Page 1

YAPI ENDÜSTRİSİNİN

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ

TANITIM DOSYASI


YAPI ENDÜSTRİSİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ


01

BIM4TURKEY

03

BIM4TURKEY KOMİTELER

04

BIM4TURKEY UNIVERSITY B4T Akademi Konferanslar Mentörlük Öğrenci Uzmanlığı

06

BIM4TURKEY ETKİNLİKLER

08

BIM SUMMIT

10

BIM DAYS

12

BIM COFFEE TALKS

14

BIM ACTION


MANÄ°FESTOMUZ


BIM4TURKEY BIM4TURKEY, Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi Derneğine bağlı bir platformdur. Yapı endüstrisinin dijital dönüşüm merkezidir. BIM4TURKEY, Türkiye’de Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetiminin (BIM); yapı sektörüne, eğitim sistemine ve kamu kurumlarına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedeflemektedir. BIM4TURKEY, tüm sektör paydaşları ile açık işbirliği ve iletişim ortamı oluşturmaktadır. BIM Komiteleri, türk yapı endüstrisinde belirli yapı standartlarını oluşturmak ve BIM sisteminin entegrasyonunu hızlandırmak için düzenli raporlar ile Türkiye’ye yol haritası sunar. Türk şirketlerinin uluslararası arenada rekabet gücünü arttırmayı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenler. BIM University ile profesyonellerin yetişmesini ve sektörel bilgi birikiminin gelişmesini sağlar.

BIM4TURKEY

1


BIM4TURKEY KOMİTELER BIM4TURKEY Komiteleri, yapı endüstrisinin dijital dönüşümü için faaliyet gösteren özel çalışma gruplarından oluşur. Yapı profesyonelleri ve bilim insanlarından oluşan komiteler, Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi’nin (BIM) Türkiye’ye entagrasyonunu sağlamak için çalışmalar yürütür ve sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasını sağlar. Komiteler, Türkiye’nin BIM sistemine geçiş sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve standartların oluşturulması için yol haritası sunar.

BIM Eğitim ve Araştırma Komitesi

BIM Teknoloji ve Uyguluma Komitesi

BIM Mimari Tasarım Komitesi

BIM Yapım ve Uygulama Komitesi

BIM MEP Komitesi

BIM ve Kentleşme

BIM ve Sürdürülebilirlik

BIM Tesis Yönetimi Komitesi

BIM Kamu ve Özel Sektörün Entegrasyonu Komitesi BIM4TURKEY

3


UNIVERSITY BIM alanında profesyonellerin yetişmesini ve sektörel bilgi birikiminin gelişmesini sağlayan bir platformdur. BIM University, öğrencilerin ve profesyonellerin birlikte gelişimini hedefler. Mesleki pratikte BIM felsefesinin doğru bir şekilde uygulanmasına yönelik akademi programları, mentörlük programları ve etkinlikler organize eder. Aynı zamanda firmalara saha uygulamaları, eğitimler ve strateji geliştirme destekleri sunar.

4

BIM4TURKEY


B4T AKADEMI B4T Akademi, BIM alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireylerin ve kurumların ‘Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi’ süreçlerini öğrenmelerini ve iş pratiklerine uygulamalarını amaçlar. Bu hedeflere yönelik BIM teknolojilerine dair eğitim programları sunar.

KONFERANSLAR Yapı endüstrisinin BIM farkındalığını arttırmayı amaçlar. Belirli aralıklarla farklı üniversitelerde bölgesel konferanslar düzenler ve sektördeki BIM pratiklerini daha bilinir kılmayı hedefler. Sektörü güncel tutmayı ve yeni gelişen BIM teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını sağlar.

MENTÖRLÜK BIM4TURKEY mentörlük programı, yapı endüstrisinde profesyoneller ve öğrenciler arasında iletişimi arttırmayı, bilgi ve tecrübenin aktarılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda mentör ve mentilerin, sosyal fayda sağlayacak projeler geliştirirken birbirlerini karşılıklı desteklemelerini ve geliştirmelerini sağlar.

ÖĞRENCI UZMANLIĞI BIM Öğrenci Uzmanlığı programı, BIM alanında uzman gençlerin yetişmesini hedefler. Bu bağlamda başarılı, liderlik potansiyeli yüksek, BIM teknolojilerine hakim öğrencilerle çalışır. Mentörlük programları ve sunduğu etkileşim ortamları aracılığıyla öğrenci uzmanlarının eğitim süreçlerini destekler.

BIM4TURKEY

5


BIM4TURKEY

ETKİNLİKLER BIM sisteminin farkındalığının artırılması ve doğru bilgiye ulaşılması için farklı konseptlerde etkinlikler düzenlenmektedir.

6

BIM4TURKEY


BIM4TURKEY SUMMIT

BIM DAYS

BIM COFFEE TALKS

BIM ACTION

BIM4TURKEY

7


BIM4TURKEY SUMMIT BIM dünyasının kalbinin atacağı BIM4TURKEY Summit, zirve etkinliğine her yıl farklı bir şehir ev sahipliği yapar. Zirve kapsamında BIM sistemiyle entegre son teknolojilerin kullanımından, BIM hakkındaki güncel akademik çalışmalara kadar birçok konuyla ilgili sergi, konferans, panel, sempozyum ve çalıştay gerçekleşecektir. Aynı zamanda global ölçekteki BIM uygulamalarının da ele alınacağı zirve; yapı profesyonelleri, yapı firmaları, tasarım ve mühendislik firmaları için buluşma noktasıdır.

8

BIM4TURKEY


BIM SUMMIT


PROFESYONELLERİN PLATFORMU

BIM DAYS BIM DAYS platformu, alanında yetkin yapı profesyonellerini belirli periyodlarda bir araya getirerek özel çalışma grupları oluşturur. Teknik çalıştayların gerçekleştiği bu etkinliklerde, sektörel bilgi birikiminin profesyoneller arasında paylaşılması sağlanır. Yapı endüstrisinin dijital dönüşümü ve BIM sistemine entegrasyonunu hızlandırır.

10

BIM4TURKEY


BIM DAYS


BIM MUHABBETİ

BIM COFFEE TALKS Yapı profesyonelleriyle sohbet etmenin en sıcak ortamı BIM Coffee Talks ile mümkün. BIM teknolojilerini merak edenlerin sosyal bir zeminde profesyonellerle bir araya gelmesini sağlar.

12

BIM4TURKEY


COFFEE TALKS


BIM’DE AKSİYON ZAMANI

BIM ACTION Yapı endüstrisinde dijital çağa uyumlu, yeni teknolojilere adapte, dinamik, güçlü ve genç profesyonellerin gelişmesini sağlar. Öğrencilerin farklı disiplinlerle bir arada çalışarak ortak proje geliştirilmesini hedefleyen BIM ACTION, uluslararası BIM tasarım yarışmasıdır. Öğrencilerin BIM sistemine entegrasyonunu sağlamayı ve proje odaklı ortak çalışma felsefesinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. 14

BIM4TURKEY


BIM ACTION


İLETİŞİM BİLGİLERİ: 0850 304 42 94 info@bim4turkey.com www.bim4turkey.com Büyükdere Cd. No :42 K:1 Şişli, İstanbul, Türkiye, 34381


YAPI ENDÜSTRİSİNİN

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ


linkedin.com/company/bim4turkey/ twitter.com/bim4turkey

instagram.com/bim4turkey

facebook.com/bim4turkey/

youtube.com/bim4turkey

vimeo.com/bim4turkey

www.bim4turkey.com

BIM4TURKEY TANITIM DOSYASI  
BIM4TURKEY TANITIM DOSYASI  
Advertisement