Page 1

Internet stranice Bina Istre za izradu R1 računa temeljem plaćene cestarine na Istarskom ipsilonu (korisnički priručnik) Bina Istra 2015.


Korisnicima kojima je potreban račun za povrat PDV-a temeljem plaćene cestarine na Istarskom ipsilonu u gotovini ili putem platnih kartica (bankovne ili INA kartice), omogućena je usluga izrade R1 računa putem korisničkih stranica, a za koje je potrebno izvršiti prethodnu registraciju. Stranica za izradu R1 računa nalazi se na adresi: https://naplata.bina-istra.hr/r1, dolaskom na Internet stranice korisniku se prikazuju dvije opcije. Ukoliko je već registrirani korisnik, jednostavno upiše korisničko ime i lozinku te se prijavi u sustav za izradu R1 računa ili ukoliko nije postojeći korisnik odabere opciju „Registriraj uslugu“.


Registriraj uslugu Nakon odabira opcije „Registriraj uslugu“, korisniku se prikazuje forma za unos potrebnih podataka. Polja koja su oznaÄ?ena sa * su obavezna polja za unos.


Ukoliko korisnik koristi INA karticu za plaćanje cestarine, potrebno je da označi opciju „DA“. Korisnik obavezno mora prihvatiti uvijete korištenja stranica za izradu R1 računa. Ukoliko se ukloni oznaka da se prihvaćaju uvjeti korištenja, korisnik više nije u mogućnosti spremiti podatke.

Ukoliko je korisnik ispravno unio sve potrebne podatke i odabrao opciju „SPREMI“, prikazuje se poruka o uspješnoj izvršenoj registraciji korisnika.

Nakon uspješne registracije korisnika, korisnik prvo prima e-mail obavijest o izvršenoj registraciji, zatim čeka da se zaprimljena registracija obradi od strane djelatnika BINA ISTRE. Nakon odobrenja registracije korisniku se aktivira njegov korisnički račun, te ponovno prima e-mail obavijest sa korisničkim imenom i lozinkom za prijavu na stranice za izradu R1 računa.


Prijava u sustav Nakon primljene e-mail obavijesti sa podacima za prijavu u sustav, korisnik može pristupiti prijavi i izradi R1 računa. Unosom korisničkog imena i lozinke na naslovnici pod opcijom „POSTOJEĆI KORISNIK“, korisnik se prijavljuje u sustav za izradu R1 računa.

Ukoliko se korisnik prijavio prvi puta, tablični prikaz R1 računa će biti prazan. Iznad tabličnog prikaza kreiranih R1 računa se nalazi gumb „Napravi R1 račun“ koji pokreće novu formu za unos podataka koji su potrebni za izradu R1 računa, a sa desne strane se nalazi horizontalni izbornik koji se sastoji od linka za odjavu iz sustava, postavke (izmjenu lozinke) te prikaz trenutno prijavljenog korisnika. Prilikom registracije korisnika, ako je korisnik odabrao opciju da za plaćanje cestarine koristi INA karticu u tabličnom prikazu će biti dostupna kartica „INA R1 Računi“.


Izrada R1 računa Klikom na gumb „Napravi R1 račun“ prikazuje se forma za izradu R1 računa.

Korisnik mora odabrati datum računa, te period za koji se izrađuje R1 račun a period mora biti u istom mjesecu kao i datum računa. Nakon toga korisnik odabire opciju „Dodaj novi račun“ koji pokreće unos stavaka za kreiranje R1 računa.


Prikazuje se forma sa dva unosna polja. U prvo polje korisnik mora unijeti broj maloprodajnog računa kojeg je dobio prilikom plaćanja cestarine, a u drugo polje iznos sa tog istog maloprodajnog računa. Nakon unosa podataka odabere se opcija „Ažuriraj“.


Ako su unijeti ispravni podaci, u tabli훾nom prikazu se pojavljuje nadodani maloprodajni ra훾un. Korak dodavanja maloprodajnog ra훾una se ponavlja dok se ne unesu svi ra훾uni za odabrani period.


Nakon unijetih svih maloprodajnih računa, korisnik odabire opciju „Izradi račun“ koja se nalazi u lijevom donjem kutu prikazane forme za unos maloprodajnih računa. R1 račun se zatim prikazuje u glavnom tabličnom prikazu gdje korisnik vidi zaglavlje R1 računa, a klikom na „+“ može vidjeti sve dodatne maloprodajne račune. Mjesečne R1 račune za transakcije plaćene INA karticom mogu se preuzeti u kartici „INA R1 računi“.

Pod kolonom „Preuzimanja“ se nalazi ikona za preuzimanje kreiranog R1 računa u PDF formatu koji u sebi sadrži elektronički potpis. Klikom na ikonu za preuzimanje, u donjem dijelu ekrana će se pojaviti informacija o preuzimanju dokumenta.


Korisnik zatim može pohraniti preuzeti R1 račun na lokalno računalo odabirom opcije „Save“ ili može otvoriti preuzeti dokument odabirom opcije „Open“.


Izmjena lozinke Odabirom opcije „Postavke“ koja se nalazi u horizontalnom izborniku iznad tabličnog prikaza kreiranih R1 računa, prikazuje se forma za izmjenu lozinke.

Unosom stare lozinke te nove željene lozinke, korisnik odabire opciju „Promijeni lozinku“. Lozinka mora biti najmanje 8 znakova od toga jedan mora biti slovo. Nakon uspješne izmjene lozinke pojavljuje se poruka o uspješnoj izmjeni, nakon čega korisnik dobiva i e-mail poruku sa novom lozinkom.

Profile for bina-istra

Upute za registraciju korisnika  

Upute za registraciju korisnika