Page 55

ya'dan, A.B.D'ye herkes silah ticareti yapıyor. Josef Szajna'nın önemi ve değeri yazdıklarının özü ve içeriği ile sınırlı değil. Yazarak anlattıklarını sahne dili­ ne de çeviriyor. Bu açıdan tam bir tiyatro adamı. Oyuncularına geniş bir yaratıcılık olanağı tanıyan bir tiyatro anlayışı bu. Oyun kişileri, hem yazarın düşüncelerini iletiyor hem de kendilerini yaratıyorlar. O kaos içinde, somuttan çıkarak, bir sahne şiiri yaratmaya çalışıyorlar. Yaşlı Kadın ile Yaşlı Adam, hesap­ laşmanın sözcüleri; hem de kendile­ riyle hesaplaşıyorlar. Düşsever (hayalperest-mitoman) insanoğlunun gerçekleşmemiş düşlerini, beklenti­ lerdi, özlemlerini somutluyorlar. Szajna oyuna bir yeni figür eklemiş burada: Tanık (Gölge). Hiç konuş­ mayan, ama oyun boyunca sahnede olan bir kişi. Bir "gizli başrol" diye tanımlıyor yazar onu. Özetle, "farklı bir tiyatro" bu. Savaşı, ölümü, kaosu kendine özgü bir dille anlatıyor. Devlet Tiyatrosu'nda da oyunu sah­ neye kendisi koymuş Szajna. Kendi anlayışının doğal sonucu olarak sah­ ne ve kostüm tasarımını hazırlamış. Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile uzun bir çalışma yaparak, onları alışkan­ lıklarının dışında yeni ve değişik bir oyun anlayışına göre hazırlamış. So­ nuç, başarıdır. Başta Tomris Çetinel (Yaşlı Kadın), Tayfun Orhon (Yaşlı Adam), Mehmet Atay (Hayalperest) olmak üzere bütün oyuncular, takım oyunculuğu anlayışıyla düzeyli bir oynanış bütünü sağlıyorlar.

pe

cy

a

yorum. Hesaplaşmam bu. Ben kendi adıma savaştan çok şey öğrendim. Çok acı çektim. Bir unutabilsem." Herkes savaştan korkuyor. Yine de savaşlar oluyor, Mililitarizm bu! Sırplar, Hırvatlar, Ermeniler ve başkaları silahlanıyor. Silah çok iyi bir satış metal. Rus-

İ Z L E R - II Yazan ve Yöneten: Josef SZAJNA Çeviren: Tuğrul ÇETİNER Sahne ve Giysi Tasarımı: Jozef SZAJNA Müzik: Krzysztof LAZON Koreografi: Yasemin ALTIOKLAR Oynayanlar: Cahit ÇAĞIRAN, Tayfun ORHON, Tomris ÇETİNEL, Hakkı ERKÖK, Mehmet ATAY Berrin ÖTENEL, Eylül AKTÜRK, Serpil ÇAĞIRAN, Hakan ÇANKAYA

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement