Page 1

!"

#$ ( %#'%)*+)

!

%"&' *&,+-+.

&-/


5 ! %

2 "

#10$

10

"

#& $

&

& ' (

&

!" # # $$ %$ % &" # $$ %$ " '& " ' ()$ "'# $ * $ % % '" " ' +, # "# ) $(. ' '/" !$ 0 0 0/ " " 1 2 3 ' 4 " &5 6# 7# 7 8 9 ' : # '& #" ' 2< =7> SALI 9:00-9:50, 10:00-10:50, 11:00-11:50, ; $$ " $ ) " $ 3 % &" '


' ) &. /

** + , ) -

)

!

.'

'

0. / -.

1

2'

' $3

4

!

5$

6

.' 7 ./

%8

9.

' $! 5$ !

! 8 ! 8


T.C. SAÜ MÜH. FAK. N AAT MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2009-2010 Ö RET M YILI YAZ YARIYILI NM405 TEMELLER HAFTALIK PROGRAM HAFTA

TAR H

KONU

1

14-15.06.09

ZEM N NCELEMELER (SONDAJ, SPT, CPT, PLT, JEOF Z K YÖNTEMLER)

21-22.06.09

TEMELLER N TANITILMASI, AYIRIMI, BOYUTLANDIRMA LKELER , ZEM N EMN YET GER LMES KAVRAMI ve SORGULAMASI, σem, σpresumed, TA IMA GÜCÜNE GÖRE BOYUTLANDIRMA VE ANAL Z (TERZAGH )

3

28-29.06.09

TEMELLER N OTURMASI, OTURMA KR TERLER , K LDE TEMEL BOYUTLANDIRMA (SKEMPTON), KUMDA TEMEL BOYUTLANDIRMA (PECK)

4

05-06.07.09

D KDÖRTGEN, YAMUK, B LE K TEMEL BOYUTLANDIRMA, YAYILI TEMELLER, KAZIKLAR VE KAZIK GURUPLARI

5

12-13.07.09

ARASINAV, TEMEL ÇUKURUNDA GÜVENL K

6

19-20.07.09

PALPLAN PERDELER VE MOMENT AZALTMA YÖNTEM , ANKRAJ

7

26-27.07.09

TEMEL ZEM N N N Y LE T R LMES

2

Sınav Tarihleri: 1. Kısa sınav: 29 Haziran, Ara sınav: 12 Temmuz, 2. Kısa sınav: 20 Temmuz


3+ : * ) < < < < 3 3 3 3 3 3 3 3

; <=

' >: ,

&A ' B A 1 0AEB 1 -A+ 1 5 5 5 5 5 5 5 5

A G 7A G 9A? HA? IA? & A3 &&A & A B

5 5 D D D

? : + ? >,

CC C (( ( C ( C 5 5

( C

* @ ) 1

((

D1 ( 1 5 ' D1 ( 1 5 D D 3' , ( C D D1 D D B ( 5 D D ( 1 1B D ( D D

C C B ( C F1 8 DB (

D

5

D

5 ;

D


! %, K

*3J .J

E: ?

= ' : J .3.J

:M *

+ ' J .J D >>> &J D J3

,

!* +

7J '

J

1 L

.

J N . .J &I I 9 J

?

D J

B

E + , >E J N ., .J &I I J K 1B 1 D DA ?

3

.

J .J &I I J 1( C?

D

.J ) 1K

G L

.

D J N .M

DJ

.J 3M

.

O!

.

NM405_00  

!" #$ ! %"&amp;' ( %#'%)*+) *&amp;,+-+. &amp;-/...

NM405_00  

!" #$ ! %"&amp;' ( %#'%)*+) *&amp;,+-+. &amp;-/...

Advertisement