Page 1

SALA DE VETERINARIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS OS LIBROS DESTA SALA LEVAN UNHA ETIQUETA DE COR MORADO MORADO

DISTRIBUCIÓN DOS FONDOS NA SALA 1º ANDAR

SIGNATURAS DESTA SALA ALH: Hixiene, Toxicoloxía alimentaria.. ALT: Alimentos: Análise, química… ALT1: Leite e derivados ALT2: Carne e derivados ALT3: Pescado e productos de pesca ALT4: Froitas e verduras ALT5: Viños e bebidas ALT6: Outros alimentos: cereais, café. MDH: Medicina humana VAN: Anatomía animal en xeral

VBC: Citoloxía, biología celular VBX: Bioloxía, Zooloxía VBZ: Zooloxía VET: Comportamento animal, conducta VFI: Fisioloxía animal VMC: Ciruxía, anestesia, radiología… VMD: Medicina veterianaria VMF: Farmacoloxía, toxicología VMI: Microbioloxía

VMO: Reproducción, obstetricia VPA: Parasitoloxía VQB: Bioquímica VXE: Xenética

VZ5: Cans e gatos

VZO: Zootécnia VZ1: Cabalos VZ2: Bovinos VZ3: Ovinos

VZ6: Abellas e apicultura VZ7: Avicultura VZ8: Animais de laboratorio, experimentación animal VZ9: Peixes, pesca, piscicultura.. VZ10: Outros animais VTA.B: Bibliografias VTA.D: Diccionarios

VZ4: Porcos

VTA.E: Enciclopedias

Novo plano da sala de Veterinaria  

Plano da sala de veterinaria que inclúe os novos andeis con libros de medicina humana.