Page 19

F o t o : J ø r g e n Sp e r l i n g / p o l f o t o

Kunstnergruppen ­Fluxus’ i Nikolaj Kirke, 1962.

På sporet af den selvorganiserede kunstscene PLUS En gruppe unge kunsthistorikere har de sidste tre år arbejdet med at kortlægge Danmarks og især Københavns selvorganiserede kunstscene gennem interviews, debatarrangementer og udstilling. Målet har været at dokumentere både historiske og nuværende projekter, og kortlægningen har resulteret i et fyldigt arkiv over en overset del af Danmarks kunsthistorie. Her fortæller de om deres arbejde. Af Mia Broe Jakobsen og ­M a i b r i t t P e d e r s e n

Kunstnerdrevne udstillingssteder har i lyset af den aktuelle finanskrise fået en central placering i den kulturpolitiske debat. Der er dog ikke enighed om, hvad det kunstnerstyrede eller selvorganiserede er for en størrelse. Kunstnerstyring præsenteres i nogle sammenhænge som en garanti mod bureaukrati og centralisering. Andre gange - som i den igangværende professionalisering af tidligere kunstnerdrevne danske kunstinstitutioner - som en forhindring for, at Danmark kan gøre sig gældende på den internationale samtidskunstscene. Men hvad er det kunstnerstyrede i det hele taget? Det kunstnerstyrede kan, afhængig af hvordan man bruger det, åbne op for et helt andet mulighedsrum end det kommercielle eller institutionelle. Det er et bredt og mangfoldigt felt med mange facetter, hvor eksperimenter og organiseringer har mulighed for at eksistere mid-

lertidigt. Det er tit de kunstnerdrevne udstillingssteder, som nævnes på bekostning af andre kunstnerdrevne projekter, men disse andre projekter må ikke gå i glemmebogen, da de ofte har været væsentlige reaktioner på vigtige kulturpolitiske og samfundsmæssige problemstillinger. For eksempel: • En fagforening; Bkf, de Bildende Kunstneres Forbund, blev grundlagt 1969 i en sammenlægning af tre mediespecifikke kunstnerforbund. Ved denne sammenlægning slog Bkf også fast, at organisationen kun kunne tage sig af en socialt-faglig repræsentation af medlemmerne, og ikke repræsentation ved udstillinger eller og lignende. (At Bkf reelt havde en udstillingspraksis nogle år frem er en anden historie. Se evt. Billedkunstneren#1 2009, red.). • En daginstitution; Kunstakademiets Vuggestue og Børnehave oprettedes ca. 1970 af medlemmer af Kanonklubben (se nedenfor). Den kunstnerdrevne børnehave og

Billedkunstneren 3/2009

19

Fagbladet Billedkunstneren #3 2009  

Tema: Kunst og karriere

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you