Page 1

www.alexiahof.nl


ALEXIAHOF Graag nemen wij u mee naar een rustige plek in het hart van Alkmaar: Alexiahof. Alexiahof bestaat uit acht, onder architectuur ontwikkelde, luxe villa’s aan de rand van het centrum van Alkmaar. Het hofje waaraan de woningen zich bevinden, is via een eigen weggetje, een zijstraatje aan de Beatrixlaan te bereiken. Vier van de acht woningen (type A) zijn inmiddels verkocht en opgeleverd. Daarmee kan nu een start worden gemaakt met de verkoop van woningtype B. Met deze brochure geven wij u een impressie van het plan Alexiahof, laten wij u een foto-impressie zien van het eerder gebouwde type en presenteren wij u graag woningtype B van Alexiahof. Graag gaan wij met u om tafel om tafel om de basis van de woning te bespreken en de varianten voor te leggen. Door goed te luisteren naar uw wensen en rekening te houden met alle facetten in het bouwproces, kunnen wij zorgen voor een kwaliteitsproduct dat aan uw wensen en starten graag met de bouw van uw droomhuis!


ALKMAAR Het project “Alexiahof” ligt op het grondgebied van de gemeente Alkmaar. Alkmaar is bijzonder vanwege zijn karakteristieke, historische centrum met prachtige oude grachten, talrijke hofjes en markante gebouwen. De vele restaurants, cafés, terrassen etc. maken het bovendien een heel gezellige stad. Met tal van leuke winkels verscholen achter de historische gevels in de oude stad, is Alkmaar voor winkelliefhebbers een paradijs. Ook buiten Alkmaar is veel te beleven. In een rijke meren in de nabije omgeving zijn ook erg populair bij de watersporters.

LOCATIE Alexiahof in Alkmaar is in vele opzichten een ideale locatie. Binnen enkele minuten bent u op de snelweg Alexiahof is een nieuw gedeelte van de statige wijk “Oranjepark” en wordt gebouwd aan de rand van de 400-jarige Alkmaarderhout, het oudste stadspark van Nederland en een groene oase van rust en ruimte met prachtige oude bomen, een hertenkamp en de beroemde bloemen-klok.

Alexiahof | 4


Egmond aan Zee

Alexiahof

5 | Alexiahof


UITBREIDINGSZONE

bouwnr. 1

bouwn

8

6

7

bouwnr. 5

Alexiahof | 6

bouwnr. 6


SITUATIE

bouwnr. 2

bouwnr. 4

bouwnr. 3

4

2

1

5

3

bouwnr. 7

1

bouwnr. 8

0

3

5

10

15

7 | Alexiahof


“Deze groene woonlocatie biedt rust en ruimte in het hart van Alkmaar.”


9 | Alexiahof


voorgevel

Alexiahof |


GEVELS

linker zijgevel

0

1

3

5

| Alexiahof


Verdieping


PLATTEGRONDEN EN DOORSNEDE schaal 1 :100

0

1

3

5

Begane grond | Alexiahof


5

6

4

d

3355

4265

4265

5287

slaapkamer 3

slaapkamer 4

4595

woonkamer

2255

rookmelder

3400

badkamer

cv

1545

toilet

wm

vliezotrap

930

wd

2605

1812

cv/wasruimte

930

4000

overloop

3265

2255 3402

slaapkamer 2

kk

entree

4780

4780

keuken

1230

6000

garage/berging

3350

2210

3415

slaapkamer 1

2

1 900

5

6

4

d

badkamer

slaapkamer 3

slaapkamer 4

keuken

wasruimte

vliezotrap

woonkamer

overloop

rookmelder

kk

cv

1545

toilet

slaapkamer 1

6000 3402

4780

garage/berging

slaapkamer 2

entree

3350

2

1

Alexiahof |

wm

930

wd


PLATTEGROND-VARIANTEN

5

6

4

t badkamer

slaapkamer 3

slaapkamer 4

keuken

vliezotrap

woonkamer

rookmelder

kk

wasruimte

930

wm

wd

cv

1545

toilet

6000

overloop

4000

4780

garage/berging

slaapkamer 2

entree 2255

3402

3350

2210

slaapkamer 1

2

1

5

6

4

d

t slaapkamer 3

slaapkamer 4

keuken

cv/wasruimte

kk

cv

overloop

vliezotrap

1545

toilet

rookmelder

wm

wd

badkamer

woonkamer

1000 6000 4780

garage/berging

slaapkamer 1 3100

3100

3402

slaapkamer 2

entree

2

1

| Alexiahof


“Het casco biedt indelingsmogelijkheden voor een ruime woonkamer met open keuken.�


TECHNISCHE OMSCHRIJVING VARIANTEN Alle woningen zijn van het type B. Onderdeel van de verkoopprocedure vormt het al dan niet aanpassen van de woningen aan de individuele woonwensen van de koper. Deze technische omschrijving is opgesteld voor de basiswoning.

AFWERKING VAN DE WONING De woning wordt standaard afgewerkt zoals in deze omschrijving staat omschreven. De koper wordt in de gelegenheid gesteld het afwerkings- c.q. uitrustingsniveau van de woning nader aan te passen aan zijn/haar individuele woonwensen binnen de mogelijkheden van de geldende wet- en regelgeving. Gestippelde lijnen in de verkooptekening geven uitsluitend opstelplaatsen voor niet geleverde apparaten aan, tenzij anders vermeld. Voor de volledigheid wordt vermeld dat er in de woningen geen losse kasten worden geleverd.

1.

hemelwater. Het hemelwater wordt afgevoerd naar een treerd. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van de benodigde ontstoppingsmogelijkheden. 6. BESTRATING Algemeen Het entree pad ter plaatse van de voorgevel bestaat uit betontegels. De plaats en het oppervlak van deze verhardingen staan op tekening weergegeven. Exclusief de terrassen en het pad naar de garage. De algemene bestrating is uitgevoerd in straatklinkers en grastegels.

INDELING VAN DE WONING

Conform verkooptekening

Voor de uitvoeringsduur wordt verwezen naar het in de aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen.

Het peil -P- van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de entreehal. Dit is op de verkooptekeningen aangegeven. De juiste hoogte van het peil is in overleg met de Dienst Bouwtoezicht van de gemeente Alkmaar bepaald. 4. GRONDWERK De nodige grondwerken worden verricht voor funderingen, leidingen en bestratingen. Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt zand toegepast. Onder de, in deze technische omschrijving genoemde, bestrating wordt een laag zand aangebracht.

7. TERREIN INVENTARIS In het hof wordt straatverlichting aangebracht. 8. FUNDERING Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek wordt een funderingssysteem toegepast dat bestaat uit een betonfundering. Uitvoering volgens advies van de constructeur en goedgekeurd door het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. De kruipruimte onder de woning wordt geventileerd door middel van roosters in de gevels.

4.1. Tuin De tuin zal worden uitgevoerd op een conform de op de bij de contractstukken behorende situatietekening aangegeven hoogte.

BUITENGEVELS, LICHTE SCHEIDINGSWANDEN, DRAAGCONSTRUCTIES Algemeen Het casco van de woningen is uitgevoerd in betonnen vloeren en kalkzandsteen wanden. Voor de diverse constructie onderdelen worden de volgende materialen toegepast.

4.2. Groenvoorziening De op bovenvermelde situatietekening aangegeven groenvoorzieningen worden in het daartoe geschikte aanplantseizoen aangeplant.

9.1. Buitengevels in metselwerk gelijk aan de reeds gebouwde woningen.

5. RIOLERINGSWERKEN De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof buizen. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd met de nodige stankafsluiters en aange-sloten op de riolering. Er wordt een gescheiden riole-ringssysteem toegepast. Dit betekent dat er een rioleringssysteem is voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en een rioleringssysteem voor de afvoer van Alexiahof |

9.

9.2. Het binnenspouwblad van de buitengevels van de woning op de begane grond en 1e verdieping wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. 9.3. Gevelisolatie ; Voor de isolatie van de gevels worden minerale wolplaten als spouwisolatie toegepast.


9.4. Gevelvoegwerk Het doorstrijkwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd in door de architect bepaalde kleur, gelijk aan de reeds gebouwde woningen

jk ingestort of weggewerkt in schachten. De hoofdbediening bevindt zich in de woonkamer en de bediening

9.5. Niet-dragende binnenwanden De niet-dragende binnenwanden van de woningen, de lichte scheidingswanden, alsmede de opbouw van de leidingschachten worden uitgevoerd in een licht scheidingssysteem bestaande uit porisoblokken met een dikte van minimaal 70 mm of gelijkwaardig. 9.6. Ten behoeve van de opvang van gevelmetselwerk boven kozijnen en overige openingen worden waar nodig stalen geveldragers dan wel betonnen lateien toegepast. Tevens worden, conform opgave van de constructeur en fabrikant, de benodigde dilataties en/ of krimpvoegen aangebracht in het gevelmetselwerk en tevens worden de benodigde ankers, beugels, mantelbuizen, sparingen, open stootvoegen, klossen, roosters e.d. opgenomen. 10. VLOEREN 10.1. Ruwe begane grondvloer De begane grondvloer wordt uitgevoerd met een betonnen geïsoleerde kanaalplaatvloer. Voor de bereikbaarheid van de kruipruimte onder de woning wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikring. De plaats van het kruipluik wordt op tekening aangegeven. 10.2. RUWE VERDIEPINGSVLOEREN De eerste verdiepingsvloer bestaat uit een betonnen breedplaatvloer, de zoldervloer uit een betonnen kanaalplaatvloer De onderzijde van de vloeren wordt glad afgewerkt en gespackt opgeleverd. In de vloeren kan een sparing worden opgenomen ten behoeve van een open haard kanaal. 11. DAKEN De daken zijn opgebouwd uit een geprefabriceerde houten dakkap, voorzien van isolatie, folie en een dakpannen bedekking (zie als basiskleur de rode reeds op de gebouwde woningen aangebrachte dakpannen. De binnenzijde van de dakplaten is een fabrieksmatig aangebrachte groene plaat, onderdeel van bovenvermelde dakkap.

13. KOZIJNEN 13.1. Gevelkozijnen De gevelkozijnen worden uitgevoerd in aluminium en afgewerkt in een geanodiseerd afwerkings-/beschermingssyteem. Alle bewegende delen in de buitenkodubbele kierdichting. De plaats en draairichting van de draaiende delen is op de geveltekening aangegeven. Onder de buitengevel deurkozijnen worden geïsoleerde betonnen dorpels toegepast. De vensterbanken onder de kozijnen met een borstwering zijn van (composiet) natuursteen. 13.2. Buitendeuren

12. VENTILATIE VOORZIENINGEN EN GASAFVOER- / ROOKKANALEN De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem voor de luchtafvoer in combinatie met natuurlijke toevoer via winddruk geregelde ventilatieroosters. De ventilatieroosters zijn voorzien van een klep die door de luchtdruk (wind) gestuurd wordt. De keuken, binnenberging, toiletruimte(n) en badkamer(s) in de woning worden via een kanalenstelsel afgezogen, in een hoeveelheid die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De plaatsen van de afzuigroosters worden nader bepaald. De kanalen zijn zoveel mogeli-

het model zoals aangegeven op tekening. zoals aangegeven op tekening. De plaats en de draaien/of schuifrichting is op de geveltekening aangegeven. 13.3. Binnendeuren en –kozijnen De binnendeur kozijnen worden uitgevoerd in hardhout zonder bovenlicht. De binnendeuren worden als fa-brieksmatig afgelakte stompe vlakke deuren uitge| Alexiahof


voerd. De dorpels onder de deuren van het toilet en de badkamer zijn van (composiet) natuursteen. 13.4. Garagedeuren De garage is bereikbaar door middel van een metalen sectionaal deur met (optionele) afstandbediening. De dagmaat van de garage is conform tekening. 13.5. Hang- en sluitwerk Buitendeuren en ramen conform het politiekeurmerk. van een driepuntvergrendeling; deuren worden voorzien van een gelijksluitende cilinder in de loopdeur.

15. GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN De goten van de woningen zijn niet beloopbaar. De hellende daken worden voorzien van een behandelde zinken mastgoot. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in behandeld zink en bevestigd om de muren.

16. VLOER -, WAND -, EN PLAFONDAFWERKINGEN Zie voor het aanbrengen van de plafond-, wand- en vloerafwerkingen de ruimte afwerkstaten. 16.1. Plafondafwerking De naden in het beton plafond worden gedicht; het geheel wordt met spuitwerk afgewerkt (zie afwerkstaat). 16.2. Wandafwerking De wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt (zie afwerkstaat).

Binnendeuren en bezetslot;

nachtslot met klaviersleutel; zien van een loopslot; meterkast, worden voorzien van alu deurkrukken met schild.

16.3. Vloerafwerking De betonvloeren in de woningen worden afgewerkt met een circa 5 cm dikke afwerkvloer (zie afwerkstaat). 17. TEGELWERKEN Tegelwerk binnen Alle wanden en vloeren in de toiletruimte, badkamer en c.v.-/wasruimte worden van tegelwerk voorzien. De badkamer over de volle hoogte, de toiletten en c.v.-/ wasruimte tot een hoogte van 1500+, boven dit wandtegelwerk wordt de behangklaar afgewerkt. Er wordt minimaal 茅茅n showroom aangegeven waar de koper een keuze kan maken. Zie afwerkstaat voor de ruimten waar tegels worden aangebracht. Uitvoering tegelwerk Het wand- en vloertegelwerk wordt door middel van lijmen aangebracht. De inwendige hoeken, de overgang van wand- en vloertegels en overige aansluitingen in badkamer en toilet met wand- en vloertegels worden voorzien van elastisch blijvende kit.

14. TRAPPEN EN AFTIMMERWERK 14.1. Trappen De binnentrap worden uitgevoerd als open hardhouten trap, de zolder is bereikbaar door middel van een vlizotrap. Langs de muurzijde wordt de trap voorzien van een houten halfronde leuning, waar nodig conform het Bouwbesluit, een houten, in kleur geschilderd spijlen hekwerk met bovenregel als balustrade. Om het trapgat op de eerste verdieping komt eveneens een houten in kleur geschilderd spijlenhek met houten bovenregel (zie voor kleuren: de kleurenstaal n.t.b.) 14.2. Aftimmerwerk Optioneel kan op verzoek de woning worden voorzien van vloerplinten. Alexiahof |

Eventueel casco opleveren van toilet Bij casco opleveren van de badkamer en het toilet zal er een restitutie plaatsvinden betreffende het niet leveren en aanbrengen van tegelwerk. Bij het casco opleveren van badkamer en toilet wordt er geen tegelwerk, sanitair en andere wandafwerking aangebracht. Indien u ervoor kiest een ruimte casco op te laten leveren, kunnen door de aannemer in die ruimte de aansluitingen en afvoeren van de wasinstallatie afgedopt worden aangebracht mits hiervoor v贸贸r de vastgestelde datum door de koper een installatietekening is aangeleverd. 18. KEUKEN De keuken wordt casco opgeleverd. Er is wel rekening gehouden met alle standaard aansluitingen. Deze kunnen op de door de koper gewenste plek worden aangebracht mits hiervoor door de koper een installatietekening (zowel loodgieter als elektra) is aangeleverd.


aansluitpunten:

21. SANITAIR De woning wordt geleverd inclusief al het benodigde sanitair in toiletruimten en badkamer. Er wordt minimaal 茅茅n showroom aangewezen waar de koper een alternatieve keuze kan maken. Indien koper bij een andere showroom wenst te kopen is dat mogelijk; gevolg kan zijn dat de badkamer en het toilet casco worden opgeleverd. Standaard worden er technische installaties in het toilet uitgevoerd voor de volgende sanitair inrichting: 19. BEGLAZING, SCHILDERWERK 19.1. Isolerende beglazingen In de glasopeningen van de ramen en deuren van de gevelkozijnen van de woning wordt isolerende HR++ beglazing opgenomen. 19.2. Schilderwerk Dekkend systeem Het schilderwerk van de houten binnen kozijnen, deuren (fabrieksmatig) en overig houtwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. De trap is van hardhout en wordt geschilderd. Mogelijk in het zicht komende waterleidingen in de badkamer en het toilet worden geschilderd in een wittint. De c.v.-leidingen blijven onbehandeld. 20. WATER- EN GASINSTALLATIE 20.1. Waterleidingen De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst nabij de voordeur. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De volgende tappunten worden aangesloten op de koudwaterleiding:

De opstelplaats van de c.v.-ketel/boiler, wasmachine en droger bevindt zich in de c.v.-/ wasruimte. De volgende tappunten worden aangesloten op de warmwaterleiding: vaatwasser en wasmachine De leidingen voor het warme en koude water worden, waar mogelijk, weggewerkt in wanden en/of vloeren, echter niet in de onbenoemde ruimten en eventuele bergingen. 20.2. GASLEIDINGEN Er wordt een gasleiding gelegd van de meter in de meterkast naar de volgende

Standaard wordt in de badkamer het volgende sanitair aangebracht:

Casco opleveren badkamer en toilet Bij casco opleveren van de badkamer en het toilet zal er een restitutie plaatsvinden betreffende het niet leveren en aanbrengen van tegelwerk en sanitair. Indien u ervoor kiest een ruimte casco te laten opleveren, kunnen door de aannemer in die ruimte de aansluitingen en afvoeren van de basisinstallatie afgedopt worden aangebracht op de door de koper gewenste plek mits hiervoor v贸贸r de vastgestelde datum door de koper een installatietekening is aangeleverd.

22. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische installatie van de woning is gebaseerd op de geldende norm (NEN 1010) aangevuld met een aantal extra voorzieningen. Optioneel zijn de aansluitpunten en schakelaars door de kopers nader aan te geven. 22.1. INSTALLATIE UITVOERING De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over groepen naar de diverse aansluitpunten. Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaarde. De dubbele wandcontactdoz| Alexiahof


en met randaarde worden als inbouwmodel uitgevoerd. In de onbenoemde ruimten en/of bergruimte worden de leidingen mogelijk (deels) opbouw. In het algemeen zijn de wandcontactdozen en de (loze) leidingen voor de telefoon- en CAIaansluitingen op een hoogte van circa 300 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht, met uitzondering van de wandcontactdozen en de loze leidingen in de keuken en de bergingen. De schakelaars worden in het algemeen op een hoogte van 1050 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. De contactdozen en andere voorzieningen van de elektrische installatie zijn in het plafond aangebracht. De wandcontactdozen worden volgens onderstaande staat aangebracht. 22.2. TELECOMMUNICATIE VOOR VOORZIENINGEN Zie ruimtestaat elektra en rookmelders 22.3. ROOKMELDER De woning wordt uit veiligheidsoverwegingen en conform het Bouwbesluit voorzien van rookmelding zoals aangegeven in de ruimtestaat elektra en rookmelders. De rookmelders worden aangesloten op het lichtnet, conform voorschriften. 23. VERWARMINGSINSTALLATIE 23.1. Uitgangspunten berekening Voor de berekening van de capaciteit van de c.v.installatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de door Woningborg gestelde eisen. 23.2. C.V.-installatie algemeen De c.v.-installatie in de woningen wordt uitgevoerd met een systeem van verwarmingselementen, die door middel van leidingen in de afwerkvloer worden aangesloten op een c.v.-ketel. De c.v.-ketels zijn in de uitvoering HR (hoogrendement). Omdat de c.v.-leidingen in de afwerkvloer zijn opgenomen, mag men geen boor-, spijker-, hak- of breekwerk in de vloer verrichten. De verwarmings-elementen worden qua afmeting afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. De situering, aantallen en afmeting van de verwarmings-elementen dienen nog nader te worden bepaald, maar kunnen wel indicatief worden aangehouden. Deze worden pas na berekening van ling vindt plaats middels een klokthermostaat geschikt voor ruimte temperatuurregeling en weersafhankelijke regeling. Zie ruimtestaat elektra en rookmelders. Onderstaande temperaturen kunnen minimaal worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten conform Woningborg. 24. SCHOONMAKEN EN OPLEVERING Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de tieve datum en het tijdstip van oplevering. De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden eenmaal bewassen. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Alexiahof |

25. ALGEMEEN De projectdocumentatie met technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en de adviseurs van dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit de eisen en wensen van de overheden en/of nutsbedrijven. De op tekening aangegeven maten zijn circa maten in mm, en tussen de wanden gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met en ge wandafwerking. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructie, maatvoering materialen e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan in tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden verleend. Werkzaamheden door derden, in opdracht van de koper tijdens de bouw, zijn niet toegestaan. De perspectief afbeeldingen en/of maquettes zijn artist’s-impressions; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Om de c.v.-installatie te kunnen proefstoken en/of de woning in de winterperiode eventueel te kunnen verwarmen, kan de aansluiting (dus de meterplaatsing) van water, gas en elektra enkele weken voor oplevering plaatsvinden. Van de kopers zal daarom al geruime tijd voor oplevering de medewerking worden gevraagd bij het aanvragen van de plaatsing en aansluiting van de diverse meters bij de respectievelijke nutsbedrijven. Het energie- en waterverbruik van de datum van aansluiten tot de datum van oplevering zal bij de oplevering worden opgenomen en vervolgens verrekend middels een creditfactuur. Bij het ontwerp van de woningen is er rekening mee gehouden dat de meeste ruiten van binnenuit bewasbaar zijn. 26. AFWERKINGEN BINNENRUIMTEN Begane grond Hal / Entree; Zandcementvloer, wandstucwerk behangklaar, plafondspackwerk, elektra conform ruimtestaat, radiator Garage / Berging; Zandcementvloer, metselwerk, dakplaat, elektra conform ruimtestaat, radiator


Werkkamer; Zandcementvloer, wandstucwerk behangklaar, dakplaat, elektra conform ruimtestaat, radiator Woonkamer; Zandcementvloer wandstucwerk behangklaar, plafondspackwerk, elektra conform ruimtestaat, radiator Keuken; Zandcementvloer, wandstucwerk behangklaar, plafondspackwerk, technische installatie aansluitingen voor gaskooktoestel, koelkast- vriescombinatie, vaatwasser, afzuigkap, oven/magnetron, 2x loze leidingen, 4x dubbel wandcontactdoos boven aanrecht, mechanisch afzuigpunt in plafond, radiator. Toilet; Vloertegels, wandtegels tot 1500mm + daarboven wandbehangklaar, plafondspackwerk. Sanitair; Wandcloset, fonteintje (koud water), mechanisch afzuigpunt in plafond, elektra conform ruimtestaat Overloop; Zandcementvloer, wandstucwerk behangklaar, plafondspackwerk, elektra conform ruimtestaat Badkamer; Vloertegels Wandtegels tot onderkant plafond, plafondspackwerk, techn. installatie aangelegd t.b.v. dubbele wastafel, bad, douche en wandcloset, mechanisch afzuigpunt, elektra conform ruimtestaat, radiator Slaapkamers 1,2,3,4 ; Zandcementvloer, wandstucwerk behangklaar, plafondspackwerk, elektra conform ruimtestaat, radiator(en), C.v.- / Wasruimte Vloertegels, wandtegelwerk tot 1500mm+, wandstucwerk behangklaar, plafondspackwerk, elektra conform ruimtestaat, techn. installatie, aansluitingen voor wasmachine, droger, c.v./boiler, mech. afzuigpunt vliering; zandcementvloer, dakbeschot, elektra conform ruimtestaat.

Algemene technische informatie Voor het project geldende voorwaarden Bij het vervaardigen van de technische omschrijving en de hierbij behorende tekeningen is rekening gehouden met de eisen waaraan deze bescheiden dienen te voldoen. Ongeacht hetgeen overigens in deze tech-nische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan: deren met de terminologie van het Bouwbesluit;

meubilering; behorende tekeningen, foto’s en overige informatie;

27. VERREKEN POSTEN In het kader van de keuzevrijheid is het mogelijk een aantal posten niet te laten uitvoeren. Hiervoor zullen verrekenposten worden opgevoerd. Deze bedragen heeft u beschikbaar om bij de geselecteerde showroom(s) uw keuze te maken. Verrekening vindt plaats op de wijze zoals eerder staat omschreven in deze technische omschrijving.

Ook kunnen door u extra werkzaamheden worden opgedragen; hierbij is heel veel mogelijk. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

opstellingen van sanitair, privacy schermen etc. in doorsneden en plattegronden; machines. Maten en materialen Alle tekeningen, maten en materialen in deze technische omschrijving (brochure) zijn gebaseerd op informatie die wij mochten ontvangen van de architect, de gemeente en de adviseurs van dit project. Alle gegevens zijn met de grootste zorg behandeld. Toch is het altijd mogelijk, dat als gevolg van overheidseisen of voorschriften van nutsbedrijven, er veranderingen moeten worden aangebracht. Deze veranderingen kunnen zowel van architectonische als van technische aard zijn. Ook is het mogelijk dat de aannemer gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld doordat de oorspronkelijke materialen niet meer leverbaar zijn of doordat stakingen tijdige levering ervan onmogelijk maken. De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, indien dit tijdens de uitvoering noodzakelijk blijkt, mits deze veranderingen geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen geven geen van de partijen enig recht op aanspraak op verrekening van mindere of meerdere kosten. U dient er rekening mee | Alexiahof


te houden dat de op de tekening aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. Er kunnen geringe maat verschillen optreden als gevolg van de materiaalkeuze en dikte van de afwerking. De opgegeven maten op de plattegronden zijn gebaseerd op niet afgewerkte wanden. De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (straten, paden, groen, parkeerplaatsen, kademuren, waterpartijen, grachten en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van de ontwikkelaar. Relevante wijzigingen zullen wij vermelden in het informatiebulletin.

Kleuren De kleurenstaat wordt door de architect nader bepaald in overleg met de welstandscommissie. Koopinformatie Koop-/aannemingsovereenkomst Door het ondertekenen van de overeenkomst verplicht u zich tot de betaling van de koopsom. Voor W.J. Bink Bouw bv staat daar tegenover de plicht het eigendomsrecht aan u te leveren. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst vormen een onverbrekelijk geheel. U ontvangt een kopie van de ondertekende koopovereenkomst. De notaris krijgt het origineel. Wat omvat de koop-/aannemingsovereenkomst en wat betekent v.o.n.? De koop-/aanneemsom van de woning is “vrij op naam”. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van een eigen woning zijn gemoeid, in de koop- aanneemsom zijn begrepen: koopsom grond; bouwkosten; architecten-, constructeurs- en overige adviseurhonoraria; notariskosten; verkoop- en overdrachtskosten; btw (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale uitmeting; leges bouwvergunning; eenmalige aansluitkosten van de woning op het water-, het riool-, het gas-, het kabel-, het telefoon- en het elektriciteitsnet; de Woningborg garantie. koop-/aannemingsovereenkomst begrepen. U kunt in dit verband denken aan een afsluitprovisie voor een hypothecaire lening, notariskosten voor de overdracht van de hypotheekakte en renteverlies tijdens de bouw. De makelaar zal op uw verzoek een opstelling van al Alexiahof |

deze kosten maken. Ook zijn de administratiekosten van de nutsbedrijven niet in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen. Belastingvoordeel Bij de berekening van de werkelijke woonlasten is het trekbaar kunnen zijn. Dit belastingvoordeel kan aanzienlijk zijn. Het gaat om de kosten van het rentedeel van uw hypotheekkosten, de afsluitkosten en de kosten van de hypotheekakte. De aftrek geldt voor het jaar van betaling. Het rentedeel van uw hypotheek is jaarlijks aftrekbaar. Bouwtermijnen De koop-/aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling is in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. U hoeft pas de bouwtermijnen te betalen, nadat u van ons een factuur hebt ontvangen. Op onze factuur brengen wij de reeds vervallen termijnen in rekening. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel u beschikt over voldoende “eigen geld” en u betaalt rechtstreeks en direct de binnengekomen factuur. Ofwel u hebt geen “eigen geld” en de hypotheekakte is nog niet gepasseerd. U krijgt automatisch uitstel van betaling. Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt een rente berekend. Deze wordt u bij de notariële overdracht in rekening gebracht. Telkens als de bouw weer zover gevorderd is dat één van de termijnen vervallen is, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. Het origineel verzendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van andere geldgever), die vervolgens de verstreken termijnen betaalt. Procedures en garanties Uw nieuwe woning voldoet aan de eisen en normen van Woningborg. Dit is een onafhankelijk instituut dat u de zekerheid biedt dat uw woning in ieder geval voltooid wordt opgeleverd, zelfs indien de aannemer in levert moet instaan voor de kwaliteit daarvan. Dat geldt ook voor de aannemer van uw woning. Schort er iets aan de kwaliteit, dan moet u de aannemer daarop kunnen aanspreken. W.J. Bink Bouw bv geeft u deze garantie. Voor een volledige garantie omschrijving wordt u verwezen naar de Woningborg brochure. Bent u het oneens met de aannemer over de geleverde kwaliteit, dan kan Woningborg hierover een voor beide partijen bindende uitspraak doen. Opname en opleveren van de woning De procedure met betrekking tot de oplevering van de woning bestaat uit twee delen: de eigen opname, het opstellen van een lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen; de oplevering (sleuteloverdracht), de overdracht van de woning door de directievoerder aan de verkrijger.


Prijsstijgingen De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom is vast met uitzondering van wijzigingen in het btw-tarief. Loon- en materiaalprijsstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. Meer - minderwerk Het hele meer- en minderwerkproces valt buiten de aannemingsovereenkomst en dient apart te worden verrekend zoals is weergegeven in de Woningborg brochure. Ook dient u er rekening mee te houden, dat bij meerwerkopdrachten sprake kan zijn van bouwtijdverlenging. Tussen opname en oplevering ligt een periode van maximaal vijf werkbare werkdagen. In deze periode zal worden gestreefd naar herstel van de opgenomen gebreken en de tekortkomingen zoals deze zijn weergegeven op de opnamelijst. Tenminste twee kalenderweken voor de opname en de oplevering (sleuteloverdracht) wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld omtrent data en tijd van de oplevering. De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Glas, tegelwerk en sanitair worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Bij de oplevering ontvangt u een boekje met daarin een aantal tips voor het gebruik en onderhoud van uw woning. Ook ontvangt u via Woningborg de brochure “Gebruik en onderhoud van uw huis”. Bij de oplevering inspecteren de verkrijger en de directievoerder gezamenlijk de woning. Eventuele onvolkomenheden of gebreken worden vastgesteld in het proces-verbaal van oplevering. Het proces-verbaal van oplevering wordt in tweevoud opgemaakt en door de directievoerder en de verkrijger ondertekend. Beiden ontvangen een exemplaar. Vervolgens worden de sleutels van uw woning aan u overhandigd, mits u aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Een kopie van dit procesverbaal van oplevering wordt naar Woningborg verzonden. Het proces-verbaal van oplevering is een belangrijk document: over het algemeen kunnen later geen aanmerkingen meer in behandeling worden genomen, als die niet in het procesverbaal van oplevering zijn opgetekend, met uitzondering van verborgen gebreken. Vóór de oplevering kunt u niet zelf en niet door derden werken (laten) verrichten in uw woning. Ten aanzien van de garantiestelling op het glas dient te worden opgemerkt, dat nadat de oplevering van uw woning heeft plaatsgevonden, er geen garantie wordt gegeven op thermische breuk in deze beglazing.

Afwerking van de woning Bij verschillen tussen de verkooptekening en deze technische omschrijving, prevaleert de technische omschrijving. Isolatie De isolatie van de woningen is door de overheid vastgesteld en genormeerd in de eisen van de Energie baseerd op de isolatiewaarde van de totale constructie van de woning en het verbruik van de installatie in de woning. Toegang van bouwterrein en bouwplaats Het betreden van het bouwterrein en de bouwplaats is niet toegestaan. Om u toch in de gelegenheid te stellen uw woning te bezichtigen, zullen wij een beperkt aantal werkbezoeken organiseren. U wordt hierover nader op de hoogte gesteld. Buiten deze vastgestelde bezoeken bent u niet gerechtigd het bouwterrein en de bouwplaats, om wat voor reden dan ook, te betreden. Het betreden van het bouwterrein en het bouwwerk geschiedt te allen tijde geheel voor eigen risico.

Kopersbegeleiding Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt u door de afdeling Kopersbegeleiding benaderd om een afspraak te maken om samen met u de mogelijkheden van het meer- en minderwerk door te nemen. Ook de mogelijkheden ten aanzien van afwijkend tegelwerk, sanitair, de keuken en de warmwatervoorziening komen in dit gesprek aan de orde.

| Alexiahof


COLOFON

Dulleweg 4 www.binkbouw.nl Verkopend Makelaar LEYGRAAF

www.alexiahof.nl

Alexiahof brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you