Page 1

A WIKIPEDIA É… CONTROVERTIDA

.. normal que periódicamente se convirta nun foco de controversia, normalmente relacionado cunha persoa, organización ou grupo que se considera ofendido/a polo punto de vista e/ou os contidos que a Wikipedia recolle en relación a el ou ela, o polo feito de nor teren sido consultados previamente á súa publicación.

ATACADA

* por accións de vandalismo, que son corrixidos

por ela

tan axiña como son descubertos a través da figura dos bibliotecarios

UNHA WIKI (ENTORNO COLABORATIVO ONLINE) LIBRE E ABERTA (CALQUERA PODE SER EDITOR) REGULADA POR UNAS NORMAS E PRINCIPIOS o Un punto de vista neutral o Verificabilidade o A wikipedia non é unha fonte primaria

Danniel Brandt

OS SEUS DETRACTORES DIN

MULTILINGÜE (Galipedia). Google-Watch WikipediaWatch

TEN PROCESOS DE AVALIACIÓN DE SEU: o

Os artigos de calidade

¿? MALICIOSA “Hai dúas características únicas de Wikipedia que poden ser moi

Por unha banda, non é obxecto de copyright. Pola outra, Wikipedia desenvolve información de seu, e os seus/úas editores/as poñen da súa colleita na

daniñas para un individuo, entidade ou grupo. A primeira é que calquera

información, e escollen que fontes citar, e omiten información que

ninguén, nin a xunta directiva de

pode editar un artigo, e non existe garantía de que ningún artigo dos que

consideran inadecuada.

Wikimedia Foundation, nin os voluntarios que están conectados con Wikipedia, se considera

leas non fora editado maliciosamente e permaneza sen corrixir

? “Existe un problema coa estrutura da Wikipedia. O problema básico é que

responsable polos contidos. Este punto pode ser comprobado analizando o Wikipedia´s disclaimer”

nese estado, no preciso momento en que ti accedes a el. A segunda característica única é que os artigos da Wikipedia, e nalgúns casos, incluindo os debates detrás dos artigos, acadan un ranking moi alto nos principais buscadores. Esto significa que o potencial de Wikipedia

para inflixir dano pódese ver amplificado múltiples veces”

Pola contra, Google, por exemplo, simplemente realiza unha copia caché fidedigna de calquera cousa que atopa en calquera lugar e trasmiteo ou situao nun rango con materiais semellantes. As dúas situacións son completamente diferentes. Ninguén asociado con Wikipedia debería asumir que a lei que os protexe é a mesma lei que protexe a Google”

Titorial sobre a wikipedia  

Mapa conceptual sobre detractores e defensores da wikipedia

Titorial sobre a wikipedia  

Mapa conceptual sobre detractores e defensores da wikipedia