Page 27

yaşamın anlamı tiyatroysa... ALMANYA • THEATER AN DER RUHR • 6. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ

pe cy

a

nın yanında, düğün ve benzeri toplantıların yapıldığı bir yere dönüşmüştür. Önemli olan, ya­ pılan işin para getirmesidir. 4. Bu akşam, alışılmışın dışında bir akşam olsa gerektir. Her za­ mankinden farklı bir şey vardır. 5. Burada yıllardır buluşan in­ sanlar, ilk kez yeniden, gündelik şeylere yer vermeyen bir dünya kurmayı başarırlar. 6. Zengin bir Türk gelir ve bu ti­ yatronun taşlarını teker teker söküp gemiye yükleyeceğini, İz­ mir'e götürüp oraya kuracağını iddia eder. 7. Oyuncuların elinden, hayatı var edebilecekleri tek yer olan ti­ yatro da alınmaktadır. Zengin Türk, inşaatçılar gelmeden, son bir vedalaşma için oyun­ cuları bir sonraki akşam tiyatroya çağırır. *** Ertesi akşam zengin Türk, oyuncularla teker teker bir araya gelmektedir. Oyuncular bir değişim geçirmiştir. Oyuncularla buluşması, yabancının da davranışlarını de­ ğiştirmeye başlar. İçindeki boşluk ve aldırmazlık duygu­ su, yerini, oyuncuların duygularını paylaşmaya bırakır, çünkü yaşamla yeniden buluşmuş, koklamayı, tat almayı ve dokunmayı yeniden öğrenmiştir.

Carlo Goldoni'nin motiflerinden hareketle 1. On yıldır tiyatrolar kapalıdır. Toplum, tiyatro sanatını, vazgeçilebilir bir şey olarak görmüştür. 2. Oyuncular, halen eski yaşamlarının mekânına gelmek­ te ve bu mekânı, o günlerin kokusunu, sesini, duygusu­ nu yeniden kazanmaya çalışmaktadırlar geçmişte kalan canlılığı ve" an"ı. Bu arada, başka işlerde çalışmaktadır­ lar. 3. Bir Türk'ün eline geçmiş olan tiyatro, bugün farklı bir tarzda kullanılmaktadır. Burası, bir anılar mekânı olma­

TEATRO

COMICO

Carlo Goldoni'nin Motiflerinden Esintiler Yöneten: Roberto CJULLI Sahne-Giysi Tasarımı: Gralf-Edzard HABBEN Işık Tasarımı: Hartmut LITZINGER Oynayanlar: Peter KREMER, Ferhade FEQI, Ludwig HOLLBURG, Karin NEUHÂUSER, Petro von der BEEK, David HEVIA, Maria NEUMAIMIM, Klaus HERZOG, Simone THOMA 27

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement