Page 38

insan... THEATR EKSPRESJI • 6. ULUSLARARASI İSTANRUL TİYATRO FESTİVALİ • (rock) ile Bach, Mozart gibi klasik bestecilerin eserlerini kullanıyo­ rum. • Çalışma stilinizi anlatır mısı­ nız? Bütün çalışmalarımız grubun ka­ tıldığı provalarda çıkıyor. Ben provalara gösterilerden daha çok değer veririm. Ve provalarda sa­ natçıyla direkt teması ve sanatçı­ nın vücudunun sahnedeki olası değişik pozisyonlarını onlarla bir­ likte çıkartmayı önemsiyorum. • Zun'üa işlenen ana tema ne­ dir? Zun'un ana teması insanoğlunun doğası ile kültür arasındaki çatış­ ma. Doğdumuzda var olan o do­ ğallığımız, öğrenmekle, edindiği­ miz kültürle değişiyor, kirleniyor. Bu doğallıkta yer alanlar ise algılar, duygular ve tutku; hepsi kirleniyor. Gösterinin adı da o nedenle bu üç keli­ menin (Zmysly - Uczucia - Namietonsci) başharflerinden oluşuyor. Öğrenmeye, bilmeye başladığımız andan itiba­ ren masumiyetimizi de yitiriyoruz, "kültürel" oluyoruz. Edindiğimiz bilgiler bizi bağımlılıkların, sistemlerin, şart­ ların dünyasıyla tanıştırıyor. Kendi özdoğamız yitiyor. • Uluslararası festivallere ilişkin ne düşünüyorsu­ nuz? Uluslararası festivallerin, yeni tiyatroların taze fikirler sunmalarına, yeni biçimler oluşturmalarına ve bir araya gelmelerine iyi bir olanak sağladığına inanıyorum. Tek dezavantajı ise organizatörlere ekonomik problemler ge­ tirmesi olabilir.

pe cy

a

• POLONYA

Bu yıl Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde izleyece­ ğimiz ilginç gösterilerden biri de Polonya'dan geliyor. Theatr Ekspresji'nin sunacağı bu gösteri bir Dans Tiyat­ rosu örneği: Zun. Oyunun yönetmeni Wojciech Misiuro ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. • Sayın Misiuro, bize grubunuzu tanıtır mısınız? Theatr Ekspresji'yi 1987 yılında Tri-City'de kurduk, ilk günden bu yana amacımız atletik dinamizmleri ile pandomim, bale, tiyatro gibi sanat dallarından yararlanarak özgün bir dil yaratmak. Sözün sınırlarında kalmayıp dan­ sın bitmez anlatım gücünden yararlanıyoruz. Bazı eleştir­ menler bunu postmodern bir yaklaşım olarak niteliyor­ lar, ben bitmeyen araştırma diyorum. Repertuarımızdaki tüm gösterileri ben oluşturuyorum ve modern müzik

ZUN

Sahneleyen ve Koreografı: Woyciech MİSİURO Sahne Tasarımı: Barbara HANICKA Müzik Kolajı: GEIINSBOROUGH Işık: Marek MROCZKOWSKI Oynayanlar: Krzystof BALINSKI, Anderzej CHORAB, Krzysztof DZIEMASZKIEWICZ, Bozena ELTERMANN, Wojciech MİSİURO, Wojciech OSOWSKI, Jarosiavva POZORSKA, AleksandraTRYTKO, Zenon ZWIRSKI 36

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement