Page 1


welcome to animation graphic Design portfolio by peera nokasook

ชื่อ: นาย พีระ หน่อคาสุก ชื่อเล่น :บิล อายุ : 21 ปี วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤศจิกายน 2534 ที่อยู่ : 27/2 หมู่ 2 ต. แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 คติประจ�ำใจ: ฝันให้ไกล ไปให้ถึง อาชีพที่ใฝ่ฝัน : Animater webmaster E-mail : BILL.DOUBLE@hotmail.com Website : www.bill.g-maniac.net


Print ad philips

ผลงานชิ้นนี้เป็นงานที่ท�ำให้คนหันมาใช้หลอดตะเกียบามาก ขึ้นในที่นี้จะใช้แบรนด์ของ PHILIPS ซึ่งหลอดไฟประเภทนี้จะมีการ ประหยัดไฟสูงกว่าหลอดทั่วไป ผลงานจะสื่อถึงการรักโลก โดยที่ หลอดไฟจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่มีใบสีเขียวชอุ่ม รอบๆจะเต็มไปด้วย สัตว์นานาชนิดที่เข้ามาอาศัยอยู่ใต้พุ่มไม้นี้ เปรียบหลอดไฟสามารถ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ท�ำร้ายโลกของ เรา


stationery design Information communication

ชุด STATIONERY ที่ประกอบด้วย ซองจดหมาย กระดาษ เขียนจดหมาย และนามบัตร

โลโก้ ที่ได้รับการออกแบบเป็นรูปวงกลม เปรียบเสมือนโลก เส้นที่ล้อมรอบเปรียบเหมือน การสื่อสารไม่มีที่สิ้นสุด สีเหลือง : ความคิดสร้างสรรค์ใรตัวเรา สีน�้ำเงิน : ความฉลาด มิตรภาพ


web design Bill double

หน้าเว็บเพจที่มีความทันสมัย โดยมีความเรียบของสีที่น�ำมาผสมผสานกันทั้งสีด�ำ สีเทา สี ฟ้า สีชมพู และสีเหลือง โดย มี UI ที่สามารถเข้าใจได้ ง่าย และสวยงาม ด้านบน ของเพจจะมีเมนู ถัดมาจะ เป็นสไลด์โชว์ ด้านล่างจะเป็น ส่วนของเนื้อหา เป็นเว็บไซต์ ที่สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง


cd design linkin park ผลงานปกซีดีของวง linkin park อัลบัม minutes to midnight โดยชื่ออลบัม เป็นค�ำที่เชื่อมโยงไปถึง Doomsday Clock นาฬิกาสมมติที่ก�ำหนดเวลาสิ้น สุดของโลก ซึ่งจะถูกท�ำลายโดยสงคราม นิวเคลียร์ ถือก�ำเนิดขึ้นมาจากนิตยสาร Bulletin of the Atomic Scientists ซึ่งนาฬิกาสมมติเรือนนี้จะมีเข็มนาฬิกา ซึ่งถูกหยุดเอาไว้ไม่กี่นาที ก่อนที่ทั้งเข็ม

สั้นและเข็มยาวจะชี้ตรงกันที่เลข 12 อันเป็น เวลาเที่ยงคืน (Midnight) ซึ่งหากถึงเวลา เที่ยงคืนเมื่อไรนั้น ก็จะเป็นเวลาแห่งจุดสิ้นสุด ของโลก ดังนั้นความหมายของ Minutes to Midnight คือการนับถอยหลังสู่วัน โลกาวินาศนั่นเอง ภาพจึงเป็นภาพตึกหัก พัง มีการใช้โทนสีที่มืด และรูปสมาชิกในวง อยู่ด้านหน้า ภาพเลือนลาง หายไปพร้อมกับ ความหายนะของโลก


brochure design แผ่นพับสามหน้า WACOM Bamboo FUN Pen & Touch (เมาส์ปากกา)

แผ่นพับสามหน้า อาเซียน


Short Film See You Again

ภาพยนตร์สั้นอนุรักษ์วัฒนธรรม ล้านนา โดยในเนื้อเรื่องจะเป็นการส่ง เสริมให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งเป็นดิน แดนแห่งล้านนาและเห็นถึงความสวยงาม ทั้งสถานที่และจิตใจของผู้คนล้านนา การด�ำเนินเรื่อง จะเป็นชายหนุ่ม ที่หนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ มาที่ดิน แดนแห่งล้านนา เขาได้เจอกับหญิงสาว โดยบังเอิญ และทั้งสองได้ตกหลุมรักกัน แต่แล้วชายหนุ่มก็ต้องจากไปในที่ที่ตน จากมา เขาทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งและ รักกัน โดยผมได้มีโอกาสในการแสดง และช่วยในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด


logo design bill double

โลโก้ชิ้นนี้มีแนวความคิดมาจากชื่อของผมขึ้นต้นด้วยตัว B และผมมีความชื่นชอบในการออกแบบที่เป็น 3D ไม่ว่า จะเป็น แอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ รวมถึงทุกผลงาน เพราะ งาน 3D ดูมีมิติและดูทันสมัย จึงท�ำให้โลโก้ที่ท�ำออกมา เป็นรูปแบบของ 3D เมื่อมองตรงๆจะเห็นเป็นตัว B ซึ่งได้ มีการออกแบบให้มีความโค้งท�ำให้รู้สึกนุ่มนวลขึ้น โลโก้ ชิ้นนี้ออกแบบให้เป็นสีเทาจากด้านหน้า และมีสีด้านข้างเป็น สีน�้ำเงินซึ้งได้มีการเพิ่มเงาเข้าไปท�ำให้ดูมีมิติมากขึ้น ด้านข้างของโลโก้จะเป็นชื่อเล่น และชื่อจริง สีที่ใช้ทั้งหมดจะ ช่วยบ่งบอกความเป็นตัวผมได้ดียิ่งขึ้น สีแดง เป็นสีที่แสดงถึง พลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรค และสิ่งต่างๆที่เข้ามาเผชิญกับชีวิต สีน�้ำเงิน เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง ความหนักแน่น ของจิตใจ สีเทา เป็นสีที่แสดงถึง สม�่ำเสมอ ของความตั้งใจในการท�ำงาน สีขาว เป็นสีที่แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งอยู่ในจิตใจ


flash animation som

เจ้าส้ม กับครอบครัวไทยพีบีเอส เป็นแอนนิเมชั่น 2D ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ โดยเนื้อ เรื่องจะเป็นพี่น้องที่ทะเลาะกัน แต่ในตอนท้ายนกจะเป็็นสื่อกลางที่ท�ำให้ทั้งสองกลับมาดีกันอีกครั้ง และมีพ่อแม่คอยยิ้มให้เสมอ ลักษณะตัวละครในเรื่องจะมีความน่ารักและเป็นมิตรกับทุกคน


Character design 2D & 3D

ผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ ที่สามารถออกแบบได้ ทั้ง 2D 3D และลายเส้นที่ใช้ในการท�ำสตอรี่บอร์ด ตาม คอนเซปต์ของงานนั้น โดยใช้โปรแกรมที่หลากหลาย 2D : Adobe Illustrator CS6&Adobe Photoshop CS6 3D : Autodesk 3ds Max 2013&Autodesk Maya 2013


Portflio  

Portflio By Bill Double