__MAIN_TEXT__

Page 1

Martin Schütz

Elisa Balducci

Roser Pinyol

Maria José Barallobre

Antonios Lioutas


BIOcomuniCA’T és un equip d’investigadors científics internacionals i en actiu amb experiència en divulgació

connectem ciència i societat


CONNECTEM CIÈNCIA I SOCIETAT A TRAVÉS DE: d’activitats científiques a instituts i escoles

Jornades de divulgació científica cafès científics per al públic en general

d’activitats de formació continuada per a mestres i professors


Tenim un ampli ventall de tallers cientĂ­fics:


Els nostres tallers científics fan èmfasi en el mètode científic, en el treball en equip i en la importància

d’una bona comunicació. A més, introdueixen els conceptes científics més actuals i les tecnologies

més actuals del camp de la biologia, de la biomedicina i biotecnologia.


Els nostres tallers científics consten de tres fases:

1a fase: Té lloc a l’aula o a casa. Ve recolzada per un dossier preparat per BIOcomuniCA’T. 2a fase: BIOcomuniCA’T ve a fer el taller científic al vostre institut o escola. 3a fase: Té lloc a l’aula o a casa. Està monitoritzada per BIOcomuniCA’T.


En les pàgines següents trobareu detallats els conceptes

que es treballen en alguns dels nostres tallers.

Per resoldre qualsevol dubte o informació addicional que pugueu necessitar podeu contactar-nos a info@biocomunicat.com


Conceptes Gen i proteïna Associació entre genotip i fenotip Herència mendeliana

Utilitzacions reals Aquestes tècniques s’utilizen en - medicina familiar, - en criminalística, - en biotecnologia, etc.


Objectius

Realitzar un test estàndard de grups sanguinis Treballar conceptes de genètica mendeliana Veure la importància de conèixer el grup sanguini

Reforçar associació genotip-fenotip Protocol Test estàndard de grups sanguinis utilitzant sang i antisèrums sintètics Establir relacions de parentesc entre mostres utilitzades Discussió de resultats

Introducció concepte control positiu/control negatiu; fonts de contaminació, fonts d’error


Conceptes Proteïna Enzims i tipus Reacció enzimàtica Modificació genètica

Utilitzacions reals

Els enzims purificats (a vegades modificats genèticament) s’utilitzen en biotecnologia


Conceptes Gen

Proteïna

Transcripció

Traducció

Transformació bacteriana Vector Utilitzacions reals

Per a l’estudi de l’estructura i les funcions de les proteïnes Biotecnologia


Conceptes Gen Proteïna

Transcripció/Traducció Enzims de restricció Organisme transgènic

Utilitat real Estudis biològics Creació de transgènics


Objectiu Estudi del plàtan transgènic descrit per

Tripathi et al., 2010. Protocol

1) Aprendre – de forma teòrica – com s’ha creat aquest transgen 2) Extreure ADN de plàtan 3) Dissenyar “primers” que permetin la detecció del transgen

4) Detectar mitjançant l’anàlisi de fragments d’ADN en gel d’agarosa si els plàtans són o no transgènics.


Conceptes Relació Genotip – Fenotip Gen ApoE Proteïna ApoE Enzim de restricció Malalties multifactorials Genoma i entorn

Utilitat real Medicina Estudis biomèdics


Objectius Entendre la contribució de la genètica i de l’entorn en malalties multifactorials com l’Alzheimer.

Protocol 1) Anàlisi del fragment de genoma corresponent al gen ApoE de 5 pacients d’Alzheimer esporàdic. (FACTORS DE RISC GENÈTICS) 2) Anàlisis del quadre clínic que presentent els pacients (FACTORS DE RISC AMBIENTALS)

3) Es detecta b-amiloide en el líquid cerebroespinal ? (mètode ELISA i PET)

4) Anàlisi de totes les dades obtingudes


Conceptes

Sistema Biologia de sistemes

Gen Prote誰na

Bases de dades Utilitat Estudis en biologia i biomedicina Desenvolupament de nous medicaments


Objectius Esbrinar quina és la xarxa de proteïnes relacionades amb una proteïna i veure com canvis en l’expressió d’aquesta quinasa afecten a altres proteïnes del SISTEMA.

Protocol Cercar una proteïna relacionada amb el càncer

Veure el patró d’expressió de la proteïna Descobrir quines proteïnes estan relacionades amb la proteïna. Quantificar la sobreexpressió d’aquestes proteïnes en varis teixits.


Conceptes Gen Regulació de l’expressió gènica

Malalties genètiques Interacció gènica i relació amb l’aparició de malalties multifactorials (càncer i diabetes) Medicina personalitzada

Utilitat real

Medicina personalitzada Estudis genètic


Objectiu Analitzar els canvis en els nivells d’expressió gènica en gliomes simulant la tecnologia dels microarrays. Protocol 1) Dissenyar un microarray per a l’estudi de gliomes. 2) Utilitzar el microarray dissenyat i comparar els nivells d’expressió de 6 mostres sintètiques (1 teixit normal + 5 gliomes) 3) Classificar els gliomes segons el seu perfil d’expressió gènica 4) Discussió: com interaccionen aquests gens? quin gen és clau en l’aparició del glioma?


Aquest any introdu誰m dos nous tallers:


Podeu trobar m茅s informaci贸 a la nostra web:

www.biocomunicat.com

Per resoldre qualsevol dubte o si voleu tenir informaci贸 addicional podeu contactar-nos a info@biocomunicat.com


Profile for Antonios Lioutas

Presentacio Taller BIOcomuniCAT  

Una presentació detalada dels nostres tallers

Presentacio Taller BIOcomuniCAT  

Una presentació detalada dels nostres tallers

Advertisement