Page 1

NM 405 TEMELLER 2009-2010 YAZ Ö RET M 1. KISA SINAV Ad Soyad:

No:

29.06.2010

mza:

SORU 1 (30p). a) Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) nasıl yapılıyor, ne ölçülüyor? b) Deneyin uygun oldu u/olmadı ı zemin türleri nelerdir? c) Deney hangi durumlarda sonlandırılır? SORU 2 (30 p). Zemin emniyet gerilmesi teriminin hangi zeminlerde kullanıldı ını/kullanılmadı ını nedenleriyle belirtiniz? PROBLEM 3 (40p). Üst 5 m’si kil, 5-15 m’ler arası kumdan olu an bir kesitte standart penetrasyon deneyinde elde edilen darbe sayıları verilmi tir. Buna göre derinlik düzeltmesi yapılmı de erleri hesaplayınız. YASS -5.00 m’dedir. ρk=18 kN/m3, ρd=20 kN/m3 [cN=√(95.76/σ0ı)]. z (m) Darbe sayıları

1.50 3+3+4

3.00 4+6+5

4.50 7+5+9

6.00 7.50 9.00 15+14+15 14+18+14 14+15+21

10.50 30+50/6


2010_k²sas²nav1_÷z³m  
2010_k²sas²nav1_÷z³m  

SORU 2 (30 p). Zemin emniyet gerilmesi teriminin hangi zeminlerde kullanıldıını/kullanılmadıını nedenleriyle belirtiniz? NM 405 TEMELLER 200...

Advertisement