Page 1

19 83

6 20 0 er , Ba y

20 0

19 95

7

ol ,

n,

Bo

se ij

er , kk

f

Ba

GK

st

ar

om

ja 50

an Ch

20 10

19 45 -1 99 5

Th rk wo es : fa c ng gi

co Re

ek

or st hi a k: oo ob ot e Th

ic h En

dl

ph

so

ke ry St y Ro

dg

er , ur he Sc l? al er üb

r:

wi e

hu er st Oo er

rd

Pi et

19 87

er , tn at Pl 0 19 43 -1 95

is

U. S. A.

4 20 0 s, in ll Co es ur pi ct

reader fotografie & industrie

De

to

19 93 n, Ve e Va n el , ah St y? ph ra og ot ph is at wh ll , We

[1 81 618 85 ]

20 03

20 10 r, ge ra ed rg So n ke ro e( s) t mo n ee st or De

sc

ho

lectoraat fotografie • reader fotografie & industrie

‘je hebt maar één lezer, en dat is je volgende opdrachtgever (...) voor de opdrachtgever is het een groot spel van ijdelheden, zo’n gedenkboek. hij wil een schitterend boek. want het is zíjn boek. hij is het boek. zijn ijdelheid is boek geworden. hij ligt daarin vast voor de eeuwen ...’ Max Dendermonde, 1988

reader fotografie & industrie samenstelling Bart Sorgedrager, Flip Bool

➊ bart sorgedrager de schoorsteen moe(s)t roken ➋ urs stahel industrial photography: the theater of objectivity ➌ michael collins record pictures: photography and realism ➍ anneke van veen ‘met de erkende photographische getrouwheid.’ ➎ steven w. plattner the standard oil photography project 1943-1950 ➏ hans scheurer expedities in niemandsland ➐ gerry badger point of sale. the company photobook ➑ mirelle thijsen the corporate photobook: 1945-1965 ➒ flip bool vrijheid in gebondenheid ➓ wibo bakker de toekomst van de documentaire bedrijfsfotografie lectoraat fotografie akv|St.Joost Avans Hogeschool Breda

Het doel van de readers van het lectoraat fotografie is om de belangrijkste literatuur direct toegankelijk te maken. De combinatie van tien artikelen en de verwijzing naar tien boeken zijn voldoende voor een eerste introductie in een specifiek onderwerp. Een tweede doel is om de discussie over een specifiek onderwerp te voeden. De samensteller streefde door de keuze van de artikelen naar een representatief overzicht van de discussie over dit onderwerp. Suggesties voor alternatieve artikelen of aanvullingen zijn welkom. auteursrechten akv | St.Joost maakt gebruik van de ‘Readerovereenkomst’ tussen de hboraad en de stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (pro): www.cedar.nl/pro. Deze regeling maakt het mogelijk om teksten waar auteursrecht op rust voor onderwijsdoeleinden te reproduceren. De reproducties zijn zowel op papier als in digitale vorm beschikbaar.

Het omslagcitaat is ontleend aan Max Dendermonde, De laatste beeldschone zwendel, Het Spectrum, Utrecht 1988 (p80-81), sleutelroman over fotografen en ontwerpers van bedrijfsfotoboeken. Zie het artikel van Flip Bool in deze reader.


meer lezen over fotografie & industrie De tien in deze reader opgenomen artikelen vormen een eerste kennismaking met dit onderwerp. De hieronder genoemde publicaties zijn – naast de boeken waaraan verschillende artikelen in deze reader zijn ontleend – relevant voor verdere studie. In alfabetische volgorde: • Marga Altena Visuele strategieën. Foto’s en films van fabrieksarbeidsters in Nederland 1890-1910 Amsterdam: Aksant 2003 • Elspeth H. Brown The corporate eye. Photography and the rationalization of American commercial culture 1884-1929 Baltimore / London: Johns Hopkins University Press 2005 • Mariëtte Haveman Zwarte rook / Black smoke. Fotografie en steenkool in de twintigste eeuw / Photography and coal in the twentieth century Rotterdam: NAi Uitgevers / Nederlands Foto Instituut 2003 • Kai-Olaf Hesse, Andrea Mader Reviere zwischen den Städten. Genius Loci von Kohle und Stahl Neurenberg: Verlag für Moderne Kunst Nürnberg 2010 • F. Jack Hurley Industry and the photographic image: 153 great prints from 1850 to the present New York: Dover Publications 1989 • Lisa Kosok, Stefan Rahner Industrie und Fotografie. Sammlungen in Hamburger Unternehmensarchiven Hamburg: Museum der Arbeit 1999 • Elizabeth Anne McCauley Industrial madness. Commercial photography in Paris 1848-1971 New Haven / London: Yale University Press 1994

• David E. Nye Image worlds. Corporate identities at General Electric, 1890-1930 Cambridge: The MIT Press 1985 • Sigrid Schneider Schwarzweiss und Farbe. Das Ruhrgebiet in der Fotografie Essen: Ruhrlandmuseum 2000 • Klaus Tenfelde Bilder von Krupp. Fotografie und Geschichte im Industriezeitalter München: Verlag C.H. Beck 1994 • Mirelle Thijsen ‘Wat wij maken. Zetten en drukken in bedrijfsfotoboeken’ pagina’s 193-215 in: Joan Hemels, Henk Demoet (red.), Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie Leiden: Uitgeverij Compres 2001 • Mirelle Thijsen Analysing work today: from seminal company photobook to unorthodox annual report. Conceptual documentary and the representation of people working and office life Schaden.cahier _ 001 Keulen: Schaden 2010 • Giorgio Wolfensberger, Urs Stahel Industriebild. Der Wirtschaftsraum Ostschweiz in Fotografien von 1870 bis heute Winterthur / Zürich: Fotomuseum Winterthur / Werd Verlag 1994

reader fotografie & industrie contact Uiteraard is het altijd mogelijk om opmerkingen over de individuele artikelen en over de reader te maken. De inhoud, de vormgeving en de keuze van de artikelen staan voortdurend ter discussie. En dat is precies het doel van deze reader. Suggesties voor verbeteringen en aanvullingen zijn welkom. lectoraat fotografie akv|st.joost beukenlaan 1 4854 ta breda postbus 90 116 4800 ra breda 076 5 250 370 fotografie.akvstjoost@avans.nl samenstelling en redactie Bart Sorgedrager, Flip Bool basisontwerp en typografie Jaap van Triest ontwerp Linda Rommens lettertype ffLegato productie print- en bindwerk Printbind, Boxtel pro-relatienummer: pr.00132.915 versie 1 2010

readers van de lectoraten van akv|st.joost breda • beeldende kunst: medium, vorm en inhoud (1 en 2) samenstelling Bas van den Hurk • beeldende kunst: ervaring (1 en 2) samenstelling Bas van den Hurk • esthetiek samenstelling Karel van der Waarde • fotoboek! samenstelling Rik Suermondt • geschiedenis van het grafisch ontwerpen samenstelling Mark Schalken 1 tot 1850 woorden en beelden, machten en meningen 2 1850-1945 massacommunicatie en de strijd om het schone & goede 3 1900-1945 revolutionaire rumine: de avant-garde en het vooroorlogs modernisme 4 1945-1985 naoorlogs functionalisme: de organisatie van vorm, proces en samenleving 5 1960-1985 alternatieven: expressie en kritiek in de consumptiemaatschappij 6 vanaf 1985 alles nieuw? media, cultuur en visuele communicatie 7 toekomst van het grafisch ontwerpen • het hart van mijn praktijk samenstelling Mark Schalken • huisstijlen samenstelling Wibo Bakker • information design samenstelling Karel van der Waarde • metaforen in beeld samenstelling Toni Mazel • nieuwe typografie samenstelling Karel van der Waarde • pictogrammen samenstelling Wibo Bakker • semiotiek samenstelling Anke Coumans • the past in the present samenstelling Frank van der Stok • typografie samenstelling Karel van der Waarde • verpakkingen samenstelling Wibo Bakker • visuele retorica samenstelling Hugues Boekraad • voyeurisme samenstelling Karin Krijgsman • walter benjamin samenstelling Michiel van Opstal • wat is grafisch ontwerpen samenstelling Karel van der Waarde • familiebeelden auteur Flip Bool • graphic design grafisch ontwerpen graphic auteur design grafisch ontwerpen pyamocracy Meike Eggers

➊ bart sorgedrager de schoorsteen moe(s)t roken ➋ urs stahel industrial photography: the theater of objectivity ➌ michael collins record pictures: photography and realism ➍ anneke van veen ‘met de erkende photographische getrouwheid.’ ➎ steven w. plattner the standard oil photography project 1943-1950 ➏ hans scheurer expedities in niemandsland ➐ gerry badger point of sale. the company photobook ➑ mirelle thijsen the corporate photobook: 1945-1965 ➒ flip bool vrijheid in gebondenheid ➓ wibo bakker de toekomst van de documentaire bedrijfsfotografie lectoraat fotografie akv|St.Joost Avans Hogeschool Breda

reader fotografie & industrie  

reader fotografie & industrie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you