Page 1

Nieuwsbrief JAARGANG 1,

NUMMER

1

DECEMBER 2009

BioCandeo Anders dan huidige biomassa handelsbedrijven, streeft BioCandeo ernaar om een constante stroom van biomassa met een bepaalde hoge productkwaliteit te garanderen. BioCandeo zal dit realiseren door het opzetten van lokale biomassa inzamel- en verwerkingsbedrijven in verschillende landen. Lange termijn contracten met lokale leveranciers van biomassa zullen een constante levering van biomassa garanderen.

Lokale dochterondernemingen zullen de biomassagrondstof verwerken tot eindproducten van hoge kwaliteit. Lokale kwaliteitscontrole zal een hoog kwaliteitsproduct garanderen voorafgaand aan de levering. BioCandeo streeft ernaar de volledige controle over de complete biomassa supply chain te verkrijgen, om zo een efficiënt proces te bereiken van de inzameling, verwerking, opslag en distributie van biomassa.

De primaire klanten op dit moment zijn de grote energiecentrales in WestEuropa. In een later stadium zal de mogelijkheid onderzocht worden om biomassa aan de consumentenmarkt te leveren.

doel van dit project – Integrating Forest Fire Protection and Sustainable Wood Pellet Production in Turkey – is het opzetten van een initiële capaciteit voor de productie van gecertificeerde houtpellets in de regio Muğlu (ZW kustgebied) en het ontwikkelen van een

infrastructuur voor zowel de lokale- als exportmarkten. BioCandeo is ook betrokken bij een project in de Oekraïne, dat zich nog in de ontwerpfase bevindt. Hier zal BioCandeo onder meer haar logistieke kennis en kennis over CO2 footprints inbrengen.

Activiteiten    

Projectmanagement Co2 footprint Logistiek Certificering (FSC/NTA 8081)

Projecten Vooral in de Oekraïne en in Turkije heeft BioCandeo een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd en is zij momenteel bezig met een aantal projecten. Voor Turkije heeft BioCandeo een project ingediend bij SenterNovem onder het programma Duurzame Biomassa Import. Het

BioCandeo N.V. Pettelaarpark 10, 5216 PD ‘s-Hertogenbosch info@biocandeo.eu | www.biocandeo.eu KvK: 17264268

Test  

Test brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you