Page 5

ler Böyle istedi, Garip Kuş, Afacan/Harika Çocuk, Bulunmaz Uşak, Mağlup Edilemeyenler gibi birçok filmde bile rol aldı. Turgut Boralı 21 Nisan'da Şişli Camisinde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildi.

sarıyer belediye tiyatrosu kapatıldı. 1 Nisan

pe

cy

a

1991 tarihinde kurulup Sarıyer Belediyesi Reşitpaşa Bahriye Üçok Sağlık Eğitim ve Kültür Tesisleri'nde çalış­ malarına başlayan Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun faali­ yeti 3 Nisan 1994 tarihinden itibaren durduruldu. Sarı­ yer Belediye Tiyatrosu'nun "Yaşasın Tiyatro" başlıklı basın duyurusunda konuya ilişkin olarak şu görüşlere yer verildi: "Belediye Başkanı Yusuf Tütün ile yaptığımız görüşmede, 'topluma verdiği manevi zarardan' dolayı kinci bir emre kadar tiyatro ve diğer kursların kapatıldı­ ğı bize bildirildi. Tiyatro çalışmanın ve ingilizce öğren­ menin topluma ne gibi bir 'manevi zarar' verdiğini anlayabilmiş değiliz. Eğer bu bir zarar ise biz bu 'zararlılığı' sürdürmekte kararlıyız." Olayı kınayan sanatçılar, Bahriye Üçok Tesisleri'nde toplanarak bir protesto gösteri gerçekleştirdiler. Amatör Tiyatrolar Çevresi adına söz alan bir konuşmacı şunları söyledi: "Ulusların ulusları boğazladığı, dünyanın her yanını nefret, kan ve gözyaş­ larının kapladığı, insanların birbirlerine karşı şiddet kul­ landığı bu sevgisizlik, hoşgörüsüzlük ortamında sanat ve kültürle uğraşarak, buna karşı çıkmaya çalışan, Sarı­ yer Belediye Tiyatrosu'nu göreve gelişlerinin ilk icraatı olarak kapı önüne koyup çalışmalarını engelleyen karan­ lık anlayışı Amatör Tiyatroları Çevresi olarak kınıyoruz. Sanattan, kültürden yana olan tüm insanları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, politik, sosyal karanlıklara karşı birleşmeye, seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tütün ise kendisiyle gö­ rüştüğümüzde, tiyatronun mekândan uzaklaştırılma ne­ deni olarak "Bahriye Üçok Kültür Merkezi binası henüz bitmedi ve Belediye'ye teslim edilmedi, çalışmalar halen devam ediyor" dedi. Bu arada bu topluluğun devamlılık arzeden bir çalışması olmadığını da ifade eden Tütün, yönelttiğimiz bir soruya "binanın tamamlanması akabin­ de bu merkez, daha,çok tiyatro çalışmalarına, oyunları­ na mesken olacak" cevabını verdi.

tedavi etmeye çalı­ şan bir bilim adamı­ nın, aydının traji­ komik öyküsü. Oyun içindeki oyunda asi­ milasyon ve hiçleş­ tirme taktikleri, me­ gafon sendromları ve dik yürüyemeyen insanlar Brecht'ten Shakespeare'e, her­ kese, hepimize uza­ nan bir kurgu. Salihli Belediyesi'nden ödül alan Oyun Nasıl Bit­ meli' nin yönetmeni Faruk Boyacıoğlu oyun için şunları söyledi: "Üslup, teknik ve söylem anlamında üç yıldır çok ciddi bir arayış içindeyiz. Oyun Nasıl Bitmelide bulgularımızı bir araya getirmeye çalıştık. Ama kesinlik­ le eklektizm ve postmodern virüslerden uzak durduk. Estetik, plastik bulgularımızı doğrudan doğruya insanla ve onun manevi varlığıyla ilgili olan yabancılaşması ya da yabancılaştırması üzerine yoğunlaştırdık. Amacımız tam anlamıyla seyircimizi sarsmak ve eğlendirmek. Bu anlamda hapishane-hücre karışımı büyük bir hücre kompleksi oluşturduk. Bu kompleks içinde oyunumu­ zun her anını seyircimizle birlikte oynayacağız. Ve oyu­ numuzun nasıl biteceğine yine birlikte karar vereceğiz."

Sayın Tütün'e inanmayı yürekten istiyor, verdiği sözle­ rin sonucu bekliyor ve gerekirse bu konuya tekrar döne­ ceğimizi belirtiyoruz. • İzmir sanat tiyatrosu 22 Nisandan bu yana izfaş Şişe Cam Pavyonu'nda Hasan Öztürk'ün yazdığı Oyun Nasıl Bitmeli adlı oyunu sergiliyor. Fantastik kontrollü bir deney üzerine kurulan oyun Einstein Akıl Hapishanesi'nde deneyimli bir doktorla hastaları arasın­ da geçiyor. Egemen otoritenin hasta ilan ettiği bireyleri

• mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi'nin 5. sa­ yısı çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları tarafından hazırlanan Mimesis'te yer alan metinler, bu sayıdan iti­ baren dosyalama sistemi ile sunuluyor. Bu sayının ilk dosyasını da Eugenio Barba oluşturuyor. Barba'nın 1967-1992 yılları arasında yazdığı 9 ayrı makaleye yer verilen dergide bu tiyatro ustasının dünyasını tanıma olanağı sağlanıyor. 5. sayının diğer bir dosyası ise Po­ lonyalı tiyatro adamı Jerzy Grotowski'nin "Yoksul Tiyat­ ro" sonrası dönemine ait metinlerden oluşuyor. Dergide bu dosyaların dışında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncula­ rımın yazıları ve değerlendirmeleri yer alıyor. • koza tiyatrosu Nisan başından itibaren Üskü­ dar'da Prenses ve Çoban adlı çocuk oyununu sergili­ yor. Ünver Oral'ın yazıp Kadir Gültekin'in yönettiği oyun geçen sene de Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği çevre konulu yarışmada birincilik ödülü almıştı. Koza Tiyatro­ su Prenses ve Çoban'ı her cumartesi ve pazar, Üskü­ dar'daki Cep Tiyatrosu'nda oynuyor. Tiyatro Tiyatro 5

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement