Page 1

Bilgi Topluluğu

Bilgi Topluluğu, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi bünyesinde bireyler arası bütünleşmeyi sağlamak, bilgi konusu ile ilgili veya bağlantılı Fakülte içi veya dışındaki birey ya da kuruluşlarla etkileşim kurmak ve böylece bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla söyleşi, panel, konferans v.b toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma v.b) önderlik etmek, sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren bir topluluktur.

Website: www.bilgitoplulugu.org E-mail: au.bilgitoplulugu@gmail.com

Bilgi Topluluğu Danışmanı: Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan İletişim: gurdaloya@gmail.com Bilgi Topluluğu Yönetim Kurulu:

Başkan: Özlem Çaltı İletişim: ozlemcalti@gmail.com Kültürel Faaliyet Başkanı ve Yardımcısı: Sibel Yılmaz Müge Yılmaz Yazı İşleri Başkanı ve Yardımcısı: Merve Demirkol Hira Gizem Fidan Mali İşler Başkanı ve Yardımcısı: Celal Yıldız Tuğçe Yeşiltaş ÜYELER BETÜL BESTENCİ CELAL YILDIZ DUYGU COŞKUN DÖNDÜ TAT EDA AĞDERE GONCA AYKUT HİLAY ÇELEBİ HİRA GİZEM FİDAN MELEK ÖZ MERVE DEMİRKOL MUSTAFA AKUŞ MÜGE YILMAZ ÖZLEM ÇALTI SEHER KAYHAN SİBEL YILMAZ ŞEYMA ERKOÇ TUĞÇE YEŞİLTAŞ

Sayı: 1

Bilgi-sizsiniz! ŞUBAT 2010

“KATMA DEĞER” YARATAN YAŞANTILAR İNŞA EDELİM

“Bilgi Topluluğu Bülteni”: İlk Sayı; Heyecan ve Anlam… Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan “Topluluk”, benim için topluluk üyelerinin ve topluluk ile bağlantı kuran ya da katkıda bulunan bireylerin, her birinin, dünyaya baktığı pencereleri sunan büyük bir “zenginlik” anlamını taşıyor. Bugüne dek her öğrencim, onlar açtığı sürece, bana yaşamı daha iyi algılayabilmem için farklı pencereler sundu; her seferinde beni bilgilendiren, heyecanlandıran, şaşırtan, etkileyen ve böylece eğiten. Dileğim o ki, son nefesime kadar yaşarım bu hazzı. Topluluk olmak, niçin? *Çünkü; gerçek bir “topluluk” olabilmek, sunduğumuz ve aldığımız değerlerle kendi iç dünyamızı besleyebilmek, iç dünya zenginliğini kazanabilmek için kolay kolay bulunamayacak ‘fırsat’lar sunuyor; bunu, bu gerçeğin ayırdına vardığım ve bilinçli olarak deneyimlediğim 20 yıl’a dayanarak söylüyorum. Onun için lütfen bu fırsatları yaratmak ve doyasıya yaşamak için çaba gösterin, zaman ayırın ve emek verin. *Çünkü; topluluk olabilmek, aynı ya da benzer bakış açıları/algıları ve ortak değer ve hedefleri temsil ediyor ancak benzerlikler ya da aynılıklar yanında farklı bakış açılarının yarattığı “sinerji”yi de göz ardı etmemek gerekir. *Çünkü; topluluk olabilmek, zaman zaman yaşamın getirdiği ağır yük karşısında

tek başına üstesinden gelemediklerimizi paylaşarak başarma fırsatını sunuyor. *Çünkü; topluluk olabilmek, kendimiz dışında ve o an’a dek bizim olmayanı anlamaya çalışmayı, yeri geldiğinde tahammül etme ve tölerans gösterebilme sınırlarımızı genişletebilmeyi ve mümkün olduğunca başka düşünceleri kendi düşüncelerimize entegre etmeye çalışarak “düşün” dünyamızı büyütmeyi olanaklı kılıyor. Topluluk Bülteni, niçin? *Çünkü; Bülten bütün yukarıda sayılanların gerçekleşmesi için somut bir gösterge olarak işlev görecektir ve bizlere, dünyayı baktığımız pencereyi büyütmek ve daha da güzelleştirmek için aracılık edecektir. Yaratılan içerik kadar bizi besleyecek, kendi kendimiz, birbirimiz ve bizi çevreleyen dünya ile kurduğumuz bağlantı ve iletişim süreçlerinin niteliğini arttırmaya katkıda bulunacaktır. Yaratılan içeriğin belirleyicisi biz ve aramıza katılmak isteyen herkes olacaktır. Bu sebeple dileğim, Bülten’de hepimizin iç dünya zenginliğimizi sunan katkılarla varolmaya çalışmamız. Benim için gerçek o ki, yaşamımızda içinde yer aldığımız çekirdek “topluluk”(lar) dışında o’nu çevreleyen başka topluluklar ve büyük bir evren var ve biz aslında onun parçasıyız. Bu evren’i kuşatan

Peki, Ne Derdimiz Vardı?

Sevgili bülten okurları, bu seneki toplantımızda oluşan bir fikirdi Bilgi Topluluğu Haber Bülteni’ni çıkarmak. Topluluk arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu kararımızı kesinleştirdik ve bir sonraki toplantıda Oya Hocamız ile de bu fikri paylaşarak çalışmalarımıza başladık. Biz, Bilgi Topluluğu haber bültenini oluşturarak, alanı-mızda gelişen olayları, güncel kültür-sanat haberlerini sizlere aktarmayı, topluluğumuzun toplantıda aldığı kararları bildirmeyi ve fakültemizde yapılan etkinlikleri duyurmayı amaçladık. Bültenimizde hocalarımızın, arkadaşlarımızın ve bölüm arkadaşlarımızın bilgiler ve paylaşımlar yer alacaktır.

olgu da “bilgi”; bu sebeple topluluğumuza ad verirken “Bilgi Topluluğu” söz dizimini seçtik. İçinde bulunduğumuz evrende, farkında olalım ya da olmayalım birçok topluluğun içerisindeyiz aslında. “Bilgi Topluluğu”nda topluluk üyeleriyle; derslerimizde dersi alan öğrenciler ve öğretim elemanları ile; Bölümümüz’de tüm Bölüm öğrencileri, öğretim elemanları, kat görevlimiz ve Bölüm sekreterimiz ile; Fakültemiz’de Fakülte öğrencileri, Fakülte Yönetim’i, öğretim elemanları ve idari personeli ile; Üniversitemiz’de Üniversite Yönetimi, idari personeli, diğer Fakülte öğrencileri, Yönetimi, öğretim elemanları ve idari personeli ile; ve hepsinin bütünleyicisi olan güzelim ülkemizin insanları, devlet ya da özel sektör kuruluşları ile; ve tabii ki evrensel düzeyde dünya üzerinde bulunan tüm birey, topluluk, kuruluş ve ülkeler ile birlikte yaşıyoruz ve yaşantılıyoruz. Hangi düzlemde olursa olsun, içinde sadece tek bir “birey” olarak yer aldığımız her “topluluk”, bizim için olmazsa olmaz kocaman bir “değer”; her birini içselleştirdiğimiz anda içimize “kocaman” bir değer’i sığdırdığımız; böylece büyüdüğümüz ve güçlendiğimiz. Yeter ki, *Bizim dışımızda bulunan her birey, topluluk, kuruluş ve

ülke ile bağlantılar kuralım; *Bağlantılarımızı doğru ve yeterli biçimde yapalım; *Bağlantı kurduklarımızın öz’lerini doğru biçimde algılamaya çalışalım ki onları anlayabilelim; *Biz kendi öz’ümüzü doğru biçimde ortaya koyalım (başta kendi kendimiz ve kuşkusuz başkaları ile) ki onlar bizi anlayabilsin; *Doğru iletişim/ilişki/iş ve bilgi süreçlerini yaşayalım; *Yaşadığımız tüm iletişim süreçlerinin içeriğini mümkün olduğunca zenginleştirelim; *Bireysel düzeyde yaşantılarımıza “değer”ler katalım. *Bu süreci “topluluk”(lar) bazında yaşıyorsak / yaşatabiliyorsak, o zaman da “katma değer” yaratan yaşantılar inşa edelim. İşte bu nedenle “topluluk”(lar) ve “Bilgi Topluluğu” var ve yarattığı/yaratacağı değerler çok önemli. Hepinize “katma değer” yaratabileceğiniz yaşantılarınızda kolaylıklar ve başarılar dileği ile, benim sevgili ve aynı zamanda çok değerli öğrencilerim ve yol arkadaşlarım. Hadi bakalım o zaman hepimiz iş başına, çalışmaya, alın teri dökmeye ve elimizden gelen her şeyi yapmak için çaba göstermeye. Sevgi ile ve sağlıcakla…

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

Bilgi Topluluğu Üyesi / 2008-2009 Bilgi Topluluğu Başkanı

Fatma UYAR

Sevgili bülten okurları, Bilgi Topluluğu olarak, bültenimizin canlı, dolu ve faydalı olmasını diliyoruz ve bültenimizin oluşmasında yer alacak olan hocalarımıza, arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.


Bilgi-sizsiniz!

Sayı: 1 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI VE DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DEKANI

ŞUBAT 2010

PROF. DR. SEKİNE KARAKAŞ

www.bilgitoplulugu.org

ÖZGEÇMİŞ Eğitim: - T.E.D. Ankara Koleji (1965) - Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü (1969) - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans Programı (1977) - International Graduate School in Librarianship and Information Science (1981) - Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Programı (1986) Meslek Hayatı : - Kütüphaneci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi (1969-1986) - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Ankara İletişim Bilgileri: Üniversitesi (1987-1992) - Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Adres : Kütüphanecilik Bölümü (1988) - Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi D.T.C.F. (1995-1996) - Doçent Doktor, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. 06100 Sıhhiye-ANKARA Kütüphanecilik Bölümü (1996) - Arşiv Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Telefon : Kütüphanecilik Bölümü (1996-2002) - Dekan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. (1997- +9 (0) 312 311 31 75 - +9 (0) 312 311 54 16 2001) - Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, Ankara Üniver- Fax : +9 (0 ) 312 311 17 29 sitesi D.T.C.F. ( 2001- Profesör Doktor, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Bilgi ve E-Mail: Belge Yönetimi Bölümü (2002skarakas@humanity.ankara.edu.tr - Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dekanı (08.03.2007-

Bitti. inançsızlığın kurbanı olan her sevgi gibi istemeden bitirildi.

KÖRDÜĞÜM Celal YILDIZ

FOTOĞRAF: ÖZLEM ÇALTI

ÖERİLER

I. Bitti. başlamadan bitti başlayıp da bitirdiğim çoğu şey gibi, temelsizdi.

Senin istediğin bir sevgili olamadım, senin gibi.

Ayrılırken iki taraf sevgili gibi davranan; sevmeyendi öğrenmiştim okuduğum kitaplardan.

Kitap

İzahı Yok

Cem ETYEMEZ Engin YILDIZ

Ankara Ünversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sekine KARAKAŞ akademik yaşamı boyunca mesleki alanıyla ilgili çeşitli makele ve bildiriler yayınlamış, kitap ve makaleler çevirmiş, alanıyla ilgili bir çok toplantı ve konferansa katılımda bulunmuştur. Değerli hocamız Prof. Dr. Sekine KARAKAŞ’a Bilgi Topluluğu olarak yaptığımız etkinliklerde zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğu ve bizden desteğini hiç bir zaman esirgemediği için teşekkür ediyoruz.

Edebiyat Köşesi

Sevgili olamayışımın nedeni kitaplardı, sevgimin nedeni olamadıkları gibi.

II. Sustum. Ayrılırken iki taraf konuşması gereken gözlerdi.

Ayrılıyorsa iki taraf dilin konuşması beyhudeydi belli ki.

Albüm

Portishead

Roseland NYC Live

Durdum. Bitmesine engel dillerin suskunluğunda boğuldum. Sustum. Susmaya engel gözlerin boşluğuyla yardan uçtum.

Öldüm. Yardan uçmak diye geçse de kayıtlara ölümüm, yardan uçmaya davetiye gönderendi aslolan, Kördüğüm…

Film

Windstruck


Bilgi-sizsiniz!

Bilgi Topluluğu

Sayı: 1

ŞUBAT 2010

Bilgi Topluluğu Kimdir? 2008-2009 Öğretim Yılı Etkinlikleri Nelerdir? Bilgi Topluluğu Kimdir? Bilgi Topluluğu, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi bünyesinde, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi arasındaki bütünleşmeyi sağlamak, bilgi konusu ile ilgili veya bağlantılı Fakülte içi veya dışındaki birey ya da kuruluşlarla etkileşim kurmak ve böylece bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla

söyleşi, panel, konferans v.b toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma v.b) önderlik etmek, sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren bir topluluktur.

Topluluk Danışmanı: Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan İletişim Bilgileri: Websitesi: www.bilgitoplulugu.org E-mail: au.bilgitoplulugu@gmail.com

Bilgi Topluluğu TRT Radyo 1’de Canlı Yayında

KARİYER BOLUGÜLERİ GÖLCÜK 11-12-13-14 Mayıs 2009 GEZİSİ tarihlerinde Bilgi

“Okuma; duyguyu incelten, aklı işleyen bir süreçtir.” 26 Kasım 2008 Çarşamba günü saat 17.00’de, Bilgi Topluluğu; bir akademisyen, bir kütüphaneci ve iki öğrenci olmak üzere, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü tanıtmak amacıyla TRT Radyo 1’de “Çoktan Seçmeli” adlı programa konuk oldu. Bilgi Topluluğu Danışmanı ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi; Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan, Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı; Ali Fuat Kartal, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi

Özlem Çaltı, 2. sınıf öğrencisi ve Bilgi Topluluğu başkanı Fatma Uyar programa konuk olarak katılmışlardır. Programda; Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği hakkında bilgi vermekle birlikte kütüphanecilerin sorunlarından, özlük haklarından ve Kütüphane Haftasından bahsetmiştir. Oya Gürdal Tamdoğan; kütüphanecilik ve enformasyon bilimi hakkında bilgi vermekle birlikte Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ders

içeriklerinden, iş olanaklarından ve çalışma alanlarından, mesleki alanda bilgisayar kullanımının ve yabancı dilin öneminden, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün bireylere kazandırdıklarından söz etmiştir. Programa konuk olan öğrenciler; Özlem Çaltı ve Fatma Uyar ise Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü nasıl tercih ettiklerini, öğretim sürecinde yaşamakta olduklarını ve bölüm hakkında edindikleri tecrübeleri paylaştılar.

Kültür Sentezi ve Görsel Şenlik 29 Nisan 2009

Bilgi Topluluğu öğrencileri, 29 Nisan 2009 Çarşamba günü 12.00-14.00 arasında Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Farabi Salonu’nda 27-31 Nisan tarihleri çerçevesinde yapılan Geleneksel Kültür Haftası Etkinliklerinde Müzikli-

Müzikli-Danslı Gösteri

Danslı bir gösteri yaparak izleyicilere farklı kültür ögelerini sentezleyerek görsel ve işitsel bir ziyafet sundular. Celal Yıldız ve Müge Yılmaz’ın sunumuyla canlanan gösteri; salsa gösterisi, rock ve rap oluşumlarının müziksel şöleni,

breakdans ve beatbox showları, halk oyunları ekibininin Kırıkkale Yöresi oyunu ve zeybek gösterisi, kısa şiir dinletisi ve türkülerin muhteşem ezgileriyle Farabi Salonu’nda izleyicisiyle buluştu.

Topluluğunca; Dil ve Tarih-Coğrafta Fakültesi Kariyer Günleri’nin ilki düzenlenmiştir. Bu etkinlik çerçevesinde Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Farabi Salonu’nda “Bilge Adam” dört gün boyunca Photoshop, Web’in Geleceğin ve E-ticaret, IT’de Kariyer ve Network Security konuları altında dört gün boyunca seminer vermiştir. Kariyer Günleri boyunca sponsorlarımız Kurukahveci Mehmet Efendi, Radyo Vizyon, Pecya, Red Bull ve 14 Mayıs’ta seminer veren yenibiris.com olmuştur. 2009 - 2010 öğretim yılının ilk aylarında seminere katılımda bulunan öğrencilerin sertifaları teslim edilmiştir.

23 Mayıs 2009 Cumartesi günü Bilgi Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu günübirlik “BOLUGÖLCÜK” gezisine yaklaşık 30 kişilik katılım sağlanmış ve bölüm öğrencileriyle eğlenceli bir piknik sefası yapılmıştır.

KIRMIZI EV

26 Ekim 2008 Pazar günü Prof. Dr. Doğan Atılgan, Doç. Dr. Tülay Fenerci, Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan, topluluk üyeleri ve fakülte öğrencilerinin katılımı ile Devlet Opera ve Balesi gösterimi olan Kırmızı Ev adlı gösterime gidilmiştir.


Bilgi-sizsiniz!

Sayı: 1

ŞUBAT 2010

Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi’nde eler Oluyor?

Bizler İnandık

Kitap Kampanyası KİTAP DESTEK!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafta Fakültesi Bilgi Topluluğu ve www.kalemkurusu.com işbirliğinde yürütülen kitap kampanyası; köy okul kütüphanelerini canlandırmak için harekete geçmiştir. Bilgi Topluluğu tarafından düzenlenen ve 2009-2010 Öğretim Yılı’nın ilk Bilgi Topluluğu projesi olan “Kitap Destek” adlı kampanya büyük bir hızla ve gayretle başlatılıp, çalışmalarına devam edilmektedir. İletişim Bilgileri Resmi Websitesi : http://kalemkurusu.net : www.bilgitoplulugu.org E-mail Adresi : au.bilgitoplulugu@gmail.com

“www.kalemkurusu.com” Hakkında

Kalemkurusu başka bir ifadeyle kendi dehâsından ve kaleminden habersiz olan; ama ara sıra da olsa içinden “Acaba yazabilir miyim?” diye geçiren insanların bir kalemle unutulmazlığı yakalama mücâdelesidir. Eklenen yazılar bünyesinde olan yazarların özgün metinlerinden oluşmaktadır. 8 Kasım 2007 yılında kurulan Kalemkurusu 1 Ocak 2008 yılında sistemini üyeliklere açarak yazarlık başvurularını almaya başlamıştır. 2.ci yılını tamamlarken, toplam 167 yazarı ve 16000 üstü üyesi bulununan Türkiye'deki en büyük günce/edebiyat komünite blogudur. 2009 yılında Cezmi Ersöz'ün Juri Başkanlığı yaptığı 1.ci Edebiyat Yarışmasını kendi bünyesi üzerinde düzenlemiştir. 19 Nisan 2009 yılında "Kalemkurusu" patentini almış ilk Türkçe Edebiyat blogudur. 29 Mart 2008 tarihinde Kanal 1’de hafta içi hergün "Güzel Bir Gün" isimli haber programının koordinatörü ve sunucusu Tuluhan Tekelioğlu ile düzenledikleri “Kitap İstiyorlar” kampanyasıyla bir çok köy okuluna binlerce kitap bağışlamıştır. Şu an ise Bilgi Topluluğu’yla “Kitap Destek” kampanyasını devam ettirmektedir. www.kalemkurusu.com

SÖYLEŞİ

Sosyolog Uğur Ersoy “AKADEMİK EĞİTİM GELECEK KAYGISI VE YAŞAM FARKINDALIĞI” üzerine Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri eşliğinde 14 Aralık Pazartesi günü saat 14:00’de Muzaffer Göker Salonu’nda söyleşi yapmıştır.

Türkiye Genelinde Alanımızla İlgili Haberler

Diyarbakır'da 'Kar Taneleri' sayesinde kitap okumayan öğrenci kalmayacak

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamlığınca hazırlanan 'Kar Taneleri' adlı proje, kitap okumayan ve kitapla tanışmayan köy çocuğu bırakmamayı amaçlıyor. GAP Eylem Planı SODES kapsamında hazırlanan proje ile kütüphanesi olmayan 40 okula kütüphane yapılacak. 91 bin TL bütçeli ve 4 bin öğrencinin

faydalanacağı projede, 100 öğretmen görev alacak.

Gençler internet kafe ve kahvehane yerine köy kütüphanesine gidiyor

Hatay'ın Erzin İlçesine bağlı Gökdere köyünde gençler internet kafe ve kahvehane yerine köy kütüphanesine giderek kitap okuyorlar. Aynı zamanda kütüphanenin sorumluluğunu da alan köylü gençler, hiçbir ücret talep etmeden her gün nöbetleşe-

Bilgi ve Belge Yönetimi 2. Sınıf Öğrencisi

Kampanyamıza başlama kararı aldıktan sonra, kitap ve kütüphane üzerine bir dizi araştırma yaptık. Yaptığımız sonucunda araştırmalar elimize geçen istatistiki bilgilerle Türkiye’nin kitap ve konusunda kütüphane nerede olduğunu gördük. -Türkiye'de 5 kişiye 1 kitap düşüyor! -AB'ye üye ülkelerden nüfusu bize yakın olan (80 milyon) Almanya'da; 7500 kişiye 1 halk kütüphanesi düşerken Türkiye'de 68 bin 500 kişiye 1 halk kütüphanesi düşüyor. -Almanya'da halk kütüphanelerinde toplam 104 milyon kitap varken, Türkiye’de toplam 13 milyon kitap var. -Almanya'da halk kütüphanesi başına düşen kitap sayısı 25 bin iken Türkiye'de 6 bin ve AB ortalaması ise 16 bin. Görüldüğü üzere Türkiye’de kitap başına okuyucu-lar düşüyor, okuyucu başına kitap-lar değil! Türkiye sınırlarında, halk kütüphaneleri de dahil kitap sıkıntısı yaşanmaktadır. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak okul kütüphanelerimizi düşündüğümüzde onların

BİLGİ TOPLULUĞU KİTAP KAMPANYASI İÇİN TRT ANKARA RADYOSUNDA CANLI YAYINDA rek kütüphaneyi açıyorlar.

400 yıllık el yazma eserler 2,5 yıldır depoda çürüyor

Bursa İnebey Medresesi'nde hizmet veren Tarihi Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'ndeki binlerce değerli yazma ve eski basma eser 2,5 yıldır devam eden restorasyon sebebiyle büyük zarar gördü.Küçük bir odada istiflenen paha biçilmez binlerce kitap, rutubet ve haşerattan olumsuz etkilendi. Uzmanlar, restorasyon yapılan bir alanda böyle değerli eserlerin tutulmasını vefasızlık olarak değerlendiriyor. Bursa İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri ise bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

daha vasat durumda olduğunu tahmin etmek o kadar da zor değil. Şehir merkezindeki okullarımızın kütüphaneleri bile kitap sıkıntısı yaşarken, köy okul kütüphanelerimiz ne durumda? Şehir merkezlerindeki bir çok okul kütüphanesinin sıkıntısı; sorumsuzluk ve otorite eksikliğinden kaynaklanıyorken, köy okul kütüphanelerinin tek sıkıntısı “imkansızlık”! Peki, neden bu yenebilmek imkansızlığı adına kimse birşey yapmıyor, yapmak istemiyor? ...Ve bizlerde “Bilgi Topluluğu” olarak kendimize bu soruyu sorup, elimizdeki (çok) kısıtlı imkanlarla bir “Kitap Kampanyası” başlatıp, bu kampanyaya baş koymaya karar verdik. İnandık, hala bizim gibi gönüllü ve duyarlı insanlar olduğuna inandık. Okuduğumuz kitapları raflarımıza tozlanmak üzere bırakmak istemedik. O kitapları, imkansızlıklar içerisinde köy okullarında eğitim gören kardeşlerimizle paylaşmak istedik. “Bize gönderilen tek bir kitap dahi, bu kampanya için yeterli olur mu?” diye sormadık kendimize, tek bir kitapla 15-20 kişilik köy okulu öğrencilerinin sırayla okuyup mutlu olacaklarına, kitap okumanın

Özlem ÇALTI

tadına onların da varacağına inandık. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne başladığımızdan beri değerli hocalarımızın bize aşılamak istedikleri; “Bilgi Paylaştıkça Güzeldir.” anlayışını bu kampanyayla daha fazla yaşadık, yaşatmak istedik. İzin verin; bir hikaye kitabını ve yahut bir romanı okurken kurduğunuz hayalleri, annelerinin haşladıkları köy yumurtalarını muhafaza ettikleri çantalarıyla okullarına gitmek için çamurlu yollarda yürüyen, soğuktan kıpkırmızı olmuş burunlarını avuç içlerinde ısıtan, yaşadıkları köyün umudu olan minik kardeşlerimiz de kursun. Onlar da bir kitabı bitirmek için heyecanlansın, onlar da bir kitabın sonunun mutlu son olarak bitmesini istesin ve onlar da okudukları kitabı yastıklarının altına koyup uyusunlar... İzin verin, onlar da kitap okusunlar! Bizler inandık. Peki ya, siz?

14 Aralık Pazartesi Günü saat 16.00’da DTCF Bilgi Topluluğu; köy okul kütüphaneleri için düzenledikleri kitap kampanyasını anlatmak üzere TRT Ankara Radyosu’na konuk oldular.

Program, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Celal YILDIZ, Özlem ÇALTI ve Tuğçe YEŞİLTAŞ’ın katılımıyla gerçekleşti

Yetkililer, restorasyon sürecinde kitapların zarar görmediğini iddia etti.

istifade eden öğrencilerin bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getiren yetkililer, vatandaşlar tarafından gösterilen ziyaret açığını öğrencilerin kapattığını belirtti. Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeşilova köyüne, köy muhtarının gayreti ile kitap okuma salonu yapıldı. Köy muhtarı Mustafa Köse'nin önderliğinde başlayan inşaat, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. İlçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan 75 hanelik köydeki öğrencilerin, okuyup bir yerlere gelmesinin en büyük hayali olduğunu vurgulayan muhtar Köse, köyde herkesi okumaya davet etti.

Okul çıkışlarında Halk Kütüphanesi öğrenci akınına uğruyor

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Halk Kütüphanesi, okul çıkışlarında öğrenci akınına uğruyor. Bünyesinde barındırdığı 11 bin 200 kitap ile 1969 yılından beri hükümet konağı yanında hizmet veren Of Halk Kütüphanesi'nden günlük ortalama elli kitap sirkülasyonunun yaşandığı belirtildi. Özellikle okul

Muhtar,köyde yaptığı okuma salonuna kitap bekliyor

çıkışlarında

kütüphaneden

Kaynak:www.bbyhaber.com

Bilgi-sizsiniz Şubat 2010 1. Sayı  

DTCF Bilgi Topluluğu Bülteni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you