Page 58

dışarıda kimse yok Gökhan AKÇURA •

TİYATRO

GRUP

6.

ULUSLARARASI

Tiyatro Grup oldukça yeni bir topluluk. Geçtiğimiz yıl sergi­ ledikleri Uçlar oldukça ilgi çekmiş ve beğenilmişti. Toplu­ luk bir süredir yeni bir arayış içindeydi. Sözcüklerden çok gövdelerini kullanmak, oyunculuğun dehlizlerine dalmak, kendilerini keşfetmek istiyorlardı. Bu arayışlarının nedenle­ rini şöyle açıklıyorlar: "Çünkü çağın gerektirdiği tiyatro, ye­ niliklere, yeni düşünce akımlarına açık olmalı, tüm tiyatro metotlarına dışarıdan bakabilmeyi başarmalı ve bütün bu eleştirel bakış açılarının doğrultusunda vücudunu, sesini, ritmini daha fazla kullanarak evrensel boyuta ulaşabilmeyi

TİYATRO

FESTİVALİ

amaçlamalıydı". Topluluk, yaz dönemindeki laboratuvar ça lışmalarından sonra yeni bir proje aramaya başladı. So nunda Arjantin asıllı İtalyan yönetmen Paolo Taddei ile ça lışmaya karar verdiler. Taddei'nin önemli bir özelliği genellikle kendi metinlerini sahnelemesi ve çalışmalarında oyun metninden çok sahne üstündeki yaratıcılığa inanma sıydı. Paolo Taddei topluluğun daveti üzerine geçtiğimi Ocak ayında İstanbul'a geldi. Oyunun yardımcı yönetmen liğini de üstlenen Yasemin Taşkın'ın çevirdiği İçerisi (En don) böylece çalışılmaya başlandı. Derya Alabora, Ülke Duru, Zerrin Sümer ve Özdemir Çiftçioğlu'ndan oluşan Ti yatro Grup bir aydan kısa bir süre içinde oyunu sergileme ye başladı.

pe cy a

Beyoğlu'nun yakınlarında, Talimhane'de küçük bir cafetiyatrodayız. Tiyatro Grup, oyunlarını bu mekânda, Eski Yeşil'de sergiliyor, içeri girince çeşitli noktalardan sarkan be­ yaz bezler, yerlerde yatan manken-bebekler dikkati çeki­ yor. Böylece, mekânın küçüklüğü nedeniyle iyice geride kalmış olan seyirci - sahne ayrımı neredeyse ortadan kalk­ mış gibi geliyor bize. Masamıza oturuyor ve içkimizi ısmar­ lıyoruz.

İSTANRUL

Yönetmen oyunu "söz müzikalitesinin ve jestin karşılıklı et kisinden oluşan dramatik bir aksiyon" olarak tanımlıyor Müzikalite ön planda olunca, ortaya çıkan sonucu da "dört sesli bir konser"e benzetiyor. Taddei'nin metni klasik an lamda bir oyun metni değil. Olaylar, kişileştirmeler, aksi yonlar yok bu metinde Kendi anlatımıyla aktarır sak: "Metin iç içe örüler kendi içinde anlam bütün lüğü taşıyan ve her bir bağımsız iki monolog v bu monologların oluştur duğu diyalogdur. Söz ko nusu drama rasyonel ol mayanın, kelimeler, jestle ve seslerden oluşan bi diyalogla, kuartet (oyun cular) tarafından bestelen diği konserdir." Oyunu anlattığını me rak edenler için, yönet men şu ipuçlarını veriyor "Sahnede olan hiçbir şey dir. Ama özellikle bu "hiç bir şey" tiyatro mekânın

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement