Page 42

özgürlüğe yakılan coşkulu bir ağıt Musa AYDOĞAN

• AST • 6. U L U S L A R A R A S I İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ • cek önemli bir sınavdır; ya faşizm ya da demokrasi egemen olacaktır dünyaya. Nitekim değişik ülkelerdeki devrimci, de mokrat, aydın vb. antifaşist güçlerin oluşturduğu "Uluslara rası Gönüllü Tugaylarla, Hitler ve Mussolini'yi İspanya'yı sürükleyen de budur. Ancak başta İngiltere ve Fransa ol mak üzere, Batılı birçok hükümet aymazlık uykusuna yat mışcasına bu tehlikeyi göremez ya da görmek istemez ve dünyamız da bilinen yazgısına doğru doludizgin yol alır. Bu yüzden, sanatın her dalında, sayısız yapıtlarda ölümsüz leştirildi demokrasi kahramanları; tarihin tozlu sayfaları ara sında yitip gitmedi İspanya İç Savaşı. Jose Sanchis Sinis terra' nın yazdığı A y , Carmela! da bunlardan biri. Carlo: Saura'nın ayrıca filmini de yaptığı bu oyun, sadece savaşçı

cy a

Özgürlük bir tutku, insanı insan yapan en önemli değerler­ den biridir. İnsanlık tarihi de bir yerde özgürlük savaşları tarihidir. Çünkü zincirlerin kırılıp tutsaklığın yok edildiği onurlu başkaldırı; iyiye, doğruya ve güzele yönelik soylu bir kavgadır bu. Çoğu kez kanlı bir biçimde bastırılıp zafer ertelense bile, hiçbir zaman söndürülemez bu meşale. Nitekim yüzyıllardır ulusların ve halkların verdiği, vermekte olduğu mücadele bunun en güzel örneğidir. Bu örneklerden biri de İspanya iç Savaşı'dır.

pe

Alman ve İtalyan faşistlerinin desteğiyle Falanjistlerin Cum­ huriyeti devirerek kanlı bir biçimde iktidara geldiği bu sa­ vaşın boyutları biraz daha farklıdır yine de. Çünkü bu savaş, salt İspanya halkının değil, dünyanın da yazgısını belirleye-

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement