Partillebo PåTapeten No1 2021

Page 1

På Tidningen för Partillebos kunder

Nr 1/2021

Luften är fri sid. 6–7

Partillebo renoverar och bygger nytt sid. 4-5

Asiatisk oas i Öjersjö sid. 8–9

Bina flyttar in sid. 14


VD har ordet

Vi går mot ljusare tider Pandemin fortsätter tyvärr att hålla vårt samhälle i ett fast grepp. Vi vill ge er hyresgäster lika snabb och professionell service som vanligt, men har varit tvungna att göra vissa förändringar i verk­ samheten för att minska risken för smittspridning. Det behöver vi fortsätta med minst fram till sommaren, i väntan på att mass­ vaccinationen har fått effekt. Partillebo vill långsiktigt kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende med hög och prisvärd standard. Jag är därför stolt över att presentera vår plan för ny- och ombyggnationer samt årets planerade större underhåll. Arbetena i Anneberg är exempel på stora, genomgripande insatser som vi gör. Den planerade upp­ fräschningen av soprum i område Centrum är exempel på en mindre insats, men båda är viktiga för er hyresgästers uppfatt­ ning om bostaden och de allmänna utrymmena. Det ser vi inte minst i vår nyligen genomförda hyresgästenkät. En annan stor samhällsviktig fråga är hållbarhet och vikten av biologisk mångfald. Den är helt nödvändigt att ta hänsyn till i allt vi gör. Därför expanderar Partillebo och under våren kom­ mer cirka 80 000 nya medarbetare i form av bin. De flyttar in i två bikupor på takterrassen till vårt huvudkontor. Det ska bli spännande att följa deras arbete och smaka på Partillebohonung framåt hösten. År 2021 är friluftslivets år och det finns ett övergripande mål att tio procent av Sveriges befolkning ska vara utomhus mer än tidigare. Läs om spännande utflyktsmål i Partille och andra tips för uteliv i det här numret. Med längtan efter vår, värme och vaccin!

Katarina Elfverson VD Partillebo AB

Vårens första blommor De gör oss så glada, de första vår­ blommorna. Och det är viktigt för dem att vara just först. Då kan de pollineras av humlor och bin i lugn och ro sam­ tidigt som de nås av solljuset innan trädens skuggande blad slår ut. Tussilago lyser som små solar i dikes­ renen och djupt nere i jorden döljs deras omfattande system av jordstam­ mar. Blomknopparna har legat redo i flera månader för att snabbt kunna slå ut så snart snön smält undan. Tussila­ gons medicinska egenskaper är kända sedan länge och förr i tiden använde man örtbladen till te mot hosta. Blåsippans vårstrategi är att förbe­ reda det mesta redan under hösten. Blomknopparna står sedan redo att slå ut så fort värmen kommer. Blåsippor kan bli väldigt gamla, jordstammen kan leva i hundratals år. Arten är fridlyst i hela landet och får endast plockas till husbehov. Vitsippor kan bilda hela mattor på marken i lövskogar och lundar. De trivs framförallt på fuktiga, näringsrika och skuggiga platser. Efter blomningen bildas små nötter som ger upphov till fröplantor efterkommande år. Arten är svagt giftig och betas inte gärna. Gullvivans bladrosett visar sig redan vid snösmältningen och framåt maj kommer dess blommor, strax efter vitsippans. Gullvivan är en gammal läkeväxt; blad, rot och blomma inne­ håller slemlösande ämnen som använts vid förkylning. Gullvivan är fridlyst och får inte dras upp med rötterna eller plockas för försäljning.


På tapeten just nu!

Västergök, östergök och kaffegök

Kristi himmelsfärd firas till minne av att Jesus lämnade jorden och steg upp i himlen. På vissa platser i Sverige firas den här dagen med gökotta – att vid gryningen gå ut i naturen och lyssna på göken som gal. Kristi himmelsfärdsdag har firats sedan mitten av 300-talet. Den inträffar alltid på torsdagen 40 dagar efter påskdagen, vilket i år är den 13 maj. Datumet skiftar eftersom påsken infaller olika datum olika år, men Kristi himmelsfärd är alltid tidigast den 30 april och senast den 3 juni. Under medeltiden dramatiserades ofta händelsen med ett himmelsfärds­ spel som skulle levandegöra att Kristus, genom att kroppsligen lämna jorden, är närvarande på ett andligt sätt. Idag firas Kristi himmelsfärdsdag ofta inom kyrkan med en friluftsgudstjänst, vanligtvis som gökotta redan på morgonen. Men även icke-religiösa svenskar går gärna på gökotta. Kring år 1900 tog flera

folkrörelser upp gökotta med brass­ musikorkester i sin programverksamhet och traditionen fick spridning i hela landet. Nu för tiden är det bland annat Svenska Turistföreningen och Frilufts­ främjandet som organiserar gökottor på många olika håll i landet.

skulle man ha tagit en rejäl kaffegök innan, det betydde nämligen otur att på fastande mage höra göken gala. Således var det säkrast att ta en kopp kaffe blandat med cognac, punsch eller brännvin direkt på morgonen. Enligt folktron.

Sedvänjan att göra en utflykt i gryningen och lyssna efter gökens första galande hängde ursprungligen ihop med att göken, enligt folktron, kunde förutspå framtiden. Det väderstreck varifrån man hörde vårens första gök förutspådde hur hela året skulle bli. Än i dag kan man höra uttrycken södergök är dödergök, västergök är bästergök, östergök är tröstergök och norrgök är sorggök. Och helst av allt

3


Naturnära i Gökegård Ett helt nytt område med cirka 500 bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i Gökegård i Öjersjö – där Partillebo är en av sex aktörer. Under hösten påbörjar vi etapp 1 med byggnation av tre punkthus i områdets centrum. Husen har tillsammans 63 lägenheter i olika storlekar samt lokaler i bottenplanen. I ett av husen planeras för en vårdcentral. Det kommer finnas en stor matbutik i närheten samtidigt som man har naturen och Kåsjön runt knuten. Inflyttning beräknas till hösten 2023.

Nybyggnation Åkanten 3 I Partille centrum påbörjas under hösten byggnation av Åkanten 3 i samma område som Kulturrum och Partillebo­ hallen. Huset blir vackert beläget alldeles intill Säveån och ska innehålla 57 mindre lägenheter. Åkanten 3 får en spännande, svängd fasad och kommer stå på pelare. Hösten 2023 beräknas hyresgästerna kunna flytta in.

LSS-boende i Öjersjö Partille kommun har stort behov av fler platser inom boenden som kallas LSS eller BMSS (bostad med särskild service för vuxna). Därför bygger nu Partillebo, på uppdrag av kommunen, ett boende om två enheter med sex lägenheter i vardera och tillhörande gemensamhetsoch personalutrymmen i Öjersjö Hill. Det nya boendet ska vara färdigt för inflytt­ ning under första kvartalet 2022.

4

Nya klassrum på Ugglumsskolan Nu byggs en ny huskropp på Ugglums­ skolan som ska innehålla tre vanliga klassrum, en sal för musikundervisning och ett arbetsrum. Den nya byggnaden kommer att ersätta de provisoriska paviljonger som har använts tidigare. Eleverna kan flytta in i den nya byggna­ den vid höstlovet 2021.

Simbo Simbo är en sim- och friskvårdsanlägg­ ning i kombination med bostäder som ska ligga granne med Partille Arena. Förutom en simhall med en 25x25-meters­ bassäng, omklädningsrum, barnpooler och eventuellt en utomhusrutschbana, planeras också lokalytor för ett tänkt yogacenter och andra verksamheter samt cirka 220 bostäder. Premiärba­ det förväntas ske i slutet av 2024 och resterande delar av kvarteret beräk­ nas bli klara under 2025. Nu pågår en första projektering och framtagning av

underlag, så kommunfullmäktige efter sommaren ska kunna ta ett beslut om investeringen för simhallen. Budgeten för simhallen är 475 miljoner kr. Partillebos styrelse ska efter sommaren ta beslut om investeringen för Simbo-projektet i sin helhet, alltså även inkluderat bostäderna och de andra delarna i projektet.

Ombyggnation Anneberg I år fortsätter arbetet med upprust­ ningen av husen i Anneberg och det kommer fortlöpa även under 2022. Alla lägenheter i området ska få nya fönster och inglasade balkonger eller uteplats. Vi bygger nya inglasade entréer och trapp­ husen görs om och får bland annat ny belysning; för att bli ljusare och tryggare. Inne i lägenheterna drar vi exempelvis om elen, installerar nya radiatorer och tvättmaskin samt torktumlare monteras


i badrummen. Även köken görs om för att ge bättre plats för kyl och frys. Under våren 2021 flyttar nya hyresgäster in i 15 lägenheter som gjorts större genom att garage och soprum byggts om och införlivats med angränsande lägenheter.

Kullegårdens Förskola Förra året byggdes en ny del med sex avdelningar i Kullegårdens förskola i Sävedalen. Under våren 2021 renoveras de tidigare avdelningarna på förskolan. Slutligen ska den nya och gamla delen byggas samman. När arbetet är klart kan ytterligare 150 barn få plats i förskolan i en av de kommundelar i Partille där antalet barn ökar mest.

Större underhållsinsatser Björndammen Under året kommer vissa fasader i Björndammen målas om samtidigt som

översynen av balkonger i området fort­ sätter. I en av fastigheterna i området ska elen i lägenheterna dras om så att alla rum får jordade eluttag. På Länsmansvägen ska avloppsstammar rörinfodras för att förebygga stopp och läckor.

Centrum I planen för året ingår en allmän upp­ fräschning av soprummen. Bilden visar ett exempel på hur fint det fak­tiskt kan bli i ett soprum. Vi kommer också att måla en del fönster och byta ytter­taket på Artles Torg.

Uppfräschat soprum på Gamla Kronvägen 74.

Sävedalen

Öjersjö

Även i Oxled gör vi rörinfodring av avloppsstammarna under några av husen för att förebygga stopp och läckor. Projektering påbörjas under året så att vi nästa år kan göra betongrenovering av trapphus och loftgångar på Ljungkullen.

Renovering av tegelfasader i Öjersjö Storegård genomförs under året, med lagning av fogar och utbyte av trasiga tegelstenar. Fotbollsplanen vid Storegårdsskolan ska få nytt konstgräs.

5


Det är inne att äta ute I år är det friluftslivets år. Friluftsfrämjandet har som mål att tio procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer än tidigare. De vill lyfta friluftslivet och få fler människor att bege sig ut för att ta del av de värden som naturen erbjuder. Och i takt med att semestern blev svemester och restaurangmåltider med vin ersattes med Trangiamiddag och termoskaffe, var det ganska naturligt att just stormköket blev årets julklapp 2020. Det är helt enkelt inne att äta ute.

6


Med detta i åtanke packade vi våra ryggsäckar med stormkök och en mindre stekhäll för att prova på friluftsliv i Partille. Vi tog sikte på Paradisskogen som man relativt enkelt kan nå från centrum. Antingen genom att ta trapporna, Himlastegen, upp eller med bil och parkera vid Surketjärn parkering. Här finns en karta över Lexbybergens vandringsleder och Bohusleden. Platsen vi valde ligger vid tjärnen Flatevatten, cirka 2,5 km trevlig vandringsväg. I den vackra vårvintern, med betoning på vinter, slår vi oss ned vid vindskyddet med utmärkt grillplats och utsikt över den för dagen istäckta tjärnen. Solens strålar värmer och här känns riktigt gott att vara. Vi har bestämt oss för att laga såväl soppa på stormköket som wok på stekhällen och börjar genast plocka upp medhavda ingredienser. Det är natur­ ligtvis fullt tillräckligt att laga endast en av rätterna, men är man testpatrull så är man och här kommer våra tillagningstips:

Ramen med svamp, morötter och tofu Den här japanska nudelsoppan, ramen, passar perfekt att laga på stormköket. Den är både mättande och smakrik. Torkad svamp ger bäst resultat, allra helst trattkantareller. Toppa sedan med tofu, ägghalvor och sesamfrö. 2 pers 2 morötter 1 dl torkade trattkantareller eller dylikt 1 l vatten 2 grönsaksbuljongtärningar 2 port ramennudlar (snabbnudlar koktid 3 min) salt 100 g tofu kokta ägghalvor sesamfrö rostad lök srirachasås (stark chilisås)

Skär morötterna i skivor. Lägg morötter, svamp, vatten och smulade buljongtärningar i en kastrull. Koka upp och låt sjuda 5 minuter. Tillsätt nudlarna i kastrullen och sjud ytterligare 3 minu­ ter. Smaka av buljongen med salt. Skär tofun i bitar och rör ned dem i nudlarna. Servera gärna med kokta ägghalvor, sesamfrön, rostad lök och srirachasås.

Kall yoghurtsås, att förbereda hemma 300 g turkisk yoghurt 2 msk riven ingefära 2 tsk sambal oelek 1 pressad vitlöksklyfta salt och peppar

Text Louise Lagerkvist Olemyr Foto Helena Sellgren

Wok på stekhäll över öppen eld En lättlagad och läcker wok som får en lätt rökig smak tack vare tillagningsmetoden. Se till att ta med några vedträn och tidningspapper, vindskyddet vid Flatevatten har grillplats och galler. 2 pers olja på stekhällen 1 gul lök, grovt hackad 1 stor broccoli delad i buketter 1 stor röd paprika, grovt delad 2 morötter skurna i skivor 1 burk vattenkastanjer fryst salladskyckling eller pulled pork smaksätt med sweet chilisås, salt och peppar pitabröd kaffefilter (att lägga bröden med fyllningen i, när man ska äta)

Att tänka på vid matlagning utomhus 1. Platsen. Det ska finnas ett plant och brandsäkert underlag där stormköket kan stå. 2. Preparera och packa. Skriv en packlista på allt som ska med. Hacka grönsaker och förbered så mycket som möjligt. 3. Njut av stunden och måltiden! 4. Städa. Ta hem eventuella rester och ta hand om ditt skräp. Se till att ev. glöd är släckt.

Rör om så att allt blir genomstekt. Det går snabbt att laga mat på stekhäll, den här blev klar på cirka 10 minuter.

7


En doft av Thailand i Öjersjö En gnistrande klar vinterdag besöker vi Öjersjö Thai & Sushi där det äkta paret Bruce och Manuphan Milani tar emot. Här i centrala Öjersjö finns också service­butik, frisör och barnavårdscentral. Kunder vallfärdar vanligtvis hit för att äta asiatiskt eller ta en pizza i grannrestaurangen. Läget är med andra ord perfekt, om det inte hade varit för den rådande pandemin. Bruce och Manuphan lever dock på hoppet om ljusare tider och snart är ju våren här – då fylls Bruce glassbil med bästsäljare. Restaurangen pryds av thailändsk dekor och det känns nästan som att stiga in i en liten exotisk oas. Det är prydligt, rent och välkomnande och utbudet av thailändska specialiteter är stort. Varken Bruce eller Manuphan har bott i Partille, så hur kom­ mer det sig att de etablerade sig just här? Bruce, som egentligen heter Behrouz, har kört glassbil i området under flera år. Då har han kunnat studera hur Öjersjö vuxit och hur affärscentrumet vid grundskolan Storegård expanderat allt eftersom. Pizzerian var redan på plats men det fanns ingen annan restau­ rangverksamhet i närheten. Eftersom Manuphan är utbildad thai- och sushi­

8

kock och Bruce har lång erfarenhet av restaurangbranschen drömde de båda om att göra något gemensamt. Redan 2015 hade Bruce noterat lokalen som låg vägg i vägg med pizzerian och anmälde då sitt intresse hos Partillebo. Tre år se­ nare var lokalen tom och möjlig att hyra. Manuphan och Bruce blev jublande glada och tillsammans med Partillebo tog de fram planer för anpassning, nybyggnation och restaurering. I januari 2019 kunde de välkomna sina första gäster till Öjersjö Thai & Sushi. Då ringlade sig kön ut mot torget och intresset var enormt. Att få äta vällagad thaimat och läcker sushi stod högt i kurs,

det var tydligt. Men bara ett år sena­ re blev allt annorlunda. Pandemin har drabbat många olika verksamheter och Öjersjö Thai & Sushi är en av dem.   – Vi håller näsan över vattenytan men visst är det tufft, suckar Bruce. Bruce och Manuphan bor vid Östra sjukhuset och har elvaåriga sonen Sean tillsammans. Sean gillar gymnastik och tränar med Öjersjö GF. Så småningom hoppas familjen Milani kunna flytta till just Öjersjö och har därför ställt sig i bostads­ kö. De är framförallt intresserade av Gökegård, ett småskaligt och naturnära bostadsområde med planerad byggstart till hösten.


– Det hade varit så bra om Sean kunde börja i en skola i Öjersjö redan nu, nära vårt jobb och klubben han tränar för, säger Manuphan. För dagen hjälper även Manuphans son Wachirawit till i restaurangen. Han fyller snart 18 år och går vanligtvis på tekniskt gymnasium i Göteborg.   – Han vill gärna lära sig att laga thai­ ländsk och japansk mat och då är det jag som får instruera, skrattar Manuphan. Hon kommer ursprungligen från Thailand och Bruce från Iran. Av politis­ ka skäl flydde han, tillsammans med sin dåvarande persiska fru och deras två barn, till Danmark 1985. Då hade situa­ tionen i hemlandet blivit ohållbar. Efter den iranska revolutionen hade Ayatollah Khomeini tagit över landets ledning och infört en fundamentalistisk republik där intellektuella och oliktänkande förfölj­ des och fängslandes. Under 1980-talet rasade dessutom kriget mot Irak och Bruce med familj tvingades fly. Idag bor hans båda barn kvar i Danmark och är nu i 30-årsåldern med karriärer inom diplo­ mati och mänskliga rättigheter. Bruce har också fem barnbarn som skänker honom stor glädje. De träffas varje sommar och

Liseberg är det stora favoritnöjet. Med tiden flyttade Bruce till Sverige och 1996 slog han ned sina bopålar i Göteborg. Där öppnade han en liten snabbmatsrestaurang med fyllda ba­guetter som specialitet, vilket visade sig vara ett populärt och framgångsrikt koncept. Under en resa till Thailand träffade han Manuphan som då arbetade för Toyota i Bangkok. Tillsammans med sin son Wachirawit bodde hon med sina föräldrar i en villa i norra Thailand och under en treårsperiod kom Bruce på regelbundna besök. Till slut beslutade sig Manuphan för att flytta till Bruce i Sverige och sedan 2008 har de bott tillsammans. Manuphan, som redan bemästrade det thailändska köket, lärde sig snabbt även japansk matkonst i form av sushi. Hon har arbetat på flera olika restauranger i Göteborgsområdet men att få driva eget slår det mesta. Thailand återser hon varje år; familjen Milani inleder alltid semestermånaden med bad vid de vita stränderna på någon av de thailändska öarna för att sedan tillbringa resterande tid med morföräld­ rarna i den norra delen av landet.

I närmare tjugo år har Bruce kört glassbil för Triumf Glass. Så fort våren står för dörren startar han det turkosblå glass-ekipaget och beger sig ut på väg­ arna i Göteborg och Partille med omnejd.   – Man träffar så underbara människor och de verkar verkligen uppskatta det här sättet att köpa glass, säger Bruce och borstar bort snön på glassbilen. Text Louise Lagerkvist Olemyr Foto Helena Sellgren

Vi avsmakar en kryddig, mustig och välbalanserad Tom Yum – en klassisk thaisoppa.

9


Vad händer i Partille i vår? Poängpromenad, en natur- och kulturtur Mån 15 – 29 mars En perfekt aktivitet för hela familjen där du har chans att vinna fina priser. Poängpromenaden tar dig till flera av Partilles härliga smultronställen, samtidigt som du får svara på kluriga frågor. Frågorna finns digitalt på partille.se. Det går även att hämta frågorna i pappersform hos Partille bibliotek och kundcenter i kommunhuset. Svaren skickas in digitalt eller lämnas till biblioteket alternativt kundcenter i kommunhuset senast 29 mars.

Språkcafé Ons 17 mars – 9 juni kl 14 – 15.30 Träna på att prata svenska och lär känna nya människor på Språkcaféet. Med anledning av rådande pandemi sker träffarna digitalt i samarbete med Kompis Sverige. Sitt hemma och koppla upp dig via Zoom på din dator eller mobiltelefon. Då får du vara med i en liten grupp online och prata med svensktalande och även personer som också vill lära sig svenska. Anmäl dig i förväg om du vill medverka. Välkommen! Arr: Partille bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Online-quiz Tors 18 mars och 1 april Vässa geniknölarna och din penna. Under två torsdagar i mars och april blir det ett lagom svårt quiz med Olof från Hälsodisken. Frågesporten hålls på Senior i Partilles Facebook-sida. Arr: Studieförbundet vuxenskolan, Seniorträffen och Hälsodisken.

Luften är fri, SAIK:s poängpromenad Sön 21 mars – 25 april kl 10 – 12 Poängpromenader för både vuxna och barn i Kåsjöns vackra omgivningar. Enklare servering i SAIKs klubbstuga, Åstebo. Swisha på plats: 30 kronor för vuxna, 10 kronor för barn. Arr: Sävedalens AIK.

I dessa pandemitider är aktiviteterna i kalendariet få men glöm inte att det finns flera populära besöksmål runt om i Partille, såsom: Jonsereds brukssamhälle är en av Sveriges bäst bevarade industrimiljöer från 1800-talets andra hälft. Samhället präglas fortfarande av den industriella storhetstid som satte Jonsered på världskartan. Här finns bland annat museet ”Ett hem i Jonsered” där du som besökare kliver in i en arbetarbostad så som den kan ha sett ut på 1800-talet. I fabriksområdet kan du också äta en bit mat och provsmaka öl på Poppels bryggeri eller njuta av nyrostat kaffe på närliggande kafé. Jonsereds Trädgårdar anses av många vara Sveriges mest inspirerande park. Den kan du besöka alla dagar i veckan och det är helt gratis att strosa runt mellan de fyra trädgårdskvarteren. Jonsereds Trädgårdar invigdes 2014 och är en fri tolkning av den 1800-talsträdgård som tidigare låg på platsen. Slå dig gärna ned på Jonsereds Trädgårdskafé och njut av utsikten över trädgårdarna från kaféets terrass. Här kan du köpa goda och välsmakande bakverk, smörgåsar, pajer och soppor. I gamla Lexby kan man se en oskiftad by med gårdshus, smedja, fårhagar och fägata i ett välbevarat kulturland­ skap. Här går kulturstigen där man kan lära mer om byg­ dens natur och historia. Odlarföreningen använder växthus och mark för ekologisk odling och Olles hus ståtar som ett smycke mitt i byn. Se gärna Västarvets filmklipp med hästoch fårbonden Leif Gustavsson som driver Lexby gård i Partille och som satsat på att öppna upp gamla fägator.


En serviceteknikers vardag Sedan två år tillbaka är Therese Blidkvist servicetekniker på Partillebo. Hon trivs med sitt yrkesval och jobb – självständigt, varierande och utmanande på ett positivt sätt. Att få vara ute varje dag, i ur och skur, och samtidigt få lära sig något nytt passar Therese som hand i handske. Du är lite av en mångsysslare, eller hur?   – Ja, så är det nog. Jag är utbildad snickare och har arbetat som sådan under fem år. När jag kom till Partillebo fick jag gå några kompletterande kurser inom motorredskap, elektro­ nik och vitvaror. Jag ska ju bland annat kunna laga rinnande wc-stolar, droppande kranar, krånglande kylskåp och spisar. Och jag har dessutom en radda arbetsuppgifter utomhus. Hur får du uppdragen?   – Nästan enbart via telefon och e-post. Mobilen är verkli­ gen ett viktigt arbetsredskap för oss servicetekniker. Genom den tar vi emot alla frågor, felanmälningar och arbetsordrar. Förutom inkommande samtal får vi även en stor mängd sms och mail. Att vi ibland står med näsan i mobilen kanske kan misstolkas, men vi gör faktiskt bara vårt jobb. Snart är våren här, hur ser era dagar ut då?   – Då tar vi upp all flis, blåser gräsmattorna rena, plante­ rar och beskär. Vi anpassar oss alltid efter väder och vind, så uppgifterna varierar.

En del hyresgäster störs av skränande måsar, vad kan man göra åt det?   – Vi gör så gott vi kan för att bemöta de här problemen och försöker sätta upp fågelskrämmor varhelst det behövs. Oftast i form av drakar och rovfåglar på långa stänger som monteras på taken. Mellan 1 april och 31 juli har måsarna häcknings­period, och då betraktas måsen som fridlyst. De fågelskrämmor som installerats innan 1 april får vara kvar och vi arbetar därför så förebyggande som möjligt. Vi ber också våra hyresgäster att inte mata småfåglar i våra områden, matrester drar till sig ovälkomna gäster som möss och råttor. Är det något speciellt du vill tipsa våra hyresgäster om?   – Även om vi alla måste förhålla oss till den rådande pan­ demin uppmanar jag verkligen hyresgästerna att skicka in felanmäl­ningar, om det är något som inte fungerar som det ska. Av­vakta inte. Det kanske inte känns akut, men det får ju vi servicetekniker avgöra. Om man har frågor i största allmänhet, råder jag alla att titta i Trivselhandboken. Där står det mesta om vad som gäller för Partillebos hyresgäster.


Vad tycker du... På Tidningen

...om tidningen? bos kunder

för Partille

Nr 3/2020

Vi vill ge dig en snygg tidning med användbart och underhållande innehåll. Hur tycker du att vi lyckas? Berätta vad du gillar och inte gillar! Kanske är det något du saknar?

…om Partillebo? ren Sofia Källg saknar sin publik sid. 6–7

n m historie Lucia geno

Vårt mål är att vara ett ledande bostadsföretag, där både barn och vuxna kan trivas och må bra utifrån sina behov. Vi vill gärna veta mer om vad du tycker om oss. Berätta om dina erfarenheter och dina önskemål, så hjälper du oss att bli bättre. Skriv gärna ner några rader och mejla dina synpunkter till patapeten@partillebo.se

sid. 3

h Vera Staffan oc sikten njuter av ut sid. 8–9

Tack på förhand!

t ljus Energisnål kret i vintermör sid. 14

vik här!

Frankeras ej Partillebo betalar portot

Partillebo AB Svarspost 410466800 433 01 Partille


Korsord

Skriv namn, adress samt lägenhetsnummer och skicka din lösning med bifogad frankerad svarspost eller maila till patapeten@partillebo.se . Namn

Lös korsordet och vinn trisslotter!

Adress

Skicka lösningen till Partillebo eller maila till patapeten@partillebo.se, senast 14 april 2021. Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer med två trisslotter vardera.

Lägenhet nr

Lösning: 1

2

3

4

5

6

FYLLS FORS- SPÖKAR MED ADE I GLASLEK VATTEN? LÄNGRE ERA 1

FISKFETT BLÅSIG ÖVERVÅNING? FINNAR BYGGDE NOAK

STORA BETES- FÖRE- KAN BLI BAR- KAN BLI BLIVIT ÖPPNA MARK- GICK EU FULL- FOTA- TUSEN UNDERTECKNAD MAN KÄRL ERNA ÅR HÅLLEN

SES INSEKTS- KOMMER FORSKAREN PÅ SLÖFOCK BIBLIOTEKET

TEAM JOBBA 50%

BLÅST FÅGEL 3

TEFAT UTAN KOPP KAN FILMER NUMER SMILA METER

ÖKEN I AFRIKA YTTRE

LITER CHATTSKRATT LUFTVÄRN

TITTA NATRIUM

OSIS

KAN EN WOLL- GE OSS TER MJÖLK

TORR HY

STEKT RIVEN POTATIS FIRAS 16 DEC. DOFTER

TEATERLEDNING HALVÖ

EMILS SYRRA ALFA RÄKNAR MED BRÅK BUSKTRÄD

VITT OM VINTERN SLUM SVÅR FEBER I AFRIKA ORIGINELLT &

5

30 GICK I VÅGOR

KOMPONENT

POSTLAPPAR VÄDRA

KORSORD till På tapeten nr 1/21

HELA HÖGEN

KAN REGN

GÖR NY- 4 FIKEN REPTIL STJÄL OMODERN

SPÖDAM I SAGA

WEISE DEN ÄLDRE

RUSAR IVRIG

GER OSS NYHETER BOXARVIKT ÅSNA

BRASSESTAD

EXTRA SMALL ITU

KVINNONAMN VÄTE

2

LITTERÄRA UPPSATSER SYSKON KAN STEKEN TOPPAR GRAM & EKAN TUPP

VULKAN GAMLA TJUGAN

HÄST & SULKY RIKTN.

TRÄL EN AV 2 I EDEN

SEXOLOGEN WALLER DATORTRÄFF LÖVTUNN BACKE FRUKTTRÄD DONERADE

6

GE LÖFTE OM

EN AV TVÅ


Bin är ingen bisyssla Innan jul landade två lite anonyma lådor på taket utanför konferensrummen på Partillebos huvudkontor. Lådorna har nu fått vacker dekor och under våren ska två bisamhällen flytta in – då kan vi välkomna 80 000 nya medarbetare till kontoret! Att främja biologisk mångfald ingår i Partillebos håll­ barhetsarbete. Nu har vi tagit ytterligare ett steg genom att teckna avtal med Stadskupan Sverige AB och vi är numera ett av deras Vänföretag. Så fort vädret tillåter flyttar de två bisamhällena in i höljena och hjälper oss att bidra till en mer hållbar närmiljö.

Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige men det

Från gryning till skymning arbetar bina oavbrutet med

Enligt Stadskupan är honung producerad i stadsmiljö en

att pollinera växter och vi kan verkligen tacka bina för maten. Ungefär en tredjedel av det vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår över­ levnad. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken.

ren och delikat produkt. Den innehåller varken spår av föroreningar eller pesticider och man kan faktiskt känna skillnad på honungen från olika stadsdelar. Vi väntar med spänning på den första burken Partillebo-honung!

är honungsbina vi främst känner till. De lever i bikupor där över 50 000 bin kan bo tillsammans. Ett honungsbi kan flyga flera kilometer i jakt på blommor. För varje kilo honung som produceras besöker bina hundratusentals blommor.

Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 07 70. Ansvarig utgivare: Katarina Elfverson, VD Partillebo AB | Produktion: Billes. Skribent: Louise Lagerkvist Olemyr, Rut och jag | Fotograf: Helena Sellgren.