Page 1

1  WENDINGEN (WENDINGEN:) Maandblad voor bouwen en sieren van "Architectura et Amicitia". Vol. 1­12.Amst., De Hooge Brug, 1918­1931. 143 issues in 116 parts. 4to. Different designed covers in orig. woodcut or lithography, or just printed, by i.a. HILDO KROP, R.N. ROLAND HOLST, C.A. LION CACHET, JAN SLUIJTERS, S. JESSURUN DE MESQUITA, WILLEM VAN KONIJNENBURG, K.P.C. DE BAZEL, J.B. HEUKELOM, JAN TOOROP, M. DE KLERK, JOZEF CANTRE, H.TH. WIJDEVELD, JAC. JONGERT, EL. LISSITZKY, J. DUIKER, FRANK LLOYD WRIGHT, FOKKO MEES, ANTON KURVERS, W.H. GISPEN, CHRIS LEBEAU, VILMOS HUSZAR, M. KROPHOLLER, H.T. ZWIERS, TINE BAANDERS, PETER ALMA, A.D. COPIER, W. DUDOK, S.L. SCHWARZ. ­ All typogr. supervision by H. TH. WIJDEVELD and bound

as a block book, keep together with raffia. * COMPLETE SET. Wendingen was published from 1918 to 1931 in total 116 issues. Using a revolutionary new typography, its represented designs covering a wide range of both national and international contemporary artists [see the list above]. Published by the Amsterdam Society of architects ARCHITECTURA ET AMICITIA Wendingen was to be devoted to architecture, construction and ornamentation. The initiative for this famous new magazine was taken by the Dutch architect Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885­1987). From 1918 to 1925 he was the only editor as well as the designer of it. Wendingen was published in an edition of 650 copies, soon to be increased to 1300 copies. In 1921 issues in English, German and French were published, but this was not continued for long. Our complete run only covers the issues in the original language as issued, so mainly Dutch. Ever since the publication of Wendingen, issues were sought­after in the antiquarian booktrade! See for more information: Martijn F. le Coultre, Wendingen 1918­1932, architectuur en vormgeving, 2001.


Almost all issues in very good/fine condition. ­ The finest set I ever offered! The Houtsnedennummer [1919: 7­8] WITH the often missing large folded enclosure by C.A. Lion Cachet.

The complete short description: 1918/1: [Architecture/Applied Arts].; 2: [Architecture/Sculpture].; 3: [Architecture/Sculpure].;4: [Architecture/Applied Arts].; 5: [Architecture].; 6: [Architecture/Sculpture].; 7: [Amsterdam School].; 8: Het Park Meerwijk te Bergen.; 9: [Sculpture].; 10: [Architecture].; 12: Toorop­nummer.; 1919/1: [Oriental Arts].; 2: Onze tijd en het Werk van M. de Klerk.; 3: [Dance].; 4: [Architecture].; 5: Kunst in de Reclame.; 6: [Interior Design].; 7­8: Houtsnedennummer; 9­10:Tooneel.; 11: [Architecture].; 12: [Architecture].; 1920/1: De Beeldhouwkunst van Heden.; 2: Het Werk van Gustav Klimt.; 3­4: Volkswoningbouw.; 5: De Kunst der Hongaren.; 6­7: Maskers.; 8­9: [Josef Hoffman].; 10: Het Werk van Erich Mendelsohn.; 11­12: Het Ontwerp voor het Gemeente­Museum te 's Gravenhage door H.P. Berlage.; 1921/1­2: Het Werk van


Willem van Konijnenberg.; 3: Oost­Aziatische Kunst uit de Pertrucci­Collectie te Amsterdam.; 4­5: Het Werk der Afgevaardigde Leden van Architectura et Amicitia.; 6: Teekeningen en foto's van een Landhuis te Oostvoorne.; 7­8: De Marionet.; 9­10: De Internationale Theatervoorstelling.; 11: [Frank Lloyd Wright].; 12: Nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam. ; 1923/1: Glas­in­lood Ramen R.N. Roland Holst.; 2: [Advertisement Posters by Dutch Artist].; 3: Hooge Gebouwen in de Handelscentra van Europa en Amerika.; 4: Middenstandswoningbouw in het Uitbreidingsplan "Zuid" te Amsterdam.; 5/6: Werk van den Nederlandschen Beeldhouwer J. Mendes Da Costa.; 7: Bouwwerken, Uitgevoerd door de Afdeeling Gebouwen van den Dienst van Publieke Werken der Gemeente Amsterdam.; 8­9: Schelpen.; 10: De Exlibris van Nederlandsche Kunstenaars.; 11­12: Uitgevoerde Projecten der Architecten C.J. Blaauw, J. Crouwel en J.M. Luthmann.;1924/1: Beeldhouwwerken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Joh. Polet, Hildo Krop en J.V. Lunteren.; 2:Reisschetsen en Studies van M. de Klerk.; 3: Werk van Hermann Finsterlin.; 4­5: Onuitgevoerde Architectonische Projecten van M. de Klerk.; 6: Werk der Iersch­Engelsche Interieur­kunstenares Eileen Gray.; 7: Portret­teekeningen M. de Klerk.; 8:Raadhuis­ontwerp voor de Gemeente Hilversum en Uitgevoerde Projecten W.M. Dudok.; 9­10: Uitgevoerde Bouwwerken van M. de Klerk.; 11­12: Kristallen.; 1925/1: Teekeningen en etsen van S. Jessurun de Mesquita.; 2: Beeldhouwwerken van Hildo Krop.; 3­9: The Life­Work of the American Atchitect Frank Lloyd Wright. Part 1­7.; 10: Meubelen M. de Klerk.; 11­12: Het Gebouw van den Haagsche Bijenkorf.; 1927/1: Beeldhouwwerk.; 2: Interieurs.; 3: Regie­werk van Joh. de Meester.; 4: Deensche Architectuur.; 5: Zweedsche Architectuur.; 6­7:De Architectuur in Plan West te Amsterdam.; 8: Zweedsche Kunstnijverheid.; 9­10: Oostenrijksche Kunst.; 11: "Afdeeling Gebouwen" Publieke Werken Amsterdam.; 12: Nieuwe Ceramiek.; 1928/1: Een Ontwerp en Uitgevoerde projecten van W.M. Dudok.; 2: Techniek en Kunst.; 3­4: Werken in Particulier Bezit door Jan Toorop.; 5: Hindoe­Javaansche Beeldhouwkunst.; 6­7: Beeldhouwkunst.; 8: Spotprenten van Albert Hahn Sr.; 9: Werken van Johan Thorn Prikker.; 10: Grafische Kunst.; 11: Poppen en Marionetten.; 12: Russische Ikonen.; 1929/1: Beelhouwwerk van Ossip Zadkine.; 2: Lebeau Glas.; 3 Diego Rivera.; 4 De Restauratie en Herbouw van den Toren van de St. Nicolaaskerk te IJsselstein naar Ontwerp van Wijlen Architect M. de Klerk.; 5­6; Architectonische Projecten J.F. Staal.; 7: Schilderwerk van Lyonel Feininger.; 8: Grafisch Werk, Metaalarbeid, Binnenhuiskunst en Architectuur van J.L.M. Lauweriks.; 9: Oud­Italiaanse Kunst.; 10: Russisch Tooneel.; 11­12: Architectuur in Plan Zuid te Amsterdam.; 1930/1: Rothenburg Ob der Tauer.; 2: De Architectuur van Kantoor en Fabrieken van de Firma de Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam.; 3: Nederlandsch Paviljoen te Antwerpen 1930.; 4: Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle.; 5: Luchtfoto's van Nederland.; 6­7: Glasschilderingen en Koppen van R.N. Roland Holst.; 8: De Bijenkorf van Dudok.; 9: Beeldstatistiek.; 10: Glaswerk van de N.V. Glasfabriek `Leerdam' te Leerdam.; 11­12: Het Raadhuis te


Hilversum, Architect W.M. Dudok.; 1931/1: Het Werk van S. Jessurun de Mesquita.; 2: Nederlandsche affiches.; 3: Glasramen van Joep Nicolas.; 4:Landhuisarchitectuur.; 5: Beeldhouwwerk van Hildo Krop.; 6: Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma en A.C. Willink.; 7­8: Scholenbouw.; 9: Standbeelden.; 10: Bouwwerken van Architect Prof. E. Fahrenkanmp.; 11­12: Kerkbouw. € 33.000,­

direct naar het jaar . . . 1918 ­ 1919 ­ 1920 ­ 1921 ­ 1923 ­ 1924 ­ 1925 ­ 1927 ­ 1928 ­ 1929 ­ 1930 ­ 1931

 1918 1: Architectuur/Toegepaste Kunst.; 2: Architectuur/Beeldhouwkunst.; 3: Architectuur/Beeldhouwkunst.; 4: Architectuur/Toegepaste Kunst.; 5: Architectuur.; 6: Architectuur/Beeldhouwkunst.; 7: Amsterdamsche School.; 8: Het Park Meerwijk te Bergen.; 9: Beeldhouwkunst.; 10: Architectuur.; 12: Jan Toorop­nummer.


Nr. 1 ­ serie 1 ­ 1918, omslag J.L.M. Lauweriks

1918 ­ 10 Architectuur

Nr 12 van 1918 gewijd aan Jan Toorop, Oorspr. omslag ontw. WILLEM VAN KONIJNENBURG

Nr 4 ­ serie 4 ­ 1918 ­ omslag C.J. Blaauw


1918­9 omslag Sluijters over o.a. Hildo Krop

1918­5 architectuur. Omslag R.N. Roland Holst

1918­6 Beeldhouwkunst

 1919 1:   Oosterse  kunsten.;  2:  Onze  tijd  en  het  Werk  van  M.  de  Klerk.;  3:  Dansnummer.;  4: Architectuur.;  5: Kunst in de Reclame.; 6: Interieur ontwerpen.; 7­8: Houtsnedennummer; 9­10: Tooneel.; 11: Architectuur.; 12: Architectuur.


2e jaar juli en aug 1919: Houtsnijdersnummer.

No 11, 1919. Omslag houtsnede door Hildo Krop

Nr 4 april 1919. Omslag ontwerp Mej. P. Bolken. Over Lauweriks, Luthman, Wijdeveld Van Loghem ea.

1919 ­ 3 Dansnummer


K.P.C. de Bazel. Onze tijd en het werk van M. de Klerk. Amsterdam, 1919. 24 pp. Ills. Omslaglithografie T. Poggenbeek. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.2, nr 2).

R. Roland Holst. Kunst in reclame. Amsterdam, 1919. 38 pp. Ills. Omslaglithografie J.B. Heukelom. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.2, nr 5).

No. 1 1919 – Oosterse kunsten Ontwerp omslag K.P.C. de Bazel

Wendingen – sept – oct 1919 – Toneel


1919­12 architectuur

1919­6 Interieurs en meubelen

 1920

1: De Beeldhouwkunst van Heden.; 2: Het Werk van Gustav Klimt.; 3­4: Volkswoningbouw.; 5: De Kunst der Hongaren.; 6­7: Maskers.; 8­9: Josef Hoffman.; 10: Het Werk van Erich Mendelsohn.; 11­12: Het Ontwerp voor het Gemeente­Museum te 's Gravenhage door H.P. Berlage.

Nr. 8 en 9, aug/sept 1920, 3e jaar. Omslag houtsnede H. A. van den Eijnde. 48 Illustraties naar werken van Josef Hoffmann. Inleiding door J.

Nr. 5 ­ 3de serie ­ 1920 Hongarije


Boterenbrood.

1920 ­ 1 Illustraties door o.a. J Radecker – Hildo Krop –Tjipke Visser – Jules Vermeiere

Wendingen vol. 3, nr 11 & 12 (1920)

P. Behrens. Woningbouwnummer.

1920, jaargang 2, nummer 2

H.P. Berlage. Het ontwerp voor het Gemeente Museum te 's­Gravenhage. Amsterdam, 1920. 16 pp. Ills. Omslaglithografie Jac.Jongert.


Amsterdam, 1920. 44 pp. Ills. Omslaglithografie M. de Klerk. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.3, nr 3 & 4).

gewijd aan werk van Gustav Klimt, omslag litho Tjerk Bottema

1920, jaargang 2, nummer 5 gewijd aan de kunst der Hongaren. Omslag houtsnede door Josef Cantré

1920­10  Het Werk van Erich Mendelsohn

1920­6/7 Maskers door H.TH Wijdeveld.


1921

1­2: Het Werk van Willem van Konijnenberg.; 3: Oost­Aziatische Kunst uit de Pertrucci­Collectie te Amsterdam.; 4­5: Het Werk der Afgevaardigde Leden van Architectura et Amicitia.; 6: Teekeningen en foto's van een Landhuis te Oostvoorne.; 7­8: De Marionet.; 9­10: De Internationale Theatervoorstelling.; 11: Frank Lloyd Wright.; 12: Nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam.

1921 nr. 7/8 engelse versie over marionetten. Cover houtsnede van Lion Cachet.

Nr. 4 ­11 serie, 1921, Hendrick Petrus Berlage (1856­1934).  Frank Lloyd Wright.


1921, jaargang 4, nummer 9/10 gewijd aan de Internationale Theater Tentoonstelling Amsterdam 1922

Wendingen IV­1/2 (1921) Willem van Konijnenburg ­Dit is dubbelnummer 1/2 van de 4de serie (1921) en gewijd aan Willem van Konijnenburg. Typografische verzorging H. Th. Wijdeveld.

No.3 1921 ­ Oost­Aziatische Kunst uit de Pertrucci­Collectie te Amsterdam, Omslag litho M. de Klerk

No.4/5 1921 – Het Werk der Afgevaardigde Leden van Architectura et Amicitia

1921­6 gewijd aan Vorrink en Wormser. Landhuis

1921­12 Nieuwe Rijksacademiegebouw te


te Oostvoorne

Amsterdam door H.TH Wijdeveld.

 1923

1: Glas­in­lood Ramen R.N. Roland Holst.; 2 Advertenties en Affiches door Nederlandse Kunstenaars.; 3: Hooge Gebouwen in de Handelscentra van Europa en Amerika.; 4: Middenstandswoningbouw in het Uitbreidingsplan "Zuid" te Amsterdam.; 5/6: Werk van den Nederlandschen Beeldhouwer J. Mendes Da Costa.; 7: Bouwwerken, Uitgevoerd door de Afdeeling Gebouwen van den Dienst van Publieke Werken der Gemeente Amsterdam.; 8­9: Schelpen.; 10: De Exlibris van Nederlandsche Kunstenaars.; 11­12: Uitgevoerde Projecten der Architecten C.J. Blaauw, J. Crouwel en J.M. Luthmann.

Nr 4 ­ 1923 Middenstandswoningbouw uitbreidingsplan Zuid door J.P.Mieras ­ lithografie Albert Klein Lees de gehele inhoud

Wendingen 1923 Affiches van Nederlandse kunstenaars


1923­1 5­11/12 glas in lood R.N. Roland Holst

1923 ­ 5/6, serie V Werk van den

Nederlandschen Beeldhouwer J. Mendes Da Costa

R. Roland Holst. Schelpen. Amsterdam, 1923. 50 pp. Ills. Omslaglithografie R. Roland Holst. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.5, nr 8 & 9).

R. Roland Holst. Glas in lood. Amsterdam, 1923. 38 pp. Ills. Omslaglithografie Jac. Jongert. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.5, nr 1).


1923 ­ 3: Hooge Gebouwen in de

Handelscentra van Europa en Amerika ­ omslag Johan Polet

No. 11/12 1923 ­ Uitgevoerde Projecten der Architecten C.J. Blaauw, J. Crouwel en J.M. Luthmann. Omslag houtsnede S.Jessurun de Mesquita

1923­10 Ex Lib ris Nederlandse kunstenaars   1924

1: Beeldhouwwerken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Joh. Polet, Hildo Krop en J.V. Lunteren.; 2: Reisschetsen en Studies van M. de Klerk.; 3: Werk van Hermann


Finsterlin.; 4­5: Onuitgevoerde Architectonische Projecten van M. de Klerk.; 6: Werk der Iersch­Engelsche Interieur­kunstenares Eileen Gray.; 7: Portret­teekeningen M. de Klerk.; 8: Raadhuis­ontwerp voor de Gemeente Hilversum en Uitgevoerde Projecten W.M. Dudok.; 9­10: Uitgevoerde Bouwwerken van M. de Klerk.; 11­12: Kristallen.

Nr 9 en 10 van de zesde serie (1924). M. de Klerk uitgevoerde bouwwerken. Omslag lithografie Tine Baanders, fotos Bernard Eilers.

1924 nr. 2 van de 6e serie Geheel gewijd aan reisschetsen en studies van architect M. de Klerk

1924 M. de Klerk nr. 7 van de 6e serie Geheel gewijd aan portret­ tekeningen door architect M. de

1924 ­ 11 van de 6e serie. Gewijd aan kristallen.


Klerk

1924 ­ 8: Dudoknummer Omslagontwerp van W.M. Dudok.

C.J. Blaauw. Hermann Finsterlein. Amsterdam, 1924. 36 pp. Ills. Omslaglithografie H. Finsterlein. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.6, nr 3).

1924, jaargang 6, nummer 1 gewijd aan beeldhouwkunst gebouwen

1924­6 Werk der Iersch­Engelsche

Interieur­kunstenares Eileen Gray


1925

1: Teekeningen en etsen van S. Jessurun de Mesquita.; 2: Beeldhouwwerken van Hildo Krop.; 3­9: The Life­Work of the American Atchitect Frank Lloyd Wright. Delen 1­7.; 10: Meubelen M. de Klerk.; 11­12: Het Gebouw van den Haagsche Bijenkorf.

Nr 2 van 1925 gewijd aan Hildo Krop. Met houtsnede z/w. op voor­ en achterzijde omslag door HILDO KROP Lees ook >>

Jg. VII, 1: JESSURUN de MESQUITA, S. Teekeningen en etsen. 1925. 4º. Owrps., woodcut front cover by Jessurun de Mesquita.


Series VII 1925 no. 3 The Life­Work of the American Atchitect Frank Lloyd Wright. Delen 1­7

1925 ­ 9: The Life­Work of the American Architect Frank Lloyd Wright. Delen 1­7

1925­11/12 De Bijenkorf, Piet Kramertoegepaste kunst

1925­10 Michel de Klerk Meubelen

 1927

1: Beeldhouwwerk.; 2: Interieurs.; 3: Regie­werk van Joh. de Meester.; 4: Deensche Architectuur.; 5: Zweedsche Architectuur.; 6­7: De Architectuur in Plan West te Amsterdam.; 8: Zweedsche Kunstnijverheid.; 9­10: Oostenrijksche Kunst.; 11: "Afdeeling Gebouwen" Publieke Werken Amsterdam.; 12: Nieuwe Ceramiek.


Nr. 5 ­ 8ste serie ­ 1927 Zweedse bouwkunst

Nr. 2 van de 8ste serie (1927), gewijd aan Interieur

Nr. 3 van de 8e serie 1927 Gewijd aan Joh. de Meester jr. bij het Vlaamsche volkstooneel en elders. Omslag teekening van Anton Kurvers

1927 ­ 6: Plan West


1927 ­ 6: Plan West

nr. 12, 8e Serie, 1927. Omslag naar een bandtekening van Tine Baanders.

Nr. 1 ­ 8ste serie ­ 1927, Beeldhouwwerken

1927­9/10 Oostenrijkse kunst en toegepaste kunst

 1928

1: Een Ontwerp en Uitgevoerde projecten van W.M. Dudok.; 2: Techniek en Kunst.; 3­4: Werken in Particulier Bezit door Jan Toorop.; 5: Hindoe­Javaansche Beeldhouwkunst.; 6­7: Beeldhouwkunst.; 8: Spotprenten van Albert Hahn Sr.; 9: Werken van Johan Thorn Prikker.; 10: Grafische Kunst.; 11: Poppen en Marionetten.; 12: Russische Ikonen.


Kunst en Techniek, ontworpen door Gispen, 1928

1928, nummer over poppen en marionetten, nummer 11 van de 9e serie. omslag steendruk door A. Kurvers

Nr. 6 van de 7e serie (1928) beeldhouwkunst

1928­ nr. 5 ­ 9e serie ­ Hindoe­Javaanse beeldhouwkunst


Nr. 8 ­ 9de serie 1928, Spotprenten van Albert Hahn Sr

Nr. 10 ­ 9de serie ­ 1928 Grafische Kunst

Nr.12 van de 9e serie 1928, geheel gewijd aan Russische ikonen.

1928­9, Thorn Prikker en Hildo krop


1928­1 werk architect W.M. Dudock

1928­3/4 Werken in Particulier Bezit door Jan

Toorop  1929

1: Beelhouwwerk van Ossip Zadkine.; 2: Lebeau Glas.; 3 Diego Rivera.; 4 De Restauratie en Herbouw van den Toren van de St. Nicolaaskerk te IJsselstein naar Ontwerp van Wijlen Architect M. de Klerk.; 5­6; Architectonische Projecten J.F. Staal.; 7: Schilderwerk van Lyonel Feininger.; 8: Grafisch Werk, Metaalarbeid, Binnenhuiskunst en Architectuur van J.L.M. Lauweriks.; 9: Oud­Italiaanse Kunst.; 10: Russisch Tooneel.; 11­12: Architectuur in Plan Zuid te Amsterdam.


1929 ­ 3 Diego Rivera

M. de Klerk. Restauratie St. Nicolaaskerk. Amsterdam, 1929. 38 pp. Ills. Omslaglithografie J. Sjollema. Typografie H.Th.Wijdeveld. (Wendingen vol.10, nr 4).

1929­11/12 Architectuur in Plan Zuid te

1929 ­ 5/6, 10e serie gewijd aan J.P. Staal

Amsterdamdoor C.J. Blaauw


1929 ­ 7, 10e serie Gewijd aan schilderwerk van Lyonel Feininger.

1929 ­ 2 Glaswerk Chris Lebeau

No.9 1929 ­ Oud­Italiaanse Kunst ­ Uitgegeven door C.A. Mees, Santpoort 1929. Ontwerp omslag Jan Poortenaar

Nummer 10, 10de serie (1929) gewijd aan het Russische tooneel. Samenstelling H.C. Verkruysen; red. C.J. Blaauw, e.a.; ontwerp H.Th. Wijdeveld; omslag­illustratie lithografie naar een houtsnede van S. Jessurun de Mesquita.


10e serie (1929), nr. 8. litho van J. L. M. Lauweriks

1929­1 sculpturen Ossip Zadkine

 1930

1: Rothenburg Ob der Tauer.; 2: De Architectuur van Kantoor en Fabrieken van de Firma de Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam.; 3: Nederlandsch Paviljoen te Antwerpen 1930.; 4: Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle.; 5: Luchtfoto's van Nederland.; 6­7: Glasschilderingen en Koppen van R.N. Roland Holst.; 8: De Bijenkorf van Dudok.; 9: Beeldstatistiek.; 10: Glaswerk van de N.V. Glasfabriek `Leerdam' te Leerdam.; 11­12: Het Raadhuis te Hilversum, Architect W.M. Dudok.


No.1 1930 ­ Rothenburg Ob der Tauer ­ Uitgegeven 11­de serie(1930):nr.5 door C.A. Mees, Santpoort 1930. Ontwerp omslag Luchtfoto's van Nederland;Amsterdam 1930 18 pp A.P.Smits Ills Omslaglithografie:Arthur Staal

1930­1 Nederlands Paviljoen Antwerpen

No.4 1930 ­ Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle ­Uitgegeven door C.A. Mees, Santpoort 1930.Ontwerp omslag J. Zietsma


oktober 1930

1930 nr.10, art deco glas Leerdam

1930­6/7 R.N. Roland Holst

1930­2 De Architectuur van Kantoor en

Fabrieken van de Firma de Erven Wed. J. van Nelle te Rotterdam   1931

1: Het Werk van S. Jessurun de Mesquita.; 2: Nederlandsche affiches.; 3: Glasramen van Joep Nicolas.; 4: Landhuisarchitectuur.; 5: Beeldhouwwerk van Hildo Krop.; 6: Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma en A.C. Willink.; 7­8: Scholenbouw.; 9: Standbeelden.; 10: Bouwwerken van Architect Prof. E. Fahrenkamp.; 11­12: Kerkbouw.


Nr 2 van de 12de serie (1931) over Nederlandsche Affiches (Vegter, De Koo, Walter, Gispen, Kurvers, Schuitema, Lebeau ea).

Nr. 9 ­ 11de serie ­ 1931 Beeldstatistiek

Nr. 3 ­ 12de serie ­ 1931, Glasramen van Joep Nicolas

No 1  (1931), gewijd aan beeldend werk van S. Jesserun de Mesquita. Omslag van De Mesquita


1931 ­ 6: Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma en A.C. Willink

1931­ 7 en 8 ­ 12­de serie Scholenbouw;Amsterdam 1931 Omslaglithografie: Ir.H.T.Zwiers

1931­ 4 ­ 12e serie Landhuizenarchitectuur;Amsterdam Omslaglithografie: Ir.H.T.Zwiers

1931­11/12, kerkbouw van H.C. Verkruysen


1931­10 Bouwwerken van Architect Prof. E.

Fahrenkamp door C.J. Blaauw

voorstudie voor de omslag van Jrg I afl 2 (Febr. 1918). De linkerzijde van de uiteindelijke druk is praktisch gelijk aan deze schets. De Rechterzijde is volstrekt (afgezien van de belettering) anders. met dank aan Martijn Le Coultre auteur van Wendingen 1918­1932 "Wendingen 1918­1932"   ONTWERPERS VAN DE OMSLAGEN

Wendingen is vooral bekend vanwege zijn bijzondere omslagen. Bijna elk nummer is ontworpen door een afzonderlijke ontwerper. De onderstaande nummering beschrijft de volgorde waarin de 116 nummers verschenen zijn:


Alma, Peter, no. 104 Anrooy, H.A. van, no. 6 Baanders, Tine, no's 52 ­ 54 ­ 76 ­ 92 Bazel, K.P.C de, no. 12 Beyerman, L., no. 48 Blaauw, Cornelis Jonke, no. 4 Bolken, P., no. 15 Bottema, Tjerk. 3e jaargang, nummer 2 (februari 1920). Zie scan TU Delft. Bijvoet, B. en Duiker, J., no. 37 Cantré, Josef, no. 25 Copier, A.D., no. 105 Dudok, W.M., no's 53 ­ 106 Duiker, J. en Bijvoet, B., no. 37 Ehrlich, Christa, no. 74 Essers, B. 3e jaargang, nummer 1 (januari 1920). Zie scan TU Delft. 5e serie (1923), nummer 10. Zie scan TU Delft. 6e serie (1924), nummer 11/12. Zie scan TU Delft. Eynde, H.A. van den, no. 27 Finsterlin, Hermann, no. 49 Gidding, J., no. 33 Gispen, W.H. 9e serie (1928), nummer 2. Zie scan TU Delft. Hahn Jr, Albert, no. 82 Havermans, Jan, no. 47 Heukelom, J.B., no. 16 Huszar, Vilmos, no. 89 Jessurun de Mesquita, S., no's 10 ­ 46 ­ 56 ­ 70 ­ 71 ­ 73 ­ 84 ­ 95 ­ 107 Jongert, Jac., no's 29 ­ 38 Kat, Otto B. de, no's 68 ­ 115 Katkof, K., no. 86 Klerk, M. de, no's 2 ­ 24 ­ 31 Klooster, J. ten, no. 80 Klijn, Albert, no. 41 Konijnenburg, Willem van, no's 11 ­ 30 Krop, Hildo. 1e jaargang, nummer 3 (20 maart 1918). Zie scan TU Delft. 2e jaargang (1919), nummer 11. Zie scan TU Delft. 7e serie (1925), nummer 2. Zie scan TU Delft. 9e serie (1928), nummer 9. 10e serie (1929), nummer 1. Zie scan TU Delft. 12e serie (1931), nummer 5/6. Zie scan TU Delft. Kropholler, Margaret, no's 50 ­ 91 Kuipers, E.J., no. 7 Kurvers, Anton, no's 43 ­ 69 ­ 85 La Croix, G.F., no. 21 Lauweriks, J.L.M., no's 1 ­ 93 Lebeau, Chris, no. 88


Lensvelt, Frits, no. 35 Lion Cachet, C.A., no's 8 ­ 34 Lissitzky, El, no. 36 Luger, Johan, no. 17 Luthmann, J.M., no. 66 Marnette, P.L., no. 75 Mees, Fokko, no. 65 Mendes Da Costa, J., no. 42 Nicolas, Joep, no. 109 Poggenbeek, Toon, no. 13 Polet, Johan. 5e serie (1923), nummer 3. Zie scan TU Delft. 8e serie (1927), nummer 1. Zie scan TU Delft. Poortenaar, Jan, no. 94 Reijn, Theo van, no. 114 Roland Holst, R.N. 1e jaargang, nummer 5 (30 mei 1918). Zie scan TU Delft. 2e jaargang, nummer 7/8 (juli/augustus 1919). Zie scan TU Delft. 3e jaargang, nummer 6/7 (juni/juli 1920). Zie scan TU Delft. 4e jaargang (1921), nummer 4/5. Zie scan TU Delft. 5e serie (1923), nummer 8/9. Zie scan TU Delft. 9e serie (1928), nummer 3/4. Zie scan TU Delft. Rozendaal, W., no. 99 Schwartz, S.L., no. 108 Sjollema, J., no's 90 ­ 102 Sluijters, Jan. 1e jaargang, nummer 9 (30 september 1918). Zie scan TU Delft. 2e jaargang, nummer 3 (maart 1919). Zie scan TU Delft. 5e serie (1923), nummer 2. Zie scan TU Delft. Smits, A.P., no. 97 Snellebrand, J.A. 8e serie (1927), nummer 6/7. Zie scan TU Delft. Staal, Arthur, no's 101 ­ 103 ­ 112 Toorop, Jan, no. 19 Vecht, N.J. van de, no. 81 Vlugt, L.C. van der, no. 98 Wouda, W., no. 77 Wijdeveld, H.Th., no's 28 ­ 51 ­ 58 ­ 59 ­ 60 ­ 61 ­ 62 ­ 63 ­ 64 Zietsma, J., no's 100 ­ 116 Zwiers, H.T., no's 96 ­ 110 ­ 113

Wendingen maandblad voor bouwen en sieren van architectura et amicitia vol 1 12  

Wendingen maandblad voor bouwen en sieren van architectura et amicitia vol 1 12