Page 62

BULMACA

Bir tenbih sözü... Aldatma. 16- Adı çağdaş Türk Tiyatro su 'yla birlikte anılan büyük tiyatro adamımız. (Fotoğrafta sanatçımız) YUKARIDAN AŞAĞIYA 1- Çılgın Sonbahar, Şahane Züğürtler gibi oyunlar oynamış, birçok oyun yönetmiş ünlü oyuncu ve yönet menimiz... Şan, şöhret. 2- Antik bir kentimiz... Litrenin kısa yazılışı... Boyun eğen... Tersi eski dilde su. 3- Ünlü bir futbol kulübünü simgeleyen harfler... Süre, ömür... Yapılan ve ya olan iş, vaka. 4- Meneviş, dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler... Geçtiğimiz sezon hem Devlet Tiyatroları'nda hep Bizim Tiyatro'da oynanan Georg Büchner'in savaş karşıtı ün Ki oyunu... Kan gruplarını tanımlarken kullandığımız harfler 5- İman, inanmak işi... Orduda bir rütbe... Dumanın bıraktığı leke. 6- Yeşil renk almak... (1720-1806) Venedik doğan Carlo Kont önadlı İtalyan oyun yazarı, oyunlarında bazıları 'Üç Portakalın Aşkı' 'Yeşil Kuş' 'Turandot'. 7- N kelin simgesi... Genişlik anlatır. 8- Mendil, yazma, başörtü sü kenarlarına örülen dar tentene... Güneş biçiminde yapılma mücevher. 9- Müstahkem mevkii... Çeşitli eğlendirici tiyatro tarzlarını kendinde birleştiren "revu'nün ünsüzle ri... Dünyada veya düşüncede yer alan. 10- ifade, anlatı, bir anlamı olan söz, deyim... Biryere ya da birine geri alınmak üzere bırakılan şey. 11- Tersi altının simgesi... Bir müzik aleti... Kederli, üzüntülü... Avustralya'da yaşayan küçük kuş cinsi. 12- Hayır anlamında bir ünlem... Yüksek bir üslup anlayışı, görsel etkililik, kesinlik, incelikli çözüm, duyarlık sanatsal anlamlılık gibi özellikleriyle öne çıkan 1923 Floran doğumlu İtalyan tiyatro ve sinema yönetmeni, sahne tasarım cısı... Yün eğirmeye yarayan alet. 13- Dünyamızın uydu su... Tersi telefon sözü... Arapçada yerden biten, ola yetişen. 14- Tersi canlılarda, doğala aykırı olarak meydana gelen ve hastalık niteliğinde olan yumru... Söz, müzik dans akrobasi numaralarına dayanan eğlendirici bir tiyatro biri mi... Avrupa Ekonomik Topluluğunu simgeleyen harfler. 1 Dünyanın en büyük haber televizyonunu simgeleyı harfler... Birleşik Arap Emirlikleri kısaltması... Kimilerin ce uğur sayılır. 16- Altınçağ İspanyol Tiyatrosu'nun başlı oyun türlerinden, Hıristiyan gizeminin işlendiği, alegon oyun kişileri olan, genellikle tek perdelik (1500-2000 dizeli oyunlar.

a

ÖDÜLLÜ

pe

cy

SOLDAN SAĞA 1-Koçaklama, övgü... Geçtiğimiz sezon Ankara Devlet Tiyatroları'nda oynanan, çevirisi Yücel Erten'in, yönetmenliği Şakir Gürzumar'ın yaptığı F. Durrenmatt'ın bir oyunu. 2- Hal­ kın imgesinden doğarak ağızdan ağıza dolaşan, konusu olağanüstü nitelikte olan hikâye... Gündelik olaylardan yola çıka­ rak doğaçlama, durum komedyası ve laf oyunlarına dayanan Türk Halk Tiyatrosu türü. 3- Tersi Steven Spielberg'in ünlü bir fil­ mi... Tersi ünlü bir romancımızın ilk adı... Briçte "sanzatu"nun yazılışı. 4-1992 yılında YADA Tiyatro tarafından oyunlaştırılarak Taksim Night Park Disco'da sergilenen Yunan şiirinin büyük ustalarından Yannis Ritsos'un ünlü bir şiiri... (1908-1986) Alekscy Nikolayeviç önadlı Rus oyun yazarı, yönet­ men, oyuncu ve eğitmeni. 5- Kimyada radonun simgesi... Çan­ ta yapımında kullanılan yumuşak bir cins deri. 6- 92-93 sezo­ nu İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Sığıntılar adlı oyunu oynanan 'Tanga' ve 'Polisler' adlı oyunları dilimize çevrilen çağdaş Po­ lonya Tiyatrosu'nun en önemli yazarlarından birinin önadı... 'En­ tari, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen büzgülü süs, fırfır. 71931 doğumlu, 'Özel Bir Gün', 'Balo' gibi önemli filmlere im­ za atmış ünlü İtalyan yönetmenin ilk adı... Tersi demirin simgesi... Tersi Farsça yer. 8- Tibet'te yaşayan bir öküz cinsi... Doğrusal cebir. 9- Arapçada baba... Zam sözcüğünün ünsüz­ leri... Bütün ihtiyaçları devletçe karşılanan, erden çavuşa ka­ dar olan asker. 10- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun kısa yazı­ lışı... Göğüs. 11- Paramızın simgesi... Şimdi unuttuğumuz küçük paramızın simgesi... 1932 doğumlu Jorge önadlı, Eleş­ tirmenler ve Dominique ödülleri almış, Tiyatro oyunları dı­ şında çok sayıda opera da sahnelemiş Arjantin kökenli Fran­ sız yönetmen... Bir nota. 12- İsa'nın ünlüleri... Tersi ağzından peynirini kaptıran hayvanın çıkardığı ses... Doğa bilgisinde takım­ ların ayrıldığı bölüm, (bu bölümler de ayrıca cinslere ayrılır.) 13Tersi bir fizik kanunu... Küçük tamirlerin de yapıldığı, ayak­ kabı boyanan dükkân ya da büfe... Sahip, malik. 14- Bir soru kelimesi... İtalya'da bir yanardağ. 15- Eski dilde tüccar, çok ka­ zanmak için türlü işler çevirenleri yermek içinde kullanılır...

Hazırlayan: Enis Bakışkan Geçen sayımızda doğru çözüp Alev Alatlı'nın "Nu Türkiye" adlı kitabını kazanan okurlarımız. 1. Mehmet Selçukoğlu (İstanbul) 2. Sevim Çavdar (İstanbul) 3. Mine Toprakçı (İstanbul) 4. Seyfi Aytun (İstanbul) 5. Ragıp Celim (İstanbul) 6. Saadet Aknar (Ankara) 7. Metin GEÇEN SAYININ DOĞRU ÇÖZÜMÜ Çeviricioğlu (Ankara) 8. Gonca Egemen (Bursa) 9. Selçuk Kayabalcı (Adana) 10. Kadir Tekin (Bursa) Bulmacayı doğru çözen 10 okurumuza bir yıllık Tiyatro... Tiyatro... Dergisi aboneliği armağan ediyoruz.

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement