Page 1

** Pleinen over, waar portieken gapen, stapels erkers zij aan zij verrijzen in de nacht ­ was Kafka architect geweest, dan had hij dit bedacht: toekomst veranderd in verlatenheid. Nieuw in oud.** Fragment uit het gedicht Rivierenbuurt van Paul Gellings uit: Antiek fluweel

Hieronder ziet  u  nagenoeg  de   gehele  inhoud  van  het  maandblad   Wendingen  nr.  4  uit  1923 gewijd  aan  de  middenstandswoningbouw   in  het  uitbreidingsplan  Zuid.  Het  betreft  hier  het noord­oostelijk  gedeelte  van  de  Rivierenbuurt  gelegen  tussen  Amstel, Amstellaan, Rijnstraat en  Amstelkade.  Het  project  werd  uitgevoerd  t.b.v.  de  Amstel  Bouwvereeniging  rondom  de Amstellaan (Vrijheidslaan), begon in 1922. (circa 2.000 woningen voor de middenstandsklasse) De  maximale  inhoud  van   de  woningen  was  450  m3.  De premie  was ƒ  25  per m2,  in dit geval tot   een  maximum  van  ƒ  2.500.  Voor  het   uiterlijk  werd  een   speciale  commissie  benoemd, bestaande  uit  architecten   in  dienst  van  de  gemeente,  die  de  planning,  de  grootte  en  de hoogte  van  de  bouweenheden   bepaalde  en  de  architecten   voor  de  gevels  aanwees. Opmerkelijk  is  hier  de  afwezigheid  van  winkels;  dit   heeft   zijn  oorzaak  in  het  feit,   dat  voor winkels geen premies werden verleend. Alle foto´s dateren uit 1923 en gemaakt door de fotograaf J.H. Martelhoff. Loopt u even mee terug in de tijd?

Bij de  tot  standkoming  van  deze  webpagina  is  getracht  zoveel  mogelijk  toestemming  te verkrijgen  voor  het beeldgebruik van de oorspronkelijke uitgevers. Indien een rechthebbende denkt  aanspraak  te  kunnen  maken  op  het  beeldgebruik  op deze  pagina,  gelieve  contact op te nemen met: info (ad) @geheugenvanplanzuid.nl


Omslag van Wendingen no. 4 / 1923


het terrein van de Amstel's Bouwvereeniging


Geveldetail Holendrechtstraat architect Margaret Kropholler


Hoekbebouwing Rijnstraat ­ rechts architect D. Greiner / links architect J. Boterenbrood

advertentie


Hoekbebouwing Meerhuizenstraat / Holendrechtstraat ­ architect W. Lansdorp


Hoekbebouwing Holendrechtsraat en Borssenburgstraat ­ architect H. Th. Wijdeveld

advertentie


Amstellaan ­ architect P.L. Marnette


Amstellaan ­ architect P. Kramer


Berkelstraat ­ architect J. Boterenbrood

advertentie


Amstellaan ­ links architect J. Sietsma en rechts architect J. de Klerk


geveldetail Amstellaan ­ architect M. de Klerk


Amstelkade ­ architecte Margarete Kropholler

Perspectief Holendrechtsraat ­ architecte Margarete Kropholler ­ tekening A.J. Westerman


Perspectief Amstellaan ­ Kromme Mijdrechtstraat ­ architect M. de Klerk ­ tekening A.J. Westerman

Amstellaan ­ architect M. de Klerk


geveldetail Rijnstraat ­ architect J. Boterenbrood


Amstellaan ­ architect P. Kramer

Amstelkade / architect H. Th. Wijdeveld


Amstelkade en Rijnstraat / architect G.J. Rutgers


Amstellaan / architect M. de Klerk

Wendingen nr 4 uit 1923  
Wendingen nr 4 uit 1923  

Wendingen nr 4 uit 1923

Advertisement