Page 3

M

E

R

H

A

B

A

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali her mayıs sayımızda olduğu gibi bu sayıda da dergimizin anakonusu oluyor. Geçtiğimiz yıllara oranla oldukça zenginleştirilmiş bu fes­ tivale 1-18 Mayıs tarihleri arasında, dokuz yabancı topluluk on oyunla ve on bir yerli topluluk on beş oyunla katılıyor. Biz de festival oyunlarının tümünü tanıtabilmek için sayfa sayımızı artırdık. İyi bir tak­ vim yapılması halinde tüm oyunların izlenebileceği

festival programındaki hiçbir oyunu kaçırmamanızı

öneriyoruz. Bu ayın bir başka tiyatro şenliği de 2-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 10. Gençlik Günleri, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Kültürel Etkinlikler Biriminin gerçekleştireceği Gençlik Günleri'ne,

kırk iki amatör ve üniversite topluluğu katılıyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Kadıköy

Haldun Taner Sahnesi'nde sergilenecek oyunların tümü ücretsiz. Gençlik Günleri kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra söyleşiler, dinletiler, filmler ve sergiler de var. Kaçırmayın. Sevgili okurlarımız, ha­ ziran ve temmuz sayılarımızda artık gelenekselleştirdiğimiz şekilde, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği ve 15 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 22. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'ne özel olarak hazırlayacağımız sayılarda buluşmak üzere diyor, bol seyirli günler diliyo­ ruz. Sağlıcakla kalın.

Mustafa

Demirkanlı

6

Tiyatro Festivali Türkiye'nin Aydınlık Yüzüdür

Şvayk • Coşkun Tunçtan

12-13

cy

4-5 Haberler

a

İ Ç İ N D E K İ L E R

İşte Buna Gülünür

20-22 Yüzyılların Sorunu • Cengiz BOZKURT Anlamı Tiyatroysa

24-26

16-18

10-11

Her Şeyin Nedeni de Kurbanı da

Koşulların Yarattığı İnsanlar • Çev. Filiz MİRKELAM • Çev.M. Tüzel

Tanrı Görünüşte Öldü

Bernarda Alba'nın Çöldeki Çadırı • Çev.M. Tüzel

28-29

Hayati ASILYAZICI

34-35

pe

32-33 Yazıldı ve Yaşandı; Fedra

Yakılan Coşkulu Bir Ağıt • Musa Aydoğan

40-41

İnsan...

27

Yaşamın

İki Dev Oyun Bir Arada

36

Türkmen Soluğu

Bir Oyun Nasıl Doğdu • Hakan Altıner

42-43

38-39

Özgürlüğe

Bir Gusto Örneği •

Seçkin Selvi

44-45

Yıldızın Altında Bekleyenden, Yıldızdaki Işığa • Erdal Tosun 46-47 Dünyanın En Tuhaf Mahlûku •

Zeynep Oral

48-49

Beckett Dünyası • Mehmet Atak

Kent Parkuru • Adnan Tönel Serdaroğlu

58

Ödüllü

54-55

50-51

Durduğumuz Nedir • Atilâ Sav

Dışarıda Kimse Yok • Gökhan Akçura

56-57

52-53

Bir

Asırların Ardından • Leylâ

Bulmaca

Kapak: Savaş Çekiç Sahibi

:

Tiyatro Yapım

Yayıncılık

Ltd.

Şti.

adına

Enis

Bakışkan Sorumlu Y a r ı

İşleri

M ü d ü r ü : Mustafa

Demirkanlı

Yayın

K o o r d i n a t ö r ü : Nalân Özübek Danışma Kurulu Başkanı: T.Yılmaz Öğüt Danışma Kurulu: Gökhan Akçura, Orhan Alkaya, Rutkay Aziz, Yılmaz Onay,

Dikmen Gürün Uçarer Görsel Danışman: Savaş Çekiç T e k n i k Y ö n e t m e n : Sinan Şanlıer

H u k u k Danışmanı:

Av. Fikret ilkiz D ü z e l t i : Hakkı YÜKSELEN K a t k ı d a Bulunanlar: Hakan Altıner, Hayati Asılyazıcı, Mehmet Atak, Musa Aydoğan, Cengiz Bozkurt, Filiz Mirkelam, Zeynep Oral, Atilâ Sav, Seçkin Selvi, Leylâ Serdaroğlu, Erdal Tosun, Adnan Tönel, Coşkun Tunçtan, Mustafa Tüzel Dizgi: Erkut Arıburnu A b o n e ve Satış: Nuray Avşar D a ğ ı t ı m : Emin Şenol A n k a r a Tem.: Yalçın Günaydın Tel: (312) 3 6 0 57 27 İzmir Tem.: Ali Rıza Özbilgiç Beceren,

Tel:

( 2 3 2 ) 4 8 4 52 20 İ z m i t T e m . Kocaeli Bölge Tiy. Tel: (262) 3241 0 9 0 A l m a n y a Tem.: Levent

Berlin Tel: 4 9 . 3 0 . 6 1 5 2 0 2 0

(212) 243 35 33 Galatasaray/İstanbul

V i y a n a T e m . : Uğur Özkan, Wien Tel:

Baskı: MÜ-KA Matbaası

4 3 2 2 2 5 0 5 1 2 2 0 O f s e t H a z ı r l ı k : Tiyatro Yapım Tel:

T i y a t r o Y a p ı m Y a y ı n c ı l ı k Ltd. Şti.

T e l : (212) 243 35 33-293 72 77

Hayriye Cad. Çorlu Ap. No: 3 D. 10 8 0 0 6 0

Fax : (212) 252 94 14 Posta Çeki N o : Tiyatro Yapım-655248 Banka

Hesap N o : Tiyatro Yapım - T.iş Bankası-Cihangir Şb. 197245 K a t k ı l a r ı n d a n d o l a y ı TİYAP'a ve TOBAV'a

teşekkür ederiz.

3

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement