BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Poznań, Poland

Historia
W 1958 roku, w Poznaniu powstała Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Instalatorów, z której to w 1991 roku wyłoniła się Spółka BIMs. Po przystąpieniu do zachodnio-europejskiej grupy GC i rozszerzeniu kapitału założycielskiego (styczeń, 1993 rok) przyjmuje nazwę BIMs Plus Sp. z o.o. W 2005 roku wydzielają się spółki komandytowe i od tej pory funkcjonujemy jako Grupa BIMs PLUS.

Trójstopniowy model dystrybucji
Rzemieślnicze korzenie BIMs PLUS zadecydowały o naszej rynkowej misji.
Utrzymujemy kontakty handlowe wyłącznie z Wykonawcami, dbając o interesy swoich Klientów. Docieramy do Inwestora wykorzystując sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji: od Producenta przez Hurtownika do Wykonawcy. Jesteśmy Partnerem Instalatora.

www.bimsplus.pl