Page 1

Bilgi Topluluğu Hakkında:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde bireyler arası bütünleşmeyi sağlamak, bilgi konusu ile ilgili veya bağlantılı Fakülte içi veya dışındaki birey ya da kuruluşlarla etkileşim kurmak ve böylece bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla söyleşi, panel, konferans v.b toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma v.b) önderlik etmek, sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren bir topluluktur. İletişim Web site:

www.bilgitoplulugu.org E-posta:

au.bilgitoplulugu@gmail.com

Bilgi Topluluğu Danışmanı: Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan İletişim: gurdaloya@gmail.com

Bilgi Topluluğu Yönetim Kurulu: Başkan: Özlem Çaltı İletişim: ozlemcalti@gmail.com Kültürel Faaliyet Başkanı ve Yardımcısı: Sibel Yılmaz Burcu Erbil Yazı İşleri Başkanı ve Yardımcısı: Merve Demirkol Hira Gizem Fidan Mali İşler Başkanı ve Yardımcısı: Celal Yıldız Tuğçe Yeşiltaş ÜYELER BURCU ERBİL CELAL YILDIZ DUYGU COŞKUN DÖNDÜ TAT

ELİF REYHAN ERTUĞRUL

FATMA UYAR HATİCE BEYZA GİRGİN HİRA GİZEM FİDAN MERVE DEMİRKOL MUSTAFA AKUŞ ÖZLEM ÇALTI SİBEL YILMAZ ŞEYMA ERKOÇ TUĞÇE YEŞİLTAŞ Editör: Özlem ÇALTI

Sayı: 2

Bilgi-sizsiniz! MART 2010

Öğrenim ve Staj Hareketliliği DTCF Erasmus Koordinatörü / DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Tülay FENERCİ

Değerli Öğrenciler, Bu yazıyı, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki Yaşamboyu Öğrenme Programı’nın bir alt programı olarak sürdürülen ve yükseköğretimi temel alan Erasmus programı hakkında sizleri bilgilendirmek için ele aldım. Öğrencilerimizin giderek ilgisini çeken programın bu bülten aracılığı ile sizler arasında daha da tanınır hale geleceği inancındayım. Avrupa Birliği (AB), çeşitli alanlarda belirlemiş olduğu politikalarını hayata geçirmek için eylem programları düzenliyor. Bugün yürürlükte olan “yaşamboyu öğrenme programı” (lifelong learning) da AB’nin eğitim alanıyla ilgili eylem programı olan Sokrates I (1995-1999) ve Sokrates II (2000-2006)nın devamı niteliğinde. Eğitimin tüm alan ve aşamalarını kapsayan bu programın temel amacı: Eğitim kurumları arasında karşılıklılık esasına dayalı olarak değişimi teşvik ederek yükseköğretimin kalitesini arttırmak, yükseköğretim alanında Avrupa boyutunu ve kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmek. Erasmus ise yaşamboyu öğrenme programının bir alt eylem alanı olup yükseköğretim kurumlarını kapsıyor. AB, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri ve kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlıyor. Programın yürütülmesi ve programa katılım için bazı ön koşullar gerekli. Örneğin programa katılım için AB üyesi bir ülke olmak ya da AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik alanı üyesi olmak gerekli. Türkiye adaylığının kabul edilmesinden sonra bu programa katılmaya hak kazandı. Diğer taraftan programa katılan ülkelerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar var. Her ülkenin ulusal düzeyde iletişimi ve koordinasyonu sağlamak için bir “ulusal ajans” kurması bu koşullardan biri. Türkiye’de bu görev, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 2002 yılında kurulan AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi tarafından yerine getirilmekte. Türkiye’nin programa tam katılımı 2004

yılında Ulusal Ajans’ın kurulması ve ardından hazırlık çalışmalarının tamamlanarak pilot uygulamaların yapılmasından sonra gerçekleşti. Bir diğer koşul, ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlarının, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Direktörlüğü’ne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi-EÜB (Erasmus University CharterEUC) alması. Program faaliyetlerinden olan öğrenci ve personel hareketlilikleri, yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte ve kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri/ AB Ofisleri/ Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmekte. Ankara Üniversitesi’nden de söz konusu faaliyetler AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü ile kurumsal koordinatörlük bünyesindeki, fakülte/bölüm erasmus koordinatörlükleri tarafından yürütülüyor. Fakültemizde bölümlerin programa aktif katılımları öncesinde öğretim programlarının uyumu ve yenilenmesi çalışmaları yapıldı(2004-2005) ve 2005 yılından itibaren bölümler aktif olarak hareketlilik faaliyetlerinde yer almaya başladı. Bölümlerin öğrenim ve personel hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilmesi için ortaklığın yürütüleceği bir bölüm ile faaliyetlerin türü, katılımcı sayısı ve ders programıyla ilgili görüş birliğine varması ve kurumsal koordinatörlüğün onayını alarak ikili anlaşma (bilateral agreement) yapması gerekiyor. Varolan anlaşmaların yenilenmesi veya yeni anlaşmaların yapılması, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü (ABEPK)nün duyurusu doğrultusunda genellikle her yıl ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmekte. Burada size Erasmus programında öğrencilerin yararlanabilecekleri temel faaliyetlerden olan öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği ile Fakültemizdeki uygulanışı hakkında kısaca bilgi verilecektir.

Öğrenim hareketliliği, faaliyetine kabul edilen öğrenciler, hibe karşılığı bir başka ülkede bir dönem öğrenim görme hakkını kazanır. Öğrencilerin alacakları hibe miktarı gidilecek olan ülkenin yaşam koşullarına göre değişmektedir. Öğrenim hareketliliği faaliyetleri için yılda bir kez başvuru yapabilirler. Başvuru ve seçim sürecine ilişkin takvim ABEPK tarafından genellikle şubat ayı içerisinde açıklanmakta ve tüm fakülte ve bölümlere ulaştırılmaktadır. Programa katılmak isteyen Fakültemiz öğrencilerinin bu duyuruları dikkatle takip etmesi, hem program hem de başvuruda istenen belgeler hakkında bilgi almak için ABEPK’nin web sayfasını incelemesi yararlı olacaktır. Başvurular bölüm koordinatörlüklerine yapılır ve bölümler, kendi koordinatörlerinin başkanlığında bir seçim komisyonu oluşturarak anlaşmalarında yer alan kontenjan dahilinde seçimi gerçekleştirir. Seçilen öğrenciler, ABEPK ve kurum koordinatörlüğünün açıklayacağı listede yer alana kadar aday durumundadır. Staj hareketliliği (yerleştirme) Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğretim Görenlere Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı artık “yaşamboyu öğrenme programıyla” (20072013 dönemi) birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülmektedir. “Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. En az 3 ay, en fazla 12 ay olabilir. Yerleştirme faaliyeti, işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve diğer kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. Bu hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler, staj yapacakları kuruluşu kendileri belirler ve gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını kendi birimlerine yaparlar. Staj başvuruları yılda iki kez yapılabilmektedir. Fakültemizde başvurular Eğitim - Araştırma Yayın Birimi’ne

yapılmakta ve seçim, kurulan bir komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler aktif olarak kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda öğrencilikleri boyunca her iki faaliyetten bir kez yararlanabilir. Her iki hareketlilik faaliyetinde de kullanılan değerlendirme ölçütleri dil ve akademik başarıdır. Bu nedenle öğrencilerin her yıl açıklanan başvuru takviminde belirtildiği üzere TÖMER tarafından düzenlenen yabancı dil sınavına katılmaları gerekmektedir. Erasmus öğrencisi olarak, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen adayların ya da yararlanacak olan öğrencilerin, öncelikle ve önemle yapmaları gereken bazı şeyler vardır. Bilgilenme, bunlardan biridir. Bu konuda en iyi kaynak ABEPK’nün web sayfasıdır. Katılım koşulları, başvuru süreci, gerekli belgeler, bilgi sağlanabilecek kaynaklar ve ilgili linkler burada yer almaktadır. Bunun yanı sıra Bölüm Koordinatörlüklerinden ve daha önce programdan yararlanmış öğrencilerden de bilgi edinilebilir. ABEPK bünyesinde faaliyet gösteren Erasmus Öğrenci Topluluğu ile bağlantı kurulabilir. Avrupa Erasmus Öğrenci ağı (www.esn.org)ndan ve Avrupa eğitim sistemleri konusunda bilgi veren eurydice sayfası(http://eurydice.org)dan yararlanılabilir. Ayrıca gidilecek olan üniversitenin web sayfası ve bölümün ders programı da dikkatle incelenmelidir. Erasmus programı kapsamında 2005-2009 akademik yıllarında öğrenim hareketliliği çerçevesinde Fakültemizden giden öğrenci sayısı 88, gelen ise 29’dur. Bu bülteni hazırlayıp sizlerin beğenisine sunan “Bilgi Topluluğu” üyelerinin öğrenim gördüğü Bilgi ve Belge Yönetimi de 2005 yılından bu yana aktif olarak Erasmus hareketlilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Programdan yararlanan öğrenci sayısı her geçen yıl artmaktadır. Daha fazla öğrencimizin bu önemli yaşam deneyimini yaşaması dileğiyle. Sevgilerimle.

Bilgi-sizsiniz 2. Sayı  

DTCF Bilgi Topluluğu Bülteni 2. Sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you