Context 2018-02

Page 1

CONTEXT / #2 / 2018

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

STORSLAM FÖR TELEMATICS PÅ ALLA MARKNADER GENVÄG TILL BÄTTRE LÖPSTEG

GLÄDJE OCH TEKNIK I SCHWEIZ

GRUNDEN FÖR SMARTARE BUSSLADDNING

CONSAT VÄXER MED TRÄINDUSTRIN RIPASSO ENERGY NÄRA STORORDER MED GRUVJÄTTE


LEDARE

TILLSAMMANS är vårt största bolag har bra fart i affärerna

efter våra tjänster och Consat SES har därför

och vi har dessutom ett stort inflöde av

beslutat att växa också på denna marknad.

spännande förfrågningar vilket borgar för en

Ihop med Industriteknik på Engineering

bra inledning på 2019.

har man också genomfört radikala energi-

Stockholmskontoret med Håkan Kroksmyr i spetsen går från klarhet till klarhet med

besparingar inom produktion vilket ser ut att kunna bli en ny och spännande gren.

rekord i antal fastprisprojekt. Elektronik &

Effektiv energieffektivisering är tveklöst en

System byter namn till Connected som bättre

framtidsbransch och Ian Hostetter med sitt

beskriver avdelningens verksamhet och även

team har visat att vi på Consat skall fortsätta

här har man ökat både i inhouseprojekt och

att visa vägen mot en grönare framtid.

med nya kunder. Industriteknik har som alltid

Consat Data är inte sämre, 2018 blir ett

full fart. Man har fått flera nya kunder och

rekordår på många sätt med tillväxt både inom

dessutom har man också ökat med uppdrag

IT-support och inom vårt senaste område

2018

inom intressanta nischer mot fordon.

telefoni. Branschen är under förändring i och

går till historien

Consat Telematics som är vårt produkt-

med att allt mer driftas via olika nätlösningar,

som ett av de mest

bolag och vårt mest internationella bolag ökar

och samtidigt är all verksamhet än mer

intensiva åren i

med affärer i Australien, i Norge och inte

beroende av effektiv support. IT och telefoni

Consats historia. Alla våra bolag har utvecklats

minst i Kanada som ser mycket intressant ut

måste bara fungera och vad kan då vara

positivt och vi går mot en rekordomsättning,

inför det kommande året. I Australien har vi

bättre än att ta hjälp av Consat Data.

vi har aldrig varit större. Tillsammans har vi

vunnit en oerhört prestigefull affär för Sydney

1999 kom Jan-Bertil och Tommy Bergh

kämpat i med och motgång och övervunnit

med omnejd, i Norge tar vi klivet in i Oslo

från Cross Design på idén om att bilda ett

hinder efter hinder. Oavsett Consatbolag

och i Kanada ökar vi både på landsbygden

nätverksbolag för att bättre svara upp mot

så möts man av den inbyggda viljan att

och i Montreal. Dessutom fördjupar vi vårt

fordonsindustrins krav. Netgroup Engineering

utvecklas och att leverera genuin nytta. Bra

partnerskap med Nova buss i Kanada.

AB firar nu 20 år och har blivit en oerhört

utförda uppdrag och leveranser innebär nya

Vi skall inte heller glömma vår hemma-

lyckad verksamhet som på ett unikt sätt

förfrågningar och nya kunder samt inte minst

marknad Sverige och vår storkund Västtrafik

kombinerar både spets och volym. Vi är

att vi får möjligheten att växa med fler nya

som i slutet av året valde att investera i 1500

idag en av de absolut största aktörerna

medarbetare. I slutet av året blev vi utsedda

fordonsdatorer för att modernisera sin flotta!

inom svensk fordonsindustri på väg mot en

till ett av Sveriges 100 mest intressanta

Consat Telematics har stora möjligheter

rekordomsättning på 700 MSEK. Precis som

karriärsföretag för sjunde året i rad och vi

till tillväxt och i höstas åkte gänget till Vann

inom Consat är mottot att man kommer längre

har i en annan tävling, tillsammans med en

Spa på konferens för att gå igenom sina

och snabbare genom att arbeta tillsammans.

handfull bolag, blivit nominerade i klassen

framtida strategier som ni kan läsa mer om i

årets employer branding bolag där vinnaren

en separat artikel.

utses i mars 2019. Jag är oerhört stolt över att få representera lagbygget Consat! Det gäller dock att aldrig slå sig till ro utan vi måste fortsätta att sikta framåt.

Consat SES, som arbetar med energieffektivisering av fastigheter, går från klarhet till klarhet. Consat SES har inte genomfört ett projekt med lägre energibesparing än 50

Tack alla för ett utmärkt arbete och som jag ofta brukar påminna om, glöm inte att hålla ögonen öppna för att tipsa om fler engagerade medarbetare till vårt Consatlagbygge, det finns plats för fler!

I höstas åkte Consat Engineering på

%. Resultaten talar för sig själva och framför

Martin Wahlgren

konferens till Schweiz för att lansera bolagets

allt ger det ringar på vattnet både inom våra

Koncern VD, Consat AB

nya treårsplan. Ni kan läsa mer om resan

existerande kunder men också bland nya.

längre fram i detta nummer. Engineering som

Flera kunder i Stockholmsområdet skriker

2 CONTEXT / #2 / 2018


NETGROUP

NETGROUP

FIRAR

20ÅR!

Vårt fordonsnätverksbolag Netgroup Engineering AB firar 20 år under 2019. Tillsammans har vi gjort en fantastisk resa som visar på styrkan i att samverka! 1999 tog Consats Jan-Bertil och Tommy Bergh från Cross Design initiativet till Netgroup. Genom att bilda ett nätverksbolag där varje medlemsbolag kan utveckla sin egen nischkompetens och där man tillsammans uppnår en volym som gör att man får ramavtal visade sig omgående tilltala inköp på

Volvo Cars. Netgroup blev utvalt som leverantör innan bolaget ens var bildat! Ganska omgående blev Netgroup en av de största leverantörerna och idag är Netgroup den största ingenjörstjänsteleverantören till Volvo Cars, en av de största till AB Volvo, Cevt, Zenuity, preferred leverantör till Scania osv. Netgroup är 100% fordon så mot övriga kunder agerar alla bolag såklart på egen hand. Inom Netgroup är allt transparent för alla medlemsbolag, alla har tillgång till alla förfrågningar och alla ser vad alla offererar. En viktig aspekt med Netgroup är att huvudsyftet är att alla medlemsbolag skall kunna utvecklas och att

pengar skall tjänas i respektive bolag och inte mer än nödvändigt i moderbolaget vilket är ett radikalt annorlunda mindset än hos traditionella konsultmäklare. I dagsläget är vi 14 bolag i teamet varav 6 är delägare. Senast ut som delägare är Essiq som började sin resa som partner när dom var 10 anställda, och tack vare sin egen drivkraft och Netgroups tillgång till marknaden har dom nu växt till ett bolag med mer än 250 medarbetare. Tillsammans når man längre snabbare!

TEXT MARTIN WAHLGREN

För flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

www.consat.se

info@consat.se

+46 31 340 00 00

Ansvarig utgivare: Martin Wahlgren Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Wendt Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Tryck: Billes Tryckeri

CONTEXT / #2 / 2018 3


CONNECTED – EXJOBB

GENVÄG TILL BÄTTRE LÖPSTEG TEXT MATTIAS JOHNSSON

FOTO MATTIAS JOHNSSON & LINNÉA SJÖBERG

Therese Dambergs och Linnéa Sjöbergs exjobb på Consat har gått ut på att försöka analysera löpteknik med hjälp av små gyro/ accelerometermoduler på skorna. En lösning som skulle kunna bli en het produkt för många idrottare.

D

et finns många metoder för att analysera och optimera löpteknik på marknaden, men de är oftast avancerade, komplicerade att använda och dyra. Dessutom handlar det oftast om att göra mätningar via filmning av löparen i labbmiljö med experter som analyserar i efterhand eller med hjälp av specialskor med töjningsgivare i sulan kopplat till loggutrustning. -Detta examensarbete är det första i en serie exjobbsprojekt som siktar på att ta fram en smart och lättburen utrustning som istället ger en förstärkt återkoppling i realtid så att löparen under normal träning kan korrigera sitt löpsteg till perfektion - även då man börjar bli trött, berättar Consats VD Martin Wahlgren. Therese Damberg och Linnéa Sjöberg som läser mastersprogrammet i systemteknik, reglerteknik och mekatronik på Chalmers, tog på sig uppdraget att försöka analysera och klassificera löpteknik med små, enkla IMU-enheter (gyro/accelerometermoduler) på fötterna. Lösningen har – åtminstone i teorin - potential att direkt ge lättför-

4 CONTEXT / #2 / 2018

ståelig information om hur effektivt användaren just nu springer. Det är en idé som skulle kunna bli till en både enkel och användarvänlig produkt, även om just detta första exjobb förstås höll sig på experimentnivå. EXPERIMENT ETT STEG I TAGET Hårdvaran Therese och Linnéa använt för projektets tester är en enkel mikrokontroller - i princip en liten dator. Till denna kopplades två kabelanslutna IMU-enheter som sattes fast med band på utsidan av varje fot. Mikrokontrollern kopplades i sin tur med usb-kabel till en dator för de inledande testerna. En liten midjeväska rymde mikrokontrollerkortet och kablarna fästes med band eller tejp längs löparens ben. Om någon i framtiden skulle göra det hela till en skarp produkt skulle IMU-enheterna säkert vara trådlöst kopplade till löparens telefon eller smarta klocka, där mjukvaran för steganalysen skulle rulla. Visionen är att användaren då skulle få realtidsinformation hur hen springer - till exempel med ljud i sina hörlurar, för att kunna justera sitt steg för maximal effektivitet och minimalt fysiskt slitage.

DATABEHANDLING För att få ut ett lättolkat resultat behöver signalerna från sensorerna filtreras och nyckeldata eller ”features” som till exempel steglängd och stegfrekvens tas ut. Därefter måste resultatet klassificeras för att bli lätt att tolka under löpningen. Therese och Linnéa berättar att det centrala i exjobbet varit att testa metoderna för att analysera signalerna och få ut användbara ”features” från givarna – utöver att få hårdvaran att fungera bra, vilket tyvärr inte alltid varit självklart. Att med hög säkerhet därefter kunna klassificera löpteknik som mer eller mindre bra eller dålig utifrån dessa signaler lär få en mer central plats i efterföljande exjobb på samma tema. -Vårt exjobb är ju ganska mycket grundforskning och handlar framför allt om signalbehandlingen för att tolka all data från sensorerna på ett effektivt sätt, och ”machine learning”-biten för att se lite hur man generellt kan klassificera resultatet och på det sättet få fram lättförståelig realtidsinformation om löptekniken, förklarar Linnéa. -En viktig del i projektet var ju förstås att helt enkelt se om vi kunde få ut vettig mätdata med bara två IMU-enheter på


Therese och Linnéa på kajen Lindholmen

fötterna, jämfört med vad andra aktörer inom löpstegsanalys får ut med IRkameror och positionsmarkörer på kroppen etc., berättar Therese. PÅBYGGD GRUNDHYPOTES Från början var det tänkt att de helt enkelt skulle läsa av accelerometerns riktning vid ”nedslaget” för att se hur löparens fot satts ned, och den vägen direkt komma fram till om steget var onödigt ineffektivt. -Det var grundhypotesen i projektet när vi kom in, men efter att ha pratat med löpcoacher har vi valt att inkludera lite fler faktorer som steglängd och stegfrekvens, berättar Therese. Linnéa och Therese fick stor hjälp av det väletablerade företaget Qualisys, som gör avancerade löpstegsanalyser, för att testa sina inledande hypoteser och lösningar. Qualisys filmar löpare med IR-kamera och använder positionsmarkörer på löparens kropp för att kunna

analysera alla rörelser i detalj. Therese och Linnéa kunde alltså i ett relativt tidigt skede i projektet testa och jämföra data från sitt system med Qualisys kamerabaserade verktyg, för att testa sådant som algoritmer för steglängd- och stegfrekvensberäkning. Flera olika löpare (bland annat Therese och Linnéa) fick då springa på Qualisys löpband och båda systemen användes parallellt för att samla in data. -Vi hade först kommit på en metod där vi använde både fotens acceleration och hur snabbt vinkeln ändrades (vinkelhastigheten) för att detektera när foten sattes ned och lyftes, berättar Therese. -När vi så jämförde Qualisys mätdata med resultaten av vår mätmetod märkte vi att vi behövde tänka om lite för att göra vår metod mer generell, säger hon. -När vi istället helt enkelt bara utgick ifrån sensorernas acceleration i x-led gick det mycket bättre, då fick vi ett pålitligt

sätt att detektera när foten sattes i och när den lyftes. På det sättet kunde vi ta fram den information vi hade kommit fram till att vi behövde för den efterföljande klassificeringen – fotens kontakttid [i marken], ”flygtiden” och stegfrekvensen, berättar Therese. MASKININLÄRNING Sedan var det dags att samla in data från olika löpare, för att lära machine learning-systemet att skilja på bra och mindre bra löpteknik. Linnéa och Therese tog här hjälp av företaget Aktivitus. Ett antal olika löpare fick springa på ett löpband med sensorerna på fötterna. Tove Larsson, en av Aktivitus löpcoacher, klassificerade löparnas teknik i tre nivåer. Löparna fick springa i fyra olika hastigheter för varje test. Löpcoachen förklarade för Therese och Linnéa hur hon gjorde sin bedömning – det handlade om balansen mellan tå CONTEXT / #2 / 2018 5


”Vårt projekt har ju handlat mer om att rent praktiskt/tekniskt kunna ta ut features snarare än att säga vad som är bra och dålig löpteknik, berättar Linnéa.” och häl i nedslag och steg, hållningen (som skulle vara svagt framåtlutad), löparens armrörelser osv. - allt resulterande i en generell bedömning av löptekniken. Både ur effektivitetssynvinkel och när det gäller förslitningsskador. Frågan var om signalerna från sensorerna räckte för att låta systemet göra motsvarande bedömning, när det väl tränats med insamlade data? Information om löparna – tillsammans med deras mätdata och coachens bedömning matades in i machine learning-algorit-

Tester på Qualisys

6 CONTEXT / #2 / 2018

men för att lära den ”känna igen” och klassificera data. -Vi hade totalt data från 18 löpare att utgå ifrån, berättar Linnéa – hälften använde vi för att träna algoritmen med och den andra testade vi sedan med. Systemet matades då med data från löpare det inte ”lärt sig” och fick klassificera de okända löparna. -Resultatet var 67% korrekt klassificering, vilket våra handledare på Chalmers menar är bra med tanke på det relativt begränsade antalet testlöpare, säger Linnéa. Ett riktigt forskningsprojekt eller en skarp produkt hade visserligen krävt betydligt fler löpare för säkrare klassificering, men här är det ju själva algoritmerna och lösningen med ”machine learning”-klassificering som är jobbet, inte den statistiska säkerheten i praktiken, förklarar Therese och Linnéa. -Vårt projekt har ju handlat mer om att rent praktiskt/tekniskt kunna ta ut features snarare än att säga vad som är bra och dålig löpteknik, berättar Linnéa.

BAKGRUND Medicinteknik och biomekanik är något som lockar både Linnéa och Therese. Linnéa läste maskinteknik som kandidat innan det nuvarande mastersprogrammet, där hon och Therese träffades. Therese läste kemiteknik med fysik som kandidatexamen. När de funderade över examensarbete kom de snart fram till att de ville göra ett exjobb inom medicinsk teknik, och gärna sportrelaterat. Linnéa har åkt mycket skidor och Therese har spelat basket. -Från början ville vi skapa ett eget projekt för examensjobbet men det visade sig vara svårt att få igenom det förundersökningen skulle bli för lång, så vi fick hitta ett befintligt exjobbsprojekt istället, berättar Therese. -Genom Charm hittade vi Consat som erbjöd ett antal exjobbsprojekt. Det här löparprojektet var det vi fastnade för, säger Therese. -Det kändes väldigt passande för vi hade pratat om att vi ville jobba med teknik, som humana robotarmar och


Tester på Aktivitus

liknande saker, och då är det ju väldigt bra att börja med just rörelseanalys - det är ju en viktig del när det gäller att koppla ihop robotteknik och människor, berättar Linnéa. Att inte skapa ett eget projekt från grunden har dessutom haft sina fördelar, berättar tjejerna. -En viktig lärdom för oss är ju det här att dels komma in i ett projekt som någon annan har startat - här fanns ju en grundhypotes och vissa ramar - och dels kunna lämna ifrån sig projektet så att någon annan kan ta över och kanske göra en produkt av det hela, berättar Linnéa. Tjejerna har suttit på Consats Lindholmskontor under hela exjobbet. -Vi trivs jättebra! Det är full fart här så man får även se folk som sitter ute på uppdrag och man sitter nära cheferna så man får bra kontakt, säger Linnéa. -Ja, vi känner oss väldigt välkomna vi har även fått vara med på företagsevent och så - och det har varit jättekul! Säger Therese.

Consats Jonas Williamsson som håller i In-houseprojekt inom Elektronik & System har guidat tjejerna under exjobbet. -Vi har ju haft en del projekt med gyron och accelerometrar genom åren på Consat och det här exjobbet bygger även ut vår kompetens, berättar han. -En viktig del när man gör exjobb hos oss är att man sitter på plats på något av våra kontor, så vi lär känna personerna och dom får känna hur det är att arbeta på Consat. Ett av målen med exjobb är ju att hitta bra personal. Att göra exjobb här ska funka som ett vanligt projekt på jobbet... sedan vill vi ju även att ni ska bli godkända förstås, säger Jonas till Linnéa och Therese och skrattar. PS. Linnea började på Consat i januari 2019. -Therese flyttade från Göteborg under hösten men vi hoppas att hon kommer tillbaka och jobbar hos oss, säger Jonas Williamsson.

FAKTA: QUALISYS QUALISYS utvecklar och säljer system för tredimensionell rörelseanalys med användning inom generell biomekanisk forskning, medicinteknik, sportbiomekanik, virtual reality, animering och vissa specialiserade industriella applikationer. Qualisys är certifierade enligt ISO 9001:2015, de kliniska produkterna följer Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC och har FDA clearance (K171547). Huvudkontoret ligger i Göteborg men har även kontor i Chicago och Shanghai. Försäljning sker både direkt mot kund och genom distributörer över hela världen. Se mer på www.qualisys.com eller våra sociala medier, www. mynewsdesk.com/qualisys

CONTEXT / #2 / 2018 7


RAKA PUCKAR FÖR FILIP I KANADA


CONSAT TELEMATICS TEXT MATTIAS JOHNSSON FOTO ANDREW POETA [ SUDBURY TRANSIT]

I takt med att Consat Telematics expanderar runt om i världen ökar möjligheterna att göra en internationell Consatkarriär. Filip Stekovic började som testingenjör på Telematics Partillekontor men jobbar nu som projektledare på kontoret i Sudbury, Ontario. Att han gillar hockey kan förstås ha något med flytten att göra…

A

tt kunna flytta utomlands och ta jobbet med sig är mångas dröm. För Filip Stekovic, som började 2013 som testingenjör på Consat Telematics, väcktes rese- och äventyrslusten till liv av den första kundresan i jobbet. -Jag såg redan tidigt på Consat att det fanns resmöjligheter inom jobbet och att jag kanske till och med kunde få prova på att bosätta mig i en annan miljö utanför Sverige, berättar Filip. -Min första kundresa, till Östersund 2015, gav mersmak – jag gillar att resa och träffa kunder, så jag frågade Jenny Fredér, som sitter med i Telematics ledningsgrupp, om det fanns möjlighet att jobba på Kanadakontoret, berättar Filip. -Att det just råkade bli Kanada med dess hockeykultur är bara ett roligt sammanträffande, berättar Filip, som fram till flytten spelat hockey i J20 Super Elit-serien och därefter i division 2 och 3 i Sverige. Filip fick vänta ett par år medan idén fick jäsa till sig i ledningsgruppen. Allt eftersom företaget expanderade i Kanada och behövde ny personal som kunde systemet utan och innan, blev det tydligt att en Kanadaflytt skulle bli möjlig. -Vi kom överens i november 2017

och jag flyttade i januari förra året, berättar Filip. -Det gick lätt, Consat gjorde processen väldigt smidig och jag fick mycket hjälp. Roger Sauve, som är chef för Consat Kanada, hjälpte till med att hitta lägenhet och göra mig stadgad, säger Filip. -Rakt över gatan finns en utomhusrink – jag har lirat en del hockey med kidsen och ordnat turneringar, berättar han. NYA OCH GAMLA VÄNNER  Filip hittade snabbt nya kompisar att spela med i hockeyns förlovade land. -Jag försöker hålla kontakten med isen även under sommaren. Vi är ett gäng hockeymotionärer i blandade åldrar som håller igång med ett ispass i veckan på universitetets ”Country Side Arena”. Det är jag glad för. I och med flytten kunde jag inte spela en full hockeysäsong förra vintern så jag hade fortfarande suget uppe för lite ishockey under sommaren, säger Filip och skrattar. -Jag åkte iväg med ett ihop-plockat lag i våras och vi kammade hem en turnering i North Bay, för att sedan förlora nästa turnering i samma stad. De höll de två årliga sommarhockeyturneringarna i rad, två helger i april, berättar Filip. -Förutom hockey så försöker jag hålla mig igång med olika aktiveter. Det finns bra med golfbanor runtomkring och utomhustennisbanor under sommaren. Det blir en del svängar till Toronto för baseball, andra sevärdheter och aktiviteter, säger Filip. Det är förstås inte helt lätt att hålla kontakten med familj och vänner hemma i Sverige med en tidsskillnad på sex timmar. -Att försöka boka Skypemöten med familjen och så funkar inte i längden för mig, det har fått bli spontana telefon-

samtal och sms med familj och vänner, berättar Filip. MÅNGA RESOR, LÅNGA AVSTÅND Consat Kanada består idag av sex anställda uppdelade på två små kontor i Montreal och Sudbury. Filip och Roger sitter i Sudbury tillsammans med Daniel Sauve. Daniel anställdes i höstas och har hand om hårdvara och installationer. I Montreal sitter Robert Jancev (som för flera år sedan gjorde samma resa som Filip) och Florian Chabin. Wes Woods, som är ny i teamet men gammal i branschen, bor i Quebec City och arbetar för oss som konsult. De flesta i teamet reser runt till olika kunder en stor del av tiden, och eftersom det är i Kanada handlar det om rejäla avstånd. -Jag tror att man måste gilla det. Man måste nog gilla att ha mycket ”i pipen” som man säger. Hellre för mycket än för lite. Det blir mycket resor och uppföljningar och möten men det är i princip bara roligt. Oftast är det ju nya ställen och människor man får lära känna, säger Filip. -Och landet är så gigantiskt! Jag kör 7 timmar i Ontario och har inte kommit ens halvvägs i provinsen, berättar Filip och skrattar. Roger trycker hårt på att de måste ha mycket kundkontakt, ta hand om kunderna och bli ett tajt team, trots avstånden och att de inte kan ses varje dag. -Vi har återkommande online-möten i teamet, och vid konferenser brukar vi ses. Vi hörs av dagligen men ses annars i samband med event, berättar Filip.   När man pratar med Filip idag är det tydligt att han trivs, både med Kanada och med jobbet. -Jag kan verkligen rekommendera detta till alla som har möjlighet, säger Filip. CONTEXT / #2 / 2018 9


KONFERENSRESA – CONSAT ENGINEERING

GLÄDJE OCH TEKNIK I SCHWEIZ TEXT RICKARD LARSSON & JOAKIM BODÉN FOTO ANDREAS EKLÖF

Tidigt en torsdag morgon bar det iväg till Schweiz för konferensresa. Efter några timmar på flyg ankom gruppen till Genève för vidare transport med buss. Bussfärden gick på slingriga serpentinvägar (både med och utan skyddsräcken), genom det vackra landskapet fyllt av höga berg som stack upp genom molnen, djupa dalar och fantastiska vyer.

E

fter någon timme ankom vi till hotellet beläget i den mindre byn Villars-surOllon (ja, den heter så). Väl på plats väntade en eftermiddag och kväll fylld av presentationer och framtidsplaner. Slutligen avslutades dagen med en vällagad middag. Följande dag spenderades utomhus på olika aktiviteter. Vissa vandrade eller cyklade, andra klättrade/vandrade på bergssidor och några testade på Canyoning. Canyoning, badgruppen packades in i en minibuss och slussades iväg ner för berget och sedan upp igen på andra sidan dalen där ett par glada Schweizare väntade. Väl på plats började utflyktens första (största?) utmaning; att ta sig i många lager av våtdräkter och säker-

10 CONTEXT / #2 / 2018

hetsutrustning. Här fick vi se prov på gruppens akrobatiska förmågor. Påpälsade som för en polarexpedition vaggade gruppen iväg med gångstil hämtad direkt ur en västernrulle. Väl samlade vid forsen var det dags att hoppa i vattnet, som att döma av diverse utrop var lite kyligt. Nu så bar det av nedströms med diverse rutschande, hoppande och repellerande nedför olika avsatser, branter och mindre vattenfall. Hela gruppen gick i varierande grad i barndom och varvade glatt att ligga och flyta som en utter med (dom kalla) händerna på magen i solen, med att klättra upp och ta ett extra hopp nedför vattenfall. Utflykten avslutades med lunch på en gammal stenbro i gassande solsken och en ganska unison åsikt att vi gott kunde tagit ett varv till. Vackra vyer i La Forclaz VD.Nästan hela Consat Engineering på plats i Schweiz.

För klättergruppen började dagen med en busstur följd av en halvtimmes promenad uppför ett antal backar tills vi kom fram till en klippvägg. Klättringen skedde på en vajerförsedd led som sträckte sig längs branta stigar och klippväggar, en så kallad Via Ferrata. Längs med leden var olika stegjärn och handtag monterade på den lodräta bergsväggen. Dessa kunde användas för att underlätta klättringen som var ett tiotal meter upp från marken under. Under klättringen var man säkrad med karbinhakar som man flyttade med sig, allteftersom man jobbade sig framåt längs leden. Fredagskvällen avslutades med en kort tågresa till en restaurang, där den 12 CONTEXT / #2 / 2018

Schweiziska nationalrätten fondue serverades. Lördagen startade (efter viss fördröjning) med en bussresa mot okänd destination. Många var de ingenjörer som förundrades över de sinnrika mugghållarna, som minst en av bussarna erbjöd. Vi ankom till det Olympiska Museet i Lausanne där några timmar spenderades på att betrakta historien bakom de Olympiska spelens uppkomst samt all memorabilia som samlats ihop från många av dem. Resan fortsatte sedan till CERN världens största partikelfysiklaboratorium. Här fick hela gruppen en gemensam genomgång av Cerns historia och vilken typ av forskning

som bedrivs vid anläggningen. Efter ett litet quiz på informationen vi fått under genomgången slussades vi enligt

”Hela gruppen gick i varierande grad i barndom och varvade glatt att ligga och flyta som en utter med händerna på magen i solen, med att klättra upp och ta ett extra hopp nedför vattenfall.”


Bilden är tagen av en schweizisk guide… med Mats Bernhardsons kamera.

tidigare gruppindelning iväg till olika delar av anläggningen, då det tydligen inte är helt lätt att ha rundvandring med dryga 120 personer i en enda grupp. Samtliga grupper blev ledsagade runt de olika delarna av guider som formligen öste ur sig den ena otroliga förklaringen efter den andra om allt från hur mycket energi som går åt för varje experiment till hur fort elektronpaketen som skickas runt acceleratorn rör sig eller hur stora kablar som hade behövts ifall man inte hade använt supraledare. Efter totalt tre timmar på Cern och med lätt ömmande hjärnor så bar det åter av med buss, nu tillbaka till hotellet och en väntande middag som lämnade föga att önska.

S

om vid de flesta resor i gott sällskap och med späckat schema så kommer hemresedagen plötsligt och nästan oväntat. Vår hemresedag var dock inte en seg dag av oändlig väntan och transfer utan på vägen mot flygplatsen stannade vi till i regionen Lavaux, belägen precis vid Genèvesjön. Här besöktes olika vingårdar, där vi provade på deras vin och åt en lunch med svårslagen utsikt över sjön. Detta följdes av en guidad vandring genom vingårdarna med många små stopp och pauser då guiderna berättade om vindistriktets historia och dess viner. Efter att med viss svårighet slitit oss från dessa

fagra vyer så bar det till slut av mot flygplatsen och den sista etappen på 2018-års konferensresa.

CONTEXT / #2 / 2018 13INNOVATION & PRODUCT SERVICES

CONSAT VÄXER MED TRÄINDUSTRIN TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO MATTIAS JOHNSSON & STOCK IMAGES

Träindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Nu utökar Consat sin kapacitet mot branschen genom ett nytt visionsystem för analys och optimering av virke.

C

onsat har en lång erfarenhet av visionsystem för industrin, i form av det egenutvecklade CQV-systemet. Därför var det naturligt att nappa när det Göteborgsbaserade teknikbolaget Roséns Vision erbjöd Consat att ta över deras visionsystem riktat mot sågverk. För Consats del öppnar det upp för en helt ny kundgrupp samtidigt som det också stärker det totala erbjudandet inom visionsystem för industrin: – Vi har tidigare arbetat med maskinutrustningen åt kunder inom det här segmentet, men att vi nu har ett system för mätning av kvalitet hos virke är helt nytt för oss. Vi har sedan tidigare vårt CQV-system som är ett uppkopplat mätsystem. Övertagandet blir därför en breddning av det

erbjudandet, säger Andreas Svensson, Product Manager CQV hos Consat. Roséns arbetar med flera olika typer av utrustningar för sågverksindustrin och det var mot bakgrund av det som de tidigare utvecklade sitt visionsystem Roscan. I samband med att bolaget valde att rationalisera sin verksamhet fattades beslutet att lägga ut systemet. Consat blev tidigt en av kandidaterna och visade sig också vara den bästa partnern: – Skälet att valet föll på just Consat är att de har ett lämpligt arbetslag inom gruppen som sysslar med just mätsystem och liknande utrustningar inom andra branscher. Våra bolag har haft sporadiska kontakter genom åren och Consat har gett ett gott intryck. När vi beslutade oss för att förändra vår verksamhet blev Consat därför en stark kandidat, berättar Roséns Visions vd Erik Eveborn.

”Skälet att valet föll på just Consat är att de har ett lämpligt arbetslag inom gruppen som sysslar med just mätsystem och liknande utrustningar inom andra branscher.” CONTEXT / #2 / 2018 15


Consat-Roséns

Jonas Olsson

I samband med övertagandet bytte Consat namn på systemet till OBS, Optimized Board Scanning. ETT SYSTEM FÖR BÅDE KVALITETSSÄKRING OCH OPTIMERING Totalt finns det cirka 140 sågverk i Sverige som sammantaget tillverkar runt 10 000 kubikmeter sågad vara varje år. Samtidigt är branschen konkurrensutsatt och kravet på en automatiserad produktion har därmed ökat. Visionsystemet OBS används för att med hjälp av tvärlagda laserlinjer mäta tjocklek, bredd och längd hos tvärmatat virke i sågverk, och sortera efter eventuella defekter som exempelvis vankant eller formfel. Virket kan därmed sor16 CONTEXT / #2 / 2018

teras efter toleranskrav baserat på hur mycket defekter som tillåts i de förinställda kvaliteterna. Systemet optimerar också hur virket kapas för att det ska ge det bästa ekonomiska utfallet. Förutom att systemet tar in mätdata via laser kan det också ta in mätdata från exempelvis fuktmätare, hållfasthetsmaskiner och operatör. Kapaciteten ligger på upp till 120 brädor i minuten. STOR SPETSKOMPETENS PÅ PLATS Jonas Olsson har varit med och utvecklat systemet. Han har nu valt att gå över till Consats regi där han kommer att fortsätta arbetet med bland annat detta visionsystem i sin roll som utvecklingsingenjör:

– Systemet automatiserar produktionen och ökar lönsamheten. I många sågverk sker fortfarande all sortering manuellt, detta i form av en operatör som i farten ska försöka bedöma plankans slutliga kvalitet och var den ska kapas för att uppnå denna kvalitet. Tittar operatören bort en sekund kan bitar bli felsorterade och hamna i fel fack, berättar Jonas Olsson. Han kommer nu att, förutom arbetet med OBS-systemet, stärka upp arbetet med Consats CQV-visionsystem: – Jag har fått ett väldigt gott intryck av Consat så här långt. Det är ett innovativt företag. Hittills har arbetet med visionsystemet för sågverk varit en väldigt begränsad del av min


Visualisering av ett sågverk innehållande råsortering, justerverk och hyvleri.

BILD ANDREAS EKLÖF

anställning och jag har istället fått många nya arbetsuppgifter vilket är både utmanande och spännande. En skillnad är att CQV-systemet har en generell plattform möjlig att använda mot olika branscher, medan OBS-systemet är specialiserat mot en bransch, berättar Jonas Olsson. Andreas Svensson är nöjd med rekryteringen: – Det är svårt att hitta personal med rätt bakgrund och som har jobbat med utvecklingen av sådana här nischade system. Därför är det en stor vinst för oss att vi fick med oss en av de personer som har varit med och utvecklat systemet och har de kompetenser som vi behöver när vi fortsätter att utveckla våra produkter.

”Visionsystemet OBS används för att med hjälp av tvärlagda laserlinjer mäta tjocklek, bredd och längd hos tvärmatat virke i sågverk, och sortera efter eventuella defekter som exempelvis vankant eller formfel.”

CONTEXT / #2 / 2018 17


CONSAT TELEMATICS

TELEMATICS GÅR PÅ DJUPET I VANN TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON

Telematics periodiskt återkommande konferens som hösten 2018 var förlagd till spahotellet Vann innehöll förstås både bad, god mat, och avkoppling, men även en rekapitulation av de senaste årens bolagsutveckling och ett tillfälle för alla att diskutera strategiarbetet för att nå målen i framtiden.

C

onsat Telematics är ett företag som växt rejält de senaste fem åren, även om man fortfarande är under 50 anställda. Många vunna upphandlingar av informationssystem för kollektivtrafik, på så skilda platser som Nordnorge och Sydney i Australien har gjort Consat till ett namn som allt oftare nämns bland branschens verkliga tungviktare. Och framgången ger förstås mersmak. Med en marknad för informationssystem som knappast lär minska framöver ser det ljust ut för Consats enda renodlade produktbolag. VD Thomas Ottosson berättade under höstens konferens att målet för Telematics är att ha vuxit från dagens

18 CONTEXT / #2 / 2018

40-tal kunder till hundra - inom fem år. Något som förstås kommer kräva en smart och välplanerad expansion av verksamheten. Det blev många intressanta diskussioner om hur arbetet kan effektiviseras och om arbetssätt och rutiner. Mellan konferensgenomgångarna fanns ändå tid för avkopplande bad både inom- och utomhus i olika pooler och i Gullmarns septemberkyliga vatten. Sportaktiviteter, matprovningar och olika lekar lättade upp de affärsmässiga genomgångarna och under middagskvällen var stämningen på topp. Om man ser till historien bör det vara tre år till nästa konferens, då kanske det ambitiösa kundmålet börjar närma sig?

efs h c r e t s a M


sky e h t n i e Ey

CONTEXT / #2 / 2018 19


Alexander Hermansson (t.v.) och Christoffer Palmqvist.

Grunden för smartare bussladdning TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON

Alexander Hermanssons och Christoffer Palmqvists exjobb på Consat har handlat om laddning av elbussar i trafik. Med telematik och logik kan de bussar som för tillfället både har störst behov och gör störst nytta, automatiskt få mest tid i laddningsstationerna.

20 CONTEXT / #2 / 2018


TELEMATICS - EXJOBB

S

mart laddning av elbussar i trafik kommer att bli allt viktigare när våra kollektivtrafiksystem övergår till eldrift. Så kallad ”opportunity charging”, där fordonen laddar under tiden de är i trafik och vid lämpliga tillfällen längs rutten, kommer att vara en nödvändig del av eldriven kollektivtrafik så länge batteritekniken inte tar revolutionära kliv framåt. Och så länge antalet laddstationer är begränsat kommer det att vara viktigt att kunna prioritera mellan olika fordon på ett smart sätt. För Consat som är djupt involverat i fordonsindustrin - och producerar marknadsledande informationssystem för kollektivtrafik, är detta ett glödhett ämne. För Consats kunder som nu står inför en omställning till eldrift är behovet av effektiv, transparent och rättvis prioritering stort, och växande. Alexander Hermansson och Christoffer Palmqvist som tagit kandidatexamen i Industriell ekonomi vid Högskolan Väst, gjorde i våras ett examensarbete på Consat där de både analyserat behoven runt prioriteringssituationerna, och etablerat en grundläggande logik för hur laddningsprioriteringen ska gå till. -Consats mål sedan ett par år tillbaka är att ta fram en allmän standard för laddningsprioritet – och det här exjobbet bidrar med viktiga pusselbitar, berättar Consat Telematics VD, Thomas Ottosson. -För vem ska göra det om inte vi? Som ITS och telematiksystemleverantör inom kollektivtrafik har vi också en djupare koppling och kompetens kring fordonsindustrin än övriga i branschen. Vart man än vänder sig så blir det ofrån-

komligt att Consat Telematics kommer att bli inblandat, konstaterar Thomas. För att analysera det grundläggande problemet tog Alexander och Christoffer kontakt med människor i många branscher där prioritering är centralt och där snabba prioriteringsbeslut är vardag. Flygledning, sjukvård och tågtrafik fick bidra med idéer till både problemanalysen och exjobbets resulterande lösningsförslag, berättar Christoffer. Det tål att påpekas att inte alla är överens om att det måste bli kö till laddningsstationerna i ett eldrivet kollektivtrafiksystem. En möjlig lösning - om än resurs- och utrymmeskrävande - är förstås att helt enkelt bygga så många laddningsstationer att inga fordon ska behöva prioriteras före andra, något Christoffer och Alexander fått höra av flera personer i branschen de talat med. I exjobbet har Alexander och Christoffer ändå utgått ifrån att detta ofta inte är en möjlig väg att gå. Såväl platsbrist, ekonomi som lokal elnätsbelastning vid laddningsstationerna kommer att tvinga fram laddningsprioritering. Och det hela blir inte mindre komplicerat av att många olika bussbolag säkert kommer behöva dela på stationerna. -Det som kommer bli viktigt är tydliga regler för prioriteringar – även mellan olika bussbolag. Att det blir rättvist och att ingen operatör blir missgynnad, tanken är ju att kanske fyra-fem olika bussoperatörer ska trafikera samma pantograf [laddningsstation], berättar Christoffer. -Vi har tagit fram ett antal parametrar som i prioriteringssituationen avgör vilka bussar som får ladda först vid laddstationen: Batteristatus, eventuell

”Consats mål sedan ett par år tillbaka är att ta fram en allmän standard för laddningsprioritet – och det här exjobbet bidrar med viktiga pusselbitar” försening, antal passagerare i bussen, avgångsfrekvensen (det är kanske mer kritiskt att få ladda om bussen går mer sällan), busstyp (el/laddhybrid), samtrafik/byten längre fram på linjen, och flygbussar kontra stadsbussar som delar laddstation, berättar Christoffer. Prioriteringssituationerna kan även komma att påverka trafiken, berättar de. -Vi kan ta ett exempel från tågvärlden, säger Christoffer: Kungsbackapendeln. Är tåget mycket försenat så vänder den redan vid Mölndals station istället för att gå in till centralen – sådana beslut kan ju vara aktuella även vid vissa laddningsköer, berättar Christoffer. Att så mycket realtidsinformation finns tillgänglig i telematiksystemet gör komplexa prioriteringsregler fullt möjliga att automatisera och integrera i trafikledningen och fordonen. -Det handlar ju helt enkelt om att alltid veta vilken buss som skapar högst värde i systemet. Men det är inte bara teknik och logik. Mycket kommer att handla om juridik och avtalen mellan huvudmännen och operatörerna – så CONTEXT / #2 / 2018 21Alexander och Christoffer presenterar resultatet av sitt exjobb på Consat.

alla behandlas lika och ingen känner att de drabbas av de gemensamma prioriteringsreglerna, säger Alexander. -Sedan kan det ju komma in problem runt böter för operatörerna (huvudmän som till exempel Västtrafik kan dela ut böter till bussoperatörer som inte upprätthåller servicenivån.) Om en buss blir nedprioriterad och därmed försenad kanske det inte ska utgå böter, förklarar Christoffer.

R

esultatet, som presenterades under sommaren, är ett flödesschema med prioriteringsregler som skulle kunna ligga till grund för att skapa ett transparent och automatiskt prioriteringssystem, ett system som blir rättvist för alla. Ett sådant system som är transparent och tydligt för alla parter är nödvändigt för att konkurrerande företag ska kunna dela laddningsstationer.

Den utbildning Christoffer och Alexander gått vid högskolan i Väst i Trollhättan – Industriell ekonomi, är bred och ger kunskaper som passar bra för ”spindeln i nätet”/projektledartjänster, berättar de. Christoffer är göteborgare och har pendlat till Trollhättan under utbildningen. Alexander bor i Uddevalla. Som så ofta var Charm ingången för Christoffer och Alexander till det här exjobbet. De lockades av problemframställningen men kände sig lite tveksamma till om det skulle bli för tekniskt ”avancerat”. - Från början var vi nog båda två lite skeptiska eftersom vi trodde att det skulle bli lite för mycket programmering - det har ju vi väldigt begränsade kunskaper i, men sedan pratade vi mer med Martin och han berättade att det hela handlade mer om att undersöka behoven och bestämma regler, och då kände vi att det nog kan bli väldigt bra, berättar Christoffer.

Från början kunde vi ganska lite om ämnet men efterhand lärde vi oss mer och mer – och till slut märkte vi att vi kunde mer om detta än de personer vi haft kontakt med, säger Christoffer och skrattar.

”Resultatet är ett flödesschema med prioriteringsregler som skulle kunna ligga till grund för att skapa ett transparent och automatiskt prioriteringssystem, ett system som blir rättvist för alla.” CONTEXT / #2 / 2018 23


UPPDRAG:

IT-strateg åt Västsvenska Handelskammaren Marika Särnblom har, i rollen som konsult hos Consat Data, fått i uppgift att stärka upp den Västsvenska Handelskammarens ITverksamhet. Det sker i en tid när Consat Data växer som aldrig förr. Men, vi börjar från början. 24 CONTEXT / #2 / 2018


CONSAT DATA TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO ALANA DA SILVA, [ VINGALAND AB]

M

arika Särnblom har mångårig erfarenhet från större bolag där hon haft flera olika roller inom IT. Hos Consat Data har hon för första gången också testat på att arbeta som konsult. Consat Data expanderar med nya kunder och inom flera teknikområden. Med sin erfarenhet och kompetens, passar Marika perfekt in i teamet. Just nu är hon verksam hos den Västsvenska Handelskammaren, en näringslivsorganisation med 2900 medlemmar som ska stärka Västsverige. Själv beskriver hon sin roll som en blandning mellan IT-ansvarig och projektledare: – Jag ska ha den övergripande insynen i verksamhetens IT-system och jag blir inblandad i egentligen alla delar i organisationen och ser över deras behov. Jag ska blandas in i de förändringar som görs och jag kan då avgöra om det är rätt riktning för kunden. Sedan har jag så klart inte ensamrätt att bestämma utan det handlar mer om att jag kommer med råd och riktlinjer och besluten tas tillsammans med ledningsgruppen. Målet är att hålla samman verksamheterna så att de olika avdelningarnas IT-lösningar inte springer åt olika håll.

”Målet är att hålla samman verksamheterna så att de olika avdelningarnas IT-lösningar inte springer åt olika håll.”

Arbetsdagarnas innehåll varierar i hög grad: – När jag påbörjade mitt uppdrag hos den Västsvenska Handelskammaren hade jag under en längre tid arbetat internt för hela Consatgruppen med att se över våra rutiner kring GDPR. Jag fortsatte till en början att göra samma sak för Handelskammaren. Nu är arbetet mer inriktat på att se över IT-lösningarna. En typisk arbetsdag innehåller avdelningsmöten, IT-möten som jag håller med alla berörda parter och sedan håller jag också mycket dragningar för exempelvis ledningsgruppen. Marika Särnblom har en bakgrund från många större organisationer som är verksamma inom IT och hon berättar att det har gett henne lärdomar om hur man ska prioritera resurserna i ITsystem. Samtidigt, menar hon, är varje arbetsplats unik med sina utmaningar: – Organisationer är ofta hemmablinda och kör på med sitt race lite som man alltid har gjort. Jag kommer in med andra erfarenheter som konsult vilket gör det lättare att ge förslag på förändringar. Det svåra är att lära känna kundens verksamhet. En handelskammares verksamhet är ganska komplex att sätta sig in i och initialt handlade mycket av arbetet om att lära känna hur organisationen jobbar och fungerar. Arbetet underlättades mycket av att jag hela tiden känt mig väldigt välkommen. SKINN PÅ NÄSAN Att samtidigt arbeta med flera kunder har sina utmaningar, speciellt för Marika Särnblom som fram till sommaren arbetat halvtid på Västsvenska Handelskammaren och halvtid inifrån kontoret med våra supportkunder och inte minst med evenemangskunderna Partille och Gothia Cup.

– Tipset jag fick från ledningsgruppen på Handelskammaren är att ”det är viktigt att du har skinn på näsan och vågar säga nej”. För alla som man möter tycker ju att deras projekt är det viktigaste, så är man ju själv också. Som konsult krävs det att man hela tiden kan göra en bedömning av vad som faktiskt är viktigast och där känner jag mig trygg då jag har en så pass bred erfarenhet sedan tidigare, berättar Marika Särnblom. Hon beskriver att mötet med konsultlivet har varit positivt och att hon trivs med både varierande arbetsuppgifter och att hela tiden träffa och lära av nya yrkesmänniskor: – Som konsult får man komma till så olika organisationer. Vissa är stora, andra är mindre och det innebär också att det finns en stor skillnad i hur ITsystemen hanteras. Consats åtagande inom konsulttjänster för IT har växt och i dag finns både mindre och större bolag och organisationer på kundlistan. Marika Särnblom tror att Consats rykte har varit avgörande för att de större kontrakten har kunnat vinnas: – När man gör avtryck i vår bransch blir det ringar på vattnet. Vi är ju exempelvis medlemmar i Netgroup-konstellationen där vi har kontakt med massa olika bolag. Där kom vi till att börja med in på lite mindre uppdrag som har växt i takt med att kunderna har känt sig nöjda och blivit trygga med oss. Gör man ett bra jobb så hörs det helt enkelt i branschen. Sist men inte minst, skulle du rekommendera andra att testa på livet som konsult hos Consat? – Ja, absolut! Både på grund av variationen och att man lär sig väldigt mycket, avslutar Marika Särnblom. CONTEXT / #2 / 2018 25


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Gunnar

Jacob Jacob Nittinger, 50 år (Consat Data) Senast företagsansvarig på Elgiganten i Partille. Tidigare verksamhetschef inom mat och förpackningsindustrin och innan dess verksam inom IT, sälj, säkerhet och restaurang. Bosatt i Partille med frun och har 4 barn samt 2 barnbarn. Intressen: MC, textiloch dekaltryck, golf. Key Account Manager på Consat Data.

Daniel Daniel Fornell, 43 år

Gunnar Karlsson, 43 år

Tobias Dahl, 26 år

(Engineering Services)

(IT & Mobilitet)

Kommer närmast från Metalock Engineering. Bor i Lödöse med sambo och två barn. Intressen: Gokart, kör och tävlar på hobbynivå. Jobbar som konstruktör på Swedish Match.

Första jobbet och är nyinflyttad i Göteborg. Intressen: Vara ute med hunden, laga mat och programmera. Jobbar dels för Fixturlaser med deras nya uppriktningsmjukvara och dels för Alelion med underhåll av deras diagnosteringsverktyg för batterier.

Axel

Sara

Car l

Axel Samuelsson, 29 år Sara Classon, 24 år

(Engineering Services)

(Engineering/Stockholm)

Carl Petersson, 23 år

Kommer direkt från Högskolan Väst där han läst till maskiningenjör. Haft praktik/timanställning och även jobbat lite på SKF. Bor i Vesten utanför Trollhättan med sambo och första barnet på väg. Intressen: Konditionsidrott, teknik/mekanik och äventyrsresor. Uppdrag på e-AAM i Trollhättan där han tillverkar och konstruerar elektrifierade drivlinor till personbilar. Även teknisk koordinator mellan företaget och underleverantör.

(Engineering Services)

Nyutexaminerad från Chalmers där hon läste mekatronik. Sommarjobbade och jobbade under tiden extra på SKF som truckförare på centrallagret. Bor med sambon i Bromma. Intressen: Löpning och spela gitarr. Uppdrag på Scania med uppdatering och support av elektriska system och mjukvara på deras fordon.

rs

Per-Ande

(Systemdesign & Projektledning)

Per-Anders Wiberg, 53 år

Jobbat i 18 år på samma grupp på chassielektronik Volvo Cars. Bosatt i Torslanda med fru och två barn. Intressen: Cykling, vara med barnen, innebandy, korpbadminton och whiskey. Project Manager – Vehicle Connectivity på Volvo Trucks GTT.

(Engineering Services)

26 CONTEXT / #2 / 2018

Tobias

Senaste jobbet var på Consilium Marine & Safety AB. Bor i Alingsås, har fru och två vuxna barn. Intressen: Köra motorcykel, träna, hus och trädgård. Uppdrag som mekanisk konstruktör på Swedish Match.

Henrik Henrik Nilsson, 47 år

Jobbat på Volvo Cars Engine, på en inre montering och även lite på underhåll. Bor med sambon i Krokslätt. Intressen: Tränar och tävlar i beachvolleyboll och volleyboll, spelar flera musikinstrument och gillar friluftsliv. Jobbar för Linmeko och håller på med en fixtur som ska användas för att kalibrera vibrationsmätare, åt AVA monitoring.

Andreas Andreas Björkroth, 29 år

(Telematics/Sales & Marketing)

(Sustainable Energy Systems)

Kommer från Hogia Public Transport Systems. Är gift och har två vuxna bonusbarn. Bor i Rörtången, Kode. Intressen: Segling, har sysslat med skärmflyg i 17 år och reser mycket. Jobbar som Sales Manager på Telematics.

Kommer från Ventilationsteknik. Bor med sambon i Majorna. Intressen: Kitesurfing, mountainbike, resor, vin m.m. Jobbar med energieffektivisering av fastigheter samt utveckling av verksamhet för Geiser™ gråvattenvärmeväxlare.


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Kristoffer

Ludwig

Kristoffer

Mattias

Kristoffer Kristiansson, 27 år

Kristoffer Skalsky, 27 år

Ludwig Adolfsson, 27 år

Mattias Rahm, 28 år

(Embedded Design)

(AB/Ekonomi)

(Systemdesign & Projektledning)

(Embedded Design)

Har tidigare jobbat ett par år i oljebranschen och ett par år i kriminalvården. Bor med sin sambo på Lindholmen. Intressen: Klättring, brädspel, motorcykel och mycket musik. Jobbar med applikationsutveckling för Volvo Trucks.

Har studerat ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetade senast med ytbehandling som produktionstekniker på Provexa AB. Har flickvän och bor i Göteborg. Intressen: Båtar, vänner, familj, träning, resor. Arbetar som controller/redovisningsekonom.

Consat är första arbetsplatsen efter civilingenjörsexamen. Parallellt med studierna har han jobbat som montör och operatör på Volvo Cars. Bor på Hisingen med sin sambo. Intressen: Socialt umgänge, träning och konserter. Jobbar som Feature Leader för HMI och Navigation på Mitsubishi Electric Automotive Europe i Göteborg.

Kommer närmast från 5 år på Chalmers. Innan dess industriarbete på AGA Gas. Bosatt med sambon i Landvetter. Intressen: Träning, sport, spelar golf. Jobbar med applikationsutveckling åt Volvo Trucks.

• Jenn

y & Ton

• Christ

y Fredé

erg som

• Joha

Anna

Per Anna Melin, 28 år

Per Lindqvist, 29 år

Mikael Magnusson, 29 år

(Engineering Services)

(Engineering Services) Nyutyexaminerad maskiningenjör. Arbetade innan studierna som larminstallatör och montör. Bosatt utanför Stenungsund med sambo och son. Intressen: Bilar och husrenovering. Sitter just nu på Yara Marine i Mölndal.

Mikael

Nyutexaminerad från Malmö Universitet och detta är första konstruktörsjobbet. Tidigare jobbat på IKEA. Bor i Kållered. Intressen: Umgås med vänner och familj, träning (framförallt truppgymnastik). Jobbar som konstruktör i utvecklingsteamet på Swedish Match.

(Telematics/Research and Development) Har jobbat som servicetekniker på Ellos I Viared. Bor i Borås men flyttar inom kort till Göteborg. Intressen: Löpning, housemusik (helst på festival) och spelar lite spel. Hjälper till med serverdrift av Its4mobility på Consat Telematics.

n Rube nson so

• Danie

l Nibe so

• Pelle

n Wenn

Teo Möller Nielsen, 22 år (Engineering/Stockholm) Nyutexaminerad. Jobbade på Sweco under en sommar och ritade stålkonstruktioner. Bor med sin sambo i Täby norr om Stockholm. Intressen: Styrketräning och golf. Sitter på Solnakontoret och ritar lyftverktyg/ fixturer till Scania.

Todd Barker, 24 år

Vamsi Appana, 24 år

(Engineering/Stockholm)

(IT & Mobilitet)

Nyutexaminerad mekatroniker från KTH. Är särbo och bor på Kungsholmen. Intressen: Gitarrist i metal bandet Flora. Jobbar med elbussutveckling på Scania.

Har arbetat på Ericsson och bor på Hisingen. Intressen: Fotografering och badminton. Uppdrag på Volvo- UX som Front End utvecklare.

6/2

otter de

m fyllde

40 år d

en 9/3

50 år d

en 2/4

ström so m fyllde 50 år d en 18/4 e som fy llde 50 år den • Joha 20/5 n Olin so m fyllde 30 år d • Jona en 16/8 s Larsso n som fy llde 50 • Pette år den r Korne 21/8 bäck so m fyllde • Christ 40 år d en 21/8 ofer Th emptan der som • Thom fyllde 4 0 år de as Gyllin n 25/8 som fylld e 50 år • Mart den 7/9 in Capp elin som fyllde 4 • Stefa 0 år de n 18/9 n Blom qvist so m fyllde 50 år d • Titi O en 29/9 yedeji so m fyllde 50 år d • Robin en 5/11 Grönlun d som fy llde 30 • Joak år den im Erik 21/11 sson so m fyllde 50 år d en 16/1 2 n Bjerk

Vamsi

m fyllde

Märs so

• Håka

Todd

n den 2

fick en d

n 17/3

m fick e n dotte r den 3 in Capp /5 elin som fick tvill • Per L ingpojk indqvist ar den 8/5 som fic k en so n den 4 • Nick las Tryg /8 g som fi ck en so • Gunn n den 8 /8 ar Karlss on som fick en • Emm son den a Vidén 10/11 som fic k en so n den 2 5/11 • Mart

• Stefa

Teo

r som fi ck en so

ian Lidb


RIPASSO ENERGY NÄRA STORORDER MED GRUVJÄTTE


CONSAT ENGINEERING TEXT RIPASSO ENERGY & MARTIN WAHLGREN ILLUSTRATION ANDREAS EKLÖF & KARL BANE

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy har ingått en avsiktsförklaring med Glencore - ett av världens största råvaruföretag - om en installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK i Sydafrika.

D

et svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy har ingått en avsikts-förklaring med Glencore - ett av världens största råvaruföretag - om en installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK i Sydafrika. Värdet på affären - som blir Afrikas största ”wasteto-energy (WtE)”-projekt i sitt slag uppgår till mellan 240 - 740 MSEK. UNIK LÖSNING PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där Ripasso Enerygs stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin. Denna möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar, samt minskar de globala koldioxidutsläppen. PWR BLOK 400-F innehåller 14 stirlingmotorer i en container och levererar en sammanlagd nettoeffekt

på 400 kW. Containern placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker och omvandlar gasen till el. Priset på PWR BLOK gör att kunden får en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livslängd är minst 25 år och ger kunderna möjligheten att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent. OMVANDLAR RESTGAS TILL KLIMATSMART EL I många verksamheter, inte minst inom metallindustrin, förekommer biprodukter i form av gaser (restgas) som idag bränns upp utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligtvis av ojämn kvalité och svårt att hantera för motorer med intern förbränning. Stirlingmotorn är däremot, tack vare sin externa förbränning, i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns eller kvalitén på den aktuella gasen. Consat har varit med som utvecklingspartner till Ripasso Energy under hela resan från startup till att bolaget nu introducerats på börsen. ”Det är oerhört kul att få vara med och hjälpa våra kunder att utvecklas. För Ripasso har vi haft förmånen att också få hjälpa till med hela spannet från konceptutveckling, mekanik, automation, embedded, IT och grafisk design”, berättar Emil Brandt Affärsutvecklare och Vice VD Consat Engineering AB.

”Det är oerhört kul att få vara med och hjälpa våra kunder att utvecklas. För Ripasso har vi haft förmånen att också få hjälpa till med hela spannet från konceptutveckling, mekanik, automation, embedded, IT och grafisk design.”

CONTEXT / #2 / 2018 29


CONSAT TELEMATICS

STORSLAM PÅ ALLA MARKNADER TEXT THOMAS OTTOSSON

STORSLAM I OSLO Consat Telematics har signerat kontrakt med två norska bussoperatörer för trafik i Oslo. Första med Norgesbuss i juni och därefter med Nettbuss i september. Affärsmöjligheten dök upp i samband med att Ruter (Oslos och Akershus kollektivtrafikhuvudman) upphandlade kollektivtrafik med långtgående krav på så kallad ”Bus as a Service”. För bussoperatörerna betydde dessa krav att de behövde mer avancerade system än de historiskt behövt och för oss betydde kraven många förfrågningar och nya möjligheter. Bussarna kommer trafikera ”Romrike” som är området norr om Oslo upp mot Gardemoen. Norgesbuss är en del av en större koncern kallad Torghatten. De vann ett av trafikpaketen på ett hundratal bussar. Norgesbuss är en ny kund till 30 CONTEXT / #2 / 2018

oss, men de har använt vårt system hos flera andra huvudmän i Norge. Som en positiv följd av att de valde Consat i Ruter-projektet valde de också att utrusta sina flygbussar i Oslo med systemet. Nettbuss är en befintlig kund med flera tidigare projekt hos oss. De vann fyra trafikpaket på totalt drygt 200 bussar och vi hoppas nu att även Nettbuss underleverantörer i Osloregionen kommer utrusta sina nya bussar med systemet. Alla detaljer är inte klara men totalt utrustas strax under 400 bussar i Osloregionen med vårt system under första halvåret 2019. Nästa trafikanbud i Oslo har precis kommit ut och Consat hoppas kunna ta delar av dessa.


”Som Nordens största leverantör av kompletta ITS lösning är det otroligt meriterande att vi nu fått förtroendet att leverera system till fem av sex trafikpaket i Ruters Romrike-anbud genom kontraktet med Nettbuss och Norgesbuss” berättar en entusiastisk Thomas Ottosson VD för Consat Telematics AB.


CONSAT TELEMATICS – STORSLAM forts.

HEKTISK HÖST I NORGE Consat Telematics har haft en intensiv höst i Norge med projektavslut från Kristiansand i syd till Tromsö i nord. Detta är mycket glädjande då vi fått acceptans i fyra norska offentliga upphandlingar på tre månader. Det är en helt fantastisk insats och inget vi varit i närheten av tidigare. • I slutet av september stängdes fas 1 av projektet med Troms fylkestrafikk (Tromsö är huvudort) • I slutet av november stängdes fas 1 av projektet med Nordlands fylkestrafikk (Bodö är huvudort) • I början av december stängdes fas 1 av projektet med FRAM (Möre og Romsdal) • I början av december stängdes också fas 1 av projektet med Brakar (Drammen är huvudort) Förutom dessa projekt stängdes också ett stort projekt med Boreal Buss AS i slutet av december. I det projektet har vi levererat all passagerarinformation och passagerarräkning till de nya bussarna i Kristiansand som kör för Agder Kollektivtrafikk. Till Skyss i Bergen har vi haft två större leveranser under hösten 2018, dels en utökning av antalet bussar med passagerarräkning och dels en utökning av inre TFT-monitorer till ett antal bussar.

Lyckad vår i Norge I och med de tidigare nämnda projekt vi vunnit kommer Consat leverera 8-900 fordonssystem till norska kunder fram till och med augusti 2019. Av dessa är ca.

400 300 170 till Oslo,

till Bergen

till Troms

och avslut av

80

vi just nu installerar Thomas Ottosson och Glenn Johansen från Boreal avslutar Boreals projekt i Kristiansand.

32 CONTEXT / #2 / 2018

i Nordland.


CONSAT TELEMATICS – STORSLAM forts.

Projektavslut med Nordland Fylkeskommune. Fr v. Håkan Wennström (Consat), Svein Ivar Hansen, Ronny Johnsen, Jens Morten Nystad, Ståle Andersen och Thomas Ottosson.

Projektavslut med Troms Fylkeskommune. Fr v Håkan Wennström, Thor-Harald Lauritsen och Magne Bentzen.

CONTEXT / #2 / 2018 33


CONSAT TELEMATICS

CONSAT TELEMATICS VINNER PRESTIGEAFFÄR I SYDNEY

TEXT THOMAS OTTOSSON

Under sommaren vann Consat Telematics AB upphandlingen för Transport for New South Wales gällande en ITS lösning innefattande en SIRI-Brooker som skall länka ihop alla kollektivtrafikoperatörer i hela New South Wales inklusive Sydney stad. 34 CONTEXT / #2 / 2018

U

nder sommaren vann Consat Telematics AB upphandlingen för Transport for New South Wales gällande en ITS lösning inne-fattande en SIRIBrooker som skall länka ihop alla kollektivtrafikoperatörer i hela New South Wales inklusive Sydney stad. Buss-, tåg-, färje-, tunnelbane- och spårvagnsoperatörer kommer alla att anslutas för att utbyta realtidsinformation för kollektivtrafikresenärernas bästa. Införande börjar under vecka 39 och fortsätter stegvis under flera år genom att operatör efter operatör ansluts. Att ta klivet upp och bli utvald av en Världsstad som Sydney för en så central leverans sätter oss tvivelsutan på kartan

som en av branschens ledande ITS leverantörer. Projektet ger dessutom en unikt bra möjlighet att också kunna hjälpa de berörda kollektivtrafikoperatörerna med kompletta ITS lösningar. ”Jag kan inte annat än imponeras över det teamarbete som ligger bakom vår framgång i Australien. Efter det lyckosamma B-Line projektet i Sydney förra året och nu denna affär har flera dörrar öppnats för ytterligare affärer i Australien” berättar en mycket glad och stolt Thomas Ottosson.


CONSAT TELEMATICS – STORSLAM forts.

VÄSTTRAFIKS JÄTTEORDER

FOTO STOCK IMAGES

Consat har fått den största order på fordonssystem någonsin i och med Västtrafiks beställning på 1400 fordonssystem. Västtrafik siktar på att inom ett par år ha ersatt alla våra gamla fordonsdatorer. Efter 10 år i drift har de gjort sitt och med nya datorer kommer vi inte längre ha de prestandabegränsningar som fanns i de gamla. Det är ändå värt att notera att Västtrafik idag har ett system som överglänser de andra liknande systemen i Sverige med tio år gamla fordonsdatorer. Efter att Västtrafik, AKT och Skyss snart har ersatt de gamla datorerna finns det knappt något kvar av den plattform vi delade med Volvo, alla våra större kunder har då migrerat till Consats egna plattform.

Väldigt intressanta nyheter från våra vänner i Kanada Genom att vi har skrivit ett avtal om leverans av fordonsdatorer till Nova bus i Montreal kommer vi vara med på alla de nya stadsbussar som rullar ut i provinsen Quebec de närmsta fem åren. Den exakta volymen är inte känd, men en bra gissning är 1500 nya bussar. Kollektivtrafikhuvudmannen i Montreal stad, Société de transport de Montréal (STM), kommer stå för drygt 900 av dessa nya bussar. STM har förutom dessa framtida bussar indikerat att de ser på en uppgradering av sin existerande flotta med vårt system ombord. Vi hoppas under 2019 kunna uppgradera ytterligare ca. 1000 bussar. Till båda dessa affärer hör väldigt långa underhållskontrakt och de ger oss en väldigt stabil bas att stå på i Kanada. CONTEXT / #2 / 2018 35


SPÄNNADE ÅR I AUSTRALIEN ”På några års sikt är det meningen att alla kollektivtrafiksystem i hela delstaten skall dela data med varandra genom plattformen.”

36 CONTEXT / #2 / 2018

Consat Telematics har varit väldigt aktiva i Australien under 2018. Vi har både startat ett nytt bolag i Australien; Consat Telematics PTY. Ltd. och vunnit en offentlig upphandling där vi skall leverera en central integrationsplattform till Transport for New South Wales. På några års sikt är det meningen att alla kollektivtrafiksystem i hela delstaten skall dela data med varandra genom plattformen. Det betyder att Sydney Trains, Sydney Ferries, Sydney Buses, Sydney Metro, flera spårvagnssystem och väldigt många bussoperatörer kommer dela data i systemet. Första systemen på platt-fomen är New Castle Light Rail i februari 2019. Förra årets stora projekt i Australien, B-line, rör sig också framåt med nya skyltleveranser och en tilläggsbeställning på ny mjukvara att leverera under 2019.


CONNECTED

Delar av Connected-teamet på Lindholmen

TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON

ELEKTRONIK & SYSTEM BLIR CONNECTED

R

agnar Hallgren är affärsutvecklingschef på Consat Engineeringavdelningen Connected, en avdelning som nyss gick under namnet ”Elektronik och System”. -”Elektronik och System” kändes lite gammalt, och det beskriver inte längre riktigt vad vi i huvudsak håller på med - 90% av vad vi gör idag är utveckling av mjukvara och mjukvarurelaterade tjänster samt hårdvara, berättar Ragnar.

Det behövdes alltså ett nytt namn men att hitta ett som kändes rätt för alla på avdelningen var förstås inte lätt. För att få idéer utlystes en tävling bland personalen. Många förslag trillade in och efter mycket funderande i ledningen korades en vinnare: ”Connected”, föreslaget av Magnus Lindén. Segraren utropades under Engineerings resa till Schweiz i september. Vinsten? En fin middag för två. -Namnet var tillräckligt brett för att på en hög nivå täcka in mycket

av vad avdelningen gör inklusive de mjuka värdena - som kontakten mellan människor i allmänhet, mellan Consat och kunder, Consat och de anställda osv. vilket känns viktigt, berättar Ragnar. Det går också att få till några bra ”namnkopplingar” utifrån namnet Connected för respektive teknikområde. -Vi googlade förstås, och kollade på Eniro men hittade inga andra företag som heter bara Connected inom vårt område, vilket var lite oväntat, säger Ragnar. CONTEXT / #2 / 2018 37


Consat Välkomnar alla nya Chalmersstudenter till Göteborg och Chalmers TEXT MAGNUS OHLSSON FOTO MATTIAS JOHNSSON

38 CONTEXT / #2 / 2018

2018 hjälpte vi på Consat till med mer än 2000 t-shirtar för de olika sektionerna på Chalmers! Otroligt kul att få möjligheten att hjälpa till med mottagandet och få se alla glada och förväntansfulla Chalmerister. Ett stort antal av våra medarbetare och examensarbetare på våra kontor i Göteborg kommer ifrån Chalmers så flera av de som var med denna dag kommer om några år börja hos oss berättar Magnus Ohlsson, VD för Consat Engineering AB.


CONSAT TROPHY AWARD

Johanna Bundsen och Frida Williamsson presenterar vinnarna av Consat Trophy Award.

2018

CONSAT TROPHY AWARD

TEXT MARTIN WAHLGREN FOTO PARTILLE CUPS FOTOGRAF

Till årets upplaga av världens största handbollsturnering, Partille Cup, presenterades Consat Trophy Award av landslagsmålvakten Johanna Bundsen tillsammans med Consats Frida Williamsson. Johanna har spelat i Sävehof där hon har 8 raka SM guld. Nu spelar hon professionellt i Danmark för Köpenhamn och sedan flera år är hon en stabil målvakt också i landslaget. Johanna har dessutom varit med och vunnit i Partille Cup två gånger! Frida Williamsson har också en elitkarriär bakom sig som handbollsspelare i Skövde HF damlag i elitserien. Consat Trophy Award till Partille Cup går till det killoch tjejlag som släpper in minst mål per match under gruppspelet. Consat Data är officiell IT-leverantör till både Partilleoch Gothia Cup. CONTEXT / #2 / 2018 39


www.consat.se

CONSAT KARRIÄRFÖRETAG 7 ÅR I RAD Consat tillhör den exklusiva gruppen av bolag som blivit utvalda som en Sveriges 100 mest intressanta arbetsgivare sju år i rad!