Brošura Crocodile 2 Croatia

Page 1

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Crocodile 2 Croatia Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe IskljuÄ?iva odgovornost ove publikacije je na autoru. Europska unija nije odgovorna za informacije sadrĹžane u ovoj publikaciji.


PROJEKT CROCODILE 2 CROATIA implementacija Inteligentnog transportnog sustava (ITS) i DATEX II standarda na cestovnoj mreži u RH početak projekta: 2016. godina završetak projekta: 2019. godina vrijednost projekta: 10.956.000,00 EUR sufinanciranje iz EU: 9.312.600,00 EUR sudionici: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske autoceste d.o.o. Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Bina - Istra d.d. Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. Hrvatske ceste d.o.o.

Slika: CROCODILE 2 CROATIA Projekt CROCODILE 2 CROATIA uključuje upravitelje državnih cesta i autocesta kako bi se osiguralo koordinirano upravljanje i kontrola prometa što će rezul�ra� visokom kvalitetom usluga informiranja korisnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u proširenoj Europi. DATEX II je standard za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini, između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu. Implementacijom DATEX II standarda i realizacijom Središnjeg centra za nadzor prometa na autocestama, Središnjeg centra za nadzor prometa na državnim cestama i Nacionalne pristupne točke, omogućava se učinkovi�ji nadzor i upravljanje prometom, a Republika Hrvatska postaje dio integriranog Inteligentnog transportnog sustava (ITS) na europskim cestovnim pravcima u okruženju s ciljem kon�nuiranog poboljšanja sigurnos� prometa, te se osigurava bolja komunikacija s korisnicima. Nužni preduvje� za razvoj i uvođenje ITS Direk�ve je realizacija sljedećih objekata i ak�vnos�: • Nacionalna pristupna točka • Središnji centar za nadzor prometa na autocestama • Središnji centar za nadzor prometa na državnim cestama • uvođenje DATEX II standarda u sve objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj.


Izgradnja i uvođenje DATEX II standarda obuhvaća sljedeće: • • • • •

Nacionalna pristupna točka (NPT) Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na autocestama (SCNUP-AC) Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama (SCNUP-DC) Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta (RCNUP-AC) Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama državnih cesta (RCNUP-DC)

Svi podaci o prometu iz Regionalnih centara za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta i državnih cesta dostavljat će se u Središnji centar za nadzor prometa na autocestama, kao i u Središnji centar za nadzor državnih cesta te dalje u Nacionalnu Pristupnu točku pomoću DATEX II standarda.

NPT

SCNUP-AC

RCNUP-AC

RCNUP-AC

RCNUP-AC

RCNUP-AC

RCNUP-AC

SCNUP-DC

RCNUP-DC

RCNUP-DC

RCNUP-DC

RCNUP-DC

Skica: Razmjena prometnih podataka Projekt CROCODILE 2 CROATIA povezat će upravitelje hrvatske cestovne infrastrukture i pružatelje usluga prometnog informiranja čime će se omogući� razmjena dostupnih podataka o prometu kao i informacije o prometnoj infrastrukturi, informacije o sigurnom parkiralištu za kamione i komunalna vozila, a usluge informiranja o prometu pružat će se korisnicima putem Radio podatkovnog sustava - Traffic Message Channel sustav (RDS - TMC sustav), web-portal i mobilne aplikacije. Razvoj novih mobilnih aplikacija i pružanje informacija putem postojećih, vršit će se �jekom razvoja projekta. Realizacijom ovog projekta Republika Hrvatska postat će dio integriranih ITS usluga sa susjednim državama, članicama Europske unije, s ciljem stalnog poboljšanja sigurnos� u prometu te osiguravanja bolje komunikacije s korisnicima cesta.


Kontak� : Prijavitelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture Zagreb, Prisavlje 14 Tel: 01 3784 543 ; Fax: 01 3784 591 e-mail: ivica.jujnović@mppi.hr

Provedbena �jela: Hrvatske autoceste d.o.o., www.hac.hr Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., www.arz.hr Bina - Istra d.d., www.bina-istra.hr Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o., www.azm.hr Hrvatske ceste d.o.o., www.hrvatske-ceste.hr

Dodatne informacije: www.promet-eufondovi.hr https://ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-facility https://crocodile.its-platform.eu/