__MAIN_TEXT__

Page 1

BINNEN VAART MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER | WWW.BINNENVAART.BE | MEI 2014

#66

De jacht op het jaagpad

Fietsers naast je laadkraan Interview 75 jaar Albertkanaal

‘Van zo’n project kun je alleen dromen’

trimestrieel | P911147 | Afgiftekantoor: Gent x | PB nummer BC31383

IMOG in Moen

Afval wordt grondstof

Beverdonk Container Terminal, natuurvriendelijke oevers en veel meer #66.2014 BINNENVAART 01

Profile for Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Binnenvaart 66  

Magazine voor vervoer over water

Binnenvaart 66  

Magazine voor vervoer over water

Advertisement