Page 61

pe cy

a

Gürcistan'ın Akademik Dram Tiyatrosu olan Rustaveli Tiyatrosu, bütün Rus tiyatroları arasında önde gelen topluluklar­ dan biridir. Rus tiyatro yönetmenlerinin doruk adlarından biri de Tiflis'teki Rustaveii Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönet­ meni Robert Sturua'etır. Gürcistan'ın, Rusya'da ışık saçan sanatçılarındandır Sturua. Gürcü Tiyatrosu'nu aydınlatan, yaptığı yorumlarla insan düşüncesinin boyutlarını genişleten, oyuncuları yaratıcı yöntemiyle hazırlayan Robert Sturua, olağanüstü bir sanatçıdır. Oyuncuyu etkiler, onu yaratıya yöneltir, araştırıcıdır. Sahne sanatının araştırıcılığını, tiyatro ile yaşamın akışını keskin bireşimle, yapıtın içeriğine göre kimi zaman tipleştirmeleri ve yaşam çözümlemelerini bütün yön­ leriyle sahnelediği oyunlarda büyük bir yetkinlik ve ustalıkla kullanır. Sürekli yükselen estetik anlayışı oyunların eylemin­ de şiirsel gerçekliğe dönüşür. Robert Sturua'yı ilk kez 1967'de Rustaveii Tiyatrosu'nda ilk sahnelediği Hanuma adlı mü­ zikli oyunundaki çok başarılı çalışması ile tanıdım. Eski bir Gürcü oyunu olan Hanuma, Sturua'nın biçeminde olağanüstü bir çıkış noktasıydı. Böylece ilk denemesi onu kısa sürede tanıtmaya yetti. 1968 yılında da Rustaveii Tiyatro­ su'nun davetlisi olarak Tiflis'teyken üç hafta boyunca, her gün ayrı bir oyun gördüm. Moskova ve Leningrad'da ünlü yö­ netmenlerin oyunlarını izlemiştim. Bunların en genciydi Robert Sturua. Yaptığı işler, sahnelediği oyunlar uluslararası düzeydeydi. Bütün çalışmalarını görüyor, güçlü yorumlarını izliyordum. Ulusal oyunlara çok önem veriyordu. Yunan tra­ gedya ve komedyası üstüne yeni değerlendirmeler yapıyordu. Bir Shakespeare tutkunu idi. Geniş repertuarı ile, bu denli genç yaşta ünlü yönetmenlerle yarışıyordu. 1969'da Rustaveii Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği'ne getirildi. Başarıla­ rı bunu gerektiriyordu. Hayati ASILYAZICI

Yazan: Bertolt BRECHT Çeviren: Ahmet CEMAL Yöneten: Robert STURUA Sahne - Giysi Tasarımı: Mirjen SCHVELIDZE Oynayanlar: Zeliha BERKSOY, Fidan KARLIOVA TEK, Ragıp SAVAŞ, Edip SANER, Tuncay AYNUR, Emre KINAY, Orhan K. AYDIN, Aytekin ÖZEN, Şefik KIRAN, Erkan CAN, Gürdal TOSUN, Timuçin CAYMAZ, Münir AKÇA, Sema KEÇİK 61

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement