Page 1

Werknemers van visbedrijf Baarssen

Hoedenhuis Kaptijn in de Prins Hendrikstraat

Jongerencentrum ’t Jeugd Foto’s Bertus Gerssen

Urk – nog altijd een eiland rk heeft me nooit losgelaten. Ik kwam altijd op voor ‘mijn Urk’ als iemand er zonodig weer eens iets over moest zeggen. Ik werd Urker in den vreemde en vreemde op Urk.” Fotograaf Bertus Gerssen over ‘zijn’ Urk. Op Urk. Niet in Urk. De inwoners van Urk voelen zich nog steeds eilandbewoners, hoewel het eiland al in 1939 door een dijk met Lemmer werd verbonden en sinds 1942, na het droogmalen van de Noordoostpolder, op het vaste land ligt. Een niet-Urker wordt nog steeds gezien als een ‘vreemdesnuut’. Tot de gefotografeerde Urkers de fotograaf herkenden aan zijn accent, moesten ze dan ook niet veel van hem hebben. Maar toen het ijs was gebroken, kreeg Gerssen alle ruimte en medewerking om Urk en zijn inwoners vast te leggen. Om er vervolgens achter

‘U Urk

De familie Bakker in de Bonairestraat

8 8

OV E R G R E N Z E N N R C H A N D E L S B L A D WO E N S DAG 2 4 D E C EM B E R 2 0 0 8

te komen dat Urk eigenlijk niet veel verschilt van welk dorp dan ook. Wat Urk wel onderscheidt, is het grote aantal jongeren. De helft van de bewoners is jonger dan vijfentwintig jaar. In gesprekken met de fotograaf werd al snel duidelijk dat lang niet al die jongeren op zondag nog naar de kerk gaan, zoals buitenstaanders nog altijd denken. Steeds meer jongeren gaan buiten Urk naar school. Maar trots op hun Urk zijn ze allemaal. Ze voelen zich op Urk gelukkig en dat moest zichtbaar worden in het project van Gerssens: Wie er is, die blift er al, wie er woont, die blijft er. Bertus Gerssen (1974) studeerde dit voorjaar af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag; www.bertusgerssen.nl

Nicole Robbers

Bedrijventerrein Mulder

OV E R G R E N Z E N N R C H A N D E L S B L A D WO E N SDAG 2 4 D E C E MB E R 2 0 0 8

9

Bertus Gerssen Urk nog altijd een eiland  
Bertus Gerssen Urk nog altijd een eiland  

Bertus Gerssen Urk nog altijd een eiland

Advertisement