__MAIN_TEXT__

Page 1

BINNEN VAART MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER | WWW.BINNENVAART.BE | OKTOBER 2014

#68

Paraat voor het klimaat

Werken aan vaarzekerheid Binnenvaart stelt campagne voor

Klaar voor de water­­snelweg?

trimestrieel | P911147 | Afgiftekantoor: Gent x | PB nummer BC31383

Blue Line Logistics lanceert nieuw schip

Catamarans vol palletten Containertrafiek, Umicore en veel meer

#68.2014 BINNENVAART 01

Profile for Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Binnenvaart 68 - oktober 2014  

Magazine voor vervoer over water

Binnenvaart 68 - oktober 2014  

Magazine voor vervoer over water

Advertisement