Page 1

WELKOM!

Infobrochure

van de kleuterschool

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nieuwe Steenweg 20 3870 HEERS Telefoon: 011/48.57.84 Fax: 011/48.20.94 E-mail: bs.heers@g-o.be www.debilter.be


Basisschool De Bilter staat voor

Gevoel : Het welbevinden staat centraal : het onthaal is belangrijk, elke dag opnieuw met o.a.

Toeka 2. Toeka 2 wil de sfeer, de veiligheid en het vertrouwen in elke klas en op elke school posi3ef ondersteunen opdat de kinderen zich op sociaal emo3oneel vlak op3maal kunnen ontwikkelen. Doorheen verhalen en ac3viteiten ontdekken de kinderen zelf hoe ze samen aan een warme sfeer kunnen werken. No-Blame. De ‘No Blame’-aanpak is een nietbestraffende, probleemoplossende methode om met pestsitua3es om te gaan. Deze aanpak werkt groepsdynamisch en lost via de invloed van de groepsleden het pestprobleem op. Gezond: De school levert de nodige inspanningen voor het opbouwen van een gezonde eet- en beweegcultuur.

Tu Fru project. Onze school doet al jaren mee aan dit fruitproject. Zo eten de kinderen in ieder geval één keer per week fruit en leren zij verschillende soorten kennen. Dat maakt hen vertrouwd met nieuwe smaken en werkt bevorderlijk voor het eten van de eerder onbekende vruchten. Door fruit te eten in groep ervaren de kinderen bovendien dat fruit eten oké is.

2


Stichting Vlaamse Schoolsport. SVS wil de harmonieuze ontwikkeling van geest en lichaam van de schoolgaande jeugd bevorderen via opvoedende sportactiviteiten. Om dit te realiseren, zal SVS in schools- en naschools verband kennismakingsmomenten inlassen, initiaties stimuleren, vervolmakings-cycli en allerlei vormen van tornooien en competities organiseren in diverse sporttakken. Groen : Onze school ligt te midden van een prachtig groen domein. De leerlingen worden betrokken bij dit vergroeningsproces. Dat is ruim: van beestjes en planten onderzoeken tot werken met spreekwoorden, poĂŤzie en kunst met o.a.

MOS Milieuzorg op school. "MOS is cool." Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school.

3


Het schoolteam

Directie: Alberte Gijsen Kleuterjuffen: Annick Hinnisdaels (Peuters) Paula Groffils (K1) Brigitte Machiels (K2) Veerle Vanoost (K2&Bewegingsopvoeding) Sabine Wijnants (K3) Karla Joris (GOK&K2) Kinderverzorgster: Linda Schoenaers Leerkrachten lager onderwijs: Petra Smets (L1) Sofie Duchateau (L2) An Doucé (L3) Ellen Donné (L4) Lieve Somers (L5) Iris Smets (L6) Chris Vandormael (GOK&ZORG) Leermeesters:

NCZ: Nicole Reeber RKG: Carla Meekers PRG: Claire Dirix ISG: Ömer Sarakamis

ICT-coördinator: Alberte Gijsen Gezondsheidscoördinator: Lieve Somers MOS-coördinator: Ellen Donné&Annick Hinnisdaels Sportcoördinator: Iris Smets Zorgcoördinator: Chris Vandormael Administratief personeel: Nicole Budo Philomèna Lenaers Meesters-, vak- en dienstpersoneel: Diana Renders Marc Renders Raphaella Craninx Rita Smolders

4


Prak'sche afspraken

Lesuren van 8u55 tot 12u30 en van 13u20 tot 15u20 Opgelet: op woensdag stopt de school om 12u30 Voor– en nabewaking Vanaf 8u35 verzekeren de leerkrachten een ochtendtoezicht op school. Alle kinderen verzamelen zich dan op de grote speelplaats onder toezicht van een leerkracht. Wij voorzien geen voor–en nabewaking op school. Wij werken samen met de buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje. Voor meer uitleg zie pagina 6. Veilig naar school... Wij trachten een school te zijn met oog voor een veilige weg van en naar school. Toch zijn de ouders de eerste verkeersopvoeders: van jouw voorbeeld hangt voor een belangrijk deel de veiligheid van je kinderen af! Wees dus steeds een voorbeeldige weggebruiker indien jij je kind zelf naar school brengt … Onze schoolomgeving is een zone 30! Aan de schoolpoort Parkeer je wagen nooit voor de schoolpoorten. Een goed alternatief voor veilig parkeren is het Gemeenteplein, veilig gelegen op wandelafstand van de school ... Fietsers stappen aan de schoolpoort af en wandelen binnen. Busvervoer De kleuters kunnen gratis gebruik maken van het busvervoer.

5


Buitenschoolse opvang Locatie "Het Hemeltje" Heers, Nieuwe Steenweg 15, 3870 Heers tel: (011)48 17 28 (centrale buitenschoolse opvang) Coรถrdinatie Sonja Doomen: tel: (011)48 01 17. e-mail: sonja.doomen@heers.be Missie De buitenschoolse kinderopvang "Het Hemeltje" vangt kinderen op vanaf 2,5 jaar en zolang ze in de lagere school zitten. De kinderen worden door een hecht team van personeelsleden opgevangen, voorschools, naschools, op woensdagnamiddagen, schoolvrije en vakantiedagen. De begeleidsters volgen regelmatig bijscholing, zodat zij met veel enthousiasme en kennis van zaken de kinderen begeleiden in hun vrije tijd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om activiteiten te doen in leeftijdsgemengde groepen. De opvang gebeurt in gezellig ingerichte vestigingsplaats die voldoet aan alle veiligheidseisen. Zij trachten zich als een team te profileren. Ouders, kinderen en de scholen zijn hun belangrijkste partners. Openingsuren Tijdens de schooldagen is de opvang geopend 's morgens vanaf 6.30 uur tot 9 uur en 's avonds vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur. Op woensdagnamiddag is de opvang geopend van 12.30 uur tot 18.30 uur. Tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes is er opvang voorzien van 6.30 u. tot 18.30 u. De openingsuren dienen gerespecteerd te worden. Het IBO is gesloten op zaterdagen, zondagen, feestdagen en brugdagen. Inschrijvingen Elke maandag van 15.30 uur tot 19 uur in "Het Hemeltje" Nieuwe Steenweg 15, 3870 Heers of na telefonische afspraak op (011)48 01 17 Volgende documenten dient u mee te brengen: bewijs van kinderbijslagfonds (kopie van bankuittreksel), gezinssamenstelling (enkel voor mensen die niet in Heers wonen), klevertje van het ziekenfonds

6


Brengen en ophalen Indien je je kinderen zelf brengt, neem je afscheid op de speelplaats. Gelieve steeds de leerkracht te verwittigen indien een andere persoon je kind komt ophalen. Ochtend: • De kinderen worden tussen 8u35 en 8u50 op school verwacht, begeven zich 6 speelplaats en onmiddellijk naar de zetten hun tas op de plaats waar zij bij het belsignaal rustig een rij vormen. Middag: • De thuiseters worden op de speelplaats door de ouders opgevangen. • De thuiseters worden ten vroegste tegen 13u05 terug verwacht. Namiddag: • Om 15u20 wachten de ouders hun kinderen op de speelplaats op. (woensdag om 12u30) • Er is geen nabewaking op school. De kinderen die na school in de opvang blijven, verzamelen in de kleuterblok. De begeleiders van Het Hemeltje staan in voor de verplaatsing tussen opvang en school.

Laattijdig ophalen Tracht ons altijd telefonisch te verwittigen indien je vermoedt niet tijdig aanwezig te kunnen zijn. Zo hoeven wij je kind niet in het ongewisse te laten. Met de bus De kinderen die met de bus naar school komen en naar huis gaan, worden aan de schoolpoort, Bilterkant, afgezet en opgepikt onder begeleiding van een leerkracht. De kleuters kunnen gratis gebruik maken van het busvervoer.

7


Dagindeling: Hoe ziet een dag in de kleuterklas eruit? Natuurlijk bent u razend benieuwd wat uw kind gedurende de dag allemaal beleeft. Daarom hier een kleine schets van zo’n dag in de kleuterklas. De schoolbel gaat om 8u50. De kleuters van de eerste kleuterklas mogen met hun mama of papa mee naar de klas en nemen daar afscheid . Ze hangen hun jas aan de kapstok bij hun symbool (kenteken). Zo weet de juf ook welke jas van welk kind is en gaat er niemand met de verkeerde jas naar huis. Misschien moet u uw kind de eerste dagen nog helpen zoeken naar hun kapstok. De oudere kleuters zijn al flinke kapoenen en nemen afscheid aan de buitendeur. De juf neemt hen mee naar de klas. De lesuren beginnen om 8u55. De kleuterleidsters stellen het erg op prijs dat uw kleuter tijdig op school aanwezig is. Wie te laat komt, stoort de klasactiviteit. De dag begint gewoonlijk gezamenlijk op de mat. Dit is wat men noemt “Het onthaal”. Kleuters draaien hun kenteken om. Ze tellen hoeveel kinderen er (niet) zijn. Tijdens het onthaal wordt ook het begrip ‘tijd’ aangeleerd: we kijken welke dag het is, welke maand, welk seizoen. We leren over het weer… enz. Het onthaal eindigt in een gemoedelijk gesprek: kleuters vertellen over hun ervaringen, wat ze beleefd hebben en wat hen boeit. Daarna volgt de taalactiviteit. Door middel van een verhaal, een poppenspel, een gesprek, een gedicht,… leert uw kind nieuwe woordenschat. Onze kleuterleidsters werken rond thema’s die vertrekken vanuit de ervaringswereld van de kleuters. Soms wordt aan de ouders gevraagd iets mee te geven rond dit thema, bijvoorbeeld een foto, een voorwerp... Na de klassikale activiteit worden de kleuters verdeeld in de verschillende hoeken in de klas. Zo hebben we een bouwhoek, een crea-hoek, een poppenhoek, een computerhoek, een boetseerhoek, een puzzelhoek,… Kinderen

8


leren op die manier een keuze te maken uit het aanbod en zich een tijd bezig te houden met een activiteit. Ze leren er ook samen te spelen en samen te werken. Elke dag staat er een andere crea-activiteit op het programma: tijdens deze activiteit leren kleuters schilderen, kleuren , knippen, plakken, knutselen,… Hier wordt vooral de creativiteit en de fijne motoriek ontwikkeld. Van dit alles krijgen de kleuters natuurlijk reuzenhonger! Daarom nemen we rond 10 uur even tijd om te pauzeren. We gaan eerst gezamenlijk naar het toilet. Kleuters doen graag alles zelf. Daarom is het fijn om uw kind gemakkelijke kleding aan te trekken. Broekjes die ze zelf kunnen op- en aftrekken. Draagt uw kind nog een pamper? Geen probleem! In de 1ste kleuterklas wordt er extra tijd vrij gemaakt voor de zindelijkheidstraining. U zal zien, binnen de kortste keren gaat uw kind op het potje! Na het toiletbezoek vlug even de handen wassen en dan smullen maar! Een 10-uurtje bestaat uit een drankje (melk, water, chocomelk, fruitsap) en een boterham, een droog koekje, een stuk fruit of een yoghurtje,… In onze school wordt er extra aandacht besteed aan gezonde voeding. Daarom eten we op school geen snoep of chips en drinken we geen frisdrank zoals cola en limonade. Als alles op is, is het tijd om een frisse neus op te halen. Als het weer het toelaat, gaan we buiten op de speelplaats spelen. De speeltijd is van 10u35 tot 10u50. Bij regen of extreem koud weer, blijven de kleuters binnen in de speelzaal waar er ook voldoende plaats is om te ravotten. De kleuters spelen op één deel van de speelplaats, de kinderen van het lager spelen op een ander deel. Zo lopen ze elkaar niet voor de voeten en voelen kleuters zich veilig.

9


Belangrijke data

Mosselfeest Zondag 7 oktober 2012

Halloweenparty Woensdag 24 oktober 2012

Plattelandsklassen 26 – 30 november 2012 L3-L4-L5

Sinterklaas op school Donderdag 6 december 2012

Kienavond Zaterdag 2 februari 2013

Carnaval Vrijdag 8 februari 2013

Restaurantdag Zondag 17 maart 2013

Schoolfeest Zondag 2 juni 2013

10


Vakan'eregeling

SCHOOLJAAR 2012 - 2013 Hervatting van de lessen: maandag 3 september 2012 Eerste trimester: Faculta3eve verlofdag : vrijdag 28 september 2012 Pedagogische studiedag : woensdag 17 oktober 2012 Herfstvakantie: maandag 29 oktober 2012 t.e.m. zondag 4 november 2012 Kerstvakantie: maandag 24 december 2012 t.e.m zondag 6 januari 2013 Tweede trimester: Krokusvakantie: maandag 11 februari 2013 t.e.m. zondag 17 februari 2013 Faculta3eve verlofdag : vrijdag 22 maart 2013 Paasvakantie: maandag 1 april 2013 t.e.m. zondag 14 april 2013 Derde trimester: Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2013 Pedagogische studiedag : woensdag 8 mei 2013 Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2013 Brugdag: vrijdag 10 mei 2013 Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2013 De zomervakantie begint op vrijdag 28 juni 2013 om 12.00u

11


Als de bel gaat, verzamelen we de kleuters in de rij en gaan we terug naar onze klas. De ac3viteiten gaan gewoon verder. Vlak voor de middag, komen al de kleuters nog eens samen op de mat. Voor een spelletje, een muziekles,… Soms gaan we ook wel eens naar de zaal om te turnen. Twee dagen per week komt er een turnjuf naar school. Op die dagen is het van belang dat uw kind gemakkelijke kleding en schoeisel aan heeC, waarin het zich vrij kan bewegen. Dan is het al vlug middagpauze. Na het toiletbezoek vertrekken we rond 12u20 naar onze eetzaal. U kan kiezen: boterhammen, soep of een warm middagmaal. Na het eten en na het toiletbezoek gaan ze naar de speelplaats voor een speel3jd van 12u55 tot 13u20. Op onze school heeC uw kind wel de mogelijkheid om te slapen indien daar behoeCe aan is. Indien u wenst dat uw kind een dutje doet, moet u dat schriCelijk aan de juf laten weten. Vergeet niet een pamper mee te geven als uw kind er nog één draagt 3jdens het middagdutje. Voor de grotere kleuters begint de namiddag met een goede gewoonte, namelijk tanden poetsen. De juffen brengen u op de hoogte wanneer u het tandpoetsgerief moet meegeven. Na deze hygiënische ac3viteit gaan de kleuters terug naar hun klas en worden verdeeld in de verschillende hoeken. Voor hen is er ‘s namiddags nog een speel3jd van 14u10 tot 14u20.

Als het mooi weer is buiten, mogen de kleuters het laatste half uur van de dag in de speeltuin ravoGen. Een ac3viteit waar de kinderen telkens naar toe leven. De school is uit om 15u20. De ouders wachten na school3jd hun kleuter op aan de ingang van de kleuterblok. De kinderen die naar de opvang moeten, worden door het personeel van de opvang opgehaald. Gelieve de juf of de school ervan op de hoogte te brengen indien er iemand anders uw kind van school komt halen.

12


Hoe uw kind voorbereiden op de 1ste schooldag? Laat uw kind af en toe enkele uren of zelfs een dag bij familie vertoeven (zonder uw aanwezigheid). Zo leert het dat u telkens terugkomt en raakt het niet meer zo gemakkelijk in paniek wanneer u weggaat. Kom eens met uw kleuter naar de ingang van de school om andere schoolgangertjes te zien binnengaan of buitenkomen of breng uw kleuter mee om broer, zus of buurkind af te halen. Zo wordt het schoolgaan een verlangen. Wen uw kind aan het uur van opstaan. Wanneer het pas vanaf de eerste schooldag vroeg moet opstaan kan het vermoeid raken. Ga samen met uw kleuter een schooltas kopen zodat de schooltas reeds een vertrouwd voorwerp is. Dit geeC uw kleuter een stukje "veilige thuis" mee naar school. Bij het kiezen van de schooltas zou het prak3sche moeten primeren. Kies een schooltas die de kleuter zelf kan open- en dichtdoen en waarin voldoende plaats is voor een koek of boterham, reservebroek, berichtenmapje. Voor sommige kinderen kan het een houvast zijn een knuel van thuis, fopspeen (tutje) of troostdoek in de schooltas te hebben. Vaak geven die troost of rust bij een verdrie3g moment of pijn. Peuters leren heel veel in hun eerste klasje. Ze leren zelf hun jas aantrekken, zelf hun broek optrekken na toiletbezoek, zelf hun schooltas open- en dichtdoen en hun brooddoos wegbergen, zelf een zakdoek nemen en hun neus proper maken. Kleuters worden ook wel eens vuil. Doe hem daarom kleren aan die goed te wassen zijn (ondanks de schilderschorten komen er soms nog verfvlekken op de kleren).

13


Engagement inzake voldoende aanwezigheid

School en ouders maken via de engagementsverklaring duidelijke afspraken omtrent de voldoende aanwezigheid van de leerlingen. Niet alleen voor leerplich3ge leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essen3eel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen 's ochtends en 's middags op 3jd naar school te brengen, hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelma3g naar school te laten gaan, de school te steunen in de aanpak van het spijbelen, ... In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit: In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet het 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeCijd van drie jaar bereikt; Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Contacten met de school, de juf,... De kleuterleidsters kiezen voor een vloGe communica3e met de ouders. Dit gebeurt via spontane gesprekken aan de schoolpoort, het meedelen van nieuwtjes d.m.v. brieven, op ouderavonden en door de ac3eve werking van ons OudercomitÊ - Vriendenkring. Indien u met een probleem zit, kan u steeds een afspraak maken voor een gesprek na telefonisch contact met de school Individuele gesprekken: aanslepende problemen, misverstanden of moeilijkheden van welke aard ook, worden steeds maar groter en dienen niemand. Aarzel daarom niet om met de leerkracht te overleggen. Doe dit echter na afspraak zodat ac3viteiten en toezichten niet verstoord worden. Je kan ook steeds bij de direc3e terecht: bel even of kom persoonlijk naar school.

14


Schoolsecretariaat: het secretariaat o.l.v. mevr. Philomèna Lenaers, is steeds open tijdens de schooluren en bereikbaar op tel. 011/48.57.84 Verandering gezinstoestand, adres, telefoon: geef elke verandering onmiddellijk door aan de school, zodat jullie ook voor ons bereikbaar blijven. Instapdatums Uw kind mag naar school van zodra hij/zij 2,5 jaar geworden is. Let wel : er zijn maar 7 instapmomenten in het schooljaar, dus data waarop de kleuter voor het eerst naar school mag:. • Op 1 september • Na de herfstvakantie • Na de kerstvakantie • Op 1 februari • Na de krokusvakantie • Na de paasvakantie Na hemelvaartsweekend Uitstappen In de loop van het schooljaar maakt uw kind geregeld uitstappen. Sommige uitstappen gebeuren met de bus. De meeste uitstappen worden bekostigd door de school of door de oudervereniging/vriendenkring. Voor de schoolreis en de svs-activiteiten wordt een bijdrage van de ouders verwacht. Ongelukje in de broek? Dat kan al eens voorvallen. Onze school beschikt over reservekleding. Wil u na een ongelukje-in-de-broek de kleren van de school gewassen terugbezorgen? U kan natuurlijk ook zorgen voor eigen reservekleding. Wat moet er zeker in de boekentas? -Een “10-uurtje”: een drankje (fruitsap, water, melk) en een kleine versnapering (koekje, boterham, fruit, yoghurt) -Een “4-uurtje” (indien uw kind ook ’s namiddags op school blijft) -Een drietal luiers, indien uw kindje nog niet zindelijk is. -Eventueel reservekledij: onderbroekje, broek, sokken. -Eventueel een luier voor het slapen gaan. -De peuters mogen eventueel een tutje, een knuffel, … meebrengen voor het slapengaan.

15


Medicijnen Medicijngebruik op school dient bij kinderen zoveel mogelijk vermeden te worden. Het kan voorkomen dat dit toch noodzakelijk is. Vermeld dan duidelijk naam, hoeveelheid en 3jds3p van inname. Zie ook het schoolreglement. Snoep gezond ... We streven ernaar om de kinderen gezonde eetgewoonten bij te brengen. Daarom bannen wij alle snoep (= suikergoed, kauwgum, ...) zo veel als mogelijk uit onze school. Mogen wij op jullie medewerking rekenen? Laat ons samen toezien op goede eet-gewoonten en verantwoorde versnaperingen. Tracht hiermee ook rekening te houden wanneer je kind jarig is. Je kind mag zeker wat meebrengen voor in de klas: fruit, koek, vruchtensap, een boek, een spel, … Geef echter geen snoep mee. Wij maken van de verjaardag van uw kind en feestelijke dag met een kroon, een liedje en een boekje met tekeningen Pauzes Tijdens de voor- en namiddagpauzes kunnen de leerlingen wat eten of een drankje gebruiken. Denk echter aan onze gezondheidsafspraak: geef geen chocola of snoep mee. Wat wel kan: droge koek, fruit, boterham, … verpakt in een herbruikbaar doosje of flesje. Zo verkleinen wij de afvalberg. Opgelet! Woensdag = Fruit- en waterdag, op woensdag kunnen enkel water en fruit als tussendoortje. Dan brengt elk kind een stuk fruit mee naar school. Geef het mee in een goed gesloten doosje als het fruit geschild en/of gesneden is. Help zo mee aan gezonde eetgewoonten! Speelgoed Kleuters brengen vaak speelgoed mee naar de klas. Op zich is dat geen probleem maar het gebeurt wel eens dat dat speelgoed stuk gaat of kwijt raakt en dan is er natuurlijk groot verdriet. Onze afspraak is dat indien er speelgoed wordt meegebracht naar de klas, de andere kleuters er ook mee mogen spelen

16


Middagopvang en schoolrestaurant ‘s Middags kunnen de kinderen een warme maaltijd gebruiken. Soep of drank voor bij het eigen lunchpakket zijn ook voorzien.

Tijdens en na het eten worden de kinderen door een personeelslid verder begeleid. De kinderen kunnen middagmaal en soep bekomen tegen democratische prijzen. De bestellingen van de middagmalen en dranken gebeuren wekelijks ‘s maandags (of op de eerste schooldag van de week). De huidige prijzen zijn als volgt: volledig middagmaal voor de kinderen van de kindertuin € 2,50 van het lager € 3,00 soep € 0,50 Hiervoor bestelt u op maandag de maaltijden van de week die daarop nog moet volgen (bvb op maandag 12 oktober bestelt u de maaltijden van 19 t.e.m. 23 oktober). Wij werken met Sodexho, externe catering. Een maaltijd die besteld is, wordt aangerekend. Bij een gegronde afwezigheid kan de maaltijd verzet worden naar een latere datum. Gewicht en inhoud van de boekentas • Kijk erop toe dat enkel wat echt nodig is mee in de boekentas gaat. • Controleer elke dag en ga tevens na of er wat in het heen- en weermapje zit. • Tracht ook te vermijden dat de tas een vieze boel wordt. (overrijp fruit, slecht sluitende potjes, ...)

17


Benodigdheden - verloren voorwerpen • De school zorgt voor GRATIS materialen: werkbladen, tekenpapier, verf, lijm, klei, scharen, … • Schoolmateriaal wordt door de ouders vergoed bij beschadiging. • Wij raden je aan om persoonlijke zaken zoals boekentassen, mutsen, jassen, turnkledij, ... te naamtekenen. Dat vergemakkelijkt opzoeken bij verlies. Gelieve de kleding aan te passen aan de activiteiten en aan de leeftijd. Geen make-up, geen haarkleuringen, geen te korte rokjes, piercings, … Gelieve geen zaken van grote waarde, die niet echt op de school nodig zijn, mee te geven. De school is niet verantwoordelijk bij beschadiging of verlies.

Een "netelig" probleem… Wat gedaan indien je kind geplaagd wordt door luizen? Schaam je zeker niet: zelfs de meest hygiënische hoofdjes worden geplaagd. BELANGRIJK: • Reageer snel: waarschuw onmiddellijk de school. • Vraag aan je huisarts of apotheker een afdoend middel en behandel dadelijk. • Behandel alle gezinsleden en ververs beddengoed en kleding; ook daar kunnen neten (luizeneitjes) schuilen. • Stop de behandeling niet te vroeg en stuur je kind pas naar school als het volledig luizenvrij is.

Blijf steeds waakzaam.

18


Onze school is rookvrij! Wij zijn een volledig rookvrije school! Binnen de schoolpoorten geldt een strikt rookverbod. Als “gezonde school” willen we een voorbeeld zijn. Ouders, we rekenen ook op jullie!

Een greep uit onze methoden: Schatkist Dag Jules Hup Jules Initiatie Frans “Pistache” in de 3de kleuterklas Wereldoriëntatie: Ervaringsgericht onderwijs Wonderzoekers Een doos vol gevoelens Sterke aandacht voor: hoekenwerk, contractwerk, jaarlijkse projecten. GOK: Gelijke Onderwijskansenbeleid. Samenwerking met gemeentelijke initiatieven, bibliotheek, sportdienst, gezondheidsraad, cultuurraad, jeugdbewegingen, …

Wij trachten een goede school te zijn. Bekwame leerkrachten begeleiden je kinderen, opdat elk van hen de eigen capaciteiten ten volle kan benutten. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en wij mogen hopen dat je thuis ook het beste voor je kind wilt. Daarom danken wij je voor het vertrouwen dat je stelt in onze school en hopen wij op een goede samenwerking: een optimale verhouding gezin-school is onontbeerlijk bij de opvoeding van jouw en ... onze kinderen.

19


De ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van het ganse schoolgebeuren via de activiteitenkalender en/of nieuwsbrief op www.debilter.be. Daarin vind je de data van oudercontactavonden, rapporten, vergaderingen, uitstappen, feestjes, ... Je bent steeds van harte welkom! Een aantal praktische gegevens over organisatie, aanbod en verwachtingen van onze school vind je in deze brochure.

20

Onthaalbrochure KO 2012-2013  
Onthaalbrochure KO 2012-2013  

informatie kleuterschool

Advertisement