Page 1

Oferta de BOLSA para Enxeñaría Técnica Agrícola. Industrias agrarias e alimentarias Área de Orientación e Inserción Laboral Campus Lugo DATA OFERTA: 11/01/13 ENTIDADE: Empresa de distribución alimentaria LUGAR DE TRABALLO: A Coruña PERFIL REQUERIDO: Titulación: Enxeñaría Técnica Agrícola. Industrias Agrarias e Alimentarias Non se especifica na oferta: formación complementaria, idiomas, informática, experiencia nin idade

CONDICIONS DE CONTRATACION: Tipo de contrato: bolsa Salario estimado: 700 € brutos/mes Quenda de traballo: de lúns a sábado Data de incorporación: inmediata Lugar de traballo: Polígono de A Grela (A Coruña) Funcións a desenvolver: 

Control de protocolos de hixiene alimentaria en plataforma de productos cárnicos

Control de protocolos de calidade alimentaria en plataforma de productos cárnicos

INTERESADOS/AS: Envío de currículo por correo electrónico á Área de Orientación e Inserción Laboral do Campus de Lugo (Gloria Cruz) poñendo no asunto do mail OFERTA ETA Mail envío CV: emprego.lugo@usc.es

Área de Orientación e Inserción Laboral do Campus de Lugo

Oferta emprego Enxeñeiro/a en industrias alimentarias  

Oferta de emprego remitida polo servizo de Orientación e Inserción Laboral

Oferta emprego Enxeñeiro/a en industrias alimentarias  

Oferta de emprego remitida polo servizo de Orientación e Inserción Laboral