Page 18

cy

a

yalnız ve yalnız, bir gösterinin hazırlanması için gerekli olan zaman dilimidir. Fakat, şüphesiz ki, bu zaman dili­ mine daha önceden aktörlerle ve gösteriye sanatsal katı­ lımı gerçekleştirenlerle yapılan hararetli tartışmaları da ilave edebiliriz. • Halen bir millet olarak kabul edilmeyen Çingeneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çingeneler'de beni cezbeden özellikler; göçebelik, zo­ runlu entegrasyona karşı red, zaman ve mekân özgürlü­ ğü. Bu değerler sanırım bizim işimizi ve yaşamla olan ilişkimizi yönlendirmelidirler. • Biraz da Zingari'den bahsedebilir miyiz? Oyunun teması nedir, ne anlatır? Çingeneler yanılsama üzerine kurulmuş bir oyundur. Oyunun kahramanı, trajik ve kaçınılmaz bir şekilde üzeri­ ne çöreklenen yazgıya karşı koyup mücadele edebilmek konusunda yanılgıya kapılmaktadır. Bu atmosferdeki ya­ nılsama, şartların tamamen tersine dönmesi, algılama­ daki ani dönüşler, sapmalar, trajik ve komik atmosferle­ rin birbirini kovalaması ile desteklenen tiyatro mekanizmalarıyla mükemmel bir şekilde uyum sağla­ maktadır. Bu tür bir rejiyi karakterize eden şey, bana gö­ re oyun kahramanımızın yüreğinin saflığını salondaki se­ yirciyle bütünleştirmektir. Ve bunu yaparken de amaçlanan, sahnedeki yanılsamaların seyirci tarafından da paylaşılmasını sağlamaktır.

pe

• Uluslararası festivallere ilişkin düşüncelerinizi öğ­ renebilir miyiz? Benim düşünceme göre uluslararası festivallerin yüklen­ meleri gereken sorumluluk şu olmalıdır: Ülkelerin sah­ neledikleri tiyatro oyunları mümkün olduğunca araştırıl­ malıdır. Festivaller, farklılıkları, çok sesliliği, metotları yüceltmelidirler ve televizyon tarzı düz bir lisana engel olmalıdırlar. • Kısa vadeli hedefleriniz nelerdir, Sayın Servillo? Pek yakında tüm enerjimle girişeceğim proje, Birleşik Tiyatrolar'a Napoli şehrinde bir tiyatro sağlamak olacaktır.

bu da ticari zihniyetlerin boğazımızı sıkan ellerinden bizi kurtaracaktır. Yoğunlaşacağım nokta, yeni aktörlerin ye­ tişmesi ve yeni metot tekniklerinin araştırılması olacak­ tır. • Türkiye'ye, Türk seyircisine ilişkin ne söyleyeceksi­ niz? Şu günlerde Türkiye'den bize ulaşan haberler tehlike sin­ yalleri vermektedir. Mutlak bir tehlikede bulunan sosyal barış ve Türkiye'deki sosyal çalkantılar, umarız, Türki­ ye'yi Avrupa kültür platformundan uzaklaştırmaz. Yine de geliyor olduğumuz için mutluyuz.

ZINGARI

Yazan: Raffaele VIVIANI Yöneten: Toni SERVİLLO Sahne Tasarımı: Toni SERVİLLO Giysi Tasarımı: Ortensia De FRANCESCO Işık: Pasquala MARI Ses: Dagni RONDANIN Oynayanlar: Tonino TAIUTI, Toni SERVİLLO, Maurizio BIZZI, Anna ROMANO, Mariella Lo SARDO, Gino CURCIONE, Lucia RAGNI, Riccardo ZINNA, laia FORTE, Toni LAUDADIO

18

1994_37_11273  
1994_37_11273  
Advertisement