Page 28

bernarda alba'nın çöldeki çadırı Nicole DÜSBERG - Çev. Mustafa TÜZEL • ALMANYA • THEATER AN DER RUHR • 6. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ • Mülheim Kent Salonu'nun sahnesindeki oyuncuların Türk­ çe konuşuyor olmaları, seyredeni sadece başlangıçta te­ dirgin ediyor, İnsan bir şey anlamadığını hemen unutuveriyor, çünkü her şeyi zaten anlıyor.

a

Mülheim'daki Theater an der Ruhr'un yönetmeni Roberto Ciulli, Garcia Lorca'nın Bernarda Alba'nın Evi oyununun sahnelenmesini, Türk kadın yönetmen Müge Gürman ve Türkiye Devlet Tiyatrosu'nun oyuncularıyla birlikte ger­ çekleştirdi.

dılar ve bir erkekler trajedisine dönüştürdüler. Garcia Lorca'da Bernarda Alba, iktidar düşkünü Endülüslü bir kadın çiftçidir. Kocasının ölümünden sonra, beş kızını sekiz yıl­ lık bir matem için eve kilitler. Ulaşılabilir uzaklıktaki tek er­ kek olan bir çiftçi oğlu, düşüncelerini meşgul eder. Buna karşılık, Roberto Ciulli ve Müge Gürman'ın Bernar­ da Alba'sı, Kuzey Afrika çölünde Araplar tarafından kuşa­ tılan bir lejyonerler grubunun, iktidar düşkünü şefidir. Adamlar, parçalanmış çöl çadırının içinde, Garcia Lor­ ca'nın kadınlarınınkine benzer bir durum içindedirler. Öz­ gürlükleri ellerinden alınmış ve dış dünyadan yalıtılmışlar-

pe

cy

Alman-Türk yönetmen ikilisi, "ispanyol Köylerindeki Ka­ dınlar Trajedisi'ni (oyunun alt başlığı), Afrika çölüne taşı­

28

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement