Page 1

TÄVLAN VnItkN & ort på e s e r p R RESO

5000:–

E N T I D N I N G F R Å N B I L L E S T RY C K E R I / W W W. B I L L E S . S E / 2 / 2 0 15

THE

SHOW MUST GO ON IRENE BYGGER VARUMÄRKE MITT I VÄRSTA BYGGRÖRAN

■ TRENDEN ÄR mindre

massproduktion och mer individuellt anpassad information. SAS har provat – med framgång.

ger Mary Kays 23 000 hudvårdskonsulter i Norden möjlighet att själva beställa sina personifierade trycksaker. ■ WEB TO PRINT

■ DET VILL GÄRNA BLI BRA. Men material och information måste vara rätt när det lämnas till tryck. Lars-Olof Thid vet vad du ska tänka på.

By billes 2015-02  

Billes Tryckeris kundtidning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you