Svensk fisknäring nr2 2018

Page 1

Svensk Fisknäring. Årgång 2. Nr 2. 2018. Pris: 55kr

TEMA: Vattenbruk

Det går bra för

musslorna i Mollösund

Ostrea Aquaculture står inför ett genombrott

Ulmlax tror på fjällrödingen

– men oroliga för framtiden

Myndigheterna svarar om vattenbruket


2

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

LEDARE

Hur ska vattenbrukssverige växa? Svenskt vattenbruk sägs ha en fantastisk framtid. Vi behöver nyttig sjömat och vi har förutsättningar att skapa tillväxt med våra långa kuster och många sjöar och vattendrag. Men hur ser det ut för våra vattenbrukare?

brott. För första gången på många år går köttkonsumtionen ner i Sverige. Vi är måna om både miljön och vår hälsa och många säger sig nu vilja grilla mer fisk och grönt istället. Lite grilltips finns på sidan 21. Njut av fisken, ljuset och den svenska försommaren! Karin Fagerståhl, Sjömatsfrämjandet

Det finns många goda exempel på dedikerade fisk- och skaldjursodlare som kämpar – och gör det bra. Både med landbaserade anläggningar och i öppet vatten. I det här numret träffar du några av landets vattenbrukare, ett gäng driftiga entreprenörer. Läs om deras reflektioner och syn på framtiden, vilka utmaningar de står inför och deras uppfattning om vad som skall till för att Sverige ska gå från ord till handling när det gäller tillväxt och utveckling av vattenbruket. En av Jordbruksverkets vattenbrukssamordnare svarar på frågor och ger sin syn på saken. Odlat eller vildfångat, nu skall fisken på grillen! Även om rött kött fortfarande dominerar står vi inför ett trend-

Branschtermer och förkortningar HaV = Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se ICES = Internationella havsforskningsrådet FAO = FNs livsmedels- och jordbruksorganisation www.fao.org MSC = Marine Stewardship Council, en miljöcertifiering för hållbart fiske. www.msc.org RISE = Research Institutes of Sweden www.ri.se SLU = Sveriges lantbruksuniveritet. www.slu.se Slv = Svenska livsmedelsverket www.slv.se WWF = Världsnaturfonden www.wwf.se FR = Fiskbranschens Riksförbund www.fiskbranschen.se GFA = Göteborgs Fiskauktion www.gfa.se SFPO = Sveriges fiskares producentorganisaton www.sfpo.se SPF = Swedish Pelagic Federation PO. www.pelagic.se SVC = Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund Demersalt fiske = fiske som sker nära botten Pelagiskt fiske = fiske som sker högre upp från botten Vattenbruk = odling av fisk eller skaldjur Landning = den fisk eller de skaldjur man tar iland Lekbiomassa = den del av beståndet som uppnått könsmognad MSY = Maximum sustainable yield (Maximalt uthålligt uttag) TAC = Total allowable catch (Total fångstkvot av en art under ett år) RAC = Regional advisory council

SVENSK FISKNÄRING ADRESS Sjömatsfrämjandet, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg, 031-85 00 54. info@sjomatsframjandet.se ANSVARIG UTGIVARE Roger Thilander 070-562 40 19 ANNONSER info@sjomatsframjandet.se 031-85 00 54 LAYOUT OCH TRYCK Lotta Bernhed, Billes Tryckeri AB, Mölndal. www.billes.se

OMSLAGSBILD Karin Fagerståhl


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Innehåll, nr 2 2018 Sid.

4

4 Musslor i Mollösund

10 Fiskens säsonger

12 Jordbruksverket om vattenbruk

16 Fjällröding, odling med oro

18 Saxade nyheter

21 Grilla fisk

16

22 Rensa eller inte rensa?

24 Uthållig satsning på Ostrea edulis

28 Vad innebär odlad ål?

30 Varför växer inte svenskt vattenbruk?

21

29

ETT BRETT SORTIMENT FRÅN HAVETS DJUP Hos Gothia Seafood finns ett varierande sortiment hela året. Vi erbjuder alla sorters färsk fisk, skaldjur, frysta produkter från världens alla hörn, dessutom ett stort antal rökta produkter såsom musslor och vårt eget sillmärke, Havets silver, med krämiga sillar. När du köper våra produkter kan du lita på att de inte bara är en produkt med hög kvalitet och smak utan även att den är fiskad på rätt sätt. Vi på Gothia Seafood vill bidra till ett hållbart fiske! Därför köper vi fisk från producenter som kan uppvisa full spårbarhet som innebär att vi kan följa fiskens väg, från fångst till vår anläggning. Snabbt och fräscht!

Fiskhamnsgatan 9 ∙ Växel: 031-7754490 ∙ info@gothiaseafood.se ∙ www.gothiaseafood.se

3


4

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2018

Musselodlaren som investerar för framtiden

I det salta och näringsrika vattnet runt ön Orust, norr om Göteborg, har Scanfjord odlat blåmusslor i snart 40 år. Odlingen sker på flera olika ställen, områden som kan öppnas och stängas efter behov för jämn produktion. Efter många års god utveckling kan man nu investera för framtiden. Det byggs om och byggs nytt kring produktionsanläggningen, beläget i det lilla samhället Mollösund, en av Orusts utposter mot väster.

D

en starka nordostliga vinden biter i skinnet och termometern visar bara två grader trots att vi är en vecka in i april. Men himlen är klarblå och solen ger hopp om att våren kanske ändå är på väg. Strax ska vi ut i Lyresund för att skörda musslor. Jag möter Anders Granhed, ägare och vd på Scanfjord, i det rödmålade trähuset på kajen. En trappa upp är utsikten hänförande med ett hav som aldrig tar slut. Huset känns nytt och Anders berättar att det bara är två år sedan det stod klart. Det tog tio långa år att få bygget godkänt men nu är det på plats och inrymmer kontor, personalutrymme, lager och verkstad. I ett ännu oinrett utrymme smids planer på ett provkök med plats för kockar och gästande kunder. Dagens skörd Nedanför huset har de byggt en helt ny och rejäl kajplats, med plats för företagets båtar. Vi går ner och ger oss ut med en av båtarna, den andra har redan gett sig av för att börja arbetet med dagens musselskörd. Den hårda vinden med 14 meter i byarna, märks inte i det skyddade sundet. – Att ha anläggningar i öppet hav är en omöjlighet, säger Anders,

med vårt klimat och utsattheten för vind. Samtliga odlingsplatser är därför valda med omsorg, inte bara med tanke på vattenkvalitet utan även ur arbetssäkerhetssynpunkt. Vi tar oss förbi grupper av guppande grå flyttunnor och styr båten mot en odling längre bort. En liten röd prick vittnar om att den andra båten är i full gång att plocka musslor lite längre in i sundet. Akter i båten, nästan i vattenlinjen sitter Robin och hjälper mataren att få in linorna med musslor. Strax borstas musslorna av för att sedan via en annan matare släppas ner i stora vita säckar som fylls med ett ton musslor i varje säck. Många mil under ytan För att få se och förstå hur musslorna växer vinschar Anders upp en odlingslina med hjälp av en stor krok. Blåmusslorna sitter tätt sammanvävda med massor av tunna starka trådar. – Ju mer det blåser desto fler och starkare blir trådarna, säger Anders. Det är resterna av dessa trådar som sedan kan sticka ut från det stängda skalet, det som vi brukar kalla för ”skägg”. De stora grå bojarna håller uppe långa horisontella rep. På dessa rep hänger vertikala band på vilka musslorna växer. Tillsamman blir det


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2018

Blåmusselfakta

Skördebåt.

sju mil musselband bara i det här odlingsområdet. – Under oss är det ca 14 meter djupt, berättar Anders och banden går ner ca 5 meter. Det är viktigt att musslorna inte ligger på botten. Dels kan de bli fulla av sand eller lera men också bli mat för bottenlevande djur. Med åtta fulla säckar är man klar med dagens skörd och båten styr tillbaka mot hamn för lossning. Allt startade av en tillfällighet Att odla musslor i Sverige är en relativt ung näring. Allt startade för drygt 40 år sedan. Anders Granhed fick tidigt kontakt med Joel Haamer, oceanografen som blev pionjär inom musselodling – av en slump. I sin yrkesroll la Haamer märke till att blåmusslor hade en tendens att fastna och växa på instrument och annat som fanns under ytan. Tanken på musselodling väcktes och gjordes möjlig med hjälp av forskningsanslag. Försöket visade sig falla väl ut. Det här var Musslor på musselband växer tätt tillsammans.

på 70-talet och den svenska marknaden var ännu inte redo för färska musslor. Istället var ambitionen att skapa andra musselprodukter. I samma veva startade Anders och hans dåvarande kompanjon, Scanfjord och levererade musslor till Joel Haamers produktion. Höll på att få ett abrupt slut I mitten av 80-talet drabbades odlingarna på flera håll i Bohuslän hårt av toxiska alger vilket innebar slutet för Joel Haamer som musselfabrikör. Scanfjord lyckades hålla ut för att sedan hitta ny avsättning för sina musslor genom att exportera till Belgien och Tyskland. Idag finns helt annan kunskap kring problemet. Scanfjord har 8-9 odlingsområden runt Orust och kan på så vis minska riskerna för skördeavbrott. Prover tas varje vecka – Från de odlingar vi har öppet för skörd, skickas prover för analys, en gång i veckan, säger Anders. Malin Persson på Livsmedels-

Blåmusslan, Mytilus edulis, förekommer i stora delar av Europas vatten, mycket tack vare att den är så tålig. Den kan leva i brackvatten ned till 0,4 procent i salthalt men också i rent havsvatten med 3,3 procent salt. Den tål också stora variationer i temperaturer och växer gärna i områden med tidvatten. Detta innebär att den tål att sitta på berghällar utan vatten under delar av dygnet. Den kan stå ut med frost under flera månader såväl som sommarvärme andra delar av året. Om den får leva skyddat från fiender kan den växa i tjocka lager på botten. Blåmusslan kan bli 18-20 år gammal men i odling växer den ofta snabbt och skördas redan vid 1,5-4 års ålder. Blåmusslan leker tidigt på våren, utmed den svenska kusten helst när vattnet når 10-11 grader. Före leken är den full av rom eller mjölke (fullmatad), och som bäst att äta. Efter leken blir den mager och torr. I slutet av juli börjar den att återta en ypperlig kvalitet. Eftersom den får många larver, som driver med havsströmmarna, har den lätt att sprida sig. Den sätter sig fast på bland annat berghällar, bryggstolpar och båtar. Dessa egenskaper har bidragit till att blåmusslan är en av de arter som odlas i stora delar av Europa. Larverna sätter sig helt enkelt fast på lediga ytor. I odling används ofta breda plastband som de trivs på. Det är en yta som är fri från konkurrens och här sitter den fast tills det är dags för skörd. I de flesta delar av världen där blåmusslan finns, odlar man på detta sätt. I Kina har man lyckats att odla blåmusslor i kläckerier vilket medför att odlingen inte är beroende av säsonger med yngelproduktion. Dessutom kan man då också arbeta med genetisk avel, produktion av hybrider och musslor som är polyploida (sterila) vilket gör att de inte blir könsmogna utan är fina i kvaliteten året om.

5


6

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Dagens skörd, 8 ton musslor.

Musslorna på väg med truck, från båt till beredningshall.

verket i Uddevalla är ansvarig för musselkontrollen som består av tre olika prov; toxinkontroll från alger, bakteriekontroll för till exempel e-kolibakterier samt vattenprov. För det mesta skickar Scanfjord in dessa prover själva men ungefär var tionde provtagning sker i samarbete med Malin ombord. Vi tittar på sjökortet och Anders pekar ut i vilka fjordar och sund de har sina odlingar. – När vi tagit oss runt ön och alla våra odlingar är den sammanlagda sträckan lika lång som Skagen tur och retur, så det tar en stund, säger Anders och skrattar.

musslor för färskmarknaden började den inhemska marknaden så sakta att växa och gör så än idag. Men det finns utrymme för mer. – Skulle marknaden växa ytterligare har vi möjlighet att utöka produktionen. Idag skördar vi många av musslorna efter 2-3 år. Vi skulle kunna öka omsättningen genom att skörda fler av musslorna efter 1,5-2 år, säger Anders.

Störst på musselodling Scanfjord odlar cirka 2000 ton musslor per år vilket är 90-95% av de musslor som odlas i Sverige idag. Sedan man i slutet av 80-talet började sälja musslor till företag i Fiskhamnen i Göteborg som packade

Hela kedjan Idag sker hela produktionskedjan i egen regi. När båten med de nyskördade musslorna når kaj lossas de ett ton tunga kassarna med kran, läggs på pallar och körs med truck till beredningsanläggningen en bit bort. Här fortsätter processen med separering, rengöring, sortering och till sist packas musslorna i nätkasse om ett kilo, alternativt i atmosfärförpackade plasttråg.

3 frågor

till Anders Granhed på Scanfjord Hur vet jag att musslorna lever? Svar: Är musslan öppen innan tillagning, knacka skalet mot diskbänken. Eller tryck ihop med tumme och pekfinger. Stänger sig musslan helt eller delvis är den levande, om inte – släng. Är skalet trasigt kan musslan fortfarande leva. Små sprickor är ingen fara men är musselskalet krossat, släng för säkerhets skull. Hur ska man agera om musslan inte öppnar sig efter kokning? Svar: Koka musslorna under lock ett par minuter med lite eller ingen vätska (det räcker ofta med vätskan från musslorna.) Plocka ut de som öppnat sig, låt resten koka någon minut extra. De som fortfarande är stängda behöver inte vara fel på. Bänd upp skalet. Ser innehållet likadant ut som i de musslor som öppnat sig, är det med all säkerhet en bra mussla. Under

perioden augusti-september har musslorna generellt extra mycket motstånd i skalen. Många söndriga musslor i näten, vad beror det på? Svar: Tjockleken på odlade musselskal kan variera. Ibland är de tunnare och mer känsliga för tryckskador. Dock plockar vi ut 8 nät vid varje produktion för kontroll och en av de saker vi tittar på är hur många skadade skal näten innehåller. Vi kan inte se att det är vanligt med söndriga musselskal när produkterna lämnar vårt lager, varför vi tror att det kan ske i nästa led när näten packas om. Det räcker att det är lite för mycket is i lådan för att nätet med musslor ska tryckas till när en annan låda ställs ovanpå. Inom kort kommer vi att kunna erbjuda lådor om 5 kg, alltså fem nät i varje låda. Det hoppas vi kunna innebära att det blir färre ompackningar och därmed fler hela musslor i näten.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Musslorna förpackas i tråg.

Till sommaren planerar de att kunna flytta in i de nya produktionslokalerna.

Bygger nytt Lokalerna har med tiden blivit för små och några av maskinerna behöver en torrare miljö för att inte slitas för hårt. De senaste tre åren har de satsat stort, bland annat på en hall för emballage och verkstad samt att man bygger på en ny produktionshall med tillhörande kylrum dit man hoppas kunna flytta in i slutet av sommaren. Då säkras produktionen upp med dubbla packlinjer för både nät- och trågmusslor.

planeras ett nytt arbets- och skördefartyg under året. – Ja, vi vill få en bättre internlogistik, bli mer strukturerade. Satsa på ökad produktions- och leveranssäkerhet. Det stärker framtidstron, avslutar Anders Granhed.

Vattenbruk – en livsstil i med- och motgång Anders trivs med sin roll som vattenbrukare även om han skulle önska sig ett större stöd, förståelse och engagemang från myndigheternas sida. – Ta bränsleskatten, till exempel, som trädde i kraft med fem dagars varsel 2015. Ett tufft slag med en merkostnad på en halv till en miljon kronor per år. Detta rimmar illa med våra myndigheters intensioner att ”öka produktionen inom vattenbruket genom förbättrad konkurrenskraft”, säger Anders. De nya reglerna för vad som är skepp eller båt är ett annat exempel, vilket har gjort det svårare för att få lån till ny- eller ombyggnad av fartyg. Definitionen på skepp, som är en förutsättning för att kunna ta ut pantbrev och få bra lån eller lån över huvud taget, har gått från 12 till 24 meter. Både vi och det kustnära fisket drabbas av det här beslutet, säger Anders. Bra för havsmiljön Men Anders och hans 18 anställda kämpar på. Intresset för deras odling är stor, inte minst ur ett miljöperspektiv. – Plankton i havet tar upp kväve och musslorna äter plankton. På så sätt minskar vi förutsättningarna för övergödning, säger Anders, något som många havsmiljöer kämpar med. Varje ton musslor binder tio kilo kväve. Tror på framtiden Framtiden ser bra ut och man satsar på fler odlingsanläggningar. Under en treårsperiod görs investeringar på ca 50 miljoner kronor, fördelat på en rad åtgärder. Förutom kajen, nytt kontor och basanläggning för båtarna och det pågående arbetet med nya produktionslokaler,

Jag säger hej då till Anders och åker ner till hamnen i Mollösund. På en skylt står det att det är starkt begränsade möjligheter att parkera i centrum. Idag finns inte en bil, men om några månader sjuder det av liv på kajen och på säsongsöppna restauranger och uteserveringar. Då kommer det helt säkert att serveras många grytor ljuvligt doftande blåmusslor i den varma solnedgången. För visst blir det en sådan sommar i år? Text Karin Fagerståhl

Bohuspriset 2018 går till Anders Granhed och Janne Bark Thordénstiftelsens styrelse har beslutat att 2018 års Bohuspris skall delas mellan Anders Granhed och Janne Bark. Dessa två pristagare har tillsammans utvecklat havsbruket och möjligheten att avnjuta Bohusmusslan. Detta har en stor betydelse för sysselsättningen i skärgården och för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän. Bohuspriset 2018 är på 299 087 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Thordénstiftelsen delar ut priset vartannat år. Det ska gå till person eller organisation som gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning. Bohuspriset delas ut vid Bohusbiennalen i Uddevalla den 18 oktober. För mer info: thordenstiftelsen.se

7


8

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Vad är det som växer på blåmusselskalen?

Ibland är det rikligt med påväxter på blåmusselskalen när man köper dem i nätkasse hos fiskhandlaren. Man kan skrapa bort dem, men det är ingen fara om de sitter kvar. Det finns små organismer som bygger bo på olika slags hårda underlag. Det kan vara på till exempel stenar, blåmusselskal eller krabbskal. Dels är det havstulpaner, som de flesta känner igen, som har ett litet kräftdjur boendes inuti. Men det kan också vara små borstmaskar som bygger trekantsrör och lever på att filtrera plankton. Dessa påväxter finns både på vilda och odlade musslor. Ibland kör man musslorna i en slags tumlare, för att slita bort påväxterna innan försäljning men de kan också sitta kvar. När musslorna kokas dör dessa små organismer, så det påverkar inte oss på något sätt. Vill man ändå få bort dem innan tillagning kan de skrapas bort med något hårt och skarpt, som till exempel ovansidan av en kniv.

SFPO testar fiske med snurrevad för att slippa sälskador Sälskador är ett stort bekymmer för det kustnära och småskaliga fisket i Östersjön. Men kanske kan fiskeredskapet snurrevad vara ett sätt att komma runt problemet. Organisationen Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, har fått pengar från Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten för att testa snurrevadsfiske som ett alternativ till garnfiske. – Vi tror jättemycket på det här. Vi tycker att det borde fungera för våra fiskare i Östersjön också, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande i SFPO, och menar att problemen med sälskador är jättestora, vilket särskilt påverkar det småskaliga fisket. – Det är svårt att sälja halva fiskar. Sälen äter fisken i garnen, det är rena smörgåsbordet, säger Peter, därför har vi försökt hitta ett redskap där sälen inte kan komma åt fisken. Snurrevad är ett gammalt fiskeredskap, som ligger i vattnet en kortare tid, vilket gör att sälarna har svårt att komma åt fisken, berättar Peter. SFPO studerar i projektet utvecklingen av det kustnära snurrvadsfisket i Norge. Det är ett redskap som har använts till större tonnage förr i tiden, men i Norge har man skalat ner det så att passar kustfisket. Dagens teknik med hydrauliklift gör att man kan klara det på en eller två man på en liten båt.

Nu söker de fiskare som vill delta i det ettåriga försöket

– Vi kommer att beställa redskap som passar 9-10 metersbåtar och någon som passar upp till 15 meter, de största garnbåtarna vi har. Redskapen kan skickas runt mellan båtarna så att fiskare får testa och känna på om detta kan vara en möjlighet för dem att gå vidare med, säger Peter Ronelöv Olsson. Text Fredrik Lindberg

Nattpersonal sökes

FÖRENINGSSTÄMMA

Vi behöver förstärka vårt nattgäng på Göteborgs Fiskauktion och söker en ny medarbetare för lossning av fisk och skaldjur i fiskhamnen, och utsättning i auktionshallen. Vi tror att du jobbat med lagerarbete tidigare och har vana av truck och ledstaplare.

Fiskarnas Pensionskassa försäkringsförening

För mer information och inskick av CV kontakta Roger Thilander på: roger@gfa.se

Göteborgs Fiskauktion drivs av organisationerna: Västkustfisk SVC AB, Fiskgrossisterna och Göteborgs Fiskhandlareförening

håller ordinarie föreningsstämma stadgeenliga ärenden

fredagen den 1 juni 2018 kl. 10.00 på Flygfältsgatan 16A, Torslanda Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen


Svensk

FiskhaS

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

HALLÅ DÄR!

9

F Nr 1 200

Kassaskåp • vågar • Kassaregister

Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91

Kassaskåp • vågar • Kassaregister

Diana Olsson Waage på Lantfisk

N

Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91

Vilka är Lantfisks 5 största Elektroniskt N y t t ! N y t tauktionssystem ! Nytt! Nytt! utmaningar justBildekor nu? Elektroniskt N y t t ! N y t tauktion ! Nytt skyltar & konturskurna dekalerBildekor Tema: T www.ajsreklam.se Sillen påS

Gamla som nya kunder är välkomna att prova den nya – Att hitta försäljningskanaler där fisken får berätta sin unika och – Få hjälp med atttekniken ta fram en branschgemensam kvalitetsstämpel, likt som gör helt kostnadsfritt i tre månader. Från i höst införs ett elektroniskt säljsystem Gamla som Internet. nya kunder är välkomn Svenskt Sigill, fördet ansvarsfullt och fiskad svensk fisk.via klimatsmarta story och bli uppskattad och efterfrågad för den goda möjligt odlad att handla på auktionen tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre mån Från i höst ett elektroniskt skyltar & konturskurna dekaler smaken. Clarias är, trots sin långa odlingshistorik runt om i världen, – Att skala upp och Förautomatisera mer information ring på möjligt tel: 0523-66 55 43 odlingen förAnders större lönsamhet. Iatt nu-handla det på auktion fortfarande okänd på den svenska marknaden. www.ajsreklam.se eller besök vårnya hemsida: www.smogens-fiskauktion.com Gamla som kunder är välkomna att prova den läget blir personaloch foderkostnaden onödigt hög, kginformation odlad Förper mer ring Anders på AJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smo är välkom nya tekniken. fisk. – Att ge Clarias, eller afrikansk ålmal Telefon som är den svenska handelsAJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se nya tekniken. Telefonmyndigheterna 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se beteckningen, ett mer konkurrenskraftigt namn. Våra kollegor på – Att förmå att snabba på handläggningstiden för För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER Gårdsfisk har med framgång registrerat namnet Rödstrimma som investeringsstödet. Det försenar vår planerade utveckling. För mer information ring Anders AUKTIONSTIDER 43 eller besök vår hemsida: www.smogenshos produc Måndag-fredag ett svenskt namn för Tilapia. Även namnet ska ”smaka gott”. 43Besök eller besök vår hemsida: www Länsstyrelsen ligger i dagsläget ett08:00 år efter i sitt arbete. B Måndag-fredag 08:00 fiskauktion.com fiskauktion.com Samt torsdag 17:00 Samt torsdag 17:00 En auktion som satsar förEn auktion som satsar för

framtiden.

Lantfisk

Text Karin Fagerståhl

framtiden.

EN KLOK AFFÄR. EN KLOK AFFÄR.

driver en landbaserad fiskodling av den tropiska arten Clarias. En malfisk med halvfett, fast kött. Odlingsanläggningen har ett recirkulerande SVENSK FISKHANDEL system med 100 procentig rening. För exakt ett år sedan var det dags att skicka de första fiskarna till försäljning. Diana, med sitt företag Lantfisk, beräknar producera 36 ton Clarias under 2018, men målet är en produktion på 200 ton.

De svenD k kvotern

www.svenskhandelforsakringar.se

www.svenskhandelforsakringar.se SVENSK FISKHANDEL

11

GDK AB Göteborgs Data & Kassaservice AB

Försäljning och service

E

En Europeisk jämfö

GDK AB Göteborgs Data & Kassaservice AB

Försäljning och service Kassaregister, butik- & restaurangsystem, vågar, datorer m.m.

NÄR DU SÖK KVALITET NÄR DU SÖKER

Krokslätts Parkgata 65, 431 68 Mölndal • www.gdk.se • Tel 18 28 00 • Fax 18 28 01

Kassaregister, butik- & restaurangsystem, vågar, datorer m.m.

NÄR DU SÖKER NÄR DU SÖKER KVALITET NÄR DU SÖKER KVALITET! KVALITET DU SÖKER KVALITET

Krokslätts Parkgata 65, 431 68 Mölndal • www.gdk.se • Tel 18 28 00 • Fax 18 28 01

NÄR KVALITET

NÄR DU SÖKER KVALITET Truckgatan 26, 442 40 Kungälv,

• Färska och frysta skaldjur • Rökt fisk av alla slag • Färsk lax

I

Fiskhamnen, 414 58 G

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69Tel 95031-704 30 60 Fax

Färsk, fryst, röktFärsk, fisk • Lax & skaldjur fryst, rökt fisk • Lax &

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95

F

Isländsk

skaldjur Specialitet: Handskurna fileérSpecialitet: Handskurna fileér Färsk, fryst, rökt fiskIMPORT • Lax && EXPORT skaldjurIMPORT • Rökt fisk av alla slag Fiskhamnen, 414 58 & Göteborg. EXPORT 414 58 Göteborg. Specialitet:Fiskhamnen, Handskurna fileér www.lewrens.se Tel 031-704 30 60 Fax 031-24AB 69 95 • Färsk lax 95 Fiskebäcks Seafood IMPORTTel & 031-704 EXPORT30 60 Fax 031-24 69 vi kan lite av Färsk varje fisk på auktio Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. BLÄCKFISKEN AB Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95 Färsk, fryst, röktFärsk, fisk • Lax & skaldjur fryst, rökt fisk • Lax & skaldjurAB “Bäst” på Lax och Skaldjur? Tel 031-85 00 80 fax: 031-85 00 88 BLÄCKFISKEN BLÄCKFISKEN AB Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 27 Specialitet: Handskurna fileérSpecialitet: Handskurna Tel 031-85 00 8054fax: 031-85 00 88 fileér Tel 031-85 00 80 fax: 031-85414 00 88 Ring och testa 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se Färsk, fryst, rökt fiskIMPORT • Lax && EXPORT skaldjur Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 2 Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 27 54 IMPORT & EXPORT

Färska och Fax. 0303-24 30 75,•Tel: 0303-24 30frysta 65

Specialitet: Handskurna fileér

031-69 05 05 Fiskhamnen • wwwblac 414 58 Göteborg•

414 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se


10

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Hur fisken påverkas av säsong

När ängen är grön, är spättan skön. När ängen är vit är spättan...

En rödspätta full av rom.

Säsongsvariation hos sill

Kvaliteten på vildfångad fisk varierar mycket under året, beroende på om fisken är rombärande och vilken tillgång den har till föda. Säsongsvariationen ser olika ut för feta och magra fiskar. Kunskap om säsonger gör det enklare att göra bra val. Under fiskens lektid på våren bygger den upp sin mjölke eller rom, vilket är mycket energikrävande. Den äter lite, eller ingenting alls, och måste då ta energi från musklerna. Resultatet blir mindre muskelmassa och sämre köttkvalitet. Plattfisk är ett bra exempel. Normalt får man ut ca 50 procent filé av den hela fisken. När den är rombärande får man istället ut ca 30 procent samtidigt som fiskköttets kvalitet försämras.

Torsk i månader med r...

Säsongsvariation hos sill 30

25

20

15

10

5

Andra arter som torsk, sej, vitling, bleka och kolja har liksom Säsongsvariation hos makrill 0 plattfisken ett magert kött men lagrar fettet i levern. Musklerna J F M A M J J påverkas marginellt under perioder med svält men vatteninneSäsongsvariation hos makrill hållet i fiskköttet ökar något. Vatteninnehållet i torskens musk% ler ligger vanligen runt 80 procent och proteinhalten runt 18 35 procent. Under perioder då den tär på sina energireserver minskar fettreserven i levern kraftigt medan själva muskelmassan påverkas 30 marginellt. Därför förändras inte torskens filéer särskilt mycket i utseende och struktur under året. Detsamma gäller de flesta av 25 våra magra fiskar som har en fetthalt på ca 0,1-1,9 procent fett. 20 Den gamla devisen att man inte skulle äta torsk under Protein månader som inte har bokstaven r i sig (maj, juni, juli, augusti), 15 kommer nog av att man förr under dessa månader saknade kylmöjligheter. Dessutom är augusti den så kallade rötmånaden med 10 både värme och fukt som snabbt förstör känsliga livsmedel.

Fett som konsistensgivare och smakbärare

Feta fiskar (6 procent fett eller mer) drabbas inte på samma sätt som de magra. Hos de flesta feta fiskar som lax, makrill, sill och

A

S

O

N

D

S

O

N

D

Fett

5

0

J

F

M

A

M

J

J

A


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

skarpsill, ligger fettet som extra näring i köttet. Sill kan exempelvis variera mellan 1 och 25 procent i fetthalt från perioder med svält till perioder med gott om föda. Eftersom fett utgör både konsistensgivare och smakbärare i fiskköttet, varierar smakupplevelsen beroende på fiskens fettinnehåll. Även om den feta fiskens fettinnehåll varierar finns här egentligen inte så mycket av ”bästa eller sämsta säsong”. Med åren har man däremot lärt sig att används fisken till olika typer av produkter beroende på just säsongen som till exempel att steka eller grilla makrillen när den är som magrast under vår och sommar.

Livet sätter smaken

Fiskens form och färg, växthastighet och kondition är också beroende av temperatur i omgivande vatten, näringstillgång och omgivande miljö. Lukt och smak kan variera efter vad fisken äter och vilket vatten som den befinner sig i. Havsfisk kan få smak av olika planktonarter som den äter, särskilt när den uppehåller sig nära botten, medan sötvattensarter kan få en ”insjösmak” av planktonblomningar under vår och sommar. En fisk som är i sin sämsta säsong är också extra känslig för hantering från fångst till konsument och därför lönar det sig att ha kunskap om vad som händer i fisken, och när, för att bibehålla värdet i produkten. Text Ilona Miglavs

Allt inom lax och skaldjur 031-14 63 50

FISK OCH SKALDJUR AV HÖGSTA KVALITET

Telefon 031-704 84 90 www.jofood.se. info@jofood.se

Vi tillverkar för er! Takete Sushi är den första sushifabriken i Sverige och startades i slutet av 2004 i Göteborg. Vi har samarbetat med England, där försäljning av sushi till supermarkets är en självklarhet och efterfrågan har krävt fabriker som tillverkar enbart sushi. Tack vare många nöjda kunder kan vi stolt erbjuda vår sushi över hela Sverige. Vi levererar via Fiskhamnen, direkt eller via Private Label. Hemligheten med vår sushi är den höga kvaliteten på råvaror som ger hela fyra dagars hållbarhet. Det tillsammans med bra service, konkurrenskraftiga priser och maximalt 24- timmars leverans från beställning till slutkund, gör oss till en bra partner för er.

PROOF: 3362500100 2014-08-21 DESCRIPTION:

Takete Sushi, 40x301mm SIZE:

40.0 x 301.0 mm CUSTOMER:

Takete Sushi & Tai CUSTOMER CONTACT:

SALES CONTACT:

LAST ACTOR:

johan

COLOUR:

Magenta

Yellow Black PANTONE 802 C Stans

Takete Sushi Produktion: Ekenleden 13 A I 428 36 Kållared 070-219 41 22 I info@taketesushi.se I www.taketesushi.se

COMMENTS:

14

A

RULLNING:

11


12

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Försiktig optimism hos Jordbruksverkets vattenbruksamordnare Sverige anses ha mycket god tillväxtpotential när det gäller vattenbruk. Med en lång kuststräcka, många sjöar och vattendrag har vi bra förutsättningar att odla fisk, alger och skaldjur. Produktionstillväxten pekar uppåt vid den senaste mätningen, men trots all entusiasm och framtidstro går utvecklingskurvan enligt många för långsamt. Vi ringde upp Veronica Andrén som arbetar som vattenbruksamordnare på Jordbruksverket.

G

lobalt har vattenbruksproduktionen vuxit kraftigt under 2000-talet. Ungefär varannan fisk som hamnar på matbordet kommer från vattenbruksodlingat. Inte minst i grannlandet Norge har vattenbruket expanderat kraftigt genom ökad odling av lax. Där ligger vattenbruksproduktionen på runt 1,3 miljon ton per år, vilket är nästan 100 gånger mer än den mängd som odlas i Sverige. Alla tycks vara överens om att vattenbruk är ett måste, i takt med den växande befolkningsutvecklingen. Det behövs för att vi ska kunna erbjuda fisk på framtidens matbord och när vi på nytt nås av larm om att hungern ökar i världen. Sveriges regering beslutade i december om en ny strategi för Sveriges engagemang i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Ett av de viktiga områdena som Sverige vill stödja är ett hållbart vattenbruk. Jordbruksverket ska genom sitt strategiska arbete med att utveckla svenskt vattenbruk främja en långsiktigt hållbar, växande näring där både öppna och slutna odlingssystem utvecklas och fler arter odlas. Vilka vattenbruksarter och tekniker som är mest lämpliga kan skilja mellan olika delar av landet, vilket ger olika lokala och regionala förutsättningar för vattenbruk. Under senvåren (troligtvis i maj månad) planeras en halvtidsrapport av arbetet inom den lagda handlingsplanen 2020 för att identifiera vilka åtgärder och delåtgärder som behöver ytterligare insatser för att kunna genomföras. Utvärdering och slutrapportering ska ske 2021, därefter kan en eventuell uppföljande strategi och handlingsplan tas fram.

Veronica Andrén, vattenbruksamordnare Jordbruksverket.

hänsyn till ekonomisk och social hållbarhet bör tas i större utsträckning. Hur ser myndigheten på sin egen satsning i Livsmedelsstrategin? Den största delen av pengarna som vi blivit tilldelade inom livsmedelsstrategin satsar vi på projekt som branschen driver själva. Vi tror att vattenbruksbranschen har den kunskap och de idéer som på bästa sätt förverkligar de gemensamma målen för vattenbruk i livsmedelsstrategin. Hur ser fördelningen av pengarna ut? Jordbruksverket har blivit tilldelade 14 miljoner över tre år för att genomföra åtgärderna som beskrivs i ”Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk” och 6 miljoner för koordinering av främjandeåtgärder. På hemsidan kan man läsa om investeringsstöd som man kan söka, men dessa är slut fram till 2020, stämmer det? Intresset för att söka stöd genom Havs- och fiskerifonden är stort, vilket har lett till att flera av stöden är slut. Detta kan komma att ändras men det är inget vi vet något om i dagsläget.

Veronica Andrén är en av tre vattenbruksamordnare som arbetar på Fiskerienheten, som ligger under Jordbruksverket med säte i Jönköping.

Vem har förutsättningar för att odla? Vattenbruk kan den som har rätt teoretisk och praktisk kunskap ägna sig åt. Det finns både yrkesförberedande utbildningar och utbildningar på gymnasienivå i Sverige. Det finns även ett flertal utbildningar i våra grannländer som ger en god grund att stå på när man vill ge sig in i vattenbruksbranschen.

Hållbart vattenbruk är ett av de viktiga områdena som Sverige vill stärka inom FAO. Påverkar det lagd plan här i Sverige? Det stärker oss, men leder inte till ökad produktion i Sverige. Vi behöver också en tydlig avsiktsförklaring, större budget till investeringar och startstöd och en realistisk syn på var vi står inom teknikutvecklingen. Bästa möjliga teknik måste utredas och definieras, samt att

Till vilken marknad och vilka arter? Vattenbruket är otroligt diversifierat. Inom vattenbruket i Sverige odlas det alger, musslor, ostron, kräftor och flera olika arter av fiskar. Vi hoppas på att alla grenar har möjlighet att växa hållbart. För Sveriges självförsörjningsgrad hade det såklart varit bättre om större delen av produktionen från vattenbruket stannade i Sverige. Idag exporteras


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

stora delar av den fisk som odlas, exempelvis till Finland. Den totala produktionen av odlad matfisk uppgick år 2016 till närmare 13 500 ton (i beräknad hel färskvikt). Det är en ökning med 2 699 ton jämfört med 2015 års matfiskproduktion. Odlingar har tillkommit samtidigt som några större producenter utökat sin produktion enligt SCB Vattenbruksrapport. Ja vi fick ett trendbrott i produktionen 2016 med hela 25 procents mer volym jämfört med 2015, Det beror till största delen på att enskilda odlare ökade sin produktion. Även odlingen av musslor har ökat och uppgår till 2 300 ton i den senaste mätningen. Trots uppgången har det svenska vattenbruket haft flera år med en kontinuerlig nedgång. Under 1990-talet låg utvecklingen ganska stilla när det gäller odlad fisk, men 2007 vände plötsligt utvecklingskurvan brant uppåt och steg med i snitt ett tusen ton per år, fram till utvecklingen stannade av 2012 och minskade varje år fram till 2015. Med tanke på den stora potential som finns i vårt land, vad kommer det sig att utveck-

lingen inte har varit som man såg framför sig när den nationella vattenbruksstrategin presenterades (Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, strategi 2012–2020)? 2014 tog Jordbruksverket, i samarbete med branschen, forskningen, myndigheter och intresseorganisationer, fram en handlingsplan för utvecklingen av svenskt vattenbruk. I handlingsplanen beskrivs åtgärder som ska bidra till att nå målen och visionen i den nationella vattenbruksstrategin. Handlingsplanen är ett verktyg som ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av vattenbruksnäringen runt om i Sverige. Att utvecklingen inte blivit som man tänkte sig beror på flera olika saker. Bland annat beror det på svårigheten att få nya odlingstillstånd. Fiskodlingar som förbrukar över 40 ton foder om året prövas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen. De senaste åren har tillståndsprocessen tagit upp till 6–7 år och blivit mycket kostsamma då besluten överklagas, oftast upp till Markoch miljööverdomstolen. Många gånger hänvisar man till bestämmelsen kring bästa möjliga teknik när ett tillstånd blir nekat.

Faktaruta

Produktionen inom svenskt vattenbruk år 2016 skattas till 11 417 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 13 451 ton i beräknad hel färskvikt. Den slaktade fisken bestod till 86 procent av regnbåge. Vidare producerades bland annat 1 760 ton röding, 117 ton ål och 2 317 ton musslor i hel färskvikt. Musselodlingen ökade genom att fler anläggningar togs i produktion. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 487 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2015 var 345 miljoner kronor. Produktionen av sättfisk skattas till 860 ton. Det är en minskning med 20 procent jämfört med 2015. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 68 miljoner kronor.

Källa: SCB, Vattenbruk 2016

fortsättning på nästa sida

FÖRSÄLJNING • SUPPORT • SERVICE • RESERVDELAR

DELTA IS AB ÄR HUVUDLEVERANTÖR AV ZIEGRA ISMASKINER I SVERIGE.

www.deltais.se I Delta is AB, Tagenevägen 12, 422 59 Hisingsbacka I 031-380 80 80

13


14

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Öppna kassar utan möjlighet till rening av vatten har ifrågasatts vid flera tillfällen, idag sker 95 procent av fiskproduktionen (räknat i ton) i öppna kassar. Hur ser framtidsplanen ut rent volymmässigt? Detta är mycket svårt att sia om i dagsläget när få odlingar får förnyade eller nya odlingstillstånd. Målet, i enlighet med vår lagda handlingsplan är att utveckla vattenbruksbranschen så att den kan växa på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta ska ske både genom att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i befintliga vattenbruksföretag och genom att underlätta nyetableringar.

Hur ska man gå från en handfull entusiaster till lönsamma verksamheter? Vi måste arbeta tillsammans, myndigheter, bransch och forskning så att de resurser vi har att tillgå används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Slutligen, kan du berätta lite om hur uppdraget som vattenbruksamordnare ser ut! Vi arbetar ofta i olika uppdrag eller projekt som syftar till att främja de respektive branscherna på olika sätt (det finns också samordnare inom yrkesfisket och fritidsfisket). Inom vattenbruket arbetar vi för tillfället med olika regelförenklingsåtgärder och med uppdrag vi fått genom regeringens nya livsmedelsstrategi. Via vår Folk i branschen menar att utwebbplats (www.svensktvecklingen går för långsamt, ”Få vet exempelvis vattenbruk.se) kan man varför växer inte vattenatt fisk konverterar foder läsa mer om vattenbruk, bruket enligt de visioner bättre än något av de vanliprenumerera på vårt som finns? gaste djuren som vi producerar månadsbrev och komma Vi har mycket arbete för konsumtion. Miljömässigt är i kontakt med Jordframför oss helt klart. det alltså bättre att äta fisk vi bruksverkets vattenbrukVi måste bli bättre på att odlat i våra vatten än att äta skansli. Kansliet består hjälpa de personer som är andra köttprodukter” av handläggare som kan intresserade av att komma svara på frågor om vattenbruk igång med vattenbruk och vi måste se över regelverken så de inom alla kompetensområden som blir tydliga och moderna. En stor utmaning verket ansvarar för. för oss främjare är också att nå ut med en I arbetet ingår också att besöka odlingar korrekt bild av vad vattenbruk är. Många runt om i landet. Merparten av den svenska gånger förknippas produktionen med miljöstora matfiskproduktionen finns i norra förstöring och ohållbarhet, men jag anser att Sverige där regnbåge och röding står för en den bilden inte stämmer. Man måste dock klar majoritet. Veronica har precis kommit acceptera att ingen livsmedelsproduktion tillbaka efter ett odlingsbesök i Vilhelmina i kan bedrivas utan att ha någon påverkan på Västerbotten län. miljön. Få vet exempelvis att fisk konver Jag försöker göra några odlingsbesök terar foder bättre än något av de vanligaste om året för att hålla mig uppdaterad kring djuren som vi producerar för konsumtion. vad som händer på odlingarna och vilka Miljömässigt är det alltså bättre att äta fisk utmaningar de har i sin vardag. I Vilhelmivi odlat i våra vatten än att äta andra köttna har Umlax stora delar av sin produktion produkter. Jag tror på att ökad kunskap hos så som förädling, sättfiskproduktion och våra konsumenter leder till större acceptans odlingslägen. Vid ett besök visar odlaren sin för produktionsformerna. verksamhet och förklarar hur de arbetar. Jag ställer frågor kring hur de ser på statens satsHur arbetar ni för att förenkla för de som ningar, hur vi inom staten på bästa sätt kan vill starta? främja branschen och ger odlaren möjlighet Vi är mitt inne i ett projekt som syftar att ställa frågor kring hur vi arbetar. Det till att digitalisera tillståndsprocessen. Vi är viktigt att jag har en öppen dialog med ska också titta på hur vi kan förbättra och odlarna och att de känner sig trygga med effektivisera bland annat miljötillståndspromig som tjänsteman för att jag ska kunna cessen. Vi har också finansierat flera projekt där man ska ta fram guider för uppstart, utföra min tjänst fullt ut i min roll som utbildningsfilmer för webben och beräkvattenbrukssamordnare, säger Veronica. ningsmodeller för uppstart av vattenbruk. Text Nenne Jacobson Granath

Vi äter allt mer fisk Fångad fisk: 1960 – 33,9 miljoner ton 2013 – 92,6 miljoner ton Odlad fisk: 1960 – 1,6 miljoner ton 2013 – 70,2 miljoner ton [Källa: FA0 2015]

Livsmedelsverkets kostråd: ÄT MER

Grönsaker, frukt och bär, fisk och skaldjur, nötter och frön

BYT TILL

Fullkorn, nyttiga matfettet, magra mejeriprodukter

ÄT MINDRE

Rött kött och chark, salt, socker, alkohol Källa: Livsmedelsverket.


Tänk dig att du drabbas av cancer. Tänk dig sedan att du dessutom råkar vara gravid. Plötsligt blir allt det mörka upphöjt till två, när det borde vara livets ljusaste tid. Idag finns det allt fler kvinnor som försöker överleva sin cancer samtidigt som de blir mammor. Det tar hårt på både kropp och själ. För dessa kvinnor och för alla andra som behöver hjälp med rehabilitering efter sin cancerbehandling finns vi.   Du kan hjälpa genom att swisha 100 kronor till 9002064. Eller köp vårt armband på cancerrehabfonden.se.

F OTO : A N D R E A S L I N D/C A M E R A L I N K

När ärren bleknat finns såren kvar


16

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Framgångsrik odling av fjällröding – med viss oro Det norrländska vattenbruksföretaget Umlax har odlat fisk i tre decennier. Det började med regnbåge. Idag har man gått över att helt satsa på fjällröding, och det går bra. Fisken är eftertraktad och förutsättningarna för odling i de norrländska vattendragen är bästa tänkbara. Så, finns det anledning till oro? Inte för fiskens värde, men för osäkerheten kring odlingstillstånden, säger Josef Nygren, ägare av Umlax. Mellan Storuman och Tärnaby ligger Slussfors, ett litet samhälle med knappt 100 invånare. Här finns skola, affär och en skidbacke som Tärnabys egen skiddrottning, Anja Persson, invigt. Alldeles intill, i det klara kalla vattnet i den övre delen av Umeälven är det full aktivitet - under ytan. Här odlas fjällröding, en vacker laxfisk med spektakulärt röd bukfärg som får en extra glödande nyans i samband med leken. Här har Josef Nygren med företaget Umlax odlat fjällröding i 16

år, men allt startade tidigare än så. Närmare bestämt för 30 år sedan, över en kopp kaffe.

fortsätta att expandera är svaret ett tydligt ja, med förutsättning att de får tillstånd.

Satsar på fjällröding

Stor osäkerhet

Det började med regnbåge. En art som har sitt ursprung i Nordamerika men som idag odlas på många ställen runt om i världen. Av Sveriges årliga fiskodlingsproduktion står regnbåge för över 80 procent. För två år sedan bestämde sig dock Umlax att lägga ner produktionen av regnbåge och istället helt fokusera på fjällröding, en art som passar det kalla och karga klimatet i Lappland. – Vi har is halva året men kan ändå anpassa produktionen och leverera oavsett väder och temperatur. Kommer vi inte åt fisken på vanligt vis får vi ta till bandvagn eller till och med helikopter när vädret blir för extremt, säger Josef Nygren. Med en årlig produktion på 1500 ton är man störst på fjällröding i landet. Nästa mål är att komma upp i 2000 ton. På frågan om de vill

– Efterfrågan på fjällröding ökar, så förutsättningar finns för expansion men handläggningstiderna för odlingstillstånd är långa och osäkra, säger Josef. Handläggningstiden för nyetablering kan ta 5-6 år vilket är helt orimligt. Lägg där till den korta tillståndstiden på 10 år, det vill säga när man väl är igång är osäkerheten stor hur mycket man vågar investera innan tillståndet skall omvärderas. Tänk om det inte blir en fortsättning?

En öde region

Josef beskriver den årliga julklappsturen i december när han kör över 60 mil och sammanlagt möter en handfull bilar på vägen. – Det bor knappt 100.000 personer i regionen, som är så stor som 15-20% av Sveriges yta. Här finns få människor och


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

nästan inga industrier. Här är tomt och tyst, ändå är myndigheterna tveksamma när det kommer till fiskodling i kassar, säger Josef. Om man säger sig vilja satsa på matfiskodling i Sverige som är självbärande, hur ska det se ut? Var ska man hålla till? Vi är ett uland i odlingssammanhang. Vi producerar ca 15000 ton totalt i Sverige, dvs ca 1 % av Norges produktion, men vi importer långt över 90 % av den laxfisk som konsumeras. Synen på vattenbruk måste bli mer realistisk, menar Josef, annars riskerar vi att schabbla bort alla de krafter som håller på med vattenbruk idag, risken finns att de inte orkar hålla ut. Då har det politiska pratet och visionerna om utveckling istället resulterat i snabb avveckling.

under den tid de varit verksamma har det inte hänt så mycket kring fiskodling i landet, trots att man från regeringens sida säger sig vilja satsa på vattenbruk för att svara upp till den ökade efterfrågan av sjömat. Vi har en fantastisk produkt som är eftertraktad både i och utanför landets gränser. Vi har rena klara vatten att odla i, men vi ifrågasätts ständigt, säger Josef som menar att vattenbruket måste få ta fysisk plats – precis som jordbruket alltid gjort på ett självklart sätt. Något annat är inte realistiskt om det ska bli någon form av volym och lönsamhet – och framtid. Att odlingen ska ske med stort ansvar och under noga kontroll tycker Josef är en självklarhet.

Måste få ta fysisk plats

Det måste vara bättre att producera maten inom landet under kontrollerade former än att importera motsvarande produkter från andra länder, utan möjlighet att påverka, säger Josef.

Josef Nygren och Umlax vill ändå tro på framtiden. Förra året firade företaget 30års jubileum och man anser sig ha bärkraft i både ekonomi och produktkvalitet. Men

Med sin långa historik har Umlax visat att de är målmedvetna och tålmodiga. De har utvecklats och vunnit utmärkelser. – Fisken är tuff och vi är tuff, säger Josef på sin klingande norrländska, men vi kommer aldrig att lyckas växa om myndigheterna och politiken inte är med oss. Text: Karin Fagerståhl Foto: Umlax

Josef Nygren, ägare av Umlax.

Fjällrödingar.

Norrländskt vattenbruk kan vara hårt vintertid.

17


18

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

SAXADE NYHETER

Från Fiskbranschens Riksförbunds omvärldsbevakning

Vi på redaktionen välkomnar tips, åsikter och idéer från er läsare. Hör av er till info@sjomatsframjandet.se

Nytt livsmedelscentrum i Bjuv

Unik satsning kan ge fler humrar

Foodhills AB tar över Findus anläggning i Bjuv i syfte att bygga ett innovativt livsmedelscentrum för produktion av framtidens mat.

Under tre år ska 4 500 små hummeryngel födas upp och sedan sättas ut i havet utanför Sotenäs på Västkusten. Bakom det unika projektet står kommunen som hoppas öka antalet humrar i havet.

Enligt en bedömning från Foodhills kommer den nya anläggningen för cirkulär livsmedelsproduktion skapa minst lika många nya jobb som Findus sysselsatte vid nedläggningen, det vill säga 400 eller fler. Avtalet öppnar också för ett framtida samarbete mellan Foodhills och Findus, som kommer att vara en av hyresgästerna i lokalerna och bedriva forskning och utveckling av grönsaker. Bland projekten som är under övervägande finns cirkulär odling och fiskodling.

Källa: Svenska Måltider

Miljömärkta fiskar dominerar i butikshyllan Idag är 100 procent av all sej i butikernas frysdiskar MSCmärkt, visar nya siffror*. Tätt efter följer både fiskpinnar och fryst torsk. Sverige är snäppet på världsbäst när det gäller att äta MSCmärkt fisk och - i snitt får vi i oss 3,1 kilo MSC-märkt fisk per år**, vilket är något mindre än tyskarna.

Det är första gången som hummeryngel sätts ut i svenska vatten. – Hummerbeståndet har de sista åren blivit väldigt dåligt på många ställen på västkusten, bland annat utanför Sotenäs. Det här är en satsning för att försöka få upp hummerbeståndet lokalt och se om en utsättning kan hjälpa till. Fungerar det bra så kan man fortsätta med det och göra det på fler ställen längs kusten, säger Per-Olof Samuelsson, projektledare havsmiljösatsning Sotenäs.

Projektet kostar runt fyra miljoner kronor och pengarna kommer från Jordbruksverket och Europeiska havs- och fiskerifonden. Satsningen med utsättning av små humrar ska pågå under tre år och varje år ska 1 500 yngel sättas ut utanför Sotenäs på Västkusten. Har ni någon uppfattning om hur många som kan överleva? – Nej, det har vi inte. Det ska bli väldigt spännande att se om man kan hitta dem här om några år, säger hon. För att se hur det går kommer man om flera år att ta DNA-prov på humrar, som man fångar i området, för att se hur många som kommer från den här satsningen. Källa: Ekot

Fiskarna du lättast hittar med MSC-märket* 1 Fryst sej & lutfisk 100% 2 Fiskpinnar 95% 3 Konserverad Makrill 92% 4 Fryst torsk 91% 5 Kaviar på tub 87% 6 Rödspätta 79% 7 Rom/Kaviar 75% 8 Alaska pollock 72% 9 Sill 65% 10 Fiskbullar 64% (Rangordningen gäller andel MSC-märkt av det totala utbudet av produkten i butik.)

* Källa: Nielsen Scantrack, Q4 2017. Dagligvaruhandeln, försäljning i värde, inom varugruppen MSC. **Källa: MSC:s statistik för alla länders konsumtion av fisk och skaldjur

För mycket salt i färdigmat Höga salthalter i färdigrätter bör sänkas, anser Livsmedelsverket, som ser att svensken äter dubbelt så mycket salt än rekommendationen. Både Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att äta som mest 5–6 gram salt om dagen – men i Sverige ligger intaget på runt 11-12 gram om dagen.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Stora fiskebåtar minskat i antal SLU Aqua har på

Ny Märkningshandbok Sjömat

Tillsammans med Föreningen Fisk- och Skaldjursrådet har Fiskbranschens Riksförbunds Redlighetsgrupp uppdaterat Märkningshandboken för Sjömat. Syftet är att ge alla aktörer i värdekedjan ett anpassat dokument som sammanfattar de olika lagstiftningar som finns kring krav på märkning samt ge en gemensam tolkning av de olika regelverken.

uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg gått igenom svenskt kustoch havsfiske 2003–2015 och konstaterat att antalet stora fiskebåtar minskat med nästan en femtedel under perioden. Samtidigt har antalet små kustfiskebåtar inte minskat nämnvärt, konstaterar man.

Avsikten är att Märkningshandboken skall uppdateras en gång per år.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskare producentorganisation, SFPO, menar att för många av de små fiskebåtarna visserligen finns kvar i registret men ligger oanvända på kusten.

Handboken hittar man på www.fiskbranschen.se

Glad nyhet – köttkonsumtionen går ner

Lite fakta

Svenskarna äter mindre kött men mer svenskt. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. Livsmedelsverkets råd har länge varit att äta mer grönt och mindre kött, ett råd som både är bra för hälsan och miljön.

• 2015 fanns det 1072 fiskefartyg, en minskning med 18% jämfört med 2003.

– Det är kul att se att trenden nu är att äta mindre kött och mer grönt. Det stämmer precis med huvudbudskapet i våra kostråd och är positivt både för hälsan och miljön, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist och projektledare för Livsmedelsverkets kostråd. De allra flesta skulle må bra av att dra ner på rött kött och chark. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm, ren och vilt. Genom att äta mindre än 500 gram rött kött i veckan minskar risken för tjock- och ändtarmscancer. Det gäller särskilt charkprodukterna.

• 2013 var 1663 personer sysselsatta i fisket. • 2015 tillbringade fiskeflottan ca 75 000 dagar till sjöss, en minskning med 38% jämfört med 2013.

Kött och antibiotikaresistens Nyheten är positiv även för att hejda antibiotikaresistensen. Både att det äts mindre kött, men framförallt för att det köps mer svenskt. Det är när det används antibiotika i onödan på människor och djur som problemet ökar. I Sverige använder bönderna mindre antibiotika inom djuruppfödningen än i andra länder.

• I Östersjön har trålare och garnbåtar har som fiskar torsk minskat med 60%. • På västkusten har större bottentrålare som fiskar kräftor och fisk minskat med 30%.

Källa: Livsmedelsverket

AUKTION FÖR ALL SLAGS FISK OCH SKALDJUR Smidigt fakturerings- och betalningssystem Fiskhamnskontoret, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg Telefon kontor: 031-42 00 85 Auktionstider: Mån-fre start 06.30

Se vår nya hemsida:

www.gfa.se Göteborgs Fiskauktion drivs av organisationerna: Västkustfisk SVC AB, Fiskgrossisterna och Göteborgs Fiskhandlareförening

19


20

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Passion för Mat 2018 – hela fisknäringen representerad

För tionde året i rad var Sjömatsfrämjandet på plats på Passion för Mat mäs�san i Göteborg. I år förstärkt med representanter från hela fisknäringen för att möta matintresserade konsumenter under mässtemat ”Hållbara smaker”. Ett tillfälle att prata ursprung, selektiva redskap, spårbarhet, säsongsarter och tillagning. Under helgen 2-4 mars i år flyttade delar av Fiskhamnen i Göteborg tvärs över Göta älv till Norra Älvstranden och Eriksbergs mässhall för att under några dagar utbilda, informera och inspirera alla som är intresserade av mat i allmänhet och fisk i synnerhet. Med Göteborgs Fiskauktion i spetsen samlades yrkesfisket, grossister, detaljister och Sjömatsfrämjandet i en gemensam monter, för första gången, för att kunna berätta vad som sker i hela kedjan. – Vi vill berätta om yrkesfiskarens ansvar, om spårbarhetskedja och selektiva redskap. Att man som konsument kan få reda på var fisken är fiskad och med vilket redskap, när man handlar i fiskdisken, säger Roger Thilander, vd på Göteborgs Fiskauktion, som menar att det fortfarande är många konsumenter som inte vet att allt fiske är kontrollerat och spårbart från hav till bord.

Göteborgs Fiskauktions entré. Lådor med räkor och hel fisk auktionerades ut av fiskauktionens egna auktionsförrättare. Summan på 6165 kr gick oavkortat till Göteborgs Stadsmission.

Inspiration med provsmak

Självklart bjöds det på god mat också. I år blev det gamla klassiker med ny twist. Gubbröra 2.0, där ansjovisen byttes ut mot fräsch citronmarinerad sej och lax. Spanska boquerones blev till svenska tapas med inlagd svensk sill. Fish on chips blev nystekt sejfilé på potatischips toppad med hemmagjord remoulad. Istället för att använda engångsmaterial serverades provsmakerna på rostat bröd, knäckebröd och potatischips. Gott tillbehör som rimmade väl med mässans tema - Hållbara smaker.

Fisk- och räkauktion till förmån för Stadsmissionen

Text Karin Fagerståhl

Vid fem tillfällen ringde det i klockan på matscenen för att avisera

Är vild fisk nyttigare än odlad? Swemarc – Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet svarar på frågan: Nej, det kan man inte säga, kvaliteten på fisken beror så mycket på vad fisken har ätit, och detta gäller till exempel både för den odlade och den vilda laxen. När man mäter innehåll av de nyttiga, långkedjade omega 3-fettsyrorna i filén från odlad och vild lax kan resultaten visa att den odlade fisken innehåller såväl mer som mindre eller ungefär samma mängd som den vilda. I medeltal är dock innehållet ungefär detsamma i odlad och vild lax. Även om de odlade laxfiskarna äter foder med stort innehåll av vege-

tabiliska ingredienser (protein och fett från växter) så är deras halt av omega 3-fettsyror nära nog den samma som i vilda laxfiskar eftersom den odlade fisken äter mer i mängd och är fetare. Till viss del gäller talesättet: ”man blir vad man äter”, men laxen har också, med hjälp av enzymer, viss förmåga att omvandla korta omega-fettsyrorna som finns i de vegetabiliska oljorna till typisk långkedjade marina fettsyror.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Grilla fisk!

I KÖKET

Sommaren är snart här! Efter en lång och kall vinter längtar vi ut. Kanske vill vi ta igen alla mörka dagar då temperatur och väderlek tvingat oss att stanna inne. Sverige är hur som helst ett grillälskande land och det handlar om såväl gemenskap som matglädje med bra råvaror. Köttrenden dominerar fortfarande, men längtan att grilla mer fisk och grönt ökar. Att grilla mat väcker en rad olika positiva känslor. Att bryta mönster, flytta ut köket till altan eller trädgård, samla familj och vänner och fokusera på god mat gör oss lyckliga om man får tro den grillrapport som Kantar Sifo gjort på uppdrag av ICA de senaste åren. Den gröna trenden är tydlig, men för ett par år sedan uppgav 44% att de ville grilla mer fisk och skaldjur. Att grilla fisk är ingen konst, bara man får med sig några bra tips. Fiskköttet håller inte ihop på samma sätt som rött kött, varför man får hantera det mer varsamt. Självklart finns det arter som passar bättre än andra, speciellt fiskar med fast kött. Pratar vi feta fiskar är laxen självklar. Man kan välja att ge fiskköttet en yta innan man vänder på laxsidan och låter den gå klar med skinn sidan ner. Vill man inte äventyra att fiskköttet fastnar på gallret, eller att filén går sönder när den vänds, går det utmärkt att bara grilla med skinnsidan ner. Med lite goda färska örter, kryddor och syra från citron eller lime, blir smaken fantastisk. Indirekt grillning Fisk ska tillagas långsamt vilket är en utmaning i sig då grillkolen ger en intensiv värme. Genom att använda sig av indirekt grillning

för man över grillkolen till ena sidan av grillen och lägger fisken över den tomma delen. Alternativt gör ett kolfritt hål i mitten. Sätt på locket med ventilationshålen över fisken. Grilla i halster Bästa sättet att ha kontroll är att klämma fast fisken i ett halster och lägga det på gallret. Då är det enkelt att vända på fisken eller snabbt ta bort om man märker att det blir för varmt. Fisken går inte sönder och processen blir mindre stressig. Skaldjur i teflonkorg Små fiskbitar, skaldjur eller grönsaker faller lätt ner i den glödande kolbädden. Genom att använda en finmaskig grillkorg med non-stick-beläggning ligger allt kvar och blir enklare att hantera. Termometer – alltid en god kökskompis! Att veta när fisken är klar är svårt när det är hel fisk eller tjock filé. Då är termometern ett måste. 48-52° innertemperatur. Du avgör själv om du vill ha fisken genomgrillad eller med lite mjukare kärna. Kom ihåg att även om du tillagar med indirekt grillteknik kan det vara svårt att ha koll på tillagningstemperaturen. Ta hellre av fisken lite för tidigt än för sent… Fisk med olika köttkaraktär Det finns fisk med magert, halvfett eller fett kött. Likaså fisk med fast eller löst kött. Alla sorter går att grilla men med lite olika förutsättningar Feta fiskar som lax, regnbåge och röding passar fint att grilla,

gärna med skinnet kvar. Fiskar med fast kött såsom lake, havskatt, lubb, kummel och marulk håller ihop bra och passar också fint att grilla. Kan vara en fördel att pensla galler och fiskkött med lite örtolja. Fiskar med löst kött såsom torsk, kolja och sej kan också behöva lite smaksatt olja men framförallt ett halster som håller ihop fiskköttet. Ett annat alternativ är att lägga fiskköttet i ett foliepaket tillsamman med kryddor, örter, skivad potatis, tomat och purjolök och tillaga på grillen. Skaldjur tar bara ett par minuter att bli klara på grillen. Alternativt, pensla t ex delade färdigkokta havskräftor och låt de ligga någon minut i grillkorg för att få en god grillkolsmak. Tålamod! Börja inte grilla för tidigt, vänta tills grillkolen blivit gråa och grillgallret riktigt varmt. Pensla grillgaller och metallspett med olja så släpper fiskköttet lättare. Text: Karin Fagerståhl Foto: Agneta Thorsén

21


22

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2018

Rensa fisk eller inte rensa – en fråga om kunskap och kultur Varje art som fångas har sina speciella krav när det gäller hantering efter fångst för att behålla kvalitet över tid. Både yrkeskunskap och kultur spelar stor roll för att konsumenterna skall kunna njuta av färsk fisk.

I

Europaparlamentet och Rådets Förordning 853/2004 kan man läsa följande: ”Eventuell huvudskärning och /eller rensning ombord ska utföras på ett hygieniskt sätt snarast möjligt efter fångsten, och produkten skall omedelbart sköljas grundligt”. Denna förordning tar lite hänsyn till kunskap, tradition och kultur när det gäller att ta hand om fisken på bästa sätt. Här försöker vi sortera bland begreppen och belysa olika hanteringsförfaranden.

Pelagisk fisk i stora mängder

– Kvaliteten hos pelagiska fiskar som sill och skarpsill är beroende av främst tre faktorer såsom temperatur, tid och säsong, säger Catharina Eriksson, kvalitets- och miljöansvarig på SweDen Pelagic. Att fånga 120 ton sill i en fångst hör till vanligheterna. Om havsvattnet håller en temperatur på 16

Foto Ilar Gunilla Persson.

grader så innebär detta att också fisken är 16 grader. Det tar tid att kyla ned 120 ton fisk till 0 grader och det kräver mycket energi. De interna processerna i fisken strävar hela tiden mot nedbrytning och det är viktigt att processerna bromsas och helst stoppas helt. Tekniken man har för detta idag är nedkylning och snabb transport till fabriken. – Vad fisken ätit har också stor betydelse, fortsätter Catharina. På sensommaren och hösten när fisken äter som mest är den full av aktiva nedbrytningsenzymer i mage och tarm och därför känslig för nedbrytning. Denna effekt kan vara högst lokal eftersom fisken äter olika beroende på var den lever. Vad gäller eventuella parasiter i inälvorna så håller dessa sig ganska stilla så länge som vattnet är kallt. När vi rensar fisken är maskinerna också så konstruerade, att renset från mage och tarm faller ur fisken och parasiter riskerar inte att bli kvar i buken. Man tar ändå

stickprov så att den färdiga produkten inte riskerar att innehålla parasiter.

Fördelar och nackdelar

Fiskens egna nedbrytningsenzymer plus enzymer och avfallsprodukter från bakterier i tarmen leder vanligtvis till att fisken fördärvas om den får ligga orensad. Samtidigt kan enzymer tillföra goda smaker. Här intill finns en enkel översikt för att försöka bringa lite klarhet om de olika metoderna. – Både pris, marknad och kultur är avgörande för om man väljer att rensa insjöfisk, eller att inte göra detta, menar Mats Eriksson, Mälarens Fiskarförbund. Det är klart att bekvämlighet spelar in och om man inte ser att marknaden vill betala för merarbetet det innebär att rensa fisken, så undviker man detta. – En annan betydande faktor, fortsätter Mats, är att kunder har många olika behov. Från yrkesfiskets sida går det inte att tillgodose alla kunders önskemål med just den produkt som den enskilda kunden vill ha. För ett par år sedan var det mer populärt med skinnfri, byxad gösfilé. Idag är gösfilé, fjällad med skinn och byxad, mer eftertraktad. Så vi säljer den hela fisken som har en bra hållbarhet så får varje kund skära den efter egna önskemål. Vi vet ju också att fisken håller längre som hel än som filé. – Men, fortsätter Mats, det är helt klart att några yrkesfiskare har funnit sin egen lilla nisch och gör specialbeställningar. Med minskad volym fisk på marknaden, men till högre priser, återstår det att öka mer-


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

t e M a : n yÅ r

DÄRFÖR ÄR DET BRA ATT RENSA

DÄRFÖR ÄR DET BRA ATT LÄMNA FISKEN HEL

Duchesspotatis 6 pers

ar i bundet

er:

g. Tidningen hen, recept d personer i

a i svenska FF. Tävlingen hans till kvali-

v förbundets en och hitta ostnadsfri äggs in under mmer att ör information.

eltäckande utbildning ning etc. äsare och

bete med Fiskauktions tår till ditt e åtgärder du ngar för din kter. Denna mation.

at massor av rde för din ducerat pris.

Mage och tarm innehåller nedbrytningsenzymer som skall bryta Mage och tarm innehåller nedbrytningsenzymer. Dessa bryter ned fiskens föda. När fisken dör fortsätter enzymerna sin aktivitet och ned proteiner till aminosyror. En del av dessa aminosyror ger fisken tack behålls till alla erdärför orensade eftersom kockar skär potatisen i bitar. föda koka 12 stså potatisar, helst ned av tarm-Skala bryter, småningom, och och magvägg och nedbruten en god smak. EnStort del arter kommer i buken tillsammans bitarna med bakterier födan.vatten. bedömer att fisken fårhjälpte en godtillsmak. som att Detta gäller framför allt abborre, mjuka från i lättsaltat mjöligutsort Blir fisken liggande kan den råka ut för ”buksprängning”. Detta föregädda och gös. laga maten och ett Slå såsom av vattnet ochsill, mosa. använd 1 äggula kommer framför allt hos pelagisk fisk makrill, skarpsill ochelvisp lodda. extra tack till Rickard eller potatispress 2 msk smör

på CeGe Fisk som tillsätt ägg och smör, blanda salt och peppar Förmåner för medlemmar i ordentligt.Orensad fisk är steril inuti. Så fort man sätter en kniv i fisken så för man ocksåAB in bakterier och HAVS PALATSET alltid sponsrar och Smaka av med salt och peppar. HAVS PALATSET AB fisken faller i kvalitet. Svenska Fiskhandelsförbundet hjälper Allt oss, inom här i enfisk & skaldjur Låt duchessepotatisen svalna. En del arter t ex kungsfisk fiskas på djup vatten. Simblåsan utvidgas Allt inom fisk & skaldjur

Gratinera före servering. Spritsa eller och tränger ut magen svalget. Då och krängs maginnehållet ut och Egenofta tillverkning av isallader, såser färdiglagade produkter. Här Egen ser tillverkning du SFF:s medlemsförmåner: fisken behöver inte rensas utan Välkomna! håller sig bäst hel. Vissa arter som är av sallader, såser och färdiglagade forma moset och ställ inprodukter. i 275 graders ugn. charadposé.

Välkomna!

ta ut först när topparna är lätt brända. 1. Svensk Fiskhandel, förbundets medlemstidning. Tidningen Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg utkommer 4 ggr/år och behandlar nyheter i branschen, recept Tel:arter 031-14 42 00 · www.havspalatset.se Det finns en mängd av parasiter i och på fisk utan att de utgör och idéer till din fiskaffär. Artiklar och intervjuer med personer i några kvalitetsproblem. branschen, nyheter från Svensk Fisk med mera. Eventuella parasiter i mage och tarm rensas bort.

odlade t ex guldsparid och havsabborre får gå på svält ett par dagar innan slakt för att tömma magen. På så sätt finns det ingen kvarvaranHavspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58med Göteborg de föda i mage eller tarm som ställer till problem nedbrytning. Tel: 031-14 42 00 · www.havspalatset.se Vissa parasitiska maskar lever dessvärre i fiskens mage och tarm. Om fisken blir liggande orensad och mage och tarmpaket går i upplösning, kan parasiterna 10 portkomma fria och söka sig vidare in i rygg- eller bukkött.

Glace au Four

Förmåner för möjlighet medlemmar i 2. SM i Sjömat. Du erbjuds att medverka i svenska Det har visat sig att urblodad fisk har en längre hållbarhet. Kladdkaka Dessutmästerskapen i Sjömat som arrangeras av SFF. Tävlingen omSvenska önskar konsumenterna ett fiskkött utan årligen blodränder i. Detta Fiskhandelsförbundet 200ärgrensmör anledning att t exav hälleflundra ett snitt vidchans stjärtfenans rot, erbjudertillmassor publicitet gärna för ditthar företag samt till kvalisåväl som en öppning vid buken. ficering till det nordiska mästerskapet.

Här ser du SFF:s medlemsförmåner:

HAVS PALATSET AB

Fisk som levereras hel till inköpare bör i möjligaste mån vara Baka först kladdkakan, gärna dagen innan. Värmurblougnen dad. Detta kan göras genom att strupskära fisken eller genom att till 200 grader. Vispa ägg och socker vitt. Smält choklad Allt inom fisk & skaldjur skära av gälarna på fiskens ena sida. 200 gr Bak och och smör iav ettsallader, vattenbad, häll färdiglagade sedan den smälta chokladEgen tillverkning såser och produkter. dessertchoklad mörk en över ägg och sockerblandningen. tillsätt vete mjöl Välkomna! Biprodukter som rom, mjölke och lever håller bättre kvalitet om de

3. Hemsidan ”Fiskhandlarna.se”. Hemsidan är ett av förbundets 4 ägg bakpulver, rör ihop försiktigt. Smöra och bröa en får vara kvar ioch fisken till leveransen sker. Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg 1. Svensk Fiskhandel, medlemstidning. ansikte utåt. Här kan du förbundets läsa om nyheter, erbjudandenTidningen och hitta 2 dl socker bakform. Grädda i mitten på ugnen ca 12 minuter. Ofta lämnas ”mängdfisk” ex· sill/strömming, makrill. Det tar helt Tel: 031-14hel 42t 00 www.havspalatset.se utkommer 4 ggr/år branschen, recept kontaktuppgifter tilloch SFF.behandlar Dessutomnyheter erbjudsi du en kostnadsfri Sätt på grill, högsta värme. Lägg hallonen på 2.5 dl vetemjölenkelt för lång tid att ugnen rensa alla. och idéer tillav dinditt fiskaffär. Artiklar och intervjuer med personer i exponering företag. Dina företagsuppgifter läggs Också små arter som fjärsing knotglassen lämnasovanpå. hela, antagligen för att kladdkakan och och placera Vispa vitorna 1intskunder bakpulver man inte anser att det är värt att lägga ned tid på att rensa dessa. branschen, nyheter från Svensk Fisk med mera. rubriken ”Hitta din fiskhandlare”. Dessa uppgifter kommer att till hårt skum i en ren och torr bunke. tillsätt sockret och Skrubbskädda som ger låga priser på marknaden landas ofta hel,

BeavAndersson om transporten! kunna mot årsavgift. Kontakta föri information. fortsätt vispa tillssom marängsmeten är fast och toppig ca Marängtoppingtroligen samma anledning ovan. 2. SM Sjömat. Duenerbjuds möjlighet attkontoret medverka svenska Beiutökas Andersson om transporten! B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. 1 min. Bred på marängsmeten runtom så att glass och 400 gr färska hallonTfn. 031-704 mästerskapen somhar arrangeras årligen av SFF.58 Tävlingen & CO ÅKERI AB ·sökt Fiskhamnsgatan 3, 414 Göteborg. 52 46 · www.bandersson-akeri.se 4. B.ANDERSSON Utbildning.i Sjömat Förbundet medel för ett heltäckande Tfn. 031-704 52 av 46 publicitet · www.bandersson-akeri.se hallon täcks väl, även sidorna. Strö över mandelspån. 3till äggvitor erbjuder massor för ditt företag samt chans kvaliutbildningspaket. Ditt företag kommer att erbjudas utbildning Ställ in i övre delen av ugnen ca 1/2 min tills ytan börjar 2 msk mandelspån värdet i varje tas upp från hav och sjö. Ett sätt att göra ficering tillfisk detsom nordiska mästerskapet. inom hygien, näringslära, företagsekonomi, matlagning etc. detta är att nischa in sig på enskilda kunder och kanske arbeta bli ljusbrun. Passa noga! Lägg upp direkt på assietter och 1 dl socker Utbildningen innehåller också spännande gästföreläsare och Hemsidan ”Fiskhandlarna.se”. är ett av förbundets mer3. lokalt. Erfarenhet från denna typHemsidan av aktiviteter visar dessvärre servera genast. 500 gr att vaniljglass praktiska övningar. start våren 2009. Här kanPlanerad du läsa erbjudanden och hitta dettaansikte kräverutåt. stor arbetsinsats ochom ett nyheter, långsiktigt tänkande. Men redan genom att tänka igenom hanteringen averbjuds fisken och direkt kontaktuppgifter till SFF. Dessutom en kostnadsfri 5. SFF:s kompetensteam. Förbundet har under, idu samarbete med efter fångst, kan man upparbeta sig ett gott renommé genom att leverera exponering av ditt företag. Dina företagsuppgifter läggs in under Hushållningssällskapet Väst, Svensk Fisk och Göteborgs Fiskauktions råvara av hög”Hitta klass och sätta rätt prisDessa på sittuppgifter arbete. kommer att VÅGAR OCH KASSAREGISTER rubriken din fiskhandlare”. utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till ditt VÅGAR OCH KASSAREGISTER Be Andersson om transporten! Specialanpassade för FISKHANDELN kunna utökas mot en årsavgift. Kontakta kontoret för information. företags förfogande gällande de kompetenshöjande åtgärder du Text Ilona Miglavs

God Hjul!

God Hjul!

Specialanpassade för FISKHANDELN

kan behöva. Detta kan vara alltsökt frånmedel hygienutbildningar för din -Etikettskrivande som Total belopp 4. Utbildning. Förbundet har förräknar ett heltäckande -Våg sammankopplad m kassaregister personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna utbildningspaket. Ditt företag kommer att erbjudas utbildning Vänd Er med förtroende till tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta kontoret för information. inom hygien, näringslära, företagsekonomi, matlagning etc. Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg

Utbildningen också gästföreläsare och av 6. Recept tillinnehåller din fiskaffär. Påspännande kontoret vi samlat massor Tel: 031 – 12 12 27har · www.paund.se praktiska övningar. Planerad start våren 2009. kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din

-Etikettskrivande som räknar Total B.ANDERSSON & & CO CO ÅKERI ÅKERI AB ·· Fiskhamnsgatan Fiskhamnsgatan 3, 414 414 58belopp Göteborg. B.ANDERSSON AB 3, 58 Göteborg. -Våg sammankopplad m kassaregister Tfn. 031-704 031-704 52 52 46 46 ·· www.bandersson-akeri.se www.bandersson-akeri.se Tfn. Vänd Er med förtroende till

God d Hjul! GoHjul!

Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg Tel: 031 – 12 12 27 · www.paund.se

butik. Även kokböcker och fiskplanscher finns till reducerat 5. SFF:s kompetensteam. Förbundet har i samarbete medpris. Hushållningssällskapet Svenskav Fiskfoton och Göteborgs Fiskauktions 7. Fotografering. Är Väst, du i behov på dina färdigrätter eller GodaOCH sillinläggningar, öFärskrökt laxöGravad laxöVarmrökt makrillö digrätter eller VÅGAR KASSAREGISTER utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till dittFiskhandlarnas kläd och behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet skogrossist öVarmrökt sillöGoda såser & röroröPatéeröSenapö fiskburgare, kalla såser, Specialanpassade för FISKHANDELN yl. Förbundet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist företags förfogande gällande de kompetenshöjande åtgärder du och mycket mera tillhandahåller fotografering till tryck och hemsidor. Denna tjänst -Etikettskrivande som räknar Total belopp fiskpudding, patéer, sallader mycket meraför din Denna tjänst kan behöva. Detta kan vara alltoch från hygienutbildningar -Våg sammankopplad m kassaregister är kraftigt prisreducerad jämfört med marknadspris. Skafferi Havets SkafferitillAB AB VändHavets Er med förtroende personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna Havets Skafferi AB Fisk Filéer • Skaldjur Sillkonserver Rökta varor Emballage Fiskhamnen, Pirhus 11 • • • • 8. Affischer/Foto. SFF erbjuder medlemmar att till självkostnadsFiskhamnen, Pirhus tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta för information. självkostnadsFiskhamnen, Pirhus 1 Fiskhamnen 414 58 Göteborg Paund.Ag · 031-24 Andreegatan 13 • kontoret Tel: 10 Tel:031-24 1050 50i Göteborg pris skriva ut foto och affischer till era skylthållare. Medlemmar Tel: 031 – 12 12 27 · www.paund.se 031 7756916 tel: 031 121930 • fax: 031-24 Medlemmar 6. Recept tillhjälp din fiskaffär. PåTel: kontoret har10vi50 samlat massor av erbjuds även med redigering av bilder. kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din 9. Rabatt TOYOTA. tillhandahåller ett ramavtal med TOYOTA Servicev. 3, Falkenberg | 0346-71SFF 57 | order@korshags.se www.korshags.se Grundéns • Fristads • Ejendals • NEW WAVE Svensk Fiskhandel 15 butik. Ävenhos kokböcker och57fiskplanscher finns till| reducerat pris. alGrundéns med TOYOTA • Fristads • Ejendals • NEW WAVE som ger medlemmar 9 % vid köp/leasing av TOYOTA bilar. Kontakta bilar. Kontakta 7. Fotografering. Är du iKungälv behov av på dina färdigrätter Jonas Andersson, TOYOTA förfoton mer information. 0303-24eller 57 72 n. 0303-24 57 72 behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist el. 0702-694 00 05. SVENSK FISKHANDEL 7 och mycket mera tillhandahåller fotografering till tryck och hemsidor. Denna tjänst7 KHANDEL 10. Fler ramavtal. I skrivandets stund pågår förhandlingar med är kraftigt prisreducerad jämfört med marknadspris.

KJELLS ARBETSKLÄDERKJELLS ARBETSKLÄDER Goda sillar Goda sillar Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

KJELLS ARBETSKLÄDER Goda sillar

23


24

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

GU Ventures tror på det unika svenska ostronet Tore Sveälv, affärsutvecklare på GU Ventures.

Det svenska platta ostronet Ostrea edulis finns bara, i vilt tillstånd, på begränsade områden i Bohuslän. Många anser att det är ett ostron av absolut världsklass. 2008 startade Ostrea Aquaculture en odlingsanläggning på Kosteröarna i Kosterfjorden i norra Bohuslän. Målet var att utveckla havsbaserad odling Ostrea edulis och att förse marknaden, både i och utanför Sverige med denna delikatess.

Fram till 1970-talet var det platta ostronet vanligt på flera håll i Europa och utgjorde bland annat en stor andel av den franska ostronmarknaden. Sedan drabbades bestånden i södra Europa av massdöd orsakat av parasiter. Till skillnad från sin robusta släkting Magallana gigas, det japanska jätteostronet, kräver Ostrea edulis optimala förutsättningar för att över huvud taget överleva. Kanske är det därför just detta ostron är så eftertraktat. Många anser i alla fall att det är ett av de mest förnäma ostronen i världen – en förstklassig produkt värd att satsa på. För tio år sedan startade Ostrea Aquaculture sin odlingsanläggning på Kosteröarna, fast beslutna att lyckas med något få andra gjort, dvs storskalig odling av Ostrea edulis. Detta innebär att man kläcker fram larver och föder upp yngel i en landbaserad anläggning innan ynglen flyttas ut i havsbaserade odlingsanläggningar där de får växa till konsumtionsstorlek på 80-100g, vilket tar 2-3 år.

Tore Sveälv är affärsutvecklare på GU Ventures

Med fokus på marina projekt och har varit med sedan starten av bolaget Ostrea Aquaculture, där han nu också är styrelseordförande. Vi frågade Tore hur resan sett ut för Ostrea Aquaculture och vilken roll GU Ventures har. Vilket uppdrag har GU Ventures som företag? – Vi är ett holdingbolag som förvaltas av Göteborgs universitet och som har till uppgift att skapa bolag av kommersiellt gångbara forskningsresultat som har anknytning till universitetet. Det handlar om att hjälpa företagen med både finansiering och affärsutveckling. Hur ser Ostrea Aquacultures affärsidé ut? – Målet är att bedriva storskalig produktion av i första hand Ostrea edulis, och sälja både yngel och konsumtionsstora ostron i Norden och övriga Europa. Företaget har även ambitionen att parallellt odla det japanska jätteostronet. Hur har det gått? Vi vågar tro att vi kommit till ett genombrott! Arten är känslig och svårodlad, och hittills har det stora problemet varit att väldigt få larver överlevt till yngel. Även om odlingsprocessen

har utvecklats enormt och vi har testat en rad teorier under åren som gått. Vi har länge arbetat utifrån hypotesen att den ojämna vattenkvaliteten är en starkt bidragande orsak till problemet. Lösningen skulle då vara att ta vatten längre ut och på ett större djup och på så sätt få en jämnare vattenkvalitet från oceaniskt djupvatten hela året. Vatten som inte påverkas av smältvatten från Norge eller naturliga blomningar av växt- och djurplankton, saker som kan påverka vattenkvaliteten negativt och därmed överlevnaden av yngel. Vattenkvaliteten kan ha betydelse, men efter att nu ha utvärderat en rad olika faktorer tror vi oss ha hittat den verkliga boven i dramat. Det finns ett herpesvirus i havet, ett virus som påverkar larverna negativt. Ostrea Aquaculture har därför påbörjat ett avelsarbete för att öka larvernas resistens mot detta virus. Årets första batch av larver visade också en klart högre överlevnad, och vi har nu ca 100 000 yngel som är 7-8 mm stora. Hur viktig är extern finansiell hjälp? Det är självklart viktigt för kontinuitet och uthållighet. När man startar den här typen av verksamhet kan man inte på förhand veta hur lång utvecklingsfasen är och vilka problem man stöter på. Det här är ett outforskat område. Förutom långsiktig finansiering, vad är viktigast för att lyckas med den här typen av odling? Utan tvekan avelsarbetet. Motståndskraftiga larver är ett måste för att få en kontinuitet och säkerhet i hela produktionscykeln. Och avelsarbete tar ofta tid. När forskningsarbetet inte faller väl ut och det inte finns


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

annan forskning att falla tillbaka på kan det krävas många års försök och spekulationer innan man hamnar rätt. Därför är långsiktig finansiering och avelsarbete något som hör ihop för att inte behöva ge upp och kanske falla på målsnöret. Vad händer nu? Nu vet vi vad problemet är, vilket i sig är en enorm framgång. Vidare har avelsarbetet redan påbörjats så nu gäller det att följa upp detta arbete för att nå så stor avelsframgång som möjligt under kommande säsonger. Målet är naturligtvis att inom en nära framtid ha en havsbaserad odlingsanläggning så att vi kan förse både odlare och ostronkonsumenter i Sverige och EU med ostron. Förekommer liknande satsningar på Ostrea edulis på andra ställen? Jag skulle säga att Ostrea Aquacultures satsning är unik i världen. Mig veterligen finns inget företag som kontrollerar hela produktionscykeln till Ostrea edulis, och bedriver storskalig produktion av densamma. Text Karin Fagerståhl

ÅSIKTEN

Fiskeripolitiken är tillräckligt komplicerad utan lögner

Alla som arbetar med fiskeripolitik vet att det är ett komplext och komplicerat ämne. Alltsedan Sverige blev medlem i EG 1995 gäller den gemensamma fiskeripolitiken. Den reglerar hur flottorna inom EU ska förvaltas och hur fiskbestånden ska nyttjas och bevaras.

Ä

ven om fisk är en förnybar resurs kan överfiske leda till skador på bestånd. Det är den huvudsakliga anledningen till att EU agerat så att fiskerinäringen är långsiktigt hållbar och inte hotar bestånden och deras produktivitet på lång sikt. Den gemensamma fiskeripolitiken var tidigare behäftad med grava fel och den utsattes för hård och berättigad kritik. Detta ledde till en reformering av politiken, som nu kännetecknas av långsiktig hållbarhet, landningsskyldighetens successiva införande, regionalisering och MSY (maximalt uthålligt uttag). Fiskeripolitiken ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. För cirka ett decennium sedan var beståndssituationen i våra vatten bekymmersam för flera viktiga bestånd. Kvoterna minskade och det resulterade i att åtgärder vidtogs. Dessa har nu resulterat i en generellt sett bra beståndssituation. Självklart finns det fortfarande problem, men så kommer det ju alltid att vara eftersom alla bestånd över tiden går upp och ner och detta oavsett vilken politik som förs. Vi har alltså nu en generellt bra situation för våra bestånd sett med svenska ögon. Politiken har fungerat och på direkt fråga till höga företrädare för Internationella havsforskningsrådet (ICES) om vi har något överfiske i de områden som svenskt fiske bedrivs i så är svaret: nej, det finns inget överfiske. Allt kan givetvis förbättras, men situationen idag är faktiskt ganska bra. Fiskeripolitik debatteras i Sverige och ofta talar man utifrån en avsaknad av tillräcklig kunskap. När fiskeripolitik

debatteras i den församling som fattar beslut om lagar i Sverige, i riksdagen, skulle man kunna förvänta sig att avsaknaden av tillräcklig kunskap inte förekom. Riksdagsledamöter har alla möjligheter i världen att få till sig den senaste och bästa kunskapen om saker och ting. I den fiskeripolitiska debatt som var i riksdagen senast, den 14 mars, framkom att inte alla riksdagsledamöter eftersträvar att basera sina ståndpunkter på kunskap, däribland Jens Holm (v). I riksdagens talarstol inledde han sitt anförande med att säga: ”Nästan 90 procent av världens fiskbestånd är överfiskade. Situationen i Sverige är inte mycket bättre”. Detta är en ren lögn, sannolikt inspirerad av fiskets antagonister och syftande till att misskreditera fiskerinäringen. Han pratar om att fisket har subventionerats och att det dammsuger våra hav. Han talar om ett behov av att ändra kurs. Vi menar att riksdagsledamoten Jens Holm borde vakna och förstå att kursen redan har ändrats rejält, för flera år sedan, och att situationen i våra hav nu faktiskt är ganska bra. I syfte att få möjlighet att förklara och diskutera fiskefrågor med honom, mailade vi honom för några veckor sedan och bad om ett möte. Men i skrivande stund har Jens inte återkommit. Det är viktigt med politiker som grundar sina uttalanden på fakta. Vi välkomnar därför alla politiker till en dialog, så att kunskapsnivån höjs i de komplexa frågorna kring fiskeripolitiken. Peter Ronelöv Olsson, Ordförande SFPO Fredrik Lindberg, Ombudsman SFPO

25


26

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Förslag:

Illa N Illa S 22 23 24 25 26 27 28-1 28-2 29-N 29-S 30 31 32

Exportstoppet på sill från Östersjön på väg att upphöra Det har kommit ett förslag om nya regler som gör det möjligt att sälja sill och strömming på export från flera områden i Östersjön. Idag får handel endast ske inom landet. Nya mätningar visar att i flera områden i Östersjön är nivåerna av dioxiner och pcb:er så låga att det inte längre finns anledning till exportstop.

Skagerrak Kattegatt Bälthavet Öresund Arkonahavet Bornholmshavet Gdanskbukten Västra Gotlandshavet Rigabukten Östra Gotlandshavet Norra Gotlandshavet Södra Gotlandshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken

Så här ser det nya förslaget ut: • Sill/strömming från ICES delområden 24, 25, 26 och 27 får saluföras som livsmedel. • Sill/strömming från ICES delområde 28-2 som är högst 21 cm får saluföras som eller bearbetas för att användas som livsmedel. • Sill/strömming som är högst 17 cm från ICES delområden 28-1, 29, 30, 31 och 32 får saluföras som livsmedel. Rekommendationen innebär alltså att hela ICES delområden 24 till 27 numer kan bli friförklarade för direkt utförsel av sill/strömming och för område 28-2 höjs gränsen för utförsel till fiskar som är högst 21 cm från nuvarande högst 17 cm. En promemoria innehållande förslag till ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet har skickats ut på remiss. Kommissionens har kartlagt av halterna dioxin och PCB i Östersjön och har kommit fram till att risken att halterna överskrids i sill/strömming (Clupea harengus) är mycket liten i vissa delar av havet. Med anledning av detta och i enlighet med kommissionens rekommendationer bör Livsmedelsverket anpassa föreskrifterna när det gäller från vilka områden sill/strömming (och produkter därav) får tas upp och föras ut till resten av EU utan att åtföljas av dokumentation. Detta kommer att innebära lättnader för fiskare och andra livsmedelsföretag.

31

30

32 29-N 29-S 28-1

27

Illa N

28-2

Text Karin Fagerståhl Illa S 23 24 22

25

26


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Visste du att...

fisken ger oss bästa solskensvitaminet Ett underskott av D-vitamin är vanligt under vinterhalvåret. Speciellt märks det här på våra nordliga breddgrader då soltimmarna är färre. Främst behöver vi D-vitamin för vår benhälsa. Det bidrar till att stärka skelettet genom att öka upptaget och inlagringen av kalcium. D-vitamin är också viktigt under graviditeten för fostrets utveckling av skelett men också av hjärnan. Visa forskningsstudier visar att D-vitaminbrist är överrepresenterat vid MS, Parkinsons, Alzheimer, fetma, högt blodtryck och depression. Och om vi behöver ta tillskott eller ej är en stor diskussionsfråga bland forskare just nu. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin finns också risker med att ta tillskott eftersom vi då kan få skadligt höga nivåer i kroppen. Det bästa sättet att få i sig D-vitamin är från solen och från maten vi äter. Då riskerar vi inte att överdosera. Fisk är det livsmedel som innehåller mest D-vitamin per 100 gram. Här bredvid kan du se var du hittar bra D-vitaminkällor. Text Linda Hallberg

Så här mycket D-vitamin behöver du: Spädbarn och barn under 2 år

Barn och vuxna under 75 år

Vuxna med lite eller ingen solexponering

Vuxna över 75 år

10 mg/dag

10 mg/dag

20 mg/dag

20 mg/dag

mg = mikrogram

Här hittar du bra källor till D-vitamin: Livsmedel

Vitamin D

Portionsstorlek

Procent av dagsbehovet (räknat på 10mg)

Gös

29mg/100g

125g

362%

Tilapia

24,3mg/100g

125g

304%

Abborre

21,4mg/100g

125g

267%

Kantarell

15,4mg/100g

35g

54%

Lax

10mg/100g

125g

125%

Sill

5,8 – 11,3mg/100g (beroende på säsong)

125g

72,5% - 141%

Berikad fil, yoghurt och drycker tex mjölk och havredryck

0,5 – 2mg/100g

250g

12,5% - 50%

Ägg

2mg/100g

60g

12%

Källa: Livsmedelsverkets Databas

27


28

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Odlad ål, vad innebär det? Ålen är en unik och annorlunda fisk. Redan för 60 år sedan märkte man att bestånden började minska. 2007 antogs EU:s förordning och plan för återhämtning av ålbeståndet. Vi har idag en svensk ålförvaltningsplan. Än så länge har man inte lyckats para den europeiska ålen i fångenskap vilket har gjort att man inte heller har kunnat odla den i verklig bemärkelse. Trots det kan vi hitta odlad ål att äta i butiker och restauranger. Här får ni reda på hur dessa delar hänger i hop. Scandinavien Silver Eel, SSE, i Helsingborg startade odlingen av ål ursprungligen som ett spillvärmeprojekt där man ville utnyttja överskottsvärme på Boliden Kemi AB. Ålen vill gärna ha så varmt vatten som 25 grader om den kan få det, då äter och växer den varje dag. Pilotprojektet pågick mellan 1982 och 1985 då den kommersiella odlingen startade. Under början av 1990-talet gick SSE över till att Utsättning av ål i Kullabergs naturreservat. Foto: Scandinavian Silver Eel

använda kommunalt dricksvatten som de recirkulerar efter rening och syresättning. I dag är SSE en av de större i Europa och enda ålodlingen i Sverige. För varje kilo förädlad produkt går cirka 0,5 – 1 Euro till den certifierande organisationen Sustainable Eel Group, SEG.

Odling av ål

Tidigare fiskades stora mängder ål, inte bara i Sverige, utan runt om i hela Europa. I dag har vi ett litet och begränsat fiske av ål i havet och vissa sjöar. Hittills har man inte lyckats få europeisk ål att föröka sig i fångenskap så som med till exempel lax. Med odlad ål menas i detta sammanhang att man tar hand om de små ålynglen när de drivit över från Saragassohavet och föder upp de i bassänger på land.

Stor export av ål

Hanålarna odlas till konsumtionsål och blir färdiga när de väger 150 gram styck, vilket tar 18 månader. I dag odlar företaget 150 ton konsumtionsål om året. 90 procent av dessa går på export till Holland där man av tradition använder liten ål till rökning. Honålarna får växa sig större och är färdiga efter fyra år då de väger 1 – 1,5 kilo styck. I vilt tillstånd i Sverige blir honålarna färdiga för vandring efter 10 – 25 år. Framför allt är det i Sverige som vi enligt tradition äter de lite större honorna medan de mindre exporteras till bland annat Tyskland.

Hög överlevnad

En viktig del av Scandinavian Silver Eels verksamhet är att sätta ut

Odlingsbassänger på Scandinavian Silver Eel.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Foto: Sustainable Eel Group.

ålyngel i naturen. SSE importerar glasål från England med flyg en gång om året. Glasålen placeras då i karantän under tio veckor för att analyseras på framförallt virussjukdomar. Richard Fordham, VD på SSE, vill belysa att överlevnaden i karantän fram till utsättningen (sker när fisken väger 1 gram) är 95 procent vilket är en väldigt hög överlevnad. På fångstplatsen är överlevnaden, vid samma storlek, mindre än fem procent.

Utsättning av ål

Utsättningen bekostas huvudsakligen av staten, EU, kraftbolag och fiskevårdsområdesföreningar. Ålutsättningen görs av två skäl, dels för att förbättra den svens-

ka ålpopulationen för att på sikt trygga yrkesfisket och dels för att sätta ut yngel efter kuster och i sjöar utan vandringshinder t. ex. vattenkraftverk. Som fullvuxna får de då en chans att vandra tillbaka till Saragassohavet. Det är därför ålutsättningar är en viktig del i den svenska nationella ålförvaltningsplanen. Planen blev godkänd av EU 2009. Sedan 1983 har 56 miljoner ålar satts ut av SSE, 42 miljoner i svenska vatten. I genomsnitt sätter vi ut 70 procent av de importerade glasålarna medan 30 procent används för konsumtion, berättar Richard. – Ett stort problem för den vilda ålen är just att hitta naturliga platser där den kan leva på. Det hjälper inte att sluta äta den eftersom vi har stängt av de platser som den naturligt levt på. Vi behöver sätta ut ål på de ställen där vi vet att den idag kan hitta skyddade platser. Detta gör Scandinavian Silver Eel, säger Richard. När du köper ål skall du se till så att den är kontrollerad av Sustainable Eel group. Då vet du att den är hållbart fiskad.

En unik resa

Vår europeiska ål, Anguila anguila, har sitt ursprung i Saragassohavet, på andra sidan Atlanten. Ålen är en unik fisk och driver som yngel över med strömmarna till våra vatten i Europa. En resa som tar 2 år. Hit kommer den som glasål och väger då 0,3 gram. Som namnet antyder är den då helt genomskinlig. Den europeiska ålen utgör ett gemensamt bestånd som är spritt över hela Europa och nordafrika. Här i Sverige lever den större delen av sitt liv i vattendrag och sjöar, men också längs väst- och ostkusten tills den är fullvuxen. Under den här perioden kallas den gulål. När den har tillräckligt med fett i kroppen, vilket tar mellan 7 och 20 år, förvandlas den till blankål och slutar äta. Då börjar också resan tillbaka till Saragassohavet, en vandring som tar ungefär 9 månader. Där parar den sig. När parningen är över och rommen lagd, dör troligen ålen efter den stora utmattningen, medan ynglen startar om resan tillbaka till Europa.

Text Linda Hallberg

YRKESFISKE ÄR FÖRETAGSAMHET PÅ NATURENS VILLKOR Sveriges Fiskares PO (SFPO) är Sveriges största producentorganisation på fiskets område. Vi organiserar yrkesfiskare längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. SFPO verkar för det svenska yrkesfisket och våra medlemmars intressen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. www.sfpo.se

29


30

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

Varför växer inte svenskt vattenbruk? Trots att tidigare och nuvarande regering anser att svenskt vattenbruk är en viktig näring med stor potential är den årliga produktionen på ungefär samma nivå som för 30 år sedan. I februari 2017 hölls ett seminarium med rubriken ”Vattenbruk – en grön näring som hämmas av omodern lagstiftning”. En rapport togs fram som belyser situationen. Här presenteras en sammanfattning av några av de hinder som finns för svenskt vattenbruk samt förslag på lösningar. Att få tillstånd för fiskodling varierar stort mellan olika länsstyrelser men en sammanställning från Matfiskodlarna visar att processen i genomsnitt tar sex år. En långdragen och kostsam process som blir ett hinder att komma igång med verksamheten. Tillstånden är sedan begränsade till tio år vilket innebär att tillståndsansökan blir något av en ständigt pågående process. Så snart ett tillstånd är på plats måste nästa tillståndsprocess börja planeras. Därutöver är tillsynen enligt olika regelverk dåligt, eller inte alls, samordnad. Huvudproblemen är alltså: 1. Långdragna tillståndsprocesser, i genomsnitt sex år. 2. Tillståndstiden för kort, begränsade till 10 år. 3. Dålig eller obefintlig samordning av tillsynen.

Varför det tar så lång tid att få tillstånd 1. Innan en ansökan om tillstånd lämnas in ska den som söker samråda med myndigheter och de som kan tänkas beröras av verksamhetens miljöpåverkan, t ex boende i området. När de sökande inte har rätt kunskap om hur detta ska gå till, leder det till tidskrävande överklaganden. 2. Brister i ansökan kan leda till krav på kompletteringar från myndigheterna, inte bara en utan flera omgångar. Detta kan bero på brister i kommunikationen men också på bristande kunskap om vattenbrukets olika former hos tillstånds- och tillsynsmyndigheten.

3. Sent in i processen kan det komma krav till den sökande på ytterligare information och underlag, från andra myndigheter. 4. Otydliga krav på vattenbruket till följd av ”Weserdomen” (C461/13) från EU-domstolen som lett till stor osäkerhet kring hur vissa bedömningar av verksamhetens miljöpåverkan ska göras. Brist på vägledning från myndigheterna, utifrån det ändrade rättsläget, är en viktig anledning till osäkerheten.

Exempel på lösningar En översyn av regelverken bör leda till att tid och kostnader för tillståndsansökningar och tillsyn minskar, både för myndigheter och vattenbrukare. 1. Revidera miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen. 2. Förbättra tillsynsarbetet och kunskapen hos myndigheterna. I nuläget har flera olika myndigheter ansvar för prövning och tillsyn av vattenbruket. Brister inom och mellan myndigheter har lett till en osmidig och ineffektiv tillsyn. Tillsynen ska även fungera som hjälp och stöd för vattenbrukaren men idag saknas ofta kunskap hos tillsynsmyndigheten. Det behövs en samordning mellan myndigheterna samt att ta fram en vägledning om kontroll för vattenbruk utifrån art och lokalisering. En myndighet bör ges ansvar att detta sker. 3. Förläng tillståndens längd, t ex till 20 år, och utveckla system för kontinuerlig förbättring. Korta tillstånd ger dåliga förutsättningar för att investera i ny och förbättrad teknik. 4. Ta fram tydliga riktlinjer för vad tillståndsansökan ska innehålla. 5. Utred om vattenbruket bör klassas som areell näring. Att klassa vattenbruket som areell näring kan medföra att olika stödformer blir tillgängliga även för vattenbruket. 6. Underlätta tillgång till avelsmaterial. Vattenbrukare får inte tillstånd att importera avelsmaterial från Norge då det norska tillsynssystemet inte överensstämmer med krav från EU. Här bör lagstiftningen ses över, förtydliga kraven för import av avelsmaterial samt initiera och finansiellt stödja nya pågående avelsprogram. 7. Gör vattenbruket till en del av kommunernas översiktsplaner. På många håll råder hög konkurrens om utrymmet på land och i vatten längs våra kuster. För att möjliggöra etablering av vattenbruk måste behoven av lämpliga vattenmassor,


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2018

inklusive vattenkraftens reglermagasin, hydrografiska förhållanden, strömmar och vindar beaktas och tillgång till kajer och ändamålsenliga byggnader på land måste tillgodoses. Om kommunerna tar detta i beaktning i sina översikts- och detaljplaner så får vattenbruket möjlighet att verka sida vid sida med andra konkurrerande intressen. Detta gäller i huvudsak kustnära odling men förekommer även i inlandet. Här hittar du hela rapporten: maritimaklustret.se/Fokusområden/ Havsförvaltning/Tidigare aktiviteter Rapporten är framtagen av samlade experter från SWEMARC, Göteborgs universitet, Maritima Klustret i Västsverige, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Matfiskodlarna, Sweco, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist, Tillväxt Norra Bohuslän samt Uddevalla och Lysekils kommuner.

Sälarna hotar surströmmingen När sälstammen vuxit i Bottenviken är surströmmingstillverkningen hotad, det menar salterierna. Jan Söderström är ordförande i Norrlands salteriförening och anser att situationen är akut. – Det är så mycket säl att det är nästan omöjligt att lägga ett strömmingssköt och få någonting, säger Jan. Teija Aho fiskar och tillverkar surströmming i Kalix. Hon säger att det stora problemet är att sälen tar för mycket strömming, men att den även förstör fiskarnas redskap. – Det blir att sy nya strömmingssköt varje år för sälen river de också. Det är inte bara att den tar fisk. Vi kan inte låta sälbeståndet växa okontrollerat, säger Teija. Skyddsjakt på säl är tillåten i dag, men det är för få som jagar menar salterierna. Teija Aho, som själv jagar säl, vill därför att de regler som omgärdar säljakten ska förenklas. -Framför allt att det ska bli en allmän jakt på säl, och att jaktbestämmelserna skulle lättas lite grann, säger Teija Aho.

Text Fredrik Lindberg

Västkustfiskarna

Fångar och säljer havets läckerheter vid göteborgs fiskauktion

31


Redan 1594 var Klädesholmen utanför Tjörn ett välkänt fiskeläge. Här har våra förfäder saltat sill i generation efter generation och utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Här har vi kvarvarande familjeföretag förenat oss under varumärket Klädesholmen för att bevara och förnya den svenska silltraditionen. Håll utkik efter Årets Sill 2017 med smak av O.P.Anderson och dess kryddor!

KLÄDESHOLMEN SEAFOOD AB

www.kladesholmen.se