Page 1

ZENZO GROUP

KVALITETSPRODUKTER OG TOTALLØSNINGER TIL AFFALDSHÅNDTERING


VELKOMMEN TIL ZENZO MILJØ ZENZO GROUP har et indgående kendskab til miljørigtige og effektive affaldsløsninger til både det offentlige og private rum. Vi har samlet et godt udvalg af produkter inden for affaldshåndtering, som alle er kendetegnet ved høj kvalitet, godt design og funktionalitet. Vi tilbyder salg og installation af helt eller delvist nedgravede affaldscontainere, ligesom du vil finde løsninger på opgaver, der vedrører bioposer, batteribokse, affaldshuse og containerafskærmning. Vi tilbyder en totalløsning med nedgravede affaldscontainere, hvor ZENZO GROUP bl.a. leverer affaldscontainere, sørger for tilladelser, installation, belægning og aflevering af et system, der er helt klar til brug. Vi håber du vil blive inspireret af denne brochure og har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores produkter, så ring på 70 27 19 00 eller gå ind på zenzo.dk.

INDHOLD Delvist nedgravede affaldssystemer 4 Fuldt nedgravede affaldssystemer 6 Totalløsning 10 Fuldmelder, elektronisk adgang og ruteplanlægning 12 Affaldshuse 14 Kildesortering 16


ZENZO GROUP

ZWEVA

DELVIST NEDGRAVEDE CONTAINERE Z-Bin er et delvist nedgravet affaldssystem produceret i robuste og genanvendelige materialer og med et stort fokus på design og brugervenlighed. Containeren findes i 5 størrelser og har en kapacitet fra 0,2 til 5 m3. Containeren er let at håndtere, da den er produceret i kraftigt plast. Z-Bin fås med inderpose eller en fast inderbeholder i plast og kan leveres med perkolatopsamler.

Z-BIN I VEJLE / ZWEVA

Z-Bin er produceret i 100 % genanvendelig plast og kan beklædes med lameller i enten træ, aluminium, stål eller komposit. Det robuste indkastlåg findes i 6 forskellige farver, således at de forskellige affaldsfraktioner nemt kan adskilles. Z-Bin serien er kompatibel med andre lignende systemer på markedet.

200 LITER

300 LITER

1.500 LITER

3.000 LITER

5.000 LITER Z-BIN FÅS I FEM STØRRELSER / ZWEVA

4 /delvist nedgravede affaldssystemer ZWEVA


ZENZO GROUP

Tømning af Z-Bin foregår via toppen med krogsystem eller gasfjederåbning. Proceduren er enkel og kan nemt udføres af én mand. Containerens øverste del følger ikke med op når inderbeholderne tømmes.

Dermed virker den som en sikkerhedafskærmning og hindrer adgang til containerhullet for operatøren og forbipasserende.

Z-Bin leveres med mulighed for flere forskellige former for aflåsning og tilpasning af indkasthullet til henholdsvis glas, papir og større hul til blandet affald.

Z-Bin leveres også med dobbelt tromleindkast, der er fuldt integreret i låget.

Z-BIN I HADSUND / ZWEVA

delvist nedgravede affaldssystemer ZWEVA/ 5


ZENZO GROUP

BWASTE

FULDT NEDGRAVEDE AFFALDSSYSTEMER Fuldt negravede affaldssystemer er et miljøvenligt og økonomisk valg, når det drejer sig om indsamling af større mængder affald. Containerne kan indeholde så store mængder affald, at de ikke skal tømmes så ofte. Det giver færre tømninger og kørsler, som fører til mindre CO2 udledning og nedsat tidsforbrug til driften. BWaste containerne er produceret i 3 mm galvaniseret stål med indkasttromle i rustfrit stål. De leveres i flere størrelser med enten 1, 2 eller 3-krogssystem. Der er mulighed for dobbelte beholdere, med delt indkast, så man opnår to affaldsfraktioner i én løsning. Den hollandske producent, BWaste, har igennem de sidste 10 år leveret mere end 20.000 nedgravede affaldssystemer, og har dermed stor erfaring inden for langtidsholdbare løsninger.

6 /fuldt nedgravede affaldssystemer BWaste

HØRNING / BWASTE

FREDSKOVHELLET I HILLERØD / BWASTE


ZENZO GROUP

En sikker, praktisk og robust løsning Sikkerhedshegnet beskytter renovatøren og forbipasserende under tømning. Containerne er sikret mod skadedyr. Containerne er sikret mod brand/påsat brand. Da affaldet ligger under jordens overflade, giver det færre lugtgener.

NORDLYSVÆNGET I HELSINGØR / BWASTE

Fuldt nedgravede affaldscontainere giver mulighed for: Effektiv sortering af mange fraktioner. HØRNING / BWASTE

Beholdere i størrelserne 3m3 , 4m3 og 5m3 . Færre tømninger, som giver færre kørsler og dermed mindre CO2. Certificerede og godkendte løsninger. Perkolatopsamling.

ROSKILDE / BWASTE

SIKKER TØMNING / BWASTE

MONTERING OG TILRETNING AF YDRE BETONKASSE

YDRE BETONKASSE ETABLERES

SKANSELYET I HILLERØD / BWASTE

fuldt nedgravede affaldssystemer BWaste/ 7


ZENZO GROUP

H&G

KVALITET OG STILRENT DESIGN H&G affaldssystem består af en varmgalvaniseret stålcontainer, som ligger under terræn i en solid betonkasse. Toppen med indkast, som leveres med skjulte løftekroge, er fremstillet i galvaniseret stål og kan også leveres i rustfrit stål. Muligheden for materialer, som rustfrit stål, understreger at H&G i højeste grad lever op til tysk grundighed og kvalitet.

MILJØSTATION I TISTRUP / H&G

Designet på containerens top er stilrent og enkelt. Med H&G containere kan du skabe pænere områder til affaldsindsamling, end man normalt ser. Du får også en miljøvenlig og driftsbesparende løsning, idet containerne rummer store mængder affald og derfor ikke skal tømmes så ofte. Det nedsætter både tid, kørsel og CO2 udslip. EUROPAPLUS AFFALDSSYSTEM FRA H&G

8 /fuldt nedgravede affaldssystemer H&G


ZENZO GROUP

H&G leverer Containere på 3m3 , 4m3 eller 5m3 . Skjulte løftekroge som standard. Certificerede og godkendte løsninger. Fås med lameller eller belægning i containeren til reduktion af støj fra glas. Indkast med ”soft” luk. Automatisk sikkerhedsgulv ved tømning. Minimale lugtgener, da affaldet er under terræn. Nem og tydelig affaldssortering.

NØDEBOHAVE I HILLERØD / H&G

INDKAST UDFORMET EFTER AFFALDSFRAKTION OG TYDELIG MÆRKNING / H&G

H&G leverer indkast formet efter affaldsfraktion. Kombineret med tydelig skiltning er det nemt for brugerne at sortere affaldet korrekt.

H&G kan leveres med kroge skjult under en lille låge i toppen, som nemt kan åbnes når containeren skal tømmes.

NEM OG HYGIEJNISK TØMNING / H&G

OTTE AFFALDSFRAKTIONER I NØDEBOHAVE I HILLERØD / H&G

fuldt nedgravede affaldssystemer H&G/ 9


ZENZO GROUP

ZENZO

TOTALLØSNING Udover vores store udvalg af nedgravede affaldscontainere tilbyder ZENZO GROUP også en TOTALLØSNING, hvor vi hjælper dig igennem et projekt fra start til slut. Når du har valgt et af vores systemer, hjælper vi dig igennem resten af processen. Med en TOTALLØSNING står ZENZO GROUP for: • Rådgivning ved udregning af nødvendig volumen og antal affaldsfraktioner ift. placering og beboersammensætning • Projektledelse • Indhentning af godkendelser fra fx kommune og brandmyndigheder BETONKASSERNE ER ETABLERET - NÆSTE SKRIDT ER BELÆGNING

• Klargøring af område • Kranaflæsning af alle elementer til projektet • Etablering af betonkasse • Bortkørsel af jord/ foretagelse af jordprøver • Reetablering af område incl. belægning • Koordinering ift. ibrugtagning og brugervenlig mærkning af affaldsfraktioner Ring på 70 27 19 00 og hør mere om ZENZO Totalløsning. SIKKERHEDSHEGN ER MONTERET

10 /totalløsning

INDERCONTAINER OG INDKASTSØJLE SÆNKES NED


ZENZO GROUP

Med ZENZO Totalløsning hjælper vi med at få hele projektet gennemført. Vi sørger for at alt er klart til etablering af de nedgravede affaldscontainere. Vi bruger vores ekspertise til at planlægge det rette antal containere, den passende kapacitet og rette antal affaldsfraktioner ift. hvor containerne skal placeres. Vi hjælper med tilladelser og koordinerer ibrugtagning og brugervenlig afmærkning af containerne.

AFLÆSNING KRÆVER GOD PLANLÆGNING

BELÆGNINGEN SKAL VÆRE PRÆCIS OP TIL CONTAINERHULLET

Vi har fokus på at containerne placeres rigtig for brugerne og for optimale forhold ved tømning. Vi har fokus på at anlægsarbejdet omkring de nedgravede containere udføres ordentligt. Resultatet skal være funktionelle og pæne containere, som falder godt ind i omgivelserne og den eksisterende belægning.

NY BELÆGNING ANLÆGGES

FÆRDIG INSTALLATION KLAR TIL BRUG

INSTALLATION AF DELVIST NEDGRAVET AFFALDSCONTAINER PÅ HORNBÆK STRAND

totalløsning/ 11


ZENZO GROUP

FULDMELDER, ELEKTRONISK ADGANG OG RUTEPLANLÆGNING For at opnå en mere effektiv udnyttelse, tømning og vedligeholdelse, kan affaldscontainere udstyres med en fuldmelder og et elektronisk adgangssystem. Ved at indsamle information om brugernes adfærd, aflæse fyldningsgraden af containerne og samle data i et centralt system, kan man opnå en meget effektiv og driftsbesparende administration af anlæggene.

Effektiv fuldmelder En af udfordringerne ved affaldshåndtering er, at mange containere tømmes uanset om de er fulde eller ej. Det giver unødige omkostninger, tømning af halvtomme containere og dårlig udnyttelse af containernes kapacitet. Med data fra en fuldmelder kan administration, tømning og vedligehold af containeren optimeres væsentligt, med besparelser og hensyn til miljøet som følge. Hvad kan WasteB? WasteB er fleksibel og kan installeres i alle containere. WasteB’s kommunikation er baseret på LoRa, Sigfox eller GSM. WasteB registrerer tømning ved hjælp af en bevægelsessensor, der er benytter Sonar eller radarteknologi. WasteB kan nemt kobles sammen med den elektroniske adgangskontrol i containeren WasteB fungerer også alene.

12 /fuldmelder, elektronisk adgang og ruteplanlægning


ZENZO GROUP

Elektronisk adgang Med elektronisk adgang til affaldscontainere kan man først og fremmest aflåse containeren.

Brugerne får udleveret et kort, som containeren kan åbnes med, og man kan dermed styre hvem, der har adgang til containeren. Samtidig forhindrer man at uvedkommende deponerer affald. Man kan indsamle information om brugernes adfærd, og fx opkræve brugerbetaling. Låsen på containeren kan fjernstyres, så man kan åbne flere containere i en bestemt periode, hvor der er spidsbelastning. Fx ved byfest eller andre større arrangementer.

Effektiv ruteplanlægning Når en underjordisk container er udstyret med vores fuldmeldersystem WasteB, samles der værdifuld information om hvor fuld containeren er. Med disse data kan vores Container Management System (AWRS) administrere alle de containere, der er tilsluttet systemet. Al information vedrørende fuldmelding, tømning, vedligehold og reparation kan findes i AWRS. Med denne information kan systemet automatisk skabe meget effektive indsamlingsruter. Vi kalder det dynamisk indsamling, i modsætning til den mere statiske, hvor containere tømmes efter en fast rute og tidsplan, uden hensyntagen til at containerne er enten halvtomme eller er blevet overfyldte. Med dynamisk indsamling opnås besparelser i både tid, penge og energiforbrug.

fuldmelder, elektronisk adgang og ruteplanlægning/ 13


ZENZO GROUP

WELAND

AFFALDSHUSE ZENZO GROUP har et stort udvalg af affaldshuse til håndtering, sortering og afskærmning af affald i containere. Vi leverer et komplet produktsortiment med funktionelle løsninger, som sikrer en god og effektiv kildesortering og opbevaring. Affaldshusene er modulopbyggede og fremstillet i pulverlakeret aluminium. Husene kan bygges i størrelse efter behov og kan fx udbygges med overdækket cykelparkering, aflåst rum og leveres med sedumtag.

TELLUS / WELAND

TELLUS 30 / WELAND

TELLUS / WELAND

Vil du selv designe dit affaldshus, så gå ind på www.zenzo. dk/zenzo-miljo/affaldshuse og brug vores konfigurator. Når affaldshuset er konfigureret sendes det til os og vi vender tilbage med et tilbud.

TELLUS / WELAND

14 /affaldshuse og afskærmning

LED TELLUS LINE / URBASTYLE / WELAND


ZENZO GROUP

TELLUS MED OVERDÆKKET CYKELPARKERING / WELAND

TELLUS MED SEDUMTAG / WELAND

TELLUS OVERDÆKNING PÅ RYGAARDS SKOLE I HELLERUP / WELAND

Vores overdækninger kan tilpasses specielle behov, som fx et halvtag, der indbyder til hygge, studier og bordfodbold for skolens elever på Rygaards Skole i Hellerup. Halvtaget er monteret på en eksisterende mur.

TELLUS / WELAND

Oplagsbygning til farligt affald på Vestforbrænding i København. Bygningen på 63m2 er specielt udstyret med store skydelåger i strækmetal. Der er indsat plexiglas i de øverste felter, for større lysindfald.

OPLAGSBYGNING VESTFORBRÆNDING / WELAND

En affaldscontainer er sjældent et kønt syn, men med enkle vægge i vedligeholdelsesfrie materialer kan affaldscontainerne nemt skærmes af.

Containerskjulere

MODUL / FINBIN THEBE / WELAND

Skærmvæggene fra svenske Weland fås i moduler med eller uden overdækning. Alle produkter er i vedligeholdelsesfrit pulverlakeret aluminium og i en gedigen konstruktion, som kan leveres i mange forskellige størrelser.

Modul containerskjul kan kombineres af flere enheder, så der er mulighed for at lave en pæn og effektiv affaldssortering med flere affaldsfraktioner.

CARME / WELAND

Containerskjuleren fås med forskellige beklædninger på døre og sider, som kan tilpasses de omgivelser den skal placeres i. affaldshuse og afskærmning/ 15


ZENZO GROUP

KILDESORTERING ENVIROBANK PÅ TISVILDE STRAND / LEAFIELD

I dag anerkender vi det miljømæssige behov for at reducere, sortere og genanvende vores affald. Med den stigende mængde affald, og dermed de øgede udgifter til bortskaffelse, giver sortering og genbrug en stadig mere attraktiv økonomisk fordel – og ikke mindst mening. ZENZO GROUP har produkter til affaldssortering i alle størrelser og til alle formål. Vi har udendørs affaldsbeholdere til kildesortering, batteribokse, kildesortering til køkkenskabe og bioposer til madaffald.

ENVIROBANK PÅ FREDERIKSBERG / LEAFIELD

Kildesortering i det offentlige rum Har du problemer med for meget affald i for små affaldsspande på offentlige pladser og fællesarealer? Vores udvalg af affaldsspande med stor volumen er alsidigt, og med mulighed for effektiv affaldssortering i flere fraktioner, som fx glas, plast og restaffald.

Vores sortiment af bioposer er stort, og rummer flere størrelser indenfor linere og sække til madaffald, som er velegnet til virksomheder og institutioner.

Affaldsspandene er i robust plast, som gør dem lette at håndtere og tømme. Vores affaldsspande er yderst velegnet til fx parker og på strande, hvor man bl.a. skal affaldssortere for at opnå det Blå Flag. TWINBIN / LEAFIELD

16 /kildesortering

PIONEER / LEAFIELD


ZENZO GROUP

Batteribokse Til udendørs indsamling af brugte batterier er BatBox en yderst robust batteriboks. BatBox er udført i pulverlakeret stål med bundplade i syrefast rustfrit stål, som er nødvendig for at sikre lang levetid for boksen. En kombination af batteriboks og affaldsløsning i nærmiljøet er optimal. Brugere får nemt ved at komme af med deres batterier og man begrænser mængden af batterier i den almindelige dagrenovation.

BATBOX PÅ MILJØSTATION / FINBIN

BioBag

BioBag poser er det oplagte valg til indsamling af madaffald. Vores bioposer er bl.a. lavet af majsstivelse og er 100 % komposterbare og nedbrydelige.

BioBag 10 liter

• Bioposen er åndbar, komposterbar og bioaffald i sig selv • BioBag posen kombineret med MaxAir ventileret køkkenspand, gør sortering af madaffald nemt og hygiejnisk • BioBag biopose er fuldt ud komposterbar, helt uden mikroplast og er certificeret i henhold til den europæiske standard EN13432 • BioBag bioposen er vandtæt • Sammen med MaxAir ventileret køkkenspand, sikrer bioposen god ventilation og giver fugten i madaffaldet mulighed for at fordampe og reducerer lugtgener • BioBag biopose har en meget stor barriere mod bakterier, vira, sporer og skimmel ZENZO GROUP har et stort udvalg af poser, sække og linere til containere til madaffald i størrelser fra 35 til 240 liter. BioBags små poser fås i 8, 10, 20 og 30 liter. Poserne er beregnet til hygiejnisk foring af beholdere og skraldespande, mens sækkene er tykkere og beregnet til transport af tungere mængder.

BioBag 20 liter

MAXAIR SPAND/ BIOBAG

 MaxAir

BioBag 80 liter

Den komposterbare BioBag pose, kombineret med MaxAir ventileret affaldsspand, gør sortering af madaffald nem og hygiejnisk. MaxAir har mange udluftningshuller både i siderne og i låget, som sikrer optimal ventilation. Det betyder at madaffaldet tørrer ud, så lugtgener reduceres betydeligt og affaldets volumen bliver mindre.

BioBag 120/140 liter

MaxAir spanden er produceret i 95 % regenereret polypropylen og er fri for PVC, tungmetaller eller andre miljøog sundhedsskadelige stoffer. BioBag 240 liter

Pelly Kildesortering En yderst funktionel og stabil løsning til affaldssortering i køkkenet. Findes i flere modeller som kan monteres i en køkkenskuffe, på indersiden eller i bunden af et køkkenskab på flere forskellige måder og med forskellig volumen. Fremstillet i robust plast i farverne grå eller hvid.

AFFALDSSORTERING MONTERET I BUND AF KØKKENSKAB / PELLY

I KØKKENSKUFFE / PELLY

PÅ SIDE I KØKKENSKAB / PELLY

kildesortering/ 17


ZENZO GROUP

ZENZO LEVERANDØRER Vi er meget omhyggelige når vi vælger vores leverandører. Design, kvalitet og funktionalitet er i fokus og det samme gælder hos vores leverandører. Udover de fem vi her nævner, har vi andre samarbejdspartnere der fx er specialiseret i affaldsspande til kildesortering både inden- og udenfor.

ZWEVA i Belgien producerer delvist nedgravede affaldscontainere i robust og genanvendelig plast. Containeren, kaldet Z-Bin, er en god og prisvenlig løsning, som også er udformet i et robust og stilrent design. Z-Bin fås i flere størrelser og er kompatibel med andre tilsvarende affaldscontainere.

BWaste leverer nedgravede affaldscontainere i høj kvalitet i flere forskellige størrelser og udformninger. Med til sortimentet hører fuldmelder og elektronisk adgangssystem til affaldscontainerne, samt software til at styre driften af et større antal nedgravede affaldscontainere. Hollandske BWaste blev grundlagt i 2003 og arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre sine produkter.

Det tyske firma H&G producerer nedgravede affaldscontainere i høj kvalitet og i et stilrent design. I mere end 20 år har H&G været en pioner inden for fremtidsorienterede affaldssystemer og arbejder fortsat med at udvikle løsninger, der forskønner byrummet og gør det muligt at bortskaffe affald på en hensigtsmæssig og miljørigtig måde.

Det svenske firma Weland er specialister inden for affaldshuse, buslæskure, cykeloverdækning og rygepavilloner. Overdækningerne er produceret i pulverlakeret aluminium, som resulterer i lette og ikke mindst vedligeholdelsesfrie produkter. Alle overdækninger er i modulsystemer og kan tilpasses til ethvert formål.

BioBag International AS er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af certificerede komposterbare og biologisk nedbrydelige produkter. BioBag har siden 2003 fokuseret på komposterbare og biologisk nedbrydelige produkter. ZENZO er et datterselskab i BioBag koncernen og fører et stort og varieret sortiment af BioBags produkter.

18


ZENZO KAN MEGET MERE

ZENZO TOILETS ZENZO TOILETS er specialist i toiletløsninger – lige fra små enkle løsninger til avancerede selvrensende toiletbygninger. Vi har et stort udvalg i standard bygninger uanset om du skal bruge en mindre toiletkabine, en toiletbygning som fungerer uden el og vand eller en permanent, flot og funktionel bygning. Har du brug for en toiletbygning, hvor det ydre design er helt specielt, kan vores standard modeller tilpasses, så de fremstår som helt unikke toiletbygninger. Se alle mulighederne på zenzo.dk eller ring på 70 27 19 00 og hør mere.

ZENZO OUTDOOR ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i spændende, smukke og funktionelle produkter til det udendørs byrum. Vi sætter design og kvalitet højt, så du kan regne med gode og holdbare produkter og ikke mindst originalt design. Vi har et stort sortiment af udendørs møbler, bænke, betonmøbler, betonelementer, cykelparkering, affaldsspande, belysning og meget mere. Vi tilbyder også vedligeholdelsesfrie rygerum og overdækkede cykelparkeringer i robust og stilrent design. ZENZO OUTDOOR leverer hele projektløsninger, hvor vores betonmøbler tilpasses kundens specifikke behov, uanset om der er tale om en parkour løsning eller byrumsinventar til en park eller et torv. Med vores byrumsinventar stræber vi efter at gøre byrummet mere attraktivt og funktionelt for alle. Ring på 70 27 19 00 og hør mere eller se vores store udvalg på zenzo.dk.


Denne brochure er til din inspiration og viser bare et udvalg af ZENZO’s store sortiment. Gå ind på www.zenzo.dk og se det hele, eller ring til os på 70 27 19 00 og hør om alt det vi kan.

group part of biobag group ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD +45 70 27 19 00 W W W.ZENZO.DK

Zenzo miljø 2018 06  

Kvalitetsprodukter og totalløsninger til affaldshåndtering. Vi tilbyder salg og installation af helt eller delvist nedgravede affaldscontain...

Zenzo miljø 2018 06  

Kvalitetsprodukter og totalløsninger til affaldshåndtering. Vi tilbyder salg og installation af helt eller delvist nedgravede affaldscontain...