Page 30

iki dev oyun bir arada TEATRUL NATIONAL CRAIOVA • 6. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ • rete sahneye Çavuşesku'yu fazlasıyla çağrıştıran bir ka­ rakter çıkarıyor. Übü ile Macbeth'in "bir arada görülmeleri oyunu trajediden çok kome­ diye dönüştürüyor." Purcare­ te bu gösteriyi "aslında bir şaka" olarak tanımlıyor; Çavuşesku bağlantısını ise "Bunlar Shakespeare ya da Jarry'nin kurdukları bağlantı­ lardır" diye "açıklıyor". Sahne kenarında duran ve sürekli olarak olayların yoru­ munu yapan iki sunucu sah­ nede olup bitenlerin gerçek olmadığını söylüyorlar; ancak oyunun sonunda diğer karak­ terler tarafından öldürülmele­ ri, anlatılanların bir fantezi olmadığını, fantezilerin de gerçekleşebileceğine dikkati çekiyor. Oyunun Romanya'da çeşitli kesimlerden aldığı fark­ lı eleştirilerin kaynağı, Purcarete'nin "Oyunda yal­ nızca o dönemi görmek belki de Romen eleştirmen­ lerin en büyük takıntısı" ifadesine karşın, herhalde uzun yıllar boyunca ailesi ve "Securitate" ile birlikte "sosyalizm" adını verdiği bürokratik bir diktatörlüğü sürdüren Çavuşesku'nun etkileri olsa gerek. 0

pe cy

a

• ROMANYA

Romanya, 6. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne Krayova Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Kral Übü ile Macbeth'den Sahneler adlı oyunla katılı­ yor. Alfred Jarry ve Wİlliam Shakespeare'in ünlü yapıt­ ları Silviu Purcarete tarafından uyarlanmış ve sah­ neye konulmuş. "Jarry'nin Übüsü bizleri güldürebilen, bazen çocuk, bazen de bir palyaço gibi görünen bir karakter" olarak tanımlanırken, Purca­

KRAL ÜBU İLE M A C B E T H ' D E N S A H N E L E R Alfred JARRY ile William SHAKESPEARE'nin Yapıtlarından Uyarlama Çeviren: Romulus VULPESCU, lon VINEA Uyarlayan-Yöneten: Siiviu PURCARETE Sahne ve Giysi Tasarımı: Siiviu PURCARETE Işık: Vadim LEVINSKI 30

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement