Page 20

yüzyılların sorunu Cengiz BOZKURT • İNGİLTERE • ENGLISH TOURING THEATRE • 6. ULUSLARARASI İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ • oynamıyoruz. Politikamız birinci sınıf oyuncularla, -bizim için çok önemli- tekstle bütünleşebilen oyuncularla, seyirci­ ye açık, anlaşılabilir büyük yapıtlar sunabilmek. • Topluluğun temel politikası nedir? Temel politikamız, eski oyunları alıp onları tarihsel bir algı­ lamayla, özgün içerikleri koruyarak sergilemek. Açıkçası yüksek kavramsal tiyatro benim ilgi alanım içinde değil. Bu tür tiyatro yönetmen tiyatrosu, yani diktatör tiyatrosudur. Tartışmaya kapalı, farklı fikirlerin karşılıklı çarpışmadığı ti­ yatro tek seslidir. Eğer kendi bakış açınızla her şeyi etkile­ meye çalışırsanız işin en önemli noktasını, temel direğini kaçırmış olursunuz. Yönetmen tiyatrosuna bütünüyle karşı­ yım. Seyirci de bu tür tiyatrodan sıkılıyor. • Ne yazık ki ben izleme olanağı bulamadım ama sanı­ rım siz geçen yıl bayağı ses getiren bir Hamlet sergiledi­ niz? Evet. Son derece başarılı bir Hamlet çalışmamız oldu. Müt­ hiş yetenekli genç bir oyuncuyla gerçekleştirdiğimiz üstün bir yapımdı. Herkes için söylüyorum. Elizabeth Dönemi Ti­ yatrosunun ilkelerinin anlaşılmasına yardımcı oldu ve tekstteki büyük enerjiyi açığa çıkardı. Buna kesinlikle müze tiyatrosu diyemeyiz. O dönemin dünyasına dağarcığı geniş bir anlama çabasıyla yaklaşırsanız bu seyirciyi de içine çe­ kiyor. Ayrıca son on beş yıllık süreçte görsel tiyatro, fiziksel tiyatro denen anlayışla ve nefret ettiğim total tiyatro çizgi­ siyle hep bir şey atlandı, kaçırıldı: Dil. Eğer birbirleriyle ko­ nuşan, kelimelere duygularını koyup ileti­ şim kuran insanlar yoksa, bir şeyler güdük kalır. Bunu söylerken Bolşoy vb. büyük dans gruplarının yaptığı işleri hafi­ fe alıyorum anlamı çıkmasın sakın. Kesin­ likle yaptıklarına saygı duyuyorum ve se­ verek izliyorum. Benim söylediğim, bu oyun gibi, 1707'de yazılmış bir oyunu oy­ narsanız ya da Shakespeare oynarsanız, yani işiniz drama ise konuşturmak zorun­ dasınız. Benim pozisyonum burada mu­ hafazakâr bir nokta değil, radikal bir du­ ruş noktası, içeriği ne, ona bakıyorum. • Kısa vadede gelmek istediğiniz, ulaş­ mak istediğiniz yer neresi? Ne elde et­ meyi amaçlıyorsunuz? Uzun vadeli pro­ jeleriniz de var mı?

pe cy

a

İstanbul Tiyatro Festivali'ne, ardından da Ankara'ya gidecek olan English Touring Theatre'ın sanat yönetmeni Stephen Unwin'le Londra dışında, Dartford'da, oyundan hemen ön­ ce 14 Nisan günü görüştük. Unwin, bu oyunla ulaşmak istediği hedef olarak gösterdiği net olay anlatımını gerçekten iyi becermiş. Söylediği gibi, evlilik dışı ilişkilerin ve boşanmanın 18. yüzyılda ne denli zor olduğunu gayet "aççık ve seççik" anlatmış. Yine söyleşi­ de belirttiği gibi, yönetmen olarak teksti karmaşıklaştıracak hiçbir müdahalede bulunmamış. Son derece yalın bir dekor (turne tiyatrosu olmanın doğal sonucu sanırım) ama olduk­ ça klasik, ayrıntılı bir kostüm anlayışıyla, bütünüyle oyun­ culuğa, sahnenin iki yanındaki karşılıklı iki kapıdan yüklen­ miş. Oyuncular her ne kadar oyunun temposunu düşürmemek için mancınıkla içeri atılıyorlarmış gibi bir iz­ lenim verse de hemen hepsi inanılmayacak oyunculuk ritimleriyle, seyirciyi tutmak anlamında böylesine zor bir oyunun üstesinden son derece büyük bir beceriyle gelmiş­ ler. • Sayın Unwin, sanırım oldukça yeni bir topluluksunuz. Bize English Touring Theatre'dan söz eder misiniz? Evet, sadece bir yıllık, İngiltere'de sürekli turnede olan bir grubuz. Kalıcı bir kadromuz yok. Her yapım ayrı oyuncular­ la yapılıyor. Zaman zaman Londra'ya gidiyor zaman zaman da yurtdışına çıkıyoruz. Bugünlerde yeni, çağdaş oyunlar

Arkadaşımız Cengiz Bozkurt, oyunun yönetmeni Stephen Unmnile...

20

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement