Issuu on Google+

LUDI QUE Lu d i q u ei sRo ma ni a nb a s e dl i ng e r i el i net h a tc r e a t e sp r o d u c t swh i c he mb o d yt h ed u a l i t yo ft h ef e ma l es p i r i t : s e d u c t i vea ndf e mi ni ne , b u ta l wa y ss u r p r i s i nga ndmo s to fa l l f r e e .i si sap r o p s e dr e b r a ndo f

t h ec o mp a nyi nc l u d i ngl o g o , b r a ndd e ve l o p me nta ndc o mp l e t e d l yg u t t e da ndr e va mp e dwe b s i t et h a ti l l u s t r a t e st h eb r a nd ' sd i ve r s er a ng eo fl i ng e r i ei t e msr ee c t i ngf e mi ni ni t y , s e ns u a l i t y , s p i r i t u a l i t y , s o p h i s t i c a t i o na ndb o l d ne s s .


Pdfport 2