Page 1

7 JULI DORDTSE

BOEKENMARKT

MIJN

© joh an va nd en tol .nl

dordtseboekenmarkt.nl


1

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Inhoud Mijn debuut als uitgever

3

Dordrecht, een droomdebuut

4

Programma Dordtse Boekenmarkt 2013

10

Muziek tijdens Dordtse Boekenmarkt

12

Iedereen is debutant

16

Plattegrond Boekenmarkt

20

Deelnemersoverzicht

23

Specialiteitenoverzicht

34

Dit gidsje wordt u aangeboden door

Stichting Kunstrondje Plus en:

Colofon Organisatie en uitgever Stichting Kunstrondje Plus Postbus 423, 3300 AK Dordrecht info@dordtseboekenmarkt.nl www.dordtseboekenmarkt.nl Vormgeving Johan van den Tol, Zuidhorn Drukwerk Dekkers van Gerwen, Dordrecht Oplage 10.000 exemplaren Beeldmateriaal DVKA, VVV Dordrecht, Stadsarchief Dordrecht/DiEP, de Bibliotheek A tot Z

Alle informatie in dit gidsje is opgenomen naar de stand van zaken per 22 april 2013. Dat betekent dat wij een voorbehoud moeten maken voor noodzakelijke, latere wijzigingen in deelnemerslijsten en programma’s. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Kunstrondje Plus, gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderzijds openbaar te maken. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Mocht er toch onvolledige of onjuiste informatie in deze uitgave zijn opgenomen, dan bieden wij, de Stichting Kunstrondje Plus, hiervoor onze excuses aan. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid.


De Dordtse Boekenmarkt 2013

3

Mijn debuut als uitgever Van alles is wel een eerste keer te benoemen maar daarmee wordt het nog geen debuut. Mijn debuut als keeper in de 2e klasse KNVB, mijn debuut als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Dordrecht, mijn debuut als….. Toch kies ik voor iets met boeken: “de uitgever”

Met 35 gespecialiseerde advocaten snel en persoonlijk van probleem tot oplossing!

Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

www.tenholternoordam.nl

Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl

In 2005 was het thema van de Dordtse Boekenmarkt. 60 jaar bevrijding en vrijheid”. Wij hebben toen gekozen voor een bijzondere invulling van dit thema. We wilden een boek maken over die laatste maanden van de oorlog en de eerste van na de bevrijding. Maar ja, hoe doe je dat, want ervaring hadden we geen van allen. Wel hadden we een uitstekend vormgever, Johan van den Tol. En vanuit eerdere edities van de Boekenmarkt kenden we ook nog een bekend Dordts schrijver: Casper Markesteijn. Ook een bevriend drukker hadden we al, Harjan Dekkers. We overlegden met de boekhandelaren in de stad en kwamen al snel op de interview-vorm en Casper zou dit doen. Januari 2005. De tijdsplanning was royaal, de gedachte was om het boek tijdens de Boekenmarkt te introduceren. Zo gezegd, zo gedaan, nou ja, niet echt dus. De boekhandelaren kwamen begin maart tot de conclusie dat het beter was om het boek al op Koninginnedag in de winkels te hebben. Dat werd dus een inhaalrace. Door oproepen in de lokale pers en bezoeken aan verzorgingshuizen, kwamen we in contact met zo’n twintig co-auteurs en kon Casper aan de slag met V.l.n.r.: Johan, Herman, Elseline en Casper. zijn ouderwetse cassetterecordertje. Begin april was hij klaar met de uitwerking van de gesprekken en konden Johan en ik proberen om bij die verhalen in het Archief de passende foto’s te vinden. Gewapend met onze eigen scanner lukte het ons om binnen twee dagen de nodige foto’s en documenten te verzamelen. Vervolgens had Johan een week de tijd om er een boek van te maken. En toen kwam de eindredactie, Casper was helemaal gaar en ik had er geen oog voor. Dus hebben we op het allerlaatste moment Elseline Knuttel van uitgeverij De Inktvis bereid gevonden om dat werk te doen. Het werd nachtwerk, maandagochtend moest alles compleet bij Dekkers liggen en zondagnacht om 3 uur was het eindelijk klaar: “het vergeten geheugen” was geschapen. Een geweldige belevenis, maar het bleef bij dit ene debuut. Welkom op de Dordtse Boekenmarkt Herman Koekkoek mede namens Kim Cohen, Evelien Holster, Fay Huigen, Ankie Kesseler, Casper Markesteijn, Wilma de Prie, Manja Slingerland, Maria Sumaryanto, Johan van den Tol, Wilma Verhoeven e.v.a.


4

Dordtse Boekenmarkt 2013

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Dordrecht een droomdebuut Debuteren, hoe doe je dat? Het is een begin van iets nieuws, iets wat je nog niet eerder hebt gedaan. Zo werd Dordrecht in 1220 als eerste in het graafschap Holland een stad. Het was een droomdebuut.

Langs de stad stroomden brede rivieren en Dordrecht had een onmiskenbaar strategische ligging ...

De eerste stad Dordrecht debuteerde als stad in 1220 toen de Hollandse graaf de aan de monding van een veenriviertje ontstane plaats, stadsrechten verleende. Langs de stad stroomden brede rivieren en Dordrecht had een onmiskenbaar strategische ligging op de handels- en scheepvaartroute van oost naar west. Een mooie plek om tol te heffen, dat had de graaf goed gezien. Aan het einde van de dertiende eeuw kwam daar nog eens het stapelrecht bij, dat Dordrecht bepaald geen windeieren zou leggen. Het stapelrecht bepaalde dat alle over de rivieren aangevoerde goederen in Dordrecht opgeslagen, en pas daarna, verkocht mochten worden.

Droomdebuut Zo kon het gebeuren dat Dordrecht snel groeide: de functie als stapelstad zorgde voor veel bedrijvigheid, trok kooplieden aan en bracht een toenemende welvaart. Dordrecht beleefde al lang vóór de Hollandse Gouden Eeuw begon, een ongekende bloei en toenemende rijkdom. Maar de stad had ook invloed op het politieke en religieuze toneel. En vergeet de schilderkunst niet. Rijke families lieten zich graag portretteren of hun huizen aankleden met landschapsschilderingen. Kunstenaars voelden zich welkom in de stad. In alle opzichten ging het Dordrecht voor de wind: de stad als droomdebuut.

Nieuwe Haven Vond de handel in de vroege middeleeuwen vooral plaats in de Oude Haven (nu Wijnhaven) en de Voorstraatshaven, later verplaatsten de handelsactiviteiten zich meer naar de Wolwevershaven en Nieuwe Haven, buiten de oorspronkelijke stadsmuur. Zandbanken in de Maas werden opgehoogd en bebouwd

5

de voordeur, die in 1960 is aangebracht: een vrouw op een gevleugeld paard. Het is het mythische paard Pegasus dat symbool staat voor het dichterschap. Top’s romandebuut ‘School-idyllen’ werd zowel met enthousiasme als afkeuring begroet, maar was vooral een groot succes. Het boek wordt beschouwd als de eerste moderne meisjesroman.

Met de klok mee: De Nieuwe Haven, geboortehuis Top Naeff, de Wolwevershaven

en de havens uitgegraven. Hier ontstond ‘het Nieuwe Werck’. Pakhuizen en voorname woonhuizen wisselden elkaar af langs de havens. De drukte die er in vroeger eeuwen in dit stadsdeel heerste, is er nu niet meer, maar wandelen langs de schilderachtige historische havens kan gelukkig nog steeds.

Meisjesroman In het huis op nummer 38 aan de Nieuwe Haven werd de schrijfster Top Naeff (1878-1953) geboren. Het huis keek uit over de Nieuwe Haven en de Lange IJzeren Brug (toen nog een houten brug), de Knolhaven en de Vismarkt. Het huis is gemakkelijk te herkennen aan de plastiek boven

Van Gijn Top was dol op haar grootvader die aan de Wolwevershaven woonde. Ze kwam graag bij hem op bezoek, net als in het huis van haar oudoom Simon van Gijn, die met zijn vrouw in een groot patriciërshuis aan de Nieuwe Haven woonde. Zijn woonhuis kunt u zèlf ook bezoeken, want het is nu een museum. Simon van Gijn verzamelde historische prenten, kunst en alles wat met de geschiedenis van zijn stad te maken had. Kijk uw ogen uit in de originele stijlkamers van zijn huis!


6

Dordtse Boekenmarkt 2013

Rebels Top’s familie behoorde tot de deftige burgerij, haar moeder was een telg uit de vooraanstaande familie Vriesendorp. Maar haar karakter vertoonde rebelse trekjes, ze hield van pretjes en uitgaan in de schouwburg. Het kattenkwaad dat de meiden in ‘School-idyllen’ uithaalden en hun opstandige gedrag waren de schrijf-

draadsheid hoort bij kinderen. De tentoonstelling ‘De Kunst van het Opvoeden’, die tot 15 september in het Dordrechts Museum te zien is, toont aan de hand van tachtig schilderijen uit de zestiende eeuw tot nu het verlangen naar goed opvoeden. De tentoonstelling sluit aan op de televisieserie ‘De Kunst van het Opvoeden’ waarin steeds een

Boekhandel

Wij hebben

Boekhandel Boekhandel Vos en van der Leer bv

E-mail: vosvdleer@libris.nl website: www.vosvdleer.nl

Boekhandel Vos en van der Leer bv E-mail: vosvdleer@libris.nl website: www.vosvdleer.nl

kraamnummer 3 winkels vol verhalen Binnenstad, Scheffersplein Voorstraat 258A 3311 ET Dordrecht T 078 648 99 11

Sterrenburg, Winkelcentrum PA de Kokplein 129 3318 JW Dordrecht T 078 617 37 97

700A, 700B

Stadspolder, Winkelcentrum Bieshof Van Eesterenplein 133 3315 KV Dordrecht T 078 621 22 65

3 winkels vol verhalen Binnenstad, Scheffersplein Voorstraat 258A 3311 ET Dordrecht T 078 648 99 11

Sterrenburg, Winkelcentrum PA de Kokplein 129 3318 JW Dordrecht T 078 617 37 97

Stadspolder, Winkelcentrum Bieshof Van Eesterenplein 133 3315 KV Dordrecht T 078 621 22 65

Met de klok mee: Portret van een kind door Abraham van Strij, Huis Van Gijn, tentoonstellingsaffiches De kunst van het opvoeden en Vader en Zoons.

ster zelf niet vreemd. De rebellerende heldinnen in het tegelijk humoristische en sentimentele boek leken een afsplitsing van haarzelf. Top Naeff schreef niet alleen meisjesboeken, maar ook toneelrecensies en toneelstukken. Ze trouwde - in een vlaag van onbezonnenheid lijkt het - met een jonge huisarts die in alles haar tegenpool was. Saai, maar betrouwbaar.

Opvoedkunst Opstandige pubers, rebellerende kinderen: al eeuwen lang proberen ouders zich staande te houden als opvoeders. Een beetje tegen-

opvoedvraag centraal staat. Bekijk in Huis van Gijn ook de tentoonstelling ‘Vader en Zoons’, die een kijkje in het opvoeden in de negentiende eeuw geeft aan de hand van het met tekeningen versierde dagboek van een Dordtse vader.

Begin van vrijheid Opstandig en rebels waren Dordrecht en de Dordtenaren op zijn tijd ook wel. In de zestiende eeuw werden de Dordtse burgers steeds opstandiger: door de wreedheid van de Spaanse hertog Alva, de belastingheffingen en de opgelegde godsdienstwetten groeide de haat tegen de Spaanse

Wij hebben kraamnummer 815A


8

Dordtse Boekenmarkt 2013

overheerser. De stad ging om en koos voor Oranje. In het geheim werd een bijeenkomst belegd met twaalf Hollandse steden, die Willem van Oranje erkenden als enig stadhouder en de opstand financieel steunden. In 1572 vond deze Eerste Vrije Statenvergadering plaats in Het Hof. Het was het begin van de weg naar een onafhankelijke staat der

De Dordtse Boekenmarkt 2013

boekenuitleen in ons land! Vlakbij, in de Cornelis van Beverenstraat, woonde Top Naeff korte tijd na haar huwelijk. In 1909 verhuisden Top en haar man Wim van Rhijn naar een grotere woning aan de Johan de Wittstraat, waar Top een eigen werkkamer had en ook wel schreef in de tot tuinhuisje omgebouwde kolenschuur achter het huis.

9

Onze Top Op 6, 7 en 8 september staat Dordrecht in het teken van ‘onze’ Top. Dan organiseren verschillende culturele organisaties het Top Naeff Festival, onder coördinatie van de Bibliotheek A tot Z. Drie dagen lang zijn er activiteiten rondom de schrijfster. Denk aan een Top Naeff-wandeling, toneel van Inter Amicos, een lezing van Top’s biograaf Gé Vaartjes en een jeugdactiviteit in het Onderwijsmuseum. Daarnaast publiceert uitgeverij Liverse ter ere van het festival een bundel met de beste verhalen van Top Naeff. Hou www.debibliotheekatotz.nl, lokale media en twitter en facebook van de Bibliotheek A tot Z in de gaten voor het volledige en actuele programma van het Top Naeff Festival.

Kloostertuin Het Hof en Openbare leeszaal Wijnstraat

Nederlanden, het debuut van een vrijheidslievende republiek.

Lezen en schrijven Op de plek waar Dordrecht geschiedenis schreef, wordt nu hard gewerkt aan de herinrichting van Het Hof. Straks kunt u hier op een levendige manier met de geschiedenis van Dordrecht in aanraking komen en erover lezen. Over lezen gesproken: in 1899 opende in een groot herenhuis aan de Koningin Wilhelminastraat een openbare leeszaal, die later uitgroeide tot de nu aan de Groenmarkt gevestigde bibliotheek. Het was de eerste, voor iedereen toegankelijke

Ereburger Het huis (en het schrijfhuisje) staan er nog, op nummer 33 aan de Johan de Wittstraat, de toegangsweg vanaf het station tot de binnenstad. Top Naeff had wel een comfortabel, maar ook tragisch leven. Ze verbleef vaak buiten Dordrecht, temidden van collegaschrijvers en toneelvrienden. Eerlijk gezegd vond ze Dordrecht nogal provinciaals en weinig opwindend, net als haar huwelijk. Maar de stad waardeerde haar wel: kort voor haar (onverwachte) dood in 1953 kreeg ze, op haar 75ste verjaardag, het ereburgerschap van Dordrecht en werd ze officieel gehuldigd. Ook dat was een debuut: ze was de

eerste vrouwelijke ereburger van Dordrecht.

Getruffeerde kippenleverpastei Zoals in de biografie van Gé Vaartjes ‘Rebel & Dame, Biografie van Top Naeff’ is te lezen, kreeg Top op de huldigingsdag een diner aangeboden in het monumentale woonhuis van haar oudoom aan de Nieuwe Haven. Samen met een ‘select gezelschap’ genoot ze er van ‘getruffeerde kippenleverpastei en gekookte ossentong met madeirasaus’ en andere smakelijke gerechten. Benieuwd naar de andere ereburgers van Dordrecht? Daal dan in Intree Dordrecht, waar ook de VVV gevestigd is, de trap af

naar de kelderruimte van het gebouw en bekijk de portretten in de ereburgergalerij die hier gemaakt is. In dit voormalige bankgebouw op de hoek van de Spuiboulevard en het Achterom ben je meteen op de juiste plek om alle informatie over Dordrecht te verkrijgen. Tekst: Maria Sumaryanto, VVV Zuid-Holland Zuid. Fotografie: Stadsarchief Dordrecht, Frits Baarda, Fokko van der Straaten


10

Dordtse Boekenmarkt 2013

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Programma Dordtse Boekenmarkt 2013

Het debutantenboekenbal

vestiging Centrale Bibliotheek Dordrecht, Groenmarkt 153 Biebwinkel A tot Z, Groenmarkt 163

1

Foto Johan van den Tol

De activiteiten zijn genummerd. U vindt ze met behulp van de plattegrond op pagina 20-21.

De Bibliotheek A tot Z

De Bibliotheek A tot Z, vestiging Centrale Bibliotheek Dordrecht en Biebwinkel A tot Z staan tijdens de Boekenmarkt van 10.00 tot 17.00 uur volledig in het teken van het Debuut. Niet alleen kunt u dan gebruik maken van de reguliere bibliotheekdiensten, maar zijn er ook activiteiten in het kader van de Boekenmarkt. Zo zijn er mooie prijzen te winnen met de wedstrijd Raad de openingszin en is er een programma voor de jeugdige Boekenmarktbezoekers. Als vanouds worden buiten in een kraam ook boeken verkocht en is het mogelijk binnen in de Centrale Bibliotheek aankopen te stallen in de boekengarderobe.

Wedstrijd Raad de openingszin Weet u wie haar eerste boek begon met deze zin? "De dag dat ze aankwam, bereikte het kwik 32 graden." En van wie is deze zin, het visitekaartje van een lang en boeiend schrijverschap? "Zoiets als de perfecte tekst bestaat niet ..." De eerste zin van een debuut is het échte begin van een schrijverschap. Met deze woorden geeft een debutant een visitekaartje af dat altijd boeiend blijft om terug te lezen. Dit geldt voor schrijvers met een uitgebreid oeuvre, maar ook voor schrijvers die na hun debuut nooit meer hebben gepubliceerd. Met hun openingszin gaven al deze debutanten zich voor het eerst helemaal bloot. Kom tijdens de Boekenmarkt naar de Centrale Bibliotheek en bekijk vijf-

11

entwintig anonieme openingszinnen, afkomstig van allerlei soorten debuten. Van Nederlandse schrijvers, maar ook uit de wereldliteratuur. Kunt u achterhalen uit welke debuutromans de openingszinnen afkomstig zijn? Vul het wedstrijdformulier in en maak kans op een bibliotheekabonnement en andere mooie prijzen! De wedstrijd loopt niet alleen in de Centrale Bibliotheek Dordrecht, maar ook op www.facebook.com/ dbatotz. Meedoen kan van 5 juli t/m 3 augustus 2013.

Boekverkoop De Bibliotheek A tot Z heeft ook dit jaar een kraam op de Boekenmarkt. Hier worden boeken verkocht die niet meer geschikt zijn om uit te lenen. Jeugdboeken en romans zijn een belangrijk onderdeel van de verkoop. Kom gerust even snuffelen!

Wenen kent zijn Debutantenbal, Amsterdam zijn Boekenbal en nu Dordrecht het Debutantenboekenbal. Aanleiding: het thema van de Dordtse Boekenmarkt, “Het Debuut” en de sluiting van de Kunstkerk als muziekpodium: een tegendraads motief dus.

Heeft u al een zware tas vol boeken en wilt u nog even verder struinen over de markt? Stal uw tas dan binnen in de Boekengarderobe van de Centrale Bibliotheek. U kunt uw aankopen op een later gewenst tijdstip ophalen.

Zaterdag 6 juli vanaf 20.00 uur in de Kunstkerk. Muziek, dans en de prijsuitreiking van de Schrijfwedstrijd “Het Debuut”. Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar via de www.VVVZHZ.nl (evenementen/ activiteiten Kunstkerk)

Boekengarderobe

Kinderactiviteiten Tijdens de Boekenmarkt is er bij Biebwinkel A tot Z en Kinderboekwinkel De Giraf van alles te beleven voor de jeugd. Zoals elk jaar is er een Kindermarkt waar kinderen hun boeken en andere spullen kunnen verkopen. Maar er is nog meer te

doen! Rondom een bijzonder boek van een nieuwe kinderboekenschrijver is er een creatieve activiteit, leuk voor kinderen t/m 12 jaar. Meer informatie: www.debibliotheekatotz.nl

Kinder- en jeugdboekwinkel De Giraf Groenmarkt 163 3311 BD Dordrecht www.kinderboekwinkeldegiraf.nl tel 078 - 631 23 86


12

Dordtse Boekenmarkt 2013

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Muziek tijdens de Dordtse Boekenmarkt

Ti-an-guis

STATENPLEIN 13.30, 14.30 en 15.30 uur

ben een voortrekkersrol in Nederland en België. Veel voormalig studenten hebben al een internationale carrière. Kom luisteren naar dit debuut van aanstormende toptalenten. Sander

13

sinds 1997 en bestaat uit steltenartiesten, danseressen en muzikanten. Een samensmelting van dans, muziek, bewegingstheater en fantasierijke kostuums. Sam Shine is

Sander van Wissen, Eline Havenaar, Loïs van de Ven en Bastiaan Sparnaaij.

2

Ti-an-guis, Traces zang: Lovorka Holjevc, gitaar: Carlos Jacques Anderson en Francisco Medina, contrabas: Noa Storeter, percussie: Pepe Garcia

Een “echt” concert van Ti-an-guis bijwonen in Dordrecht. Dat kan bij Muziekstroom (voorheen Kunstkerk) in het nieuw geopende Energiehuis op 24 mei 2014.

KUNSTKERK

13.00, 14.00 en 15.00 uur De jonge formatie Ti-an-guis is een kersverse ster aan het wereldmuziekfirmament. De vijf muzikanten, afkomstig uit Mexico, Brazilië, Portugal en Kroatië, ontmoetten elkaar op het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en waagden de sprong naar het terra incognita van de wereldmuziek. ‘Traces’ is daarvan het eerste, welklinkende resultaat: een blij makende smeltkroes, een tocht door de wisselende muzikale landschappen van Europa, Azië en (Zuid-)Amerika. De simpele combinatie van percussie, gitaren en contrabas blijkt daarvoor uiterst geschikt, maar de kers op de taart is de innemende zangeres Lovorka. Met haar bereik van verschillende registers, talen en timbres is zij de ideale reisgids tijdens de swingende concerten van Ti-an-guis.

3

“Het Debuut” Jonge, uitbundige stemmen brengen prachtige klanken voort in de Kunstkerk. Ze zijn net afgestudeerd dit jaar en gaan nu de grote wereld in. Vandaag een voorproefje U kunt in de Kunstkerk luisteren naar afwisselende liederen uit opera’s, bekende en minder bekende musicals. Alle vier de performers zijn een belofte voor de toekomst en dit alles onder de inspirerende begeleiding van Koos van den Brekel. Al jarenlang de vaste begeleider van alle musicalsterren voortgekomen uit het Fontys Conservatorium. In deze Academie voor Muziek- en Musicaltheater worden de studenten opgeleid tot zangers/acteurs. De opleidingen heb-

van Wissen, Eline Havenaar, Loïs van de Ven en Bastiaan Sparnaaij. Voor het sluiten de kerk uit: 7 juli 16.00 uur Zoals u misschien weet gaat de programmering van de Kunstkerk over naar het Energiehuis en gaat de organisatie verder onder de naam Muziekstroom. Aan het eind van de dag wordt alles wat niet meegaat verkocht.

VOORSTRAAT-NOORD

4

13.30, 14.30 en 15.30 uur

Fluor Fantastic door Sam Shine Fluor Fantastic: Elegante fluorescerende wezens zijn op onderzoek uit! Niemand weet waar ze vandaan zijn gekomen, maar dat het hen hier bevalt is overduidelijk. Ze tonen zich in al hun pracht en praal. Met hun 1-meter-lange vingers onderzoeken en betasten zij hun omgeving. Sierlijk dansen zij onder de begeleiding van twee virtuoze muzikanten en betoveren jong en oud. Sam Shine Steltentheater bestaat

onderscheidend in haar genre door de spannende balans die zij zoekt tussen beeldend visueel theater en interactie met het publiek. Tijdens de optredens wordt het publiek meegevoerd naar een wereld vol wonderlijke creaturen, kleuren en glinsteringen. Toegankelijk voor een groot publiek is Sam Shine een veelgevraagd ensemble in binnen- en buitenland.


14

Dordtse Boekenmarkt 2013 Wij hebben kraamnummer 214 & 215

Strijkkwartet Cuarteto Lorca en Het Rosewood Slagwerk Ensemble

BIBLIOTHEEK

13.30, 14.30, 15.30

5

STADHUISPLEIN

13.00, 14.00, 15.00

6

Cuarteto Lorca, strijkkwartet

Rosewood Slagwerk Ensemble

Alle vier komen ze uit Spanje en hebben elkaar muzikaal gevonden op de Hogeschool voor de Kunsten Codarts in Rotterdam. Ze hebben onderricht gehad van bekende namen, zoals Henk Guittart en Asdis Valdimarschdottir, Gordan Nikolic, Gora Gribajcevic en Alexander Pavlovsky.

Het Rosewood Slagwerk Ensemble, onderdeel van muziekvereniging EMM Capelle, is een groep muzikanten die zich richt op het maken van klassieke muziek op enkel slagwerkinstrumenten. Dit uitgangspunt is uniek te noemen, voornamelijk omdat klassieke muziek doorgaans nooit voor alleen slagwerk gecomponeerd is. Door zelf alle stukken te arrangeren kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kwaliteiten van de spelers.

De inspiratie voor de naam hebben ze gevonden in de schrijver en dichter FG Lorca. Natuurlijk ook uit afkomstig uit Spanje. Deze naam sluit goed aan bij het doel van het Ensemble, namelijk het verspreiden van klassieke Spaanse muziek in Europa. Dat de meer geijkte kwartetmuziek ze ook ligt, hoort u vanmiddag. Deze vier dames spelen vandaag naast Spaanse werken, het Beethoven Strijkkwartet nr.4, op.18. en het Mendelssohn strijkkwartet nr.2. Laura Rafecas, viool; Sofia Pastor, viool; Maria Sofia Espiga Fonseca, altviool; Isabel Vaz, cello

Het idee om slagwerkinstrumenten en klassieke muziek te combineren is een idee van dirigent Peter Bansberg, die samen met aantal enthousiaste muzikanten in 1999 het ensemble voor één project opzette. Vandaag hoort u stukken uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi en de Spaanse Dansen van Moszkowski. Het plein van het stadhuis wordt gevuld door marimba’s, vibrafoons, xylofoons, en pauken. Wat heel opmerkelijk is, is dat er vandaag alleen klassiek repertoire te horen is. Zo kunt u zelfs Mozart’s Zauberflöte beluisteren.


16

Dordtse Boekenmarkt 2013

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Iedereen is debutant

7

‘Voor het eerst in het publiek optreden of van zich doen horen’. Dat is wat Van Dale over debuteren zegt. Optreden voor een publiek is niet aan ieder besteed, maar ‘van je doen horen’, ja, daar begin je allemáál mee. Nog nauwelijks uit die gezellige, warme baarmoeder of je laat je afgrijzen over die ongezellige, koude wereld luid en duidelijk blijken. En als dat niet onmiddellijk gebeurt, word je wel een handje geholpen. De eerste tik op de billen is een feit. Debuteren zal je. Goedschiks of kwaadschiks.

Debuteren op de toch al verzadigde boekenmarkt wil driekwart van de Nederlanders. Zij lijken al hun vrije tijd te steken in het op papier zetten van hun al dan niet seksueel getinte avonturen, emoties, spanningen en fantasieën. De manuscripten komen met stapels tegelijk in de postbus van de uitgeverijen, die het aller, allergrootste deel retour afzender sturen met de mededeling dat het verhaal helaas niet in hun fonds past of dat ze al ruim voorzien zijn. De echte doorzetter gaat naar een printing-on-demand uitgever die misschien wel bereid is het boek uit te geven, al is het maar in een oplage van één exemplaar. Gaat het uitgeeffeest dan nog niet door, dan rest uiteindelijk een uitgave in ‘eigen beheer’: je draait zelf op voor de kosten van het produceren van het boek en je verkoopt het op familiefeestjes, bij de buren, op markten en braderieën of in de trein. Wanhopen moet je als beginnend auteur echter nooit. J.K Rowling kwam met haar eerste Potter ook bij veel uitgeverijen niet aan de bak en het schijnt dat de mevrouw van al die

tinten lichtgrijs tot diepzwart ook in eerste instantie niemand kon vinden die rijk wilde worden. Zo zie je maar. De drie, nog jonge, nieuwkomers die tijdens de Boekenmarkt traditiegetrouw aanwezig zijn in de Kunstkerk, hebben het wel gered bij een gerenommeerde uitgever. De Bezige Bij, Podium en De Geus zijn niet de minste in de boekenwereld. En dat zijn de drie genomineerde debutanten voor de Academica Literatuurprijs ook niet. Uit ruim honderd (!) fictiedebuten die verschenen tussen 1 oktober 2011 en 30 september 2012 selecteerde de nominatiejury 15 boeken die zij de moeite waard vond om nader te bekijken. Uit die longlist werden de drie kanshebbers voor de prijs van € 10.000 getipt. Christophe Van Gerrewey (Op de hoogte), Hanneke Hendrix (De verjaardagen) en Shira Keller (M.) schreven ieder een indrukwekkend boek. Over Op de hoogte noteerde één van de juryleden o.a.: ‘Deze roman is een subliem gestileerde, aan oeverloos geoudehoer grenzende, in wezen wanhopige monoloog. Een man wil zijn voormalige vriendin op

de hoogte houden en schrijft daarom een soort, geen echte, brief aan haar. Terwijl hij schrijft, weet hij dat het een roman kan worden, die niet alleen zij, maar ook hun vrienden en vriendinnen zouden kunnen lezen. Op de hoogte speelt zich af tijdens het schrijven ervan, het schrijven gebeurt tijdens het lezen. Dat leidt, bijna halverwege, voor de lezer tot een zeer bijzonder moment van tijdloosheid, van aan de tijd ontheven zijn.’ De verjaardagen krijgt van een ander jurylid o.m. de volgende kwalificaties mee: ‘Dit gaat een gemoedelijke geschiedenis worden, is de indruk die de openingsscène in De verjaardagen van Hanneke Hendrix (1980) wekt. Een kroegbaas (….) gaat op een zonnige ochtend met een brakke kop naar zijn thuishaven. Nagenieten, opruimen, voorbereiden. Maar een krassend geluid maakt een einde aan die onbezorgdheid: in de kelder, op de dames-wc, krast een verkrachte jonge vrouw met haar nagels wanhopig over het hout van de deur. Het zegt veel dat Hendrix met dit contrast opent, want dat blijkt een kenmerk van de hele daaropvolgende roman. Met flair schildert ze een dorpsgemeenschap, de saamhorigheid én de achterbaksheid, de onderlinge band én de wurgende roddel en sociale controle. En te midden van alle tumult laat Hendrix innigheid opbloeien tussen de bastaardkinderen Boris en Lies, buitenbeentjes die toevallig ook nog buurkinderen zijn.’ En M., het boek met de kortste titel, wordt als volgt gewaardeerd: ‘Geobsedeerd door de tijd, ritualiseert zij (Leah, de hoofdpersoon, C.M.) haar leven. De tijd wordt een dwingeland als zij verliefd wordt op

17


18

Dordtse Boekenmarkt 2013

Kunstmanifestatie

Foto Koen Broos

haar nieuwe leraar klassieke talen, een zachtmoedig mens, getrouwd en vader van een zoon. Hij heet Markus Prins en als hij het intelligente meisje romantische afspraakjes toestaat, raakt niet alleen haar leven maar ook het zijne overhoop. Met de glasscherf kerft Leah zijn initiaal in haar handpalm. Die handpalm jeukt, de tijd dendert voort en waar begint de schuld? Het is een vraag die Leah altijd zal blijven bezig houden. In een suggestieve stijl met verrassende associaties en intrigerende tijdsprongen roept Shira Keller een wereld op die je bijblijft.’ Om 12.30, 13.30 en 14.30 uur worden de drie auteurs in de Kunstkerk geïnterviewd door Arjan Peters, redacteur van de Volkskrant en jurylid van de Academica Literatuurprijs. De boeken zijn ter plekke te koop. De toegang is gratis.

Foto Mike Nicolaasse

Foto Ruud Pos

Op de Kunstmanifestatie Place d’Ary op het Groothoofd in Dordrecht kijken de bezoekers als het ware mee in het atelier van de beeldend kunstenaar. Dit kruispunt van de rivieren Beneden Merwede, Noord en Oude Maas vormt het decor van een groot open verkoopatelier: een prachtig rivierengebied, mooi strijklicht, gastvrije horeca en schilderachtige havens. Onder het toeziend oog van Ary werken elk weekend vanaf 13 juli tot en met 18 augustus zo’n twintig beeldend kunstenaars op hun eigen stukje Groothoofd, Kuipershaven en Damiatebolwerk.

Deze zomer vanaf 13 juli aan het Groothoofd, Dordrecht Tot groot plezier van de kinderen is er elke middag een workshop. Dat kan zijn kleien, schilderen, beeldhouwen of textielbewerking. Het hoogtepunt elk jaar is weer het samen schilderen van een heel groot schilderij van twee bij vier meter. Een grote witte pagodetent aan de kade vormt het podium voor de musici: elke dag weer twee verschillende groepen. Gewoon lekkere muziek om naar te luisteren, jazz, funk en ook eigenzinnig werk van singersongwriters. Elke zaterdagavond is er de zomeravondfilm, beetje actie, beetje feel good, beetje filmhuis.

De Academica Literatuurprijs kent telkenjare geweldige winnaars. Wie kent niet Erik Menkveld, de winnaar van vorig jaar. En wie heeft intussen nog nooit gehoord van de gelauwerde Peter Buwalda, winnaar in 2011! Op donderdag 12 september vindt in het Haagse theater Diligentia aan het Lange Voorhout de 18e editie van de Academica Literatuurprijs plaats. Dan wordt bekendgemaakt wie van de genomineerden de € 10.000 en de award wint. Tafelheer zal Abdelkader Benali zijn die de genomineerden interviewt. Mits tijdig aangemeld, is de toegang gratis voor dit mooie evenement. Zie www.academicaliteratuurprijs.nl en www.dordtliterair.nl

Foto's: Fokko van der Straaten en Johan van den Tol

www.placedary.nl


De Dordtse Boekenmarkt 2013

PlattegrondO U Boekenmarkt DE MAAS

nk ad e

(146

)

To re n

rst ra at N

oo rd

aa t

Vo o

Vl

Museum/monument

ak

Toiletwagen

n

ve

Wi

lstr.

ijk

k

t

71)

mh

8) -24

um

Ves t

str . (2

Kro

00

p nk jne

se

Dordrechts Museum

Mu

gu

uw ( r.

st

3 7

St

.J

5 -2

or

isw

eg

7)

t aa

9 24

Kunstkerk

) 68

Sc h Ku ouw nst bu min rg

ie

Au

N

4)

(

0-1

-5

m Lo

uistr.

. str rd

ba

Grote sp

. str

66

Vr ie

4)

se

ree

Ba

gi

Boo

st

ut

Arend MaartensHof

ho

Sa

ng

ga

ris

2-

at

61

tra

at (

fs

tra

00

(5

l Ko

ss

Kr om

Vi

L. B

(300-412) 8 -4

4

Statenplein 78

np460-

e at

St

sti

2

ts ) laa 77

t (10

am

of

(4

str

aa

str

or Vo

7 t(

r st

H

t aa

se

)

11 3)

1 .(4

str

t (7 aa

ie Vr

-6 00

6

4

str

73

19

8)

71

00

sloo

4 3-

tr.

(8

ver

ou

ego

) 26

ws

-8 17

or Vo

(6

81

0-

(80

Vo

No

HET HOF

lf Ko

tr.

rss

we

ou

Grotekerksbu urt

6)

or

) 43

Bibliotheek / t Speciaal voor ark kinderen nm oe r 1 5 G

. str

( ord

eu

esh

Stadhuis

Voorstraa t

ra

at

DRIEVRIENDENHOF

jn

ho f

rom

gjes

og Va n

Mer

C. de Wittstr. UITSTAPHALTE CENTRUM

ijk sd

CENTRAAL STATION NS

g

er ek

BeverwijcksPlein

we

Bl

Johan de wi

VEEMARKT

Hellin gen

Spuiw

eg

ttstr.

se

HALTE NAAR PARKEERTERREINEN ENERGIEHUIS EN WEESKINDERENDIJK

Ho

Vri e

SPUIHAVEN

str ate n

sin g

el

Vrieseplein

el

ACHTEROM

ard

ng

oulev

lsi

Spuib

Bo

WEESKINDERENDIJK

nd

Achte

A16 ROTTERDAM - BREDA

gel

end

Ste

Ste

-99

64

Scheffersplein

Vle

Gro Kerks te plein

rug )

Stadhuisplein

trijsin

ord

jnb

u Nie

t ga

Grote Kerk

No

ENERGIEHUIS

Ve st

Ha

Munt

t

we

Kn

N3/A15 PAPENDRECHT GORINCHEM - UTRECHT

Ni

B po lauw pleorts in -

Grote Markt

ol

Huis Van Gijn

e

nn

Bi

en

v ha

Doe

st

ve

ale

nw

Ve s

nw

ite

brug (47

ale

Nieuw

Bus Parkeerterrein

)

tot Stadhuisplein

Van S

Otto Dickeplein

str

Toilet

700-733 Voorstraat vanaf Scheffersplein

oulevard

k

Horeca

st 800-843 Groenmarkt ve - Stadhuisplein

rte

dij

Geldautomaat

600-664 Visstraat

aa

av

EHBO

Waterbus

Rie

Ta an ka de

Parkeerhaven

Ma tte

301-484 Statenplein - Statenplaats 500-568 Sarisgang

ns

ijn str aa t

Parkeergarage en

200-257 Nieuwstraat - Museumstraat

Bu

en

weu Ni erks k lein p

413-426 Hofstraat

v we

straa t

l

Route boekenmarktWo

100-171 Steegoversloot

a

ekade

Boom

av

sh

er

Legenda

Voorstraat Noord - Scheffersplein

de

Merw

Activiteiten, kraamnummers & locatie

W

1-98

Groothoofd

21

-63

7

Voorstr. Noord

t/m

Wijnstraat

1

rs h

T

Ku ip e

H

Dordtse Boekenmarkt 2013

na

20


De Dordtse Boekenmarkt 2013

23

Deelnemersoverzicht met kraamnummers

Wij hebben kraamnummer 54 t/m 57

in- en verkoop van: boeken, strips

De kraamnummers kunt u vinden op de plattegrond op pagina 20 en 21.

en

LP's

Wij hebben kraamnummer 24, 25, 309, 310

maandag tot zaterdag geopend van 11.00-17.00 uur tevens 1e zondag v.d. maand geopend van 12.00-1700 uur boomstraat 5 - dordrecht - tel. 078 - 6137988 email: ron@boekenla.nl - www.boekenla.nl

De 2 uiltjes Voorstraat 154 3311 ES DORDRECHT 06 - 19116882 info@2uiltjes.nl 2uiltjes.nl 41 2Hb “De Trolllandt” Van Speijkstraat 28 7482 BN HAAKSBERGEN 053 - 5727581 falcoboeken@ziggo.nl 200, 201, 202

A AAB Meerkoetstraat 9 9269 NA VEENWOUDEN 0511 - 475166 aabeveen@knid.nl 341, 342, 343 Piet Aarts Boeken J. van Riebeeckweg 88 6861 BJ OOSTERBEEK 026 - 3338089 462, 463 Alcheringa Overtocht 14 2411 BV BODEGRAVEN 0172 - 618540 a.honkoop@alcheringa.nl alcheringa.nl 102, 103 Aldus Zuidplein 558 3083 CX ROTTERDAM 010 - 4861418 164, 165, 166, 167

Van Apeldoorn Plantsoen Welgelegen 75 7321 ZK APELDOORN 06 - 51492114 h.w.kroes@upcmail.nl 407, 408, 409

Barnabooth K. Doormanlaan 49 3572 NE UTRECHT 030 - 2733094 trooij@planet.nl 105, 106, 107

Archivelabel Books Kanariestraat 17 4815 EL BREDA 076 - 5714912 pjmvanderpol@kpnmail.nl 425, 426

Beemsterboer Westerweg 22 1862 CE BERGEN NH 072 - 5896717 vof-beemsterboer@ hotmail.com 100, 101

Ariëns Boeken Ridderstraat 16 6511 TM NIJMEGEN 06 - 54914458 r_ariens@hotmail.com 247, 248 Stichting Atalanta Simon Bolivarstraat 87 3573 ZK UTRECHT 030 - 2722650 atalanta@at-a-lanta.nl at-a-lanta.nl 416 A-Z Boeken Tussenlanen 10 2861 CD BERGAMBACHT 0182 - 351145 badehoop@gmail.com 22, 23

B Baarda Boeken Hoge Nieuwstraat 50 3311 AK DORDRECHT 078 - 631 09 40 baarda@xs4all.nl 383, 384

De Beer Wilhelminastraat 29A 1561 ZP KROMMENIE 075 - 6226652 beerenboek@hetnet.nl antiqbook.nl/beer/catalogi 245, 246 Van Berge Boeken Hora Siccamasingel 115 9721 HC GRONINGEN 050 - 3125307 petergvb@gmail.com 334 Van den Berk Boeken Pater Brugmanstraat 68 6522 EP NIJMEGEN 024 - 3223491 336, 337, 338, 339 De Bezeten Bezitter Boomstede 564 3608 BM MAARSSEN 06 - 54613485 tonmackaaij@hotmail.com 75, 76, 77, 78

Amaryl 1e Keucheniusstraat 25 Hs 1051 HN AMSTERDAM 020 - 6828386 amarylbooks.nl 378, 379

Bagage Voorthuizerstraat 74 3881 SJ PUTTEN 0341 - 354532 info@bagageantiquariaat.nl bagageantiquariaat.nl 830, 831, 832

Bibliotheek van A tot Z Groenmarkt 153 3311 BD DORDRECHT 078 - 6205500 fhuigen@debibliotheek atotz.nl debibliotheekatotz.nl 815

Anglo-Dutch Books Krugerstraat 14 4791 JG KLUNDERT 0168 - 403374 anglodutch@live.nl anglodutchbooks.nl 653

Barabas Strijensedijk 3-5 3295 KL 's-GRAVENDEEL 06 - 16110888 j.hardenbol@chello.nl profbarabas.nl 134, 135, 136, 137

Biesbosch Antiquariaat Noorderelsweg 2A 3329 KH DORDRECHT 078 - 6213921 nvd.strix@planet.nl 147


24

Dordtse Boekenmarkt 2013

International Biggles Association Voorstraat 118 3311 ER DORDRECHT 06 - 20667378 evenementen@biggles.nl biggles.nl 335 Bij Nader Inzien Heemraadstraat 219 2586 SW DEN HAAG 070 - 3500430 robkollaard@zonnet.nl 500, 501 Blansjaar Brederodelaan 47 2061 KG BLOEMENDAAL 06 - 30477776 ant.blansjaar@gmail.com 349, 350, 351 De Blauwe Aarde Dorpstraat 32 9911 PC OOSTERWIJTWERD

0596 - 623967 info@deblauweaarde.nl deblauweaarde.nl 616, 617

Handboekbinderij De Blauwe Nachtegaal Oudendijk 56 3318 AH DORDRECHT 078 - 6186563 jecos@planet.nl 159A Bloemberg Boeken Oud Zevenaarseweg 68 6905 AN ZEVENAAR 0316 - 333489 info@bloembergboeken.nl bloembergboeken.nl 232, 233, 234 Blokken Zaagmolenstraat 165-B 3036 HK ROTTERDAM 010 - 4677519 boekhandelblokken@ zonnet.nl 89, 90, 91 Blue Beverveld 17 8017 LA ZWOLLE 038 - 4652253 gwagterhuis@hotmail.com 551 552, 553, 554 Boek & Meubel Debussylaan 40 7333 DH APELDOORN 055 - 5340188 info@boekenmeubel.nl boekenmeubel.nl 464, 465

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Boek na Boek Kelloggplaats 702 3068 XL ROTTERDAM 010 - 2239935 info@boeknaboek.nl 700, 701, 702, 703

Boekieboekie Twiskeweg 160B 1503 AD ZAANDAM 075 - 6311852 twiske@zonnet.nl 366

Boek Oase Elandveld 36 8017 LJ ZWOLLE 06 - 26627354 schui36@home.nl 721

De Boekvinder Paulineweg 17 1865 AD BERGEN AAN ZEE 072 - 5818282 info@boekvinder.nl boekvinder.nl 503, 504

Boekenburg Grote Buren 23 8749 GD PINGJUM 0517 - 579536 bert@boekenburg.nl boekenburg.nl 318, 319

Bohré Boeken Krommekamp 260 3848 DT HARDERWIJK 0341 - 429452 bohre-boeken@hetnet.nl 70, 71

De Boekenla Boomstraat 5 3311 TC DORDRECHT 078 - 6137988 ron@boekenla.nl boekenla.nl 24, 25, 309, 310 Hans de Boekenman T. van Berkhoutstraat 43 2032 LJ HAARLEM 516, 517 De Boekenmand Van ‘t Woutstraat 8 3223 JA HELLEVOETSLUIS 0181 - 312139 k.mand@upcmail.nl 404, 405, 406 Boekenspul Vledderdiep 4 8032 NM ZWOLLE 038 - 4543278 boekenspul@home.nl 513, 514, 515 Boekenvink Goudvinkenstraat 6 7101 GK WINTERSWIJK 06 - 43022212 info@visboeken.nl visboeken.nl 600, 601, 602 Boekenvleugel De Pole 4 8604 VE SNEEK 06 - 81891489 boekenvleugel@ hotmail.com 511, 512

Boris - Mr. Wiki Neuhuysstraat 1 3741 SN BAARN 035 - 5429230 stripjes@versatel.nl mr-wiki.nl 712, 713 Bougainville Rozensteinstraat 48 2242 VT WASSENAAR 070 - 5111739 schifelt48@ziggo.nl 726, 727 Brink-Piano’s Cloosterweg 7 2103 SE HEEMSTEDE 023 - 5329386 info@brinkpiano.nl brinkpiano.nl 352, 353 Büchmania Postbus 1355 2302 BJ LEIDEN 06 - 22957811 info@buchmania.nl buchmania.nl 822 Budget Boek B. van der Leckstraat 20 1816 XP ALKMAAR 072 - 5111924 budgetboek@hotmail.com budgetboekonline.nl 529, 530, 531, 532 Henk van der Burg Postbus 91086 3007 MB ROTTERDAM 06 - 10924942 info@henkvanderburg.nl henkvanderburg.nl 114, 115, 116

BuyTheBook.nl Wilgenplaslaan 208 3052 SL ROTTERDAM 06 - 53190279 m.mierlo10@gmail.com buythebook.nl 154

D

C

Damokles Piet Heinstraat 129 2518 CG DEN HAAG 070 - 3458575 books@damokles.nu damokles.nu 608, 609, 610, 611

Camar Rembrandtlaan 57 3931 TJ WOUDENBERG 033 - 2863170 info@camar.nl camar.nl 51, 52, 53 Cartouche Kringdans 99 2907 RL CAPELLE AAN DEN IJSSEL 010 - 4778831 a.d.brevoord@online.nl 141, 142 Clio Acacialaan 30 1185 RE AMSTELVEEN 020 - 6474559 info@cliobook.nl cliobook.nl 26, 27, 28 Galerie De Compagnie Kuipershaven 21 3311 AL DORDRECHT 078 - 6317918 galeriedecompagnie.com 312, 312A Coverall Stadhoudersweg 138 A 3039 CM ROTTERDAM 06 - 28054747 look@coverall.nu coverall.nu 156, 157, 158, 159

Van Dam Schweitzerplein 11 2806 ZR GOUDA 0182 - 526781 j.van.dam56@kpnplanet.nl 662

Das Gute Ist Immer Da! Kleine Overstraat 33 7411 JH DEVENTER 0570 - 644625 470, 471 Delfshaven R. Faasenstraat 12 A-B 3025 GL ROTTERDAM 010 - 4767879 boekhandeldelfshaven@ gmail.com boekhandeldelfshaven.nl 300, 301, 302

25

Dichter bij Dordt Bomkade 4 3311 JD DORDRECHT 078 - 6145665 w.westerhof@online.nl 811, 812 Hobby-boekbinder Wim Dolman Koninginnestraat 5 3311 WR DORDRECHT wim@boekbinderdordrecht.nl boekbinder-dordrecht.nl 159A Don-lo Hopveld 26 5467 KB VEGHEL 0413 - 342009 donders.l@home.nl 717, 718 De Doolhof Marterlaan 57 1216 EW HILVERSUM j.p.bierens@chello.nl boekwinkeltjes.nl 138, 139

Demian Van Blankenheymstr. 59 3817 AE AMERSFOORT 033 - 4617036 demianboeken@hetnet.nl 168, 169, 170, 171

A.J.M. van Doorn Dijkstraat 43 8801 LS FRANEKER 0517 - 394868 door7215@planet.nl 316, 317

Derks Rozenhof 12 3311 JT DORDRECHT 06 - 53966494 keesderks@kpnplanet.nl 117, 117A

Dordtse Musea Museumstraat 32 3311 XP Dordrecht www.dordrechtmuseum.nl 227

Des Indes Hoofdstraat 74 3972 LB DRIEBERGEN 0343 - 533068 indes@xs4all.nl antiqbook.nl/desindes 110, 111

DordtShop Blindenliedengasthuissteeg 20 3311 NB DORDRECHT 078 - 6149277 jaapbouman@dordt.net 420


26

Dordtse Boekenmarkt 2013

De Drie Waarden Houtstraat 79 2861 TX BERGAMBACHT 06 - 28508091 info@dedriewaarden.nl dedriewaarden.nl 254

Engels Boeken Van Duvenvoordestr. 34 5141 BR WAALWIJK 06 - 44659148 612, 613

Stichting Due Passi Onderwijzerhof 2 1011 VS AMSTERDAM 020 - 6221628 peterdop@hetnet.nl 549, 550

Erwin Industrieweg 3 T 8263 AA KAMPEN 038 - 3855914 info@erwin-antiquariaat. com erwin-antiquariaat.com 394, 395

Duizend & Een Adm. De Ruyterweg 139 1056 EZ AMSTERDAM 020 - 6890494 info@uitgeverij1001.nl uitgeverij1001.nl 127

Erwin’s bookstore Diamantring 47 5629 GP EINDHOVEN 0499 - 375399 06 - 30071631 erwinsbookstore@live.nl erwinsbookstore.nl 146

't Duveltje Nieuweweg 74 1531 AG WORMER 075 - 6426057 duveltje.nl 396, 397 Dwarrels Gerrit Vogelerstraat 42 3333 BE ZWIJNDRECHT 06 - 47194124 dwarrels@live.nl dwarrels.nl 155

E Eland Zeglis 8 1813 SG ALKMAAR 072 - 5402126 info@boekenpakhuis.nl boekenpakhuis.nl 656, 657, 658, 659 Emporio Libri s-Gravendijkwal 48 3014 ED ROTTERDAM 010 - 4362859 info@emporiolibri.nl emporiolibri.nl 66, 67 En Passant Moderne Literatuur Zwarte Hoopstraat 2 7416 AA DEVENTER 0570 - 637604 enpassantbooks@gmail. com 203, 204, 205, 206

Ex Libris Bloemendaal 47 4614 CX BERGEN OP ZOOM 0164 - 250841 exlibrisboz@hotmail.com antiquariaat-exlibris.nl 410, 411, 412 Exalto in Boeken Weteringschans 161N 1017 SE AMSTERDAM 020 - 6266924 egidius-exalto@hetnet.nl 537, 538, 539, 540

F

De Dordtse Boekenmarkt 2013

De Friedesche Molen Rosmarijnsteeg 6 1012 RP AMSTERDAM 020 - 6255947 info@friedeschemolen.nl friedeschemolen.nl 603, 604, 605

Van Grüting Looyenland 13 6931 VB WESTERVOORT 026 - 3116418 info@vangruting.nl vangruting.nl 621

De Friesche Prentbriefkaarten Specialist Hearedyk 49 8735 HP ITENS 06 - 29078082 info@jboonstra.nl jboonstra.nl 239, 240

H

Hoenderbossche Verzen Patrijsweg 3 5406 NG UDEN 0413 - 269366 hoenderbossche. dingenmakers@wxs.nl hoenderbosch.nl 415

Hagendoorn Putstraat 20 5142 RL WAALWIJK 06 - 53593512 info@hagendoorn-vpweb.nl 645, 646

Van Holk Berkelstraat 42 1316 SN ALMERE 036 - 5335285 gvanholk@tiscali.nl 356, 357

G Gekocht bij Anna/ Uitgeverij Ekstreem Tielsestraat 192 6673 AE ANDELST 0488 - 420570 06 - 54304123 esman@wxs.nl uitgeverij-ekstreem.nl 320, 321

De Hamer Baentje 5 4364 BM GRIJPSKERKE 06 - 52691650 antje37@zeelandnet.nl 809, 810

Het Gelezen Boek Boerhaavestraat 48 1611 ES BOVENKARSPEL gelezenboek@quicknet.nl 140

De Hanze Postbus 1090 3840 BB HARDERWIJK 0341 - 550707 timrom@hetnet.nl 547, 548

Get Back Voorstraat 18 3311 ER DORDRECHT 078 - 6139670 slobberbones@hotmail. com 3, 4

A.F.G. den Hartog J. van Akenstraat 108 3067 XJ ROTTERDAM 010 - 4204092 hartogboeken@xs4all.nl 251, 252

Fortress Books Zuiderdiep 203 9571 BL TWEEDE EXLOERMOND admin@fortress-books. com fortress-books.com 327, 328

Gorcum Havendijk 32 4201 XA GORINCHEM 0183 - 665590 info@antiquariaatgorcum.nl antiquariaatgorcum.nl 400, 401

Frajo Schildendreef 21 5431 RE CUYK 06 - 51538733 frajo@home.nl frajo-boekenwinkel.nl 528

Gouds Antiquariaat Zuidelijke Zwarteweg 4 2806 ZH GOUDA 0182 - 539468 den.edel@planet.nl 243, 244

Free Musketeers J.L. van Rijweg 74 2713 JA ZOETERMEER 079 - 3203590 info@freemusketeers.nl freemusketeers.nl 250

Hallegraeff Turkooislaan 2A 2332 RV LEIDEN 06 - 20899060 81, 82

Grimbergen Boeken vof Heereweg 237 2161 BG LISSE 0252 - 419180 grimbergenboeken@ online.nl bollenstreekboeken.nl 358, 359

Frans Hendriks Academiesingel 34 4811 AC BREDA 06 - 28838206 229, 230, 231 Herman Witte de Withlaan 11 5242 BG ROSMALEN 06 - 20584255 info@hermanbooks.nl hermanbooks.nl 208, 209 Luuk Heukelom Sjorsstraat 3 1336 CE ALMERE boekomloop@kpnmail.nl 624, 625, 626, 627 Historiën en Lexica Kijkduinstraat 45 1 1055 XR AMSTERDAM 06 - 50503116 jjak@telfort.nl 481, 482

Van Hoorn Houtstraat 35 6511 JK NIJMEGEN 024 - 3223772 474, 475, 476, 477 Huis der Historie Tollensstraat 45 7551 AX HENGELO 074 - 2437485 huisbaas@huisderhistorie.nl huisderhistorie.nl 826

I In de Marge Spaarnwouderstraat 18 2011 AD HAARLEM 06 - 41985369 indemarge@hotmail.nl 622, 623

J Jelle’s Boekenkraam Anjenplein 38 8918 LR LEEUWARDEN 06 - 20929903 jelle@jellesboekenkraam.nl jellesboekenkraam.nl 224, 225, 226

27

De Jong Boeken Moezel 26 8939 AL LEEUWARDEN 058 - 2563078 info@dejongboeken.nl dejongboeken.nl 15, 16, 17 Jules Verne Genootschap Bokelshoef 18 3343 CC HI-AMBACHT 078 - 6820366 j.korteland@xs4all.nl 97

K Kemper Conseil Publishing Westvlietweg 67-F 2495 AA DEN HAAG 070 - 3868031 info@kemperconseil.nl kemperconseil.nl 307, 308 R. Kerkhoven Consultancy C. Evertsenstraat 9 3333 TJ ZWIJNDRECHT 06 - 52065071 m.kerkhoven4@chello.nl deiningindordrecht.nl 839 Pieter Kersten Boeken Burg. Prinsensingel 59 4701 HK ROOSENDAAL 0165 - 556646 pieterkersten@home.nl 468, 469 De Kleine Boekenwereld Heliotrooplaan 298 2555 MG DEN HAAG 070 - 3231008 politon5@hetnet.nl dekleineboekenwereld.nl 565, 566, 567, 568

Peter Jeuken Antiquarische Boeken Berkelkade 7-B 7201 JD ZUTPHEN 0575 - 502007 peterjeuken@hetnet.nl 483, 484

Kleinood Kruisstraat 17 6099 BK BEEGDEN 06 - 41697680 rodimarjo@hotmail.com 5, 6

Jomini V. van Goghstraat 20 3817 PV AMERSFOORT 033 - 4633076 onno@jomini.nl jomini.nl 255

Klikspaan Hooglandse Kerkgracht 49 2312 HS LEIDEN 071- 5144630 maanen@antiqklikspaan. demon.nl antiqbook.nl/klikspaan 313, 314, 315


28

Dordtse Boekenmarkt 2013

Klokbeker Saturnusstraat 168 8303 CN EMMELOORD 0527 - 699147 komeetstaart@gmail.com 820, 821 Klondijke Bakkenzuigerstraat 46 1333 HA ALMERE 036 - 5303162 info@klondijke.nl klondijke.nl 533, 534, 535, 536 De Kloof Oudemanhuispoort 1-kast 7 1012 CN AMSTERDAM 020 - 6223828 kloof@xs4all.nl kloof.nl 827, 828, 829 Kollektorsitem Hogerwoerdstraat 33 2023 VB HAARLEM 023 - 5271959 info@kollektorsitem.nl kollektorsitem.nl 562, 563, 564 Kunsthandel De Kool Steegoversloot 44 3311 PP DORDRECHT 078 - 6139918 info@kunsthandeldekool.com kunsthandeldekool.com

145

L Laarmans Beukenstraat 4 - 10 4462 TT GOES 06 - 18070213 laarmans@xs4all.nl 241, 242 LEESletters Vleeshouwerstraat 17 3311 CS DORDRECHT 078 - 6310380 info@leesletters.nl leesletters.nl 815A Leesplezier Het Wiemelink 73 7251 CX VORDEN 06 - 22466325 pr.b@live.nl 817, 818, 819 Leest Fred. Hendriklaan 81A 2582 BV DEN HAAG 070 - 3540345 info@antiquariaat-leest.com 375, 376, 377 De Lelie Boymansweg 19 1064 WR AMSTERDAM 020 - 4289664 delelieboeken@planet.nl 640, 641, 642

732, 733

Libertijd Hillevliet 136B 3074 KE ROTTERDAM 06 - 28538968 info@libertijd.nl libertijd.nl 719, 720

Het Kunstmagazijn Voorstraat 203 3311 EN DORDRECHT 078 - 6311609 info@kunstmagazijn.nl hetkunstmagazijn.nl 54, 55, 56, 57

Libraro Zilverreiger 6 3831 GA LEUSDEN 033 - 4946327 06 - 21211057 j.hulleman@xmsnet.nl 325, 326

Kordula Postbus 3569 1001 AJ AMSTERDAM 020 - 6185587 info@antiquariaatacademia.nl

KVERNES Ferdinand Bolstraat 27 3583 AP UTRECHT 06 - 22418315 kvernes1955@gmail.com kvernes.nl 614, 615 Kwabbernoot Peppengouw 187 1351 NP ALMERE 06 - 13588099 info@kwabbernoot.nl kwabbernoot.nl 632

Henk Linde Boekrestauratie Kon. Wilhelminastr. 33 2631 CW NOOTDORP 015 - 3106137 linde.boekrestauratie@ hccnet.nl 228 Lindeboom Boeken Palestrinalaan 18 1217 CE HILVERSUM 035 - 6213389 bwlindeboom@kpnplanet.nl 519, 520, 521

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Ysbrand van der Molen Koningstraat 7 2011 TB HAARLEM 023 - 5325840 info@ysbrand.nl ysbrand.nl 311

Oosterhoff Boeken Wipmolenstraat 1 1657 AT ABBEKERK 06 - 53901635 info@oosterhoffboeken.nl oosterhoffboeken.nl 541, 542

Dik van Lohuizen Saloméstraat 26 7323 TN APELDOORN 055 - 3665030 dvanlohuizen@hetnet.nl 807, 808

H.J. Monteiro Stooplaan 19 3311 DL DORDRECHT 06 - 11516662 h.monteiro@chello.nl hjmonteiro.nl 253

Oostland Boeken Mercurius 110 1115 VM DUIVENDRECHT 020 - 6996748 354, 355

Lont Herenstraat 39 1015 BZ AMSTERDAM 020 - 6263982 info@antiquariaat-lont.nl antiquariaat-lont.nl 98, 99

Mulder Boekenvreugd Waterstraat 48 7201 HN ZUTPHEN 06 - 53697634 mulder@boekenvreugd.nl boekenvreugd.nl 219, 220, 221

Liverse Wijnstraat 69 3311 BT DORDRECHT 078 - 6316721 verweerd@liverse.nl liverse.nl 148

Louis Tinner Rozenlaan 59 3051 LL ROTTERDAM 010 - 4671117 info@louistinner.nl louistinner.nl 637, 638, 639

M Magic Galaxies v.o.f. Oude Schans 140 1011 LE AMSTERDAM 020 - 6276261 magic.galaxies@xs4all.nl deboekenmarktophetspui.nl 210, 211, 212 J.M. van der Meer Donizettihof 4 2402 EK ALPHEN AD RIJN 0172 - 432696 info@meerboeken.nl meerboeken.nl 628, 629, 630 De Metelerkamp Metelerkampweg 36 6974 AT LEUVENHEIM 0575 - 563911 demetelerkamp@zonnet.nl 216, 217, 218 Moby Dick Schoolstraat 31 2202 HD NOORDWIJK 071 - 3619498 mobydick@xs4all.nl mobydicknoordwijk.nl 322, 323, 324

N N.C.S.F. Stroeërweg 84 3776 MK STROE 0342 - 440122 info@ncsf.nl ncsf.nl 647 Neptunus Oostmahorn 26 9133 DT ANJUM 0519 - 321589 hendriksteen@hetnet.nl 387 Galerie Noschka Groenmarkt 12 3311 BE DORDRECHT 06 - 24260967 noschkapeijpers@gmail.com galerienoschka.com 837 Novemberland Prinsenlaan 23 2341 KS OEGSTGEEST 06 - 18297344 novemberland@planet.nl novemberland.nl 128, 129

O John van Oorschot De Schone Waardin 1 4341 LH ARNEMUIDEN 0118 - 602925 joh62oor@zeelandnet.nl 805, 806

Opnieuw & Co Postbus 95 3300 AB DORDRECHT 078 - 6417966 opnieuwenco.nl 214, 215 Orfeus Rolderstraat 3A 9401 AM ASSEN 0592 - 315705 orfeus@home.nl orfeusboeken.nl 633, 634, 635, 636 Otter G. Brandtstraat 22-I 1054 JK AMSTERDAM 020 - 6127208 otter1@zonnet.nl 709, 710, 711 De Oude Meester Heelalstraat 32 3328 GJ DORDRECHT 078 - 6176596 w.a.vink@zonnet.nl 813 Van Overstraten Korte Dubbelstraat 16 4611 GP BERGEN OP ZOOM 0164 - 257439 ljweijs@home.nl

707, 708 Ovidius Koppelstraat 5 7126 AE BREDEVOORT 0543 - 451311 ovidius@hetnet.nl 800, 800A, 800B

29

Palet Magazine Alexander Flemingstr. 13 1821 BK ALKMAAR info@uitgeverijarti.nl paletmagazine.nl 340 Pallieter Gouwe 35 1718 LK HOOGWOUD 0229 - 582472 h.haagsman@quicknet.nl 801, 802, 803 Pandora Wijnstraat 82-86 3311 BW DORDRECHT 078 - 6135030 392, 393 De Papieren Cirkel Pieter Wariuslaan 52 1679 XL MIDWOUD 0229 - 201927 kdekrijger@cs.com depapierencirkel.nl 72, 73, 74 De Pareltuin Havenpoort 24 2152 EK NIEUW-VENNEP 0252 - 685434 info@de-pareltuin.nl de-pareltuin.nl 363 Parnassos Van Duivenvoordeln. 35 2241 SN WASSENAAR 070 - 5176423 parnassos@hccnet.nl 83, 84, 85, 86 C.J. Pauw Moestuinlaan 16 3452 SX VLEUTEN 030 - 2657534 relimilo@planet.nl 305, 306 Peperback Peperstraat 6 1601 JP ENKHUIZEN 0228 - 322310 info@peperback.com 660, 661

P

Periander Van Boutershemstr. 16 4715 AR RUCPHEN 0165 - 344170 periander@hetnet.nl 92, 93, 94

Pallas Books Van ‘t Hoffstraat 33 2313 SN LEIDEN 06 - 29420210 bvkouterik@pallasbooks.nl antiqbook.nl/pallasbooks 143, 144

Boekzolder Peter Molenstraat 75 5341 GC OSS 0412 - 624367 plammers@xs4all.nl boekwinkeltjes.nl/ boekzolderpeter 476, 477


30

Dordtse Boekenmarkt 2013

Bob Petersen Postbus 581 1420 CB UITHOORN 0297 - 366244 bobboek@planet.nl 524, 525 PL-Strips Hegdambroek 1501 6546 VN NIJMEGEN 024 - 3442940 pl-strips@hotmail.com pl-strips.nl 467 Pluis Siciliëboulevard 212 3059 XT ROTTERDAM 06 - 53839453 njcsmaling@gmail.com uitgeverijpluis.nl 816 Pondje Strips Jonathanstraat 40 2524 JH DEN HAAG 070 - 3805900 koeliestrip@hotmail.com 119, 120, 121, 122 Poppy Books Snippengat 15 4205 XP GORINCHEM 06 - 20275701 admin@poppybooks.nl poppybooks.nl 364, 365 Pop-up Bookshop Kuipershaven 41 3311 AL DORDRECHT fabervandermeulen@ hotmail.com 663, 664 Pronk Boeken Mathenesserdijk 56f 3027 AG ROTTERDAM 06 - 30687146 18, 19, 20, 21 Punt Promotions Trijntje Blaauboerstraat 3 7421 HC DEVENTER 06 - 20491393 w.kolthof@concepts.nl 424 Van Puurveen B. van Nagellstraat 44 3781 AS VOORTHUIZEN 06 - 25317001 info@puurveensboekenshop.nl

puurveensboekenshop.nl 648

De Dordtse Boekenmarkt 2013

T

Q

S

Quaeckernaeck De Bazelstraat 51 3555 CR UTRECHT 030 - 2434198 post@boekverzoek.nl boekverzoek.nl 557, 558

De Salamander De Paal 148/150 1351 JK ALMERE 036 - 5216614 de.salamander@kpnmail.nl 37, 38, 39, 40

Sombrero Media Nieuwe Zeedijk 1-646 3221 LZ HELLEVOETSLUIS 06 - 19436572 sombrerobooks@hotmail. com sombreroshop.nl 804

P.A. Schutte Veenhuizerweg 128 C 7325 AM APELDOORN 055 - 3600483 bookweek@xs4all.nl boekenweek.com 95, 96

De Spreng Boompjes 1 4286 LE ALMKERK 0183 - 403402 ajmvdheijden@planet.nl 643, 644

Second Story Vrouwjuttenland 25 2611 LB DELFT 015 - 2126101 tanhar@tele2.nl secondstory.nl 543, 544

D.W. Stavast Westercluft 66 8332 AE STEENWIJK 0521 - 515985 dstavast@xs4all.nl 369, 370

Max van Til Fanfarehof 47 1507 TV ZAANDAM 075 - 6707971 mvantil@xs4all.nl 649, 650, 651, 652

De Stokroos Achterhoven 3 7205 AH ZUTPHEN 0575 - 512658 stokroos@antiqbook.nl 545, 546

Timbuctoo II J. Verhulststraat 112 1071 NL AMSTERDAM 06 - 45348019 rtriet@gmail.com 559, 560, 561

J.A.J. Streppel Pienemanstraat 60 1072 KV AMSTERDAM 020 - 6767610 hans.streppel@versatel.nl 87, 88

Tofino Kon. Julianalaan 28 2274 JK VOORBURG 070 - 3863308 tofinoboeken@gmail.com 665, 666

Het Uitgelezen Boek Broeksteeg 3 4011 JW ZOELEN 0344 - 681443 binkkoos@hetnet.nl 385, 386

Stripgoed Baaneweer 40 3363 XB SLIEDRECHT 0184 - 795014 info@stripgoed.nl stripgoed.nl 13, 14

Tolkienwinkel.nl Utrechtse Jaagpad 2 2313 KW LEIDEN 071 - 5412324 info@tolkienwinkel.nl tolkienwinkel.nl 390, 391

V

Stroom Bakboord 39 3823 TB AMERSFOORT 033 - 4563317 marjapostema@ soiltraining.nl 303, 304

Robert van Tongeren Boeken Schenkeltje 10 3295 KK 's-GRAVENDEEL 06 - 23821997 robvantongeren@hotmail. com 618, 619, 620

Swollbook Janninkmarke 4 8016 NB ZWOLLE 038 - 4661840 swollbook@home.nl 704, 705, 706

Topoheemkunde Leimuidenplaats 142 6843 HJ ARNHEM 026 - 3810652 henkriab@hetnet.nl boekwinkeltjes.nl 149

R Dik Ramkema Bloemendaalseweg 241 2051 GC OVERVEEN 023 - 5269144 dikramkema@gmail.com dikramkema.com 398, 399 't Ramsjgat Voorstraat 235 3311 EP DORDRECHT 078 - 6137623 bdulmen@chello.nl 60, 61, 62, 63 “Ratjetoe” Seringweg 6 8072 EL NUNSPEET 0341 - 252912 antiquariaat-ratjetoe@ kpnmail.nl 35, 36 Riwiboek Hartmansstraat 82 3135 PK VLAARDINGEN 010 - 2342466 w.mostert2@chello.nl 526, 527 De Rode Kater Anlosediep 8 8032 NG ZWOLLE 038 - 4537801 info@rodekater.nl rodekater.nl 360, 361, 362 Het Roerkopje Zonneoordlaan 19 6718 TK EDE 0318 - 610172 roerkopje@scheeres.com 112, 113 Ruco Postbus 9 7933 ZG PESSE 0593 - 567595 rucoenter@hotmail.com 130, 131, 132, 133 Ger en Truus de Ruiter Wiegerbruinlaan 71 1422 CB UITHOORN 0297 - 562848 uithoornboek@xs4all.nl 367, 368

Serendipity Middenweg 173 1462 HJ MIDDEN-BEEMSTER

0299 - 685666 serendipity.book@ worldonline.nl serendipity-books.nl 714, 715, 716

Max Silverenberg Kleine Berg 81 5611 JT EINDHOVEN 06 - 22880055 leo.smiet@gmail.com silverenberg.nl 838 Singel 348 Sarphatipark 51-II 1073 CR AMSTERDAM 06 - 22986440 katkat@zonnet.nl 631 T. Smit Leliestraat 25 1541 CJ KOOG AD ZAAN 075 - 6177134 a.smit-awf@kpnplanet.nl 380, 381 Smit & Bos Haenepolle 48 8391 KW NOORDWOLDE 0561 - 433328 antiquariaatsmit@hetnet.nl 507, 508 Snark Schoolholm 10-23 9711 JG GRONINGEN 050 - 3113524 antiquariaat.snark@gmail.com antiquariaat-snark.nl

160, 161, 162, 163

Symbolon Noorduynkade 13 2675 TK HONSELERSDIJK 0174 - 641696 symbolon@caiway.nl 152, 153

Tekstland Grote Appelsteiger 5 3311 EB DORDRECHT 078 - 6133028 tekst@tekstland.nl tekstland.nl 59 St. Terre des Hommes Atalantahof 8 4904 XR OOSTERHOUT 06 - 28914431 winkel.oosterhout@tdh.nl 518

De Toverberg Oudenboschstraat 23 6843 PA ARNHEM 06 - 51022082 509, 510

31

Trilejo Books Gangboord 2 9501 JP STADSKANAAL 0599 - 417950 info@trilejo.nl trilejo.nl 372, 373, 374 De Tweede Lezer Ploegsebaan 96 B-2930 BRASSCHAAT (B) 0032 - 36632193 de.tweede.lezer@gmail.com 125, 126 Het Tweedeleven St. Lambertusstraat 37 6023 BE BUDEL-SCHOOT 0495 - 495901 j.lamers@chello.nl tweedeleven.nl 330, 331, 332, 333

U De Uilenspiegel Loosdrechtse Bos 6 1213 RJ HILVERSUM 035 - 6239039 e.klee1@chello.nl 478, 479, 480

De Vaan Jasmijnstraat 12 6543 TW NIJMEGEN 06 - 20285268 c.devaan@loadrunner.nl 29, 30 Boekenantiquariaat Van A tot Z Ripstraat 29 4493 BP KAMPERLAND 0113 - 372883 vanatotz@zeelandnet.nl 842, 843 De Vanger Verzetslaan 13 7002 DB DOETINCHEM 0314 - 325609 luesink.annink@telfort.nl 502 Van Velzen Industrieweg 4B 1566 JP ASSENDELFT 075 - 6213743 hermanvanvelzen@hetnet.nl 555, 556


32

Dordtse Boekenmarkt 2013

Verloren Woorden Bachlaan 22 6815 DE ARNHEM 026 - 3216234 info@verlorenwoorden.nl verlorenwoorden.nl 207 Verzamelhoek Distelstraat 21 5643 HV EINDHOVEN 06 - 21244801 gezeelen@hotmail.com 256, 257 Het Verzamelpunt Nijvergouw 73 1352 CG ALMERE 036 - 5349478 henkhaj7@hotmail.com 123, 124 Vincent Boeken J. de Wittstraat 111 9716 CC GRONINGEN 722, 723, 724 Vliegende Volckert Ommelanderwijk 125 9644 TC VEENDAM 06 - 40451696 jo.dijk@online.nl 505, 506, 522, 523 Voet Dorpsstraat 158 2903 LB CAPELLE AAN DEN IJSSEL 010 - 2847362 arnoudvoet@online.nl uitgeverijvoet.nl 346, 347, 348 Vogelperspectief Eindenhoutstraat 23 2012 MH HAARLEM 023 - 5317426 wim.vogel@xs4all.nl 460, 461, 461A Voila Atelier Katinka van Haren Voorstraat 175 3311 EN DORDRECHT 078 - 6140526 voila@katinkavanharen.nl gorgelwezens.nl 47 Vos & Van der Leer Voorstraat 258A 3311 ET DORDRECHT 078 - 6489911 centrum@vosvdleer.nl vosvdleer.nl 700A, 700B

Voske Van Meursstraat 26 3532 CJ UTRECHT 030 - 2941265 voskeboeken@xs4all.nl 249 De Vries Interieur & 2e hands boeken Hugo de Grootstraat 24 3361 HG SLIEDRECHT 0183 - 582269 j.vries390@upcmail.nl 823, 824, 825 De Vrije Dordtse Pers Krommedijk 19 3312 CD DORDRECHT 078 - 6317446 info@vrijedordtsepers.nl vrijedordtsepers.nl 421, 422, 423 De Vrolijke Veldwachter Klipper 7 2991 KJ BARENDRECHT 0180 - 612958 veldwachter@tiscali.nl devrolijkeveldwachter.nl 344, 345

W Waddenkust Boeken De Schuit 22 9974 NB ZOUTKAMP 0595 - 402107 waddenkust@home.nl 79, 80 Niek Waterbolk Schoutenstraat 10 bis 3512 GB UTRECHT 06 - 81338897 382 De Wereld aan de Wand Staringstraat 5 6511 PC NIJMEGEN 024 - 3230238 info@wereldaandewand.nl wereldaandewand.nl 371

Alex Winnepenninckx H. Speecqvest 22 B-2800 MECHELEN/ BELGIE *32486880861 alex.winnepenninck@ skynet.be antiqbook.com 402, 403 World of Ihsahnity Fantasy Art Singel 519 3311 HJ DORDRECHT 06 - 57420828 erik_doppenberg@ hotmail.com 833

Z

Een wandeling langs galeries, kunst-, antiek- en curiosawinkels, antiquariaten en musea in Dordrecht. In Dordrecht hebben ongeveer zestig beeldend kunstenaars en handelaren in antiquarische boeken, kunst, antiek en curiosa zich in een vereniging aaneengesloten. Deze vereniging organiseert in

Dick Zandbergen Fazantenkamp 548 3607 DD MAARSSEN 06 - 40638596 zandhes@xs4all.nl dickzandbergen.nl 388, 389

Dordrecht een aantal activiteiten

't Zegelhofje Monnikenweg 4b 8308 RL NAGELE 0527 - 688148 zegelhofje@planet.nl zegelhofje.nl 472, 473

leden. Deze bevinden zich vrijwel

G. Zuiderwijk Trompstraat 9 1964 SG HEEMSKERK 0251 - 232576 gejo.zuiderw@casema.nl 324A, 324B, 324C Zwanette’s Sprookjesbos Atelier Slangenburg 20 3334 ES ZWIJNDRECHT 078 - 6105486 zwanettes@gmail.com 108, 109

De Wervel Steegoversloot 8 3311 PP DORDRECHT 078 - 6134599 nfo@dewervel.info dewervel.info 104

De Zwarte Hond Lange Zandstraat 18 7412 CH DEVENTER 06 - 53651840 info@zwartehond.nl zwartehond.nl 150, 151

De Wijsgeer Heijendaalseweg 225 6525 SG NIJMEGEN 024 - 3551124 info@antiquariaatde wijsgeer.nl 413, 414

Gerrit Jan Zwier Kuyperstraat 1 9801 KK ZUIDHORN 0594 - 505859 gjzwier@gmail.com uitgeverijatlas.nl 329

zoals het Kunstrondje Dordt. Het Kunstrondje Dordt is een wandeling langs de winkels van onze allemaal op loopafstand van elkaar in de historische Dordtse binnenstad.

Ook elke eerste zondag van de maand! Zoveel zaken op het gebied van kunst en cultuur bij elkaar, is gerust uniek te noemen. Deze zaken zijn aaneengesloten in de Dordtse Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren en zijn herkenbaar aan de Kunstrondje Dordtvlag en aan de raamsticker. Naast het Kunstrondje Dordt organiseert de vereniging de Dordtse Boekenmarkt en Place d'Ary. Bij ieder lid van de vereniging is een gratis folder af te halen waarin alle adressen van het Kunstrondje te vinden zijn.

www.kunstrondje.nl


34 Dordtse Boekenmarkt 2013

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Denksport Mulder Boekenvreugd

Specialiteitenoverzicht

met deelnemersnaam en kraamnummers De kraamnummers kunt u vinden op de plattegrond op pagina 20 en 21.

Algemeen De 2 uiltjes 41 Piet Aarts Boeken 462, 463 Amaryl 378, 379 Van Apeldoorn 407, 408, 409 De Beer 245, 246 Bibliotheek van A tot Z 815 Blokken 89, 90, 91 Boek & Meubel 464, 465 Boek na Boek 700, 701, 702, 703 Boekenburg 318, 319 De Boekenla 24, 25, 309, 310 De Boekenmand 404, 405, 406 Boekieboekie 366 De Boekvinder 503, 504 Boekenvink 600, 601, 602 De Compagnie 312, 312A Damokles 608, 609, 610, 611 Delfshaven 300, 301, 302 Don-lo 717, 718 A.J.M. van Doorn 316, 317 't Duveltje 396, 397 De Doolhof 138, 139 Engels Boeken 612, 613 Free Musketeers 250 Ger en Truus de Ruiter 367, 368 Hagendoorn 645, 646 Frans Hendriks 229, 230, 231 Van Hoorn 474, 475, 476, 477 Jelle's Boekenkraam 224, 225, 226 Pieter Kersten Boeken 468, 469 Klondijke 533, 534, 535, 536 Het Kunstmagazijn 54, 55, 56, 57 Leest 375, 376, 377 De Lelie 640, 641, 642 Ysbrand van der Molen 311 H.J. Monteiro 253 N.C.S.F. 647 Oosterhoff Boeken 541, 542 Oostland Boeken 354, 355 Opnieuw & Co 214, 215 Punt Promotions 424 Ruco 130, 131, 132, 133 Pandora 392, 393 Peperback 660, 661 Dik Ramkema 398, 399 De Rode Kater 360, 361, 362 Second Story 543, 544 Smit & Bos 507, 508 De Stokroos 545, 546 Terre des Hommes 518 Tofino 665, 666 De Toverberg 509, 510 Vos & Van der Leer 700A, 700B De Wervel 104

Ansichtkaarten Van Dam 662 De Friedesche Molen 603, 604, 605 De Boekvinder 503, 504 Ex Libris 410, 411, 412 Periander 92, 93, 94 Max van Til 649, 650, 651, 652 Het Verzamelpunt 123, 124 Voet 346, 347, 348 Biesbosch Biesbosch Antiquariaat De Boekvinder Dik Ramkema

147 503, 504 398, 399

Biografieën Das Gute Ist Immer Da! Het Gelezen Boek Stroom

470, 471 140 303, 304

Donald Duck Van Apeldoorn 407, 408, 409 Camar 51, 52, 53 Frajo 528 Van Puurveen 648 De Papieren Cirkel 72, 73, 74 Stripgoed 13, 14 Vliegende Volckert 505, 506, 522, 523 Drukkunst KVERNES

159A 159A 228

Cartografie Ex Libris 410, 411, 412 Topoheemkunde 149 De Wereld aan de Wand 371 CPNB/WB uitg/ boekenweekgeschenken Alcheringa Dichter bij Dordt Bob Petersen P.A. Schutte

102, 103 811, 812 524, 525 95, 96

Curiosa Libertijd 719, 720 De Friedesche Molen 603, 604, 605 Klikspaan 313, 314, 315 Mulder Boekenvreugd 219, 220, 221 Snark 160, 161, 162, 163 Tofino 665, 666 De Wervel 104 Debuutboeken Free Musketeers Opnieuw & Co

250 214, 215

614, 615

Esoterie Blue 551, 552, 553, 554 Boekenspul 513, 514, 515 Gorcum 400, 401 Kemper Conseil Publishing 307, 308 D.W. Stavast 369, 370 Stroom 303, 304 Het Uitgelezen Boek 385, 386 Periander 92, 93, 94 J.A.J. Streppel 87, 88 Van A tot Z 842, 843 Ex libris/gelegenheidsgrafiek Kleinood 5, 6 Leesletters 815A

Boeken over boeken/bibliografie Bij Nader Inzien 500, 501 Des Indes 110, 111 Film en TV Peter Jeuken Antiq. Boeken 483, 484 Magic Galaxies Leesletters 815A Boekrestauratie De Blauwe Nachtegaal Wim Dolman Henk Linde Boekrestauratie

219, 220, 221

210, 211, 212

Filosofie Atalanta 416 Van Berge Boeken 334 Coverall 156, 157, 158, 159 Duizend & Een 127 Grimbergen Boeken 358, 359 Historiën en Lexica 481, 482 Symbolon 152, 153 De Wijsgeer 413, 414 Fotografie Archivelabel Books Baarda Boeken De Blauwe Aarde De Compagnie Des Indes Duizend & Een KVERNES Otter Ovidius

425, 426 383, 384 616, 617 312, 312A 110, 111 127 614, 615 709, 710, 711 800, 800A, 800B

Geïllustreerde boeken Archivelabel Books 425, 426 De Kloof 827, 828, 829 Pallas Books 143, 144 Peter Jeuken Antiq. Boeken 483, 484 Voila Atelier Katinka van Haren 47 World of Ihsahnity Fantasy Art 833 Vogelperspectief 460, 461, 461A

35

Geschiedenis Alcheringa 102, 103 Anglo-Dutch Books 653 Van Berge Boeken 334 Biesbosch Antiquariaat 147 Bougainville 726, 727 Cartouche 141, 142 Coverall 156, 157, 158, 159 DordtShop 420 Exalto in Boeken 537, 538, 539, 540 Huis der Historie 826 De Kloof 827, 828, 829 Klondijke 533, 534, 535, 536 Het Kunstmagazijn 54, 55, 56, 57 De Oude Meester 813 Pallieter 801, 802, 803 Parnassos 83, 84, 85, 86 Riwiboek 526, 527 Serendipity 714, 715, 716 De Stokroos 545, 546 Geschiedenis: Koloniale geschiedenis Boekieboekie 366 De Hanze 547, 548 Max van Til 649, 650, 651, 652

Geschiedenis: Ned. en alg. geschiedenis AAB 341, 342, 343 Boekenspul 513, 514, 515 Clio 26, 27, 28 Das Gute Ist Immer Da! 470, 471 De Drie Waarden 254 Van Grüting 621 Historiën en Lexica 481, 482 Luuk Heukelom 624, 625, 626, 627 Libraro 325, 326 C.J. Pauw 305, 306 Tekstland 59 Topoheemkunde 149 De Tweede Lezer 125, 126 Gesigneerde en opdracht exemplaren Blansjaar 349, 350, 351 P.A. Schutte 95, 96 Verloren Woorden 207 Handwerken Budget Boek Klondijke De Vaan Serendipity J.A.J. Streppel Hobby Leesplezier Riwiboek

529, 530, 531, 532 533, 534, 535, 536 29, 30 714, 715, 716 87, 88 817, 818, 819 526, 527

Jeugd- en kinderboeken De 2 uiltjes 41 2Hb "De Trolllandt" 200, 201, 202 AAB 341, 342, 343 Atalanta 416 Boek & Meubel 464, 465 Boek Oase 721


36 Dordtse Boekenmarkt 2013

De Dordtse Boekenmarkt 2013

37

Kunst: Max Silverenberg 838 Kunst en architectuur Swollbook 704, 705, 706 Boekieboekie 366 De Vaan 29, 30 Henk van der Burg 114, 115, 116 Herman 208, 209 Literatuur: Duits 470, 471 De Compagnie 312, 312A Das Gute Ist Immer Da! Des Indes 110, 111 Tekstland 59 Due Passi 549, 550 Duizend & Een 127 Literatuur: Engelstalige literatuur 141, 142 De Kleine Boekenwereld 565, 566, Cartouche 562, 563, 564 567, 568 Kollektorsitem 519, 520, 521 Novemberland 128, 129 Lindeboom Boeken 559, 560, 561 Pallas Books 143, 144 Timbuctoo II R. Kerkhoven Consultancy 839 Kookboeken 637, 638, 639 C.J. Pauw 305, 306 Louis Tinner Leesletters 815A 164, 165, 166, 167 Voske 249 Leesplezier 817, 818, 819 Aldus 70, 71 Alex Winnepenninckx 402, 403 Literatuur: Italië Lindeboom Boeken 519, 520, 521 Bohré Boeken 208, 209 Emporio Libri 66, 67 Lont 98, 99 Herman Kunst: J.M. Van der Meer 628, 629, 630 Kollektorsitem 562, 563, 564 Literatuur: Literaire curiosa Kunst en kunstnijverheid Pallieter 801, 802, 803 De Oude Meester 813 Bloemberg Boeken 232, 233, 234 Verloren Woorden 207 De Pareltuin 363 Punt Promotions 424 Historiën en Lexica 481, 482 Bob Petersen 524, 525 De Vaan 29, 30 De Kool 145 Literatuur: Moderne Nederlandse Poppy Books 364, 365 Waddenkust Boeken 79, 80 Alex Winnepenninckx 402, 403 literatuur Van Puurveen 648 Blansjaar 349, 350, 351 't Ramsjgat 60, 61, 62, 63 Kunst Kunst: Gekocht bij Anna/ "Ratjetoe" 35, 36 Amaryl 378, 379 Toegepaste kunst Uitgeverij Ekstreem 320, 321 Riwiboek 526, 527 Ariëns Boeken 247, 248 Bloemberg Boeken 232, 233, 234 Ruco 130, 131, 132, 133 De Rode Kater 360, 361, 362 Barnabooth 105, 106, 107 En Passant Moderne Literatuur 203, 204, P.A. Schutte 95, 96 Ruco 130, 131, 132, 133 334 205, 206 De Vanger 502 De Spreng 643, 644 Van Berge Boeken Boekenburg 318, 319 Kleinood 5, 6 Swollbook 704, 705, 706 114, 115, 116 Alex Winnepenninckx 402, 403 Literatuur: Ned. en vert. literatuur Van Velzen 555, 556 Henk van der Burg 726, 727 AAB 341, 342, 343 't Zegelhofje 472, 473 Bougainville 500, 501 Zwanette's Sprookjesbos Atelier 108, 109 Bij Nader Inzien Landen en volken Boekenspul 513, 514, 515 Anglo-Dutch Books 653 Büchmania 822 G. Zuiderwijk 324A, 324B, 324C Van Dam 662 26, 27, 28 Bagage 830, 831, 832 Clio Derks 117, 117A Jeugd- en kinderboeken: 168, 169, 170, 171 Hallegraeff 81, 82 Demian Exalto in Boeken 537, 538, 539, 540 Antiquarische jeugdboeken Parnassos 83, 84, 85, 86 En Passant Moderne Literatuur 203, 204, Gorcum 400, 401 Beemsterboer 100, 101 Hans de Boekenman 205, 206 Timbuctoo II 559, 560, 561 516, 517 De Drie Waarden 254 De Jong Boeken Gekocht bij Anna/ 15, 16, 17 Landen en volken: Klikspaan 313, 314, 315 Libraro Uitgeverij Ekstreem 320, 321 325, 326 Antillen/Suriname PL-Strips 467 Van Grüting 621 Kemper Conseil Publishing 307, 308 De Hanze 547, 548 A.F.G. den Hartog De Vrolijke Veldwachter 344, 345 251, 252 De Kloof 827, 828, 829 De Zwarte Hond 150, 151 Herman 208, 209 Het Kunstmagazijn 54, 55, 56, 57 Landen en volken: Indonesië Luuk Heukelom 624, 625, 626, 627 Noschka 837 Jeugd- en kinderboeken: H.J. Monteiro 253 Jules Verne Genootschap 97 Ovidius 800, 800A, 800B Jeugdverzamelseries Max van Til 649, 650, 651, 652 De Kool 145 83, 84, 85, 86 Biggles Association 335 Parnassos Kordula 732, 733 424 Landen en volken: Italië Kwabbernoot 632 R. Kerkhoven Consultancy 839 Punt Promotions 60, 61, 62, 63 Emporio Libri 66, 67 Laarmans 241, 242 G. Zuiderwijk 324A, 324B, 324C 't Ramsjgat Liverse 148 De Zwarte Hond 150, 151 Max Silverenberg 838 Literatuur Stroom 303, 304 Jeugd- en kinderboeken: Ariëns Boeken 247, 248 Luchtvaart Tofino 665, 666 511, 512 Oude kinderboeken Barnabooth 105, 106, 107 Boekenvleugel De Vanger 502 Biggles Association 335 Niek Waterbolk 628, 629, 630 Bibliotheek van A tot Z 815 J.M. van der Meer 382 Klikspaan 313, 314, 315 Vogelperspectief 128, 129 A.J.M. van Doorn 316, 317 Novemberland 460, 461, 461A Orfeus 633, 634, 635, 636 Voila Atelier Katinka van Haren 633, 634, 635, 636 Exalto in Boeken 537, 538, 539, 540 Orfeus 47 Novemberland 128, 129 709, 710, 711 Gorcum 400, 401 Otter Snark 160, 161, 162, 163 707, 708 De Hamer 809, 810 Van Overstraten Kunst: De Vrolijke Veldwachter 344, 345 476, 477 De Kleine Boekenwereld 565, 566, Peter Grafiek De Zwarte Hond 150, 151 524, 525 567, 568 Bob Petersen Hoenderbossche Verzen 415 543, 544 KVERNES 614, 615 Second Story Jeugd- en kinderboeken: 87, 88 Libertijd 719, 720 J.A.J. Streppel Kunst: Populaire jeugdseries 125, 126 Otter 709, 710, 711 De Tweede Lezer De Papieren Cirkel 72, 73, 74 Italiaanse kunst en fotografie 842, 843 Pallieter 801, 802, 803 Van A tot Z Emporio Libri 66, 67 Pluis 816 502 Pronk Boeken 18, 19, 20, 21 De Vanger 305, 306 R. van Tongeren 618, 619, 620 C.J. Pauw 555, 556 't Ramsjgat 60, 61, 62, 63 Van Velzen Hans de Boekenman 516, 517 De Vrolijke Veldwachter 344, 345 Bohré Boeken 70, 71 BuyTheBook.nl 154 Jeugd- en kinderboeken: Camar 51, 52, 53 Schoolboekjes Don-lo 717, 718 Quaeckernaeck 557, 558 Eland 656, 657, 658, 659 Engels Boeken 612, 613 Judaïca Erwin 394, 395 Demian 168, 169, 170, 171 Frajo 528 Due Passi 549, 550 Gouds Antiquariaat 243, 244 410, 411, 412 De Hamer 809, 810 Ex Libris 358, 359 Van Holk 356, 357 Grimbergen Boeken


38 Dordtse Boekenmarkt 2013

Dick Zandbergen G. Zuiderwijk

388, 389 324A, 324B, 324C

Maritiem Baarda Boeken 383, 384 Henk van der Burg 114, 115, 116 Bij Nader Inzien 500, 501 H.J. Monteiro 253 Neptunus 387 Van Overstraten 707, 708 Het Roerkopje 112, 113 Waddenkust Boeken 79, 80 Menswetenschappen Klokbeker

820, 821

De Dordtse Boekenmarkt 2013

Nederlandse topografie Baarda Boeken 383, 384 't Duveltje 396, 397 De Hanze 547, 548 Kollektorsitem 562, 563, 564 Laarmans 241, 242 Libraro 325, 326 Dik van Lohuizen 807, 808 Ysbrand van der Molen 311 Oostland Boeken 354, 355 Topoheemkunde 149 Oude boeken Anglo-Dutch Books 653 Archivelabel Books 425, 426 Eland 656, 657, 658, 659 Klokbeker 820, 821 Libertijd 719, 720 Zwanette's Sprookjesbos Atelier 108, 109

Militaire geschiedenis Erwin 394, 395 Clio 26, 27, 28 Huis der Historie 826 Jomini 255 Van Overstraten 707, 708 Oude boeken: oude en zeldzame uitgaven Gekocht bij Anna/ Militaire geschiedenis: Vestingbouw Uitgeverij Ekstreem 320, 321 Fortress Books 327, 328 De Friedesche Molen 603, 604, 605 De Salamander 37, 38, 39, 40 Militaire geschiedenis: De Uilenspiegel 478, 479, 480 Wereldoorlog I Fortress Books 327, 328 Laarmans 241, 242 Pocket series 600, 601, 602 Poppy Books 364, 365 Boekenvink Militaire geschiedenis: Wereldoorlog II Boekenvleugel Fortress Books Dik van Lohuizen Poppy Books Louis Tinner Muziek In de Marge Van Grüting Muziek: Bladmuziek Brink-Piano's Due Passi Hoenderbossche Verzen

511, 512 327, 328 807, 808 364, 365 637, 638, 639 622, 623 621 352, 353 549, 550 415

Muziek: Muziekboeken Brink-Piano's 352, 353 Budget Boek 529, 530, 531, 532 Derks 117, 117A Get Back 3, 4 Symbolon 152, 153 Natuur Biesbosch Antiquariaat 147 Van Hoorn 474, 475, 476, 477 De Stokroos 545, 546

Erwin's bookstore 146 Jules Verne Genootschap 97 Magic Galaxies 210, 211, 212 N.C.S.F. 647 "Ratjetoe" 35, 36 John van Oorschot 805, 806 Romans Tolkienwinkel.nl 390, 391 Bibliotheek van A tot Z 815 Louis Tinner 637, 638, 639 Boek & Meubel 464, 465 Tolkienwinkel.nl 390, 391 Hans de Boekenman 516, 517 Het Tweedeleven 330, 331, 332, 333 De Boekenmand 404, 405, 406 Van Velzen 555, 556 De Jong Boeken 15, 16, 17 Verzamelhoek 256, 257 Leesplezier 817, 818, 819 Vliegende Volckert 505, 506, 522, 523 De Metelerkamp 216, 217, 218 World of Ihsahnity Fantasy Art 833 Noschka 837 't Zegelhofje 472, 473 John van Oorschot 805, 806 R. van Tongeren Boeken 618, 619, 620 Spanning Trilejo Books 372, 373, 374 Barnabooth 105, 106, 107 De Tweede Lezer 125, 126 Don-lo 717, 718 Kordula 732, 733 Scheepvaart De Metelerkamp 216, 217, 218 Dichter bij Dordt 811, 812 N.C.S.F. 647 De Drie Waarden 254 De Vrije Dordtse Pers 421, 422, 423 Van Holk 356, 357 Dik van Lohuizen 807, 808 Sport Het Roerkopje 112, 113 Boekenvleugel 511, 512 T. Smit 380, 381 Damokles 608, 609, 610, 611 De Vries Interieur & Van Holk 356, 357 2e hands boeken 823, 824, 825 Kemper Conseil Publishing 307, 308 't Duveltje. In de Marge Singel 348 Timbuctoo II Gerrit Jan Zwier

396, 397 622, 623 631 559, 560, 561 329

Schoollandkaarten Quaeckernaeck De Wereld aan de Wand

Poëzie Blansjaar 349, 350, 351 Hoenderbossche Verzen 415 Schoolplaten De Kleine Boekenwereld 565, 566, Ysbrand van der Molen 567, 568 Liverse 148 Schrijvers Mulder Boekenvreugd 219, 220, 221 Free Musketeers Vogelperspectief 460, 461, 461A Verloren Woorden Voila Atelier Katinka van Haren 47 Dick Zandbergen 388, 389 Schrijvers: Boudewijn Büch Pop-ups 2Hb "De Trolllandt" Pop-up Bookshop De Spreng

200, 201, 202 663, 664 643, 644

Prentbriefkaarten De Friesche Prentbriefkaarten Specialist 239, 240 Het Verzamelpunt 123, 124 Prenten De 2 uiltjes Niek Waterbolk Psychologie Blue Peter

Natuur: Natuur- en tuinboeken Kwabbernoot 632 Moby Dick 322, 323, 324

Reclame Kleinood

Natuurwetenschappen Moby Dick 322, 323, 324 Pallas Books 143, 144

Reizen Bagage De Boekenmand

41 382 551, 552, 553, 554 476, 477 5, 6 830, 831, 832 404, 405, 406

39

Niek Waterbolk 557, 558 371 311 250 207

Büchmania 822 En Passant Moderne Literatuur 203, 204, 205, 206 Kwabbernoot 632 Schrijvers: Jules Verne A-Z Boeken Jules Verne Genootschap Schrijvers: Tolkien Tolkienwinkel.nl A-Z Boeken

22, 23 97 390, 391 22, 23

Science fiction De Hamer 809, 810 De Oude Meester 813 De Rode Kater 360, 361, 362 R. van Tongeren Boeken 618, 619, 620 Het Tweedeleven 330, 331, 332, 333 Science fiction/Fantasy Aldus 164, 165, 166, 167 A-Z Boeken 22, 23 Van den Berk Boeken 336, 337, 338, 339

Sprookjes Bohré Boeken Demian Lont Stripgoed

382 70, 71 168, 169, 170, 171 98, 99 13, 14

Strips: Antiquarische strips Barabas 134, 135, 136, 137 Beemsterboer 100, 101 De Papieren Cirkel 72, 73, 74 PL-Strips 467 "Ratjetoe" 35, 36 De Spreng 643, 644 Strips: Comics Beemsterboer Pondje Strips

100, 101 119, 120, 121, 122

Strips: Erotische humoristische strips PL-Strips 467 Sombrero Media 804 Strips: Marten Toonder De Bezeten Bezitter Verzamelhoek

75, 76, 77, 78 256, 257

Strips: Suske en Wiske Barabas 134, 135, 136, 137 De Bezeten Bezitter 75, 76, 77, 78 Pondje Strips 119, 120, 121, 122 Stripgoed 13, 14 Stripverhalen 2Hb "De Trolllandt" Van Apeldoorn

200, 201, 202 407, 408, 409


40 Dordtse Boekenmarkt 2013

De Bezeten Bezitter 75, 76, 77, 78 Verzamelhoek 256, 257 De Boekenla 24, 25, 309, 310 Vliegende Volckert 505, 506, 522, 523 Boek Oase 721 't Zegelhofje 472, 473 Boekenvink 600, 601, 602 Boris - Mr. Wiki 712, 713 Tijdschriften BuyTheBook.nl 154 117, 117A Camar 51, 52, 53 Derks Coverall 156, 157, 158, 159 Singel 348 631 Dwarrels 155 Erwin 394, 395 Topografie Frajo 528 378, 379 In de Marge 622, 623 Amaryl 316, 317 Lindeboom Boeken 519, 520, 521 A.J.M. van Doorn 358, 359 Oostland Boeken 354, 355 Grimbergen Boeken Pondje Strips 119, 120, 121, 122 Van Hoorn 474, 475, 476, 477 Pronk Boeken 18, 19, 20, 21 Jomini 255 Van Puurveen 648 De Salamander 37, 38, 39, 40 Het Tweedeleven 330, 331, 332, 333 Vincent Boeken 722, 723, 724 Topografie/landkaarten en stadsgeDe Vries Interieur & 2e hands boeken 823, 824, 825 zichten Zwanette's Sprookjesbos Atelier 108, 109 Bagage 830, 831, 832 Ovidius 800, 800A, 800B Techniek 557, 558 Neptunus 387 Quaeckernaeck 371 Snark 160, 161, 162, 163 De Wereld aan de Wand Theologie Blue Peter Serendipity

551, 552, 553, 554 476, 477 714, 715, 716

Thrillers Van den Berk Boeken 336, 337, 338, 339 Bloemberg Boeken 232, 233, 234 Erwin's bookstore 146 A.F.G. den Hartog 251, 252 Luuk Heukelom 624, 625, 626, 627 De Jong Boeken 15, 16, 17 Trilejo Books 372, 373, 374 De Vries Interieur & 2e hands boeken 823, 824, 825 J.M. van der Meer 628, 629, 630 John van Oorschot 805, 806 Orfeus 633, 634, 635, 636 Van A tot Z 842, 843

Topografie/Rotterdam e.o Bougainville 726, 727 T. Smit 380, 381 Voet 346, 347, 348 Transport/vervoer Budget Boek 529, 530, 531, 532 Cartouche 141, 142 Damokles 608, 609, 610, 611 Huis der Historie 826 Periander 92, 93, 94 Neptunus 387 De Salamander 37, 38, 39, 40 Waddenkust Boeken 79, 80 Wetenschap Klokbeker

820, 821


In de Museumstraat, in het hartje centrum, vindt u de Kunstkerk. Een klein intiem podium voor klassieke, wereld- en jazzmuziek. Wij staan bekend om onze bijzondere en sfeervolle concerten en voorstellingen. Nog tot 7 juli bent u hier welkom. Daarna pakken we onze biezen en nemen onze intrek in hĂŠt huis van de (podium-) kunsten, het Energiehuis. In dit inspirerende gebouw bieden we vanaf september in een geheel nieuwe zaal een pracht van een programma aan. Gewoon, zoals u dat van ons gewend bent, maar dan onder een nieuwe naam: Muziekstroom. U bent van harte welkom! Kijk ook eens op onze facebook-pagina of volg ons op Twitter.

Kunstkerk / Muziekstroom Kunstkerk tot 7 juli 2013: Museumstraat 65 3311 XP Dordrecht www.kunstkerkdordrecht.nl kaarten: www.vvvzhz.nl

Muziekstroom vanaf 1 september 2013: Noordendijk 148 3311 RR Dordrecht www.muziekstroom.info kaarten: www.energiehuis.nl


Christophe Van Gerrewey

Ontmoet de genomineerden voor de

Academica Literatuurprijs 2013 Fo to K oe n B ro o s

Hanneke Hendrix

Arjan Peters, redacteur van de Volkskrant en tevens lid van de nominatiejury van de Academica Literatuurprijs interviewt in drie sessies van een half uur Christophe Van Gerrewey, Hanneke Hendrix en Shira Keller. De interviews beginnen om 12.30 u, 13.30 u en 14.30 u. Na elk interview live muziek.

Fo to M i k e N i c ol a a s s e

Toegang gratis. Consumpties verkrijgbaar.

In de Kunstkerk tijdens de Boekenmarkt Museumstraat 65,

Shira Keller

Foto R uu d Pos

(tegenover Dordrechts Museum)

Arjan Peters

Bekendmaking en uitreiking van de Academica Literatuurprijs 2013 op 12 september in theater Diligentia te Den Haag. Zie ook: www.academicaliteratuurprijs.nl en www.dordtliterair.nl

Dordrecht Boekenmarkt 2013  

Dordrecht Boekenmarkt 2013

Dordrecht Boekenmarkt 2013  

Dordrecht Boekenmarkt 2013

Advertisement