Page 1


a

cy

pe


Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Figen Adıgüzel

Müdürü: Mustafa Demirkanlı

İzmit Temsilcisi:

Baskı: Mart Matbaası

Yayın Kurulu:

Erbil Göktaş.

Reklam: Kırmızı Tanıtım Tiyatro Yapım Yayıncılık Tic. ve Gülşah Aygün - Gürhan Geze, San. Ltd. Şti.: Ihlamur Deresi Sok. Tel: 0212 356 27 86

Üstün Akmen, Orhan Alkaya,

Yayın Koordinatörü:

No:35/5 Beşiktaş - İstanbul

Mustafa Demirkanlı,

Duygu Atay

Telefon: (0212) 259 21 24

Ahmet Levendoğlu,

Yayın Sekreteri:

Fax:(0212)327 86 29

Ali Taygun.

Pınar Erol

e-posta: tiyatroyap@e-kolay.net

Ankara Temsilcisi:

Hukuk Danışmanı:

P. Çeki: Tiyatro Yapım 655 248

Yalçın Günaydın

Av. Levent Aral

Banka Hesap No: T. İş Bankası,

Ankara Koordinatörü:

Teknik Müdür: Erkut Arıburnu

Cihangir Şb. 197 245

EDİTÖRDEN /S. 5 SÖYLEŞİ: Lemi Bilgin • Devlet Tiyatroları Yeni Sezonda İddialı Mustafa Demirkanlı /S. 6 SÖYLEŞİ: Güney Kore Tiyatrosu ve "Kral Uru" Figen Adıgüzel/S. 12

a

ELEŞTİRİ: "Kral Uru", Üstün Akmen/S. 15 DEVLET TİYATROLARI 2002-2003 SEZON DEĞERLENDİRMESİ:

cy

Ankara Devlet Tiyatrosu/S. 18

İstanbul Devlet Tiyatrosu /S. 24

pe

İzmir Devlet Tiyatrosu /S. 28 Bursa Devlet Tiyatrosu /S. 32

Erzurum Devlet Tiyatrosu/S. 34 Van Devlet Tiyatrosu/S. 37

Trabzon Devlet Tiyatrosu /S. 40 Antalya Devlet Tiyatrosu/S. 42 Adana Devlet Tiyatrosu/S. 44 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu/S. 46 Konya Devlet Tiyatrosu /S. 48 Sivas Devlet Tiyatrosu /S. 50 ZLENİM: Kocaeli'deki Tiyatro Eylemi "Komadaki Düşlerimiz ve Yaşam Öpücükleri" Erbil Göktaş/S. 52 ZLENİM: Antandros'da Bir Festival Mustafa Demirkanlı/S. 56

Abonelik İçin: Abonet Tel: (0212) 210 O 110 Fax:(0212)222 27 10 e-posta: abonet@abonet.net Abonet'den tek sayı için bile abone olabilirsiniz. Yurtdışı Abone: 100 EURO


pe cy a


-EDİTÖRDEN-

Mustafa

Demirkanlı Bu yaz ödenekli tiyatrolar pek ara vermediler. Tabii, Tiyatro Kedi de. İyi de yaptılar. Zaten oldum olası yazın tiyatro neden olmaz diye sormuş, bir türlü yanıtını bulamamıştım. Ancak, bu kez ara veren biz olduk. Abonelerimizin abonelikleri, sayı bazında devam edecek olduğu için, abonelikle ilgili sıkıntı duymamalarını iletmek istiyorum. Eylül-Ekim sayılarımızı da birleştirmek zorundayız, Eylül sonunda sizlere ulaşacağız ve sonrasında ara vermeden,

a

birçok yeniliğimizle birlikte sezona adım atacağız. Elinizdeki sayıyı, Devlet Tiyatroları Özel Sayısı olarak tasarladık,

pe cy

daha çok arşive yönelik bir dergi oldu, ama bu tür sayıların

Türkiye tiyatro ortamını gelecek kuşaklara aktaracak önemli dergiler olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıldan başlayarak, yaz sayılarını İstanbul Şehir Tiyatrosu ve özel

tiyatrolar olarak sürdüreceğiz. Sezon başındaki ilk yeniliğimiz 29 Eylül'de birincisi verilecek

olan "Tiyatro Ödülleri" olacak. Sadece eleştirmenlerin Seçici Kurul'u oluşturduğu ve gerekçeleriyle belirledikleri ödüller, sanırım ödül tartışmalarına da son verecektir. Sezondaki bir diğer yeniliğimiz; artık opera ve balenin de dergi sayfalarında sizlere ulaşacak olması. Ekim'de bir de kardeşimiz olacak. Şimdilik bu kadarla yetinmenizi istiyorum -ki güzel bir sürpriz olsun. Sezonda buluşmak üzere hepinize iyi tatiller dilerim.


SÖYLEŞİ—

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ile...

DEVLET TİYATROLARI YENİ SEZONDA İDDİALI

cy a

Mustafa Demirkanlı Devlet Tiyatroları bu sezon perdelerini kapatmadan yeni sezon hazırlıklarını da tamamladı. Devlet Tiyatrolarının geçmiş sezonunu ve yeni sezon hazır­ lıklarını Genel Müdür Lemi Bilgin ile te­ lefonda konuştuk. Gelin görün ki be­ nim teyp tüm kontrollere rağmen yine yaptı yapacağını ve konuşmanın önemli bir bölümünü kaydetmedi. Ben de bant çözümünü mealen yaptım.

pe

Lemi Bey, geçtiğimiz sezon perdele­ ri kapatmayıp "Büyük Anadolu Tur­ nesi" ile Türkiye'yi tiyatro olarak ta­ radınız. Bu kalkışmadaki ana amacı­ nız neydi? Devlet Tiyatroları 12 bölgede yerleşik tiyatroları ile sezon boyunca sadece bu­

lundukları ile değil çevre illere de tiyat­ ro götürüyor. Bu sezon aynı anda baş­ layan turnelerle hiç gitmediğimiz böl­ gelere de Devlet Tiyatroları'nı ulaştır­ dık. Devlet Tiyatroları'nın asli görevle­ rinden birinin de bu olduğunu düşünü­ yoruz. Turne programınızda bölge tiyatro­ larını farklı bölgelere gönderdiniz, bu uygulamadaki amacınız neydi? Biraz önce de söylediğim gibi, bölge ti­ yatrolarımız zaten sezon içinde çevre il­ lere ve ilçelere turneler düzenliyor, "Bü­ yük Anadolu Turnesi" kapsamında iki şeyi hedefledik. Hem bölge insanı deği­ şik oyun ve oyuncuları izleme şansı bul­ sun hem de oyuncu arkadaşlarımız farklı bölge insanlarıyla karşılaşsınlar is­ tedik. Örneğin İstanbul'da tiyatro ya­ pan arkadaşlarımız Doğu bölgelerine gitsinler ki oradaki tiyatro izleyicisi ile karşılaşsınlar, oradaki tiyatro yaşamına tanık olsunlar istedik. Hedeflediğiniz sonuçları alabildiniz mi? Fazlasıyla aldık, bu kadar ilgi göreceği mizi biz de beklemiyorduk. İlk yılda olu şacak aksaklıkların daha fazla olacağın sanıyorduk ama beklentilerimizin üze rinde bir ilgi ile karşılaştık. Bizlerin d< öğrendiği çok şey oldu. "Büyük Anadolu Turnesi" önümüz deki yıllarda da devam edecek mi? Turneler tabii ki devam edecek, anca biz önümüzdeki sezon perdelerimi; hiç kapatmayacağız, yaz aylarında d tiyatro devam edecek. Turnelere gelir


ce, turneler de devam edecek fakat şu anki yapısı ile değil. Yani, aynı anda başlayan turneler dizisi olmayabilir. Bu yıl turneler bittikten sonra gittiğimiz ilin veya ilçenin mül­ ki amirlerine yazıp, görüşlerini, eleştirilerini istedik. Tamamın­ dan yanıt aldık ki bu bile bizi çok mutlu etti. Ancak, bizim önceden tespit edemediğimiz yöresel özellikleri bu yazışma­ lardan öğrendik. Örneğin, bazı bölgelerin hasat mevsimi ol­ ması nedeni ile tarihin biraz ileri kaydırılması, başka neden­ lerden dolayı öne çekilmesi gibi talepler geldi ki, bence doğ­ ru talepler. İşte bu nedenlerden dolayı, önümüzdeki yıl turne programlarını yaparken çeşitli tarih kaydırmaları yapacağız, yani her bölge aynı anda turneye çıkmayabilir, ama turneler devam edecek. Yeni sezonla ilgili ilk tur oyunlarınız geldi, gördüğüm kadarıyla büyük çoğunluğu yepyeni yazarlar ve yepye­ ni oyunlar gibi... Doğrudur, büyük çoğunluğu Türkiye'de ilk kez sahnelenen oyunlar, tamamı ise Devlet Tiyatrolarfnda ilk kez sahneleni­ yor. Yerli oyunlar ise Dünya prömiyerini yapacak.

pe

cy

a

Gerek yerli, gerek yabancı yazarların ilk kez sahnele­ nen oyunları ile perde açmak hem de tüm sahnelerde bu uygulamayı yapmak önemli bir risk gibi geliyor ba­ na. Siz böyle bir risk görmediniz mi? Tabii ki belirli bir riski taşıyor ama biz Devlet Tiyatrosu'yuz. Gerektiğinde riskleri de üzerimize alarak yeni oyunları gün yüzüne çıkarmamız gerekir diye düşünüyoruz. Bu uygulama­ da yerli-yabancı yazar oranını yüzde ellilerde tutabildik. Gö­ nül bu oranın yerli yazar lehine olmasını ister ama ancak bu kadarını başarabildik. İzleyiciye yeni oyunları sunarken iki mesaj daha vermeyi düşündük. Biri bölge müdürlerine ve yö­ netmenlere; Dünya tiyatrosunu daha yakından takip etmele­ ri gerektiğini, her sene yepyeni yazarlar ve oyunların tiyatro dünyasına katıldığının altını çizmek. Diğer mesajımız ise oyun yazarlarımıza idi. Bu uygulamalar ileriki yıllarda da de­ vam edecek, yeni oyunlar ve yeni yazarlardan beklentilerimiz olduğunu vurgulamak istedik. Daha çok oyuna ihtiyacımız var.

Bildiğim kadarıyla Ankara'da bu sezon açılışını değişik bir biçimde gerçekleştireceksiniz. Bölge Tiyatroları'nın oyunları ile açacaksınız. Bunlar bölgelerin yeni oyunları mı olacak? Bu yıl uygulamaya başladık, önümüzdeki yıllarda da devam etmek niyetindeyiz. Ekim ayının ilk haftasında Ankaralı izleyi­ cilere ve tiyatro eleştirmenlerine tiyatronun sadece İstanbul, Ankara'da olmadığını, bölgelerde de önemli oyunların sah­ nelendiğini göstermek istiyoruz. Eleştirmenlerimizin, Van Devlet Tiyatrosu'nda "Ateşli Sabır"ın, Sivas Devlet Tiyatro­ su'nda "Bir Ümit lçin-Monserrat"ın, Bursa Devlet Tiyatro­ su'nda "Orkestra"nın, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda "Scajin'in Dolaplarının, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Gulya)ani"nin, Adana Devlet Tiyatrosu'nda "Cimri"nin ve Konya Devlet Tiyatrosu'nda "Keloğlan"ın sahnelendiğini bilmelerini /e görmelerini istiyoruz. \yrıca, bölge tiyatrolarında çalışan arkadaşlarımızın kendileini bölgelerinde kısılmış olarak hissetmemelerini, günyüzüne

çıkarttıkları oyunların eleştirmenlerce de izlenip, değerlendi­ rildiklerini görmeleri ve kendilerini sınama şansları bulmasını istiyoruz. Gencecik insanların hiç gitmediğimiz, görmediği­ miz yerlerde neler yaptıklarını aktarmak istiyoruz. Sorunuza dönersek, bölgelerin yeni oyunları olmayacak, ama önceki sezonda kendi bölgelerinde de çok az oynamış olan oyunları Ankara'ya getireceğiz. Örneğin, Trabzon Dev­ let Tiyatrosu'nun "Hayvan Çiftliği" Trabzon'da bile bir kez sahnelendi. Bu uygulamayı İstanbul'a taşımayı da düşünüyor mu­ sunuz? Düşünüyoruz ama İstanbul'da sahne sayımız yetersiz. Tak­ sim Sahnesi, Aziz Nesin Sahnesi -ki burada her oyun sahnelenemez- bir de Oda Tiyatrosu var. AKM Büyük Salon için ise bölgelerden oyun bulmamız mümkün değil, tüm dekorun AKM'ye göre yapılması gerekir. 7


Üstün Akmen (Eleştirmen), Erhan Gökgücü (D.T. Başrejisörü), Kim Myung-Con(Kral Urun'nun yönetmeni), Cho Eun-Kyung Kral Uru'nun başrol oyuncusu), Lemi Bilgin (D.T. Genel Müdürü), Güney Kore Ulusal Tiyatrosu' nun sahnelediği) "Kral Uru'dan sonra...

Son olarak. Güney Kore Devlet Tiyatrosu'ndan "Kral Uru"yu izlettiniz bize, bu ilişki devam edecek mi? Evet, önümüzdeki yaz aylarında biz de bir proje ile Güney Koreli tiyatroseverlerin karşısına çıkacağız. Güney Kore Ulusal Tiyatrosu ile karşılıklı sanatsal alışverişimiz sonraki yıl­ larda da devam edecek.

pe cy

a

Neden şöyle bir işbirliğine girmiyorsunuz: İstanbul Şe­ hir Tiyatrosu'nun oyunlarını da Ankara'lı izleyicilerin iz­ leme şansı olmuyor. Sezon açılışında veya kapanışında bir hafta İstanbul Şehir Tiyatrosu sizin Ankara'daki sah­ nelerinizi kullanır, siz de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sahnelerini kullanırsınız. Böyle bir değişim mümkün de­ ğil mi? Neden olmasın, çok da iyi olur. Böyle bir uygulamaya hazı­ rız. Çok da mutlu oluruz. Her iki kurum için ve her iki şehrin tiyatroseverleri için çok da iyi olur. Devlet Tiyatroları olarak biz hazırız.

Biraz da şu Akün Sahnesi'nin akibetini konuşsak, bir yı­ lı aşkın bir süredir uğraşıyorsunuz ama salon yeni çeh­ resiyle açılamadı. Buradaki sorunlar nedir? Çeşitli brokratik sorunlar yaşadık ama tamamı çözüldü, ihale­ si bir iki hafta içinde gerçekleştirilecek, Türkiye İş Bankası'nın önemli bir katkısını sağladık, salonun tüm proje masraflarını T. iş Bankası karşıladı. Geçen sene yenilenmemiş haliyle 12 Ocak'ta açmıştık Akün Sahnesi'ni, yenilenmiş haliyle de 12 Ocak 2004'de açmayı hedefliyoruz. Umarım bir aksaklık ya­ şamayız da yeni yıla yenilenmiş bir salonla merhaba deriz.

Hazır salondan açılmışken, Gaziantep'te bir salon açılışı yapıldı. Bu salonu siz mi kullanacaksınız yani yeni bir bölge tiyatrosu mu olacak? Evet, Devlet Tiyatrolarının 13. bölgesi olarak faaliyet göste­ recek. Salon, Gaziantep Belediyesi'ne ait, büyük oranda Dev­ let Tiyatroları kullanacak. Yeni bir bölgeye, yeni kadroların alınması kısa sürede olanaklı gibi görünmüyor, bundan dola­ yı yerleşik bir kadrosu ilk baştan olamayacak ama biz kadro­ ların çıkmasını beklemeden faaliyetlerimize başlıyoruz. Dü­ zenli turneler ile ayın en az 15 gününü kullanarak Devlet Ti­ yatrolarımın bir sahnesi gibi değerlendireceğiz. İleride kadro­ lar açılırsa yerleşik kadromuzla daha düzenli hizmet verebiliriz.

Son dedim ama, bir soru daha soracağım. Sizin bitme­ yen bir sorununuz olan yasal değişiklerle ilgili bir çalış­ ma var mı? Olmaz mı, Sayın Bakan'la bu konuları konuştuk, içerik olarak olduğu gibi mutabık durumdayız, şimdi yasa taslağı çalışma­ larına başlıyoruz. Çalışmalar biter bitmez meclise sevk edile­ ceği sözü aldık. Sayın Bakan'ın bu konudaki yaklaşımı ve destek veren tavrı bizi gerçekten mutlu etti. Sanırım bir yıl içinde yeni bir yasal düzenlemeye kavuşmuş oluruz. Bu yasada temel olarak neyi öngörüyorsunuz? Devlet Tiyatrolarının yeni yasası, tıkanan birçok noktaya açıklık getireceği gibi, Devlet Tiyatroları'nın en çok eleştirilen maaş sistemini değiştireceğiz. Oyuncuların performansına, çalıştığı süreye, aldığı göreve ve başarıya göre maaş almaları için düzenleme yapılacak. Sizinle bir yıl önce yaptığımız söyleşide. Devlet Tiyatro­ lan'nın tüm tiyatroculara açık olmasını da düşündüğü­ nüzü belirtmiştiniz. Bu düşünceniz de yasa çalışmaları­ na yansıyacak mı? Gayet tabii, Devlet Tiyatroları tüm sanatçılara açık olacak, proje bazında sözleşmeler yapılabilecek, ancak bu uy­ gulamanın hayata geçmesi biraz zaman alabilir. Ancak, ilk etapta performans uygulamasını hayata geçireceğiz. Lemi Bey, bu telefon söyleşisi için teşekkür eder, hem yasa çalışmalarında hem de sezonda başarılar dilerim. Ben teşekkür eder, yeni sezonda tüm tiyatrolarımıza ve tiyat roseverlere keyifli bir sezon geçirmelerini dilerim.


DEVLET TİYATROLARI 2003-2004 SEZONO AÇILIŞ OYUNLARI

pe cy a

"Pabucçu Ahmed'in Garip Maceraları" "Sen de Gitme Triyandafilis" "Kurtuluştan Kurtuluşa" "21.15 Treni" "Yılkı Atı" "Bir Kuşluk Vakti" "Demir "At" "Gorgo'nun Armağanı" "Ziyaret Saati"

"Osmanlı Dram Kumpanyası"

"

"Yaban" İpin Ucu" "Ful Yaprakları" "Taraf Tutmak" "Sersemler Evi"

"Kır" "Ölümsüz Öykü" "Kalpaklılar "Yaz Misafirleri" "Cesur Kadınlar"

"Çığ " "Sahipsiz Kayık" "Kuru Gürültü" "Öyle Bir Akıl ki" "Hortlak" "Roma Hamamı"

"Toporparti" "Morgan Dağından İniş" "Kaçsam Bırakıp" "Kısır "Düğün Evi Oyun Evi"


DEVLET TİYATROLARI 2003-2004 SEZONU AÇILIŞ OYUNLARI A N K A R A DEVLET TİYATROSU

| "Bir Kuşluk Vakti" Yazan: Raşit Çelikezer Yöneten:Âli ipin

"Sen de Gitme Triyandafilis" Yazan: Ayla Kutlu Yöneten: Serhat Nalbantoğlu

"Demir" Yazan: Rona Munro Yöneten.Kazım Akşar

"Kurtuluştan Kurtuluşa" Yazan: Mehmet Ege Yöneten: Mehmet Ege

"At" Yazan: Gyula Hay Yöneten: Özdemir Nutku

pe cy

"21.15 Treni" Yazan: Toygun Orbay Yöneten: Cem Emüler

a

"Pabucçu Ahmed'in Garip Maceraları" Yazan: İskerleç Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan

"Yılkı Atı" Yazan: Abbas Sayar Yöneten:Hüseyin Avni Danyal

"Gorgo'nun Armağanı" Yazan: Peter Schaffer Yöneten: Cüneyt Çalışkur "Ziyaret Saati" Yazan: Feliks Mitterer Yöneten: Helmut Gebeshuber

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU. "Osmanlı Dram Kumpanyası" Yazan: Güngör Dilmen Yöneten: Sönmez Atasoy

'Taraf Tutmak" Yazan: Ronald Harwood Yöneten: Can Gürzap

"Yaban" Y. K. Karaosmanoğlu Yöneten: Mehmet Ergen

"Sersemler Evi" Yazan: Toby Wilsher Yöneten: Toby Wilsher

"İpin Ucu" Yazan: Vüs'at O. Bener Yöneten: Müşfik Kenter-Zekai Müftüoğlu

" Kır" Yazan: Martin Crimp Yöneten: Işıl Kasapoğlu

"Ful Yaprakları" Yazan: Civan Canova Yöneten: Uğur Polat

Yazan: Karen Brigsen Yöneten:Kenan Işık

"Ölümsüz Öykü"


İZMİR DEVLET TİYATROSU

|

"Kalpaklılar" Yazan: Samim Kocagöz Yöneten Tamer Levent

"Cesur Kadınlar" Yazan: Rona Munro Yöneten:Alev Kerimoğlu

"Yaz Misafirleri" Yazan: Maksim Görki Yöneten:Bülent Arın

BURSA D E V L E T T İ Y A T R O S U

T R A B Z O N DEVLET TİYATROSU

"Çığ" Yazan: Tuncer Cücenoğlu Yöneten: Ayşe Emel Mesçi

Yazan: Münir Canar Yöneten: Münir Canar

"Öyle Bir Akıl ki"

A D A N A DEVLET TİYATROSU

|

"Sahipsiz Kayık" Yazan: Alejandro Casona Yöneten: Faik Ertener

pe cy

a

"Kuru Gürültü" Yazan:W. Shakespeare Yöneten: Işıl Kasapoğlu

T R A B Z O N DEVLET TİYATROSU

D İ Y A R B A K I R D E V L E T TİY.

"Öyle Bir Akıl ki" Yazan: Münir Canar Yöneten: Münir Canar

"Hortlak" Yazan: Plautus Yöneten: Laçin Ceylan

ANTALYA DEVLET TİYATROSU "Roma Hamamı"

Yazan: Stanislav Stratiev

|

"Toporparti" Yazan: Roland Topor . Yöneten: Mehmet Ulusoy

Yöneten: Vladien Aleksandrov ERZURUM DEVLET TİYATROSU

K O N Y A DEVLET TİYATROSU

"Morgan Dağından İniş" Yazan: Arthur Miller Yöneten: Abdullah Ceran

"Kaçsam Bırakıp" Yazan: Cemal Ünlü Yöneten: Cemal Ünlü

SİVAS D E V L E T T İ Y A T R O S U

V A N DEVLET TİYATROSU

"Kısır" Yazan: Fikret Ergin Yöneten: Tolga Çiftçi

"Düğün Evi Oyun Evi" Yazan: Nurhan Karadağ Yöneten: Nurhan Karadağ

|


SÖYLEŞİ

Güney Kore Ulusal Tiyatrosu'nun Genel Müdürü Kim Myung-Gon'la

GÜNEY KORE ULUSAL TİYATROSU VE 'KRAL URU'

cy a

Figen Adıgüzel Güney Kore Ulusal Tiyatrosu Genel Müdürü ve "Kral Uru"nun yönetmeni Kim Myung-Gon'la arkadaşımız Figen Adıgüzel, Aspendos'taki gösterinin ar­ dından Güney Kore Tiyatrosu ve "Kral Uru" üzerine konuştu. Güney Kore Ulusal Tiyatrosu ne za­ man kuruldu, oyuncu ve teknik kad­ rosu kaç kişiden oluşuyor? Bu sene 53. senemiz. Dans Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Opera Topluluğu ve Orkestrası hepsi birlikte kuruldu. İdari kesimle birlikte toplam 250 kişiyiz.

pe

Türkiye Devlet Tiyatroları Güney Kore'ye yaptığı turneye "Masal Ka­ dınları" isimli oyunuyla gitmişti, bu akşam da Güney Kore Ulusal Tiyat­

rosu, "Kral Uru" isimli oyunla Türk izleyicilerle buluştu. Bu organizas­ yondan bahseder misiniz? Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdür yardımcısı Sayın Tamer Levent bizi Tür­ kiye'ye davet etmek için geldiğinde gö­ rüştük. Bunun ileride atacağımız adım­ lar için bir başlangıç olduğunu düşünü­ yorum ve burada yaşadığım her şeyi tüm Kore'ye anlatmak istiyorum. Shakespeare'in "Kral Lear "oyunu­ nu Güney Kore'nin bir efsanesi olan "Prenses Bari" ile birleştirdiği­ niz muhteşem bir uyarlamanızı izle­ dik. "Kral Uru" oyununun aynı za­ manda yönetmenisiniz. Oyununuz­ da çok az dekor ve aksesuvar var. Oldukça minimalist. Bunun sebebi bir efsaneyle birleştirmeniz mi? Yoksa Kore Tiyatrosu'nun kendi özelliği mi? Modern bir oyun sah­ neye koyduğunuz zaman da aynı metotları mı izliyorsunuz? Açık hava tiyatrosunda oynadığımız için böyle oldu. Biz aslında bu oyunu çerçeve sahnede ve kapalı bir salonda oynuyoruz. Bu nedenle bazı sahneleri çıkarttık, kısalttık. Tarihi bir yer olduğu için buranın büyüsünü bozmadan, buraya uygun bir dekorasyon yaptık. İzlediğimiz "Kral Uru" isimli oyununuzda oyunculuklar çok başarılıydı. Oyuncularınız nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Güney Kore'de Tiyatro Okullarındaki oyunculuk metotlarından da bahseder misiniz? İzlediğiniz oyuncuların hepsi eğitimlidir.


Üniversitelerin tiyatro bölümlerinde dört yıl boyunca eğitim alıyorlar ve isterlerse mastır yapıyorlar. Bizim tiyatromuzda mastırını tamamlamış oyuncularımız da var. Kore Ulusal Tiyatrosu'nda oynanan oyunlar tiyatro bölümü öğrencilerine izletilir, bazıları okullarda sahnelenir. Üniversitede oyunculu­ ğun altyapısı oluşturulur. Okullarımızda Stanislavski yöntem­ lerinin yanı sıra Kore'ye özgü Geleneksel Tiyatro, Geleneksel Dans, Kore Müziği de öğretilir. Ulusal Tiyatroda oyuncu seçimlerinizi nasıl yapıyorsu­ nuz? Yılda bir defa büyük bir seçme yapıyoruz. Bir yıl içinde sergi­ leyeceğimiz projelerimiz ve oyunlarımız için ne kadar oyuncu gerekliyse hepsini bu seçmede alıyoruz. Ulusal Tiyatroya gir­ mek isteyen oyuncu adaylarının, yılda bir kez yapılan bu sı­ nava girmesi gerekiyor. Bu projeler bittiğinde o sanatçıların da işi biter, ikinci yıl yeni bir sınav yapılır, önceki yıllarda sına­ va katılmış ve oyunlarda oynamış olan oyuncuların da tekrar bu sınava girmeleri gerekir. Sınavda aynı oyuncular da seçile­ bilir farklı oyuncular da seçilebilir.

a

Sadece Tiyatro okullarından mezun olanlar mı bu sı­ navlara katılabiliyor? Hayır. Herkese açık bir sınavdır, herkes katılabilir. Biz bu sı­ navda bir sezonluk projelerimiz için oyuncu alımı yapıyoruz.

pe cy

Her oyuncu sanatçı mıdır? Sanatçı kimdir? Her oyuncunun sanatçı olacağını düşünerek kendisini geliş­ tirmesini istiyorum. Sanatçı olmak; alanında kendisini geliştir­ mek ve yetiştirmektir. Oyuncu, kendisini ifade etmek için kendini kaybetmeye çalışır. Oyuncu olmak üzere hayali bu­ dur. Sanatçı olma hayalini taşımayan oyuncu, sadece oyun­ culuk tekniği sunan birisidir. Günümüzde Avrupa Tiyatrosu, Amerikan Tiyatrosu ol­ dukça ön planda. Siz Güney Kore Tiyatrosunu Dünya Tiyatrosunda nereye koyuyorsunuz? Her ülkede Amerikan ve Avrupa Tiyatroları ön planda olu­ yor. Ben Alman edebiyatı üzerine okuduğum zaman; aynı zamanda Kore'nin geleneksel dansı, operası, müziği ve tiyat­ rosu konusunda da eğitim aldım. Kore Tiyatrosunda bu bir­ leşimi esas tutmaya çalışıyoruz. Geleneksel ve moderni bir­ leştiriyoruz. Zaman zaman geleneksel oyunlarımızı modernleştiriyoruz, zaman zaman da modern oyunları gelenekselleştiriyoruz. Her oyunumuzda, ister Alman, ister İngiliz veya Amerikan olsun bizden bir parça olmasına özen gösteriyo­ ruz. Güney Kore kültüründe tiyatronun yeri nedir? Kore'de tiyatronun değeri yüksektir, üstündür. Yani bizim birleşik sanat olarak (Opera, dans, tiyatro, orkestra) ortaya koyduğumuz tiyatronun önemi çok büyüktür. Doğu kültü­ ründe tiyatro çok önemlidir. Aslında daha yapılması gereken pek çok şey var. Sanatçılarımıza hep bunları söylüyoruz. Dünya Tiyatrosundan beğendiğiniz tiyatrolar nelerdir? Örnek alıp tiyatronuzda yansıttıklarınızdan da bahse­ der misiniz? Ortadoğu'yu çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Ora­ lardaki efsanelere, gizeme çok meraklıyım, bunları oyunlaş­ tırmak istiyorum. Bir de Dante benim için çok önemli.

Uluslararası prodüksiyonla bir oyun sahneleseydiniz, hangi ülkeyle ve ya ülkelerle çalışmak isterdiniz? Ben Ortadoğu bölgelerindeki efsanelere, gizeme çok merak­ lıyım. Türkiye ile böyle bir atılım yaptık. Bunu daha da gelişti­ rebilmek için yine Türkiye ile böyle bir proje yapabiliriz. Kore ve Türkiye biliyorsunuz aynı dil grubundan bu büyük bir per­ de açıyor. Çok büyük alanda benzerliklerimiz var. Bunun için de Kore ile Türkiye birleşip güzel projeler yapabilir diye düşü­ nüyorum. Devletin Tiyatrosu Olmaz Kore Ulusal Tiyatrosunun idari sisteminden bahseder misiniz? Tiyatronuzda atamalar nasıl yapılıyor? Her bir topluluğun (dans, opera, tiyatro, orkestra) ayrı renk­ leri vardır. Her birinin Sanat Yönetmeni kendi kurgusuna kendi karar verir. Ancak uygulama anlamında onları yönlen­ diren Genel Müdür'dür; yani benim. Örneğin "Kral Uru" oyu­ nunda olduğu gibi. Bu dört ayrı bölüm ile ayrı ayrı uygula-


cy a

Türkiye siyasi ve kültürel açıdan çok önemli bir konumda. Örneğin Türkiye'nin Irak savaşına karşı edindiği tutumu Kore Halkı alkışlarla karşıladı. Türkiye'nin büyük bir enerjisi ve biri­ kimi var. Bunun değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Neden Devlet'in tiyatrosu olmaması gerektiğine inanı­ yorsunuz? Tiyatronun Hükümetlerden bağımsız olduğuna dair kendim­ le mücadele ediyorum. Yani bu benim hayalimdi. Böyle bir hayal kurmuştum. Bu anlamdaki hayallerimi de hiç kaybet­ medim. Onun için mücade­ le ediyorum.

2004-2005 sezonunda Kore Ulusal Tiyatrosu'nun proje­ lerinden bahseder misiniz?

pe

malara da gidebiliyoruz. Atamalar konusuna gelince; ben Ti­ yatronun Kültür Bakanlığı'ndan ayrılması, bağımsız olması gibi çalışmalar yapıyorum. Tiyatro Devlet'ten bağımsız olma­ lı. Bence Devlet'in tiyatrosu olamaz.

Türkiye Devlet Tiyatroları'nın idari sistemini bili­ yor musunuz? Biliyorsa­ nız nasıl değerlendiriyor­ sunuz? Aslında Türkiye Devlet Tiyatrosu'nun idari sistemi hakkında çok bir şey bilmi­ yorum. Gördüğüm kadarıy­ la değerlendirecek olursam; Batılılaşmış bir sistemin var olduğunu söyleyebilirim. Gelmeden önce Türkiye'nin tarihi hakkında ufak da olsa bir şeyler öğrendim. Çok geniş bir kültür birikiminiz olduğunu biliyorum. Bura­ da, Türk insanını anlatan oyunları izlemeyi istiyorum.

Henüz karar vermedim. Biraz daha düşünmem gerekiyor. "Kral Uru" oyununu bir süre daha devam ettirmek istiyoruz.


ELEŞTİRİ

Hayat, Hem Gülünç Hem de Acıklı Akan Bir Nehir mi?

"KRAL URU"

cy

a

Üstün Akmen İkili kültürel ilişkiler çerçevesinde Devlet üakmen@superonline.com Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün konu­ ğu olarak Hollanda turnesini takiben Türkiye'ye gelen Güney Kore Ulusal Ti­ yatrosu, "Dostluk Sanattır" sloganı altın­ da "Kral Uru" adlı müzikali, yetmiş sekiz kişilik kadrosuyla, Antalya-Mersin kara­ yolunun 45. kilometresinde yer alan Aspendos'da 7 Haziran akşamı sahnele­ di. Geçmişi M.Ö. V. yüzyıla kadar uza­ nan, M.S. II. yüzyılda yapıldığı saptanan, sahnesi ile birlikte günümüze değin en iyi şekilde korunabilmiş nadir tiyatrolar­ dan olan Aspendos, doğrusu yer olarak "Kral Uru" için pek uygun bir seçimdi.

pe

"Kral Uru" diyorum, ama Güney Kore Ulusal Tiyatrosu, Shakespeare'in ünlü "Kral Lear'lni ele almış. "Kral Lear", Kim Myung-gon'un elinde "Kral Uru" olmuş. Kim Mygung-gon, "Kral Lear"i "Kral Uru" yaparken, Kore edebiyatının düzya­ zı alanında ilk yapıtlarında yer alan Ay ve Güneş betimlemelerinden, eski Kore krallarının yaşamlarını konu alan mitolo­ jik öykülerden alabildiğine yararlanmış. Doğa olaylarına ilişkin efsaneler, ahlak­ sal değerler, kahramanlar, kehanetler ve hayvanlarla ilgili halk öykülerinden esin­ lenmiş. Kore'de kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan baladları, söylenceleri, masklı oyunları ve kuklaları, hatta ve hatta şarkı biçiminde söylenen "pansori" öykülerini bile kullanmış. Kibrinden, aza­ metinden, gururundan ve düşüşünün ar­ dından umutsuzluk çamuruna bulanan "Kral Lear"in trajik öyküsünü, Kore'nin "Prenses Bari" efsanesiyle birleştirmiş. Kore dilinin hangi dillerle yakınlığı var, hiç düşünmemiştim, bilmiyordum. Araş­

tırdım. Bilginler, Japonca'yla göbek bağı olabileceğini, ama Altay dil öbeğine bağ­ lı olduğunu söylüyorlardı. Kore dilinde, tümcelerin özne ve yüklemden oluştuğu­ nu da öğrendim. Yüklemde ana eylem ve sıfat sonda olurmuş. Tümcenin kipi, tümcenin sonundaki eylem ya da sıfatın sonekiyle belirtilirmiş. Bizim kulağımıza kimi zaman hırıltı, kimi zaman minik bir çığlık, kimi zaman da gırtlak temizleme "ameliyesi" gibi çalınan Kore dilinin, ne­ den şiirsel olamadığını böylece anlamış oldum. Shakespeare'in hangi dilde olur­ sa olsun yeter ki iyi çevrilmiş olsun, yük­ sek düzeyde şiirselliğe sahip metninin güme gidişine, ne yalan söyleyeyim, ön­ ce biraz üzüldüm. Shakespeare'in hangi oyununu alırsanız alın, her tümce kendi içinde nasıl da oyuna bir anlam yükler! Kim Myung-gon'un, burada elinden bir şey gelmemiş ve kaybetmiş. Ammmaaa... Myung-gon, Shakespeare sahnele­ melerinde birincil koşul "bakış açısı" oluşturmayı savsaklamamış. Tüm kadro oyunu anlamış, neyi vurgulayacaklarını bilmiş. Yönetmen olarak, oyuncuları sa­ dece iyi-kötü, sadık-hain gibi kalıplara bölmemiş. Örneğin, Shakespeare'in yapıtındaki Regan ve Goneril'i canlandıran Prenses Gahwa (Cho Eun-kyung) ve Prenses Yeonhwa (Kyr Mi-kyung) sadece "kötü evlat" olmaktan çıkmış, her iki ka­ rakterin ayrıntıları üstünde durmuşlar. Park Dong-u, fevkalade sade bir dekor tasarlamış. Esasen Aspendos'un doğallı­ ğı hiçbir yapay dekora gerek gösterme­ yecek oranda "dekoratif" olduğundan olsa gerek, dekor pek dekor gibi durma­ mış. Park Jung-soo'nun ışığı ise, hiç


a pe cy

abartmadan söylüyorum, tek kelimeyle kusursuz. Açık havada oynanan oyunlar­ da ışık tasarımı hep kötüdür. Jungsoo'nun ışığında hiç mi hiç kusur yoktu. Kırılmalar yerli yerindeydi ve hiçbir oyun­ cu gölgede kalmadı. Kırmızı, sarı, porta­ kal renklerinin karışımlarındaki başarı, sı­ cak sahneleri saydamlaştırdı. Choi Soonnam, bir hata eylemiş ve Prenses Gahwa'nın makyajında kostüm renklerini hiç dikkate almamıştı. Choi Bo-kyeong'un giysi tasarımlarıysa başarılıydı. Güney Kore Ulusal Changgeuk Opera ve Gü­ ney Kore Ulusal Dans Toplulukları göste­ riyi başarıya taşıyan unsurlardandı. Won II, Doğu Asya müzik biçiminde bir müzik kullanmayı yeğlemişti. Kim Kyu-hyung yönetimindeki davul, tekeum dedikleri bir tür flüt, obua, perküsyon, yaylı ve elektro sazlar, zil, synthesizer, hekeum denilen Kore kemanı gibi enstrümanlar­ dan oluşan sekiz kişilik Güney Kore Ge­ leneksel Müzik Orkestrası, kimi yerlerde Şamanist törenlerin ayin müziğini çağrış­ tıran, kimi yerlerde ise, kadın sesinin ni­ teliğini öne çıkaran Kuzey Afrika ve İs­ panyol flamenko ezgilerini anımsatan ezgileri pek güzel icra etti. Jung Sangjin, koreografisine mim sanatı ile akade­

mik dansları da katmış­ tı. Özellikle soytarıların ya da anlatıcıların dans­ ları, öykü anlatımı içer­ mekteydi. Toplu dans sahneleri, koreograf ta­ rafından dramatik açı­ dan değerlendirilmiş, trajik hareketlerin do­ ğallığı son derece usta­ ca çizilmişti. Kim Namsu'nun mask ve kuklala­ rı da, yapıta ayrı bir tat katmış, yönet­ menin istediği etkiyi yakalamıştı. Wang Ki-suk, Kral Uru'ya can verdi. Canlı, fiziksel ve psikolojik yönelimlerden oluşan bir Kral Uru yorumlamıştı. Solji'de Choi Won seog, sanatsal arzu ate­ şini oyun boyunca korumasını bildi. Eulji'de Kim Jin-seo, özellikle Samdori'de abartısız ve iyiydi. Yeonhwa'nın kocası Vezir Chumil, oyunun sonlarına doğru kendini iyice edilgenleştirdi, bu durumda sahnesel aksiyon neredeyse ölüyordu. Neyse ki, gösteriye hem soytarı, hem de anlatıcı olarak müthiş bir dinamizm katan beş oyuncu/dansçı işi kurtardı. Vezir Yano'da Seo Hee-seung da, sah­

nede kaldığı sürelerde ne içsel ne de dış­ sal aksiyona dönük hiçbir kışkırtıcı kul­ lanmadı. Prenses Bari'yi oynayan Park Ae-ri'ye gelinceee... Son yıllarda din­ lediğim en iyi seslerden biriydi diyebilirim. Duygularını, isteği ve aklı bu denli kusursuz ateşleyen oyunculardan da biriydi... Kısa kesmem gerekirse, değişik, iyi çalışılmış, titiz bir çalışma izledik. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ile Genel Müdür Yardımcısı Tamer Levent'e ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az. Bu vesileyle bir kez daha öğ­ rendik: Sanatın dili, dini, imanı olmuyor­ muş yahu!...


cy a

pe


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

ANKARA DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1947 yılında kurulan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni İpek Çeken üst­ lenmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu, önceki sezonlardan devam eden; Yaşar Kemal'in "Yer Demir Gök

pe cy

a

Bakır", M. Ş. Onaran - Rüştü Asyalı'nın "Ben Bir İnsan", Ali Meriç'in "Bir Varmış İki de Varmış", Taner Barlas'ın "Ceviz ile Karınca Dost Olunca", Münir Canar'ın "Geçmiş Zaman Olur ki", Füruzan'ın "Sevda Dolu Bir Yaz", Dostoyevsky'nin "Suç ve Ceza", Harold Pinter'in "Git Gel Do­ lap", Ivan Vazov'un "Koltuk Düşkünleri", Sam Shepard'ın "Vahşi Batı", Joshua Sobol'un "Ghetto", Yakovos Kambanellis'in "Odisea Evi­ ne Dön "Neil Simon'ın "II. Caddenin Mahkû­ mu" ve B. Brecht - K. Weill'in "Üç Kuruşluk Opera" ile dört çeviri, yedi telif ve üç de çocuk oyunu ile tamamlayan Ankara Devlet Tiyatrosu sezon boyunca 1.364 temsil gerçekleştirmiştir. Bir sezonda 352.314 ücretli seyirci ile % 83.57 doluluk oranına ulaşmış olan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun toplam seyirci oranı % 91,20'dir. Ankara Devlet Tiyatrosu bu yıl 39 kez gerçek­ leştirdiği yurtiçi turnelerde toplam 146 temsil ile 43.537 seyirciye ulaşmıştır. Yurtdışı turnele­ rinde ise 6 turnede 7 temsil gerçekleştirmiş ve 4.150 izleyici ile buluşmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağı­ daki tabloda gösterilmiştir.


Yurtiçi Turne Oynandığı Yer Eskişehir İstanbul Adana Bursa Antalya İzmir (Konak) İzmir (Karşıyaka) Trabzon Van Diyarbakır Konya Denizli Sivas K.Maraş Trabzon İzmir Bursa İstanbul Erzurum Diyarbakır Akpınar/Bursa Amasya Konya Adana Trabzon Diyarbakır Kırşehir Ürgüp Alanya/Antalya Antalya Polatlı Çorum Kocaeli Sivas Adana Nallıhan Sivas Hakkari Van

Gösteri Adedi 2 10 5 6 8 6 4 8 3 4 4 3 4 3 5 2 3 7 4 2 1 3 2 6 10 5 2 2 1 5 1 3 1

cy a

Ovunun Adı Git Gel Dolap Ghetto Ben Bir İnsan Ben Bir İnsan Ben Bir insan Ben Bir İnsan Ben Bir insan Ben Bir İnsan Ben Bir İnsan Ben Bir İnsan Yaşasın Kavuniçi Komşu Köyün Delisi Komşu Köyün Delisi Komşu Köyün Delisi Komşu Köyün Delisi Sevda Dolu Bir Yaz Sevda Dolu Bir Yaz Sevda Dolu Bir Yaz Sevda Dolu Bir Yaz Sevda Dolu Bir Yaz Kukla-Karagöz Kukla-Karagöz Kukla-Karagöz Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki II. Caddenin Mahkûmu II. Caddenin Mahkûmu Umut Cinayeti Palyaço Prens Şeyh Bedrettin Şeyh Bedrettin Toplam

4 2 1 2 1 1 146

Ücretli Seyirci 616 (Ücretsiz) 1.529 1.797 2.624 2.501 1.207 672 2.649 1.138 1.428 1.542 1.517 1.571 868 2.016 119 154 1.393 1.017 715 300 (Ücretsiz) 850 (Ücretsiz) 854 (Ücretsiz) 2.098 2.747 1.697 467 305 350 (Ücretsiz) 1.297

350 1.224 174 1.488 705 600 (Ücretsiz) 593 400 (Ücretsiz) 500 (Ücretsiz) 43.357

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 102.59 97.71 91.49 96.49 96.71 74.34 88.30 85.82 95.71 90.28 56.44 101.49 58.22 107.52 99.17 85.56 99.50 102.94 95.84

95.02 73.26 90.99 87.78 50.33 80.06 77.78 97.61 30.42 96.12 95.79 76.61

86.38

Kukla-Karagöz Ghetto Ghetto Komşu Köyün Delisi Komşu Köyün Delisi Komşu Köyün Delisi Toplam

pe

Yurdışı Turne

Üsküp/Makedonya Girne/Kıbrıs Mağosa/Kıbrıs Lefkoşa/Kıbrıs Mağosa/Kıbrıs Girne/Kıbrıs

1 1 1 2 1 1 7

300 (Ücretsiz) 750 (Ücretsiz) 1.200 (Ücretsiz) 700 (Ücretsiz) 500 (Ücretsiz) 700 (Ücretsiz) 4.150

Büyük Anadolu Turnesi Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Geçmiş Zaman Olur ki Toplam

Çerkezköy Lüleburgaz Kırklareli Edirne Uzunköprü Keşan Gelibolu Çanakkale Gökçeada Çan Gönen Lapseki Şarköy Malkara Tekirdağ Çorlu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

238 201 294 190 248 344 296 278 4.000 (Ücretsiz) 242 400 (Ücretsiz) 122 311 364 234 226 7.988

68.00 93.49 93.04 47.50 95.38 90.53 95.48 92.67 88.00 40.67 88.86 97.07 62.40 91.13 78.16


Yaşasın Kavuniçi, Sen Gara Değilsin Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Aziz Nesin Yöneten: Münir Canar Sahne Tasarımı: Buğra llgün Giysi Tasarımı: Berna Yavuz Işık Tasarımı: Zeynel Işık Oyuncular: Haydar Gültepe, Aydın Unsal, Okan Şenozan, Eylül Aktürk, Mustafa Şekercioğlu, Işıl Poyraz. Prömiyer: 1 Ekim 2002

pe cy

Prömiyer: 1 Ekim 2002

a

Umut Cinayeti Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Burak Mikail Uçar Yöneten: Hakan Boyav Sahne-Giysi Tasarımı: Sertel Çetiner Işık Tasarımı: Burhanettin Yazar Oyuncular: Alev Buharalı, Nezih Isıtan.

Murtaza

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Orhan Kemal Uyarlayan: Orhan Asena Yöneten: Işık Toprak Sahne Tasarımı: Behlüldane Tor Giysi Tasarımı: Fatma Görgü Işık Tasarımı: Fahrettin Özen Oyuncular: Olcay Kavuzlu, Hüseyin Soysalan, Haluk Cömert, Altan Gördüm, Umut Karadağ, Nihal Tercan, Gönül Döğüşçü, Serap Doğan, Orkide Çivicioğlu, İhsan Sanıvar, Yıldıral Akıncı, Bahadır Özyurt, Adnan Başer. Prömiyer: 11 Ekim 2002

Şeyh Bedrettin Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Orhan Asena Yöneten: Cemil Özbayer Sahne Tasarımı: Ali Cem Köroğlu Giysi Tasarımı: Funda Karasaç Işık Tasarımı: Ersen Tunççekiç Müzik: Turgay Erdener Koreografi: Binnaz Dorkip Oyuncular: Erdal Küçükkömürcü, Fatma Öney, Zeynep Yasa, Zafer Güllü, Çetin Azer Aras, Can Öztopçu, Eray Eserol, Emre Alpago, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Şahin Ergüney, Ümit Hasret Aslan, Mesut Turan, Hayrettin Engin, Ali Fuat Davutoğlu, Tayfun Orhon, Edip Tüfekçi, Erdal Beşikçioğlu. Prömiyer: 16 Ekim 2002


pe cy a


Çelik Manolyalar Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Robert Harling Çeviren: Sinan Gürtunca Yöneten: Nurşen Girginkoç Sahne Tasarımı: Sertel Çetinel Giysi Tasarımı: Sevgi Türkay Işık Tasarımı: Ersen Tunççekiç Oyuncular: Nurcan Sürer, Serpil Çağıran, Zeynep Eronat, Gülçin Boyav, Ümit Sergen, Iclal Özergün. Prömiyer: 25 Mart 2003

Palyaço Prens

cy a

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Turgay Yıldız Yöneten: Eray Eserol Sahne-Giysi Tasarımı: Güzin Y. Evliyaoğlu Işık Tasarımı: Şükrü Kırımoğlu Müzik: Ali Aykaç Dans Düzeni: Nurdan Menemencioğlu Oyuncular: Elvan Eker, Mehmet Akay, Yaprak Onat Atik, Yasemin Karata ş. Prömiyer: 22 Ocak 2003

pe

Bahçemdeki Ayı

Gazeteciden Dost Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Recep Bilginer Yöneten: Ensar Kılıç Sahne Tasarımı: Işın Mumcu Giysi Tasarımı: Funda Karasaç Işık Tasarımı: Burhanettin Yazar Oyuncular: Yavuz Köken, Edip Tümerkan, Şirin Çelikbilek, Pervin Balcı, Erkan Alpago, Deniz Alver Çamlıdağ, Osman Nuri Ercan, Ayşe Atak, Nuray Kocabıyık. Prömiyer: 22 Nisan 2003

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Refik Erduran Yöneten: Kemal Başar Sahne Tasarımı: Suar Seylan Giysi Tasarımı: Berna Yavuz Işık Tasarımı: Mehmet Yaşayan Müzik: Kemal Günüç Dans Düzeni: Aşiyan Eraslan Oyuncular: Ali İpin, Miraç Eronat, Dilara Keyf Günüç, Benian Dönmez, Adnan Erbaş. Prömiyer: 8 Nisan 2003


Gerçek Çeşitlemeleri Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Eric Emmanuel Çeviren: Serap Babür Yöneten: Bozkurt Kuruç Sahne Tasarımı: Güven Öktem Giysi Tasarımı: Fatma Görgü Işık Tasarımı: Mehmet Yaşayan Oyuncular: Alpay Izbırak, Okan Şenozan. Prömiyer: 24 Aralık 2002

Aykırı İkili

cy

Prömiyer: 11 Mart 2003

a

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Neil Simon Çeviren: Murat Somay Yöneten: Serhat Nalbantoğlu Sahne Tasarımı: Işın Mumcu Giysi Tasarımı: Nursun Ünlü Işık Tasarımı: Zeynel Işık Oyuncular: Serap Sağlar, Gülseren Gürtunca, Gülizar Irmak, Servet Pandur, Berrin Öney, Emine Semra Gökalp, Levent Ülgen, Şahap Sayılgan.

pe

Şeytanlar

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: John Whiting Çeviren: Cevat Çapan Yöneten: Mehmet Ulusoy Sahne Tasarımı: Nurullah Tuncer Giysi Tasarımı: Nalan Türkoğlu Işık Tasarımı: Ersen Tunççekiç Müzik Danışmanı: Kutsi Ergüner Danslar: İhsan Bengier Masklar: Saim Bugay Oyuncular: Arzu Balcı, Elvin Beşikçioğlu, Güray Kip, İlham Yazar, Mithat Erdemli, Murat Atak, Nihat İleri, Oktay Dal, Pelin Dikmenoğlu, Recep Sarı, Serpil Gül, Sükun Isıtan Günal, Volkan Özgömeç, İzzet Çivril, Mesut Turan, Harun Özer, Hakan Erünsal, İhsan Bengier, Hülya Yıldız, Ferhat Büküş. Prömiyer: 19 Mart 2003

Deli Emine

Çikolata Fabrikası

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: H. Vasfi Uçkan Yöneten: Baykal Saran Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Nursun Ünlü Işık Tasarımı: Mehmet Yaşayan Oyuncular: Beyhan Saran, Ertan Savaşçı, Nesrin Üstkanat, Rengin Samurçay, Gül Gökçe, Zeynep Aytek Metin, Yavuz Sepetçi, Meltem Üge Ertürk, Seval Erözmen Kip, Dara Tan, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Emre Gökhan Gökgöz, K. Şerif Öztürk.

Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu Yazan: Roald Dahi Çeviren: Yeşim Gökçe Yöneten: Cahit Çağıran Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Fatma Görgü Işık Tasarımı: Şükrü Kırımoğlu Oyuncular: Buket Türkyılmaz, Cem Balcı, Lale Başar, Seda Oksal, Engin Delice, Engin Özsayın, Mesude Yılmaz, Ümit Hasret Aslan, Gülay Akman Şar, Müge Taylan, Ahmet Erkut, Eray Eserol, Nalan Yavuz, Can Öztopçu, Şahin Ergüney, Rengin Samurçay, Halit Güngör. Prömiyer: 10 Mayıs 2003

Prömiyer: 26 Kasım 2002


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1969 yılında kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Osman Wöber üstlenmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu, önceki sezonlardan devam eden; Nâzım Hikmet'in "Benerci Kendini

pe

cy

a

Niçin Öldürdü" ve "Bu Bir Rüyadır", Edip Cansever'in "Ben Ruhi Bey Nasılım?", Memet Baydur'un "Güne Bakan Cam Kırıkları", ve "Kamyon", İhsan Oktay Anar'ın "Efrasiyab'ın Hikayeleri",

Bilgesu

Erenus'un

"Kırmızı

Karaağaç", Dario Fo'nun "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", Noel Coward'ın "Özel Hayatlar", Martin Mc Dowagh'ın "Leenane'nin Güzellik Kraliçesi", Hans Fallada'nın "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Barillet Vegdery'nin "Kaktüs Çiçeği" ve Alexander Gelman'ın "Bankta İki Kişi" ile ikisi çeviri, ikisi telif ve üç de çocuk oyunu ile tamamlayan İstanbul Devlet Tiyatrosu sezon boyunca 716 temsil gerçekleştirmiştir. Bir sezonda 206.133 ücretli seyirci ile % 90.50 doluluk oranına ulaşmış olan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun toplam seyirci oranı % 96.82'dir. İstanbul Devlet Tiyatrosu bu yıl 14 kez gerçekleştirdiği yurtiçi turnelerde toplam 69 temsil ile 24.958 seyirciye ulaşmıştır. Yurtdışı turnelerinde ise 15 turnede 26 temsil gerçekleştirmiş ve 8.687 izleyici ile buluşmuştur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağı­ daki tabloda gösterilmiştir.


Kaygusuz Abdal Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Yazan: Sevgi Sanlı Yöneten: Sönmez Atasoy Sahne Tasarımı: Ethem Özbora Giysi Tasarımı: Hale Eren Işık Tasarımı: Önder Arık Müzik: Mazlum Çimen Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Adsız Karaduman, Burak Şentürk, Okday Korunan, Ali Düşenkalkar, Hatice Aslan Kaleli, Selçuk Kıpçak, Umut Demirdelen, Fikret Uçucu, Emir Tayla, Canberk Uçucu. Prömiyer: 22 Ekim 2002

Kırmızı Yorgunları

pe

Prömiyer: 15 Ekim 2002

cy a

Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Yazan: Özen Yula Yöneten: Payidar Tüfekçioğlu Sahne Tasarımı: Burhan Yılmaz Giysi Tasarımı: Mihriban Oran Oyuncular: Nişan Şirinyan, Cengiz Baykal, Funda Eskioğlu, Simay Küçük, Sevinç Çetinok.

Ayaktakımı Arasında Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Yazan: Maksim Gorki Çeviren: Vâ-Nû Yöneten: Mustafa Avkıran Sahne-Giysi Tasarımı: Ali Cem Köroğlu Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz Müzik Tasarımı: Cenap Oğuz Koreografi: Övül Avkıran Oyuncular: Macit Sonkan, Müge Arıcılar, Güneş Hayat, Özgür Erkekli, İsmail Hakkı Sunat, Murat Karasu, Gülen Çehreli, Merih Atalay, Ayşe Tunaboylu, Ergun Akvuran, Payidar Tüfekçioğlu, Ali Sürmeli, Alptekin Serdengeçti, Engin Cezzar, Kemal Topal, Saydam Yeniay, Ö. Hüsnü Turat. Müzisyenler: Edward Aris, Umut Pelit, Kağan Yıldız, Oylum Karakaş, Beyza Yinal. Prömiyer: 16 Ekim 2002


Kral Lear Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Yazan: W. Shakespeare Çeviren: İrfan Şahinbaş Yöneten: Roxanne Rogers Sahne Tasarımı: Ethem Özbora Giysi Tasarımı: Gülhan Kırçova Işık Tasarımı: Yakup Çartık Oyuncular: Çetin Tekindor, Gökçer Genç, Hakan Vanlı, Cem Kurtoğlu, M. Ali Kaptanlar, Kaya Akarsu, Mustafa Uğurlu, Taner Birsel, Levent Öktem, İsmail Hakkı Sunat, Melek Baykal, Meral Bilginer, Zeynep Kumral.

cy

Mavi Pullu Balık

a

Prömiyer: 17 Kasım 2002

Prömiyer: 22 Nisan 2003

pe

Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Yazan: Haluk Işık Yöneten: Levent Niş Sahne Tasarımı: Ethem Özbora Giysi Tasarımı: Gülhan Kırçova Işık Tasarımı: Önder Arık Oyuncular: Güzin Alkan, Murat Ozan, Soydan Kuş, Gülsüm Alkan, Arzu Oş, Ata Kemal Şen, Mehmet Çiftçi, Rezzak Aklar, Serhat Sarı, Eylem S. Ünüvar, Hilal Özbay, Devrim Soylar, Ayçe Abana.

Pofla Paf Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Yazan: Ergun Sav Yöneten: Deniz Akel Sahne Tasarımı: Ali Cem Köroğlu Giysi Tasarımı: Serpil Tezcan Işık Tasarımı: Ayhan Güldağları Müzik: Ozan Doğulu Dans Düzeni: Hülya Aksular Oyuncular: Evrim Solmaz, Ezgi Kepti, Birsen Karacan, Aslı Iktu, Serhan Süsler, Ahmet Koraltürk, Funda Şen, Mustafa Ayhan, Ertuğrul Akkök, Özgür Onan, Utku Güneş. Prömiyer: 20 Nisan 2003

Karagöz'ün Salıncak Sefası Tiyatro: İstanbul Devlet Tiyatrosu Hazırlayan ve Sunan: Mustafa Mutlu Prömiyer: 9 Mayıs 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003-

Yurtiçi Turne Oynandığı Yer Ankara Bursa Bursa Ankara İzmir Uşak Ankara Bursa Adana Çorlu Çorum Tokat Çankırı Elmalı/Antalya

Gösteri Adedi 20 7 7 7 5 2 7 5 3 2 1 1 1 1 69

Ücretli Seyirci 4.842 1.253 2.439 1.485 1.057 1.200 (Ücretsiz) 3.290 1.855 1.022 510 418 287 300 5.000 (Ücretsiz) 24.958

pe cy a

Ovunun Adı Benerci K. N. Ö Kaktüs Çiçeği Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Bir Araşistin Kaz. Son. Ölümü Bir Araşistin Kaz. Son. Ölümü Bir Araşistin Kaz. Son. Ölümü Kaktüs Çiçeği Kuvayi Milleyi Kuvayi Milleyi Kuvayi Milleyi Kaygusuz Abdal Toplam

Yurdışı Turne

Bu Bir Rüyadır L. Güzellik Kraliçesi Kamyon Kamyon Kamyon Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Ferhat ile Şirin Benerci K. N. Ö Benerci K. N. Ö Toplam

Berlin/Almanya Bulgaristan Fransa Almanya Amsterdam/Hollanda Amsterdam/Hollanda Amhern/Hollanda Rotterdam/Hollanda Utrecht/Hollanda Zvvindrecht/Almanya Eindhoven /Almanya Tilburg/Almanya Genk/Belçika Lefkoşa/Kıbrıs Magosa/Kıbrıs

2 2 2 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.100 (Ücretsiz) 750 (Ücretsiz) 1.600 (Ücretsiz) 900 (Ücretsiz) 226 (Ücretsiz) 542 (Ücretsiz) 99 (Ücretsiz) 141 (Ücretsiz) 189 (Ücretsiz) 63 (Ücretsiz) 137 (Ücretsiz) 96 (Ücretsiz) 134 (Ücretsiz) 710 (Ücretsiz) 2.000 (Ücretsiz) 8.687

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 100.20 37.46 72.89

106.07 93.54 95.92

77.62 92.57 100.00 100.00 71.75 100.00

87.34

-

Büyük Anadolu Turnesi Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Kamyon Toplam

Van Hakkari Cizre Mardin Midyat Batman Siirt Tatvan Bitlis Bitlis Bingöl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

243 307 163 365 183 310 329 232 167 444 1.000 (Ücretsiz) 3.743

54.98 93.88 74.09 91.25 83.18 93.94 93.20 92.06 41.75 96.94 81.53


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003-

İZMİR DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1957 yılında kurulan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Metin Oyman üstlenmektedir.

cy

a

Konak Sahnesi, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, Karşıyaka Oda Tiyatrosu ve Narlıdere Belediye Kültür Merkezi Sahnesi'de temsillerini gerçekleştiren İzmir Devlet Tiyatrosu, 2002-03 sezonunu biri çeviri, yedisi telif ve iki de çocuk oyunu ile tamamla­ mış, sezon boyunca 498 temsil gerçekleştir­ miştir.

Bir sezonda 80.394 ücretli seyirci ile % 78.21 doluluk oranına ulaşmış olan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun

toplam

seyirci

oranı

İzmir Devlet Tiyatrosu 13 ilde toplam 38 temsil gerçekleştirmiş olup, toplam 14.840 izleyiciye ulaşmıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağı­ daki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Ovnandıdı Yer Balıkesir Manisa/Salihli Denizli Ankara İstanbul Diyarbakır İstanbul Balıkesir Sultanhisar Denizli Manisa/Salihli Adana Konya

Gösteri Adedi 1 1 1 7 7 3 7 1 1 1 1 3 4

pe

Ovunun Adı Ayrılık Ayrılık Ayrılık Güneyli Bayan Güneyli Bayan Güneyli Bayan Siyah Çoraplılar Siyah Çoraplılar Siyah Çoraplılar Siyah Çoraplılar Toros Canavarı Fehim Paşa K. Fehim Paşa K. Toplam

38

Ücretli Sevirci 292 281

250 1.444 1.326 1.079 3.583 300 (Ücretsiz) 3.000 (Ücretsiz) 198 313 1.017 1.757 14.840

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 97.33 67.39 100.00 93.96 94.71 96.43 99.20

100.00 75.06 92.12 102.87 92.64

Büyük Anadolu Turnesi Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toros Canavarı Toplam

Erzurum Ağrı D. Beyazıt İğdır Sarıkamış Kars Ardahan Artvin Arhavi Pazar Rize Of

1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

16

%

85.71'dir.

255 217 213 191 207 405 207 481 166 309 248 166 3.065

92.73 91.18 40.96 54.57 92.00 72.32 69.00 80.17 83.00 95.08 62.00 55.33 74.03


pe cy a

Kader K覺smet Oyunu/izmir Devlet Tiyatrosu


Fehim Paşa Konağı Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Turgut Özakman Yöneten: Özdemir Nutku Oyuncular: Fatih Kahraman, İbrahim Raci Öksüz, Ekrem Kocaçal, Türker Şenyiğit, Şuayip Unsal, Zafer Önal, Mete Şahinoğlu, Vedat Özkök, Ahmet Dizdaroğlu, Selmin Barutçuoğlu, Nurhayat Boz, Tayfun Bakırdöken. Prömiyer: 8 Ekim 2002

Dünyanın Yaşlı Çocukları

pe cy

Prömiyer: 17 Ekim 2002

a

Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Ülker Köksal Yöneten: Fikret Tartan Sahne-Giysi Tasarımı: Tayfun Cebi Işık Tasarımı: Hasan K. Yalman Oyuncular: Hülya Böceklioğlu, Türker Tekin, Aktan Günalp, Evren Serter, Aylin Kumbaracıoğlu, Mediha Köroğlu, Harika L. Kamalıoğlu, Menekşe Bendeş, Buket Özkat, Emek Büyükçelik.

Ayrılık Tiyatro: izmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Behiç Ak Yöneten: Metin Oyman Sahne-Giysi Tasarımı: Savaş Çevirel Işık Tasarımı: Hasan K. Yalman Oyuncular: Şebnem Doğruer, Gürol Tonbul. Prömiyer: 24 Ekim 2003

Güneyli Bayan Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Bilgesu Erenus Yöneten: Serap Eyüboğlu Sahne-Giysi Tasarımı: Candan Günay Işık Tasarımı: Erdal Güner Müzik: Cem İdiz Oyuncular: Hülya Savaş, Hakan Özgömeç. Prömiyer: 29 Ekim 2002


Siyah Çoraplılar Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Coşkun Irmak Yöneten: Ege Aydan Dekor Tasarımı: Suar Seylan Kostüm Tasarımı: Gülay Korkut Işık Tasarımı: Fahrettin Özen Müzik: Cem İdiz Dans Düzeni: Meltem Özdemir Oyuncular: Serdar Kamalıoğlu, Necmettin Amaç, Recep Ayyıldız, Birsel Aygün, Ertan Dinçer, Aykut Ünal, Sevda Özgömeç, Murat Çobangil, Yusuf Koksal, Ali Ulvi Hünkâr, Hale Tüblek. Prömiyer: 6 Aralık 2002

pe cy

Prömiyer: 28 Ocak 2003

a

Kader Kısmet Oyunu Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Umur Bugay Yöneten: Abdullah Ceren Işık Tasarımı: Zeki Kayar Müzik: Selmi Andak Dans Düzeni: Meltem Özdemir Oyuncular: Yasemen Büyükağaoğlu, Evren Serter.

Gülistana Yolculuk

Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Hidayet Sayın Yöneten: Cengiz Yılmaz Sahne-Giysi Tasarımı: Serdar Aydın Işık Tasarımı: Kemal Gürgün Oyuncular: Buket Özkat, Emek Büyükçelik, Serkuş Er, Hale Tüblek, Pınar Egeli, Elif Baş, Berivan Koçak, Uğurcan Özturuncu. Prömiyer: 23 Nisan 2003

Küçük Prens Toros Canavarı Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: Aziz Nesin Yöneten: Yaşar Ürük Sahne Tasarımı: Savaş Çevirel Giysi Tasarımı: Yıldız Ipeklioğlu Işık Tasarımı: Kemal Gürgün Oyuncular: Doğan Yağcı, Nalan Sünger, Erdener Başar, Recai Topaç, Aktan Günalp, Çetin Köroğlu. Prömiyer: 21 Ocak 2003

—Tiyatro: İzmir Devlet Tiyatrosu Yazan: A. De Saint Exupery Çeviren: Gencay Gürün Yöneten: Zeki Yorulmaz Sahne-Giysi Tasarımı: Savaş Çevirel Işık Tasarımı: Hasan K. Yalman Oyuncular: Hülya Savaş, Şenda Kabay, İbrahim Raci Öksüz, Serkan Budak, Gürol Tonbul, Gökhan Bekletenler, Ahmet Dizdaroğlu, Bora Andaç, Fatih Kahraman, Hakan Eren, Telin Sümer, Sedat Şenoğlu, Aytaç Özgür Erdinç. Prömiyer: 20 Nisan 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003—

BURSA DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1957 yılında kurulan Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Y ö n e t m e n l i ğ i ' n i M e h m e t Gökçer üstlenmektedir.

pe cy

a

2002-03 sezonunu ikisi çeviri, ikisi yerli, biri çocuk ve önceki sezondan devam eden Wİlly Russel'in "Shirley Valentine", David Wood'un "Küçük Sakar Cadı", Alfonsoy Paso'nun "Kırkından Sonra" ve Dario Fo'nun "Kadın Oyunları" ile sezonu tamamlayan Bursa Dev­ let Tiyatrosu, sezon boyunca 311 temsil ger­ çekleştirmiştir.

Bir sezonda 71.498 ücretli seyirci ile % 68.94 doluluk oranına ulaşmış olan Bursa Devlet Tiyatrosu'nun

toplam

seyirci

Oynandığı Yer Kocaeli İzmir Yalova Kocaeli Adana Balıkesir Denizli Bandırma Yalova İsparta Şereflikoçhisar Aksaray Hacıbektaş Nevşehir

Gösteri Adedi 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20

Bursa Devlet Tiyatrosu, sezon içinde çevre il­ tirmiş, 5.338 seyirci ile buluşmuştur. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşa­ ğıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ücretli Sevirci 399 113 300 107 2.162 273 400 200 300 476 (Ücretsiz) 400 159 207 115 5.338

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 69.76 94.17 100.00 18.71 97.92 91.00 100.00 100.00 100.00 99.01 53.00 41.40 57.50 80.04

Büyük Anadolu Turnesi Töre Töre Töre Töre Töre Töre Töre Töre Töre Töre Töre Toplam

Ş. Urfa Adıyaman Malatya İsparta Elazığ Hozat Tunceli Erzincan Bayburt Gümüşhane Trabzon

2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 16

384 55 555 544 526 200 229 473 209 195 326 3.696

%

lere 14 turnede toplam 20 temsil gerçekleş­

Yurtiçi Turne

Oyunun Adı Bir Efes Masalı Peynirli Yumurta Peynirli Yumurta Peynirli Yumurta Zilli Zarife Zilli Zarife Zilli Zarife Töre Yolcu Kırkından Sonra Kırkından Sonra Kırkından Sonra Kırkından Sonra Kırkından Sonra Toplam

oranı

74.22'dir.

45.18 27.50 79.29 54.40 87.67 100.00 50.89 47.30 90.87 48.75 86.93 65.34


Orkestra Tiyatro: Bursa Devlet Tiyatrosu Yazan: Arthur Miller Çeviren: Yıldırım Türker Yöneten: Ayşe Emel Mesçi Sahne Tasarımı: Murat Gülmez Giysi Tasarımı: Hale Eren Müzik: Şahin Uçar Koreografi: Ayşe Emel Mesçi Oyuncular: Hafize Gün, Bora Özkula, Betül F. Gökçer, Meltem E. Yücesal, Halil Balkanlar, Elif Nutku, Demet Oran, Ceyhan Gölçek, Neriman Uğur. Prömiyer: 11 Mart 2003

Savaş Düşlerimi Çaldı

pe cy

Prömiyer: 16 Nisan 2003

a

Tiyatro: Bursa Devlet Tiyatrosu Yazan: Haluk Işık Yöneten: Rüçhan Gürel Sahne-Giysi Tasarımı: Şirin Dağtekin Işık Tasarımı: Rahmi Ozan Koreografi: Ayşe Emel Mesçi Oyuncular: Rüyam Dirin Atabeyoğlu, Tuncer Salman, Kemal Okur, Murat Yatman, Yasemin Yalçınkaya.

Zilli Zarife

Tiyatro: Bursa Devlet Tiyatrosu Yazan: Haldun Taner Yöneten: Soner Ağın Yön. Yardımcıları: Betül F. Gökçer, Halil Balkanlar, Süheyla Elbaş. Sahne Tasarımı: Nurettin Özkönü Giysi Tasarımı: Hale Eren Işık Tasarımı: Ali Karaman Dans Düzeni: İhsan Bengier Oyuncular: Nermin Uğur, Halil Balkanlar, Elif Nutku, Ceyhan Gölçek, Özer Tunca, Celal Bıyıklı, İbrahim Şahin, E. Cihan Büyükışık, Berrin K. Balkanlar, Ahmet Somers, Melika A. Ergüzen, Meltem E. Yücesal, Sinan Taşkan, Emir Çiçek, Kamil Atılman, Erem Nala, Arzu Parlatan. Prömiyer: 15 Ekim 2002

Yolcu

Peynirli Yumurta

Tiyatro: Bursa Devlet Tiyatrosu Yazan: Nâzım Hikmet Yöneten: Erdal Gülver Sahne Tasarımı: Burhan Yılmaz Giysi Tasarımı: Mihriban Oran Işık Tasarımı: Adnan Açıkdüşünenler Oyuncular: Ahmet Somers, Süheyla Elbaş, Kemal Okur, Celal Bıyıklı.

Tiyatro: Bursa Devlet Tiyatrosu Yazan: Ferenc Karinthy Çeviren: F. Çiğdem Aydın Yöneten: İpek Bilgin Sahne-Giysi Tasarımı: Şirin Dağtekin Oyuncular: Rüyam D. Atabeyoğlu, Tuncer Salman.

Prömiyer: 11 Şubat 2003

Prömiyer: 1 Kasım 2002


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

ERZURUM DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1997 yılında kurulan Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Abdullah İndir üstlenmektedir.

pe cy a

2002-03 sezonunu 1 yerli, 2 yabancı ve 1 ço­ cuk oyunu ve önceki sezondan devam eden Eric Vos'un "Dans Eden Eşek" isimli çocuk oyunu ile tamamlayan Erzurum Devlet Tiyat­ rosu, sezon boyunca 187 temsil gerçekleştir­ miştir. Bir sezonda 34.491 ücretli seyirci ile % 78.31 doluluk oranına ulaşmış olan Erzurum Devlet

T i y a t r o s u ' n u n t o p l a m seyirci oranı % 85.35'dir. Erzurum Devlet Tiyatrosu, sezon içinde çevre illere 4 turnede toplam 6 temsil gerçekleştir­ miş, 2.219 seyirci ile buluşmuştur. "Masal Kadınlar" oyunu ile Tahran'a giden Erzurum Devlet Tiyatrosu, 4 temsilde toplam 1.200 seyirci ile buluşmuştur. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Ovunun Adı Scapin'in Dolapları Dans Eden Eşek Dans Eden Eşek Dans Eden Eşek Toplam

Oynandığı Yer Kars Kars Artvin Erzincan

Gösteri Adedi 1 1 2 2 6

Ücretli Seyirci 200 373 715 931 2.219

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 76.92 143.46 119.17 116.38 113.38

Yurdışı Turne

Masal Kadınlar

Tahran/Iran

4

1.200 (Ücretsiz)

Büyük Anadolu Turnesi Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Scapin'in Toplam

Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları Dolapları

Seydişehir Beyşehir Akşehir Dinar Sandıklı Afyon Banaz Uşak Gediz Tavşanlı Kütahya Eskişehir Polatlı Sivrihisar

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 16

330 282 252 436 269 442 207 250 330 151 370 320 354 132 4.125

94.29 93.38 92.65 95.61 93.08 45.85 91.19 90.91 94.29 75.50 93.20 53.33 75.32 77.65 83.30


a pe cy Scapin'in Dolaplar覺/Erzurum Devlet Tiyatrosu


Genç Osman Tiyatro: Erzurum Devlet Tiyatrosu Yazan: Turan Oflazoğlu Yöneten: Ferdi Merter Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Medine Yavuz Işık Tasarımı: Duran Güngör Müzik: Kemal Gülünç Oyuncular: Uğur Kaya, Erkan Erdem, Hülya Dilek Özaytekin, Meral Taytuğlu, Şenay Unsal, Fatih Dokgöz, Tunç Yıldırım, Yener Sezgin, Sadık Yağcı, Emre Erçil. Prömiyer: 16 Ekim 2002

Dans Eden Eşek Tiyatro: Erzurum Devlet Tiyatrosu Yazan: Eric Vos Çeviren: Can Gürzap Yöneten: Abdullah İndir Sahne-Giysi Tasarımı: Serpil Başak Müzik Düzeni: Orhan Kaplan Dans Düzeni: Fulya Koçak Yönetmen Yardımcısı: M. Fatih Dokgöz Oyuncular: Mehmet Yıldız, Sezai Yılmaz, Kuvvet Yurdakul, Serkan Kunter, Özlem Gündoğdu, Fulya Koçak.

Prömiyer: 8 Mayıs 2003

Prömiyer: 5 Ocak 2003

pe

cy

a

Kadınlar da Savaşı Yitirdi Tiyatro: Erzurum Devlet Tiyatrosu Yazan: Curzio Malaparte Çeviren: Tahsin Saraç, Turhan Uçar Yöneten: Nurşim Demir Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Nalan Türkoğlu Işık Tasarımı: Şükrü Kırımoğlu Oyuncular: Fulya Yalçın, Fulya Koçak, Eylem Yıldız, Özlem Gündoğdu, Burak Altay, Ahmet Burak Bacınoğlu, Sema Öner, Duygu Urhan, Mehmet Yıldız, Sezai Yılmaz, Fatih Torçuoğlu.

Scapin'in Dolapları Tiyatro: Erzurum Devlet Tiyatrosu Yazan: Moliere Çeviren: Orhan Veli Kanık Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan Sahne Tasarımı: Sertel Çetinel Giysi Tasarımı: Sevgi Türkay Işık Tasarımı: Ersen Tunççekiç Oyuncular: Mehmet Fatih Dokgöz, Kuvvet Yurdakul, Serhat Mustafa Kılıç, Meral Taytuğlu, Metin Sadık Yağcı, Emre Erçil, Uğur Kaya, Ahmet Burak Bacınoğlu, Serkan Kunter, H. Fulya Koçak, Dilek Çetiner. Prömiyer: 30 Ocak 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

VAN DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1997 yılında kurulan Van Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Coşkun Irmak üstlenmektedir. 2002-03 sezonunu ikisi çeviri, ikisi telif, bir çocuk oyunu ve önceki sezondan devam eden Dario Fo'nun "Ödenmeyecek" ile Skarmeta'nin "Ateşli Sabır"ı ile sezonu tamamla­ yan Van Devlet Tiyatrosu, sezon boyunca 181 temsil gerçekleştirmiştir.

a

Bir sezonda 36.003 ücretli seyirci ile % 62.72 doluluk oranına ulaşmış olan Van Devlet Ti-

yatrosu'nun toplam seyirci oranı % 75.15'dir. Van Devlet Tiyatrosu bu yıl 24 Nisan-25 Ma­ yıs tarihlerinde ikincisini gerçekleştirdiği "Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"inde toplam 21 temsilde 9.282 izleyiciye ulaşmıştır. Van Devlet Tiyatrosu, sezon içinde çevre ille­ re 14 turnede toplam 31 temsil gerçekleştir­ miştir. Van Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağı­ daki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Oynandığı Yer Hakkari İğdır Van/Gevaş Hakkari/Yüksekova Ankara Van/Ercis Siirt Bitlis/Tatvan Van/Gevaş Van/Gevaş Siirt Hakkari/Yüksekova Van/Erciş Van/Güranar

Gösteri Adedi 3 3 1 2 7 1 1 4 1 2 1 2 2 1

pe cy

Oyunun Adı Bozuk Düzen Bozuk Düzen Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Sırça Kümes Nereye Koş. Böyle Minik Tay Nereye Koş. Böyle Minik Tay Nereye Koş. Böyle Minik Tay Nereye Koş. Böyle Minik Tay Nereye Koş. Böyle Minik Tay Toplam

Ücretli Sevirci

111 284 200 700 1.192 398 300 832 206 465 400 1.066 456 212 6.822

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 18.50 63.11 80.00 68.43 85.07 113.71 85.71 98.58 73.57 83.04 88.89 118.44 65.14 60.57 78.77

Büyük Anadolu Turnesi Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Ateşli Sabır Toplam

İsparta Korkuteli Denizli Alaşehir Manisa Aliağa Bergama Ayvalık Edremit Balıkesir Finike Kaş Elmalı Burdur

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

544 371 953 300 243 400 165 225 300 219 278 422 400 295 5.115

54.40 94.88 54.77 93.75 95.29 88.89 66.00 88.24 95.24 73.00 95.86 84.40 97.56 92.19 77.08


Keşanlı Ali Destanı Tiyatro: Van Devlet Tiyatrosu Yazan: Haldun Taner Yöneten: Faik Ertener Sahne Tasarımı: Osman Şengezer Giysi Tasarımı: Funda Cebi Işık Tasarımı: İlhan Orhan Müzik: Yalçın Tura Dans Düzeni: Neslihan Öztürk Oyuncular: Orkun Yılmaz, Bahar Işık, A. Neşe Arat Zindan, Tolga Evren, Sitare Tuna, Bülent Düzgünoğlu, Tamer Yılmaz, Musa Zindan, Kamil Korunan, Mustafa Çolak, Çağatay Özçelik, Mustafa Şen, Nedim Salman, Sedat Mayadağ, Eda Yılmaz, Aylin Önal, Canan Erener, Süleyman Atanısev, Buse Orhan, Kader İlhan, Cem Arabacıoğlu, Hande Gürler. Prömiyer: 10 Ekim 2002

Ateşli Sabır

Prömiyer: 16 Ocak 2003

cy a

Tiyatro: Van Devlet Tiyatrosu Yazan: Skarmeta Yöneten: Coşkun Irmak Sahne Tasarımı: Murat Gülmez Giysi Tasarımı: Medine Yavuz Işık Tasarımı: Fahrettin Özen Oyuncular: Hüseyin Baylan, Ahmet Uğur Çavuşoğlu, Özlem Başkaya, Keiko Belir Yarar, Ceyhun Gen.

Ödenmeyecek Tiyatro: Van Devlet Tiyatrosu Yazan: Dario Fo Çeviren: Füsun Demirel Yöneten: Serap Eyüboğlu Sahne Tasarımı: Tayfun Cebi Giysi Tasarımı: Funda Cebi Işık Tasarımı: İlhan Orhan Oyuncular: Özlem Tokaslan, Süleyman Atanısev, A. Neşe Arat Zindan, Çağatay Özçelik, Tamer Özçelik.

Prömiyer: 19 Şubat 2003

Prömiyer: 21 Şubat 2002

pe

Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay

Tiyatro: Van Devlet Tiyatrosu Yazan: Rada Moskowa Çeviren: Tuğrul Çetiner Yöneten: Çetin Akçan Sahne-Giysi Tasarımı: Funda Karasaç Işık Tasarımı: İlhan Orhan Müzik: Kemal Günüç Oyuncular: Eda Yılmaz, Canan Erener, Mustafa Çolak, Ezgi Yıldız, Bülent Düzgünoğlu, Mustafa Şen.

Bozuk Düzen

Sırça Kümes Tiyatro: Van Devlet Tiyatrosu Yazan: T. Wİlliams Çeviren: Can Yücel Yöneten: T. Tolga Evren Oyuncular: Kadir İlhan, Canan Erener, Musa Zindan, Mustafa Şen. Prömiyer: 20 Mart 2003

Tiyatro: Van Devlet Tiyatrosu Yazan: Güner Sümer —Yöneten: İlhan Kantarcı Sahne Tasarımı: Behlüldane Tor Giysi Tasarımı: Esra Selah Işık Tasarımı: Kâzım Öztürk Oyuncular: Hande Gürler, Cem Arabacıoğlu, Orkun Yılmaz, Bahar Işık Mayadağ, Sedat Mayadağ, Sitare Tuna, Ezgi Yıldız, Mustafa Çolak, Bülent Düzgünoğlu. Prömiyer: 30 Ekim 2002


a pe cy Keşanlı Ali destanı/Van Devlet Tiyatrosu


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

TRABZON DEVLET TİYATROSU 2002-2003

a

1987 yılında kurulan Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Murat Gökçer üstlenmektedir.

pe cy

2002-03 sezonunu üçü çeviri, ikisi telif ve bir de çocuk oyunu ile tamamlayan Trabzon Devlet Tiyatrosu sezon boyunca 197 temsil gerçekleştirmiştir.

Bir sezonda 41.788 ücretli seyirci ile % 59.46 doluluk oranına ulaşmış olan Trabzon Devlet T i y a t r o s u ' n u n t o p l a m seyirci oranı % 65.23'dür.

Trabzon Devlet Tiyatrosu bu yıl 20 - 28 Mayıs tarihlerinde dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Tiyatro Buluşması'nda Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya, Kırım, Sırbistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Moldova'dan 9 t o p l u l u ğ u ağırlamıştır. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sergilediği "Hayvan Çiftliği" ile birlikte toplam 12 temsil gerçekleştirilmiş olup, 3.190 seyirciye ulaşılmıştır. Festival'in doluluk oranı ise % 70.89'dur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Ovunun Adı Söz Veriyorum Toplam

Ovnandığı Yer Gümüşhane

Gösteri Adedi 1 1

Jcretli Sevirci 294 294

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 53.45 53.45

Büyük Anadolu Turnesi Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Söz Veriyorum Toplam

Gerede Bolu Devrek Bartın Zonguldak K. Ereğli Düzce Sakarya Gebze Kocaeli Kocaeli Yalova Gemlik Bilecik

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16

184 356 194 127 173 415 73 196 299 134 250 212 23 201 2.837

61.33 93.44 74.62 84.67 22.35 92.63 24.33 90.74 83.06 6.70 90.91 84.80 15.33 50.25 64.99


Bahar Noktası Tiyatro: Trabzon Devlet Tiyatrosu Yazan: W. Shakespeare Çeviren: Can Yücel Yöneten: Murat Karasu Sahne Tasarımı: Ethem Özbora Giysi Tasarımı: Medine Yavuz Işık Tasarımı: Osman Koçak Müzik, Beste vu Uyarlama: Server Acim Dans Düzeni: Uğur Keleş Oyuncular: A. İlkay Akdağlı, Barış Bağcı, Cemalettin Çekmece, Murat Çıdamlı, Erdinç Gülener, Dilek Güven, Uğur Keleş, Buğra Koçtepe, Şeb­ nem Koçtepe, Ayla Baki Meriçliler, Durukan Ordu, Tansel Öngel, M. Ali Toklu, Ozan Yıldırım. Prömiyer: 15 Mayıs 2002

Söz Veriyorum

Prömiyer: 9 Ocak 2003

Direkler Arasında

cy

a

Tiyatro: Trabzon Devlet Tiyatrosu Yazan: Aleksiyev Arbuzov Çeviren: Fatuş Sevengil Yöneten: Nurşin Demir Sahne Tasarımı: Sertel Çetinel Giysi Tasarımı: Sevgi Türkay Işık Tasarımı: Zeynel Işık Oyuncular: Şebnem Koçtepe, Durukan Ordu, Ozan Yıldırım.

Kanuni Sultan Süleyman

Tiyatro: Trabzon Devlet Tiyatrosu Yazan: Turan Oflazoğlu Yöneten: M. Bozkurt Kuruç Sahne Tasarımı: Güven Öktem Giysi Tasarımı: Gül Emre Işık Tasarımı: Fahrettin Özen Oyuncular: Hakan Meriçliler, Z. Ali Sinan Demir, Oktay Gözpınar, Rojda Demirer, M. Aslı Kılan, Buğra Koçtepe, Kadri Özcan, İlkay Akdağlı, Leyla Aykan Gülener, M. Ali Toklu, Suat Karausta, Mesut Yüce, Uğur Keleş, Erdinç Gülener, Cemalettin Çekmece, Murat Çıdamlı, Iclal Karaduman.

Prömiyer: 3 Ekim 2002

Prömiyer: 10 Nisan 2003

pe

Tiyatro: Trabzon Devlet Tiyatrosu Yazan: Refik Erduran Yöneten: Ali Hürol Sahne Tasarımı: Güven Öktem Giysi Tasarımı: Gülümser Erigür Işık Tasarımı: Osman Koçak Müzik: A. Erkin Güzelbeyoğlu Oyuncular: Ayşegül Günay, M. Ali Toklu, Kader Gözpınar, Kadri Özcan, Ozan Yıldırım, Cemalettin Çekmece, Z. Ali Sinan Demir, A. İlkay Akdağlı, Oktay Gözpınar, Ebru Uysal, Durukan Ordu, I. Karaduman.

İsli Sisli Pis Puslu Tiyatro: Trabzon Devlet Tiyatrosu Yazan: V. Ludwing - R. Lucker Çeviren: Yücel Erten Yöneten: Oktay Gözpınar Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Işık Tasarımı: Osman Koçak Dans: Ozan Yıldırım Oyuncular: Kadri Özcan, Şeyda Yıldız, Meltem Gülenç, Mesut Yüce, Erdinç Gülener, Tansel Öngel, Mehmet Ali Toklu, Meltem Koç, Suat Kara usta. Prömiyer: 18 Şubat 2003

Hayvan Çiftliği Tiyatro: Trabzon Devlet Tiyatrosu Yazan: George Orwell Çeviren: Özge Kayakutlu Uyarlayan: Peter Hail Yöneten: Aclan Büyüktürkoğlu Sahne-Giysi Tasarımı: Hakan Dündar Işık Tasarımı: Zeynel Işık Oyuncular: Durukan Ordu, Mesut Yüce, Hakan Meriçliler, Iclal Karaduman, Suat Karausta, Murat Çidamlı, Uğur Keleş, Buğra Koçtepe, Erdinç Gülener, Leyla Aykan Gülener, Dilek Güven, Meltem Gülenç, Oktyay Gözpınar, Şebnem Koçtepe, İlkay Akdağlı, Hakan Meriçliler, Kadri Özcan, M. Ali Toklu Prömiyer: 19 Mayıs 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

ANTALYA DEVLET TİYATROSU 2002-2003

a

1993 yılında kurulan Antalya Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Yunus Emre Bosdoğan üstlenmektedir.

pe cy

2002-03 sezonunu ikisi çeviri, biri telif ve ön­ ceki sezondan devam eden Aziz Nesin'in "Hadi Öldürsene Canikom", Ken Kesey'in "Guguk Kuşu", Jaroslav Hasek'in "Aslan As­ ker Şvayk" ve Grim Kardeşler'in "Uyuyan Gü­ zel" oyunları ile sezonu tamamlayan Antalya Devlet Tiyatrosu, sezon boyunca 177 temsil gerçekleştirmiştir.

Bir sezonda 38.094 ücretli seyirci ile % 68.90 doluluk oranına ulaşmış olan Antalya Devlet T i y a t r o s u ' n u n t o p l a m seyirci oranı % 823.10'dur. Antalya Devlet Tiyatrosu, sezon içinde çevre illere 4 turnede toplam 16 temsil gerçekleş­ tirmiş, 3.417 seyirci ile buluşmuştur. Antalya Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Oyunun Adı Külhanbeyi Operası Hadi Öldür. Canikom Abdülcanbaz Abdülcanbaz Toplam

Oynandığı Yer Ankara Burdur Elazığ Diyarbakır

Gösteri Adedi 7 2 2 5 16

Ücretli Sevirci 2.399 463 555 1.682 3.417

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı f%) 69.80 93.35 34.69 90.19 72.01

Büyük Anadolu Turnesi Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Guguk Kuşu Toplam

Kırıkkale Kırşehir Kayseri K. Maraş G. Antep Kilis Hatay Kırıkhan İskenderun Osmaniye Tarsus Mersin

1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16

274 282 597 498 559 200 287 208 300 224 38 186 2.931

82.28 55.95 59.23 49.80 46.58 91.32 94.72 93.27 88.50 84.85 14.50 34.33 66.03


Külhanbeyi Operası Tiyatro: Antalya Devlet Tiyatrosu Yazan: Ülkü Ayvaz Yöneten: Ayşenil Şamlıoğlu Sahne Tasarımı: Hakan Dündar Giysi Tasarımı: Sevgi Türkay Işık Tasarımı: Namık Gürsoy Müzik: Cem İdiz Dans Düzeni: Cihan Yöntem Oyuncular: Ahmet Açıkgöz, Ali Meriç, Aylin Uzunlar, Bahattin Doğan, Erdoğan Aydemir, Fadik Sevin Atasoy, Hilmi Mutaf, Mehmet Şahin, Necmi Çavdarlı, R. Reha Özcan, Sanem Şahin, Sedat Savtak, Selim Gürata, Süheyla Güzel, Şener Kökkaya, Tuna Orhan. Prömiyer: 16 Ekim 2002

pe

Prömiyer: 15 Ocak 2003

cy a

İki Kişilik Hır Gür Tiyatro: Antalya Devlet Tiyatrosu Yazan: Eugene lonescu Yöneten: Y. Emre Bozdoğan Sahne-Giysi Tasarımı: Hakan Dündar Işık Tasarımı: Namık Gürsoy Oyuncular: Reha Özcan, Aylin Uzunlar.

Puntilla Ağa ve Uşağı Matti Tiyatro: Antalya Devlet Tiyatrosu Yazan: Bertolt Brecht Çeviren: Yılmaz Onay Yöneten: İskender Altın Sahne Tasarımı: Sertel Çetinel Giysi Tasarımı: Funda Cebi Işık Tasarımı: Selahattin Yazar Müzik: Paul Desseau Oyuncular: Sedat Savtak, Tuna Orhan, Hilmi Mutaf, Selim Gürata, Ahmet Açıkgöz, Berrin Akhasanoğlu, Berna Bozdoğan, Fadik Sevin Atasoy, Özgür Dereli, Aylin Aslan, Özlem Şendinç, Esra Harmanlı, Şenol Kaderoğlu, Salih Deveci. Prömiyer: 26 Şubat 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003.

ADANA DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1981 yılında kurulan Adana Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Mustafa Kurt üstlenmektedir. 2002-03 sezonunu ikisi çeviri, ikisi telif ve bir de çocuk oyunu ile tamamlayan Adana Dev­ let Tiyatrosu sezon boyunca 242 temsil ger­ çekleştirmiştir. Bir sezonda 65.215 ücretli seyirci ile % 78.19 doluluk oranına ulaşmış olan Adana Devlet T i y a t r o s u ' n u n t o p l a m seyirci oranı % 82.99'dur.

cy

a

Adana Devlet Tiyatrosu bu yıl 27 Mart-11 Ni­ san tarihlerinde beşincisini gerçekleştirdiği Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 11 'i yerli, 4'ü yabancı toplam 15 topluluğu ağırlamıştır. Festivalde 33 temsil gerçekleştirilmiş olup, toplam 11.730 seyirci ile buluşmuştur. Festival'in doluluk oranı ise

% 96.59'dur. Festival'de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şe­ hir Tiyatroları "Kanlı Nigâr'ı", Hadi ÇamanYedi Tepe Oyuncuları "Hisse-i Şayia"yı, Ada­ na D.T'su, "Cimri" ve "lçerdekiler"i, Ankara Ekin Tiyatrosu "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşa­ maz"!, İstanbul D.T.'su "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü"nü, Kenter Tiyatrosu "Sırça Kümes"i, Semaver Kumpanya "On İkinci Gece"yi, İzmir D.T.'su "Fehim Paşa Konağı"nı, KKTC "Sen Gara Değilsin"i, Ankara D.T.'su "II. Caddenin Mahkûmu"nu sahneledi. Adanalı'lar ayrıca, "Less Bubb"u İngiltere'den, "Jiren Şişen" ile "Karınca"yı Tataristan'dan, lndigo"yu Fransa'dan gelen konuklardan izle­ di. Adana Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşa­ ğıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Ovnandıaı Yer Çorum K. Maraş Elazığ Mersin Ankara Konya Adana (Festival) Adana (Festival) Diyarbakır (Festival)

Gösteri Adedi 2 2 3 1 7 4 1 2 5 27

pe

Oyunun Adı Içerdekiler Içerdekiler Içerdekiler Içerdekiler Içerdekiler Içerdekiler Içerdekiler Cimri Abdülcanbaz Toplam

Ücretli Seyirci 688 492 552 638 1.657 1.329 368 736 1.682 8.142

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 82.30 83.20 53.14 100.00 77.69 77.81 100.00 100.00 90.19 85.54

Büyük Anadolu Turnesi Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Cimri Toplam

Sivas Tokat Turhal Zile Merzifon Amasya Anamur K. Maraş Çankırı Çorum Yozgat

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 20

854 526 563 400 610 404 450 582 589 677 269 5.924

95.53 66.75 96.08 93.02 92.71 87.83 100.00 97.98 93.49 80.98 93.08 89.77


İçerdekiler Tiyatro: Adana Devlet Tiyatrosu Yazan: Melih Cevdet Anday Yöneten: Mustafa Kurt Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Malike Başkan Işık Tasarımı: Özer Kuşkaya Oyuncular: Tevfik Tartal, Cüneyt Mete, Demet lyigün. Prömiyer: 18 Ekim 2002

Olağanüstü Bir Gece

cy

Prömiyer: 16 Nisan 2003

a

Tiyatro: Adana Devlet Tiyatrosu Yazan: Jerome Chodorov Çeviren: Hale Kuntay Yöneten: Esra Özmen Sahne Tasarımı: Behlüldane Tor Giysi Tasarımı: Esra Selah Işık Tasarımı: İbrahim Karahan Oyuncular: Devrim Yakut Urağ, Serdar Kayaokay, Erdal Bilingen, Ötüken Hürmüzlü, Ebru Bilingen, Vahide Gördüm, Gökhan Doğan.

pe

Abdülcanbaz Tiyatro: Adana Devlet Tiyatrosu Yazan: Turhan Selçuk Oyunlaştıran: Mehmet Akan, Erdinç Ardıç, Genco Erkal, Macit Koper Yöneten: Metin Belgin Sahne Tasarımı: Murat Gülmez Giysi Tasarımı: Funda Cebi Işık Tasarımı: İbrahim Karahan Müzik: Arif Erkin Oyuncular: Savaş Özdemir, Turan Günay, Gürkan Görbil, R. Hikmet Çam, Tolga Tekin, Arif Soysalan, Şirin Çetinel, Ahenk Demir, Funda Mete, Ayhan Demirtaş, Zeynep Hürol, Aysel Kara, Ötüken Hürmüzlü, Sekip Taşpınar. Prömiyer: 15 Ekim 2002

Akıllı Soytarı

Cimri

Tiyatro: Adana Devlet Tiyatrosu Yazan: Fikret Terzi Yöneten: Tolga Tekin Sahne-Giysi Tasarımı: Malike Başkan Işık Tasarımı: Kadir Karagöl Oyuncular: Şirin Çetinel, Nimet lyigün, Sekip Taşpınar, Burçin Özyumşak, Ahenk Demir, Arif Soysalan, Müge Taşpınar, Elçim Eroğlu, Akın Kurt.

Tiyatro: Adana Devlet Tiyatrosu Yazan: Moliere Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu Yöneten: Işıl Kasapoğlu Sahne Tasarımı: Hakan Dündar Işık Tasarımı: H. İbrahim Karahan Oyuncular: Tevfik Tarhal, Nimet lyigün, Mustafa Kurt, Cüneyt Mete, Demet lyigün, R. Hikmet Çam, Burçin Özyumşak, Sekip Taşpınar, Tolga Tekin, Erdal Cindoruk, Murat Özben, Funda Mete.

Prömiyer: 13 Kasım 2002

Prömiyer: 18 Şubat 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

DİYARBAKIR DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1988 yılında kurulan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Tayfun Eraslan üstlenmektedir. 2002-03 sezonunu 4 yerli yazarın oyunu ile tamamlayan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, se­ zon boyunca Diyarbakır'da 180 temsil ger­ çekleştirmiştir.

pe cy a

Bir sezonda 33.294 ücretli seyirci ile % 54.71 doluluk oranına ulaşmış olan Diyarbakır Dev­ let Tiyatrosu'nun toplam seyirci oranı % 62.01'dir. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, sezon içinde çev­ re illere 7 turnede toplam 23 temsil gerçek­ leştirmiş, 6.511 seyirci ile buluşmuştur.

Bu yıl, 2 - 30 Nisan tarihleri arasında gerçek­ leştirilen "2. Orhan Asena Ulusal Tiyatro Buluşması"na katılan oyunlar şöyledir: Adana Devlet Tiyatrosu / "Abdülcanbaz", Ankara Devlet Tiyatrosu / "Ben Bir İnsan" ve "Sevda Dolu Bir Yaz", İzmir Devlet Tiyatrosu / "Gü­ neyli Bayan", 5. Sokak Tiyatrosu / "Ay Tedir­ ginliği", Dostlar Tiyatrosu / "İnsanlarım"

Buluşma'da 21 temsil gerçekleştirilmiş olup, 7.681 seyirciye ulaşılmıştır. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Oyunun Adı Kördöğüşü Kördöğüşü Gardiyan Gardiyan Mikadonun Çöpleri Mikadonun Çöpleri Mikadonun Çöpleri Toplam

Oynandığı Yer Batman Erzurum Van Adana Ş. Urfa G. Antep Tunceli

Gösteri Adedi 2 4 4 6 3 1 3 23

Ücretli Sevirci 422 899 1.122 1.545 1.345 511 667 6.511

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 78.15 90.99 63.46 69.97 88.08 84.46 88.93 80.58

Büyük Anadolu Turnesi Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Gulyabani Toplam

Çeşme Urla Seferihisar Kuşadası Söke Aydın Nazilli Milas Bodrum Muğla Marmaris Köyceğiz Fethiye Dalaman

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15

163 287 142 173 245 250 181 278 200 153 252 200 139 322 2.985

ve

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu / "Gulyabani".

46.57 93.49 64.55 86.50 92.45 89.29 60.33 69.50 57.14 61.20 50.40 86.96 69.50 91.48 72.81


Kördöğüşü Tiyatro: Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Yazan: Tuncer Cücenoğlu Yöneten: Ahmet Türkoğlu Sahne-Giysi Tasarımı: Şirin Dağtekin Işık Tasarımı: İzzettin Biçer Oyuncular: Nejat Armutçu, Tolga Tuncer, Filiz Kılıç, Hatice Sezer. Prömiyer: 3 Ekim 2002

Gardiyan

Prömiyer: 1 Ekim 2002

pe cy a

Tiyatro: Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Yazan: Turan Oflazoğlu Yöneten: İsmet Hürmüzlü Sahne-Giysi Tasarımı: Sertel Çetiner Işık Tasarımı: Zeynel Işık Oyuncular: Turgay Kılıç, Kamil Gençtürk, Ergin Özdemir, Orhan Özyiğit, Sertel Uğur, Hakkı Kuş.

Mikadonun Çöpleri

Tiyatro: Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Yazan: Melih Cevdet Anday Yöneten: Nermin Uğur Sahne-Giysi Tasarımı: Gül Emre Işık Tasarımı: İzzettin Biçer Dramaturg: Firuzan Tezcan Oyuncular: Nazan Kırılmış, Tayfun Eraslan. Prömiyer: 10 Aralık 2002

Gulyabani Tiyatro: Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Yazan: Hüseyin Rahmi Gürpınar Uyarlayan: Lale Oraloğlu Yöneten: Tayfun Eraslan Sahne Tasarımı: Behlüldane Tor Giysi Tasarımı: Fatma Görgü Işık Tasarımı: İzzettin Biçer Oyuncular: Selda Özler, Gözen Müftüoğlu, Selim Bayraktar, Mine Medya Haktanır, Pınar Gün, M. Lebip Gökhan, Sertel Uğur, N. Hakan Dönmez, Birtan Görgün. Prömiyer: 16 Ekim 2002


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

pe cy a

KONYA DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1997 yılında kurulan Konya Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Cengiz Korucu üstlenmektedir. Konya Devlet Tiyatrosu, 2002-03 sezonunda bir önceki sezondan devam eden Ferhan Şensoy'un "Soyut Padişah", "Turgut Denizer'in "Büyüyünce Ne Olacaksın", Denise Chalem'in "Annem Denizi İlk Kez Ellisinde Gördü", Samed Behrengi'nin "Bir Şeftali Bin Şeftali" W. Shakespeare'nin "Atinalı Timon" ile yeni iki telif, iki de çocuk oyunu ile tamamlamış, sezon boyunca

Konya'da 187 temsil gerçekleştirmiştir. Bir sezonda 47.618 ücretli seyirci ile % 65.62 doluluk oranına ulaşmış olan Konya Devlet Tiyatrosu'nun toplam seyirci oranı % 74.31 'dir. Konya Devlet Tiyatrosu, turnelerde 3 ilde toplam 9 temsil gerçekleştirmiş olup, toplam 1.338 izleyiciye ulaşmıştır. Konya Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşa­ ğıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Oyunun Adı Burada Burada Keloğlan Toplam

Oynandığı Yer Ankara İzmir Ankara

Gösteri Adedi 5 2 2 9

Ücretli Seyirci 765 108 465 1.338

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 49.84 90.00 49.79 63.21

Büyük Anadolu Turnesi Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Soyut Padişah Toplam

Giresun Ordu Fatsa Ünye Çarşamba Samsun Bafra Sinop Taşköprü Kastamonu Safranbolu Karabük

1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2

265 379 352 500 400 334 267 209 300 316 131 389 4.107

88.33 82.39 94.62 95.42 94.12 35.53 89.00 86.60 96.77 58.30 87.33 86.44 82.49


Bürokratlar Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosu Yazan: Erhan Bener Yöneten: Zekai Müftüoğlu Yön. Yardımcıları: Alpay Ulusoy, Emre Narcı, Füsun Demirden Sahne Tasarımı: Işın Mumcu Giysi Tasarımı: Berna Yavuz Işık Tasarımı: Ahmet Karademir Dans Düzeni: Neslihan Öztürk Oyuncular: Alper Tazebaş, Ali Hakan Beşen, Dilek Bozkurt, Levent Uzunbilek, Sedat Keçeci, Emine Tekin Ünal, Ömer -Naci Topçu, Ersin Ayhan, Yıldırım Gücük, Alpay Aksum, Alpay Ulusoy, Nilüfer Can, Ayhan Anıl, Emre Narcı, Füsun Demirden. Prömiyer: 10 Ekim 2002

Keloğlan

a

Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosu Yazan: Ümit Denizer Yöneten: Cemal Ünlü Sahne-Giysi Tasarımı: Metin Deniz Işık Tasarımı: Kâzım Öztürk Oyuncular: Emre Narcı, Gerçek Özkök Akdemir, Hicran Yavuz, Ayhan Anıl, Elif Şeker Saka, Yıldırım Gücük, Ali Hakan Beşen, Alpay Aksum, Serap Uluyol, Ecehan Sarman, Ahmet Çökmez, Soydan Soydaş, Nilüfer Can, Zuhal Taşar Gökhan.

Yedekçi

pe cy

Prömiyer: 14 Ocak 2003

Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosu Yazan: Müsahipzade Celal Yöneten: Nur Subaşı Sahne Tasarımı: Hüseyin Mumcu Giysi Tasarımı: Gülemser Erigür Işık Tasarımı: Şükrü Kırımoğlu Oyuncular: Ersin Ayhan, Gerçek Özkök Akdemir, Sedat Keçeci, A. Şebnem Büyükkalkan, Alpay Ulusoy, Alper Tazebaş, Elif Şeker Saka, Sevinç Gediktaş, Levent Uzunbilek, Ali Hakan Beşen, Zuhal Taşar Gökhan, Ecehan Sarman, Ömer Naci Topçu, Güldeniz Aytutuldu, Nilgün Çorağan, Hicran Yavuz, Serap Uluyol.

Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosu Yazan-Yöneten: Faik Ertener Sahne Tasarımı: Nurettin Özkönü Giysi Tasarımı: Yıldız Ipeklioğlu Işık Tasarımı: Kâzım Öztürk Oyuncular: Nilgün Çorağan, Sevinç Gediktaş, Serap Uluyol, Alper Tazebaş, Volkan Benli, Levent Uzunbilek, Ersin Ayhan.

Prömiyer: 20 Şubat 2003

Prömiyer: 22 Nisan 2003

Burada Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosu Yazan: Michael Frayn Çeviren: Can Girginkoç Yöneten: Nurşen Girginkoç Sahne Tasarımı: Murat Gülmez Giysi Tasarımı: Gülümser Erigür Işık Tasarımı: Kâzım Öztürk Müzik Düzeni: Can Girginkoç Oyuncular: Bengisu Benli, M. Volkan Benli, Ayşe Akınsal. Prömiyer: 12 Aralık 2002

Siz Ne Dersiniz?

Yerma Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosu Yazan: Frederico Garcia Lorca Çeviren: Tahsin Saraç Yöneten: Cengiz Korucu Sahne Tasarımı: Behlüldane Tor Giysi Tasarımı: Esra Selah Işık Tasarımı: Kâzım Öztürk Oyuncular: Bengisu Benli, Dilek Bozkurt, Sedat Keçeci, Alpay Ulusoy, Gerçek Özkök Akdemir, A. Şebnem Büyükkalkan, Ecehan Sarman, Güldeniz Aytutuldu, Hicran Yavuz, Yıldırım Gücük, Elif Şeker Saka. Prömiyer: 1 Mayıs 2003


DEVLET TİYATROLARI'NDA 2002-2003

SİVAS DEVLET TİYATROSU 2002-2003 1997 yılında kurulan Sivas Devlet Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmenliği'ni Tomris Çetinel üstlenmektedir.

cy

a

Sivas Devlet Tiyatrosu, 2002-03 sezonunda bir önceki sezondan devam eden Erhan Gökgücü'nün "İki Kalas Bir Heves", Orhan Asena-Cahit Atay'ın "Pusuda-Öç" ve Alfonsoy Paso'nun "Kırkından Sonra" ile yeni iki telif, iki de çeviri ile tamamlamış, sezon boyunca 177 temsil gerçekleştirmiştir.

Bir sezonda 39.584 ücretli seyirci ile % 63.56 doluluk oranına ulaşmış olan Sivas Devlet Tiyatrosu'nun

toplam

seyirci

oranı

Sivas Devlet Tiyatrosu, turnelerde 9 ilde t o p l a m 22 temsil gerçekleştirmiş olup, toplam 5.802 izleyiciye ulaşmıştır. Sivas Devlet Tiyatrosu'nun turneleri ise aşağı­ daki tabloda gösterilmiştir.

Yurtiçi Turne

Oynandığı Yer Divriği Akdağmadeni Kayseri Gürün Şebinkarahisar Suşehri Ankara Ankara Ankara

Gösteri Adedi 1 2 1 1 1 1 6 7 2 22

pe

Ovunun Adı Pusuda-Öç Pusuda-Öç Pusuda-Öç Pusuda-Öç Pusuda-Öç Pusuda-Öç Kırkından Sonra Karaların Memetleri Sırça Köşk Toplam

Ücretli Seyirci 300 600 476 (Ücretsiz) 300 300 300 1.750 1.376 400 (Ücretsiz) 5.802

Ücretli Seyirci Doluluk Oranı (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.01 64.03 94.15

Büyük Anadolu Turnesi Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Kırkından Toplam

Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra Sonra

Nevşehir Ürgüp Konya Ereğli Niğde Karaman Mut Silifke Anamur Gazipaşa Alanya Manavgat Serik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

%

70.07'dir.

187 116 632 267 264 362 196 218 300 380 180 215 3.317

93.50 38.28 98.44 69.90 88.00 90.50 67.59 95.61 96.77 95.00 71.15 86.00 82.56


Bir Ümit İçin/Monserrat Tiyatro: Sivas Devlet Tiyatrosu Yazan: Emmanuel Robles Çeviren: Mina Urgan Yöneten: Mehmet Ege Sahne Tasarımı: Sertel Çetinel Giysi Tasarımı: Nursun Ünlü Işık Tasarımı: Seyhun Ayaş Oynayanlar: E. Erdinç Doğan, Bülent Çiftçi, Ozan Uçar, M. Orkun Gülsen, Ulaş Ersoy, Cebrail Esen, Demet Bölükbaşı, A. Tolga Çiftçi, Ö. Devrim Akkaya, Arif Yavuz, Emre Başer, Gülin Akdevelioğlu, İsmet Numanoğlu, N. Mert Egemen, Menekşe Bendeş. Prömiyer: 6 Mart 2003

iki Kalas Bir Heves

cy

Prömiyer: 17 Ekim 2002

a

Tiyatro: Sivas Devlet Tiyatrosu Yazan: Erhan Gökgücü Yöneten: Tomris Çetinel Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Nalan Türkoğlu Işık Tasarımı: Seyhun Ayaş Müzik: Can Atilla Kuklalar: E. Erdinç Doğan Oyuncular: Fuat Çiyiltepe, N. Mert Egemen, Arif Yavuz, Meliha Savaş, H. Selma Bayraktargil, Hülya Yücel, A. Tolga Çiftçi, Özkan Gezgin.

pe

Sırça Köşk

Tiyatro: Sivas Devlet Tiyatrosu Yazan: Ülker Koksal Yöneten: N. Fırat Demirağ Sahne Tasarımı: Hakan Dündar Giysi Tasarımı: Funda Cebi Işık Tasarımı: Mehmet Kumru Müzik Düzeni: Hüseyin Cebi Dans Düzeni: Senem Kalender Oynayanlar: E. Erdinç Doğan, Arif Yavuz, Mert Egemen, Ö. Devrim Akkaya, Cebrail Esen, Mehmet Tecer, Demet Bölükbaşı, Mustafa Şen, Ulaş Ersoy, Emre Başer, Gülin Akdevelioğlu. Prömiyer: 27 Kasım 2002

Karaların Memetleri Tiyatro: Sivas Devlet Tiyatrosu Yazan: Cahit Atay Yöneten: Kemal Başar Sahne-Giysi Tasarımı: Berna Yavuz Işık Tasarımı: Mehmet Yaşayan Müzik: Kemal Günüç Oyuncular: Arif Yavuz, Taner Turan, Demet Bölükbaşı, Menekşe Bendeş, Tomris Çetin, A. Tolga Çiftçi, Mert Egemen, Fuat Çiyiltepe, Ö. Devrim Akkaya, Cebrail Esen, Gülin Akdevelioğlu, Mehmet Tecer.

Meraki Tiyatro: Sivas Devlet Tiyatrosu Yazan: Moliere Çeviren: Ahmet Vefik Paşa Yöneten: Halil Akarsu Sahne Tasarımı: Sertel Çetiner Giysi Tasarımı: Malike Başkan Işık Tasarımı: Ahmet Karademir Oyuncular: Serdar Seçkin, Fuat Çiğiltepe, H. Selma Bayraktargil, Ulvuye Bursa, Gülin Akdevelioğlu, Menekşe Bendeş, Ozan Uçar, N. Fırat Demirağ, Ö. Devrim Akkaya, Akın Erozan, İsmet Numanoğlu, Emre Başer, Aylin Gürsoy.

Prömiyer: 9 Ocak 2003 Prömiyer: 1 Mayıs 2003


İZLENİM.

Kocaeli'deki Tiyatro Eylemi

a

KOMADAKİ DÜŞLERİMİZ VE YAŞAM ÖPÜCÜKLERİ

pe cy

Erbil Göktaş' Kocaeli tiyatro eylemi bakımından çok etkin bir kent. Pek çok kenti kıskandıra­ cak potansiyele ve olanaklara sahip. An­ cak şimdiki durumuyla bunların tam ola­ rak değerlendirildiğini söylemek çok güç. Kentin düzenli çalışan ve ekimden mayısa kadar sürekli oyun sahneleyen profesyonel tek kurumu İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları'nı aratmayacak bir biçimde çalı­ şıyor. Zaten DT'den önce kentin en önemli gündemi Kocaeli Üniversitesi'nde kurulacak olan Sahne Sanatları Bölümü. Salon yokluğu, var olan salon­ ların tiyatroya kazandırılamaması bu projeyi şimdilik geciktiriyor. Zaten kentin en önemli sorunlarından biri salonların azlığı. Oyun sahnelemek için salon bula­ biliyorsunuz ama prova yapabilmek için kentin acilen salonlarını çoğaltması ge­ rekiyor. Örneğin üniversitenin Tiyatro Et­ kinlikleri Birimi, Tiyatro Kulübü ve ona yakın tiyatro grubu bulunmasına karşın tiyatro yapılacak tek bir salonu bile yok. Oyunlar zorunlu olarak dersliklerde çalı­ şılıyor. Turne açısından çok yoğun olan Kocaeli'de tercih edilen Sabancı Kültür Sitesi'nin salonunda bazen genel prova yapacak zaman bile bulunamıyor. Bir oyun için en gerekli olan ışık ve ses dü­ zeni çok yetersiz. Burada ışığın bir oyun­

cu gibi kullanılacağı oyunlar sahnelemek olanaklı değil. Burasının ışık ve ses düze­ ni başta olmak üzere teknik donanım açısından yeterli düzeye getirilmesi ge­ rekiyor. Üniversitenin de en azından bir deneme sahnesiyle, iki-üç stüdyoyu oluş­ turabilmesi için, merkezdeki ve Hereke'deki çeşitli fakültelerin yeni yapılan Umuttepe Kampusu'na taşınması gere­ kiyor. Avrupa Birliği yolundaki bir ülke­ nin "Bir Avrupa Kenti" iddiasındaki Kocaeli'nin "salon sorunu"nu çözmesi ge­ rekiyor. Elbette "büyük deprem"den da­ ha dört yıl geçmiş olması pek çok binayı kullanılamaz duruma getirmişse de, bunların bir an önce onarılıp kentin kül­ tür yaşamına kazandırılması gerekiyor. Bunun için de, başta Valilik ve Belediye­ ler olmak üzere, Üniversitenin, Milli Eği­ tim ve Kültür Müdürlüklerinin işbirliğinin yanı sıra kentin milletvekillerinin, bakan­ larının, bürokratlarının ve işadamlarının da destek vermesi gerekiyor. Deprem öncesindeki süreçte kültür sanata, özel­ likle de tiyatroya çok önem vermiş ve el­ birliğiyle önemli bir potansiyele ulaştırıl­ mış tiyatro eyleminin bu dönemde de sorunları giderilerek sürdürülmesinin önemi ortadadır. Kocaeli sanayi kenti ol­ masının yanında kültür, sanat ve turizm kenti olduğu zaman gerçek kimliğine


cy a

"Oyunun Oyunu"/İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu-2003

kavuşacak, yaşama standardını yüksel­ tip gerçekten "Bir Avrupa Kenti" olabi­ lecektir. Şimdi de 2002-2003 mevsimindeki tiyat­ ro eyleminde bir yaz gezintisi yapalım.

pe

İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

rolünün olanaklarını çok iyi değerlendi­ rip grup uyumunu da bozmadan bir adım öne çıkıyor. Mehmet Serimer'in hoş sesiyle birlikte müthiş bir sahne sempatisi var ancak bu bir oyuncu için açmaz oluşturabilir; farklı oyunlarda ay­ nı sempatiklikle oynaması kalıplaşmayı getirebilir; Serimer'in çok dikkatli olması gerekiyor. Aynı şey Erdem Irmak için de geçerli; kalıp bir eşcinseli oynamak ilgiyi çekebilir, oyuncuyu öne çıkarabilir an­ cak dozunda oynamak ve farklılığı geti­ rebilmek sizi daha iyi yerlere taşıyabilir. Can Yücel'in Wİlliam Shakespeare'den Türkçe söylediği, yönetmenlik ve dramaturgisini Erten'in yaptığı "Bahar Nok­ tası" sezonun ikinci oyunuydu ve İzmit izleyicisinin Yücel Erten klasiklerinin ilkiy­ le tanışmasıydı. (2003-2004 mevsimin­ de yine Erten klasikleri diyebileceğimiz "Barış" ve "Azizname" İzmit izleyicisinin karşısına çıkacak.) Oyunculuk yönetimi, dekor-kostüm tasarımı, ışığın kullanımı, ayrıntıların değerlendirilmesi çok başarı­ lıydı. Yanlış hiçbir şey yok, her şey yerli yerinde ve anlaşılır. Yönetmen olarak takıldığı boşlukları dramaturg olarak doldurabiliyor ya da dramaturg görev­ lendiriyor. Oyunculara gelecek olursak yanlış, eksik ya da fazla oynayan yok; sadece rolünü çok iyi değerlendirip öne

2002-2003 mevsimine Yücel Erten'in Genel Sanat Yönetmenliği'nde başlayan Şehir Tiyatrosu'nun ilk oyunu Turgut Özakman'ın yazdığı "Bir Şehnaz Oyun"du. Yönetmenliği Yücel Erten'e, dramaturgisi Emre Koyuncuoğlu'na ait olan oyunda, yönetmen yardımcılığını Veysel Sami Berikan üstlenmişti. Müzik Cem Idiz'e, koreografi Salima Sökmen'e, dekor-kostüm tasarımı Efter Tunç'a, ışık tasarımı Yaşar Demirkıran'a aitti. Erten'in usta işi yorumuyla, her şe­ yiyle tam bir "gösteri"ydi izlediğimiz. Oyunculuk yönetimi, ayrıntıların vurgu­ lanması dozunda ve etkileyiciydi. Yönet­ men deneyimli, neyi nasıl söyleyeceğini biliyor ve oyuncuları da oynatıyor doğ­ rusu. Sesler alkol ve sigara yorgunu ol­ madığından şarkılar hem haz veriyor hem de oyunun yorumuyla bütünleşi­ yor. Eylem Tanrıver Sökmener, Serhat Tutumluer, Funda İlhan, Zuhal Gencer Erkaya iyi oynuyorlar. Aydın Sigalı ise

çıkanlar var. Şafak Karaali ve Engin Ben­ li gibi. Erten yönetmen olarak Türkiye koşullarında kendisini kanıtlamış bir ti­ yatro insanı. Ortaya koyduğu ürünlerin­ de ille de bir şey bulmak gerekirse "Bir Şehnaz Oyun"da Şehnaz'a atılan "tokat"ın çok Türk olmasının ötesinde er­ kek izleyicinin maço ruhunu okşayabileceği kaygısını taşıyorum. Müştak Şeh­ naz'a o tokadı atacağına, itip yere de düşürebilirdi. Bu hareket de onun Re­ cep Efendi'ye "haddini bildirmesi" için yeterli bir neden olabilirdi. Sezonun üçüncü oyunu Michael Frayn'ın yazıp M e h m e t Ergen'in çevirip y ö n e t t i ğ i "Oyunun Oyunu"ydu. Ülkemizde çokça oynanmış olan, film olarak da izlediği­ miz bu yapıt tiyatronun ortaya çıkış sü­ recine göz atan, sahnedeki aksaklıkları eğlenceli bir biçimde ve göz alıcı bir bi­ çimde ortaya koyan bir yapımdı. Bütün ekip başarılıydı ancak Funda İlhan ve Melih Düzenli rollerinin olanaklarıyla da­ ha bir öne çıkıyorlardı. Müjde Hayat'ın da ayrıntılardaki dikkatini daha da olgunlaştırıp zor rollerin altından kalkabi­ leceği izlenimini de edindim gibi. "Dal­ lar Yeşil Olmalı" ve "Kırmızı Yorgunları" metin olarak handikaplı ve sıkı bir dramaturgi çalışmasına gereksinim duyan oyunlardı. Dramaturgi geleneği olan


haksızlık olacağından şimdilik olabilirse "Çocuk Tiyatrosu Birimi"nin oluşturul­ masını ve pedagoglardan yardım alın­ masını öneriyorum. Ayrıca tiyatroyla ilgi­ lenen pedagoglarla, pedagojiyle ilgile­ nen tiyatrocularımıza "Çocuk Tiyatrosu" konusunda yazmalarını öneriyorum, iz­ mit Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunları için de, çok az olsa bile "şiddet" öğesi­ nin kullanılmasının sakıncalarını belirt­ mek istiyorum. Çünkü izlediğim gösteri­ lerde ağlayan, çığlık atan ve korkan ço­ cuklar bu söylediklerim konusunda dik­ katli olunması gerektiğini vurguluyorlar bana ve 2003-2004 mevsiminde çocuk oyunlarının da enine boyuna irdelenme­ si zorunluluğunu duyuruyorlar.

hir Tiyatroları" diye yanlış yazıyorlar. Doğrusu "İzmit Şehir Tiyatrosu" olacak. Şehir Tiyatrosu'nun "istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'yla yap­ tıkları protokol çerçevesinde karşılıklı oyun götürüp getirmeleri çok iyi bir uy­ gulama. Ancak bizim en gösterişli oyun­ larımız istanbul'a giderken, istanbul'un da izmit'e iddialı, çarpıcı oyunlarını ge­ tirmelerini bekliyoruz. Bir diğer doğru uygulama da, deneyimli, olgun oyuncu­ ların İzmit'in genç oyuncularıyla sahne almaları. Bu uygulamanın artarak sür­ mesini diliyorum.

Şehir Tiyatrosu'nun "amatör tiyatro okulu" da üç ayrı oyunla dönem sonun­ da sahne aldılar. "Diktatörler Okulu", "Klakson , Borazanlar, Bırtlar", "Gözleri­ mi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunla­ rında görev alan tüm kursiyerler bana göre kentin en şanslı amatörleri sayılır­ lar. Çünkü oyunlarını gerçek bir tiyatro salonunda çalışıyorlar ve tam donanımlı bir sahnenin tozunu yutarak oynuyorlar. Sahnelerimizin çoğalması gerektiğini başta s ö y l e m i ş t i m . Dergimizde de "cast"ı yazarken arkadaşlar sanki sahne­ lerin çoğalmasını istermiş gibi "İzmit Şe­

Başlıca amacı üniversite öğrencilerinin güzel, duyusal, düzeyi yüksek tiyatro et­ kinlikleri hazırlamasına öncülük etmek ve üniversitedeki tiyatro topluluklarının eşgüdümünü sağlamak olan Birim, KOÜ Senatosu'nun 8.11.2001 tarihli 4/9 sa­ yılı kararıyla kuruldu. Müdürlük olarak kurulan ve Türkiye üniversiteleri arasın­ da bir ilk olan bu karar, Türkiye Üniver­ siteleri Tiyatrolar Birliği'nin resmen oluş­ turulması yolunda da öncü bir adımdır. KOÜ Tiyatro Etkinlikleri Birimi'nin kurul­ ması Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemli bir parçasını oluşturan kültürel

pe

cy

Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nü bitiren ve açık projelerdeki yönetmenlik çalışmalarıyla belli bir ol­ gunluğa ulaştığını gördüğüm Veysel Sa­ mi Berikan'ın böylesine iddialı bir proje­ de dramaturg kullanmamasını yadırga­ dım doğrusu. Çünkü iyi bir dramaturgi çalışmasıyla "Dallar Yeşil Olmalı" döne­ min ses getiren yapıtlarından biri olabi­ lirdi. Aynı şey Emre Koyuncuoğlu için de geçerli. Kendisi izmit Şehir Tiyatrosu'nun dramaturgu olan Koyuncuoğlu'nun, dramaturgiden yararlanmaması bence yazardan çok kendisine de hak­ sızlıktı.

a

Büyülü Göl" / KOÜ Tiyatro Etkinlikleri Birimi -2003

Çocuk oyunlarına gelecek olursak; nite­ lik ve nicelik olarak fena sayılmazdı. Işıl Kasapoğlu'nun yazıp Melih Düzenli'yle yönettikleri "Bin Varmış Hiç Yokmuş" eli yüzü düzgün, görsel açıdan zengin, kukla kullanımıyla da ilginç bir çalışmay­ dı. Gökhan Aktemur'un yazıp Serhat Tutumluer'in yönettiği "Düşlerim Be­ nim" de ortalamayı tutturan bir çalış­ maydı. Nâzım Hikmet'in "Sevdalı Buluf'undan Jean Pierre Cornouaille'in uyarlayıp sahne, kukla, ışık tasarımını yapıp yönettiği aynı adlı "Gölge Oyunu" da iyi bir çalışmaydı. Ancak "iyi" deyip geçmek büyüklerden daha çok önemse­ diğim çocuk tiyatrosuna ve çocuklara

Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Etkinlik­ leri Birimi


"Resimli Osmanlı Tarihi" ve Brecht'in "Arturo Ui'nin Önlenemeyen Yükselişi"ni Kadir Yüksel yönetti, ilginç bir yo­ rumla ele alınan Shakespeare'in yazıp Taner Büyükarman'la Sevim Işık'ın yö­ nettiği "Macbeth", yine Sevim Işık'ın yö­ nettiği "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunlar amatörlüğünün yanında "de­ neysel" olmayı da başaran oyunlardı. Kerem Kurdoğlu'nun "Fayton Soruşturması"nı ise farklı bir yorumla yine Büyükarman sahneledi. Yine Didem ve Taner Büyükarman'ın yazıp Didem Büyükarman ve Sevinç Şener'in yönettikleri ço­ cuk oyunu "ilkel ve Düşne" de İHEM'in başarılı çalışmalarından biri. Müdür Ci­ hat Altınyuva'nın görevden alınmasının ardından bu çalışmaların sekteye uğra­ mamasını, tersine daha geniş olanaklar­ la çok daha büyük işler yapacakları inancıyla çalışmalarının sürmesini diliyor ve istiyorum. Çünkü amatörlüğün yürek işi olduğunu izleyerek gördüğüm bu topluluk kendi kategorisinde Türkiye'nin en iyilerinden olmaya aday. Sonuna ka­ dar desteklenmesi gerekiyor.

pe cy a

alışveriş süreci içinde de işlevsel bir ge­ lişmedir. Çünkü bugün örgütlenme sü­ recinde bulunan Türkiye Üniversite Ti­ yatroları Merkezi, bu oluşuma öncülük eden TOBAV'ın Ankara'daki genel mer­ kezinde 28.4.2001 tarihinde yapılan toplantıya katılan 30 üniversitenin aldığı karara ve katılamayan 13 üniversitenin de alınan kararları desteklemesine göre Uluslararası Üniversite Tiyatroları Birliği'ne (IUTA) üye olacak ve uluslararası bir kimlik kazanacaktır. Birim, kurulduk­ tan hemen sonra 27 Mart 2002'nin İz­ mit'te 6 amatör grupla kutlanmasına öncülük etti. Aziz Nesin'in "Sen Gara Değilsin" (Yöneten Sema Göktaş) ve "Yaşasın Kavuniçi" (Yöneten Erbil Gök­ taş) oyunlarını Eymir Kültür Vakfı'nın depremzedeler için yaptırdığı prefabrik tiyatro salonunda, önce orada barınan­ lara, sonra zaman zaman Sabancı Kül­ tür Sitesi'nde Kocaelililere sundu. 20012002 sezonundan başlamak üzere Hereke Nuh Çimento İlköğretim Okulu 1. sınıfıyla başlatılan "Yaratıcı Drama ve Oyun Sahneleme" çalışmalarının sonu­ cunda Sema Göktaş yazıp yönettiği "Bir Kez Aldatılan Pamuk Prenses"i sahnele­ di. 2002-2003 sezonunda da yine aynı sınıfla çalışmalarının sonucunda Sema Göktaş bu yazının yazarıyla yazdıkları "Büyülü Göl" adlı oyunu sahneledi. Dario Fo'nun "Klakson, Borazanlar ve Bırtlar" adlı oyununu öğrencilerden Utkan ince ve Sinan Durmaz yönettiler. Yine öğrencilerden Umut Şahin'in hazırladığı "Barış ve Savaş" temalı pandomim gös­ terisi ilgi çekiciydi. Birim'ce oluşturulan Mim Grubu, evrensel konuların yanı sı­ ra, güncel konuları da "gazete tiyatro­ su" mantığıyla hazırlamayı sürdürecek. Ayrıca tüm zorluk ve olanaksızlıklara karşın KOÜ Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nun kararlılığıyla Sahne Sanatları Bölümü de kurulma aşamasına gelmiş bulunuyor. Böylece Kocaeli yıllardır özle­ diği ve hak ettiği "Tiyatro Okulu"na da kavuşmuş olacak. İzmit Halk Eğitimi Merkezi (İHEM) Tiyatro Topluluğu 1999 Depremi'nden sonra kurulan ve "deneme topluluğu" olarak çok ilginç oyunlar sahneleyen İHEM, ayrıca "eli öpülesi bir emeğin ürünü" olarak nitele­ nen Tiyatro Gazetesi'ni de 4 sayı çıkar­ dı. Sevim Işık'ın kurgulayıp yönettiği "Göç Yollan Üstündeki Kent" toplulu­ ğun ilk oyunuydu. Turgut Özakman'ın

Yine II Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dü­ zenlediği "Liselerarası Tiyatro Yarışması"nın da sürmesi gerekiyor. Kocaeli'deki 30 kadar lisenin büyük bir heyecanla hazırladığı oyunların sahnelenip değer­ lendirildiği bu etkinliğin de Müdür Ce­ mal Şişman'ın görevden alınmasıyla durmamasını diliyor ve istiyorum. Ne es­ ki müdürü tanıyorum ne de yeni geleni; sadece yapılan işin önemine dikkat çek­ mek istiyorum. Yeni gelen müdürün de aynı şenliği sürdürmesinin, daha büyük desteklerle daha iyi düzeye getirmesinin kentin yararına olacağına inanıyorum. Özel Tiyatrolar: Kocaeli Bölge, Biri­ kim ve Yeni Meydan

Yirmi yılı aşkın süredir Kocaeli'de etkin­ lik gösteren Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) yukarıda özetlediğimiz sorunlar yüzünden "turne tiyatrosu" özelliği gös­ teriyor. Geçen yıl Memet Baydur'un ya­ zıp Kadir Yüksel'in yönettiği "Yeşil Pa­ pağan Limited" ve bu yıl Burhan Akçin'in Can Yücel şiirlerinden oyunlaştırıp yönettiği "Müddetname" kentte birkaç kez sahnelendikten sonra soluğu turne­ de alıyor. Çünkü yukarıdaki sorunlara bir de ekonomik zorluklar binince sezo­ nu turnede kapamak zorunlu oluyor. Ti­ yatronun Genel Sanat Yönetmeni Bur­ han Akçin, zamanının büyük bölümünü "Drama Seminerleri"ne ayırmış görünü­

yor. Kent merkezindeki beşinci katta oluşturduğu tiyatrosunda ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerle yaratıcı drama çalış­ maları yapıyor. Kocaeli Birikim Tiyatrosu'nun kentte adı var kendi yok. Çetin Altan'ın yazıp Taner Büyükarman'ın yö­ nettiği "Dilekçe"yi turne otobüsleriyle 2001'de Erzurum'a geldiklerinde izle­ miştim. Y. Kambenelis'in "Savaş Ba­ bacını yine Büyükarman'ın yönettiğini duydum ancak iki yıldır Kocaeli'deyim, hiç rastlayamadım. Yeni Meydan Sahne­ si de Kocaeli'nin turne topluluklarından. Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Tak­ maz kentte kendisine bir salon oluştur­ mak için eski değirmenlerden, köhne si­ nema salonlarına, geniş depolardan hangarlara kadar pek çok yeri araştırıp tiyatroya dönüştürmeye uğraşıyor. Bu arada F. Arrabal'ın "Cephede Piknik" adlı oyununu Kocaeli'de birkaç kez oy­ nayıp turne yollarına düşüyor. 18 Mart 2003'deki Karadeniz Tumesi'nde tiyat­ ronun temel taşlarından İlkay Eser'i ge­ çirdikleri bir trafik kazasında yitirdiler. Takmaz ve diğer arkadaşları hafif yaralı olarak kurtuldular. Ama düşleri koma­ dadır. Düşlerinin, düşlerimizin komadan çıkarılması gerekiyor. İlkay Eser tiyatro­ ya yüreğini koyanlardan; yaşamını da bu yolda yitirdi; Asaf Çiğiltepe, Erkan Yücel ve daha niceleri gibi... Onlar tiyat­ ro yolunda pek çok zorluklara göğüs gerdiler, sıkıntı çektiler, kimi zaman ya­ şamlarını bile ortaya koydular. Herkesin bu konuda yapabileceği şeyler var. Örneğin Kocaelideki sivil toplum ör­ gütlerinin girişimi ve Valiliğin desteğiyle depremde hasar gören Eski Gar Binası çevresiyle birlikte kültür sanat alanına dönüşecek; bu yöndeki çalışmalar sürü­ yor. Bireysel olarak hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapmalıyız. Boş duran Kolordu Sineması'nı, tarihi Av K ö ş k ü ' n ü , daha hiçbir etkinlik iz­ leyemediğim, sadece düğün salonu olarak kullanılan Leyla Atakan Kültür Merkezi'ni gerçekten kentin kültür yaşamına kazandırmak gerekiyor. Bu çabaya diğer insanların da, seyircilerin de seyirci kalmayıp toplumun, devletin duyarlığını göstermesi düşlerimizin komadan çıkması için yaşam öpücüğü olacak. Unutmayalım: Düşleri ölmüş bir top­ lumun geleceği olamaz!


İZLENİM

Altınoluk'ta Sanatçısız Bir

ANTANDROS FESTİVALİ Demirkanlı İnsanlar denize girmeye başladığı andan itibaren ülkenin üzerine yeni bir bulut gelir otururur. Artık kitap okunmaz, ti­ yatroya gidilmez, sinemalar bile eski filmleri tekrarlamaya başlar. Artık, çoook yoğun olan kültür-sanatla var olan ilişki­ mize de ara vermeye başlamışızdır. An­ cak, tatil yörelerindeki belediyeler başta olmak üzere birçok belediye "Kültür-Sanat" festivalleri düzenlemeye başlarlar. Çoğunun, ama pek çoğunun kültür-sanat denince akıllarına gelen şarkıcılar, türkücülerdir. Zaten 'sanatçı" denen ya­ ratık da "şarkıcı, türkücü, dansöz hatta manken ve de hatta ne yaptığı bilinme­ yen -Sevda Demirel örneği- kişilerden ibaret değil midir?

pe cy

a

Mustafa

8-9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti­ rilecek olan "9. Altınoluk Antandros 'Ya­

şama Saygı' Kültür ve Sanat Festivali"ne davet aldım. Aslına bakarsanız, hiç ilgi­ lenmedim bile. Dosya göndermişler, kar­ go bizi bulamayınca kapıya kağıt bırakıp gitmiş. Uğrayıp almamıştım bile. Sonra aradılar, pek isteksizdim, Sevgili Pınar'ın (Erol) ısrarıyla, daha doğrusu emrivakisiy­ le kendimi Altınoluk yolunda buldum. Yolda programa şöyle bir göz atayım de­ dim: İrfan Sayar "Prof. Zihni Sinir Proceleri" Sergisi, Tuğrul Çakar "25. Yıl Sergisi-Başkalaştırılmış Fotoğraflar" Türkan Saylar, Ali Sirmen, İrfan Sayar, Yalçın Bayer, Oğuz Gündoğdu'nun katı­ lımcı olduğu "Yaşama Saygı" paneli. Akşam, Antandros Amfi Tiyatro'da Tuncel Kurtiz ve Sema'nın "Şeyh Bedrettin Destanı". Yine mi sanatçısız(l) bir festivale gelmiş­ tim yoksa? Şarkıcı yok, dansöz yok, manken yok, anlıyacağınız sanatçısız bir festival izleyecektik. Tiyatro oyuncuları, yazarlar, çizerler, düşün insanları, fotoğ­ raf sanatçıları ile geçiştirilmiş bir festival. Hani, Türkiye'nin en büyük sanatçısı ib­ rahim Tatlıses? Vaz geçtik, hiç değilse, canı sıkıldığı zaman dövdüğü sevgilisi ve de büyük göbek dansı sanatçısı Asena'da mı olmaz bir festivalde? Anlaşılan ilk gün böyle geçecek, geçti de. Antandros Anfi Tiyatro dedikleri yer, adı yanıltmasın öyle tarihi bir alan değil. Genç Belediye Başkanı İsmail Aynur'un Altınoluk'a kazandırdığı bir mabet. İstan­ bul'daki Açıkhava Tiyatrosu bile 4.000 kişilik iken, Altınoluk'a Başkan 4.500 ki­ şilik muhteşem bir Açıkhava Tiyatrosu


cy

a

Altınoluk Bel. Bşk. İsmail Aynur, "Geçmiş Zaman Olur ki" oyunundan sonra D.T. Gen. Md. Yrd. Sabri Özmener'e teşekkür plaketi veriyor.

ler. Artık çok demode olmuş imza günü­ ne gerek var mıydı bilmiyorum ama bir etkinlik olarak yerini aldı festivalde. Belki imza günleri yerine daha yaratıcı etkin­ likler yapılabilir.

şim diye hayıflandım. İnanılmaz bir altılı ve doğu-batı sentezini çok iyi gerçekleş­ tirmiş bir topluluk, konser sonunda Altınoluklular'dan hak ettikleri alkışı buldu­ lar.

Akşam, Antandros Amfi Tiyatroda'ki An­ kara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Geçmiş Zaman Olur ki" tam bir şölene dönüştü. Sanırım 3.000'i aşkın izleyici ile buluşan gösteri, özellikle Sabri Özmener'in şovu ve müthiş oyunculuğu ile iz­ leyenleri büyüledi. Özmener, oyunculu­ ğu ile öne çıkıyordu ama ekibin tümü çok başarılıydı. Bu oyun daha yıllarca se­ yirci bulur sanırım.

Başkan, caz konserlerine geçen yıl başla­ dıklarını, çok ilgi görmediğini ama ısrarla caz konserlerine devam edeceklerini be­ lirtmişti, konseri izledikten ve Altınoluklular'ın tepkisini gördükten sonra doğru bir yolda olduğuna bir kez daha inan­ dım.

pe

kazandırmış, sonra sohbet sırasında öğ­ reniyoruz ki 1.500 kişilik ek proje yapım sırasını bekliyormuş. Yani kısa bir süre sonra artık 6.000 kişilik bir açıkhava ti­ yatrosuna sahip olacak Altınoluklular. Asıl komik olan yan şurası: Altınoluk'un yerleşik nüfusu, sıkı durun, 11.000. Yaz aylarında Altınoluk'ta konaklayanların sayısı 200.000'e ulaşıyor. İsmail Aynur'un tek abukluğu(!) bu de­ ğil. Diğerlerini de aktaracağım ara ara.

Biz yine festivale dönelim, ikinci gün Pamira Papağan Çocuk Tiyatrosu'nun sah­ nelediği "İbiş ile Memiş Çocuklarımızla" gösterisi, şaka bir yana bendeki ilk hayalkırıklığı oldu. öncelikle, bir tiyatro top­ luluğu ile değil, animasyon yapan iki kişi ile karşı karşıyaydık. Bu da olabilir, itiraz etmem ama çocuk tiyatrosu olarak su­ nulması, yanlış olduğu kadar bu organi­ zasyonu yapanlara da yakışmamış. Bunu samimi bir eleştiri olarak iletiyorum, özellikle çocuklara yönelik etkinliklerde çok daha dikkatli olmak gerek. İkinci günün panel konusu "Çevre ve in­ san" olarak belirlenmişti. Altınoluklular sıcağa rağmen bu paneli de ilgi ile izledi­

Festival'in son günü İpek Ongun'un gençlerle sohbet saati oldukça renkli geçti. Gençlerle kurulmuş yazın alanın­ daki ilişki yüz yüze de karşılığını buldu sanırım. Son günün, son gösterisi yine Antand­ ros Amfi Tiyatro'daydı, bu kez Altınoluklular'ı caz konseri bekliyordu. Kamil Er­ dem, Yahya Dai, Zafer Gerdanlı, Bilgehan Erten, Hakan Güngör ve Fatih Ahıska'dan oluşan "Asiaminör"ü ilk kez izle­ dim ve bugüne kadar neden izlememi­

Altınoluk İzlenimleri Altınoluk, İsviçre'den sonra dünyanın en yüksek oksijen değerlerine sahip bir bel­ de. Bu özelliği çok iyi değerlendiren Baş­ kan İsmail Aynur, Altınoluk'a hakim bir tepede geniş bir alanı sadece Astım Has­ tanesi yapımı için özel bir girişimciye bağışlamış. Hastane bitmek üzere, bu hastanenin devreye girmesiyle birlikte Altınoluk'un çehresinin çok değişeceği bir gerçek. Altınoluk Belediyesi çok önemli bir iş gerçekleştirmiş. Sadece bu­ nunla da yetinmeyen Belediye, büyük uğraşlarla yepyeni bir antik kentin gün ışığına çıkması için büyük çaba göster-


Antandros Antik Kentı'nın mezaryeri.

a

leştirdikleri ve devam ettikleri müzenin varlığından 1994 yılında UNESCO haber­ dar olmuş ve ödül vermiş, yetmemiş 10.000 $'lık bir de katkı sağlamış. Bizim Kültür Bakanlığı'mız ise bürokrasinin çarkları içinde kaybolarak, binbir prosödürü yerine getirmediği için müze adını kullanmasına izin vermemiş. Olsun adı Galeri olunca olmuyor mu? Ama ne acı değil mi? Kültür değerlerimize UNESCO sahip çıkarken biz uzaktan seyredip, mevzuata uymuyor deyip kenara çekili­ yoruz. Mevzuat hazretlerine karşı her zaman mücadele içinde olan Bakan Er­ kan Mumcu'nun bu gelişmeden haber­ dar olur olmaz gerekli ilgiyi göstereceği­ ne eminim.

pe cy

miş. Yrd. Doç. Dr. Gürcan Polat başkan­ lığındaki ekip gece gündüz çalışarak ola­ ğanüstü bir kenti: Antandros'u ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kent ortaya çıktığın­ da, Altınoluk'un çehresi bir kez daha de­ ğişecek. Ama bu çabaların ardındaki ih­ mal belki de suistimal ülkemizin yazgısı gibi. Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz mezar yerinin hemen bitişiğinde koca­ man bir site yükseliyor, sitede oturanla­ rın ifadesiyle inşaat sırasında ortaya çı­ kan bütün mezarlar yok edilmiş. İşin da­ ha vahim yanı, 1982'de imara açılması için yapılan başvuru 1983 yılında sonuç­ lanmış ve bölge imara açılmış. O sırada Bursa Koruma Kurulu'ndan gelen bir ekip alanı incelemiş ve hiçbir şey olmadı­ ğına karar vermiş, oysa mezar yeri top­ rağın hemen 20 cm altından başlıyor. İd­ dialara göre imara açılmasına yönelik onay veren kurulda yer alan biri şu anda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı imiş. Bu iddia, bu iddiayı ta­ kip edecek olan ise Kültür ve Turizm Ba­ kanı. Umarım, iddia doğru değildir. Eğer doğru ise daha büyük tehlike ile karşı karşıyayız. İlk Köy Müzesi

Bizim ülke garip bir ülkedir. Altıno­ luktan çıkıp, Akçay'a doğru giderken dağa doğru tırmandığınızda Tahtakuşlar Köyü ile karşılaşıyorsunuz. Köyde de bir müzeyle. Pardon, Galeri ile. Müzenin kurucusu Alibey Kudar, Köy enstitüleri mezunu bir öğretmen. Emekli olduktan sonra köyüne dönüp Etnografya Müzesi'ni kurmuş. Kendi olanakları ile gerçek­

Müze'de bir de dünyada sergilenen en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası var. Adı: Dermochhaly Coriacea. Yaşadığı Yer: Tropik bölgeler. Boyu: 1.97 cm (1.72 cm. şu andaki uzunluğu, kurutulunca biraz çekmiş.) Sergilendiği Yer: Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi. "Bizim ülke garip bir ülkedir." derken doğru söylemişim değil mi? Ülkemizdeki ilk köy müzesi, müzede sergilenenler ve bizim duyarsızlığımız. Altınoluk Belediye Başkanı ismail Ay­ nur'un daha yapacak çok şeyi var. Çook çalışmalısın İsmail Aynur çook çalış­ malısın.


pe cy a


pe a

cy

2003_132-133_8828  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you