Page 1

Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 3 BAĞLAMA APARATININ KESME VE DELME KALIBINDA ÜRETĐLMESĐ SĐNAN BĐLĐR 2008010417043


ÜRETĐLECEK PARÇA


KULLANINLIĞI YERLER

SANDALYE NĐN ĐSKELETĐNE KAYNAKLANIR


MEKANĐK PRES ve DELME-KESME KALIBI


SAC LEVHANIN KALIBA SÜRÜLMESĐ


ÜRETĐLEN PARÇANIN KALIPTAN ALINMASI


KALIPIN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ ve BAĞLANMASI


KALIP ANト信ASYON


Firma da üretim olarak, -Makine Đmalatı -Kalıp Üretimi -Saç şekillendirme işlemleri yapılıyor.

SUNUM  
SUNUM  

KALIPSUNUM

Advertisement