Page 1

E N T I D N I N G F R Å N B I L L E S T RY C K E R I / W W W. B I L L E S . S E / N R . 6

ALLA BILLESBOLAGEN SAMLAS UNDER SAMMA TAK INGET VANLIGT STADSHOTELL

LJUDDÄMPANDE – OCH SNYGGT

SMAKSTART FÖR GLASSKUNGEN

■ Lars-Olof och Anna Oskarsson har gett ordet stadshotell en helt ny innebörd genom att blanda asiatiskt spa med K-märkta miljöer och moderna lokaler.

■ Oljud är ett vanligt problem på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Med akustiktryck kan du reducera bullret och samtidigt göra rummet personligt.

■ Triumf Glass förde en tynande tillvaro i Diplom-Is ägo. Då köpte grundaren Anders Müntzing tillbaka företaget. På tre år har han vänt förlust till vinst.

By Billes 2013-06  

Billes Tryckeris kundtidning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you