__MAIN_TEXT__

Page 1

BINNEN VAART MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER | WWW.BINNENVAART.BE | JUNI 2014

#67

CBO stelt Watertruckduwbak voor

‘Eenvoudig, flexibel en betaalbaar’ In de coulissen van onze binnenvaartcampagne

Welkom op de watersnelweg

trimestrieel | P911147 | Afgiftekantoor: Gent x | PB nummer BC31383

Groep Verhelst uit Oostende

‘Een slingerbeweging naar het water’ Masterplan voor de waterwegen, ecologische aandrijvingen en veel meer #67.2014 BINNENVAART 01

Profile for Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Binnenvaart 67  

Magazine voor vervoer over water

Binnenvaart 67  

Magazine voor vervoer over water

Advertisement