Područje primjene usluge EENC za Bina-Istru (obrazac u pdf-u).

Page 1

EENC: Europska usluga elektroničke naplate cestarine Izjava o području primjene usluge EENC

UVOD Ovaj dokument donosi osnovne elemente koji se odnose na prava pristupa domeni Bina - Istre d.d. za uslugu EENC i utvrđuje potrebne tehničke specifikacije i zahtjeve te ugovorne mjere koje se odnose na uspostavljanje usluge EENC. Pozivajući se na odredbe Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“, sklopljenim između Republike Hrvatske kao davatelja koncesije (Koncedenta) i društva Bina-Istra d.d. kao koncesionara 25. rujna 1995. godine, kako je izmijenjen i dopunjen Ugovorom o izmjenama i dopunama br.1 od 18. rujna 1997. godine, Ugovorom o izmjenama i dopunama br.2 od 27. kolovoza 1999. godine, Ugovorom o izmjenama i dopunama br.3 od 25. veljače 2003. godine i Ugovorom o izmjenama i dopunama br.4 od 25. kolovoza 2008. (dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji), posebice ali ne isključivo na oderdbe Priloga 3 i članka 43., Bina – Istra d.d. daje ovu Izjavu pod uvjetom da sav trošak potreban za osiguranja uvjeta za sklapanja ugovora s ovlaštenim pružateljima usluge EENC-a i omogućavanje plaćanja cestarine na način da se elektroničkom naplatom cestarine na području Europske unije omogući korisniku autoceste, na temelju ugovora sklopljenog s nekim od ovlaštenih pružatelja usluge EENC, da postane korisnik usluge EENC-a, snosi Republika Hrvatska (Koncedent) odnosno da takve troškove snosi treća strana. Troškovi iz prethodne rečenice uključuju, ali nisu ograničeni na troškove koji se odnose na udovoljanvanje tehničkim zahtjevima i elementima interoperabilnosti kako su određni važećim Pravilnikom o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za EENC i elementima interoperabilnosti odnosno drugim primijenivjim prisilnim propisima, kako oni mogu biti izmijenjeni i dopunjeni s vremena na vrijeme.

1. OPĆI PODACI O BINA- ISTRI d.d.

Skraćeni naziv:

BINA-ISTRA, dioničko društvo za financiranje, gradnju, upravljanje i održavanje autocesta BINA-ISTRA d.d.

Adresa:

Zrinšćak 57, 52426 LUPOGLAV

Pravni oblik društva:

dioničko društvo

Temeljni kapital:

25.641.720,00 KN

OIB:

13439120211

Subjekt za naplatu cestarine:

Kontakti: 1) Opći kontakt: BINA-ISTRA d.d. Adresa: Savska cesta 106 Telefon: +385 1 61 38 300 Faks: +385 1 1 61 38 301 e-mail adresa: v.margitic@bina-istra.hr

1


2) Kontakt osoba za europsku elektroničku naplatu cestarine: Sergije Popović Adresa: Zrinšćak 57, Lupoglav Služba za kontakt: Služba naplate cestarine Telefon: +385 52 601 164; +385 91 685 09 09 e-mail adresa: s.popovic@bina-istra.com

2.

PODACI IZ PODRUČJA NAPLATE CESTARINE

2.1.

Tehnologija elektronske naplate cestarine

Tehnologija koja se koristi za komunikaciju između uređaja na naplatnoj stazi i uređaja u vozilu temeljena je na DSRC tehnologiji s dometom 5.8 GHz. Komunikacijski standardi: Physical Layer ENV 12795, ENV 12253 Data Link Layer ENV 12834, ENV 13372 Aplikacijski standardi: Application Layer ISO14906 EFC Transakcijski modeli: U primjeni PISTA i TIS, uz otvorenost za ostale transakcijske modele sukladne normama.

Definiranje područja usluge EENC

2.2.

Pravni okvir koji definira konzistentnost područja naplate temelji se na Ugovoru o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“, sklopljenim između Republike Hrvatske kao davatelja koncesije (Koncedenta) i društva Bina-Istra d.d. kao koncesionara 25. rujna 1995. godine, kako je izmijenjen i dopunjen Ugovorom o izmjenama i dopunama br.1 od 18. rujna 1997. godine, Ugovorom o izmjenama i dopunama br.2 od 27. kolovoza 1999. godine, Ugovorom o izmjenama i dopunama br.3 od 25. veljače 2003. godine i Ugovorom o izmjenama i dopunama br.4 od 25. kolovoza 2008. godine (u nastavku: „Ugovor o koncesiji“). 

Karta područja elektroničke naplate Bina- Istre d.d.:

2


te putem linka interaktivna karta autoceste A8 i A9. 

Karta naplatnih postaja pod upravljanjem Bina - Istre d.d.

3


2.3.

Geografski opis područja EENC

U sustavu DSRC, geografski opis područja naplate temelji se na: - karti (vidi rubriku 2.2); - popisu autocesta/poluautocesta/objekata na kojima se vrši naplata ENC; A8

A9

Naplatna Postaja NP/CP

8

A8

141

Žminj

8

A8

139/140

Rogovići Sjever/Rogovići Jug

8

A8

137/138

Ivoli Sjever/Ivoli Jug

8

A8

135/136

Cerovlje Sjever/Cerovlje Jug

8

A8

133/134

Lupoglav Sjever/ Lupoglav Jug

8

A8

131/132

Vranja Sjever/Vranja Jug

8

A8

130

Tunel Učka

9

A8

110

Umag

9

A9

111/112

Buje Sjever/Buje Jug

9

A9

113/114

Nova Vas Sjever/ Nova Vas Jug

Napomene Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz

Broj ulaza

Broj izlaza

Zatvoreni sustav

Oznaka naplatne postaje

Otvoreni sustav

Mreža

Autocesta

- naplatnim postajama:

0

1

2

1

0

1

4

4

0

1

3

2

0

1

2

2

0

1

4

4

0

1

3

3

0

1

4

3

0

1

7

3

0

1

4

3

0

1

4

2

4


9

A9

115

Višnjan

9

A9

116/117

Baderna Sjever/Baderna Jug

9

A9

118/119

Medaki Sjever/Medaki Jug

9

A9

123

Kanfanar

9

A9

122

Vodnjan Sjever

9

A9

121

Vodnjan Jug

9

A9

120

Pula

2.4.

Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz

0

1

3

2

0

1

4

3

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

3

2

0

1

2

2

0

1

6

4

Vrsta sustava naplate cestarine i način naplaćivanja cestarine

Sustav naplate cestarine na dionicama autocesta kojima upravljaja Bina- Istra d.d. uspostavljen je kao zatvoreni sustav. Zatvoreni sustav naplate cestarine je sustav u kojem su između dvije točke naplate najmanje dvije naplatne postaje, od kojih je jedna u funkciji ulazne a druga u funkciji izlazne naplatne postaje. U ovom sustavu korisnik na ulaznoj naplatnoj postaji uzima naplatnu karticu što se evidentira u sustavu naplate cestarine, a na izlaznoj naplatnoj postaji predaje naplatnu karticu čijim se očitavanjem u sustavu naplaćuje cestarina sukladno dužini korištene dionice i skupini vozila. Korisnici elektroničke naplate cestarine (ENC) mogu koristiti sve otvorene ulazne i izlazne prolaze i na ulazu ne uzimaju naplatnu karticu. Visina cestarine utvrđena je važećim cjenikom Bina-Istre d.d., a na temelju Ugovora o koncesiji. Cestarina se na naplatnim postajama pod upravljanjem Bina - Istre d.d. može platiti kunskom gotovinom, platnim karticama za koje je na istima istaknuta vidljiva oznaka da su prihvatljivo sredstvo plaćanja te upotrebom elektroničke naplate cestarine (ENC). Nerezidenti prema propisima o deviznom poslovanju cestarinu mogu platiti i u eurima, prema važećoj tečajnoj listi na dan realizacije transakcije. Elektronička naplate cestarine (ENC) je način beskontaktne naplate cestarine korištenjem ENC uređaja. Uvjeti korištenja elektroničke naplate cestarine te prava i obveze korisnika koji koriste ENC, kao i prava i obveze BinaIstre d.d. utvrđeni su Općim uvjetima ENC paketa i elektroničke naplate cestarine putem platnih kartica Bina – Istre d.d. (dalje u tekstu: Opći uvjeti). Predmetnim Općim uvjetima reguliran je način zasnivanja ugovornog odnosa za korisnike ENC paketa, uvjeti kroištenja te postupak u slučaju ne pridržavanja Općih uvjeta. Za sve druge korisnike autocesta, visina ugovorne kazne te njezin iznos razvidan je na ulaznoj kartici zajedno s pripadajućim uvjetima kada se ugovorna kazna naplaćuje. Bina - Istra d.d. obvezuje se pravovremeno obavijestiti Pružatelja usluge EENC o svakoj promjeni cijene cestarine na primjeren način. 2.5.

Vozila koja podliježu plaćanju cestarine

Cestarina se naplaćuje svim vozilima kojima je dopušteno korištenje autocesta i objekata s naplatom cestarine, sukladno Ugovoru o koncesiji.

2.6.

Skupine vozila

Vozila koja koriste autocestu i objekt s naplatom se sukladno osobinama (broju osovina, dimenziji - visini, maksimalnoj dopuštenoj ukupnoj težini vozila u natovarenom stanju i vrsti vozila), koje su naznačene u prometnoj dozvoli odnosno odgovarajućoj ispravi koja zamjenjuje prometnu dozvolu, mjerljive u sustavu naplate ili vizualno očigledne, za potrebe naplate cestarine raspoređuju se temeljem Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", br. 130/13., br. 122/14) u slijedećih pet skupina:

5


IA Motocikli, motorni tricikli i četverocikli I Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m II a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila III a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila IV a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

2.7.

Način izračuna cestarine i cjenik cestarine

Cestarina se određuje sukladno Ugovoru o koncesiji. Važeći cjenik Bina- Istre d.d. – klikni za prikaz Općih uvjeta ENC paketa i elektroničke naplate cestarine putem platnih kartica te cjenika cestarine 2.8.

Postupak ažuriranja podataka obuhvaćenih Nacionalnim upisnikom usluge EENC

Bina- Istra d.d. će Pružatelju usluge EENC staviti na raspolaganje podatake koji se odnose na Bina -Istru d.d., a koji su obuhvaćeni Nacionalnim elektroničkim upisnikom područja Europske elektroničke naplate cestarine (EENC). U slučaju odstupanja podataka u Hrvatskom Nacionalnom upisniku područja EENC u odnosu na podatke Bina - Istre d.d., relevantnima će se smatrati podaci Bina- Istre d.d.

3.

IZJAVA O PODRUČJU PRIMJENE USLUGE EENC

3.1.

Postupak certificiranja

Bina- Istra d.d. zatražit će od Pružatelja usluge EENC certifikat njegove sukladnosti s uvjetima pružanja usluge EENC definiranih Odlukom 2009/750/EZ. Pružatelj usluge EENC dužan je Bina - Istri d.d. dostaviti potvrdu o ispunjenju tehničkih zahtjeva te ostala neophodna odobrenja i/ili certifikate na razini Republike Hrvatske i/ili Europske Unije.

3.2.

Postupak testiranja

6


Bina - Istra d.d. i Pružatelj usluge EENC prije sklapanja ugovora izvršit će probni rad informatičkih sustava i elektroničkog uređaja za pružanje usluge EENC radi provjere ispunjavanja tehničkih zahtjeva i uvjeta interoperabilnosti između Bina - Istra d.d. i Pružatelja usluge EENC, a o trošku Pružatelja usluge EENC. Bina- Istra d.d. može zahtjevati suradnju Pružatelja usluge EENC za provođenje nenajavljenog i detaljnog testiranja sustava za naplatu, uključujući vozila koja prometuju ili su nedavno prometovala domenom usluge EENC u nadležnosti Bina- Istra d.d. Broj vozila podvrgnutih takvim testovima tijekom godine za određenog Pružatelja usluge EENC će biti razmjeran prosječnom godišnjem prometu ili prometnim projekcijama Pružatelja usluge EENC u domeni usluge EENC kod Bina- Istre d.d. Testiranje može biti provedeno u različitim periodima godine kako bi se sustav testirao u različitim periodima opterećenja i izmjenjenoj strukturi procesuiranih transakcija. U slučaju nezadovoljavajućih rezultata testiranja u pojedinim periodima vršnog/slabijeg kapaciteta, testovi se mogu produžiti i na sljedeću godinu.

3.3.

Aktiviranje usluge

Nakon provedene certifikacije Pružatelja usluge EENC i probnog rada odnosno u roku do 7 dana od sklapanja Ugovora, Bina - Istra d.d. će ažurirati popis Pružatelja usluge EENC na autocestama i objektima s naplatom pod upravljanjem Bina - Istre d.d. Ovisno o slučaju moguće je zatražiti dostavu lista BIN dodijeljenih Pružatelju usluge EENC koje moraju biti ažurirane prilikom svake promjene. Za svakog Pružatelja usluge EENC moguće je međutim prihvatiti samo liste BIN ugrađene u takav popis. Bina - Istra d.d. će u roku od najviše 7 dana ažurirati BIN liste počevši od dana primitka liste od strane Pružatelja usluge EENC.

3.4.

Razmjena podataka

Bina - Istra d.d. omogućit će naplatu cestarine putem elektroničkog uređaja Pružatelja usluge EENC, osim uređaja koji su u nedozvoljenenom statusu na statusnim listama (tzv. crnoj listi) primljenih od strane Pružatelja usluge EENC. Postupak razmjene podataka između Bina - Istra d.d. i Pružatelja usluge EENC utvrdit će se ugovorom. Statusna lista mora sadržavati minimalno sljedeće elemente:  Kod (BIN) Pružatelja usluge EENC, broj ENC uređaja, status ENC uređaja (dozvoljeni, nedozvoljeni), datum početka važenja, datum isteka  Statusne liste moraju sadržavati maksimalni broj kodova, čiji će se obim i format definirati sukladno specifičnim tehnikama koje će biti sastavni dio ugovornih odredbi  Po primitku statusne liste Bina - Istra d.d. izvršit će provjeru formata i zapisa dobivenih podataka te će u slučaju da je provjera prihvaćena, uputiti potvrdu ispravnog primitka. U suprotnom, uputit će poruku o uočenim nepravilnostima. Odgovor u vezi izvršenih provjera uputit će se u roku sljedećeg radnog dana za liste primljene do 12 sati (GMT+1), a za liste primljene nakon 12 sati (GMT+1) odgovorit će tijekom drugog radnog dana. Liste počinju važiti 12 sati (GMT+1) nakon primitka poruke o ispravnosti lista. Bina - Istra d.d. obavezuju se da će omogućiti plaćanje cestarine putem elektroničkog uređaja Pružatelja usluge EENC koji se nalaze u dozvoljenom statusu u trenutku prolaska vozila, a za one koji se nalaze u nedozvoljenom statusu omogućit će plaćanje drugim sredstvom plaćanja.  Pružatelj usluge EENC obavezuje se platiti sve transakcije izvršene elektroničkim uređajem Pružatelja usluge EENC u nedozvoljenom statusu, a za koje statusna lista još nije potvrđena.  U slučaju drugih (nevezanih za „crnu listu“/statusnu listu) utvrđenih nepravilnosti u korištenju elektroničkog uređaja Pružatelja usluge EENC, Pružatelj usluge EENC i Bina – Istra d.d. će surađivati uz pružanje razumne uzajamne pomoći radi naplate transakcije, a čiji će način i rokovi biti definirani ugovorom. Bina- Istra d.d. dostavit će Pružatelju usluge EENC podatke o transakcijama izvršenih elektroničkim uređajima Pružatelja usluge EENC u svrhu terećenja korisnika i plaćanja odgovarajućeg iznosa Bina Istri d.d. Podaci o transakcijama sadržavati će minimalno slijedeće podatke:  

Kod (BIN) Bina- Istre d.d., broj ENC uređaja, ulazne podatke (broj ulazne naplatne postaje, broj staze, datum i vrijeme ulaska), izlazne podatke (broj izlazne naplatne postaje, broj staze, datum i vrijeme izlaska), cijenu, skupinu vozila, broj transakcije Podaci o transakcijama moraju sadržavati maksimalni broj kodova, čiji će se obim i format definirati sukladno specifičnim tehnikama koje će biti sastavni dio ugovornih odredbi

7


 

 

Podaci o transakcijama dostavljati će se Pružatelju usluge EENC na dnevnoj bazi prema usuglašenim terminima koji će biti sastavni dio ugovornih odredbi Po primitku podataka o transakcijama Pružatelj usluge EENC izvršiti će provjeru formata i zapisa dobivenih podataka te će u slučaju da je provjera prihvaćena, uputiti potvrdu ispravnog primitka. U suprotnom, uputiti će poruku o uočenim nepravilnostima. Bina Istra d.d. će poslati ispravljene podatke o transkacijama slijedeći dan nakon dobivene obavijesti o nepravilnostima. Najduži dopušteni period kašnjenja dostave podataka može iznositi 30 dana od dana prolaza. Obaveza Bina- Istra d.d. je, osim u slučaju više sile zbog neispravnog funkcioniranja ili iz drugih razloga nedostupnosti sustava a za koje nije odgovorna Bina-Istra d.d da garantira prihvaćanje ENC uređaja Pružatelja usluge EENC kontinuirano tijekom 24 sata i to 365 dana u godini. Pružatelj usluge EENC nema pravo na naknadu štete ukoliko je obustava EENC usluge uzrokovana opravdanim razlozima i u cilju osiguranja sigurnosti korisnika cestovne mreže a od strane odluke Bina - Istra d.d. i/ili treće strane sukadno Ugovoru o koncesiji, a također obuhvaća i mogućnost da Bina – Istra d.d. samoslano odabere raspored otvaranja ili zatvaranja pojedinih objekata, naplatnih postaja i/ili dionica autoceste iz opravdanih razloga.

Korisničke prigovore vezane za korištenje EENC rješavat će Pružatelj usluge EENC samostalno i izravno s korisnicima EENC usluge, a Bina – Istra d.d. će pružiti svu razumnu pomoć.

3.5.

Korištenje elektroničkih uređaja Pružatelja usluge EENC

Postotak ispravno izvršenih transakcija putem ENC uređaja Pružatelja usluge EENC mora biti definiran ugovorom. U slučaju da je zabilježen veći postotak nepravilno izvršenih transakcija od dogovorenog predviđeno je načiniti zajedničku analizu u cilju identifikacije i rješavanja uzroka nepravilno izvršenih transakcija. Pružatelj usluge EENC jamči da će Bina- Istri d.d. dostaviti informacije potrebne za kompletiranje podataka u vezi naplate cestarine radi rješavanja i naplaćivanja neregularnih prolaza. U slučaju da se pokaže da Pružatelj usluge EENC ne poštuje ugovorenu razinu usluge Bina - Istra d.d. će od istog zatražiti poduzimanje potrebnih mjera za postizanjem odgovarajuće razine usluge EENC. Ukoliko se navedene situacije ponavljaju Bina - Istra d.d. ima pravo raskinuti ugovor o prihvaćanju usluge koju pruža Pružatelj usluge EENC i potraživati naknadu cjelokupne pretrpljene štete. Sustavi Bina- Istra d.d. u mogućnosti su upravljati transakcijama za naplatu cestarine i u slučaju prekida mreže. U slučaju prekida mreže nije moguće razmijenjivati statusne liste, te ENC uređaj ima status koji je imao prije prekida mreže. Nakon uspostave mreže razmijenjuju se nove statusne liste s ispravnim statusom ENC uređaja. Ukoliko je ENC uređaj u trenutku prekida mreže u nedozvoljenom statusu s njim je nemoguće platiti cestarine. U slučaju nemogućnosti očitanja ENC uređaja na ulaznoj stazi korisnik je dužan uzeti ulaznu karticu, a na izlazu je u mogućnosti cestarinu platiti ENC uređajem predočenjem ulazne kartice.

3.6.

Treći subjekt

Bina - Istra d.d. može povjeriti nekom trećem subjektu uslugu vezanu uz prikupljanje podataka o naplati cestarine ili izvršavanje bilo koje druge aktivnosti povezane s aktivnostima navedenih ovim dokumentom. Od spomenutog subjekta će se zatražiti da preuzme obavezu ažurirati sve što slijedom delegiranja i ovlaštenja od Bina - Istra d.d. bude potrebno i to na način i u rokovima sadržanima u zasebnom ugovoru.

3.7. 3.7.1

Ekonomski elementi Fiksni troškovi Bina istre d.d.

Bina - Istra d.d. će od Pružatelja usluge EENC zatražiti povrat nastalih troškova radi pružanja, vođenja i ažuriranja sustava naplate u skladu s uvjetima pružanja usluge EENC, a koji mogu biti:

8


 

Trošak uspostavljanja poslovnog odnosa i aktiviranja usluge; Trošak za inicijalnu proceduru pristupa i testiranja elektroničkih uređaja Pružatelja usluge EENC te eventualne izmjene u sustavu naplate cestarine.  Troškovi vezani uz aktivnosti upravljanja i održavanja usluge EENC.  Bankarski i ostali troškovi kao i sva dužna porezna davanja. Svi navedeni troškovi biti će predočeni Pružatelju usluge EENC na početku odnosno tijekom pregovora s Bina - Istrom d.d. odnosno u razumnom roku po nastanku (ukoliko nastanu nakon što ugovor s Pružteljem usluge EENC bude sklopljen).

3.7.2.

Instrument osiguranja plaćanja

Pružatelj usluge EENC je obvezan u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Bina-Istri d.d. bankovno jamstvo na prosječni mjesečni iznos transakcija od cestarine koju je Pružatelj usluge EENC za domenu Bina-Istre d.d. platio. Navedeni iznos se utvrđuje: • na temelju ukupnog iznosa transakcija od cestarine koju je Pružatelj usluge EENC za domenu Bina-Istre d.d. platio prethodne godine; • za nove tvrtke iznos će se temeljiti na očekivanom prosječnom mjesečnom iznosu transakcija od cestarine plativo od strane Pružatelja usluge EENC za domenu Bina-Istre d.d. prema broju ugovora i procjeni prosječne cestarine po ugovoru u poslovnom planu Pružatelja usluge EENC. Bankovno jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo i plativo na prvi poziv bez podastiranja temelja i dokaza za traženi zahtjev te izdano od strane poslovne banke čiji je kreditni rejting prihvatljiv Bina - Istri d.d. U slučajevima neispunjavanja obveza iz ugovora Bina- Istra d.d. zadržava pravo aktivirati instrumente osiguranja plaćanja. Trošak eventualne izrade prometne studije s ciljem utvrđivanja procjene prosječne cestarine za elektroničke uređaje Pružatelja usluge EENC s kojima se po prvi puta sklapa Ugovor snosi Pružatelj usluge EENC.

3.7.3.

Ispostavljanje računa za pruženu uslugu EENC

Bina- Istra d.d. će jednom mjesečno i to početkom mjeseca za korištenje autocesta i objekata pod naplatom u prethodnom mjesecu elektroničkim uređajima pružatelja usluge EENC ispostaviti račun Pružatelju usluge EENC u kunama, po danima za sve transakcije naplate cestarine izvršene elektroničkim uređajima Pružatelja usluge EENC, koje Bina -Istra d.d. dostavlja Pružatelju usluge EENC u razdobljima kako će se naknadno utvrditi. Po predmetnom ispostavljenom mjesečnom računu vršit će se odobrenja, odnosno terećenja prema Pružatelju usluge EENC za naknadno utvrđene korekcije cijena cestarine po izvršenim transakcijama za korištenje autoceste i objekta pod naplatom elektroničkim uređajem pružatelja usluge EENC. Pored navedenog, Bina -Istra d.d. izdaje i račun Pružatelju usluge EENC na iznos fiksnih troškova iz odredbe 3.7.1. ovog dokumenta, koji dospijeva sedam (7) kalendarskih dana od dana izdavanja. Računi se izdaju na hrvatskom jeziku u skladu s propisima Republike Hrvatske. Bina -Istra d.d. i Pružatelj usluge EENC ugovorom mogu definirati eventualni drugačiji način ispostavljanja računa.

3.7.4.

Politika plaćanja

Pružatelj usluge EENC će od dana dostave podatka o zaprimljenim transakcijama izvršenim elektroničkim uređajem Pružatelja usluge EENC za pojedini dan platiti iznos cestarine za pojedini dan u roku od 2 dana od dana dostave istih od stane Pružatelja usluge EENC. U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan, ista će se podmiriti slijedeći radni dan. Radnim danom smatra se svaki radni dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj. U slučajevima zakašnjelog plaćanja Bina Istra d.d. obračunat će Pružatelju usluge EENC zakonske zatezne kamate,

9


koje će biti zasebno iskazane na mjesečnoj fakturi za sve transakcije naplate cestarine izvršene elektroničkim uređajima Pružatelja EENC u prethodnom mjesecu. Ukoliko Pružatelj usluge EENC u ugovorenom roku ne izvrši plaćanje Bina - Istra d.d. zadržava pravo aktivirati instrumente osiguranja plaćanja i izvršiti trenutnu blokadu prihvaćanja elektroničkih uređaja Pružatelja usluge EENC za plaćanje cestarine. U takvom slučaju Pružatelj usluge EENC smatra se odgovornim i obvezan je nadoknaditi cestarinu Bina-Istri d.d. u slučajevima blokiranja elektroničkih uređaja Pružatelja usluge EENC za plaćanje cestarine, kao i svu štetu za bilo kakav odštetni zahtjev koji bi Bina Istra d.d. mogla primiti i biti u obvezi podmiriti korisniku elektroničkog uređaja Pružatelja usluge EENC za uslugu koju nije mogao koristiti. Obveza je Pružatelja usluge EENC da pravodobno obavijesti sve svoje korisnike o blokiranju ugovorene usluge na domeni Bina - Istra d.d.

4.

ZAVRŠNE ODREDBE

4.1.

Načelo nediskriminacije

Bina - Istra d.d. će ravnopravno prihvatiti svakog Pružatelja usluge EENC zahtijevajući od njega pružanje usluge EENC u domeni usluge EENC u nadležnosti Bina - Istre d.d., primjenjujući načelo nediskriminacije i u skladu s važećim normama tržišnog natjecanja. 4.2.

Obrada osobnih podataka

Bina – Istra d.d. i Pružatelj usluge EENC će prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke korisnika autoceste i objekta s naplatom, u skladu s propisima o zaštiti podataka i sigurnosti elektroničkim komunikacijama.

4.2.

Rješavanje sporova

U slučaju spora isti će se rješavati pred Povjerenstvom za mirno rješavanje sporova pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Navedeno tijelo za mirenje bit će opunomoćeno i za ispitivanje uvjeta ugovora koje zahtjeva Bina - Istra d.d. od Pružatelja usluga EENC ravnopravan i pošten odraz troškova i rizika ugovornih strana. Ukoliko spor neće biti moguće riješiti pred Povjerenstvom za mirno rješavanje sporova ,obje ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

4.3.

Rok važenja ugovora

Razdoblje za koje Bina-Istra d.d. i Pružatelja usuge EENC mogu sklopiti Ugovor o prihvaćaju elektroničkih uređaja Pružatelja usluge EENC na domeni Bina-Istre d.d. bit će jedna (1) godina.

4.4.

Definiranje uvjeta ugovora

Bina-Istra d.d. i Pružatelj usuge EENC mogu ugovorom definirati i ostale uvjete koji nisu predviđeni ovom Izjavom.

4.5.

Ostale odredbe

Bina-Istra d.d. zadržava pravo odbiti stupiti u ugovorni odnos s Pružateljem usluge EENC, između ostalog, u sljedećim slučajevima: a) Postojanje značajne nekompatibilnosti informatičkih sustava; b) da je takav ugovorni odnos u suprotnosti s odredbama važećih Ugovora o koncesiji, Ugovora o upravljanju i održavanju sklopljenog između Bina – Istra d.d. i Bina – Istra upravljanje i održavanje d.o.o., Ugovora o kreditu

10


sklopljenog između Bina-Istra d.d., Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Bank Austria Creditanstaltage te Zagrebačke banke d.d.; c) da takav ugovorni odnos ne odobri Republika Hrvatska (Koncedent), dioničari i/ili zajmodavci Bina-Istre d.d. d) neusuglašavanja oko naknada i drugih bitnih komercijalnih uvjeta; e) ukoliko stupanje u ugovorni odnos s Pružateljem usluge EENC zathjeva ulaganja odnosno nastaju troškovi koji nisu predviđeni važećim Ugovorom o koncesiji. Ova Izjava se daje odnosno objavljuje samo u informativne svrhe te ni na koji način ne predstavlja ponudu za sklapanje ugovora niti poziv za stavljanje ponude. Sadržaj ove Izjave sastavljen je prema stanju na dan objave ove Izjave te je podložan promjenama prema slobodnoj odluci Bina – Istre d.d. te je odnosno može biti podložan odobrenjima Republike Hrvatske (Koncedenta) i/ili dioničara Bina-Istre d.d. i/ili zajmodavci Bina-Istre d.d. i/ili korporativnih tijela Bina – Istre d.d.

11