren, ze tot grote, met elkaar gebonden moleculen veranderen die niet meer kunnen worden geabsorbeerd zoals looistoffen bv. Daar het gefermenteerde Granaatappel Elixir en de GranaProsan capsules bij lage temperatuur en door lyofilisatie worden vervaardigd, wordt dat proces vermeden. Integendeel, de fermentatie voorverteert ze, ontbindt ze tot nog kleinere, gemakkelijker absorbeerbare moleculen. Bovendien metaboliseert de fermentatie sommige polyfenolen, maakt ze bioactief wat ze zonder fermentatie niet zouden zijn. Samenvattend : dat Granaatappel Elixir, gedeeltelijk gefermenteerd granaatappelsap, en de GranaProsan capsules (gelyofiliseerd poeder van 100% gefermenteerde granaatappels) bevatten 23 keer zoveel polyfenolen als het geconcentreerde sap en zijn 23 keer werkzamer dan niet-gefermenteerde sappen.

Gefermenteerd Granaatappelsap

Dr. J-P. Curtay Bestelling: 3,5 € + 2 € verzendingskosten marco pietteur uitgever sprlu, 39 av. du Centenaire B-4053 Embourg Tel. : 04/349.03.03

om te downloaden

GRATIS op :

http://boek.medicatrix.be


Nieuwtjes over voeding, voedingssupplementen en kruiden Spirulina verhoogt de weerstand en beschermt tegen bloedarmoede Heel wat mensen gebruiken spirulina als voedingssupplement om zich energieker te voelen, de lichaamseliminatie te ondersteunen en tekorten aan te vullen. Maar ook op het gebied van de immuniteit en het bloedbeeld kan dit blauwgroene algje substantiële voordelen bieden. In een 12 weken durende studie werd aan 40 senioren met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar dagelijks 3 gram Hawaïaanse spirulina gegeven. Wat betreft de immuniteit zag men bij een groot aantal deelnemers niet alleen een toename van het aantal witte bloedcellen (de “soldaten van de weerstand”), ook het enzym indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), maat voor de afweerfunctie van de witte bloedcellen, nam significant toe. Verder zag men ook een duidelijke toename van het hemoglobinegehalte in het bloed, wat betekent dat spirulina kan helpen bij leeftijdsgebonden bloedarmoede. C. Selmi, P.S.C. Leung, L. Fischer, B. German, C. Yang, T.P. Kenny, G.R. Cysewski, M.E. Gershwin. “The effects of spirulina on anemia and immune function in senior citizens”. Cellular & Molecular Immunology. Published online ahead of print.

Omega-3-vetzuren verminderen menopauzale klachten Bij menopauzale klachten zoals opvliegers, nachtzweten, depressiviteit en verminderde stressbestendigheid worden vaak met succes planten met fyto-oestrogene eigenschappen ingezet zoals soja, hop en zilverkaars. Een Canadese studie heeft nu ook aangetoond dat omega-3-vetzuren zinvol zijn om overgangsklachten te helpen verminderen. Hiervoor kreeg de helft van een groep vrouwen in de menopauze 1 g EPA per dag gedurende 8 weken, terwijl de andere helft een placebo kreeg. Na 8 weken was in de EPA-groep bij de vrouwen die opvliegers hadden, dit lastige symptoom met 55 % afgenomen. Bij de vrouwen die last hadden van depressieve gevoelens of gevoelens van stress, was er ook een van een significante afname van de klachten. Lucas M, Asselin G, Mérette C, Poulin MJ, Dodin S. Effects of ethyl-eicosapentaenoic acid omega-3 fatty acid supplementation on hot flashes and quality of life among middle-aged women: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Menopause. 2008 Nov 20. Abstract

Fructose verhoogt de kans op jicht Jicht is een gewrichtsontsteking die wordt veroorzaakt door een te hoog urinezuurgehalte in het bloed. Heel wat mensen denken dat het urinezuurgehalte in het bloed enkel bepaald wordt door de hoeveelheid purines die via de voeding worden aangevoerd en dit ondermeer via or22

BIOGEZOND

JUNI 2011

gaanvlees, wild, bereide vleeswaren en vette vis. Bepalend zijn evenwel ook de nierfunctie (voor het uitscheiden van urinezuur), de afbraak van eigen celmateriaal (wat ook purines oplevert) en de hoeveelheid fructose in de voeding (puur of onder de vorm van suiker). Dat fructose de urinezuurspiegel en dus de kans op jicht verhoogt, werd aangetoond door de Amerikaanse “Nurses Health Study” die liep over 22 jaar en 79.000 verpleegsters volgde. Bij de aanvang van de studie had niemand jicht, na afloop ervan vertoonden 778 jichtklachten. Men zag dat een verhoogde consumptie van suikerhoudende frisdranken en sinaasappelsap duidelijk gerelateerd was met een verhoogde kans op jicht. Wie gemiddeld één glas frisdrank of één glas sinaasappelsap per dag dronk had respectievelijk 74 % en 50 % meer kans op het ontwikkelen van jicht. Wie gemiddeld twee of meer glazen frisdrank of sinaasappelsap dronk, had 240 % meer kans op jicht. Hyon K. Choi, Walter Willett, Gary Curhan.Fructose-Rich Beverages and Risk of Gout in Women. JAMA. 2010;304(20):2270-2278

Cola bevat kankerverwekkende stoffen Om diverse redenen zoals het bevatten van geraffineerde suiker (of kunstmatige zoetstoffen), de calciumrover fosforzuur, cafeïne en een overmaat zout, wordt het gebruik van cola door heel wat gezondheidsprofessionals afgeraden. Nu blijken de grootste merken van cola ook kankerverwekkende stoffen te bevatten onder de vorm van de kunstmatige karamelkleurstoffen 2-methylimidazole (2-MI) en 4-methylimidazeol (4-MI). Natuurlijke karamel wordt normaal verkregen door verhitting van suiker, maar voor de productie van 2-MI en 4-MI worden naast verhitte suiker ook extra sulfiet en ammoniak ingezet. Via proefdierenstudies uitgevoerd aan de Universiteit van Californië in opdracht van de Amerikaanse overheid (kaderend in de ‘National Toxicology Program’) werd aangetoond dat deze stoffen mogelijk kunnen bijdragen tot leukemie, long-, lever- en schildklierkanker. Persbericht van Center for Science in the Public Interest (CSPI), 16 februari 2011

Omega-3-vetzuren verminderen de kans op maculaire degeneratie Maculaire degeneratie (AMD) of leeftijdsgebonden degeneratie van het netvlies is de hoofdoorzaak van gezichtsafname en blindheid op oudere leeftijd. Door de vergrijzing van de bevolking en het feit dat de westerse mens steeds meer blootgesteld wordt aan vrije radicalen, wordt dit beeld steeds meer gezien. In een studie werden meer dan 38.000 vrouwen gedurende 10 jaar gevolgd en werden de eetgewoonten bijgehouden. Na 10 jaar zag men dat de vrouwen die het meeste DHA innamen 38 % minder kans hadden op maculaire degeneratie dan vrouwen met de laagste in-


ZUIVER TOT HET EXTREME Alle Omega-3 voordelen die men nodig heeft. Niets van ongewenste onzuiverheden of oxidaties.

name van DHA, terwijl een hogere inname van EPA het risico met 35 % verlaagde. Qua visgebruik zag men dat degenen die één of meerdere porties vis per week aten, 42 % minder risico vertoonden op maculaire degeneratie in vergelijking met degenen die minder dan één portie vis per maand aten. Onderzoekers concluderen dat de inname van EPA en DHA zinvol zijn in de primaire preventie van maculaire degeneratie (AMD). W.G. Christen, D.A. Schaumberg, R.J. Glynn, J.E. Buring.“Dietary n-3Fatty Acid and Fish Intake and Incident Age-Related Macular Degeneration in Women”. Archives of Ophthalmology

Antioxidanten helpen beschermen tegen metabool syndroom en diabetes type 2 Het metabool syndroom is een combinatie van medische afwijkingen (o.a. hoge bloeddruk, abdominaal overgewicht, verhoogd glucosegehalte door insulineresistentie), die heel vaak manifeste diabetes type 2 of “ouderdomsdiabetes” voorafgaat. Een Amerikaanse studie analyseerde verschillende observationele studies en zag een omgekeerd verband tussen de hoeveelheid antioxidanten in het dieet en het voorkomen van metabool syndroom. Met name hoe meer groenten, fruit, peulvruchten en noten er werden gegeten als bronnen van vitamine A (carotenoïden), vitamine E (tocoferolen en tocotriënolen), vitamine C en selenium, hoe lager de kans op metabool syndroom en op diabetes type 2. Het verband was het duidelijkst voor de carotenoïden zoals alfacaroteen, bètacaroteen, lycopeen, luteïne, zeaxanthine en cryptoxanthine.

De superieure kwaliteit van onze visolie hangt af van zijn zuiverheid en integriteit. Nordic Naturals beseft ten volle dat structuur en kwaliteit de werking en efficiëntie van Omega-3 visolie bepalen. Daarom ontwikkelde Nordic Naturals gepatenteerde productieprocessen waardoor we dé referentie werden dankzij onze onberispelijke visoliekwaliteit, en dat al bijna 15 jaar lang. Ons zuurstofvrije productieproces op lage temperatuur garandeert de integriteit van de delicate oliën en elimineert eventuele, schadelijke toxines zoals kwik. Het resultaat: 100% zuiver farmaceutische Omega-3 vetzuren die uw lichaam nodig heeft voor een sterk hart en gezonde hersenen. Nordic Naturals-visolie is gegarandeerd vrij van zware metalen (en van meer dan 210 andere toxines). Tests van onafhankelijke instellingen tonen aan dat de waarden 10 keer lager liggen dan de strenge Noorse Medische Norm en Europese Farmacopee. En dat kan van geen andere visolie gezegd worden.

Beydoun M. A. et al. Serum antioxidant status is associated with metabolic syndrome among U.S. adults in recent national surveys. The Journal of Nutrition. Mei 2011.

Een mediterraan dieet vermindert de sterftekans bij diabetici Eén van de mogelijke complicaties van diabetes is het sneller optreden van atherosclerose met een de grotere kans op sterfte door hart- en vaatziekten. Een Australische studie volgde meer dan 40.000 personen met diabetes en aan de hand van 121 elementen in het dieet werd nagegaan in welke mate er gegeten werd volgens het mediterrane principe. Men bepaalde een individuele score aan de hand van de hoeveelheid groenten, fruit, peulvruchten, volle granen, olijfolie, vis en rode wijn er in het dieet voorkwamen. Hoe hoger deze score bedroeg bij diabetici, des te minder de sterfte door hart- en vaatziekten. Hodge AM et al. Does a Mediterranean diet reduce the mortality risk associated with diabetes: Evidence from the Melbourne Collaborative Cohort Study. Nutrotion, metabolism and cardiovascular diseases, dec 2010.

Meer weten? Bel CompleMed 059 27 07 53 of mail info@complemed.be • www.complemed.be Exclusief bij de betere dieet- en natuurwinkels BIOGEZOND

JUNI 2011

23


Sint-Janskruid de geestelijke oppepper Als men ‘in de put zit’, het ‘even niet meer ziet zitten’ of ‘alles zwart inziet’, bij een ‘dipje’, een ‘down’, ‘neerslachtigheid’ of in alle mogelijke situaties die een toestand van lichte tot matige depressiviteit omschrijven, kan ter ondersteuning aan Sint-Janskruid gedacht worden. Dit kruid heeft namelijk de potentie om de stemming te verbeteren en weer positief tegen de zaken aan te kijken. Hoe werkt Sint-Janskruid eigenlijk, welke preparaten bieden het meeste kans op succes, wat kan men ernaast innemen voor een beter effect en wanneer gebruiken we beter geen Sint-Janskruid?

vlekken op de kroonbladeren van de bloemetjes samenvalt met de dag dat Johannes De Doper onthoofd werd (29 augustus). Typisch voor dit kruid is ook het feit dat de bladeren aan de rand vaak zwarte stipjes (pigmenthoudende cellen) vertonen en dat het bladmoes is onderbroken door talrijke doorschijnende puntjes (oliekliertjes). Dit laatste kan men heel goed zien als men het blaadje tegen het licht houdt en verklaart de term ‘perforatum’ in de botanische naam van dit kruid: ‘Hypericum perforatum’. In de late Middeleeuwen ontdekte men de antidepressieve werking van Sint-Janskruid: omdat deze plant net rond de midzomer (of het solstitium, met de langste dagen) het krachtigst is, werd ze ingezet bij ziektetoestanden in de donkere maanden van het jaar (met het minste zon en licht), als de mensen ‘alles zwart inzien’ of ‘geen lichtpunt meer zien’, om hen terug de zonnige kant van het leven te doen inzien. Ook bij angst, kwade dromen, hysterie, manie, menopauzale neurose, hypochondrie en slapeloosheid paste men ze toe.

Natuurlijk antidepressivum

Even voorstellen

Met volksnamen als ‘Jaagt-den-duivel’, ‘Heksenkruid’, ‘Wonderkruid’ en ‘Hertshooi’, is Sint-Janskruid door de eeuwen heen het meest aangewende kruid om donkere gedachten te verdrijven en de zon weer in ons leven te brengen. Dit kruid met zijn felgele, 5-bladige, stervormige bloemen heeft zijn officiële Nederlandse naam te danken aan het feit dat het in volle bloei staat op de naamdag en vermeende geboortedag van Johannes De Doper (24 juni) en omdat het verschijnen van de rode 24

BioGezond

juni 2011

Voor alle duidelijkheid: Sint-Janskruid is geen wondermiddel of panacee. Het is wel een plant die kan helpen bij lichte tot middelzware depressies met een duidelijke oorzaak, ook wel ‘reactieve’ of ‘neurotische’depressies genoemd, die kunnen worden veroorzaakt door ondermeer sterfgeval, werkverlies, zwangerschap, overwerk en liefdesverdriet. Men kan ze ook inzetten bij andere vormen van neerslachtigheid zoals menopauzale neerslachtigheid, ‘winterblues’ of de seizoensdepressie in de donkere winterdagen, melancholie, een ‘down’-periode, zwaarmoedige buien, aanhoudend ochtendhumeur en een al te pessimistische instelling. Niet alleen ziet men in de meeste gevallen dat men meer opgeruimd voor de dag komt met een meer positieve en optimistische instelling, vaak zullen ook geestelijke symptomen als talmen, traagheid, besluiteloosheid, lusteloosheid en apathie, evolueren naar meer activiteit en productiviteit en meer motivatie om iets te doen. Vermoeidheid maakt plaats voor meer energie, er is meer interesse in sociale contacten, er zijn minder schuldgevoelens en minder concentratiestoornissen. Wel even duidelijk stellen dat Sint-Janskruid niet bestemd is voor ernstige


of ‘majeure’ depressies, voor ernstige endogene depressies (zonder duidelijke oorzaak) of voor bipolaire stoornissen (manisch-depressiviteit).

werking niet aan één component van Sint-Janskruid mag toegeschreven worden. Het is het geheel van inhoudsstoffen, dat hiervoor verantwoordelijk is, voorop het naftodianthrone ‘hypericine’ en het floroglucinederivaat ‘hyperforine’. Ook moet aangestipt worden dat het metabolisme van de neurotransmittors niet zo snel kan beïnvloed worden! Het neemt enige tijd in beslag vooral een nieuw evenwicht zich kan instellen. Hou er daarom mee rekening dat – net zoals bij de klassieke antidepressiva – de stemmingsbevorderende werking van Sint-Janskruid pas intreedt na 2 à 3 weken en dat de behandeling enkele maanden moet doorgevoerd worden.

Hoe werkt Sint-Janskruid eigenlijk? Normaal gezien kan er enkel sprake zijn van een opgewekte houding en een positieve stemming als er in de hersenen voldoende neurotransmittors of signaalstoffen voorhanden zijn en als deze vlot worden afgescheiden in de communicatiezones tussen zenuwcellen onderling, de ‘synapsen’. De meest gekende en waarschijnlijk belangrijkste neurotransmittor hierbij is serotonine, maar gebleken is dat ook dopamine, noradrenaline, GABA (gamma-aminoboterzuur) en melatonine een rol spelen in een goede gemoedstoestand. Een goed Sint-Janskruidpreparaat werkt dan ook in op verschillende manieren in: • het vermindert, na de afscheiding door de zenuwcellen, de heropname van serotonine, dopamine, noradrenaline en GABA, waardoor meer neurotransmittors ter beschikking zijn ter hoogte van de synapsen voor prikkeloverdracht • het verhoogt de beschikbaarheid van de neurotransmittors in de hersenen (vooral serotonine, noradrenaline en dopamine) dankzij een milde remmende werking op de enzymen die deze neurotransmittors normaal afbreken (de Mono-Amino-Oxidase-Catechol-Omethyltransferase – enzymen) • het bevat stoffen die binden op de rustgevende GABA-receptoren • het zorgt voor een toename van de secretie van melatonine, het hormoontje dat zorgt voor ontspanning en natuurlijke slaap • het remt de vorming van ontstekingsbevorderende stoffen, die steeds verhoogd zijn bij depressiviteit • het zorgt voor een toename van het aantal serotoninereceptoren Een belangrijke opmerking hierbij is het feit dat de bovengenoemde

Hypericine én hyperforine nodig! De opbeurende werking van Sint-Janskruid is in meerdere, goed uitgevoerde klinische studies aangetoond. Hierbij scoort een extract van SintJanskruid minstens even goed als de antidepressieve medicijnen, met dat verschil dat Sint-Janskruid veel minder leidt tot nevenwerkingen. We dienen hierbij wel te benadrukken dat het Sint-Janskruidextract dat in deze studies werd gebruikt, er één is die zowel de beide werkstoffen hypericine én hyperforine bevat en dit in voldoende hoge dosis! Voor een goede werkzaamheid is per dag minstens 900 µg (afgerond 1 mg) hypericine en minstens 25 mg hyperforine nodig. Helaas is hyperforine een stof die niet zo stabiel is en niet zo gemakkelijk in een tablet of capsule aan te bieden is. Er zijn dan ook heel wat preparaten op de markt die enkel gestandaardiseerd zijn op hypericine en nauwelijks of geen hyperforine bevatten. Deze preparaten claimen ten onrechte een goede werkzaamheid, terwijl ze hoogstens maar mild ondersteunend kunnen werken!

Nog beter resultaat met EPA en vitamines B Bij depressiviteit kan nog meer gedaan worden dan een Sint-Janskruid preparaat te geven dat voldoende hypericine en hyperforine aanvoert.

EEN GOEDE WERKING VAN DE MANNELIJKE KLIER EN HET ’ ’ URINERESERVOIR BIJ VROUW EN MAN Een goede combinatie van geselecteerde plantenextracten met vitamine E en zink Super Actif voor het behoud van o.a. een goede plasfunctie bij vrouw en man. goed voor 100 dagen!

®

Natuurlijke plantenextracten voor de vrouw en de man! Bevat extra natuurlijke vitamine E en echinacea. Natürliche Pflanzenextrakte für Frauen und Männer! Mit natürlichem Vitamin E und Echinacea. natuurlijke teelt - natürlicher Anbau



C Voor man & vrouw. Für Mann & Frau.

(pompoenpitten hebben een gunstige invloed op de mannelijke klier en de ‘reservoir’-spanning.)

(Kürbiskerne wirken günstig auf die männliche Drüse, und auf die Spannung dem ‘Reservoir’) VERSTERKTE FORMULE! VERSTÄRKTE FORMEL! Extract van pompoenpitten van de speciale variëteit Extrakt von die Kurbiskernen des spezieller Zucht

CUCURBITA PEPO CONVAR L. CITRULLININA VAR STYRIACA

100 Tabletten

Consumentprijs: 100 tabletten: €26,65, Bestelnummer apotheek: CNK2573-475

Een exclusieve combinatie van de extracten van geselecteerde planten [pompoenpitten van de bijzondere teelt Cucurbita pepo convar. L. Citrullinina var. styriaca, echinacea, duizendguldenkruid, groene thee, tomatenextract (rijk aan lycopeen) en zegepalm] met natuurlijke vitamine E, bijenpollen en zink. Het effect berust op de synergetische werking van de werkzame stoffen. Dit is een 100% natuurlijk voedingssupplement, aanbevolen voor de man na het 40ste levensjaar maar tevens voor de vrouw (vanaf de leeftijd van 20jaar, en tijdens de overgangsjaren). Samenstelling per 1 tablet: Cucurbita pepo convar L. Citrullinina var styriaca (gemalen pompoenpitten) 410mg, Cucurbita pepo convar L. Citrullinina var styriaca (pompoenpitolie) 345mg, Pollen 200mg, Echinacea purpurea (rode zonnehoed wortel extract 55mg, Vitamine E (d-alpha tocopherol) 30mg, Centaurium erythraea (duizendguldenkruid extract) 25mg, Serenoa repens (Sabal serrulata - zegepalmvrucht extract gestandaardiseerd op minimum 85% vetzuren 10mg), Lycopersicon esculentum (Tomaat extract) 60mg [waarin Lycopeen 3mg], Zink (citraat) 5mg, Camellia sinensis (groene thee) 35mg.

ALTISA maakt enkel gebruik van ingrediënten van de allerbeste kwaliteit en zuiverheid in degelijke actieve doseringen, met als resultaat een gewaarborgde doeltreffendheid. Al onze producten zijn vrij van bewaar-, smaak- en kleurstoffen, suiker, zout, zetmeel, gist, tarwe, maï s, melk (-derivaten), soja, gluten, talk, lactose en dierlijke deriva-ten, en worden geproduceerd volgens de internationaal erkende en zéér

strenge GMP (Good Manufacturing Practices) richtlijnen en/of andere farmacopee-/productiestandaarden. Voor informatie over ALTISA: 03/321 67 19. Te verkrijgen in alle reform- en dieetwinkels. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

®

Sinds 1970


Waarschuwingen en nevenwerkingen

Sint-Janskruid wordt o.a. ingezet bij neerslachtigheid. Zo is er aangetoond dat mensen met een gebrek aan omega-3-vetzuren in de hersenen eerder neigen tot een negatieve stemming en zwarte gedachten. Klinisch onderzoek toonde aan dat 1 g EPA per dag (niet DHA!) minstens even goede resultaten geeft als de klassieke antidepressiva, maar dan zonder nevenwerkingen. Verder kan de inname van een goed vitamine B-complex, dat zeker voldoende vitamine B5, vitamine B6, foliumzuur en B12 bevat, om een goede aanmaak van neurotransmittors in de hersenen te bevorderen, hierbij nog een extra duw in de goede richting geven. De combinatie van een goed Sint-Janskruidpreparaat (met min. 1 mg hypericine en 25 mg hyperforine per dagdosis) met een goed visoliepreparaat dat 1 g EPA aanvoert en een goed vitamine B-complex, is dan ook het ideale voorschrift in de natuurgeneeskunde om bij depressiviteit in te zetten.

Ook rustgevend en angstwerend Zonder dat er sprake is van neerslachtigheid, kan Sint-Janskruid ook ingezet worden bij onrust, zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, spanning, stress, angsten, hypochondrie, examenvrees, nachtmerries, agressiviteit en slapeloosheid (inslaap- en doorslaapstoornissen). Net zoals bij de antidepressieve werking, mag hier niet onmiddellijk een gunstig effect verwacht worden, maar als de rustgevende en angstwerende werking intreedt, is ze meestal vrij effectief. Ook hier geldt dat men best een preparaat gebruikt dat zowel de hypericine als hyperforine aanvoert in voldoende hoeveelheden.

Ook kruid voor de huid Men kan van Sint-Janskruid ook een interessante olie voor uitwendig gebruik maken. Deze Sint-Jansolie of ‘Johannesolie’ wordt verkregen door geplette bloemen gedurende 6 weken tot 2 maand te ‘macereren’ (laten trekken) in olijf-, zonnebloem- of lijnzaadolie, aan een verhouding 25/100. Het is aan te bevelen dit mengsel af en toe in de zon te zetten. Na filteren verkrijgt men een huidolie met een typische rode kleur. Deze olie kan met succes ingezet worden bij: • zonnebrand (nadien wel verdere blootstelling aan de zon vermijden) en eerstegraads brandwonden • wonden, snijwonden, schaafwonden, geïnfecteerde wonden, spataderzweren • pijnlijke wonden op plaatsen met een rijke bezenuwing (bv. vingertoppen) • wond- en littekenpijn na operaties • zenuwpijn, ischias (sciatique) • gordelroos (zona, Herpes zoster) • oorpijn • droge huid, kloven, tepelkloven • spierpijnen en reumatische gewrichtspijnen • kneuzingen, blauwe plekken, verstuikingen, verrekkingen 26

BioGezond

juni 2011

• Sint-Janskruid wordt doorgaans bij oraal gebruik zeer goed verdragen; er zijn geen ernstige nevenwerkingen te verwachten. Er treden ongeveer 10 maal minder bijwerkingen op in vergelijking met de klassieke antidepressiva: gemiddeld bij slechts 3 % der patiënten die behandeld worden met Sint-Janskruid treden milde bijwerkingen op zoals verminderde eetlust, misselijkheid, buikpijn, diarree, allergische huidreacties, vermoeidheid, onrust... Indien na 6 weken geen antidepressief effect wordt waargenomen, dient zeker een arts te worden geraadpleegd. Zoals hoger al gesteld: Sint-Janskruid niet geven bij endogene of ernstige depressie, bij bipolaire stoornissen, tenzij op voorschrift van een arts. • In geen geval de inname van Sint-Janskruid combineren met een antidepressief medicijn! Dat zou ondermeer door een te hoge serotoninespiegel kunnen leiden tot een ‘serotoninesyndroom’ met mogelijk spierstijfheid, overmatige reflexen, verwardheid en rusteloosheid. Indien men wenst over te stappen van een antidepressivum naar een Sint-Janskruidextract, dit alleen doen onder begeleiding van een arts. • Hypericine in Sint-Janskruid maakt de huid lichtgevoelig. Vanwege dit fotosensibiliserend effect en om mogelijke huiduitslag of blaarvorming te vermijden, wordt aangeraden blootstelling aan zonlicht vermijden bij uitwendig gebruik en intensief zonnebaden of blootstelling aan U.V-bronnen vermijden bij inwendig gebruik. Vooral mensen met een bleke huid, met rode haren en albino’s zijn hiervoor gevoelig. • In hoge doses kan Sint-Janskruid slaperigheid veroorzaken: in die gevallen geen wagens of machines besturen • Vanwege een gebrek aan studies die de veiligheid bij deze groepen onderzocht, wordt aangeraden geen Sint-Janskruid te geven aan zwangere vrouwen en zogende vrouwen, tenzij op voorschrift van een arts • Neem Sint-Janskruid in op afstand van voedingssupplementen met bivalente mineralen (calcium, magnesium, zink, ijzer..) • Consulteer zeker een arts als je Sint-Janskruid wil innemen en al één of meerdere geneesmiddel inneemt van de volgende categorie: kalmeermiddelen, slaapmiddelen, eetlustremmers, medicijnen tegen hoge bloeddruk, MAO-inhibitoren, chemotherapeutica, vochtafdrijvende middelen, medicijnen tegen hartritmestoornissen), antimigrainemedicijnen.

Wie beter geen Sint-Janskruid gebruikt Sint-Janskruid versterkt de werking van het cytochroom P450 leverenzyme CYP3A. Hierdoor kunnen bepaalde geneesmiddelen sneller worden afgebroken met als gevolg een lagere plasmaspiegel en dus een mindere werking. Sint-Janskruid wordt dan ook beter niet gegeven bij mensen die de volgende geneesmiddelen innemen: • bloedverdunners van het coumarine-type (o.a. warfarine, fenprocoumon, acenocoumarol) • hartmiddelen afgeleid van digitalis (o.a. digoxine, digitoxine, methyldigoxine) • geneesmiddelen tegen epilepsie (fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital) • bepaalde medicijnen tegen astma (op basis van theofylline) • HIV-medicijnen (HIV-1 protease inhibitoren zoals indinavir, saquinavir...) • Immunosupressiva: geneesmiddelen tegen afstotingsverschijnselen na orgaantransplantaties, tegen ernstige vormen van psoriasis en reumatoïde artritis (o.a. ciclosporine, azathiprine) Er zijn ook mogelijke interacties met de anticonceptiva: er is mogelijke een versnelde afbraak van de laaggedoseerde anticonceptiepil met als mogelijk gevolg doorbraakbloedingen (tussentijdse bloedingen) en een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Raadpleeg daarom uw arts bij gebruik van een anticonceptiepil.


Nu verkrijgbaar: de revolutionaire zonnebrandspray die iedereen wil!

In recordtijd verbluffend diep en egaal bruin!

• • • • •

• Versnelt het bruiningsproces • Trekt direct in de huid en houdt de huid soepel • Met heerlijk zomerse geur

Optimale en veilige bescherming door SPF30 Voor het hele gezin, dus ook zeer geschikt voor kinderen Met UVA-bescherming tegen vroegtijdige veroudering UVB beschermt de huid tegen verbranden Extreem water- en zweet resistent

Laat zien hoe gemakkelijk Easy Sun® Zon & Actief in gebruik is:

200 ml van 1695

��

��

Kijk op www.easysun.nu

Anti-veroudering formule voor een heerlijke zomerse teint en een strakke huid! • Een bruine huid van binnenuit • 1x per dag met PABA en Bètacaroteen voor een snellere bruining • Beschermt de huid tegen veroudering

X-TRINE Açai Clean & Burn

60 capsules 14.95

Nu 2 voor

19.

95

100 ml van 1295

��

7x sneller diep en egaal bruin onder de zonnebank! • Snel intrekkende spray voor een snelle bruining onder de zonnebank • Activeert de pigmentvorming • Maakt de huid direct soepel en fluweelzacht

120 caps. van 1990 NU

�+� PK Benelux BVBA, Henri van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen. Meer weten?

100 ml van 1295

��

0800-73183 (gratis)

www.pkbenelux.com

Deze producten zijn verkrijgbaar in alle natuurwinkels


Zoutarm eten

toch niet zo goed voor hart en bloedvaten?

Al velen jaren geldt het beperken van zout in de voeding als één van de belangrijkste aanbevelingen om zich te beschermen tegen hart- en vaatziekten en tegen hoge bloeddruk in het bijzonder. Maar een recente, in het befaamde “Journal of the American Medical Association” gepubliceerde studie, uitgevoerd onder leiding van Dr. Jan Staessen van de Leuvense Universiteit, lijkt de medische wereld heel even op zijn kop te zetten. Het blijkt dat mensen met een zoutrijk dieet niet meer kans hebben om hoge bloeddruk te ontwikkelen en zelfs minder kans lopen om te sterven aan een hart- en vaatziekte in vergelijking met degenen die het zout beperken in de voeding.

Te korte studies De huidige aanbevelingen qua zoutgebruik lopen nogal uiteen van land tot land. Zo raadt in België de Hoge Gezondheidsraad aan om de dagelijkse zoutinname te beperken tot 5 g, wat neerkomt op 2000 mg natrium. Amerikaanse gezondheidsinstanties hanteren strengere normen en adviseren om per dag minder dan 2300 mg zout via de voeding op te nemen en aan mensen met een risico op hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten zelfs minder dan 1500 mg. Maar eigenlijk zijn deze aanbevelingen om de hoeveelheid zout in de voeding te beperken, volgens sommige onderzoekers gebaseerd op studies die over een te korte termijn liepen. Hierbij liet men gezonde vrijwilligers een zoutarm dieet of een zoutrijk dieet volgen. Na een welbepaalde (maar te korte) tijd extrapoleerde men de verkregen gegevens naar een langere duur.

Beter uitgevoerde studie In de studie onder leiding van Dr. Jan Staessen werden liefst 3681 gezonde Belgen gevolgd gedurende 8 jaar. Bij het begin van de studie had dus niemand een hart- of vaatziekte. Door middel van urineanalyses kreeg men een correct idee van hoeveel zout de deelnemers gebruikten. Ze werden in drie groepen onderverdeeld: degenen met de hoogste zoutinname, degenen met een gemiddelde inname en degenen met de laagste zoutinname. Uit het onderzoek bleek dat van de personen met de hoogste zoutinname 0,8 % stierf aan een hartziekte in tegenstelling tot 4 % bij de personen met de laagste zoutinname. Dat wil dus zeggen dat bij de hoogste zoutconsumptie er 4 keer minder kans was om te sterven aan een hartziekte dan bij de laagste zoutconsumptie! Als men meer specifiek keek naar hoge bloeddruk, dan zag men na 8 jaar geen verschil in optreden van hoge bloeddruk tussen degenen met een hoge zoutconsumptie en die met de laagste zoutconsumptie. Voor deze ogenschijnlijk revolutionaire bevindingen zijn vooralsnog niet zoveel verklaringen te vinden. Eén ervan is dat zoutbeperking bepaalde zoutsparende, door hormonen geregelde, mechanismen in het lichaam in gang zou zetten, wat zou leiden tot een hogere druk in de centrale aderen met een negatief gevolg voor de cardiovasculaire gezondheid. 28

BioGezond

juni 2011

Zoutbeperking kan nuttig blijven Nu mag men uit deze studie, die vertrok van gezonde deelnemers en de kans op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten evalueerde, geen verkeerde conclusies trekken! Zout zou qua oorzaak dus niet aan de basis liggen van vaatziekten, maar eens men hoge bloeddruk of een hartziekte heeft, kan het wel nuttig blijven om zoutbeperking in te voeren. Zeker als die zoutrestrictie kadert in een geheel van maatregelen zoals afvallen bij overgewicht, meer bewegen en in de voeding te zorgen voor minder dierlijke eiwitten, minder transvetzuren, meer omega-3-vetzuren, meer volkoren producten en vooral meer groenten en fruit als bronnen van kalium.

Teveel nadruk op natrium, te weinig op kalium Wat betreft de voedingsaanpak bij hoge bloeddruk is het zo dat het beperken van de zoutinname doorgaans teveel aandacht krijgt, terwijl er over het opvoeren van kaliumbronnen te weinig wordt gesproken. In België zou de gemiddelde kaliuminname ergens tussen de 2000 à 4000 mg per dag liggen. Als die kan opgevoerd worden tot een minimum van 4700 mg per dag, en wordt gekoppeld aan een matige zoutbeperking (maximum 5 g per dag), dan zouden heel veel mensen met hoge bloeddruk al substantieel geholpen worden. De belangrijkste kaliumleveranciers zijn groenten en fruit, waarvan per dag respectievelijk minstens 300 g en twee stuks moeten gegeten worden.


We laten deze pionier nog even uitleggen wat de biologische wijnteelt juist inhoudt. Het uitgangspunt is het maximaal behoud van de natuur en het nastreven van de beste kwaliteit zonder gesjoemel. Daarom zijn alle chemisch samengestelde middelen absoluut taboe zowel bij de druiventeelt als bij de wijnmakerij.

den die regelmatig ondergeploegd worden en met groenbemesting. Zo wordt het bacteriologisch leven in de grond behouden. Dit wordt verder geaccentueerd door bemesting met compost, zeewier, rotspoeder en organische meststoffen. Synthetische meststoffen zijn strikt verboden. Tegen de klassieke schimmelziektes ‘mildiou’ (meeldauw) en oïdium wordt ‘Bordelese Pap’ gebruikt d.i. een mengeling van kalk en koper en met zwavel in poeder of opgelost in water. Alle synthetische verdelgers zijn verboden. Tenslotte tegen de ‘ver de grappe’ (druivenmot of rups) wordt Bacilius thuringiensis (een biologisch middel) gebruikt. Verder is er ‘sexuele verwarring’ met capsules geplaatst in de wijngaard die een parfum verspreiden dat het vrouwelijke feromoon van het insect bevatten en waarvan de geur het natuurlijke ‘parfum’ van deze vrouwtjes overtroeft. Deze overdosis vrouwelijke hormonen overal in de wingerd brengt de mannelijke insecten zo in verwarring dat ze nooit bij hun vrouwelijke partners geraken en er dus van een nageslacht weinig of geen sprake meer is. Olivier Azan heeft een vrij uitgebreid assortiment van wijnen. Wij beperken ons hier tot het gamma ‘Spirit of Nature’ met witte, rode en rosé wijnen en dit zowel in flessen als in BIB (Bag in Box) van 5 liter. Dit zijn stuk voor stuk gemakkelijk drinkende wijnen voor elke dag die aan een zeer treffelijke prijs op de markt komen. Voor een fles betaalt men minder dan 6 euro en voor de 5 liter BIB een 28 euro. De witte is gemaakt met Grenache Blanc, Rousanne en Muscat. De rode met Syrah, Carignan en Mourvèdre en de rosé met Rousanne, Granache en Muscat Petit Grain. Voor de nu aankomende zomer zijn dit perfect geschikte wijnen die zowat alle maaltijden kunnen begeleiden.

Hoe dan de toch vaak voorkomende ziekten in de wijngaard tegengaan? De wijngaard wordt onderhouden door het bewerken van de grond (labours), het geheel of gedeeltelijk laten begroeien Biotiek_BG_0611_Opmaak 1 30/05/11 15:25 Paginamet 1 gras en krui-

Website wijnbouwer: www.petit-roubie.com Invoerder voor België: www.biotiek.be

Biologische wijn van de maand

Spirit of Nature

Frankrijk, Languedoc Olivier Azan behoort tot de pioniers van de bio wijnteelt in Frankrijk (al sinds 1985). Wij hebben hem voor het eerst bezocht op zijn toen nog klein wijndomein zowat 18 jaar geleden. Ondertussen evolueerde hij tot één van de toonaangevende wijnbouwers in de Franse Languedoc met zo een 100 Ha wijngaard. Zijn domein ligt in het dorpje Picpoul in de laagvlakte van de ‘Etang de Thau’ waar al 2000 jaar aan wijnbouw gedaan wordt.

Antoon DE PAEPE

Bio, ook in uw glas! Het grootste aanbod van biologische wijnen uit : Frankrijk, Italië, Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Australië, Argentinië, Chili en Zuid Afrika.

BIOTIEK Invoerder Groot- en kleinhandel 270 wijnen van 79 biologische en biodynamische wijnbouwers

Degustatiedagen in Zoersel en Galmaarden-Vollezele Vraag vrijblijvend uitnodiging, prijslijst en wegbeschrijving OF kijk voor alle info op

www.biotiek.be Adres ZOERSEL : BIOTIEK Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38

Adres Huis Pelsenbroek Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21

BioGezond

juni 2011

29


Bachbloesemtherapie

ELP (Veldiep)

Helpt je verantwoordelijkheden weer aankunnen

Zowel mensen met sleutelposities in de maatschappij als geëngageerde werknemers of bekwame ouders nemen soms hun taken zodanig ter harte en leggen daarbij de lat steeds hoger, dat ze op een bepaald moment het gevoel krijgen dat ze hun verantwoordelijkheid niet meer aankunnen. Het lijkt alsof ze plots tekort schieten en worden overspoeld door een gevoel van onmacht. Om weer het nodige zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen op te doen, raadde Dr Bach de bloesem van Elm aan.

Zich hoge eisen opleggen Elm is vooral aangewezen voor mensen met bijzondere verantwoordelijkheden in de maatschappij, voor mensen met meer dan middelmatige

kwaliteiten of voor personen die in alles wat ze doen de perfectie nastreven. Ze voeren hun werk of opdracht niet alleen naar behoren uit, ze streven eigenlijk altijd naar het beste resultaat en proberen steevast vooruitgang te boeken in alles wat ze ondernemen. Zoiets brengt uiteraard heel wat druk met zich mee, maar zolang alles vlot verloopt is er geen vuiltje aan de lucht.

Niet meer opgewassen tegen taak Als zich op een bepaald moment teveel taken aandienen en er uitputting dreigt, als er ondanks de drang naar perfectie toch iets mislukt of als het gewoon even minder gaat met de gezondheid, dan kan het bij een dergelijke personen tot een kortsluiting komen. Waar ze normaal gezien een sterk karakter hebben en competent zijn in alles wat ze doen, krijgen ze plotseling het gevoel dat de taken hen boven het hoofd zijn gegroeid. Er is een tijdelijk gevoel van zwakte en ontoereikendheid, waarbij zij niet langer meer in staat zijn hun eigen taken en verantwoordelijkheden te volbren­gen.

Verantwoordelijkheid weer aankunnen De bloesemremedie van veldiep kan in deze omstandigheden een flinke ondersteuning betekenen. Elm geeft namelijk de sterke persoon in momenten van zwakte de nodige kracht. Ze kan die energiestoot geven die nodig is om het zelfvertrouwen te herstellen en weer met de bekwaamheid en het talent als tevoren de opdrachten te vervullen. Men ziet weer zijn taken in de juiste proporties en zet zich vaak nog meer dan voorheen op een altruïstische manier in voor de goede zaak.

Wanneer kan men aan elm denken? • bij mensen die sleutelposities bekleden en bijzondere verantwoordelijkheden hebben, die beslissingen moeten nemen waarvan anderen afhankelijk zijn, en die tijdelijk hun verantwoordelijkheid niet meer aankunnen: - de chirurg die plots twijfelt aan zijn vaardigheid om bepaalde ingrepen uit te voeren - de bedrijfsleider met veel personeel die twijfelt bij het nemen van een eenvoudige zakelijke beslissing - de politieke functionaris die zich niet in staat acht een bepaald conflict op te lossen en overweegt om ontslag te nemen - industriëlen, leraars, staatsdienaren... • als mensen met een sterk zelfvertrouwen door uitputting tijdelijk toch aan hun capaciteiten gaan twijfelen • als mensen met de nodige leiderscapaciteiten, bekwaamheden en talenten zich beginnen af te vragen of ze wel geschikt zijn voor hun taken • als ouders het gevoel hebben hun verantwoordelijkheid over het gezin niet aan te kunnen 30

BioGezond

juni 2011


BioGezond Info Dr. Fix Organic

Verkoop bio blijft net als biologisch areaal stijgen

Onze voeten worden als onderste lichaamsdeel vaak vergeten bij de dagelijkse lichaamsverzorging. Erg jammer als u bedenkt, dat voeten ons hele gewicht moeten dragen bij elk stap die wordt gezet. Ze dragen zelfs drie maal ons lichaamsgewicht tijdens hardlopen of een andere intensieve training. Belangrijk om ze dus lekker te verzorgen en verwennen met de natuurlijke Dr. Fix Organic producten.

De verkoop van biologische producten bleef de eerste drie maanden van 2011 stijgen in België. Gemiddeld groeide de totale biobesteding voor verse voeding in het eerste kwartaal van 2011 met 7,3% tov dezelfde periode het jaar voordien. Biozuivel groeide met 18% sterker dan het gemiddelde. De dierlijke bioproducten kenden een status quo. Het marktaandeel van bio stijgt tot 1,8%. Het marktaandeel van biozuivel ligt met 1,9% rond het gemiddelde. Het grootste marktaandeel hebben de biologische vleesvervangers. Eén op de vijf gekochte vleesvervangers is biologisch. Het kleinste marktaandeel hebben de biovleeswaren (0,6% in 2010) maar dit aandeel stijgt wel. De plantaardige bioproducten, met de biogroenten op kop, blijven het goed doen. De biogroenterayon wist ook in het begin van 2011 meer kopers aan te trekken: op de 100 kopers van groenten kiezen er 34 voor bio (tegenover 28 in 2010). In 2010 groeide het biologisch areaal groeide met 4% tot 3829 ha - een groei die vooral gerealiseerd werd in akkerbouw en fruit. Ook het aantal biologisch gehouden dieren groeide met 12,4%, voornamelijk dankzij kippen en melkvee. En het aantal biobedrijven klom in 2010 tot 256. Vooral dit laatste is een opmerkelijk positief gegeven en de tweede stijging op rij na een stilstand van ruim 10 jaar. Deze groeiende interesse én reële omschakeling naar bio is mede te wijten aan de samenwerking van Boerenbond, ABS en BioForum binnen het project Bio zoekt Boer dat in 2009 opgestart werd. 70% van de boeren die omschakelden naar bio in 2009 en 2010 deed dit na een contactmoment met de omschakelconsulent van Bio zoekt Boer.

Verzorgen, verwennen en vitaliseren Sur Plus Dr. Fix Feet is ingedeeld in 3 categorieën, te weten: Verzorgen, Verwennen en Vitaliseren. Deze categorieën zijn duidelijk zichtbaar gevisualiseerd in het speciale schapdisplay in de winkel alsmede op de opvallende groene verpakking. Alle producten van Dr. Fix Organic zijn voorzien van het ECO CERT logo. Producten goedgekeurd door ECOCERT zijn producten met respect voor het milieu, de consument en traceerbaarheid van de herkomst van alle ingrediënten.

PK Benelux BVBA - Henri van Heurckstraat 15 - 2000 Antwerpen Meer weten? 0800/ 73183 (gratis) www.pkbenelux.com

Distributie: Mannavita - www.mannavita.be - info@mannavita.be

Mannavita_BG_0611_halve.pdf 1

BioGezond

j u n i 226/05/11 011

08:24 31


BioGezond Info

Rode pepers helpen bij afslanken Uw dagelijkse gerechten kruiden met wat rode chili, kan de eetlust afremmen, zeker bij wie niet gewoon is om dit kruid te eten, volgens een onderzoek van de Universiteit van Purdue in Amerika. ‘Wij hebben geconstateerd dat veel rode pepers helpen om de honger te remmen en er na de maaltijd voor zorgen dat er meer calorieën verbrand worden, zeker bij wie niet gewoon is dit kruid te eten,’ verklaart Richard Mattes, professor in de voeding. ‘Dit onderzoek is slechts een puzzelstukje, want het idee dat slechts een kleine verandering zoals deze de obesitas-epidemie zou kunnen omkeren is onrealistisch. Maar een combinatie van meerdere van deze kleine toepassingen kan wel belangrijk zijn voor de gewichtsbeheersing. Wijzigingen in het voedingspatroon die niet veel inspanning vragen, zoals het kruiden van gerechten met rode pepers, kunnen positief en standvastig zijn op lange termijn, zeker wanneer ze worden geassocieerd met beweging en een gezonde voeding.’ Andere studies toonden aan dat capsaïcine, de actieve stof uit rode pepers, de honger kunnen remmen en de energiehuishouding in het lichaam kunnen verhogen, waardoor we meer calorieën verbranden. Het onderzoek meet het effect van rode pepers aan de hand van 1 gram rode pepers (een half koffielepel), een hoeveelheid die aanvaardbaar is voor het grote publiek. Voor dit onderzoek gebruikten zij gemalen droge rode cayennepepers. 25 niet-obese personen, 13 liefhebbers van gekruide gerechten en 12 niet-liefhebbers, hebben deelgenomen aan deze 6 weken durende studie. In het algemeen resulteerde het gebruik van rode pepers in een verhoogde lichaamstemperatuur en een hogere calorieverbranding door de productie van meer lichaamsenergie. Het onderzoek wees uit dat wie niet vaak rode peper gebruikt, een verminderde eetlust kreeg door de aanpassing in het voedingspatroon, voornamelijk voor vette, gezouten en gezoete voeding. Het resultaat was verschillend bij zij die wel graag pepers eten, wat uitwijst dat de stimulus groter is bij wie er niet mee vertrouwd is. Vanaf het moment dat men eraan gewoon is, zal het aan effect verliezen. ‘Parallel met dit onderzoek zijn er ook verschillende andere recente onderzoeken naar tabletten op basis van capsaïcine. Deze tabletten werden beschermd met een gastro-enterische film, om de maag te beschermen tegen irritatie. Deze dubbel blinde placebo gecontroleerde onderzoeken hebben aangetoond dat een inname van 6 tot 10 mg capsinoïdes (die capsaïcine bevatten) per dag een sterke, merkbare stijging in de vetverbranding teweeg kunnen brengen, met effecten

vooral op het onderlichaam en andere zones met hardnekkige vetophopingen. Tegelijk, dankzij het thermogenetisch effect, verhoogt het metabolisme en het energieniveau. Hieraan kunnen nu de resultaten van het Amerikaanse onderzoek worden toegevoegd, die een verminderd hongergevoel aantonen. De combinatie van capsaïcine uit rode pepers met synéphrine (citrus aurantium) zorgt voor een efficiënte vetverbranding bij de moeilijkere te behandelen vetzones en hardnekkige vetophopingen.

Papaja, een natuurlijke ondersteuning voor een gezonde spijsvertering Fruit is altijd goed om te eten. Het levert ons goede voedingsstoffen om fit en energiek te blijven. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een verstoorde spijsvertering, veroorzaakt door een erg druk en hectisch leven of door ander klimaat. Papaja kan daarbij ondersteunen. In het product Caricol is papaja (Carica papaja) het belangrijkste ingrediënt. In tropische landen heeft de papaja een goede reputatie. De oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika noemden de papajaboom ‘de gezonde boom’. De bestanddelen en de ondersteunende eigenschappen voor de spijsvertering hebben de papaja ver voorbij de grenzen van haar oorspronkelijke thuislanden beroemd gemaakt als gezonde vrucht. Voor de oorsprong van Caricol moeten we naar het boeddhistische klooster Lotus op Hawaï, waar het bereidingsproces van Caricol is ontstaan. Het klooster heeft toestemming gegeven om dit overal ter wereld op de markt te brengen als product ter ondersteuning van de spijsvertering. De erkenning naar dit klooster tekent zich af door de afbeelding van buddha op de Caricol verpakking. De productie van Caricol is gebaseerd op een energetisch proces, net als de bereidingsprocessen die gebruikt worden in de Traditionele Chinese en Ayurvedische voedingsleer. Caricol is energetische voeding en activeert daarom de energiecirkels in het lichaam die zeer nauw betrokken zijn bij het spijsverteringsproces. Caricol is beschikbaar in handzame sticks van 20 ml. Deze zijn precies voldoende om in te nemen na een maaltijd. Eventueel kan Caricol gemengd worden met een glas water. Een smaaktip: leg de stick voor gebruik in de koelkast, dan heeft het een frissere smaak. Meer info op www.tsproducts.nl

Bescherm uw haar in de zomer · · · ·

Shampoo met etherische oliën Beschermende olie met anti UVA/UVB Haarkleuringen zonder ammoniak Diepgaande etherische behandelingsolie

by elitecoiff

www.elitecoiff.be

Onze adressen in Belgie Glanzend gezond haar SAeliteCoiff_BG-0611.indd 1

Rue Plomcot 6a - 6224 FleURUS T 071 81 19 96

Lenniksebaan 808 - 1070 ANDeRleCHT T 02 555 43 44

K. Van Doorslaerlaan 67 - 2880 MARieKeRKe T 0475 68 19 13

Keerbergsteenweg 4 - 3150 HAACHT T 016 60 04 61

26/05/11 08:33


NIEUWS & GEZONDHEID

TOT -5 CM TAILLEOMTREK

Stoelgangproblemen zijn geen banaal ongemak. Een moeizame of vertraagde stoelgang verstoort je lichamelijk en vaak ook mentaal welzijn en zorgt al snel voor een opgezette buik met een zeer oncomfortabel gevoel.

mooi figuur door verlies van centimeters snelle vermindering van het opgeblazen gevoel strakke & platte buik, vlotte spijsvertering

ZONDER VOORSCHRIFT 100%

TERRAFOR, 50 capsules INTRO € 14,95 ipv € 17,95 Te koop bij uw natuurwinkel. info@ocebio.com

Als ondersteuning voor je dagelijkse stoelgang kies je best voor een natuurlijke oplossing. De uitgebalanceerde kruidenformule van Grünwalder Sensitive bevordert de darmtransit op zachte wijze en werkt bovendien darmreinigend en ontslakkend.

KRACHTIGE FORMULE Extra stimulans nodig voor je stoelgang? Günwalder Nr. 1 is de originele kruidenformule van W. Folkerts die de darmtransit op een snelle en doeltreffende wijze stimuleert.

Ook voor wie gevoeliger is, helpt Grünwalder Sensitive voor een vlotte dagelijkse stoelgang en een platte buik.

De Afslankkrant

h hulpmi sc d di

natuurlijk

Met deze 4 tips krijg je je darmtransit weer in evenwicht: Zorg dagelijks voor voldoende lichaamsbeweging, drink voldoende water tijdens de dag, eet vezelrijk en tracht nervositeit te vermijden.

gelezen in

me

• • •

l de

STOELGANG IN DE KNOOP?

Terrafor is een gecertificeerd medisch hulpmiddel met een 3-voudig klinisch bewezen effect voor een:

Grünwalder Sensitive: 60 tabletten, €8,95 Te koop bij uw natuurwinkel. info@ocebio.com

Grünwalder n°1, 60 tabletten, €8,45. Te koop bij uw natuurwinkel. info@ocebio.com

Nieuwe ontdekking aan Amerikaanse universiteit:

Krachtslanker met Rode Chilipeper pakt hardnekkige vetophopingen aan. Wie maar een paar kilo te zwaar is, kan door minder te eten en meer te bewegen snel het ideale gewicht bereiken. Anders wordt het wanneer het overgewicht teveel is, of zeer plaatselijk is. Dan heb je extra ondersteuning nodig om een goed resultaat te behalen. Chiline is speciaal ontwikkeld voor deze groep mensen. Deze ‘krachtslanker’ verbrandt niet alleen de overtollige kilo’s, maar pakt ook de ontsierende vetophopingen op buik, billen en dijen aan. Bovendien vermindert Rode Chilipeper het hongergevoel.

chiline® www.chiline.eu

Veel mensen die afvallen, merken dat de hardnekkige vetweefsels op buik, billen en dijen buiten schot blijven. Hoe meer je afvalt, hoe meer deze ontsierende vetopstapelingen zichtbaar worden. De bestanddelen Capsaïcine uit Rode Chilipepers en Synephrine uit de bittere onrijpe citrusvrucht Citrus Aurantium zijn in staat om deze moeilijke vetstructuren te verbranden. Deze actieve stoffen stimuleren de aan-

maak van lichaamseigen stoffen die vetophopingen op buik, billen en dijen versneld afbreken.

Turbo-effect

Vanaf het eerste moment dat u gaat afvallen, zal dus ook uw figuur zichtbaar verbeteren. Uw buik wordt platter en uw billen en dijen worden strakker. Een bijkomend voordeel is dat tijdens het verbranden van deze vetten er eveneens veel energie in uw lichaam vrijgemaakt wordt en dat

u minder snel honger krijgt. Dat betekent dat u de kuur goed kunt blijven volhouden en ook fit en actief blijft.

PROMO 30 dagen kuur € 24,95 nu

€ 19,95

Te koop bij uw natuurwinkel info@ocebio.com


BioGezond Info Curtisa, voor man en vrouw Pompoenpitten hebben een gunstige invloed op de mannelijke prostaatklier en de ‘reservoir’spanning op de blaas, die kan leiden tot incontinentie. Met Curtisa brengt Altisa (verdeeld door Dieximport) een exclusieve combinatie van de extracten van geselecteerde planten [pompoenpitten van de bijzondere teelt Cucurbita pepo convar. L. Citrullinina var. styriaca, echinacea, duizendguldenkruid, groene thee, tomatenextract (rijk aan lycopeen) en zegepalm] met natuurlijke vitamine E, bijenpollen en zink. Het effect berust op de synergetische werking van de werkzame stoffen. Dit is een 100% natuurlijk voedingssupplement, aanbevolen voor de man na het 40 ste levensjaar maar tevens voor de vrouw (vanaf de leeftijd van 20 jaar, en tijdens de overgangsjaren).Door de unieke natuurlijk combinatie van bestanddelen, werken de pompoenpitten voor zowel mannen als vrouwen versterkend op het spierstelsel van de blaas en de sluitspier, verbeteren zij het samenspel tussen het zenuwstelsel en de blaasspieren, en gaan zij bij mannen prostaatklachten tegen.

EUROPESE ACADEMIE VOOR NATUURGENEESKUNDE

OPLEIDINGEN & SPECIALISATIES VGL-GEZONDHEIDSCONSULENT [2 jaar]

SPECIALISATIEJAAR VGL-GEZONDHEIDSWERKER [1 jaar]

GEZONDHEIDSTHERAPEUT [4 jaar]

HERBORIST [2 jaar]

SPECIALISATIEJAAR MEESTER HERBORIST [1 jaar] OPEN CURSUSSEN VOOR IEDEREEN Vraag de kosteloze studiegids met OPEN DAGEN :

europeseacademie@skynet.be www.europeseacademie.be 34

BioGezond

juni 2011

Alia lanceert ecologisch verantwoorde natuurcosmeticalijn Alia: voor mensen die een cosmeticalijn willen die met respect voor mens en milieu is geproduceerd, maar tegelijkertijd de hoogste eisen stellen aan een optimale verzorging van de huid. Alle Alia-cosmeticaproducten hebben als basis rozenolie en rozenwater van eigen biologisch geteelde rozen: de garantie voor een natuurlijke straling van de huid. De Alia-serie is ecologisch verantwoord en duurzaam geproduceerd, niet getest op dieren en bevat geen synthetische toevoegingen en bestrijdingsmiddelen. De in de Turkse regio Isparta gekweekte en geoogste rozenblaadjes, staan garant voor een lijn met prachtige verzorgingsproducten. Rozenolie is de ideale olie voor gezichts- en huidverzorging. Rozenolie voedt en verzorgt de huid; geeft veerkracht en herstelt de soepelheid en levenskracht van de huid, zodat het zijn natuurlijke evenwicht te-

Nieuw bij Mannavita Bij Vitaverde zijn de bio groentensappen nu ook in kleine verpakkingvan 330 ml beschikbaar. bio wortel ingr.: 99% wortelsap, 1% citroensap; bio rode bieten (ingr.: 100% rode bietensap, met melkzuur gegist); bio tomaten (ingr.: 100% tomatensap, zeezout); bio groenten (ingr.: tomatensap, groentenmix van sap van wortel, rode biet, selderie, komkommer, zuurkool, ui, dille, en paprika, zeezout). Nieuw bij Shock is een vloerdisplay gevuld met: bio sesam krokant 3-pack, bio erdnuss krokant 3-pack 3x 25 gr, bio cranberry-amandel 3-pack, bio abrikoos-hazelnoot 3-pack 3x 25 gr, en bio pompoenpit krokant 3-pack . Vernieuwd bij Brunehaut zijn 2 traditionele biobieren (amber en blond), glutenvrij. bij Brunehaut worden de gluten tijdens het brouwproces uit het brouwsel verwijderd. het is een 100 % natuurlijke techniek die toelaat de smaak en het aroma van deze bieren, traditioneel hergist in de fles, volledig te bewaren. na elke productie wordt de aanwezigheid van gluten in het bier door een erkend laboratorium getest. Het bier moet minder dan 20 ppm gluten bevatten om in de handel te kunnen gebracht worden als glutenvrij.

rugkrijgt. Rozenwater heeft de bijzondere eigenschappen om de huid te toniseren, cellen te vernieuwen en kalmerend te werken. De combinatie met andere natuurlijke ingrediënten als arganolie, macadamiaolie en jojobaolie maken de Alia rozenserie tot een weldadige verzorging voor iedere huidtype. Voel, ruik en ervaar: veel mensen hebben zich daardoor al laten overtuigen van de unieke sensatie en weldaad die de Alia-producten bieden. De hoogwaardige natuurproducten van Alia bestaan uit een complete lijn voor huid- en haarverzorging. De Alia-natuurcosmeticalijn is onderdeel van een breder Alia-concept. Spa en Beauty, natuurcosmetica, educatie en ecotoerisme, gaan hand in hand op een bijzondere locatie in de regio Isparta in Turkije; waar de rozen worden geteeld en geoogst en de cosmetica deels wordt geproduceerd. Verkoopadressen en andere informatie: www.naturalcosmeticsbyalia.nl

Nieuw bij Camille is de Camille® Venom crème 50 ml verrijkt met syn®-ake (synthetisch slangengif) en pepha®-tight is deze crème een doorbraak op het gebied van anti-ages crèmes. klinisch geteste resultaten hebben uitgewezen dat het gebruik van syn®-ake de rimpels kan doen vervagen met 52% in 28 dagen! pepha®tight is een extract van een micro-alg (nannochloropsis oculata) die op biotechnologische wijze geproduceerd is. Zo is men zeker van de puurheid en hoge kwaliteit van de actieve ingrediënten: polysaccharide, vitamine c (antioxidant), vit b1 etc... Pepha®-tight heeft een onmiddellijk liftend effect en stimuleert aanmaak van collageen. Nieuw bij Primeal is de gevlamde rijst bio 500 gr. (ingr.: gestoomde rode, ronde rijst, lichtjes gepolijst. een zachte kleur en stevige textuur kenmerken deze ronde rijst na snelkook van 15 min. niet klevend, passen de gevlamde rijstkorrels bijzonder goed in slaatjes), de paarse rijst bio 500 gr (mengen van deze zwarte rijst met witte, Thaïse rijst kleurt tijdens het koken tot een gelijkmatige violette kleur, met zachte textuur), en de bio mini maïswafels 150 gr (ingr.: maïs 99%, maïsolie, zeezout).


Maak de natuur uw bondgenoot Met LunaeTerra haalt u Demeter-producten in huis, geteeld volgens de biologischdynamische landbouwprincipes. Onze groenten zijn gekweekt met een onwrikbaar respect voor het landschap, door middel van een natuurlijk bodembeheer en in symbiose met de biodiversiteit. Wij maken van de natuurwetten onze bondgenoot om de allerkrachtigste producten op uw tafel te zetten.

VERRASSEND LEKKER! De groenten van LunaeTerra, de natuurlijke kracht. Nu in uw Biowinkel.

www.demeter-bd.nl

V.U. Hagor NV Remylaan 4C bus 9 3018 Wijgmaal

NIEUW

/BG_juni11  
/BG_juni11  

http://www.biogezond.be/archief/2011/062011/BG_juni11.pdf

Advertisement