Page 43

foto van de administrateurswoning in Way-Lima en van ‘Koffiestampende vrouwen’.100 Drie andere foto’s figureren in het recentere Het Indië boek. Dit boek heeft als drieledig doel. Het wil herinneringen oproepen aan dit ‘verdwenen’ land, dienen als een eerste kennismaking met de moderne geschiedenis van NederlandsIndië en een deel van de fotocollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te ontsluiten voor geïnteresseerden.101 Het album laat ons zien dat fotograferen in de tropen moeilijk was. Welgestelde amateurs moesten veel moeite doen om met matige foto’s thuis te komen. Het onroerend goed, de infrastructuur, de werknemers en het product waren het hoofdonderwerp van het album. De boodschap is er een van vooruitgang, arbeid en modernisering. De foto’s konden dienen als aanvulling op een geschreven rapport of thuis, als album uitgegeven, aan aandeelhouder cadeau gedaan worden. Foto’s brachten

zo

de

kolonie

dichterbij

en

directer

onder

de

aandacht.

De

koffieonderneming bleef niet een abstractie van cijfers maar werd zichtbaar. Hierdoor werd het voor aandeelhouders en commissarissen ook mogelijk op basis van het album ‘hun’ onderneming aan een visuele inspectie te onderwerpen.

100

Hendrik Muller, Muller, een Rotterdams zeehandelaar, t.o. 454, In het album zijn dit foto 18 en foto 26. 101 Boomgaard, Het Indië-boek, 6, voor de foto’s: 254, 275 en 312, in het album zijn dit foto 30, 57 en 55.

43

Het koloniale album als verhaal  

Het koloniale album als verhaal

Het koloniale album als verhaal  

Het koloniale album als verhaal

Advertisement